Định hình hệ thống bảo đảm, kiểm định chất lượng GD Việt Nam

So với nhiều nước, hệ thống bảo đảm, kiểm định chất lượng giáo dục ĐH ở Việt Nam hình thành chưa lâu nhưng đã từng bước phát triển, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.

Định hình hệ thống bảo đảm, kiểm định chất lượng GD Việt Nam - Hình 1

Ảnh minh họa

Thành hình h ệ thống bảo đảm và KĐCLGD

Ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) ĐH ở Việt Nam bao gồm hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong và hệ thống bảo đảm chất lượng bên ngoài thông qua cơ chế KĐCLGD.

Trong hệ thống giáo dục ĐH, có những đơn vị chuyên trách được thành lập khá sớm như Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và Nghiên cứu phát triển giáo dục của ĐHQG Hà Nội (thành lập từ năm 1995, từ năm 2010 được nâng cấp thành Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục ); Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng giáo dục của ĐHQG TP. Hồ Chí Minh thành lập từ năm 1999.

Năm 2002, Phòng Kiểm định chất lượng đào tạo được thành lập trong Vụ Đại học. Dấu mốc quan trọng nhất là năm 2003, Cục Khảo thí và KĐCLGD thuộc Bộ GD&ĐT đã được thành lập để thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quản lý nhà nước về công tác quản lý thi và KĐCLGD.

Theo ông Lê Mỹ Phong, Luật Giáo dục ĐH (2012) quy định rất rõ về trách nhiệm của cơ sở giáo dục ĐH trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục ĐH, trong đó phải thành lập tổ chức chuyên trách về bảo đảm chất lượng giáo dục ĐH. Sau đó, Luật Giáo dục ĐH (2018) tiếp tục có quy định cụ thể hơn về trách nhiệm xây dựng và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục bên trong cơ sở giáo dục ĐH phù hợp với sứ mạng, mục tiêu và điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục.

Với các hành lang pháp lý đó, cho đến nay các cơ sở giáo dục ĐH, trường CĐ sư phạm đã thành lập đơn vị chuyên trách về bảo đảm chất lượng (Tổ, Ban, Phòng, Trung tâm); mặc dù có nhiều tên gọi khác nhau như Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng, Ban Thanh tra, Pháp chế và Bảo đảm chất lượng hoặc Trung tâm Bảo đảm chất lượng, … nhưng những đơn vị này đều có chức năng, nhiệm vụ chính là làm đầu mối xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động bảo đảm chất lượng giáo dục của nhà trường.

Bên cạnh đó, một số cơ quan quản lý trực tiếp của các cơ sở giáo dục cũng đã thành lập đơn vị chuyên trách về bảo đảm chất lượng hoặc cử cán bộ phụ trách công tác bảo đảm chất lượng của các cơ sở giáo dục trực thuộc.

Điển hình như Bộ Quốc phòng đã thành lập Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thuộc Cục Nhà trường. Bộ Công an đã thành lập Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thuộc Cục Đào tạo. Nhiều bộ, ngành khác cũng đã cử bộ phận hoặc cán bộ phụ trách công tác bảo đảm chất lượng giáo dục đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc.

Năm 2020, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã thành lập Hội đồng tư vấn về bảo đảm và KĐCLGD để tư vấn, tham mưu cho Bộ trưởng triển khai thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về bảo đảm và KĐCLGD (Quyết định số 1450/QĐ-BGDĐT ngày 03/6/2020 của Bộ trưởng Bộ BD&ĐT).

Hoạt động c ác tổ chức KĐCLGD dần đi vào nền nếp

Từ năm 2013 đến nay, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã quyết định thành lập 4 tổ chức KĐCLGD, bao gồm: Trung tâm KĐCLGD – ĐHQG Hà Nội, Trung tâm KĐCLGD – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm KĐCLGD – ĐH Đà Nẵng và Trung tâm KĐCLGD – Trường ĐH Vinh; cho phép thành lập 1 tổ chức KĐCLGD đó là Trung tâm KĐCLGD trực thuộc Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam.

Các trung tâm KĐCLGD này cũng đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cấp phép hoạt động KĐCLGD với đối tượng là các cơ sở giáo dục ĐH, trường CĐ sư phạm ; các chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục ĐH, CĐ sư phạm.

