Địa phương nào có tỉ lệ giáo viên giỏi cao bất thường, Bộ nên thanh tra

Bộ cần có cuộc thanh tra giám sát những địa phương có tỷ lệ giáo viên dạy giỏi các cấp cao để có sự chấn chỉnh kịp thời (thay vì tuyên dương, khen ngợi như trước)

Tình trạng quá nhiều cuộc thi giáo viên dạy giỏi , giáo viên chủ nhiệm giỏi diễn ra trong nhiều năm đã được chấm dứt bằng những quy định trong Thông tư số: 22/2019/TT-BGDĐT quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông đã được Bộ Giáo dục ban hành ngày 20/12/2019.

Địa phương nào có tỉ lệ giáo viên giỏi cao bất thường, Bộ nên thanh tra - Hình 1

Áp dụng đúng Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT thì sẽ chọn được giáo viên giỏi thực chất (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nguồn: Báo Đại đoàn kết)

Do đó, năm học 2020-2021, các trường học trong cả nước đã áp dụng Thông tư số: 22/2019/TT-BGDĐT, nhiều trường học ở các địa phương đã không thể tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi vì gần như không có giáo viên nào trong trường đủ yêu cầu mà thông tư quy định.

Minh chứng rõ ràng nhất là tại địa phương nơi người viết đang công tác, trong năm học 2020-2021 vừa qua, do áp dụng những quy định của Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT gần 40 trường tiểu học đã không thể tổ chức Hội thi giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi.

Trong khi những năm trước đó, năm nào những trường học nơi này tỷ lệ giáo viên dạy giỏi cấp trường gần như đều cao ngật ngưỡng, 100%, họa hoằm mới có trường đạt mức 99%.

Thông tư số: 22/2019/TT-BGDĐT quy định rõ tiêu chuẩn tham dự Hội thi:

a) Giáo viên tham dự Hội thi cấp trường đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây: Giáo viên tham dự Hội thi cấp trường phải đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm liền kề năm tham dự Hội thi .

Trong đó, các tiêu chí của Tiêu chuẩn 2 ( Tiêu chuẩn Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ) được quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đạt mức Tốt ;

Mức Tốt của các tiêu chí thuộc Tiêu chuẩn 2 Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT quy định thế nào? Ngoài quy định chung như “Nắm vững chuyên môn và thành thạo nghiệp vụ; thường xuyên cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”, thì phải đạt các tiêu chí cụ thể như sau:

Video đang HOT

1. Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn bản thân

c) Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm về phát triển chuyên môn của bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

2. Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

c) Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục.

3. Tiêu chí 5. Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

c) Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp về kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm vận dụng những phương pháp

4. Tiêu chí 6. Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

c) Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp kinh nghiệm triển khai hiệu quả việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh.

5. Tiêu chí 7. Tư vấn và hỗ trợ học sinh

c) Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp kinh nghiệm triển khai hiệu quả hoạt động tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục

Với quy định các tiêu chí của Tiêu chuẩn 2 (Tiêu chuẩn Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ) phải đạt mức Tốt như thế thì mới được tham gia Hội thi giáo viên giỏi cấp trường.

Chúng tôi có thể khẳng định ngay rằng, giáo viên đạt Tốt tất cả những tiêu chí trong tiêu chuẩn 2 (hoặc chí ít cũng phải đạt 2/3 tiêu chí tốt) thế này trong một trường sẽ không có nhiều, những giáo viên trẻ gần như chưa thể đạt. Nếu có (xếp theo kiểu nương nhẹ tay một chút) thì mỗi trường cũng chỉ được một vài người là cao.

Bản thân người viết bài đã có 4 năm liền đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện/thị xã, 8 năm liền đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 8 năm đạt chiến sĩ thi đua cơ sở và hàng chục năm làm Tổ trưởng chuyên môn, nhiều năm có mặt trong ban giám khảo Hội thi giáo viên giỏi cấp trường, Hội đồng khoa học của nhà trường, được Ban giám hiệu nhà trường cũng như nhiều đồng nghiệp tín nhiệm và đánh giá là giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng.

