Định giá đất sát giá thị trường: Để ngân sách không thiệt?

Theo chuyên gia, sự tôn trọng phải thể hiện bằng sự can thiệp phù hợp, đúng mức giới hạn của yếu tố quyền lực…

Diễn đàn khoa học Khuyến nghị một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong Luật Đất đai 2013 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức ngày 8/7 nhận được sự quan tâm và đóng góp ý kiến của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu.

Thế nào là phù hợp với giá thị trường?

Phát biểu tại hội thảo, TS Nguyễn Thị Dung (Phó trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, Đại học Luật Hà Nội) chỉ ra một số vấn đề xung quanh giá đất được quy định trong Luật Đất đai 2013 và đưa ra những khuyến nghị sửa đổi.

Trước hết, bà khẳng định, nội dung cơ bản, cốt lõi tác động sâu rộng đến toàn xã hội là lợi ích kinh tế và lợi ích kinh tế được thể hiện trong sự điều chỉnh của pháp luật về giá đất.

“Chúng ta điều chỉnh tất cả mọi vấn đề nhưng nếu giá đất không được giải quyết tận gốc thì các vấn đề khác cũng sẽ chỉ dừng lại ở chừng mực mang tính chất nguyên tắc”, TS Nguyễn Thị Dung khẳng định.

Quy định về giá đất bắt đầu từ Luật Đất đai 1993, được coi là cơ sở định hướng, thay đổi cơ bản từ chế độ bao cấp sang quản lý đất đai bằng kinh tế trong cơ chế thị trường .

Từ năm 1993, cơ chế xác định giá đất đã lần lượt thay đổi để phù hợp hơn với sự thay đổi biện chứng của xã hội . Về nguyên tắc xác định giá đất, Luật Đất đai 2003 quy định nguyên tắc đầu tiên là phải “sát với giá thị trường trong điều kiện bình thường”.

Thế nhưng, bà Dung đặt câu hỏi: “Thế nào là sát? Thế nào là bình thường? Đó là những vấn đề thuộc thị trường mà quy định trong luật như vậy gây hệ lụy rất lớn trong xã hội ngân sách nhà nước bị thất thu.

Hơn nữa, có tiêu chí để đảm bảo sát hay không? Câu trả lời là không. Đáng tiếc là điều này cũng chưa được giải quyết trong Luật Đất đai hiện hành”.

Phân tích cụ thể, Phó trưởng khoa Pháp luật Kinh tế của Đại học Luật Hà Nội cho biết, Luật Đất đai 2013 đã thay cụm từ “sát với giá thị trường” bằng “phù hợp với giá thị trường”. Tuy nhiên, theo bà, về bản chất vẫn không thay đổi, bởi “sát” hay “phù hợp” vẫn là từ mang tính định tính và trong luật cần phải hạn chế tối đa việc sử dụng ngôn từ mang tính định tính.

Trong hệ thống pháp luật của các quốc gia, nếu như có quy định bao giờ họ cũng ưu tiên hàng đầu sử dụng ngôn từ mang tính định lượng. Ví dụ, đúng bằng, hoặc bằng bao nhiêu % so với giá thị trường (70 hay 80%…) thì mới có căn cứ để xác định.

“Khi muốn xã hội đồng thuận và kiểm soát thì phải có những căn cứ minh bạch, cụ thể, rõ ràng, làm sao cho tất cả tầng lớp trong xã hội đều hiểu được luật và tự nguyện chấp hành pháp luật , đó mới là thành công của việc ban hành pháp luật và mới là cơ sở quan trọng để thực thi pháp luật một cách hiệu quả”, TS Nguyễn Thị Dung nhận xét.