Ông Lê Mỹ Phong nhận định: Trong thời gian qua, các tổ chức KĐCLGD đã không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các hoạt động đánh giá ngoài và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cho các cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo dần đi vào nền nếp, từng bước tạo được niềm tin cho các cơ sở giáo dục ĐH, các trường CĐ sư phạm.

Trong năm 2020, Bộ GD&ĐT đã nhận được hồ sơ đề nghị thành lập thêm một số tổ chức KĐCLGD tư thục. Bộ GD&ĐT đang xem xét theo quy định về việc cho phép thành lập các tổ chức này.

Theo dữ liệu mới nhất (cập nhật đến ngày 31/12/2020), Việt Nam có 149 cơ sở giáo dục ĐH, 9 trường CĐ sư phạm được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn trong nước và 7 cơ sở giáo dục ĐH được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn nước ngoài.

Về chương trình đào tạo, số được đánh giá theo tiêu chuẩn trong nước là 145; số được đánh giá theo tiêu chuẩn nước ngoài là 195 chương trình.

Chất lượng trường học: Giữ được chuẩn mới khó!

Một trường được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia không có nghĩa là sẽ giữ vững được chứng nhận này trong tương lai.

Chất lượng trường học: Giữ được chuẩn mới khó! - Hình 1


Cô và trò Trường THCS Thăng Long, Hà Nội.

Do đó, việc duy trì, liên tục cải tiến chất lượng giáo dục là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi nhà trường.

Kế hoạch phải cụ thể, khả thi

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An Thái Văn Thành, kế hoạch cải tiến chất lượng là các giải pháp, biện pháp mà nhà trường cần thực hiện để đổi mới từng lĩnh vực, khâu và từng hoạt động giáo dục. Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục có thể là những việc làm được ngay trong một khoảng thời gian ngắn, không đòi hỏi nhiều nhân lực, vật lực; nhưng cũng có thể cần nhiều thời gian và điều kiện thực hiện.

Tùy thuộc vào kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài, nhà trường xác định việc cần làm ngay, việc cần có thời gian để hoàn thành. Để giám sát, hỗ trợ các nhà trường thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng, kinh nghiệm cho thấy, trước hết, các cơ sở giáo dục trong quá trình đánh giá phải xác định rõ điểm mạnh để phát huy, điểm yếu để khắc phục trong từng tiêu chí. Kế hoạch phải cụ thể, khả thi, tránh chung chung; đồng thời phải phù hợp với điều kiện của cơ sở giáo dục, địa phương cũng như cơ chế, chính sách hiện hành.

"Kế hoạch cải tiến chất lượng cần bảo đảm tính tổng thể. Phải đặt các công việc cần cải tiến của mỗi tiêu chí trong mối quan hệ với các tiêu chí. Từ thực tiễn kiểm định chất lượng giáo dục 5 năm qua, muốn làm tốt công tác giám sát và tư vấn về cải tiến chất lượng giáo dục, trước hết các cấp quản lý giáo dục (trọng tâm là Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT) phải xây dựng kế hoạch chỉ đạo về kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Trong kế hoạch có nội dung tư vấn, giám sát, hỗ trợ các cơ sở giáo dục thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá", ông Thái Văn Thành chia sẻ.

Ông Bùi Quý Khiêm, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Đồng Tháp lại nhấn mạnh: Cần bám sát thực tế của nhà trường; phù hợp với nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực); mang tính khả thi cao và phải hướng đến mục tiêu từng bước nâng cao chất lượng giáo dục một cách thực chất. Kế hoạch nên đưa ra các mục tiêu rõ ràng (mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể) và giải pháp, biện pháp để thực hiện đạt mục tiêu cải tiến chất lượng. Đồng thời, huy động được sức mạnh tổng hợp, sự tham gia trên tinh thần trách nhiệm của các bộ phận, nhà giáo và cán bộ quản lý. Bảo đảm tiến độ, thời gian thực hiện các công việc...

