Đổi mới giáo dục không thể thành công nếu giáo viên vẫn dạy theo cách cũ

Chương trình 2018 có sự thay đổi căn bản, toàn diện từ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục … so với chương trình hiện hành.

Do đó, việc tập huấn, bồi dưỡng giúp giáo viên hiểu rõ về chương trình mới, biết cách tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá theo chương trình đạt hiệu quả, là vô cùng quan trọng.

Hoàn thành bồi dưỡng phương pháp dạy cho giáo viên cốt cán

Đây là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đối với các giảng viên, giáo viên cốt cán trong quá trình bồi dưỡng các modul 2, 3, 4 về chương trình giáo dục phổ thông mới.

Theo báo cáo tiến độ bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (GV/CBQLGD) để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới (CT GDPT) của Ban quản lý chương trình ETEP (chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông), trong năm 2019 đã có hơn 28.000 giáo viên phổ thông cốt cán các cấp học đã hoàn thành bồi dưỡng modul 1 về “Hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT 2018″; gần 4.000 CBQLGD cốt cán hoàn thành bồi dưỡng về “Quản trị dạy học, giáo dục trong trường tiểu học, THCS, THPT” (modul 1).

Để thực hiện việc dạy học theo CT GDPT mới đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021, 100% giáo viên đại trà dạy lớp 1 cũng đã tập huấn hướng dẫn thực hiện chương trình. Công tác bồi dưỡng modul 1 cho giáo viên đại trà các cấp học/lớp học còn lại sau đó được các Sở GD&ĐT phối hợp với trường ĐH sư phạm tham gia ETEP tiếp tục triển khai.

Tính đến ngày 15-11-2020, toàn quốc có 305.136 giáo viên phổ thông (GVPT) các cấp (đạt 36,9% số GVPT) và 14.143 CBQLCSGDPT (đạt 20,2% số CBQLCSGDPT) đã tham gia học trực tuyến modul 1. Một số Sở GD&ĐT có số lượng giáo viên hoàn thành modul 1 rất cao (trên 80%) như Phú Thọ, Bến Tre , Lai Châu , Thái Nguyên

Thực hiện kế hoạch năm 2020 bồi dưỡng modul 2 và 3 cho GV/CBQLGD, thời gian vừa qua, chương trình ETEP đã tổ chức nhiều khóa tập huấn cho đội ngũ cốt cán. Tính đến ngày 16-11-2020, có 15.066 giáo viên THCS, THPT cốt cán đã được bồi dưỡng modul 2 về “Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS/THPT”, đạt 103% so với kế hoạch. 100% CBQLGD cốt cán của 3 cấp tiểu học, THCS, THPT (4.000 người) được bồi dưỡng modul 2 về “Quản trị nhân sự trong trường tiểu học/THCS/THPT”.

Đối với modul 3 về “Kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học/THCS/THPT theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực” cho giáo viên và “Quản trị tài chính trường tiểu học theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình” cho CBQLGD, các trường ĐH sư phạm và Học viện Quản lý giáo dục tham gia ETEP đang tích cực triển khai.

Theo kế hoạch, trong tháng 11 này việc tập huấn cho giáo viên cốt cán sẽ hoàn thành và trước 31-12-2020 hoàn thành cho CBQLGD cốt cán. Hiện nay, một số địa phương có đội ngũ cốt cán hoàn thành bồi dưỡng modul 2, 3, đang tích cực tổ chức tập huấn cho GV/CBQLGD đại trà.

Đổi mới giáo dục không thể thành công nếu giáo viên vẫn dạy theo cách cũ - Hình 1

GV/CBQLGD tham gia tập huấn cốt cán có vai trò quan trọng để phát triển thường xuyên cho đồng nghiệp tại địa phương về chương trình GDPT mới. Ảnh: Moet.gov.vn

Chương trình mới, đánh giá phải mới

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng giáo viên trong triển khai CT GDPT mới. Chương trình 2018 có sự thay đổi căn bản, toàn diện từ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục … so với chương trình hiện hành. Do đó, việc tập huấn, bồi dưỡng giúp giáo viên hiểu rõ về chương trình mới, biết cách tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá theo chương trình đạt hiệu quả, là vô cùng quan trọng. Đây là đội ngũ trực tiếp tạo ra sản phẩm giáo dục, có vai trò quyết định đến thành công trong triển khai chương trình.