Định giá đất sát giá thị trường: Để ngân sách không thiệt? - Hình 1
TS Nguyễn Thị Dung, giảng viên Đại học Luật Hà Nội phát biểu tại diễn đàn khoa học

Về chuyện “‘giá thị trường”, ở Việt Nam có rất nhiều loại thị trường (thị trường chính thức, thị trường phi chính thức, thị trường sơ cấp, thị trường thứ cấp…). Loại thị trường ít khi được nói đến là thị trường giữa Nhà nước và những người sử dụng đất.

Theo bà Dung, dường như chúng ta né tránh loại thị trường này trong các quy định pháp luật khi điều chỉnh mối quan hệ đó, cho dù mối quan hệ phát sinh giữa Nhà nước với người sử dụng đất vẫn là loại thị trường mang yếu tố giao dịch giữa cung và cầu.

Ở các quốc gia, Nhà nước trong trường hợp cần thiết vẫn đưa ra quyết định mang tính chất quyền lực, buộc chủ sở hữu phải bán đất cho Nhà nước và họ chỉ dừng lại như vậy. Còn khi bàn bạc, thỏa thuận về một tài sản thuộc sở hữu của ai đó thì phải trên cơ sở chủ sở hữu đồng thuận. Sự đồng thuận này dựa trên những giao ước, sự thừa nhận giá trị của xã hội, không phải là sự áp đặt mang tính chất quyền lực.

“Các cơ quan chức năng và cả xã hội đều thừa nhận yếu tố thị trường được đưa vào các quan hệ đất đai, được Luật Đất đai điều chỉnh và đó là mục tiêu mà chúng ta hướng tới.

Thế nhưng, ở đây, dường như quy luật của thị trường chưa được tôn trọng. Sự tôn trọng này phải được thể hiện bằng sự can thiệp phù hợp, đúng mức giới hạn của yếu tố quyền lực; Nhà nước tác động đến đâu và quy luật của thị trường được tự do vận hành trong khuôn khổ như thế nào?”, TS Nguyễn Thị Dung nhấn mạnh và cho rằng, điều quan trọng nhất ở đây là xác định được ranh giới cho việc tác động giữa hai bên để có sự hòa hợp giữa mục tiêu quản lý của Nhà nước và sự vận hành mang tính quy luật của xã hội.

Tổ chức tư vấn giá đất thế nào cho khách quan, minh bạch?

Một vấn đề khác được TS Nguyễn Thị Dung đề cập khi khuyến nghị một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong Luật Đất đai 2013, đó là tổ chức tư vấn giá đất.

Theo đó, nếu muốn thực sự minh bạch và theo quy luật của thị trường thì phải tôn trọng quy luật của thị trường, đặc biệt là trong việc xác định giá đất. Luật Đất đai 2013 quy định: các cơ quan định giá đất được quyền sử dụng tổ chức tư vấn giá đất.

TS Nguyễn Thị Dung chỉ ra 2 vấn đề, đó là tổ chức định giá đất độc lập hay tổ chức định giá đất do Nhà nước thành lập? Sự độc lập, khách quan của kết quả tổ chức tư vấn giá đất thế nào? Và bà nhận xét, hiện nay sức nặng của kết quả tổ chức tư vấn giá đất chưa đủ để làm minh bạch hóa giá trị quyền sử dụng đất, giá trị tài sản xác định trong xã hội.

“Nếu là tổ chức định giá đất độc lập hoạt động theo cơ chế thị trường thì điều kiện nào để họ có thể độc lập khách quan, không móc nối với các cơ quan định giá đất của Nhà nước? Nếu là tổ chức tư vấn giá đất của Nhà nước thì nó khó đảm bảo được sự khách quan vì khó có thể bước qua được sự chi phối mang tính chất chủ quan và quyền lực”, bà Dung nhận định và cho rằng cần phải có một hệ thống độc lập, chẳng hạn như hiệp hội định giá đất, nhằm kiểm soát các hoạt động nghề nghiệp đối với các tổ chức định giá đất độc lập. Các cơ quan chức năng ở các quốc gia khác cũng sử dụng điều đó và nó không phụ thuộc vào yếu tố chủ quan, hoặc yếu tố mang tính chất quyền lực của Nhà nước.

