Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ông Từ Hoàng Ân, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau cho biết, Sở đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch 97 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện 12 nhóm chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ.

Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 - Hình 1

Ông Tô Quý Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy Phường 8 (Cà Mau) trao quà hỗ trợ cho gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở đã đề nghị UBND các huyện, thành phố Cà Mau tăng cường tiến độ thực hiện gói hỗ trợ của Chính phủ; đồng thời tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để tất cả người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nắm rõ quy định các nhóm chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Tính đến sáng 5/8, tỉnh Cà Mau đã hỗ trợ bước đầu cho người dân gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh với kinh phí hơn 15,8 tỷ đồng; trong đó chi hỗ trợ cho người bán vé số lưu động gần 2,5 tỷ đồng với mức hỗ trợ 750.000 đồng/người/tháng.

Đến nay, tỉnh đã thực hiện xong nhóm Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp (nhóm 1) và mhóm Chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch (nhóm 9). Với nhóm Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh (nhóm 10) có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên, các địa phương có hồ sơ đề nghị nhưng số lượng chưa nhiều so với thực tế hộ kinh doanh đang hoạt động. Nguyên nhân là do ngoài các hộ kinh doanh có đăng ký theo quy định, trên địa bàn tỉnh còn khá nhiều hộ kinh doanh chủ yếu hoạt động theo hình thức môn đóng môn bài theo năm nên chưa đáp ứng đủ các điều kiện hỗ trợ theo quy định.

Tỉnh Cà Mau đã hỗ trợ bước đầu cho 271 hộ kinh doanh có đủ kiệu tại các huyện Trần Văn Thời, Năm Căn, Ngọc Hiển, Cái Nước, Phú Tân, Đầm Dơi, Thới Bình, U Minh và thành phố Cà Mau; mỗi hộ được hỗ trợ 3 triệu đồng, kinh phí hỗ trợ gần 820 triệu đồng. Hiện các huyện, thành phố trong tỉnh đang tiếp tục xúc tiến rà soát, đề nghị hỗ trợ cho các trường hợp phát sinh.

Video đang HOT

Công tác hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại tỉnh được quan tâm thực hiện, đến nay chưa ghi nhận những phản ánh tiêu cực của người dân, người lao động, doanh nghiệp về các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại địa phương.

Ông Từ Hoàng Ân cho biết thêm, thời điểm triển khai gói hỗ trợ đúng thời gian thực hiện giãn cách xã hội , việc đi lại của người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn. Tại Cà Mau, các nhóm hỗ trợ như: Chính sách tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất (nhóm 2), Chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động (nhóm 3), Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc (nhóm 5), Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động (nhóm 6), Chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em (nhóm 7) và Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh (nhóm 10) vẫn chưa phát sinh hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định.

Từ thực tế trên, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản gửi đến các sở, ngành quản lý lĩnh vực , đơn vị liên quan đôn đốc thực hiện đồng bộ các chính sách; đồng thời yêu cầu báo cáo đánh giá thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện gói hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Tỉnh Cà Mau đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kiến nghị Chính phủ xem xét mở rộng thêm nhóm đối tượng hộ kinh doanh theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23 đối với hộ có hoạt động kinh doanh nhưng không có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế. Bộ có ý kiến chỉ đạo cho phép đối tượng trên được áp dụng theo Nghị quyết 68 nhưng hồ sơ hỗ trợ hộ kinh doanh do UBND cấp xã, phường xác nhận và UBND huyện, thành phố tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt.

Mặt khác, để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau kiến nghị cho phép tạm thời chưa thực hiện quy trình thủ tục hành chính đối với gói hỗ trợ của Chính phủ theo Nghị quyết 68 nêu trên nhưng đảm bảo kịp thời tiến độ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp theo quy định.