Thời gian vừa qua, các trường tiểu học đã tổ chức dạy học lớp 1 theo chương trình mới. Qua báo cáo sơ bộ tình hình thực hiện của các địa phương và thực tế kiểm tra cho thấy cơ bản giáo viên lớp 1 đã tiếp cận được yêu cầu đổi mới. “Đó là thành công bước đầu của công tác tập huấn modul 1 Hướng dẫn thực hiện CT GDPT 2018 cho giáo viên”, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nói. Thứ trưởng đề nghị các Sở GD&ĐT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với trường ĐH tham gia ETEP để tập huấn kỹ lưỡng, chất lượng, hiệu quả cho giáo viên đại trà các cấp/các lớp học về modul này.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết, khi thực hiện CT GDPT mới nhưng nếu giáo viên vẫn dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh theo phương pháp cũ, thì đổi mới không thể đạt hiệu quả.

Từ năm học 2020-2021 việc dạy học theo CT GDPT 2018 đã bắt đầu ở lớp 1 và các năm sau cuốn chiếu thực hiện cho các lớp trên. Việc bồi dưỡng bài bản, khoa học, cho tất cả giáo viên về thực hiện các phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực theo yêu cầu của CT mới là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ do đó yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ, chương trình ETEP, các Sở GD&ĐT, trường ĐH tham gia ETEP tập trung thực hiện nhiệm vụ này, đảm bảo chất lượng, tiến độ tập huấn modul 2, 3 cho giáo viên từ cốt cán đến đại trà.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT đồng thời yêu cầu các đơn vị thực hiện hiệu quả việc bồi dưỡng cho CBQLGD đối với các nội dung về quản trị nhân sự, tài chính, quản trị cơ sở vật chất nhà trường. Đây là 3 modul rất quan trọng, nếu nhà quản lý không nắm chắc và thực hiện tốt thì có thể trở thành lực cản đối với việc đổi mới giáo dục phổ thông.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ bồi dưỡng GV/CBQLGD, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan, đặc biệt là các Sở GD&ĐT và trường đại học tham gia chương trình ETEP. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đề nghị các Sở GD&ĐT khi bố trí GV/CBQLGD tham gia tập huấn cốt cán phải lựa chọn đúng người, đúng đối tượng, đủ về số lượng và cơ cấu môn học để sau đó đội ngũ cốt cán có thể hỗ trợ phát triển thường xuyên cho đồng nghiệp tại địa phương. GV/CBQLGD cốt cán tham gia bồi dưỡng modul 2, 3, theo đó phải là người đã hoàn thành modul 1, để đảm bảo tính liên thông, hiệu quả của chương trình bồi dưỡng.

Về phía Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, tới đây sẽ ban hành kế hoạch “dài hơi” về bồi dưỡng GV/CBQLGD từ năm 2021, để các địa phương, nhà trường chủ động, thực hiện hiệu quả.

Đạo đức - hạt nhân cốt lõi của giáo dục

"Hạt nhân cốt lõi của giáo dục là đạo đức. Bởi vì mục tiêu đào tạo của chúng ta là con người, là hoàn thiện nhân cách, cho nên dạy chữ, dạy nghề để dạy người".

Đạo đức - hạt nhân cốt lõi của giáo dục - Hình 1

Cô - trò Trường Tiểu học Nậm Cắn 1 (Kỳ Sơn, Nghệ An). Ảnh: TG

Đó là nhận định của GS.TS Hoàng Chí Bảo - chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh điều này tại Hội thảo khoa học quốc gia "Tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục".

Cần sự nhất quán

Theo GS.TS Hoàng Chí Bảo, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cũng chưa đủ, đích đến là phát triển đạo đức và hoàn thiện nhân cách. "Chính vì lẽ đó, chúng tôi muốn nhấn mạnh đặc biệt vấn đề đạo đức trong việc tiếp nhận di sản Hồ Chí Minh về giáo dục và quản lý giáo dục" - GS Hoàng Chí Bảo nói, đồng thời nhấn mạnh: Chúng ta có thể thấy từ hệ thống các tư tưởng lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như tư liệu phong phú trong cuộc đời của Người là một sự nhất quán đến triệt để. Nói đến giáo dục là nói đến thế hệ trẻ, thanh thiếu niên, nhi đồng.

