Diện mạo tươi sáng của nền kinh tế sau 35 năm đổi mới

Nhận định khái quát về nền kinh tế nước ta sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhận định: “Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển; kinh tế vĩ mô ổn định, tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức khá cao; chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô và tiềm lực nền kinh tế tăng lên ”.

Diện mạo tươi sáng của nền kinh tế sau 35 năm đổi mới - Hình 1

Việt Nam mở cửa nền kinh tế đã thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư, phát triển (Trong ảnh: Sản xuất thiết bị điện tử tại Công ty UMC Việt Nam , Hải Dương ). Ảnh: QUANG PHÚC

Thành tựu phát triển ấn tượng qua những con số

Bước vào tiến trình đổi mới với quyết tâm hội nhập quốc tế cách đây 35 năm, Việt Nam vẫn còn là một đất nước với nền sản xuất lạc hậu, khép kín. Kiên định thực hiện đường lối đổi mới, chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, hoạt động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước và định hướng xã hội chủ nghĩa, trong giai đoạn 1986-2000, tổng sản phẩm trong nước bình quân mỗi năm tăng 6,51%; trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,72%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,06%; khu vực dịch vụ tăng 6,66%.

Cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; ngành nông nghiệp đã giải quyết vững chắc vấn đề lương thực, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, đưa Việt Nam từ nước thiếu lương thực trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới . Năm 2000, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 34,5 triệu tấn, gấp 2,1 lần năm 1986; đặc biệt, xuất khẩu gạo đạt 3,477 triệu tấn, gấp hơn 26 lần. Sản xuất công nghiệp tăng bình quân 11,09% mỗi năm trong thời kỳ 1986-2000; sản lượng điện năm 2000 gấp 4,7 lần so với năm 1986; sản lượng xi măng gấp 8,7 lần; sản lượng thép cán gấp 25,6 lần. Sản lượng dầu thô đã tăng từ 41.000 tấn năm 1986 lên 16,3 triệu tấn năm 2000.

Diện mạo tươi sáng của nền kinh tế sau 35 năm đổi mới - Hình 2
Chế biến thủy sản tại một doanh nghiệp ở TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong khi đó, tình trạng “siêu lạm phát” bước đầu đã được kiềm chế và đẩy lùi. Giá bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng từ mức tăng 3 chữ số mỗi năm trong 3 năm 1986-1988, rồi 2 chữ số mỗi năm trong thời kỳ 1989-1992, đã giảm xuống chỉ còn tăng một chữ số trong thời kỳ 1993-2000. Đơn cử, so với tháng 12 năm trước đó, chỉ số giá tiêu dùng năm 1988 tăng 349,4%; năm 1992 tăng 17,5% và năm 2000 thậm chí còn giảm 0,6%.

Tiếp tục đà phát triển, thời kỳ 2001 đến nay, chủ trương hội nhập quốc tế sâu rộng đã đơm hoa kết trái. Với 2 chiến lược phát triển kinh tế – xã hội (chiến lược 2001-2010 và chiến lược 2011-2020), kinh tế đã liên tục tăng trưởng, với GDP năm 2019 gấp 12,5 lần năm 2001. GDP bình quân hàng năm trong giai đoạn 2001-2010 tăng 7,26%. Trong giai đoạn 2011-2019, GDP tăng 6,3%/năm, trong đó năm 2018 tăng 7,08% – mức tăng cao nhất kể từ năm 2008 đến nay.

Cũng từ năm 2008, nước ta đã ra khỏi nhóm nước và vùng lãnh thổ kém phát triển, để gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình thấp. Và theo số liệu mới nhất từ cơ quan thống kê quốc gia, năm 2020, quy mô nền kinh tế nước ta đạt khoảng 343 tỷ USD (quy đổi) và GDP bình quân đầu người đạt 3.521 USD, gấp hàng chục lần so với năm 1990. Quan trọng hơn, chất lượng tăng trưởng kinh tế dần dịch chuyển sang chiều sâu. Năng suất lao động trong giai đoạn 2016-2019 của toàn nền kinh tế tăng 5,86%/năm, cao hơn tốc độ 4,35%/năm của giai đoạn 2011-2015.