Không để người dân thiếu đói và tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất

Dịch COVID-19 càng phức tạp thì cần đẩy nhanh việc triển khai hỗ trợ theo Nghị quyết 68, Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch, với mục tiêu không để người dân bị thiếu đói, tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì sản xuất, kinh doanh trên cơ sở đáp ứng các điều kiện "3 tại chỗ" hay "1 cung đường, 2 điểm đến".

Không để người dân thiếu đói và tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất - Hình 1
Cán bộ Phường 1, Quận 3 (TP Hồ Chí Minh) chi trả hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Đây là nội dung trọng tâm mà Thứ trưởng, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt tại phía Nam của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi đề nghị đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố phía Nam sau chuyến khảo sát, kiểm tra tình hình triển khai gói hỗ trợ của Chính phủ tại các địa phương, vào ngày 30/7.

Theo ý kiến của Tổ công tác đặc biệt tại phía Nam của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện tại, tất cả 19 tỉnh, thành phố phía Nam đã ban hành kế hoạch triển khai gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, việc chi trả theo gói hỗ trợ vẫn còn chậm do một số địa phương đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân, nhất là lao động nghèo, doanh nghiệp có nhu cầu vốn để trả lương cho người lao động hoặc phục hồi sản xuất kinh doanh.

Để gói hỗ trợ của Chính phủ nhanh chóng đến với người dân, người lao động và người sử dụng lao động, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố phía Nam triển khai theo hướng phân loại địa phương thành từng nhóm thụ hưởng chính sách. Trong đó, nhóm 1 gồm các địa phương ảnh hưởng nặng do đại dịch COVID-19 và đang áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16; nhóm 2 gồm các địa phương bị ảnh hưởng cục bộ tại một số địa bàn; nhóm 3 gồm những địa phương bị ảnh hưởng không lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân cơ bản được đảm bảo.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi, việc chia nhóm như trên sẽ làm cơ sở cho việc chỉ đạo, đôn đốc, giám sát thực hiện Nghị quyết 68; không đánh đồng việc triển khai chính sách hỗ trợ, tạo áp lực cho các địa phương, tránh trục lợi chính sách.

Về hoạt động "3 tại chỗ" hay "1 cung đường, 2 điểm đến" tại doanh nghiệp ở các tỉnh, thành phía Nam, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi đồng tình với quan điểm của lãnh đạo các tỉnh, thành phố đang thực hiện với nguyên tắc doanh nghiệp nào không đáp ứng an toàn phải dừng hoạt động. Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi đề nghị các địa phương tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an sinh xã hội tại khu cách ly của các doanh nghiệp, bảo đảm đời sống của người lao động.

Theo Tổ công tác đặc biệt, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố về việc điều chỉnh phân công theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện các chính sách theo Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, Tổ công tác cũng công bố 6 số điện thoại đường dây nóng theo từng lĩnh vực (gồm: 0886487322, 0911011166, 0911151166, 0911154488, 0911191122, 0911041122) để giải đáp phản ánh, kiến nghị của người dân, người lao động, người sử dụng lao động trong quá trình triển khai gói chính sách hỗ trợ tại các địa phương.