Phải thu hẹp các trường hợp Nhà nước thu hồi đất

Vấn đề thu hồi đất đai trong Luật Đất đai 2013 được nhiều đại biểu tại diễn đàn khoa học đề nghị cần sửa đổi.

Luật Đất đai 2013 đưa ra quy định thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế-xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng. Trong trường hợp này, Nhà nước sẽ áp dụng giá đất do Nhà nước quy định.

Ở điểm này, TS Nguyễn Thị Dung cho rằng cần phải xác định rõ tiêu chí “thế nào là vì lợi ích quốc gia, công cộng” để không đánh đồng giữa mục đích phát triển kinh tế có lợi nhuận và mục đích phát triển vì lợi ích quốc gia, công cộng. Vì lợi ích quốc gia, công cộng thì chủ thể nào thực hiện? Nếu là doanh nghiệp thực hiện thì phải đảm bảo tiêu chí nào của Nhà nước? Nếu không xác định rõ như vậy thì như hiện nay luật đã mở rộng quá nhiều trường hợp bị Nhà nước thu hồi đất.

“Điều đó dẫn đến sự chấp chới giữa quan hệ về mặt lợi ích với các nhà đầu tư: nhà đầu tư xây dựng, thực hiện dự án, đầu tư kinh doanh có lợi nhuận nhưng lại được thụ hưởng giá đất ở trong đó.

Hiện giá đất do Nhà nước quy định thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường và điều này sẽ dẫn đến khả năng người ta cố gắng đưa các trường hợp vào phạm vi bị Nhà nước thu hồi đất, tức sử dụng biện pháp hành chính để thu hồi đất. Như vậy, nó có thể không hoàn toàn thống nhất với quy định của Hiến pháp là tôn trọng và bảo vệ quyền tư hữu về tài sản của công dân”, TS Nguyễn Thị Dung chỉ rõ.

Bởi vậy, một lần nữa bà đề nghị cần cân nhắc đưa ra tiêu chí thế nào là vì lợi ích quốc gia, công cộng, chủ thể nào đảm nhận sự điều tiết của pháp luật về trường hợp này… để làm rõ, đưa ra những giới hạn cần thiết và thu hẹp các trường hợp Nhà nước thu hồi đất.

Cùng chia sẻ quan điểm, ông Trần Ngọc Hùng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam đánh giá, vấn đề thu hồi đất đai rất nghiêm trọng trong thực tế. Hiến pháp 2013 quy định: Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế-xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Tuy nhiên, nếu chiếu theo Điều 62 Luật Đất đai 2013 thì theo ông Hùng, “không có gì không thu hồi được”.

“Bởi không có tiêu chí nên dẫn đến thu hồi tràn lan, mọi đối tượng đều có thể bị thu hồi đất. Đây là vấn đề bức xúc trong xã hội. Hàng loạt nhà đầu tư xông vào chọn đất đẹp, khu đô thị, ven đô thị, đất ven biển…, lập dự án rồi cứ thu hồi đất.

Chênh lệch địa tô cực lớn do Nhà nước đền bù thu hồi đất đai theo giá thành phố, tỉnh ban hành thấp hơn nhiều giá thị trường. Đồng thời, giao đất có thu tiền sử dụng đất theo giá tỉnh, thành phố ban hành thấp hơn rất nhiều giá thị trường, trong khi nhà đầu tư khi bán bất động sản đưa bán giá thị trường đem lại lợi nhuận rất lớn cho nhà đầu tư và người có thẩm quyền (thông qua suất ngoại giao và chi phí không chính thức).