Đáng lưu ý, nhờ hoạt động kinh tế đối ngoại phát triển toàn diện và sâu rộng, tổng mức lưu chuyển hàng hóa ngoại thương thực hiện trong giai đoạn 2011-2019 đạt 3.100,3 tỷ USD, gấp 20,2 lần giai đoạn 1991-2000 và gấp 3,6 lần giai đoạn 2001-2010. Đây là chỉ dấu cho thấy chúng ta đã khai thác được thế mạnh của kinh tế trong nước và tranh thủ được thị trường thế giới . Điều này còn được minh chứng qua việc đầu tư nước ngoài trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho sự phát triển kinh tế – xã hội , đóng góp vào việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tạo thêm nhiều việc làm; nâng cao năng lực quản lý và trình độ công nghệ… Đặc biệt, hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài còn thúc đẩy việc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại giữa nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới .

Vị thế và động lực tăng trưởng mới

Cùng với những thành tựu trong phát triển kinh tế – xã hội, vị thế của Việt Nam thay đổi đáng kể trên thế giới và trong khu vực ASEAN. Năm 2019, Việt Nam đứng thứ 8 thế giới và thứ 2 trong khu vực ASEAN về tốc độ tăng trưởng GDP; là một trong 30 nước có mức tăng trưởng xuất, nhập khẩu cao và là nền kinh tế có quy mô xuất khẩu thứ 22 trên thế giới. Việt Nam đã vượt trên các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, xếp hạng thứ 25 thế giới về hấp dẫn vốn FDI. Chỉ số Năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) của Việt Nam năm 2019 tăng lên 10 bậc so với năm trước, xếp thứ 67 trong số 141 quốc gia và vùng lãnh thổ… Tính đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 189 quốc gia trên thế giới. Hoạt động đối ngoại ngày càng được mở rộng và khẳng định rõ bản lĩnh và bản sắc của Việt Nam với tư cách là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đóng góp ngày càng nhiều vào hòa bình, hợp tác và phát triển, không chỉ trong khu vực ASEAN mà còn cả trên thế giới.

Nhiều động lực tăng trưởng mới được xây dựng. Kinh tế tư nhân phát triển mạnh, số doanh nghiệp thành lập mới tăng nhanh cả về số lượng và vốn đăng ký, làn sóng khởi nghiệp sáng tạo lan tỏa rộng với nhiều mô hình kinh doanh độc đáo. Nguồn nhân lực có kỹ năng, được đào tạo bài bản, có khả năng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh được chú trọng phát triển, tạo tiềm lực phát triển kinh tế hiện đại trên nền tảng khoa học – công nghệ. Hệ thống hạ tầng quốc gia được tập trung nguồn lực xây dựng một cách đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị lớn.

Trong đầu thế kỷ 21, bối cảnh kinh tế – chính trị – xã hội trên bình diện quốc tế đã có nhiều thay đổi, biến động nhanh, khó dự báo. Một hệ thống giải pháp có tính khuôn mẫu và cứng nhắc sẽ khó lòng đạt hiệu quả mong muốn. Trong quá trình tự kiểm chứng những chính sách và cuộc sống, đối chiếu lý luận và thực tiễn, Đảng và Nhà nước ta đã và đang rút ra những bài học sâu sắc cho công tác điều hành chính sách vĩ mô, chủ động và vững vàng bước vào thập kỷ mới, giai đoạn phát triển mới.

Hướng tới Đại hội XIII: Tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển bền vững

Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình tại Đại hội 13 của Đảng xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của sự phát triển.

Sau 35 năm đổi mới, thành phần kinh tế tư nhân đã phát triển rất mạnh mẽ, cần được định hướng, có môi trường kinh doanh minh bạch, công khai để trở thành động lực, giúp kinh tế nước nhà phát triển bền vững, sớm đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Hướng tới Đại hội XIII: Tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển bền vững - Hình 1
Doanh nghiệp tư nhân phát triển nhanh, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế tỉnh Khánh Hòa.