Tổ công tác đặc biệt đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương thực hiện nghiêm công văn 2402 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở xã hội. Tổ công tác đề xuất các tỉnh, thành phố xem xét ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho cán bộ, nhân viên và đối tượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, quản lý tại các cơ sở cai nghiện, cơ sở trợ giúp xã hội nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Vietcombank xử lý khủng hoảng nhanh gọn lẹ, các nghệ sĩ Vbiz nên học hỏi và minh bạch hoá03:27Bật khóc trước clip mẹ già 105 tuổi nhắn con gái: 'Về với má! Má nhớ con'02:01Hà Nội: Xót xa cảnh 30 công nhân xây dựng thất nghiệp, mò mẫm đi bộ hàng trăm km trong đêm rời Thủ đô về quê04:08Nhân viên y tế đi chống dịch Covid-19: Nhìn bảng lương rất xót04:41Hà Nội: Ngõ hơn chục hộ dân bất ngờ bị khóa trái mà không thông báo?01:38Bộ Công an nói về hệ thống camera đọc mã QR trong 3 giây tại chốt kiểm dịch00:43Công an TP.HCM lắp thêm 100 camera tự động quét mã QR tại các chốt kiểm soát01:16Công an Hà Nội bắt đầu kiểm tra giấy đi đường mới ở các chốt01:40Rào chắn mọc lên hàng loạt trước ngày 6/9 ở Hà Nội02:03CLIP: Ùn ứ tại chốt kiểm soát ra-vào "vùng đỏ" ngày đầu thực hiện chỉ thị mới ở Hà Nội03:11Xe cứu thương vất vả len lỏi trên đường đông đúc phương tiện ở TPHCM00:43Chung cư TP.HCM đồng loạt sáng đèn, bật nhạc tri ân tuyến đầu chống dịch Covid-1913:29Người bảo vệ dân phố ra đi mãi khi đang chống dịch: Lời đoàn tụ dở dang02:41Người dân Hà Nội phấn khởi mua bún, phở mang về tại hàng quán ở vùng xanh01:50Đường hầm khoét núi, cao tốc Tứ Xuyên và những cung đường nguy hiểm nhất thế giới07:16Đồng Nai: Lời hứa không để dân đói trong lúc giãn cách đã được thực hiện02:41TP.HCM: Chính sách hỗ trợ nào cho trẻ em F0 hoặc có cha mẹ mất vì Covid-19?03:17Giãn dân, giải pháp cần nhân rộng!02:02Thêm 9.730 người được công bố khỏi Covid-1907:15Hà Nội: Dân xếp hàng chờ kết quả, công an phường gấp rút cấp giấy đi đường01:39

Tiêu điểm

Thêm loạt ảnh mới bên trong "lâu đài" 2.400m2 giữa trung tâm Sài Gòn của CEO Đại Nam: Xa hoa hết cỡ!
12:16:22 18/09/2021
Full profile "khủng" của luật sư Phan Vũ Tuấn - người đại diện pháp lý cho vợ chồng Công Vinh - Thuỷ Tiên: Từng tham gia kiện Lý Hải
08:23:46 18/09/2021
Nam sinh lớp 12 bị điện giật tử vong trong lúc sạc điện thoại
18:10:50 18/09/2021
Ông Đoàn Ngọc Hải sẽ đeo bảng "TÔI LÀ KẺ ĂN CẮP" trên ngực nếu trục lợi Quỹ Vì đồng bào; tiền riêng bỏ ra làm từ thiện đã 15 tỷ
10:27:54 18/09/2021
Cô giáo tiêm 2 mũi vắc xin chỉ cách nhau 10 phút, còn muốn tiêm luôn 4 mũi
13:55:36 19/09/2021
Tình yêu cao quý của cha: Lặn lội đường xa, chở con mua điện thoại
08:32:25 18/09/2021
Cụ ông 85 tuổi được cấp giấy đi đường, lên thành phố... khám thai
12:35:23 19/09/2021
Dấu hiệu bất thường trong chi tiền hỗ trợ người dân
10:31:51 18/09/2021
Bật khóc trước clip mẹ già 105 tuổi nhắn con gái: 'Về với má! Má nhớ con'
15:17:06 18/09/2021
Cấp giấy đi đường cho cụ ông 85 tuổi đến viện khám thai là do "áp lực"
18:00:02 19/09/2021