"Tại sao khi đi tìm đường cứu nước, ngay thời kỳ đầu tiên của cuộc hành trình, Người đã cảnh báo về vấn đề thanh niên. Trong "Di chúc", Người vẫn nhắc lại: Đào tạo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là việc làm vô cùng quan trọng và cần thiết. Với thiếu niên, nhi đồng, ở cương vị người đứng đầu Chính phủ, đứng đầu Nhà nước, Người có thư gửi cho các cháu thiếu niên HS nhân ngày khai giảng đầu tiên của năm học mới.

Bức thư chứa đựng tư tưởng lớn mà chúng tôi gọi là thông điệp của lịch sử về giáo dục. Có thể coi là tuyên ngôn về nền giáo dục mới, nền giáo dục sẽ phát triển hoàn toàn tự do, các năng lực sẵn có của các em: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em"- GS Hoàng Chí Bảo chia sẻ.

Theo GS Hoàng Chí Bảo, có thể tìm thấy sự nhất quán trong cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách là một nhà giáo dục. Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại những tư tưởng chói sáng cho dân tộc và nhân loại. Có một đặc điểm độc đáo đó là, tư tưởng không ẩn hiện trên bề mặt câu chữ, mà lấp lánh giữa hai khoảng chữ, ở đằng sau câu chữ. "Ý tại ngôn ngoại", "hàm súc dư ba", nhất là những chỉ dẫn của Người về GD-ĐT, đạo đức, chân lý khoa học. Trong hệ thống tư tưởng của Người, tư tưởng về giáo dục và quản lý giáo dục chiếm một vị trí nổi bật mà chúng ta cần phải khai thác.

Vấn đề giáo viên và trường đại học sư phạm, hệ thống các trường sư phạm nói chung cũng quan trọng. Đấy là "công nghiệp nặng" của giáo dục. Không có thầy giỏi làm sao có trò giỏi, không có thầy tốt, tấm gương sáng về đạo đức và nhân cách, làm sao có mẫu nhân cách mà xã hội cần đến. Có thể nói, đây là sinh khí của giáo dục, sức sống của sự phát triển giáo dục; coi trọng giáo dục, coi trọng người thầy phải đặt việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên vào chương trình hành động của quốc gia.

Đạo đức - hạt nhân cốt lõi của giáo dục - Hình 2

GS.TS Hoàng Chí Bảo. Ảnh: Internet

Chú trọng phương pháp

Với tư cách là một nhà đạo đức, đạo đức học thực hành Mác-xít, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra triết lý giáo dục về đạo đức, mà chỉ gói gọn trong bốn chuẩn mực và hai nguyên tắc ứng xử: Cần - kiệm - liêm - chính. Bốn đức để làm người, thiếu một đức thì không thành người và ứng xử là: Chí - công - vô - tư - vô ngã vị tha, tất cả vì dân, vì nước. Đấy là đạo đức học cách mạng thực hành của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong 10 năm cuối đời, dù sức khỏe đã yếu nhưng Người vẫn nỗ lực thực hiện 700 chuyến đi về cơ sở, mà trong những chuyến đi đó, đến làng xã nào, Người cũng không quên đến thăm các trường học. Người còn chỉ dẫn cả việc trồng cây trong nhà trường để tạo bóng râm, cảnh quan đẹp và nhất là chăm sóc sức khỏe các cháu HS.

Với tư cách là nhà giáo dục, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng phương pháp, coi đó như một công cụ để nhận thức. GS Bảo cho hay: Nhà triết học vĩ đại nước Đức thế kỷ XIX là Hegel để lại một câu nói nổi tiếng: Xét đến cùng mọi tri thức của lịch sử nhân loại đều quy vào tri thức về phương pháp...

Cho nên phương pháp là công cụ để sản xuất ra tri thức, người thầy nền giáo dục hiện đại nắm được phương pháp hiện đại, tức là tự mình sản xuất ra tri thức, nó là cơ sở của giáo dục suốt đời, liên tục, phát triển trí tuệ, đạo đức và nhân cách.