Dù thế, người viết cũng chỉ dám xếp các tiêu chí ở Tiêu chuẩn 2 của mình ở mức Khá để thấy đạt được mức Tốt phải nổi trội, phải xuất sắc đến mức nào?

Do khó như vậy nên năm học 2019-2020, nhiều trường học ở địa phương tôi, giáo viên chỉ xếp các tiêu chí của Tiêu chuẩn 2 ở mức Đạt và Khá. Vì vậy, năm học 2020-2021, áp dụng thông tư mới về Hội thi giáo viên giỏi đã có rất nhiều trường không có một giáo viên nào đủ điều kiện dự thi và Hội thi giáo viên giỏi đã không thể diễn ra theo chu kỳ.

Nếu xảy ra tình trạng nhiều giáo viên giỏi như trước đây thì nguy cơ trường học ấy sẽ lách quy định của Thông tư số: 22/2019/TT-BGDĐT là khá cao

Như phân tích ở trên, giáo viên muốn tham dự Hội thi giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi thì ngay các tiêu chí của Tiêu chuẩn 2 ( Tiêu chuẩn Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ) phải được xếp Tốt.

Muốn đạt được mức Tốt ở tiêu chuẩn này không hề đơn giản, giáo viên phải thật sự xuất sắc. Một trường học, nếu xếp công tâm cũng chẳng có mấy người. Bởi thế, nếu ai lọt vào “cánh cửa hẹp” này dù chưa thi thì bản thân họ đã thật sự xứng đáng.

Tuy thế, điều đáng lo ngại rằng, liệu có bao nhiêu trường học xếp đúng theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục? Bao nhiêu trường chọn giáo viên một cách công bằng, minh bạch? Chỉ sợ vì căn bệnh ngụy thành tích nhiều trường học sẽ nới rộng việc xếp loại theo các tiêu chí ở Tiêu chuẩn 2 để giáo viên có đủ điều kiện dự thi giáo viên giỏi. Và, việc loạn giáo viên giỏi như nhiều năm trước đây lại sẽ tiếp diễn.

Trường học lách quy định trong thông tư về Hội thi giáo viên giỏi thế nào?

Rút kinh nghiệm của năm học 2020-2021, nhà trường không thể tổ chức Hội thi giáo viên giỏi. Cuối năm học này, khi đánh giá xếp loại giáo viên, một số đồng nghiệp của chúng tôi tại nhiều địa phương đã cho biết, một số hiệu trưởng trường học đã “bật đèn xanh” cho các tổ chuyên môn xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo kiểu nương tay, nới rộng với những “hạt giống đỏ” mà nhà trường đã nhắm sẵn sẽ đem chuông đi đánh xứ người.

Thế là, những giáo viên “hạt giống đỏ” sẽ được xếp loại Tốt ở các tiêu chí trong Tiêu chuẩn 2 (có người chưa thật sự xứng đáng). Điều này đã gây ra sự bất công, không công bằng cho khá nhiều giáo viên khác.

Cô giáo H. (đề nghị không nêu tên) đã cho rằng: “Xét về mọi phương diện mình chẳng thua những thầy cô giáo đó mà chỉ thua không được lòng hiệu trưởng nên không được xếp Tốt và đồng nghĩa sẽ không được tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường cho năm tới”.

Thầy giáo D. (đề nghị không nêu tên) cũng cho biết: “Được lòng cấp trên thì lọt danh sách đi thi, không được lòng thì mình có phấn đấu cỡ nào cũng chẳng bao giờ có tên…”.

Chúng tôi cho rằng, việc ra đời của Thông tư số: 22/2019/TT-BGDĐT quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông đã giảm áp lực đáng kể cho giáo viên ở các cơ sở giáo dục không bị ép buộc phải tham dự Hội thi khi bản thân không có nhu cầu.