Thông tin đang nóng

Thủy Tiên sinh năm 1985 là thông tin ảo?
15:31:26 19/09/2021
Rộ tin ngôi sao hạng A Vbiz đang nợ hơn 17 tỷ đồng, vừa đi từ thiện về đã nhanh chóng trả xong?
15:08:04 19/09/2021
Thêm 1 ngân hàng bị "tẩy chay" khi có Trấn Thành đại diện quảng cáo
15:34:28 19/09/2021
Xuất hiện lá đơn Thủy Tiên - Công Vinh khởi kiện những người vu khống
17:11:44 19/09/2021
Gần 1 năm sau khi lộ clip 18+, nữ streamer Alice chính thức quay lại nghiệp kiếm tiền, được quảng bá rầm rộ
15:35:41 19/09/2021
Hé lộ tình hình hiện tại của Phi Nhung: Bị đông máu, phải chạy ECMO
15:40:29 19/09/2021
Hận đời cưới ngay bạn thân tình cũ, tân hôn anh cởi áo mà tôi vỡ òa trước bí mật
16:21:45 19/09/2021
TP.HCM: 135 F0 lưu thông ngoài đường không biết mình là F0
17:18:15 19/09/2021
Nửa đêm chị dâu hét thảm thiết lao ra, nhà tôi khiếp hãi nhìn cảnh tượng trên giường anh chị
16:15:16 19/09/2021
Triệu Lệ Dĩnh ngấm ngầm tiết lộ lý do cưới nhanh, ly hôn vội với Phùng Thiệu Phong?
16:35:56 19/09/2021

Tin mới nhất

Hơn 82.000 shipper đăng ký, trạm y tế lưu động gặp khó trong việc xét nghiệm

21:14:48 19/09/2021
Số lượng shipper đăng ký hoạt động tăng đột biến đã tạo không ít khó khăn cho các trạm y tế lưu động tại TP.HCM trong việc xét nghiệm để giúp lực lượng này đáp ứng yêu cầu được phép hoạt động.

Chi tiền hỗ trợ gây bức xúc ở quận 8: có thiếu sót, nhưng không có trục lợi

20:58:33 19/09/2021
Quận ủy quận 8 đã có báo cáo lên lãnh đạo Thành ủy về thông tin chi tiền hỗ trợ gây bức xúc ở phường 2, quận 8. Báo cáo khẳng định có hạn chế, thiếu sót trong quá trình lập danh sách nhưng không có trục lợi.

Quân khu 9 xuất quân hỗ trợ Kiên Giang phòng, chống dịch COVID-19

20:56:26 19/09/2021
Chiều 19-9, tại TP Cần Thơ, Bộ tư lệnh Quân khu 9 tổ chức lễ xuất quân các tổ quân y hỗ trợ tỉnh Kiên Giang phòng, chống dịch COVID-19.

TP.HCM sẽ xử lý trách nhiệm cán bộ nếu để xảy ra tình trạng đông người

20:48:45 19/09/2021
Tại buổi họp báo chiều 19-9, thượng tá Lê Mạnh Hà, phó trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM, cho biết Công an TP có quy định cán bộ, chiến sĩ phụ trách khu vực nào mà để xảy ra tình trạng tập trung đông người thì sẽ bị xử lý trách nhiệm...

Phó chủ tịch nước tặng 5.000 kit xét nghiệm và 5 nhà tình nghĩa cho An Giang

20:42:35 19/09/2021
Ngày 19-9, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn công tác trung ương thăm, tặng quà, nhà tình nghĩa và thiết bị y tế cho tỉnh An Giang để phòng, chống dịch COVID-19.

Thời tiết xấu liên hoàn, miền Nam mưa nối tiếp mưa

20:39:22 19/09/2021
Vùng áp thấp gần bờ tạo ra ổ mây dông gây mưa cho Nam Trung Bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên, trong khi đó vùng áp thấp khác gần Philippines lại lăm le vào Biển Đông, dự báo mưa kéo dài nhiều ngày tới.

Du lịch Củ Chi và Cần Giờ mở cửa đón hai đoàn du khách đặc biệt

20:33:53 19/09/2021
Hai huyện xanh Củ Chi và Cần Giờ đã đón những du khách đặc biệt là 227 y bác sĩ đến từ các địa phương khác đã hỗ trợ TP.HCM chống dịch hơn 100 ngày qua.

Quận trung tâm Hà Nội muốn khôi phục sản xuất, kinh doanh từ 1/10

20:30:31 19/09/2021
Quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đề xuất nếu hết tháng 9, địa bàn được xác định vùng xanh thì sẽ mở cửa trở lại tất cả cơ sở kinh doanh, dịch vụ.