"Tại Đồng Tháp, việc xây dựng và triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng ở các cơ sở giáo dục nói chung bảo đảm được nội dung cơ bản theo hướng dẫn của cấp trên, được cụ thể hoá phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở giáo dục, không "rập khuôn" về mục tiêu, yêu cầu, giải pháp...

Riêng với các cơ sở giáo dục phổ thông (GDPT), trong điều kiện cùng triển khai thực hiện chương trình GDPT hiện hành và Chương trình GDPT 2018, việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng phải vừa bảo đảm các yêu cầu riêng của từng chương trình, vừa mang tính tiếp cận các quan điểm của Chương trình GDPT 2018 đối với các lớp chưa thay sách giáo khoa.

Trong đánh giá thi đua, hạn chế đến mức thấp nhất các tiêu chí tự đơn vị đánh giá (chất lượng giáo dục), tăng các tiêu chí mang tính "đánh giá ngoài". Cụ thể, với trường THCS, lấy kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10; trường THPT lấy kết quả thi tốt nghiệp THPT (không lấy tỷ lệ đỗ mà sử dụng điểm bình quân các môn thi, tỷ lệ điểm từ 5 trở lên...", ông Bùi Quý Khiêm cho hay.

Giám sát chặt chẽ

Chất lượng trường học: Giữ được chuẩn mới khó! - Hình 2


Cô và trò Trường TH Thăng Long, Hà Nội.

Chia sẻ về giải pháp nhằm giám sát, kiểm tra các nhà trường thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá, ông Cao Xuân Hùng - Giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định thông tin: Cuối mỗi năm học, các trường THPT, trung tâm GDTX và phòng GD&ĐT tại Nam Định đều báo cáo kết quả tự đánh giá về Sở GD&ĐT.

Trên cơ sở đó, Sở đối chiếu việc thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục, đặc biệt là kế hoạch mà đoàn đánh giá ngoài đã kiến nghị để kiểm tra việc thực hiện. Đầu năm học và đầu học kỳ II hằng năm, Sở GD&ĐT tổ chức đoàn kiểm tra cơ sở giáo dục trong tỉnh, trong đó có kiểm tra thực hiện nội dung liên quan đến kiểm định chất lượng giáo dục.

Ngoài hoạt động này, với các trường từ mầm non đến THCS, Sở GD&ĐT giao phòng GD&ĐT đôn đốc, kiểm tra cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý về thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng đã đề ra. Với trường có kế hoạch cải tiến chất lượng quan trọng, cần thực hiện ngay trong năm học, đoàn đánh giá ngoài sẽ yêu cầu nhà trường báo cáo bằng văn bản sau khi hoàn thành kế hoạch đề ra.

Với việc hỗ trợ các nhà trường thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá, theo ông Cao Xuân Hùng, Sở GD&ĐT tổ chức các đợt tập huấn tự đánh giá cho lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại các phòng GD&ĐT, lãnh đạo cơ sở giáo dục của từng cấp học, bậc học.

Trong đó, chú trọng tập huấn cho lãnh đạo, hội đồng tự đánh giá của cơ sở giáo dục đăng ký đánh giá ngoài vào đầu mỗi năm học. Quan tâm tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên kiểm định chất lượng giáo dục. Ngoài ra, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ được sở cập nhật đầy đủ và gửi tới các cơ sở giáo dục, phòng GD&ĐT làm cơ sở pháp lý trong thực hiện đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, rà soát định kỳ.

Từ đầu năm học, Sở GD&ĐT đã xác định rõ nội dung cần tập trung tư vấn trong quá trình thực hiện đánh giá ngoài và kiểm tra công tác tự đánh giá của các cơ sở giáo dục. Phối hợp tốt giữa các phòng chuyên môn, phòng chức năng của sở trong công tác chỉ đạo và thành lập các đoàn đánh giá ngoài.