Đồng thời cũng khống chế được lượng giáo viên giỏi ảo, giỏi theo chỉ tiêu phong trào. Điều được lớn hơn chính là nhà trường, ngành giáo dục sẽ chọn được những giáo viên giỏi, đúng nghĩa giỏi, thật sự xứng đáng để đồng nghiệp phấn đấu, học tập và noi theo.

Tuy nhiên, vì thành tích muốn nâng tỷ lệ giáo viên giỏi cho nhà trường và vì cả tình cảm riêng tư mà không ít hiệu trưởng đã nương tay, dễ dãi trong việc xếp loại giáo viên này, khe khắt với giáo viên khác dẫn đến người được đi thi giáo viên giỏi chưa hẳn đã xứng đáng hơn người không lọt vào danh sách dự thi.

Điều này không khuyến khích giáo viên nỗ lực phấn đấu trong học tập và giảng dạy mà lại nảy sinh tiêu cực tìm kiếm cơ hội lấy lòng cấp trên để được khẳng định mình.

Những đề xuất

Trong sinh hoạt chuyên môn, trong giảng dạy hằng ngày của giáo viên thì Tổ trưởng và các thành viên trong tổ luôn là những người hiểu và nắm chắc năng lực của từng giáo viên.

Không có cách nào hữu hiệu hơn là các Tổ trưởng chuyên môn phải phát huy hết vai trò của mình để thực hiện tốt việc đánh giá giáo viên ở tổ một cách chính xác nhất. Để từ đó, có tiếng nói trong các cuộc họp liên tịch đánh giá, phân loại giáo viên.

Bên cạnh đó, Phó hiệu trưởng (người theo dõi chuyên môn nhà trường) cũng cần có sự công tâm khi dự giờ, đánh giá xếp loại giáo viên.

Sau cùng, mỗi hiệu trưởng hãy đừng vì cảm xúc cá nhân mà tỏ ra kẻ yêu người ghét, đừng vì thành tích bản thân, đừng vì suy nghĩ trường nhiều giáo viên giỏi sẽ là trường danh tiếng để du di, qua loa trong xếp loại nhằm lấy số lượng át chất lượng.

Hiệu trưởng cần chấp nhận cả hiện thực có thể sẽ không có ai đạt được tiêu chuẩn này hoặc chỉ đôi ba người thì trường vẫn mở Hội thi bình thường. Phải chứng minh cho mọi người thấy rằng, người đạt được các tiêu chí trong Tiêu chuẩn 2 phải thật sự là người giỏi.

Có thế, giáo viên mới nể phục và có sự phấn đấu bằng năng lực, sự cố gắng bằng khổ luyện của mình chứ không phải kiểu a dua, xu nịnh lấy lòng như cách mà một số thầy cô vẫn thường áp dụng.

Sau cùng, Bộ Giáo dục đã ban hành Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT quy định về các Hội thi giáo viên giỏi cũng cần có các cuộc thanh tra, giám sát những địa phương nào có tỷ lệ giáo viên dạy giỏi các cấp nhiều để có sự chấn chỉnh kịp thời (thay vì tuyên dương, khen ngợi như trước đây).

Tài liệu tham khảo:

https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-22-2019-tt-bgddt-quy-dinh-ve-hoi-thi-giao-vien-day-gioi-179675-d1.html

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Trường Tiểu học bán trú “A” Long Thạnh - đơn vị có truyền thống dạy và học

Trường Tiểu học bán trú "A" Long Thạnh là đơn vị có truyền thống trong giảng dạy và học tập ở TX. Tân Châu (An Giang). Những năm qua, nhờ học tập và làm theo Bác, chi bộ nhà trường đã đạt được nhiều thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trường Tiểu học bán trú "A" Long Thạnh được thành lập vào năm 1965, đạt chuẩn quốc gia vào năm 2005; chi bộ nhà trường có 21 đảng viên. Những năm qua, nhờ thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chi bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Trường hiện là lá cờ đầu trong thi đua dạy tốt, học tốt của TX. Tân Châu.