Long An sẽ không áp dụng chỉ thị 16 nữa mà chỉ phong tỏa hẹp để dập dịch

20:20:31 19/09/2021
Sau ngày 20-9, Long An sẽ không áp dụng chỉ thị 16 nữa mà có các biện pháp giãn cách phù hợp và chỉ phong tỏa chặt phạm vi hẹp để dập dịch.

Cứu sống bé sơ sinh bị sốt xuất huyết nặng, tổn thương gan

20:12:46 19/09/2021
Bé sơ sinh L.M.Y (28 ngày tuổi, ở Cà Mau) sau 3 ngày sốt, nôn ói, ọc sữa 4-5 lần/ngày, tiêu phân sệt có lẫn ít máu, thì bắt đầu xuất hiện nhiều chấm xuất huyết da và đừ người.

Nước mắt trẻ mồ côi tại TP.HCM

19:33:35 19/09/2021
Đại dịch Covid-19 cướp đi người thân yêu của hơn 1.500 trẻ em ở TP.HCM khiến các em bỗng chốc thành mồ côi, mất mát này là quá sức chịu đựng với các em.

"Alo alo, hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân nguy kịch... Chuẩn bị ép tim"

19:14:55 19/09/2021
Những giọt mồ hôi hiện rõ đằng sau những tấm chắn giọt bắn, BS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh và đồng đội không giấu được nụ cười hạnh phúc sau khi giành giật thành công hơi thở cho 2 ca nguy kịch.

82.000 shipper đăng ký hoạt động ở TP HCM

18:46:02 19/09/2021
Sở Công thương đã đề nghị Sở Y tế hỗ trợ nguồn lực thực hiện xét nghiệm cho 82.000 shipper hoạt động phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng cho người dân.

Vũng Tàu đề xuất cho tắm biển theo khung giờ

18:41:49 19/09/2021
Chính quyền TP Vũng Tàu đề xuất cho phép người dân và du khách tắm biển ở khung giờ 5h-7h hàng ngày, từ đầu tháng 11 năm nay.

Trưa 19/9: Đã tiêm gần 34,2 triệu liều vaccine COVID-19; Khoảng 1.000 F0 ở TP HCM đang thở máy tại tầng điều trị 3

18:13:40 19/09/2021
Cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng quốc gia, đến trưa ngày 19/9 cả nước đã thực hiện tiêm được gần 34,2 triệu liều vaccine COVID-19.

Kon Tum cho học sinh quay lại trường học

18:05:08 19/09/2021
Sở GD-ĐT tỉnh Kon Tum vừa triển khai công tác dạy và học từ ngày 20.9 đối với những địa bàn an toàn, không có nguy cơ dịch bệnh Covid-19.

Tết trung thu chưa từng có: Trẻ xúng xính váy áo, khoe lồng đèn qua màn hình

17:51:39 19/09/2021
Năm nay là một cái tết thiếu nhi chưa từng có tiền lệ với trẻ em vì không được rình rang trống kèn, rước đèn xem múa lân cùng bạn bè mà phải đón trung thu… trực tuyến.

Nhiều siêu thị Lotte Mart tại TP.HCM mở cửa đón khách

17:11:26 19/09/2021
Sau Lotte Mart quận 7, các siêu thị Lotte Mart khác tại TP.HCM cũng lần lượt mở cửa cho khách hàng vào mua sắm.

Mua bánh Trung thu "thời Covid-19": Dùng tem phiếu xếp hàng như thời bao cấp, mua được hộp bánh truyền thống là ai cũng mừng

16:52:59 19/09/2021
Hôm nay, các cửa hàng bánh Trung thu trên phố Thuỵ Khuê (Hà Nội) đã bắt đầu được bán tại điểm lưu động để đảm bảo giãn cách.