Chính điều này tạo cơ chế xin cho, tham nhũng và đã gây nên sự bất bình khiếu kiện rất lớn trong thời gian qua, dân thì nghèo đi. Một số người giàu lên cực kỳ nhanh chóng đến mức Chủ tịch Quốc hội đã phải nói: “Nhiều đại gia được làm giàu từ đất”, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam phân tích và đề nghị phải sửa đổi toàn bộ điều 62 Luật Đất đai 2013 và phải đưa ra tiêu chí thu hồi đất.

Công ty liên quan đến Chủ tịch Hoàng Quân đã bán ra 8,1 triệu cổ phiếu HQC

Tập đoàn Hoàng Quân thu về gần 14 tỷ đồng khi giảm tỷ lệ sở hữu tại HQC về còn 6,31%.

Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Quân vừa thông báo đã bán ra hơn 8,1 triệu cổ phiếu HQC của CTCP Tư vấn Thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân trong số 8,2 triệu cổ phiếu đăng ký trong thời gian từ ngày 3-6/7.

Sau giao dịch, Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Quân giảm tỷ lệ sở hữu tại HQC từ 8,02% về còn 6,31%.

Được biết, Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Quân hiện là cổ đông lớn của HQC và đồng thời có mối liên hệ với người nội bộ của HQC là ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT, bà Nguyễn Thị Diệu Phương - Phó Chủ tịch HĐQT và ông Trương Đức Hiếu - Thành viên HĐQT (ông Tuấn, bà Phương và ông Hiếu đều góp vốn trên 10% vào Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Quân).

Công ty liên quan đến Chủ tịch Hoàng Quân đã bán ra 8,1 triệu cổ phiếu HQC - Hình 1
Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Quân bán ra 8,1 triệu cổ phiếu HQC.

Chiếu theo mức giá 1.650 đồng/cp của HQC trên thị trường ngày 6/7), ước tính Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Quân đã thu về gần 14 tỷ đồng sau khi giao dịch trên hoàn tất.

Trên thị trường, giá cổ phiếu HQC đang trong đà lao dốc sau khi bật tăng hơn 120% chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng; khối lượng giao dịch bình quân đạt gần 5,8 triệu cp/phiên trong 1 năm trở lại đây. Kết phiên 8/7, cổ phiếu HQC có giá 1.590 đồng/cp.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Youtuber Lê Chí Thành - “Anh hùng bàn phím” bị bắt về hành vi chống người thi hành công vụ02:46Bị cáo buôn ma túy cãi: "Tòa không dùng ke nên không hiểu" (!)02:20Nhân chứng vụ án mạng ở Cai Lậy: 'Tôi không nghĩ là đâm nhầm'01:39Dân Anh tiếc thương Hoàng thân Philip00:57Điều tra, xử lý những người liên quan, giúp sức cho Lê Chí Thành03:12CLIP: Làm việc với nữ cán bộ công an, gã “yêu râu xanh” cứ tủm tỉm cười...03:47GĐ bệnh viện thuê người đánh dằn mặt "tình địch" nhưng giết nhầm 1 phụ nữ02:37Trương Vinh Hoa - Nữ tỷ phú được mệnh danh là "Tây Thi đậu phụ", giúp chồng làm nên cơ ngơi tỷ USD07:52Thơ Nguyễn trở lại, đặt mục tiêu đạt nút kim cương hậu lùm xùm dùng búp bê Kumathong02:44"Ôm" 200 tỷ bỏ trốn, chủ vườn lan tính chơi trò "cây lúa non"?04:04Kho ma tuý 'lạ' ở Sài Gòn01:01Vì sao gần 200 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc?04:07Gái xinh dụ thanh niên mới quen lên bar chỉ 13 phút mất toi 17 triệu đồng02:48"Thần y" mới lại xuất hiện chữa câm điếc bẩm sinh bằng cách vỗ và rút lưỡi, Võ Hoàng Yên 2.0?02:58Cô gái bắt rắn giữa đường quấn quanh cổ khiến dân mạng khiếp sợ02:42Đi theo chỉ dẫn Google Maps, chú rể Indonesia suýt cưới nhầm cô dâu00:29Uống cà phê mỗi ngày điều gì sẽ xảy ra với cơ thể của bạn?07:03Hoàng Thân Philip ra đi mãi mãi sau bảy thập kỷ thầm lặng hỗ trợ Nữ hoàng Anh02:29Cướp 2 két bia00:53Bộ ảnh tưởng nhớ Hoàng thân Philip của Thái tử Charles00:56