Năm học 2020-2021, trường có 21 lớp, với 770 em học sinh. Từ khi thành lập đến nay, nhà trường đã đào tạo 56 khóa học. Chia sẻ về những thành tích nhà trường đạt được trong năm học qua, cô Đặng Kim Loan (Phó Bí thư Chi bộ nhà trường) cho biết, năm qua, trường có 28 giáo viên dạy giỏi, 20 giáo viên chủ nhiệm giỏi, trong đó có 9 giáo viên viết chữ đẹp cấp trường. Trường tự hào có đến 10 giáo viên đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi và 16 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp thị xã; 1 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh...

Trường Tiểu học bán trú A Long Thạnh - đơn vị có truyền thống dạy và học - Hình 1

Năm 2019-2020, có 99,6% học sinh hoàn thành chương trình lớp học, hiệu quả đào tạo sau 5 năm đạt 100% và nhà trường không có học sinh bỏ học

Ngoài thành tích trong giảng dạy, học sinh nơi đây còn tham gia nhiều cuộc thi do tỉnh và địa phương tổ chức, đạt nhiều thành tích cao, như: tham gia thi Tin học trẻ đạt 2 giải cấp tỉnh; Hội thi tài năng tiếng Anh đạt 2 giải A cấp thị xã; Hội thi thiếu nhi kể chuyện sách cấp trường đạt 24 giải; Hội khỏe Phù Đổng cấp thị xã đạt 7 giải; cuộc thi Góc sách tôi yêu đạt 4 giải cấp tỉnh; chất lượng giáo dục năm học 2019-2020: học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,6%, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, hiệu quả đào tạo sau 5 năm đạt 100% (không có học sinh bỏ học).

Hiện, nhà trường đã hoàn thành công tác kiểm định chất lượng (đạt mức 3) và được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Tập thể nhà trường đạt Lao động xuất sắc và nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua của tỉnh; cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh; được chọn là đơn vị điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 của thị xã, Sở Giáo dục và Đào tạo và Liên đoàn Lao động tỉnh.

"Nhà trường đã phát động phong trào thi đua gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các cuộc vận động của ngành: "Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo", cuộc vận động "Hai không", phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"...

Chính từ chỗ gắn việc học tập và làm theo Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ nên nhà trường đã giữ vững được thành tích trong nhiều năm liền" - cô Đặng Kim Loan chia sẻ.

Cô Loan cho biết thêm, việc tổ chức nghiên cứu, học tập các chuyên đề, chi bộ nhà trường còn chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia học tập và làm theo gương Bác. Hàng tháng, chi bộ đều phân công đảng viên trong chi bộ kể những mẫu chuyện về tấm gương, đạo đức của Bác, từ đó rút kinh nghiệm cho bản thân, tập thể.

Phong trào học tập và làm theo Bác ở Trường Tiểu học bán trú "A" Long Thạnh đã có sức lan tỏa mạnh, trở thành một phong trào mang tính thiết thực cho tất cả thầy, cô giáo, các em học sinh và phụ huynh nhà trường, qua đó làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội hiện nay.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bất ngờ sau lá đơn vay tiền đóng học của mẹ thủ khoa trường Y
08:20:27 20/09/2021
Giáo viên "nổi điên" trong lớp học online: Sự "mất mát quyền lực"
18:40:45 21/09/2021
61 thí sinh đạt điểm từ 29,5 trở lên trượt tất cả các nguyện vọng
09:29:42 20/09/2021
Thí sinh 40 tuổi đạt 27 điểm thi, hoàn thành ước mơ vào giảng đường đại học
12:12:45 20/09/2021
Sư thầy giúp nhiều học sinh đỗ đại học
19:29:40 21/09/2021
Cô giáo sinh năm 1998 livestream dạy học Vật lý
07:00:49 21/09/2021
Uẩn khúc vụ cô giáo chửi học sinh: Làm rõ thế nào?
15:45:24 21/09/2021
Gỡ bất cập trong tuyển sinh đại học - Bài 1: Vì sao điểm cao vẫn trượt?
08:41:13 20/09/2021
TP.HCM chỉ đạo khẩn về mô hình trường học tiên tiến
18:49:34 21/09/2021
Soi thời khóa biểu 1 ngày của học sinh ngôi trường có 36 em được 30 điểm đại học: Chăm thế này không đỗ mới lạ!
09:05:23 20/09/2021