Nguyên nhân và cách phòng viêm thanh quản

15:55:51 19/09/2021
Viêm thanh quản gây khàn tiếng, đau họng, thậm chí rơi vào tình trạng mất tiếng nên người bệnh cần uống 2-3 lít nước; tránh nói nhiều hay dùng thức ăn nóng.

Chàng trai làm ảnh thờ miễn phí cho người mất vì Covid-19: ‘Có người ra đi khi còn quá trẻ’

14:30:40 19/09/2021
Nhận thấy nhiều người dân mất trong đợt dịch Covid-19 tại TP.HCM gặp khó khăn trong việc làm ảnh thờ do các tiệm ảnh đều đóng cửa, anh Nguyễn Ân (33 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) đã làm ảnh thờ miễn phí cho các gia đình có người mất vì Co...

Chuyên gia ủng hộ cấp 'thẻ xanh Covid' cho người tiêm một mũi vaccine

14:26:56 19/09/2021
Các chuyên gia cho rằng đề xuất của Sở Y tế TP HCM cấp thẻ xanh Covid cho người đã tiêm một mũi vaccine ít nhất sau hai tuần là hợp lý.

4 đợt xét nghiệm diện rộng ở TP HCM

14:22:07 19/09/2021
Từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát cuối tháng 5, TP HCM tiến hành 3 đợt xét nghiệm diện rộng truy tìm F0 với khoảng 11,5 triệu mẫu và đang triển khai đợt 4.

Công bố sao kê tài khoản kêu gọi từ thiện: Đã đủ cho sự minh bạch?

14:19:04 19/09/2021
Thời gian gần đây có nhiều thông tin lùm xùm quanh việc làm từ thiện của giới nghệ sĩ. Và rất nhiều nghệ sĩ đã công bố những bản sao kê từ ngân hàng về các khoản tiền kêu gọi từ thiện.

Ảnh ấn tượng: Nước mắt bé gái mồ côi mẹ do Covid-19 gây xúc động tuần qua

12:51:40 19/09/2021
Đôi mắt ngấn lệ của cô bé Tuyền Định khi nhớ về mẹ (đã mất do mắc Covid-19) gây xúc động mạnh.

Lãnh đạo Việt Nam-Cuba bàn việc cung cấp, chuyển giao công nghệ vắc xin

12:46:20 19/09/2021
Trong chuyến thăm Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo hai nước sẽ bàn việc hợp tác chống Covid-19 thông qua việc Cuba cung cấp và chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin tại Việt Nam.

Hà Nội: Cháy lớn tại shop quần áo ở làng vải Ninh Hiệp

12:38:56 19/09/2021
Đêm 18/9, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu vực shop quần áo Yến Trang Baby ở khu biệt thự thấp tầng Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

Đình Trọng cùng Tiến Dũng tấu hài trong phòng gym

Sao thể thao

21:14:36 19/09/2021
Đình Trọng cùng Tiến Dũng tấu hài trong phòng gym

Mazda CX-5 2016 cũ - Xe gầm cao đắt khách, giá hấp dẫn

Ôtô

21:12:50 19/09/2021
Những mẫu xe gầm cao, rộng rãi đang là xu hướng yêu thích chung hiện nay dù trên thị trường xe mới hay cũ.

Dân báo công an một nhóm đánh bài trong nhà, test nhanh 3 người dương tính

Sự kiện nóng

21:11:14 19/09/2021
6 người trú ở nhiều nơi khác nhau tụ tập trong 1 căn nhà, vi phạm quy định giãn cách xã hội. Qua test nhanh có 3 người dương tính với SARS-CoV-2.

2 cách nấu gà xào lăn thơm lừng béo ngậy, đậm đà hấp dẫn

Ẩm thực

21:10:26 19/09/2021
Những món xào đặc biệt là xào lăn luôn gây được sự kích thích rất lớn bởi sự kết hợp hài hòa giữa các nguyên liệu và độ beo béo nhưng không hề ngấy chút nào  cho bạn 2 cách làm gà xào lăn mà ai cũng phải thích thú.