10 năm trở lại đây, các doanh nghiệp tư nhân đã và đang góp phần làm thay đổi bộ mặt, cơ cấu kinh tế của tỉnh Khánh Hòa. Toàn tỉnh có hơn 12 ngàn doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho gần 300.000 lao động. Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã thành lập hơn 120 tổ chức Đảng tại các doanh nghiệp tư nhân với gần 3.000 đảng viên.

Ông Hoàng Văn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa cho biết, sau nhiều năm sống và làm việc tại nước ngoài khi trở về nước, ông đã chọn Nha Trang để đầu tư, kinh doanh. Vừa qua, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa xác định tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng, trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế. Ông Hoàng Văn Vinh mong muốn tại Đại hội Đảng toàn quốc sắp đến tiếp tục định hướng đúng đắn, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển.

Ông Hoàng Văn Vinh cho biết: "Trong giai đoạn hiện nay, sự phát triển của kinh tế tư nhân là động lực của xã hội, động lực đó thì phải có định hướng. Đại hội Đảng lần này cởi mở, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển. Chúng tôi rất hy vọng Đại hội sắp tới có chính sách cho các nhà đầu tư, định hướng cho sự phát triển, đi trong guồng máy phát triển của nền kinh tế."

Hướng tới Đại hội XIII: Tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển bền vững - Hình 2
Một khu du lịch của doanh nghiệp tư nhân trên đảo Hòn Tre đang tạo việc làm cho hàng ngàn người dân tỉnh Khánh Hòa.

Trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội 13 của Đảng, nhận thức về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã được nâng cao. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Trong đó, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng, được khuyến khích phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Theo ông Phạm Văn Chi, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, các cơ quan chức năng cần áp dụng đúng các quy định của pháp luật, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp với nhau.

Ông Phạm Văn Chi nhận định: "Đại hội này tôi tin rằng sẽ đánh giá đúng mức vai trò của doanh nghiệp ngoài quốc doanh, chính các doanh nghiệp đã đóng góp rất lớn cho ngân sách nhà nước. Vấn đề chỉ là quản lý cho đúng định hướng trong dự thảo đã nói là kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Rất khó trong khâu quản lý, nếu không cụ thể, không chi tiết, cán bộ không thực sự vì dân thì không quản lý theo định hướng xã hội chủ nghĩa được."

Nhà nước xây dựng và hoàn thiện thể chế, bảo vệ quyền tài sản, quyền kinh doanh, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế; tạo môi trường thuận lợi, công khai, minh bạch cho các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và thị trường hoạt động; Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, công khai, minh bạch, bình đẳng để thu hút đầu tư của xã hội cũng là 1 trong 4 giải pháp đột phá của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa. Ông Nguyễn Khắc Định, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, năm 2020, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng tổng vốn đầu tư xã hội của các doanh nghiệp lên đến 7 ngàn tỷ đồng, gấp đôi so với năm 2019. Vấn đề đặt ra là cán bộ lãnh đạo, quản lý của địa phương cần phải thay đổi tư duy trong điều hành, xử lý công việc, huy động trí tuệ, tâm huyết của doanh nghiệp tham vào quá trình phát triển của địa phương.

Hướng tới Đại hội XIII: Tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển bền vững - Hình 3
Đại hội Đảng bộ Công ty Cà phê Mê Trang, một doanh nghiệp tư nhân ở tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Khắc Định cho biết: "Khánh Hòa không thể ngồi đợi doanh nghiệp đến được nữa, đã đến lúc lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở phải đi gặp các doanh nghiệp. Tư duy đổi mới, rất coi trọng các hoạt động của doanh nghiệp. Các nhà doanh nghiệp cần gì ở chính quyền. Có những kiến nghị cụ thể về kế hoạch, chương trình hành động để hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, tạo nhiều công ăn việc làm."