Thông tin đang nóng

HOT: Bất ngờ trước thông tin KDL Đại Nam sắp được chuyển nhượng cho chủ mới, dân tình "sốt vó" lo cho bà Phương Hằng
18:25:10 21/09/2021
Tới công chuyện! Hoài Linh, Mr Đàm, Vy Oanh đồng loạt kiện bà Phương Hằng
17:37:53 21/09/2021
Phía Thuỷ Tiên chính thức lên tiếng về vụ "tạm khoá báo có" gây xôn xao, đưa ra bằng chứng cụ thể để minh oan!
17:08:36 21/09/2021
Quản lý Phi Nhung nói gì về thông tin 'tỉnh táo, phản ứng tốt'?
18:00:46 21/09/2021
Nữ CEO Đại Nam tiếp tục "đáp trả" nam ca sĩ đã kiện mình, vẫn kiên quyết đòi bằng được sao kê
20:53:23 21/09/2021
Nam tài tử lột xác từ thư sinh thành body khổng lồ nổi gân phát sợ, ai dè bị đồn dùng thuốc tăng cơ và đây là động thái của chính chủ
17:52:10 21/09/2021
Trịnh Kim Chi - Mối tình 9 năm với Quyền Linh và hôn nhân viên mãn suốt 2 thập kỷ
19:23:41 21/09/2021
Nhắn con trai gửi tiền mua quà Trung thu cho cháu, bà nội chết sững với tin nhắn vô cảm giữa đêm
20:49:14 21/09/2021
Biết chị chồng xấu tính, tôi tìm cách "trị" nhưng không ngờ "quá tay" khiến chị chẳng còn dám về nhà mẹ đẻ nữa
20:46:22 21/09/2021
Thầy giáo hỏi nguyên nhân không thuộc bài, nam sinh xưng "tao", đòi solo chửi bằng đủ thứ ngôn từ tục tĩu: Phút cuối làm 1 hành động gây phẫn nộ
20:13:54 21/09/2021

Tin mới nhất

Tiếp tục giấc mơ du học cùng chương trình “Du học không gián đoạn” tại BUV

22:36:08 21/09/2021
Với thông điệp Ở lại để tiến xa hơn, chương trình Du học không gián đoạn mùa thứ 2 của trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) mang tới nhiều cơ hội học tập quốc tế và hỗ trợ tài chính cho học sinh Việt Nam.

4 nhân tố quan trọng khi dạy học online

20:14:54 21/09/2021
Cô Trần Bích Diệp, Hiệu phó, Tổ trưởng Tổ Toán trường Phổ thông liên cấp Edison (Ecopark, Hưng Yên), chia sẻ về những nhân tố, thời điểm quan trọng khi dạy online.

Phụ huynh Sài Gòn toát mồ hôi kèm con học lớp 1

18:38:56 21/09/2021
Hai con học online cùng lúc, chị Nguyễn Thị Hương, ngụ quận 12, TP HCM, vừa đốc thúc bé út lớp 1 trên gác, chốc chốc lại chạy xuống trông chừng bé học lớp 2.

Bộ GD-ĐT ‘nhờ’ xét bổ sung thí sinh điểm cao trượt ĐH có vi phạm quy chế?

18:35:06 21/09/2021
Theo Bộ GD-ĐT, việc Bộ này trao đổi với các trường lớn xét tuyển bổ sung thí sinh điểm cao nhưng trượt ĐH trong đợt 1 vừa tạo điều kiện cho thí sinh, đồng thời đúng quy chế và không ảnh hưởng quyền lợi thí sinh khác.

Sở GD-ĐT TP.HCM đề xuất gì về học trực tuyến?