Bà Phương Hằng chính thức quay trở lại sau 1 tuần tuyên bố dừng livestream, nhắc đến thuật ngữ "tạm khóa báo có"

Netizen

21:10:11 19/09/2021
Vào tối ngày 19/09, sau 1 tuần im hơi lặng tiếng, bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng chính thức quay trở lại.

Chỉ đạo chôn trộm 257 tấn rác thải công nghiệp, giám đốc người Trung Quốc bị khởi tố

Pháp luật

21:04:42 19/09/2021
Lợi dụng việc san lấp mặt bằng xây dựng nhà máy mới tại Bắc Giang, một giám đốc người Trung Quốc chỉ đạo cấp dưới vận chuyển 257 tấn rác thải công nghiệp mang đi chôn lấp trộm.

Đàn ông hiểu biết hơn về quan hệ tình dục?

Kiến thức giới tính

21:03:30 19/09/2021
Dường như trong xã hội hiện đại, nam giới quan tâm hơn về vấn đề sức khoẻ tình dục và ý nghĩa mà quan hệ tình dục mang lại, trong khi phụ nữ đa số là phó mặc.

"Họ ác tới mức ghép ảnh Phi Nhung vào bàn thờ để lừa công chúng"

Sao việt

21:02:00 19/09/2021
Việt Hương là người biết rõ nhất về tình hình sức khỏe Phi Nhung hiện nay - Trizzie Phương Trinh nói.

Than Quảng Ninh "cấm" kiện nếu CLB không trả được nợ, cầu thủ sắp mất trắng hàng tỷ đồng?

Bóng đá việt nam

21:00:47 19/09/2021
Cầu thủ Than Quảng Ninh khi lấy giấy thanh lý phải cam kết sẽ không kiện tụng gì nếu CLB này không trả số tiền đang nợ. Và giờ, họ có nguy cơ mất trắng số tiền rất lớn?

Ông Tấn của 'Hương vị tình thân' phản ứng gắt khi hình ảnh bị lợi dụng quảng cáo phản cảm

Hậu trường phim

20:56:13 19/09/2021
NSƯT Hồ Phong đã phản ứng khá quyết liệt khi bị lợi dụng hình ảnh quảng cáo sản phẩm phản cảm.

5 thần tượng K-pop giống nhân vật lịch sử đến ngỡ ngàng

Nhạc quốc tế

20:53:09 19/09/2021
Hiện tượng người giống người là chuyện không hề xa lạ. Trên thực tế, giới giải trí xứ Hàn sở hữu rất nhiều cặp nghệ sĩ gây lú vì vẻ ngoài trông như anh chị em ruột.

Hương vị tình thân: Nam lộ vòng 2 to bất thường, liệu có đang mang thai cháu đích tôn cho nhà họ Hoàng?

Phim việt

20:52:46 19/09/2021
Khán giả của Hương vị tình thân đang đặt nghi vấn chuyện Nam mang thai vì loạt ảnh lộ vòng 2 to rõ của cô.

Cô bé làm mẫu sách khoa học giờ bỗng hoá nữ idol Kpop đình đám: Màn lột xác ngoại hình ngoạn mục khiến dân tình dậy sóng!

Sao châu á

20:52:05 19/09/2021
Từ cô bé người mẫu giản dị trong sách khoa học, nữ idol này đã có màn lột xác, lên hương visual đáng kể.

Choi Min Ho (SHINee) gây sốc khi thừa nhận 'không thích con gái' trong 'Yumi's Cells'

Phim châu á

20:45:23 19/09/2021
Vậy là mối tình đơn phương của Yumi (KIm Go Eun) chưa kịp chớm nở đã gãy cánh.

Trái ngược cảnh chật vật của Việt Nam, Thái Lan có cơ hội quá lớn ở World Cup

Bóng đá thế giới

20:44:35 19/09/2021
Trong khi cơ hội vượt qua vòng bảng của tuyển futsal Việt Nam đang rất nhỏ, thì Thái Lan lại rộng đường đến vòng 1/8.