Đạo đức - hạt nhân cốt lõi của giáo dục - Hình 3

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung Chải (Sa Pa, Lào Cai) trong giờ học nội trú. Ảnh: TG

Chân lý dẫn đường

Nói đến quản lý giáo dục là nói đến các quan hệ giữa chủ thể và đối tượng, giữa chủ thể và khách thể. Nhà giáo dục là chủ thể giáo dục. Nếu đứng về mặt quản lý, phương diện con người, từ cô hiệu trưởng mầm non đến các thầy, cô hiệu trưởng trường phổ thông, giáo sư đại học, hiệu trưởng trường đại học lớn đều là những chủ thể của quản lý. Chủ thể quản lý còn là xã hội, Nhà nước, gia đình... Học sinh là đối tượng tiếp nhận sự giáo dục của nhà trường, gia đình và xã hội. Nhưng bản thân học sinh, sinh viên cũng là chủ thể của quá trình tự giáo dục. Quan hệ kép giữa đối tượng - chủ thể, chủ thể - đối tượng được Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng trong việc khêu gợi sự phát triển trí tuệ, hoàn thiện đạo đức của học sinh, sinh viên.

Quản lý là nói đến những vấn đề về những mối quan hệ. Quản lý bằng mục tiêu, luật pháp, pháp lệnh; quản lý các vấn đề cụ thể bằng chính sách, cơ chế. Tất cả điều đó đều có trong chỉ dẫn của Người.

Nói về vị trí của người thầy trong đời sống giáo dục của nước nhà, nhất là một nhà nước đã độc lập, tự do và đang vươn tới giá trị cao nhất là hạnh phúc của con người. Người cho rằng, không có thầy giáo không thành giáo dục, không có nhà trường cũng không thành giáo dục, mà không phát triển giáo dục thì đừng nói gì đến phát triển kinh tế và xã hội. Những điều này trở thành giá trị bền vững của muôn đời.

Trong cuộc cạnh tranh gay gắt ở thế giới toàn cầu hiện nay, thành hay bại, thăng hay trầm đều tùy thuộc vào chính sách giáo dục của một nhà nước, quốc gia, nhất là vấn đề nguồn lực phát triển cho giáo dục, đặc biệt là đội ngũ các nhà giáo.

Đạo đức - hạt nhân cốt lõi của giáo dục - Hình 4

Học sinh Trường THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội) trong nghiên cứu khoa học. Ảnh: Sỹ Điền

Theo GS Bảo, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại những chỉ dẫn về nội dung toàn diện của giáo dục và nguyên tắc, nguyên lý, phương châm của giáo dục. Đó là một nền giáo dục mà hướng từ thể dục cho đến đức dục, trí dục và thẩm mỹ, đặc biệt là lý luận gắn liền với thực tiễn, học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất. Trong bản "Di chúc", Người căn dặn phải đổi mới giáo dục, tìm tòi những mô hình nhà trường thích hợp với yêu cầu mới, nửa ngày học, nửa ngày làm để đem lại ích quốc, lợi dân, đóng góp cho xã hội.

Người thấu hiểu công việc giáo dục, trong đó hạt nhân là hoạt động dạy học ở từng cấp học. Người gọi là một cấp - cấp vỡ lòng. Người có một câu nói đi vào lịch sử dù rất dung dị, mẫu giáo là thay mẹ dạy trẻ; trẻ nhỏ hay quấy, cho nên cô giáo mẫu giáo với tư cách là người giáo dục, đồng thời là người mẹ phải kiên nhẫn, bằng tình thương để dạy dỗ cho các cháu.

Tiểu học nền tảng là đạo đức, thể hiện qua 5 điều Bác Hồ dạy thiếu nhi. Đến trung học, từ cơ sở đến phổ thông là dạy kiến thức cơ bản. Học xong sẽ đi làm thợ được ngay. Người không chủ trương cả nước vào đại học. Người chủ trương là đào tạo suốt đời, làm thợ nhưng có trình độ của người thầy, bằng cách vừa học, vừa làm, học suốt đời.

Đặc biệt, Người nói đại học phải dạy theo phong cách nghiên cứu, chú trọng về phương pháp, phải dạy thế nào để cho trí tuệ con người mở mang, đạo đức con người hoàn thiện. Mỗi sinh viên đại học là một trí thức tương lai phải đào tạo trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp vào sự phát triển vật chất, tinh thần của xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chú trọng đến phương pháp. Trong di sản giáo dục của Người, phương pháp hết sức quan trọng. Phương pháp là tầm tư tưởng, tốc độ lý luận, công cụ để nhận thức và phát triển tư duy sáng tạo. Phương tiện không bao giờ đồng nhất, giản đơn với phương pháp.

"Tôi cho rằng, phương pháp cực kỳ quan trọng. Đây có lẽ là một trong những điểm sáng của Bác chúng ta cần phải nghiên cứu công phu để vận dụng sáng tạo" - GS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh.