Thông tin đang nóng

Mua vé "Super Vip" 900 nghìn đồng, quý ông được nhân viên tắm chung, kích dục
16:59:53 16/04/2021
HOT: Trang Trần chửi vợ Dũng lò vôi "ngu", Bảo Anh lại hết lời bênh vực dù bị xúc phạm
16:53:20 16/04/2021
Nathan Lee chê Ngọc Trinh nhưng lại phá vỡ gia đình Kỳ Duyên, lộ ảnh hôn nhau trong thang máy?
17:35:47 16/04/2021
Hé lộ toàn cảnh lễ đường và ảnh cưới của Phan Mạnh Quỳnh tại Nghệ An: Sân khấu đẹp như cổ tích, quy mô nhìn sơ đã thấy khủng!
17:21:54 16/04/2021
Nathan Lee nói rõ lý do xoá ảnh nhạy cảm của cô gái giống Ngọc Trinh, thì ra có "thế lực" can thiệp?
17:05:13 16/04/2021
Yêu và cưới 5 năm vẫn chưa có con, bất ngờ cô hàng xóm ngỏ ý muốn xin con và tôi đã nhắm mắt để thử năng lực bản thân
14:40:45 16/04/2021
Cbiz hôm nay dồn dập tin hot: Học trò xuất sắc của Lisa lộ ảnh hẹn hò khó chối cãi với nam thần từng có 1 đời vợ
15:27:26 16/04/2021
"Bom tấn" Lật Mặt: 48H của Lý Hải nhận cơn mưa lời khen của khán giả, nhìn con số doanh thu lại càng bất ngờ!
15:19:06 16/04/2021
Phía Ngọc Trinh nói gì trước tin đồn "sống ảo" chuyện mua đất?
15:45:47 16/04/2021
Thư Kỳ ở tuổi 44 bị chê già nua, tàn lụi nhan sắc vì có... tóc bạc
15:22:33 16/04/2021

Tin mới nhất

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020
Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.

Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh

10:33:03 24/12/2020
Giá cà phê hôm nay 24/12 trong khoảng 32.400 - 32.800 đồng/kg. Trên thế giới, giá cà phê Arabica quay đầu tăng nhẹ.

Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng

10:24:19 24/12/2020
Giá tiêu hôm nay 24/12 trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg, tiếp tục giảm. Trên thế giới, giá tiêu Ấn độ tăng giảm đan xen.

Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD

10:18:32 24/12/2020
Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 trải qua nhiều biến động mạnh, trong đó có không ít phiên giao dịch ấn tượng.

Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường

10:09:33 24/12/2020
Bitcoin giảm 2,64%, xuống 23.083 USD, trong bối cảnh loạt tiền ảo hàng đầu lao dốc, thị trường phủ kín sắc đỏ.

Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm

10:05:22 24/12/2020
Tỷ giá USD ngày 24/12 diễn biến theo xu hướng tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn chưa có gói kích cầu như mong đợi.

Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn

09:43:12 24/12/2020
 Vietinbank Securities và loạt người thân lãnh đạo đăng ký thoái vốn tại CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HDC) giữa lúc cổ phiếu lập đỉnh.

Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu

09:39:26 24/12/2020
Cập nhật giá vàng sáng 24/12 tăng nhẹ do đồng USD suy yếu. Trong nước, giá vàng SJC biến động tăng, giảm trái chiều từ 30.000 - 50.000 đồng/lượng.

VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021

09:35:34 24/12/2020
VietinBank quyết định trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông sớm hơn dự định gần 1 tháng.

Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

09:27:48 24/12/2020
 Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 24/12.

Nhận tin tức tốt xấu đan xen, tâm lý giới đầu tư lung lay

09:24:44 24/12/2020
Trước lễ Giáng sinh, Phố Wall trải qua phiên giao dịch đầy biến động trong ngày thứ Tư (23/12).

“Lỗi sàn” và câu trả lời của HOSE

09:20:59 24/12/2020
Liên tục trong những phiên giao dịch gần đây thị trường ghi nhận tình trạng ở một số công ty chứng khoán lớn có việc ùn ứ lệnh, nhiều lệnh của nhà đầu tư đẩy vào hệ thống nhưng bị chặn không vào được hệ thống của HOSE. Tuy nhiên, câu tr...

Thị trường tăng nóng, nhiều cổ phiếu vẫn bị dòng tiền thờ ơ

09:14:54 24/12/2020
Không ít cổ phiếu thuộc các doanh nghiệp có “tên tuổi” cũng bị dòng tiền thờ ơ trong đợt tăng 18% của VN-Index 2 tháng qua, bứt phá lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2018. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này?

Cổ phiếu ngân hàng dẫn sóng 2021

09:08:51 24/12/2020
Cổ phiếu ngành ngân hàng đang dẫn sóng thị trường chứng khoán nhờ kỳ vọng có sức bật mới khi kinh tế phục hồi đà tăng trưởng năm 2021.

Hà Đô Group (HDG) dự kiến thoái 30% vốn tại Thiết bị giáo dục 1

09:04:22 24/12/2020
Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Mã chứng khoán: HDG – sàn HOSE) thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục 1.

Văn Phú – Invest (VPI) lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại Nông dược Trường Minh

08:48:28 24/12/2020
Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (Mã chứng khoán: VPI - sàn HOSE) thông qua giao dịch với người liên quan và chuyển nhượng vốn tại công ty con.

Một cổ đông cá nhân liên tục trading cổ phiếu Nhựa Hà Nội (NHH)

08:41:04 24/12/2020
Cổ đông cá nhân liên tục tăng, giảm cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (Mã chứng khoán: NHH – sàn HOSE) .

Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đăng ký thoái toàn bộ 2,8 triệu cổ phiếu tại Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC)

08:14:08 24/12/2020
Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) lên kế hoạch giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Mã chứng khoán: HDC – sàn HOSE).

Ngân hàng Quân Đội (MBB) dự kiến dùng toàn bộ 25,6 triệu cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông

07:49:45 24/12/2020
Ngân hàng TMCP Quân Đội (Mã chứng khoán: MBB – sàn HOSE) lên kế hoạch sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

Tận dụng sóng tăng, lãnh đạo đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu Nam Việt (ANV)

07:43:43 24/12/2020
Lãnh đạo tại Công ty cổ phần Nam Việt (Mã chứng khoán: ANV – sàn HOSE) đăng ký bán cổ phiếu.

Chứng khoán SSI bán ra hơn 1,1 triệu cổ phiếu tập đoàn PAN (PAN)

07:42:35 24/12/2020
Cổ đông lớn vừa giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (Mã chứng khoán: PAN – sàn HOSE).

Nhà đầu tư ngoại đăng ký mua gần 17,5 triệu cổ phiếu ND2

21:29:48 23/12/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo Toyota Tsusho Corporation - người có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển điện Miền Bắc 2 (mã ND2-HNX) đăng ký mua 17.497.886 cổ phiếu.

Ngược sóng ngân hàng, cổ phiếu KLB vọt lên mức giá cao nhất năm

21:27:56 23/12/2020
Cổ phiếu KLB lập kỷ lục mới về giá trong năm nay sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 23/12 ở mức giá 21.300 đồng, tương đương mức tăng hơn 50% trong tuần.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu lập kỷ lục, hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay hôm 23/12

21:20:30 23/12/2020
Mặc dù VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/12, khối lượng giao dịch lại lập kỷ lục hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay, với giá trị gần 18.000 tỷ đồng.