Đẩy mạnh phát triển các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân trở thành một trong những mục tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2020-2025. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Phú Yên đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên cho biết, tỉnh tập trung hỗ trợ doanh nghiệp phát triển: "Vừa rồi, tập trung rà soát, những dự án đầu tư nào không triển khai hiệu quả hoặc triển khai chậm thì thực hiện thu hồi. Để dành diện tích, cơ hội cho những nhà đầu tư có năng lực kinh nghiệm. Và đặc biệt chúng tôi thực hiện rất công khai, minh bạch đấu thầu, đấu giá chọn chủ đầu tư. Bỏ kinh phí rất lớn ra để đấu thầu, đấu giá thì đương nhiên người ta sẽ phải đầu tư nhanh để thu hồi vốn./."

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Đau lòng: Chạy về báo tin cha bị tai nạn, con trai tông vào xe bán tải tử vong00:33Nông sản Hải Dương vào tới Sài Gòn, người dân nhận miễn phí02:27Người dân đổ ra sông bắt nghêu01:00Vì sao Nhà hát gần 200 tỷ đồng ở Huế mới dùng đã hỏng?01:01Bắt đầu kéo cáp điện cho toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên00:40Đồng loạt ra quân đầu xuân xây dựng cầu Mỹ Thuận 201:03Xe đưa rước công nhân tông gãy trụ điện, 1 người chết, 1 người bị thương01:12Khánh Hòa cách ly từ dân, quân đến du khách từ Hải Dương01:10Ảnh: Cuộc sống người dân tại ổ dịch nóng nhất tỉnh Hải Dương00:58Tình huống trẻ nhỏ ngồi sau, tự mở cửa rồi ngã khỏi xe ô tô đang chạy00:24Người đi mua vàng Thần Tài ngày càng đông00:49Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện bia mang tên Hoàng Sa, Trường Sa03:58Phố cá lóc nướng đông nghẹt ngày vía Thần tài, nhiều gia đình "hốt bạc" khi bán sạch 2.000 con trong một buổi sáng01:44Thâu đêm lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên người đến TPHCM sau Tết02:50Trường ĐH ở Việt Nam mua 100.000 liều vắc xin Covid-19 cho sinh viên, giảng viên?02:36Cháy nhà gần chợ, khu phố náo loạn00:42Tuyến đường huyết mạch quốc lộ 5A vắng lặng giữa mùa dịch Covid-1901:00Tin dịch Covid-19 hôm nay 25.2 tại TP.HCM: 14 ngày liên tiếp không có ca nhiễm cộng đồng02:00Bà Rịa - Vũng Tàu cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 28.2 để phòng dịch Covid-1902:27Xây nhà vệ sinh bằng chai nhựa tặng trường tiểu học miền biên viễn Cao Bằng02:57

Tiêu điểm

Đau lòng: Chạy về báo tin cha bị tai nạn, con trai tông vào xe bán tải tử vong
14:41:38 26/02/2021
Nông sản Hải Dương vào tới Sài Gòn, người dân nhận miễn phí
01:13:47 26/02/2021
TP HCM mở lại nhà hàng, tiếp tục đóng karaoke
20:11:42 25/02/2021
Công an tỉnh Lâm Đồng có giám đốc mới
05:37:06 26/02/2021
Ngân hàng nào đang cho vay nhiều nhất?
05:43:08 25/02/2021
Băng qua đường, ô tô khách nghiến đứt đôi xe máy, một người tử nạn
18:23:12 25/02/2021
Nhóm học sinh đuối nước khi tắm biển, thanh niên 20 tuổi lao ra cứu sống được 3 người
14:49:28 25/02/2021
Ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu kiểm điểm chủ tịch phường để tụ tập ngàn người ở chùa Viên Giác
13:50:52 26/02/2021
Quỹ ngoại vung tiền tỷ 'lướt sóng' cổ phiếu Hòa Phát
05:35:35 25/02/2021
Nổ lốp xe ô tô, chủ gara tử vong tại chỗ
12:56:56 25/02/2021