Thường xuyên yêu cầu các phòng GD&ĐT củng cố, tăng cường chuyên viên phụ trách kiểm định chất lượng giáo dục để theo dõi, chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, THCS trong huyện/thành phố sử dụng hiệu quả đội ngũ cộng tác viên kiểm định chất lượng giáo dục để hỗ trợ, tư vấn cơ sở giáo dục triển khai tự đánh giá, thực hiện hiệu quả kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục. Ông Cao Xuân Hùng

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Người hùng cứu bé rơi từ tầng 13 sức khỏe yếu, đứng lên ngồi xuống khó khăn05:04“Thần y” Võ Hoàng Yên bị tố “bùng tiền” cứu trợ đồng bào lũ lụt02:40Nông sản Hải Dương vào tới Sài Gòn, người dân nhận miễn phí02:27“Thần y” Võ Hoàng Yên phủ nhận cáo buộc “bùng tiền” từ thiện, nguyên nhân do “sơ sót trong báo cáo”03:41Công an Đồng Nai vào cuộc vụ đánh rơi 59 triệu đồng bị người dân nhặt hết01:09Ảnh: Cuộc sống người dân tại ổ dịch nóng nhất tỉnh Hải Dương00:58Người cứu bé rơi từ tầng 13: 'Đầu cháu đập vào tay tôi rồi đập xuống mái tôn'02:18Đòi quà 8/3 - Cô gái bị đánh đến “xỉu up xỉu down”02:09Xây nhà vệ sinh bằng chai nhựa tặng trường tiểu học miền biên viễn Cao Bằng02:57Thủy Tiên xây nhà cộng đồng chống lũ - Dân mạng tranh cãi gay gắt02:42Nông sản hết cảnh đổ xuống sông Hồng nhưng khách mua trả tiền 'tùy tâm'01:18Đường phố TP.HCM nhiều nơi ùn tắc trong ngày 1,7 triệu học sinh đi học lại04:52Thêm 85 tỉ đồng làm dải phân cách cho con đường rộng nhất TP Nha Trang00:59Xiaomi Mi 11 5G ra mắt tại Việt Nam, giá bán ấn tượng02:40Nữ cử nhân TP.HCM nhập ngũ, hồi hộp chờ khoác áo xanh ra thao trường03:10Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ngẫu nhiên khi sinh viên trở lại ký túc xá ĐHQG TP.HCM02:36Đàn voọc ngũ sắc ở Vườn quốc gia Bạch Mã01:22Tin dịch Covid-19 hôm nay 25.2 tại TP.HCM: 14 ngày liên tiếp không có ca nhiễm cộng đồng02:00Cảm động phía sau câu chuyện nữ giáo viên nhiễm "H" muốn đẹp khi lên hình03:28Học sinh, giáo viên khai báo y tế trung thực khi đến trường02:03

Tiêu điểm

Đòi quà 8/3 - Cô gái bị đánh đến “xỉu up xỉu down”
09:40:50 07/03/2021
Chàng lính cứu hỏa Thanh Hoá nhường bình dưỡng khí cho nạn nhân
14:43:46 07/03/2021
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay người lao động được nghỉ mấy ngày?
09:41:51 07/03/2021
Nữ tài xế Gojek một mình nuôi ba con, gạt tủi thân dưới cái nắng nhận cuốc
12:28:44 08/03/2021
Cháy 5 ki-ốt và một căn nhà ở Bình Dương
00:28:37 08/03/2021
Nữ bác sĩ được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 đầu tiên tại TP.HCM: “Đây là 'món quà' 8/3 ý nghĩa nhất mà mình nhận được”
11:29:06 08/03/2021
Hiện trạng điện Thái Hòa trước lúc trùng tu
02:00:30 08/03/2021
Sự cố metro số 1: Nhà thầu thừa nhận dung sai gối không đạt yêu cầu
07:00:23 08/03/2021
Kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng mạnh
05:51:57 08/03/2021
Nhức nhối Trạm trung chuyển buýt Cầu Giấy thành điểm trông giữ xe trái phép
15:16:02 08/03/2021