18:32:28 21/09/2021
Trong hội nghị giao ban với Bộ GD-ĐT, Sở GD- ĐT TP.HCM có những đề xuất liên quan đến việc tổ chức dạy học trực tuyến.

Báo Thanh Niên tiếp tục trao điện thoại thông minh cho học sinh học trực tuyến

18:28:43 21/09/2021
Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Đông Nam bộ tiếp tục phối hợp với các nhà hảo tâm trao thêm 27 điện thoại thông minh cho các em học sinh ở Bà Rịa – Vũng Tàu có điều kiện học trực tuyến.

Nhà giáo chủ động thay đổi để hạnh phúc với nghề

18:25:51 21/09/2021
Sinh viên ngành sư phạm hay các giáo viên trực tiếp đứng lớp đều nhận thức rằng, muốn xây dựng thành công trường học hạnh phúc, thầy cô cần chủ động thay đổi để lan tỏa năng lượng tích cực cho học trò. 

Con thất vọng do trượt đại học, cha mẹ hãy là chỗ dựa

18:15:18 21/09/2021
Khi về nhà xem đáp áp các bài thi, biết mình bị điểm kém, em đã rất buồn. Em đã uống cùng lúc hơn chục viên Panadol để tự vẫn. Khoảng 1 giờ sau khi uống, nam sinh bắt đầu chóng mặt, buồn nôn, co giật.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội: Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2021

18:10:33 21/09/2021
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2021, ngành Quản trị Kinh doanh – Mã số: 9.34.01.01. 

Dạy và học online: Trực tuyến nên khác với trực tiếp

18:08:16 21/09/2021
Cho đến thời điểm này, khi dịch COVID-19 đã ào đến lần thứ 4, khốc liệt và dai dẳng, thì dạy học trực tuyến không còn là chuyện mới mẻ nữa, thậm chí đã trở thành một trạng thái “bình thường mới”.

Cô bé không tay không chân vỡ òa nhận máy tính học online

18:05:59 21/09/2021
Cô bé có biệt danh chim cánh cụt Nguyễn Hoài Thương (ở H. Củ Chi, TP.HCM) từng được biết đến với nụ cười tươi và tinh thần sống mạnh mẽ. Năm học mới, em ước mơ có một chiếc máy tính tử tế để học trực tuyến...

242 thí sinh Hà Tĩnh tham gia thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia năm học 2021 - 2022

18:04:58 21/09/2021
 Kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022 tại Hà Tĩnh do Sở GD&ĐT tổ chức sẽ diễn ra trong 2 ngày 22 và 23/9.

29,5 điểm vẫn trượt đại học: Đâu là gót chân Achilles?

16:54:50 21/09/2021
Thí sinh chọn sai; đề thi chưa tốt và cách thức tuyển sinh máy móc, lạc hậu... là những vấn đề được chuyên gia đề cập.

Giáo dục đại học Việt Nam có tên trong 6 lĩnh vực của bảng xếp hạng quốc tế

16:49:56 21/09/2021
5 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam có 6 lĩnh vực lot top thế giới, trong đó có lĩnh vực xếp hạng 176 - 200.

Huyện Gia Lâm: 145 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ thiết bị học trực tuyến

16:48:22 21/09/2021
Sáng 21/9, UBND huyện Gia Lâm đã tổ chức chương trình “Sóng và máy tính cho em”, trao tặng thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, năm học 2021 - 2022.

Xây dựng kịch bản dạy học theo từng tháng, phù hợp với từng vùng

16:34:24 21/09/2021
Sau gần 1 tháng bước vào năm học mới, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã tổ chức nhiều phương thức dạy và học linh hoạt, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

30 điểm vẫn trượt đại học: Con cái chúng ta quá giỏi?

16:32:05 21/09/2021
Mùa tuyển sinh 2021 chứng kiến nhiều kỷ lục về điểm chuẩn, không ít thí sinh đạt 30 điểm vẫn trượt đại học, có phải con em chúng ta ngày càng giỏi?