Người chú trọng cả chính sách cơ chế, nhân tố động lực để phát huy được tài trí của con người, làm cho con người bộc lộ hết mình. Học để làm việc, học để làm cán bộ, học để làm người phục vụ dân tộc, giai cấp và Tổ quốc, nhân loại. Muốn đạt mục đích ấy, trước hết phải cần - kiệm - liêm - chính. Đấy mới là điều sâu thẳm trong tư duy triết học và triết lý giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - GS.TS Hoàng Chí Bảo

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Vĩnh Phúc dẫn đầu cả nước về chất lượng thi học sinh giỏi quốc gia
10:20:34 21/01/2021
Trường ĐH Kinh tế TP HCM tuyển 6.350 chỉ tiêu, 6 phương thức
09:52:27 21/01/2021
Những đứa trẻ "chịu trận" sau việc khoe bảng điểm của cha mẹ
10:48:15 21/01/2021
Hà Nội: 35,5% học sinh THCS đạt học sinh giỏi
14:46:05 21/01/2021
Cách xây dựng chiến lược học tập của bà mẹ 3 con
20:52:12 20/01/2021
Tiến sĩ tốt nghiệp có bài nghiên cứu được công bố quốc tế
07:48:15 20/01/2021
Lần đầu tiên Đắk Lắk có giải Nhất môn Ngữ văn HSG Quốc gia
10:27:33 21/01/2021
Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2021 tại TP.HCM
21:02:32 20/01/2021
Học sinh An Giang được nghỉ Tết 14 ngày
15:36:40 20/01/2021
Chính thức bỏ bài thi SAT II
14:56:45 21/01/2021

Thông tin đang nóng

MC Việt Thảo bị đột quỵ, vỡ mạch máu đang điều trị trong bệnh viện ở Mỹ
23:36:54 21/01/2021
SỐC: Trịnh Sảng hoá ra còn nợ dịch vụ mang thai hộ 1,6 tỷ, chi tiết vụ việc đáng sợ đến mức khiến Cnet choáng nặng
22:04:02 21/01/2021
Nam thần Hoa ngữ 30 triệu lượt follow lộ chuyện có con 1 tuổi, vợ là người trong Cbiz: Vương Nhất Bác, "bạn trai tin đồn" của Lisa bị gọi tên
19:26:24 21/01/2021
Trịnh Sảng - Trương Hằng từng yêu mặn nồng trước khi hủy hoại lẫn nhau
19:50:48 21/01/2021
Việt Hương: "Huỳnh Lập mượn tôi 9 chỉ vàng nhưng chưa trả tiền"
20:26:58 21/01/2021
Bạn trai Miko Lan Trinh ám ảnh vì có kinh nguyệt
22:07:32 21/01/2021
Mối thân tình giữa Song Hye Kyo và Huỳnh Hiểu Minh
19:54:05 21/01/2021
Tóc Tiên khoe ảnh bikini cực "nóng" bên Hoàng Touliver, gửi lời chúc mừng sinh nhật đặc biệt khiến dân tình ngã ngửa
20:30:16 21/01/2021
Hồ Hạnh Nhi bầu 7 tháng vẫn chạy show
21:40:06 21/01/2021
Tăng Chí Vỹ gây tranh cãi khi nhậm chức Phó tổng giám đốc TVB
19:42:07 21/01/2021

Tin mới nhất

Nữ sinh giành giải Nhất học sinh giỏi Quốc gia môn Lịch sử: 'Không chỉ thi cho mình'

22:30:32 21/01/2021
 Nguyễn Khánh Chi (lớp 12C2, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu) đã chọn từ xứng đáng để nói về Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Lịch sử vừa qua: Có lý do xứng đáng để nỗ lực và những nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng.

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề ở Hà Tĩnh - bắt đầu từ đội ngũ giáo viên

22:27:15 21/01/2021
Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ giáo viên dạy nghề được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh xác định là một trong những giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng đào tạo nghề.

Ước mong của người thầy nghèo cho học sinh dân tộc thiểu số

22:25:24 21/01/2021
27 năm gắn bó với học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thầy A Phiên chỉ mong học trò của mình được ăn no, mặc ấm khi đến trường.

Quảng Nam vượt lên dịch bệnh, 2 lần tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT

22:19:29 21/01/2021
Quảng Nam là một trong số ít địa phương tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT làm 2 đợt. Các phương án tổ chức thi trong điều kiện dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp được địa phương xây để chủ động trong mọi tình huống.