Thông tin đang nóng

Trấn Thành - Hari Won dắt "con trai" đi ăn cùng gia đình ngày 8/3, nhìn bàn tiệc toàn thố bào ngư và tôm hùm mà muốn "xỉu ngang"
06:24:56 09/03/2021
Giả vờ bệnh liệt giường để thử lòng vợ và bồ, người bước vào phòng bệnh khiến tôi chết đứng
06:08:41 09/03/2021
Vợ trượt chân ngã trong nhà tắm sinh non, tôi hét lên thất thanh khi vừa nhìn thấy đứa bé
06:01:54 09/03/2021
Đi xa về vội kéo bạn gái vào phòng ngủ, tôi “hóa đá” nhìn chiếc bao cao su em đưa
07:09:57 09/03/2021
Vì sao Jang Nara, Chae Rim bị hắt hủi ở Trung Quốc?
06:35:33 09/03/2021
Hoàng Anh thân thiết với chồng của 'người tình tin đồn'
06:01:08 09/03/2021
Đi công tác về vợ gợi tình đợi sẵn, sau màn cuồng nhiệt tôi chết lặng mở tủ quần áo
06:06:14 09/03/2021
Vợ rủ đến nhà cô bạn thân ăn cơm, nửa đêm tôi ngã nhào nhìn mái tóc dài bên cạnh
05:57:40 09/03/2021
Cặp song sinh má bánh bao nhà Dương Khắc Linh
06:04:11 09/03/2021
Chán chồng, nửa đêm bỏ trốn theo người tình, lúc mở vali hành lý mang theo mà tôi bật khóc
06:52:21 09/03/2021

Tin mới nhất

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa tổ chức hiến máu tình nguyện

08:16:48 09/03/2021
Sáng 8-3, Đoàn Thanh niên và Công đoàn Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hoá phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2021.

Tuổi trẻ huyện Quảng Xương chủ động, sáng tạo, xung kích vì cộng đồng

07:00:32 09/03/2021
Bằng sự chủ động và cách làm sáng tạo, tuổi trẻ huyện Quảng Xương đã và đang thực hiện có hiệu quả các phong trào, mô hình, hoạt động, các công trình thanh niên xung kích vì cộng đồng.

Chật vật cùng cây mía

06:58:27 09/03/2021
Dù đã có thời gian dài, cây mía trên đất Khánh Hòa và các vùng lân cận làm đổi thay cuộc sống của hàng vạn người.

Ngành nông nghiệp phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng năm 2021

06:55:44 09/03/2021
Năm 2021, ngành nông nghiệp tỉnh đề ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt 3% trở lên; trong đó, nông nghiệp 2,4%, lâm nghiệp 6,2%, thủy sản 5,6%. Sản lượng lương thực 1,5 triệu tấn, tỷ lệ che phủ rừng đạt 53,5%. Để đạt được mục ...

Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất

06:51:11 09/03/2021
Những năm gần đây, để hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) đầu tư, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và tạo được vị thế bền vững trên thị trường, tỉnh ta đã triển khai nhiều giải ...

Bamboo Airways dẫn đầu về số đường bay nội địa

06:48:49 09/03/2021
Bamboo Airways đang dẫn đầu về số lượng đường bay nội địa với 57 đường, cao nhất trong số các hãng hàng không nội địa.

Sáng 9/3, không ca mắc Covid-19, tiêm vắc xin tại Hà Nội và Gia Lai

06:20:46 09/03/2021
Tính đến 6h ngày 9/3, Việt Nam có tổng cộng 1586 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 893 ca.

Giá vàng hôm nay 9/3: Tiếp tục lao dốc, lỗ nặng hiện rõ

06:08:38 09/03/2021
Giá vàng hôm nay 9/3 trên thị trường quốc tế tiếp tục lao dốc sau khi hồi phục đôi chút từ đáy 9 tháng. Các quỹ bán mạnh vàng. Kinh tế Mỹ có dấu hiệu hồi phục và Fed không gay gắt về vấn đề lợi suất trái phiếu Mỹ.

Dược phẩm Trung ương 3 trả cổ tức 8.000 đồng/cp cho năm 2020

06:04:20 09/03/2021
Lợi nhuận sau thuế của CTCP Dược phẩm Trung ương 3 tăng gần 38%, đạt 114 tỷ đồng, tức mỗi ngày DP3 thu về khoản lợi nhuận khoảng 312 triệu đồng.

Hà Thành Garage phục vụ khách hàng sơn Sikkens chất lượng

05:59:18 09/03/2021
Phân phối độc quyền sản phẩm sơn Sikkens của Tập đoàn sơn số 1 thế giới AkzoNobel (Hà Lan), Hà Thành Garage mong muốn cung cấp cho khách hàng dịch vụ chất lượng trong toàn hệ thống.