Học sinh lớp 10 trường chuyên vượt qua bỡ ngỡ, tìm cách tiếp nhận 'núi kiến thức' qua học online

16:27:37 21/09/2021
Mặc dù có bao câu chuyện bi hài về học trực tuyến nhưng nhiều lớp học vẫn rất sôi nổi, trong đó học sinh đã chủ động tìm ra cách học tập hiệu quả.

Đắk Nông có hơn 18.000 học sinh không đảm bảo thiết bị học trực tuyến

16:11:26 21/09/2021
Hiện tỉnh Đắk Nông có hơn 18.000 học sinh thuộc 3 bậc học Trung học Phổ thông, Trung học Cơ sở và Tiểu học không đảm bảo thiết bị tiếp cận phương pháp học trực tuyến.

Giáo viên vùng cao: Hạnh phúc là khi thấy trẻ được tới lớp

16:00:57 21/09/2021
Đối với giáo viên vùng cao, Trường học hạnh phúc là khi các em đều được đến lớp. Hạnh phúc của thầy, cô là được nghe những tiếng cười nói hồn nhiên, tiếng bi bô học bài của đám trẻ vùng cao, thế là quá đủ…

Học sinh cơ bản đã có đủ sách giáo khoa để học tập

15:18:03 21/09/2021
Tại Hội nghị giao ban báo chí Trung ương sáng nay (21/9), Bộ GDĐT đã thông tin về tình hình năm học mới 2021-2022, trong đó nhấn mạnh tới tình hình dạy học tại các địa phương.

Trường nghề tổ chức thi tốt nghiệp các môn nào theo hình thức trực tuyến?

13:48:39 21/09/2021
 Trong kỳ thi tốt nghiệp ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hình thức thi trực tuyến được áp dụng đối với nội dung thi hoàn toàn lý thuyết như môn thi Chính trị, môn thi Lý thuyết tổng hợp nghề.

TIN VUI: Một trường thông báo TUYỂN THẲNG thí sinh điểm cao rớt đại học!

12:42:17 21/09/2021
Mới đây, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM vừa thông báo về việc xét tuyển thẳng điểm thi THPT năm 2021 vào hệ đại học chính quy năm 2021 đối với thí sinh điểm cao rớt đại học. Cụ thể, thí sinh được tuyển thẳng phải đáp ứng đủ 2 điều kiện như ...

Hà Nội yêu cầu giãn thời gian đóng học phí cho học sinh

12:26:36 21/09/2021
UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở GD-ĐT có chính sách hỗ trợ, miễn, giảm, giãn thời gian đóng học phí cho học sinh.

Nam sinh từng trượt trường chuyên đỗ 7 trường đại học top đầu

12:25:35 21/09/2021
Trần Đức Thắng, nam sinh từng thất vọng vì trượt trường chuyên đã tự đặt ra mục tiêu phải đoạt giải Học sinh giỏi Văn cấp quốc gia. Vừa qua, Thắng trúng tuyển 7 trường đại học top đầu cả nước.

Ép con vào đại học: 18 tuổi chán nản học theo giấc mơ của cha mẹ

12:18:45 21/09/2021
Người lớn sẽ vui nếu con mình học trường danh tiếng, theo một nghề mà ta cho rằng việc nhẹ, lương cao. Nhưng hạnh phúc của bọn trẻ đôi khi chỉ đơn giản là được học, được làm những gì chúng muốn.

Có thể bạn quan tâm

Biden đối mặt thách thức 'thoát Trump'

Thế giới

00:33:35 22/09/2021
Tại kỳ họp LHQ đầu tiên trên cương vị Tổng thống Mỹ, Biden phải tìm cách lấy lại niềm tin của đồng minh và chứng minh ông khác Trump.

Chàng trai 9x 'giải cứu' hơn trăm tấn khóm cho nông dân

Đời sống

00:31:35 22/09/2021
Xót xa nhìn từng đợt khóm của bà con hái xong rồi bỏ hỏng, Huỳnh No cùng nhóm bạn quyết tâm giải cứu, sau 3 tháng có hơn 100 tấn được tiêu thụ.