Chương trình 'Vì mái trường xanh' mở rộng ra 30 trường học

22:14:50 21/01/2021
Chương trình Vì mái trường xanh được mở rộng quy mô lên 30 trường Tiểu học và THCS nhằm mục đích thu gom rác thải và trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học.

Tuyển sinh 2021: Thí sinh không muốn “trượt oan” thì ghi nhớ ngay các lưu ý này

22:12:46 21/01/2021
Các trường ĐH đã tự chủ nên có nhiều phương thức xét tuyển khác nhau, thí sinh phải đọc kỹ đề án tuyển sinh của các trường trước khi đăng kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH để tránh trượt oan.

An toàn trên hết!

22:09:21 21/01/2021
Không phải ngẫu nhiên mà hầu hết sở GD&ĐT tỉnh, thành phố yêu cầu các trường phải báo cáo kế hoạch tổ chức ngoại khóa, dã ngoại và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh.

“Người trong cuộc” nói về đề xuất bỏ cuộc thi khoa học kỹ thuật

21:46:13 21/01/2021
Những ngày qua dư luận bàn tán nhiều về chất lượng các cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh và đưa ra đề xuất nên bỏ cuộc thi này.

Những con số nổi bật của Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia 2020-2021

21:43:12 21/01/2021
Nét nổi bật của Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm nay là tất cả các đơn vị dự thi đều có học sinh đoạt giải. Trong đó, 26 đơn vị có học sinh đoạt giải Nhất, 53 đơn vị có học sinh đoạt giải Nhì, 64 đơn vị có học sinh đạt giải Ba.

Khi sinh viên không mặn mà cơ sở ngoại thành!

21:26:33 21/01/2021
Có thể nói việc các trường ĐH xây dựng cơ sở mới ở khu vực ngoại thành hoặc các tỉnh lân cận là thực hiện đúng với chủ trương di dời hệ thống trường học ra xa khu vực trung tâm để giải quyết tình trạng quá tải về giao thông nội thành.

Nam sinh TP.HCM đạt thủ khoa môn toán thi HSG quốc gia: 'Học toán không nên học một mình'

21:20:14 21/01/2021
Kiệt nó ghiền môn toán nên nhiều hôm ngồi học mà nó quên cả giờ đi ngủ, tôi phải nhắc, bố Kiệt chia sẻ. Còn tân thủ khoa môn toán kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2020 cười: Học toán không nên học một mình.

'Ở trường các con có dùng ống hút nhựa không?'

21:15:49 21/01/2021
Lắng nghe câu hỏi, từ phía dưới sân trường, hầu hết các em nhỏ có mặt đều đồng thanh đáp: Có ạ. Có em nhỏ chia sẻ, mỗi ngày đều uống một chai nước lọc, đồng nghĩa với việc sẽ sử dụng thêm một chai nhựa.

ĐH Kinh tế - luật tuyển thẳng mỗi trường THPT 1 học sinh giỏi nhất

21:10:13 21/01/2021
Trường ĐH Kinh tế - luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 với 5 phương thức và đa dạng hình thức như thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển.

Làm thế nào để học từ vựng tiếng Anh?

21:00:17 21/01/2021
Cô giáo tiếng Anh Moon Nguyen chia sẻ bí quyết học từ vựng nhanh, nhớ lâu và thiết thực với mỗi người.

Giáo viên đánh giá trẻ lớp 1 năm nay 'học nhanh hơn'

20:56:52 21/01/2021
Nghe cả lớp đọc trơn một đoạn văn 4-5 dòng sau khi đọc thầm, cô Hoàng Quỳnh Anh, trường Tiểu học Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, mỉm cười ưng ý.

Bất ngờ vì con đọc thông, viết thạo sau một học kỳ

20:54:46 21/01/2021
Nhận tin con đạt điểm 10 Tiếng Việt, anh Quang Thạch, 37 tuổi, sửng sốt vì chỉ vài tháng trước đã nghĩ không biết bao giờ con biết đọc, biết viết.

Những con đường hướng nghiệp không mang tên "đại học"

20:35:26 21/01/2021
Theo thống kê từ Bộ GD&ĐT, mỗi năm có khoảng 1,2 triệu học sinh tốt nghiệp THCS. Trong đó, đa số sẽ học tiếp lên THPT, số lượng thí sinh lựa chọn học nghề rất ít.