Thông tin đang nóng

Diễn viên Thương Tín đột quỵ nhập viện cấp cứu tại bệnh viện quận 12, gia đình đã biết tin
11:41:10 26/02/2021
Vợ diễn viên Thương Tín đã có mặt tại bệnh viện, ai nhìn cũng xót xa
13:49:33 26/02/2021
Hoàng Anh tố vợ cũ 'ăn chặn' trợ cấp Covid-19, Quỳnh Như viết văn 'tế chồng'
13:24:34 26/02/2021
Người phụ nữ Kiên Giang bỗng nhiên trở thành… người Mỹ gốc Việt tìm thân nhân!
10:42:11 26/02/2021
Từng yêu 12 cô gái, cho tới cuối cùng Thương Tín vẫn chưa từng làm chú rể
14:32:01 26/02/2021
Vì sao mẹ Phùng Thiệu Phong lại ưng Triệu Lệ Dĩnh? Câu trả lời ngắn gọn cảnh tỉnh bao cô gái bước vào hôn nhân
12:19:03 26/02/2021
Jennie (BLACKPINK) xuất hiện tươi tắn sau tin đồn hẹn hò G-Dragon
11:07:56 26/02/2021
Dương Mịch lần đầu lộ diện sau tin đồn mang thai với Lưu Khải Uy, visual xuống dốc không phanh đến ngỡ ngàng
12:02:05 26/02/2021
Hương Baby - Tuấn Hưng cùng loạt sao Việt chung tay giải cứu nông sản giúp bà con Hải Dương
10:39:51 26/02/2021
Huỳnh Thánh Y bị chê 'làm màu' khi tắm cho mẹ chồng
12:28:54 26/02/2021

Tin mới nhất

Có giáo viên "hoang mang" về quy định chứng chỉ trong Thông tư 02

16:35:13 26/02/2021
Những ngày qua, Tòa soạn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam liên tục nhận được thư của bạn đọc nhờ giải đáp về việc giữ hạng và học một số chứng chỉ để giữ hạng.

Xiaomi Mi 11 5G ra mắt tại Việt Nam, giá bán ấn tượng

16:34:51 26/02/2021
Siêu phẩm Xiaomi Mi 11 5G ra mắt tại Việt Nam với mức giá 21.99 triệu đồng kèm củ sạc nhanh 55W. Sản phẩm lên kệ ở Việt Nam với 1 tùy chọn cấu hình duy nhất là RAM 8 GB ROM 256 GB, đi kèm hai màu gồm xanh bán dạ và xanh chân trời.

Cục Nhà giáo: không đặc cách giữ hạng cho giáo viên hạng I thiếu bằng thạc sĩ

16:33:44 26/02/2021
Số giáo viên hiện đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng I chiếm tỷ lệ rất ít khoảng 1.500 người bao gồm cả người đã có trình độ thạc sĩ.

Đà Nẵng vinh danh 20 'Blouse trắng'

16:13:12 26/02/2021
Trong những ngày tháng khó khăn, chúng tôi đều đặt niềm tin vào sự nỗ lực, tận tụy, sáng tạo và tinh thần vững vàng của đội ngũ ngành y tế sẽ khống chế, đẩy lùi dịch bệnh- ông Chinh nói.

100 suất mổ mắt miễn phí tại TP. Hồ Chí Minh

15:54:05 26/02/2021
 Bắt đầu từ 1/3, Bệnh viện quận 11 (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình mổ mắt miễn phí cho người bệnh hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố.

Mipec dự thu hơn 50 tỷ đồng khi bán 3 triệu cổ phiếu MIG

15:42:23 26/02/2021
Mipec sẽ giảm số lượng cổ phiếu MIG sở hữu xuống hơn 2,5 triệu cổ phiếu, tương đương với 1,93% vốn điều lệ Bảo hiểm Quân đội.

Văn Phú Invest muốn thoái toàn bộ vốn tại Công ty Kinh doanh và Quản lý khách sạn Lilas

15:39:26 26/02/2021
Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (HoSE: VPI) vừa công bố bản trích lục nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Kinh doanh và Quản lý khách sạn Lilas.