Đột quỵ khi đang khám bệnh, hồi phục hoàn toàn sau 12 giờ

Sức khỏe

00:27:50 22/09/2021
Người đàn ông 38 tuổi, đến Bệnh viện Đại học Y Dược tái khám bệnh mạn tính định kỳ, đột nhiên không nói được, rồi liệt tay, chân.

'Ronaldo sẽ trở thành HLV tiếp theo của MU'

Bóng đá thế giới

23:56:46 21/09/2021
Siêu sao người Bồ được cho trở lại Old Trafford sau 12 năm là có lý do, và bước tiếp theo sẽ là ngồi ghế nóng MU.

Sinh ra đã là người xấu tính, những con giáp này bản chất ti tiện, xem việc chê bai người khác là thú vui

Trắc nghiệm

23:54:45 21/09/2021
Người tuổi Thìn cực kỳ kiêu ngạo, họ luôn cho rằng mình tài giỏi hơn người khác nên chẳng bao giờ nghiêm túc đánh giá mọi người xung quanh mình cả.

HLV Thái Lan: 'Tránh được Việt Nam, Malaysia, Indonesia là tốt'

Bóng đá việt nam

23:51:01 21/09/2021
Ông Worrawoot Srimaka cho rằng Thái Lan có lợi thế khi xem các đối thủ trực tiếp thi đấu trước để có cách khắc chế các đội ở bảng B.

Đà Nẵng phát hiện ổ dịch trong công ty

Sự kiện nóng

23:46:05 21/09/2021
Công ty Matrix ở Khu Công nghiệp Hoà Khánh (Đà Nẵng) ghi nhận ba công nhân dương tính, khiến hơn 400 F1 đi cách ly, gần 2.000 công nhân khác nghỉ việc.

Những lần sao Hàn trổ tài hát tiếng Việt “đốn tim” fan

Nhạc quốc tế

23:37:12 21/09/2021
Việt Nam đang dần trở thành mảnh đất màu mỡ cho sự đổ bộ của làn sóng âm nhạc Hàn Quốc trong nhiều năm trở lại đây. Để tiếp cận người hâm mộ, một trong các phương thức những ngôi sao xứ Kim Chi thường lựa chọn là cover ca khúc tiếng Việ...

Ca sĩ đầu tiên hát OST Cảnh Sát Hình Sự: Nhận cát-xê có 200k nhưng không ngờ thành hit lớn, nếu được trả bản quyền thì giàu to rồi!

Nhạc việt

23:31:06 21/09/2021
Bên cạnh nội dung hấp dẫn, quy tụ dàn diễn viên diễn xuất ấn tượng, loạt phim còn tạo được dấu ấn nhờ ca khúc nhạc phim Những Bước Chân Lặng Lẽ. Sau bao nhiêu năm, bài hát này vẫn được khán giả nhiều thế hệ yêu thích.

Vợ chồng Châu Kiệt Luân gặp gỡ Neymar, Mbappe

Sao châu á

23:25:22 21/09/2021
Có mặt tại Paris, Châu Kiệt Luân và vợ đã gặp gỡ, chụp ảnh kỷ niệm cùng các ngôi sao bóng đá Neymar, Mbappe. Nam ca sĩ còn được câu lạc bộ PSG tặng áo thi đấu in ngày sinh.

Bốn con của Lý Hải rước đèn trong rừng

Sao việt

23:19:36 21/09/2021
Gia đình Lý Hải - Minh Hà đón Tết Trung thu theo cách đặc biệt khi tránh dịch ở nông trại rộng hàng nghìn m2 trên Đà Lạt.

Mỹ nhân Hoa ngữ: Triệu Lệ Dĩnh "cạp đất" vẫn không rớt visual, Nhiệt Ba có lấn át đàn chị Dương Mịch?

Phim châu á

23:15:48 21/09/2021
Triệu Lệ Dĩnh và không ít mỹ nhân Hoa ngữ chẳng ngại máu me để có những cảnh phim đẹp nhất.