Đại học Kinh tế quốc dân sẽ thành lập thêm 3 trường thành viên

20:31:09 21/01/2021
Trong kế hoạch 5 năm tới, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân có định hướng trở thành Đại học. Trong cơ cấu sẽ có ít nhất 3 trường thành viên là Trường Kinh tế, Trường Kinh doanh và Trường Khoa học công nghệ.

Hàng nghìn học sinh tiểu học Thọ Sơn múa hát xoan, nhảy dân vũ giữa giờ

20:30:07 21/01/2021
Giữa giờ học, gần 1. 800 học sinh và giáo viên Trường tiểu học Thọ Sơn (Việt Trì, Phú Thọ) múa, hát xoan nhịp nhàng.

Hội Khuyến học Nghệ An đẩy mạnh phong trào "Tiếng trống học bài"

20:24:00 21/01/2021
Hội Khuyến học Nghệ An đẩy mạnh phong trào Tiếng trống học bài trong khu dân cư nhằm quản lý tốt học sinh học bài, làm bài tập ở nhà, tránh xa, không vướng vào các tệ nạn xã hội.

Học trò chết đuối khi đi ngoại khóa: Xin đừng "đùa" với... nước!

20:21:03 21/01/2021
 Một học trò lớp 4 tại TPHCM tử vong vì đuối nước trong chuyến ngoại khóa của trường. Trước đây, từng xảy ra không ít vụ đuối nước thương tâm xảy ra với học trò.

5 kỹ năng quan trọng nhất doanh nghiệp Nhật yêu cầu ở lao động Việt Nam

20:19:13 21/01/2021
Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản cho biết những điểm nổi bật khi đầu tư vào Việt Nam là chi phí nhân công rẻ và nguồn lao động dồi dào, thêm vào đó là chất lượng nguồn lao động cao.

Quảng Bình có 41 học sinh đạt giải tại kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia

20:15:01 21/01/2021
Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 THPT năm học 2020-2021, Quảng Bình có 62 em dự thi, trong đó có 41 thí sinh giành giải. Số thí sinh này đều đến từ Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp.

Câu chuyện giáo dục: Nước mắt học trò

19:50:20 21/01/2021
Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy nước mắt của một cậu học trò tại lớp học liên quan đến kết quả học tập.

Để có một đề văn hay

19:48:28 21/01/2021
Đề văn đầu tiên phải chuẩn, chính xác, bao hàm được kiến thức đã học. Tiếp theo sau đó phải có tính giáo dục, định hướng thẩm mỹ. Và cuối cùng mới xét đến tính hay, thú vị, gợi hứng thú cho thí sinh.

Nguyên tắc nào chi phối đề văn theo hướng mở?

19:41:57 21/01/2021
Đề thi học sinh giỏi văn lớp 9 ở Hà Nội gây xôn xao dư luận vì tính hàn lâm ở câu lý luận văn học thì lại thêm một đề văn ở Gia Lai gây ngỡ ngàng bởi dẫn ra ngữ liệu có phần nhạy cảm.

'Lên đời' đại học: Cần vì thực lực chứ không vì danh

19:39:34 21/01/2021
Cách đây khoảng hơn chục năm, hàng loạt trường cao đẳng lên đời thành trường đại học, thì xu hướng phát triển hiện nay là hàng loạt trường đại học đang chuẩn bị để trở thành đại học.

Tuyển sinh đại học 2021: Cân nhắc khối ngành sức khỏe

14:43:58 21/01/2021
Chưa khi nào, cánh cửa vào đại học (ĐH) khối ngành sức khỏe lại rộng mở như như năm nay khi có thêm hàng nghìn chỉ tiêu đến từ các trường có truyền thống đào tạo khối ngành kinh tế, công nghệ như ĐH Hoa Sen, ĐH Công nghệ TP HCM … Sự lấn...

Có thể bạn quan tâm

Hôn nhân với Hoắc Kiến Hoa ngày càng mặn nồng, Lâm Tâm Như khoe nhan sắc 'lên hương' ở tuổi 45

Phong cách sao

04:31:25 22/01/2021
Vẻ đẹp của Lâm Tâm Như thu hút toàn bộ ống kính giới truyền thông trong sự kiện mới.

Phương pháp tiêm nghìn lỗ trên mặt: Chục triệu đổ vào 1 mũi nhưng chuyên gia chăm sóc da lại chỉ ra 1 điều nguy hại

Làm đẹp

04:28:11 22/01/2021
Mặc dù đây không phải là phương pháp mới nhưng đợt gần Tết lại là phương pháp được hội chị em lựa chọn nhiều.