Nhân viên y tế hiến máu vì sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh

15:38:32 26/02/2021
Chương trình nhận được sự hưởng ứng sự tham gia của đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động của bệnh viện.

Gần 700 doanh nghiệp Việt được phép xuất khẩu thủy sản vào Đài Loan

15:28:01 26/02/2021
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) vừa có thông báo về việc cập nhật danh sách các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đạt chuẩn được phép xuất khẩu thủy sản vào Đài Loan...

Đà Nẵng: Không hợp đồng, cả đoàn xe ben chở rác vẫn đòi vào bãi rác Khánh Sơn

15:22:45 26/02/2021
Dù không có hợp đồng nhưng đoàn xe ben chở rác vẫn đòi vào bãi rác Khánh Sơn (Đà Nẵng) để đổ. Các đơn vị liên quan đã họp và thống nhất trích xuất camera, báo cáo sự việc đến công an để xem xét xử lý những người gây rối tại khu vực này.

Hà Nội: Cô giáo trẻ vận động 50 người tham gia thử nghiệm vắc xin Coivd-19

15:08:08 26/02/2021
Trong ngày đầu tiên tiêm thử vắc xin Covid-19 Nanocovax giai đoạn 2, cô giáo T.T.N của Trường Trung học Giáp Bát có mặt từ sáng sớm nhưng không phải để tham gia thử nghiệm.

MBS đặt mục tiêu lãi trước thuế 450 tỷ, tăng mạnh 34% so năm 2020

15:03:24 26/02/2021
Năm 2021, CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS) đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.300,5 tỷ đồng, tăng 16% so với thực hiện năm 2020.

697 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu vào thị trường Đài Loan

15:01:05 26/02/2021
Theo tin từ VASEP, cơ quan thẩm quyền Đài Loan vừa công bố danh sách các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu vào nước này. Theo đó, danh sách cập nhật lần này đã có 697 doanh nghiệp thủy sản đủ điều kiện xuất khẩu thủy sả...

Hủy đăng ký chứng khoán trong trường hợp nào?

14:56:12 26/02/2021
Thông tư số 119/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán, quy định rõ các trường hợp hủy đăng ký chứng khoán.

Tránh bỏ sót đối tượng khi tổng điều tra kinh tế năm 2021

14:49:49 26/02/2021
Theo kế hoạch, kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế tỉnh Nam Định sẽ được công bố trong tháng 12/2021. Kết quả chính thức sẽ được công bố trong quý II/2022. ​

Xe máy Honda tràn ngập thị trường vì lý do này

14:35:58 26/02/2021
Trong báo cáo mới phát hành của Công ty chứng khoán Bảo Việt cho thấy, dù dịch bệnh gây khá nhiều khó khăn lên doanh số nhưng kết thúc năm 2020, hãng Honda vẫn bán được hơn 2,1 triệu chiếc, chiếm đến 79% thị phần xe máy tại thị trường V...

Dịch COVID-19: Đứng ngồi không yên vì xe bỏ bến: Do khách hay doanh nghiệp

13:50:38 26/02/2021
Dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát với xu hướng phức tạp hơn đã khiến cho việc đi lại bằng các phương tiện công cộng của người dân trong các bến xe giảm sâu.

Ngân sách mua vắc xin, trung ương và địa phương cùng chi trả

13:43:02 26/02/2021
Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 21 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19, trong đó nêu rõ đối tượng, địa bàn ưu tiên tiêm và miễn phí.

Thanh Hóa hỗ trợ Hải Dương 500 triệu đồng khắc phục khó khăn do COVID-19

13:34:01 26/02/2021
Sáng 26-2, Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có công văn thông báo chủ trương của thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc hỗ trợ tỉnh Hải Dương khắc phục khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 thời gian qua.

Nhà nước tốn kém quá rồi nên cùng góp vắc xin COVID-19 đẩy lùi dịch bệnh

13:29:59 26/02/2021
Ngày 26-2, ngày thứ 2 báo Tuổi Trẻ phát động chương trình Cùng Tuổi Trẻ góp vắc xin COVID-19, từ sáng sớm, nhiều độc giả lớn tuổi đích thân đến tòa soạn báo để góp tiền mua vắc xin, đẩy lùi dịch bệnh.