Giá trị vốn hóa UPCoM tăng 6,34% trong tháng 2

05:57:18 09/03/2021
Trong tháng 2/2021, chỉ số UPCoM-Index đã tăng 10,7%. Đồng thời, giá trị vốn hóa thị trường UPCoM tại phiên giao dịch cuối tháng 2 đạt hơn 1.030 tỷ đồng, tăng 6,34% so với tháng trước.

VDSC: Nhà đầu tư nên tích lũy cổ phiếu dầu khí, thép, phân bón

05:53:10 09/03/2021
Nhà đầu tư nên chú ý các cổ phiếu thuộc ngành dầu khí, thép và phân bón để tận dụng cơn sóng giá cả hàng hoá, theo nhận định của Chứng khoán Rồng Việt.

Sơn La: Công khai thông tin 45 doanh nghiệp nợ thuế

05:48:45 09/03/2021
Cục Thuế Sơn La vừa thực hiện công khai thông tin 45 doanh nghiệp còn nợ đọng trên 33,6 tỷ đồng tiền thuế tính đến ngày 31/1/2021.

GCF viện trợ Việt Nam 11,3 triệu USD đầu tư tiết kiệm năng lượng ngành công nghiệp

05:46:54 09/03/2021
Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) vừa ký hiệp định viện trợ Việt Nam 11,3 triệu USD. Khoản tiền này sẽ được dùng hỗ trợ phát triển thị trường tài chính thương mại cho đầu tư vào tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp.

Quảng Ninh: Hoạt động thương mại tại cửa khẩu Hoành Mô sôi động trở lại

05:41:53 09/03/2021
Theo thống kê, đến thời điểm hiện tại, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô đã thông quan cho 455 tờ khai hải quan của các doanh nghiệp, tăng 207% tờ khai so với cùng kỳ năm 2020; kim ngạch tăng 297%; số thu ngân sách nhà nước đạt trên 31...

Viglacera vượt kế hoạch lợi nhuận quý 1, cổ phiếu VGC không tăng trong 7 phiên

05:38:13 09/03/2021
Lũy kế 2 tháng đầu năm, Viglacera đã vượt kế hoạch lợi nhuận của quý I/2021, song cổ phiếu VGC không tăng trong 7 phiên liên tục, tương ứng mức giảm 6,8%.

Lũy kễ 2 tháng đầu năm xuất khẩu thủy sản đạt hơn 1 tỉ USD

05:34:01 09/03/2021
Lũy kế cả 2 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu thủy sản đạt hơn 1 tỉ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước.

Bến Tre: Trao giải cho 13 ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp xuất sắc

05:12:16 09/03/2021
Ngày 8/3, Hội LHPN tỉnh Bến Tre đã trao thưởng cho 13 cá nhân đạt giải trong cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp năm 2020.

Sinh kế đồi - rừng nâng thu nhập cho người dân Đắk Lắk

05:04:46 09/03/2021
Từ thay đổi phương thức sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân vùng khó khăn.

Thị trường tài chính 24h: Nghẽn lệnh cản đà phục hồi của chứng khoán

04:56:49 09/03/2021
Index thêm một phiên lình xình; Lãi vay thấp không dành cho... tất cả; Thử nghiệm tạo bảng mới thuộc hệ thống giao dịch HNX, theo quy định của HOSE; Những giải pháp tình thế; Thời tiền rẻ sắp qua?; Từ giá rượu đến thuốc Trung Quốc, nguy...

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 9/3

04:45:57 09/03/2021
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 9/3 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 9/3: Dòng tiền sẽ quan tâm đến nhóm vốn hóa vừa và nhỏ

04:39:29 09/03/2021
Với xu hướng dòng tiền nội chảy vào nhóm Mid-cap và khối ngoại tiếp tục bán ròng, VN-Index nhiều khả năng vận động tích lũy trong vùng 1.160-1.200 điểm trong các phiên giao dịch tới.

Thanh khoản HNX giảm gần 23% trong tháng 2, SHB giao dịch lớn nhất

04:36:30 09/03/2021
HNX vừa công bố, thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX tiếp tục có diễn biến sôi động trong tháng 2/2021 với tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu niêm yết đạt 1,74 tỷ cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 27 nghìn tỷ đồng...