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 24/12: Chốt lời những cổ phiếu đã đạt mục tiêu lợi nhuận

21:17:23 23/12/2020
Phiên hôm nay khả năng chưa phải là tín hiệu xác nhận tạo đỉnh dù hình thành cặp nến Bearish Engulfing – mẫu hình đã xuất hiện nhiều lần trong năm nay nhưng mức độ thành công không cao.

Chứng khoán ngày 23/12: Đột ngột đảo chiều, VN-Index mất hơn 4 điểm

21:11:25 23/12/2020
Thị trường chứng khoán ngày 23/12: Sau khi vượt ngưỡng 1.090 điểm, VN-Index bất ngờ rớt mạnh trước áp lực chốt lời gia tăng trong phiên chiều.

Nâng cao mức độ tự động hoá, tăng năng suất lao động ngành dệt may, da giày

20:46:53 23/12/2020
Thủ tướng yêu cầu trong điều kiện còn nhiều khó khăn do dịch bệnh trên toàn cầu, các quốc gia đều phải phấn đấu cho mục tiêu kép, ngành dệt may, da giày - túi xách cần nỗ lực hơn nữa để tiếp tục tăng trưởng nhanh, phát triển chuỗi cung ...

VietnamPost ký kết quy chế phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường

20:39:00 23/12/2020
Hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch kiểm tra, thanh tra định kỳ và đột xuất xử lý những bưu phẩm, bưu kiện là hàng hóa vi phạm pháp luật.

Hà Nội sẽ có thêm 10 cây cầu vượt sông Hồng

20:34:00 23/12/2020
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri TP Hà Nội về đề nghị xem xét, thay đổi kết cấu kỹ thuật và tên gọi cầu Mễ Sở (kết nối huyện Thường Tín, Hà Nội với huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) thành cầu Đại Bình hoặc Chí...

VRC tăng mạnh, CEO của Đầu tư VRC vẫn đăng ký mua thêm 7 triệu cổ phiếu

20:26:22 23/12/2020
Trước đó Tổng Giám đốc của Đầu tư VRC cũng từng đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu VRC.

Có thể bạn quan tâm

Tùy tiện dùng thuốc "bổ não", tiềm ẩn nhiều nguy cơ xấu

Sức khỏe

20:42:38 16/04/2021
Việc sử dụng các thuốc giúp tăng cường hoạt động của não, tăng khả năng tuần hoàn máu lên não, giảm các triệu chứng rối loạn tiền đình... thường được gọi nôm na là thuốc bổ não đang được nhiều người quan tâm.

Olivia Culpo khoe ngực với váy áo cắt xẻ

Phong cách sao

20:42:16 16/04/2021
Olivia Culpo khoe hình thể với váy áo nhấn vào vòng một trên tạp chí.

HAGL nhận tin không vui từ trung vệ Hữu Tuấn trước màn đối đầu Hà Nội FC

Bóng đá việt nam

20:42:16 16/04/2021
Một tin không vui đã đến với CLB HAGL chính là việc trung vệ Hữu Tuấn có nguy cơ vắng mặt ở trận đại chiến với Hà Nội do đang gặp vấn đề thể lực.

5 mẹo rán nem vàng giòn ngon hấp dẫn chưa ai thất bại

Ẩm thực

20:41:04 16/04/2021
Nem rán là món ăn quen thuộc và truyền thống của người Việt. Nhưng để rán được nem vàng ruộm, giòn giòn, vỏ nem không bị bục là điều không phải chị em nào cũng biết.

Seo Ye Ji nhận liên hoàn trái đắng sau phốt chấn động: Bị cắt quảng cáo chưa là gì so với khoản đền bù lên đến chục tỷ?