Hơn 100 học sinh sơ tán khi trường bị sạt lở đất đá đe dọa

13:28:43 26/02/2021
Tình trạng đất, đá từ vết nứt mái ta luy dương phía trên quả đồi, đe dọa đến sự an toàn khiến hàng trăm học sinh Trường PTDTBT - THCS Trung Thành, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) phải di dời.

Hà Nội bổ nhiệm 4 giám đốc sở và chánh Văn phòng UBND TP

13:23:55 26/02/2021
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký các quyết định bổ nhiệm giám đốc 4 sở gồm: Y tế, Văn hóa - thể thao, Kế hoạch - đầu tư, Ngoại vụ và bổ nhiệm chánh Văn phòng UBND thành phố.

1.000 đồng/kg không ai mua, nghìn tấn ế đầy đồng, dân Mê Linh kêu cứu

13:05:56 26/02/2021
Giá các loại rau củ xuống thấp chỉ 1.000 đồng/kg, nhưng không có người mua. Người nông dân phải phá bỏ.

Chó có thể phát hiện người nhiễm Covid-19 cực nhanh sau vài ngày tập luyện

12:34:53 26/02/2021
Các nhà nghiên cứu của một nghiên cứu mới cho biết chó có thể đánh hơi chính xác virus sau khi tập luyện chỉ vài ngày.

Nhà giáo vẫn cần chứng chỉ chức danh nghề nghiệp ?

12:19:33 26/02/2021
Sau khi Bộ GD-ĐT ban hành chùm thông tư về tiêu chuẩn, chức danh giáo viên từ mầm non đến phổ thông, nhiều nhà giáo đặt câu hỏi: Có cần đi học để lấy chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hay không?

Ký túc xá ĐHQG TP.HCM đón sinh viên từ ngày 27.2

12:07:17 26/02/2021
Chiều 25.2, Trung tâm quản lý Ký túc xá ĐHQG TP.HCM đã có thông báo sẽ tiếp nhận tất cả sinh viên vào ở nội trú từ ngày 27.2.

Trường ĐH Thương mại có hiệu trưởng mới

12:01:03 26/02/2021
Trường ĐH Thương mại đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ GD-ĐT công nhận PGS Nguyễn Hoàng giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Thương mại nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chàng trai lao xuống biển cứu 3 học sinh: ‘Tiếc không thể cứu sống cả 4 em’

11:55:00 26/02/2021
Nghe tiếng kêu cứu của nhóm học sinh đang chới với giữa cơn sóng dữ, không ngại hiểm nguy, chàng trai 20 tuổi ở Quảng Nam đã lao xuống biển cứu sống 3 học sinh, riêng 1 em bị đuối nước tử vong.

Có thể bạn quan tâm

Thác Niagara đóng băng tạo ra khung cảnh ai nhìn cũng sửng sốt

Chuyện lạ

16:33:39 26/02/2021
Thác nước hùng vĩ bậc nhất thế giới trải qua khoảng thời gian đẹp trong năm, mê hoặc mọi ánh nhìn khi nhiệt độ xuống thấp nước đóng băng trắng xoá.

8 năm sự nghiệp, có tới 16 lần Sơn Tùng M-TP bị tố đạo nhạc: Từ nhạc Hàn, nhạc Nhật và sang Âu Mỹ đều có đủ!

Sao việt

16:31:35 26/02/2021
Là ngôi sao số 1 làng giải trí hiện tại nhưng bóng ma đạo nhạc vẫn không ngừng đeo bám cái tên Sơn Tùng M-TP.

Diễn viên 'Eo biển xanh' Brooke Shields bị ngã gãy xương đùi

Sao âu mỹ

16:30:14 26/02/2021
Brooke Shields bị ngã và gãy xương đùi trong lúc tập thể dục. Vì tai nạn, cô phải hoãn các kế hoạch công việc.