Tháng 2, khối lượng giao dịch chứng khoán phái sinh tăng 15,9%

04:31:38 09/03/2021
Sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tiếp tục có thanh khoản tăng mạnh với khối lượng giao dịch bình quân trong tháng đạt 207.075 hợp đồng, tăng 15,92% so với tháng trước...

Cá tầm Trung Quốc siêu rẻ quá nhiều, hạ 'đo ván' cá trong nước

04:28:04 09/03/2021
Ban chỉ đạo (BCĐ) 389 Quốc gia vừa có văn bản yêu cầu các bộ Tài chính, Công an, Công Thương, NN&PTNT, Quốc Phòng và BCĐ 389 các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Giang, Lào Cai và các địa phương tăng cường kiểm tra chặt chẽ việc ...

Trung Khởi: Bí ẩn doanh nghiệp làm KCN Triệu Phú 4.500 tỉ đồng tại Quảng Trị

04:24:27 09/03/2021
Trung Khởi hay MCD Việt Nam đều là những pháp nhân thuộc sở hữu của bộ đôi doanh nhân ông Nguyễn Hữu Mến (SN 1984) và ông Dương Minh Đức (SN 1983).

Xử lý các tờ khai đưa hàng nhập khẩu về bảo quản quá thời hạn

04:17:36 09/03/2021
Ngày 22/02/2021, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 868/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan một số tỉnh, thành phố về nội dung xử lý các tờ khai đưa hàng về bảo quản quá thời hạn

Tăng tốc xây dựng nông thôn mới nâng cao

04:13:53 09/03/2021
Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), hiện nhiều địa phương bắt đầu hướng đến xây dựng NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Nhiều ngân hàng lên lịch đại hội và đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2021

04:10:55 09/03/2021
Tổng tài sản MB tăng khoảng 15% lên 545 nghìn tỷ đồng, tín dụng tăng trưởng theo chỉ tiêu của NHNN giao, nhưng phấn đấu ở mức cao nhất, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng hợp nhất dưới 1,3%; năng lực bán chéo tập đoàn đẩy mạnh, với mức tăng trưởng ...

Tỷ suất sinh lời đáng mơ ước của HoSE

04:07:54 09/03/2021
Từ năm 2018, HoSE duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp trên 90% và biên lãi ròng hơn 50%. Đây là những con số cao hơn nhiều so với kết quả kinh doanh của đa phần doanh nghiệp niêm yết.

Có thể bạn quan tâm

Đau đầu vì quá giàu như Lisa (BLACKPINK): Mua hẳn dây buộc tóc xa xỉ 5 triệu, nhưng cũng chỉ... để cho boss cắn chơi

Sao châu á

08:19:04 09/03/2021
Lisa (BLACKPINK) là đại gia chính hiệu, sẵn sàng mang những món đồ có giá đắt đỏ ra chỉ để cho mèo cưng giải khuây.

Những tiêu chuẩn sức khoẻ bắt buộc khi dự thi vào khối ngành Quân đội

Học hành

08:18:12 09/03/2021
Ngoài đạt các chỉ tiêu chung về thể lực, mắt, tai - mũi -họng, răng - hàm - mặt, nội khoa, tâm thần kinh, ngoại khoa da liễu và sản phụ khoa (đối với nữ), các trường có quy định riêng về chiều cao, cân nặng và tật khúc xạ.

Gánh nặng đè lên huấn luyện viên Hà Nội

Bóng đá việt nam

08:16:32 09/03/2021
Phải làm khách của đội đầu bảng Hải Phòng, sau hai trận đầu toàn thua, HLV Chu Đình Nghiêm có thể phải rời ghế nóng nếu không tìm được kết quả có lợi.

Kim Lý chiếm spotlight 8/3 bằng 5 bó hoa, còn bonus nói tiếng Việt

Sao việt

08:14:35 09/03/2021
Sau thời gian dài được Hà Hồ dạy tiếng Việt, nam diễn viên cho thấy sự tiến bộ rõ rệt...