Sao châu á

20:40:28 16/04/2021
Đây sẽ là cú giáng mạnh vào sự nghiệp đang lên của Seo Ye Ji.

Váy Oscar kinh điển ở thập niên 1930-1970

Thời trang

20:40:25 16/04/2021
Những bộ đầm đẹp nhất thảm đỏ Oscar từ thập niên 1930 đến 1970 được Vogue lựa chọn nhân sự kiện diễn ra vào ngày 25/4 tại Mỹ.

Vợ cũ nhắc khéo Bằng Kiều về 'đống nợ' chưa trả

Sao việt

20:36:15 16/04/2021
Đoạn bình luận đòi nợ chồng cũ của Trizzie Phương Trinh khiến nhiều người thích thú.

MC truyền hình điển trai bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại ĐH Ngoại thương

Học hành

20:35:29 16/04/2021
Giảng viên, MC Hoàng Anh Duy vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh tại Trường ĐH Ngoại thương.

Đơn vị nào sẽ in ấn Tài liệu giáo dục địa phương cho gần 1,5 triệu học sinh TP HCM?

Đời sống

20:32:33 16/04/2021
Trong 3 phương án đề xuất tổ chức in ấn Tài liệu giáo dục địa phương các cấp học trên địa bàn TP HCM, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM đề xuất đơn vị triển khai là NXB Giáo dục tại TP HCM, thành viên NXB Giáo dục Việt Nam.

Mang tiếng làm dâu nhà giàu nhưng mỗi ngày em sống khổ sở ê chề đến mức không biết giấu mặt vào đâu

Tâm sự

20:32:09 16/04/2021
Mỗi sáng cầm 100 nghìn đồng đi chợ mà em buồn thắt lòng. Có ai làm dâu nhà giàu mà khổ sở như em không?

Nữ sinh 16 tuổi nhảy xuống sông Lam: Hé lộ nội dung lời nhắn trên nhóm lớp

Sự kiện nóng

20:26:11 16/04/2021
Trước khi xảy ra sự việc, nữ sinh 16 tuổi nhảy xuống sông Lam nghi tự tử có lên nhóm mạng xã hội của lớp viết lời nhắn với nội dung Cô và các bạn sống tốt nha.

Cặp đôi không hôn nhau suốt 3 năm yêu đương

Netizen

20:25:26 16/04/2021
Sau thời khắc trao nhẫn cưới, chú rể Jordan rút trong túi chai xịt thơm miệng bấm vài cái rồi mới dám đặt nụ hôn đầu tiên lên môi người con gái anh yêu hơn 3 năm.

BMW 8-Series Gran Coupe sắp về Việt Nam có phiên bản đặc biệt cho dân sưu tầm

Ôtô

20:25:14 16/04/2021
BMW 8-Series Gran Coupe Collector’s Edition, đúng như tên gọi của mình, là phiên bản giới hạn nhắm tới giới sưu tập xe sang nhiều hơn là khách hàng bình thường.

Nhạc sĩ Trần Quang Sơn thăng hoa cùng thần tượng

Nhạc việt

20:18:40 16/04/2021
Chỉ còn 1 ngày nữa thôi, tối mai, tại Unicorn Lounge (124 Kim Mã, Hà Nội) sẽ diễn ra đêm nhạc Jimmi Nguyễn với chủ đề Hoa Bằng Lăng. Và đặc biệt, trong đêm nhạc có 1-0-2 này, sẽ có sự góp mặt của ca sĩ khách mời: Ca nhạc sĩ Trần ...

4 cách khiến một chàng trai thích bạn qua tin nhắn

Tình yêu

20:16:45 16/04/2021
Bạn bị thu hút bởi một chàng trai mà bạn nhắn tin nhưng không biết cách khiến anh ấy phải lòng bạn. Dưới đây là 4 cách giúp bạn chinh phục một chàng trai qua tin nhắn.