Chờ ra phiên bản mới, đại lý giảm giá Hyundai Santa Fe gần 100 triệu đồng

Ôtô

16:28:27 26/02/2021
Nhằm dọn đường cho phiên bản mới sắp ra mắt thị trường, một số đại lý của Hyundai đang tiến hành giảm giá bán mạnh tay cho mẫu crossover Santa Fe.

Sau Rằm tháng Giêng, 3 con giáp này 'đạp trúng hố vàng', tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau

Trắc nghiệm

16:28:15 26/02/2021
Trời sinh mỗi người một số mệnh, có người khôn kẻ khó nhưng chỉ cần kiên trì thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ gặt hái được thành công. Và sau ngày Rằm tháng Giêng, 3 con giáp này sẽ có những chuyển biến mới tích cực khi được Thần Tài gọi tên...

Phim về phản diện Harry Potter gây sốt vì nam chính bùng nổ visual, còn giống "người dơi" Robert Pattinson như hai giọt nước?

Phim âu mỹ

16:28:03 26/02/2021
Sau 5 năm phát triển, phim riêng về Voldemort - nhân vật phản diện vĩ đại nhất Harry Potter đã sẵn sàng trình làng khán giả.

Hỗ trợ tối đa học sinh thi vào lớp 10

Học hành

16:27:20 26/02/2021
Quyết định của thành phố Hà Nội về việc không xáo trộn phương thức tuyển sinh, cho học sinh được tăng số lượng nguyện vọng trong việc đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 được dư luận đồng tì...

Angela Baby tổ chức sinh nhật mừng tuổi 32 ở nơi không ai ngờ, Huỳnh Hiểu Minh đang ra sao?

Sao châu á

16:25:27 26/02/2021
Cuộc hôn nhân của Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh thực sự rất đáng báo động.

TOP 10 diễn viên hot nhất Weibo 2020: Nhiệt Ba đóng hồ ly cưng thế mà chỉ hạng 2, dàn lưu lượng Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác "bay màu"

Phim châu á

16:23:06 26/02/2021
Địch Lệ Nhiệt Ba cũng là cái tên nữ giữ thứ hạng cao nhất, trong khi quán quân khiến ai ai cũng bất ngờ.

Juventus mua Son Heung Min thay Ronaldo

Bóng đá thế giới

16:16:04 26/02/2021
Juventus vừa gia nhập cuộc đua giành Son Heung Min, trong kế hoạch tìm kiếm gương mặt kế thừa vai trò của Cristiano Ronaldo.

Tình nguyện viên tại Long An được tiêm thử vaccine của Việt Nam 

Clip hay

16:14:33 26/02/2021
Sáng 26/2, các tình nguyện viên được tiêm thử mũi vaccine Nano Covax thứ nhất tại Trung tâm Y tế huyện Bến Lức (Long An).

Chi tiết Suzuki Burgman Street tại Việt Nam, giá 49,5 triệu đồng

Xe máy

16:13:18 26/02/2021
Burgman Street mang nét thiết kế nam tính tương tự Yamaha NVX.

Ảnh: 73 người đầu tiên thử nghiệm vaccine COVID-19 Việt Nam giai đoạn 2

Sự kiện nóng

16:03:38 26/02/2021
Sáng 26/2, 73 tình nguyện viên (35 người ở Hà Nội, 38 người ở Long An) được tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Nanocovax giai đoạn 2.

HLV Park Hang Seo chỉ ra yếu tố quan trọng, giúp tuyển Việt Nam vươn tầm

Bóng đá việt nam

16:03:00 26/02/2021
Chia sẻ trên tờ MK Sports (Hàn Quốc), HLV Park Hang Seo cho rằng việc các tuyển thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu sẽ giúp đội tuyển có thể vươn tầm.

Tránh ung thư gan với quy tắc "3 nên - 3 không" vào buổi tối

Sức khỏe

16:02:52 26/02/2021
Gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể thực hiện chức năng trao đổi chất cơ bản, dự trữ glycogen và sản xuất mật tiêu hóa.