Mùa đông này bạn mặc 'Camel + 5 màu này' = trông rất chất!

Thời trang

04:25:24 22/01/2021
Màu sắc đang trở thành những điểm nhấn giúp cộng điểm cho mùa đông lạnh giá, chỉ cần chúng ta nắm bắt được xu hướng thời trang về màu sắc là không sợ bị lỗi mốt, lạc hậu.

Tuấn Anh tự tin giúp Kiatisuk mở tiệc tại Pleiku

Bóng đá việt nam

00:15:28 22/01/2021
Tiền vệ HAGL có tâm lý khá thoải mái và sẵn sàng cho ngày trở lại trong cuộc đối đầu với SLNA tại vòng 2 V.League 2021.

Ronaldo vượt The Rock về kiếm tiền

Bên lề sân cỏ

00:08:27 22/01/2021
Siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng hàng đầu trên mạng xã hội.

Cơn giận của Pogba và bản lĩnh Man United

Bóng đá thế giới

00:06:10 22/01/2021
Ba ngày sau khi sút văng cơ hội ngon ăn nhất của MU trước Liverpool, Paul Pogba tự sửa sai bằng cú đá sấm sét giúp Quỷ đỏ trở lại ngôi đầu bảng Premier League.

Cướp liên tiếp 3 cửa hàng tiện lợi

Pháp luật

23:51:24 21/01/2021
Trịnh Trần Phát Đạt, 17 tuổi, liên tiếp cầm dao vào 3 cửa hàng tiện lợi lúc rạng sáng, khống chế nhân viên, cướp tiền.

WHO và LHQ hoan nghênh những quyết sách của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden

Thế giới

23:42:27 21/01/2021
Ngày 21/1, lãnh đạo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Liên hợp quốc đã hoan nghênh những quyết định vừa được tân Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố liên quan đến tư cách thành viên của Mỹ trong WHO và chính sách nhập cư.

Giá Bitcoin lại giảm về dưới 33.000 USD

Thế giới số

23:33:49 21/01/2021
Tính đến 17h 21/1, giá trị Bitcoin theo thống kê của Coindesk là khoảng 32.900 USD, giảm 5,35% chỉ trong 24 giờ, tương đương giá trị vốn hóa hơn 612 tỷ USD.

Rihanna “cà khịa” Donald Trump cực gắt khi thua bầu cử tổng thống, dọn khỏi Nhà Trắng

Sao âu mỹ

23:30:01 21/01/2021
Là người đứng về phe chống Donald Trump, vậy nên, sự kiện cựu tổng thống rời khỏi nhà Trắng đã khiến Rihanna rất phấn khích.

iPhone là điện thoại giữ giá nhất năm 2020 

Đồ 2-tek

23:29:55 21/01/2021
Theo thời gian, điện thoại thông minh sẽ dần mất giá. Mức độ giảm giá phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thương hiệu, phân khúc giá hay độ yêu thích của người dùng.

Thế trận "nghẹt thở" trước giờ WCA 2020 đóng cổng vote: Jack - Sơn Tùng, Hải Tú - Tlinh so kè sát nút, tất cả hạng mục đều khó lường

Sao việt

23:26:57 21/01/2021
Chỉ còn 1 tiếng nữa cổng bình chọn của WeChoice Awards 2020 (WCA 2020) sẽ đóng lại nhưng khán giả vẫn chưa thể đoán được cái tên nào sẽ được vinh danh vào ngày 22/1.

Theo chiều scandal, Bạch Liên hoa và Trà Xanh có gì hay mà lại leo lên top tìm kiếm?

Netizen

23:17:02 21/01/2021
Nếu gặp 1 trong 2 loại con gái trên, bạn hãy tự cách ly 2 mét, vừa bảo vệ sức khoẻ vừa bảo vệ trái tim mong manh của bản thân, trừ khi bạn muốn trở thành một trong những lốp dự phòng của cô ấy.

Bệnh viện Chợ Rẫy cứu sống bệnh nhân 14 tuổi bị đa chấn thương

Sức khỏe

23:15:15 21/01/2021
Được cứu chữa kịp thời, hiện tại tình trạng bệnh nhân đã ổn định và dự kiến sẽ được xuất viện vào cuối tuần này.