Đình Trọng thích đá cặp với nữ tuyển thủ Hoàng Thị Loan, bối rối khi bị Đức Huy hỏi vặn

Bên lề sân cỏ

08:14:13 09/03/2021
Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, tiền vệ Phạm Đức Huy và trung vệ Trần Đình Trọng đã có những chia sẻ thú vị về các đồng nghiệp nữ nhân ngày 8/3.

Triệu hồi xe: Porsche triệu hồi 40.000 chiếc Macan vì lỗi cảm biến vị trí

Ôtô

08:14:08 09/03/2021
Hãng xe thể thao hạng sang nước Đức đã chính thức triệu hồi khoảng 40.000 chiếc Porsche Macan tại thị trường Mỹ do lỗi cảm biến vị trí của hành khách phía trước.

Thông tin Elon Musk qua đời trong một vụ nổ gây hoang mang mạng xã hội

Netizen

08:11:25 09/03/2021
Thông tin tỷ phú công nghệ Elon Musk qua đời trong một vụ nổ pin tại nhà máy sản xuất xe điện của Tesla đã được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Conor McGregor có hành động ý nghĩa giúp gây quỹ cho trường học tại quê nhà

Sao thể thao

08:09:42 09/03/2021
Nỗ lực của McGregor và những người bạn đã giúp thu về khoản tiền không nhỏ cho trường St. Josephs Primary.

Những make up look 'nhìn là mê', đẹp đỉnh cao của mỹ nhân Kpop

Phong cách sao

08:08:19 09/03/2021
Ji Soo, Mina, Jennie, Jang Won Young, Arin... đều có những make up look được hội chị em Hàn Quốc ưa chuộng và thường xuyên học hỏi.

Khi Jurgen Klopp không còn là bất khả xâm phạm ở Liverpool

Bóng đá thế giới

08:05:32 09/03/2021
Liverpool đang trải qua cơn khủng hoảng chưa từng có và HLV Jurgen Klopp cần nhanh chóng đưa con tàu của mình thoát khỏi vực sâu thất bại.

Mô tô đường phố Aprilia SX125 và RX125 2021 ra mắt

Xe máy

08:02:14 09/03/2021
Hai phiên bản Aprilia 125 2021 vừa ra mắt tại Malaysia sử dụng động cơ mới, đạt tiêu chuẩn Euro 5, khỏe khoắn phù hợp với giới trẻ.

'1990': Bộ phim điện ảnh mang đến tuyên ngôn '3 không' của những cô gái tuổi 30

Phim việt

08:01:20 09/03/2021
1990 là dự án điện ảnh đánh dấu sự trở lại đầy tâm huyết của Đạo Diễn Nhất Trung, xoay quanh độ tuổi 30 với tuyên ngôn 3 Không của những người Phụ Nữ hiện đại, hội tụ 3 Nàng thơ sinh năm 1990 đắt giá bậc nhất màn ảnh Việt - Ninh Dương L...

Chi hàng nghìn USD để cấy chuỗi hạt vào "cậu nhỏ"

Chuyện lạ

07:57:50 09/03/2021
Một người đàn ông bị ám ảnh bởi việc sửa đổi cơ thể đã chi hơn 4.000 đô la Mỹ (hơn 90 triệu đồng) để cấy chuỗi hạt vào bộ phận nhạy cảm của mình.

Độc đáo ngôi nhà vảy cá của vợ chồng trẻ Tây Ninh

Sáng tạo

07:56:23 09/03/2021
Ngôi nhà được xây hai tầng trên khu đất 175m2 tại Tây Ninh gây ấn tượng mạnh nhờ có thiết kế mái hiên độc đáo với lớp ngói vảy cá.

Ngày chiếu sớm thứ hai, 'Bố Già' thu về 30 tỷ - tự phá vỡ kỷ lục phòng vé của chính mình, tiếp tục nắm giữ ngôi vương phim Việt

Hậu trường phim

07:54:40 09/03/2021
Thu về 30 tỷ trong ngày chiếu sớm thứ hai, Bố Già bản điện ảnh phá vỡ kỷ lục của chính mình lập ra trước đó (trước đó, Bố Già lập kỷ lục với 22 tỷ trong 1 ngày), giữ vững ngôi vương phòng vé Top 1 phim Việt có doanh thu một ngày chiếu đ...