Đẩy mạnh cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy

Ngày 8-5-2020, Đảng bộ Khoa Ngoại ngữ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ tổ chức đại hội (ĐH) đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đây là tổ chức cơ sở đảng được Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ chọn tổ chức ĐH điểm cấp cơ sở. Tham dự ĐH có đại diện các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy, Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ, đại diện các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ cùng 79 đảng viên của Đảng bộ Khoa Ngoại ngữ được triệu tập dự ĐH.

Đẩy mạnh cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy - Hình 1

Ban Chấp hành Đảng bộ Khoa Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Khoa Ngoại ngữ quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, viên chức, sinh viên; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 40 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu; công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ và kiểm tra, giám sát được các cấp ủy quan tâm thực hiện. Trong 5 năm qua, Đảng bộ Khoa đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy, lãnh đạo khoa đã cải tiến, đổi mới nội dung chương trình đào tạo, phương pháp dạy học; làm đầu mối kết nối, trao đổi, chuyển giao khoa học giảng dạy và nghiên cứu ngoại ngữ đến mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, phổ thông trong khu vực ĐBSCL; tập trung đào tạo sau đại học, đào tạo liên kết quốc tế và tham gia kiểm định chất lượng đào tạo. Công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế được tăng cường…

ĐH đã thống nhất đề ra mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện đến năm 2025 là: tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, đoàn kết nội bộ; phát huy hiệu quả nguồn lực cán bộ hiện có, tranh thủ mọi nguồn nhân lực, tài lực để tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ giảng viên và tính chuyên nghiệp trong công tác; nâng cao chất lượng giảng dạy, cải tiến chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra, yêu cầu của xã hội và xu thế hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng học tập trong sinh viên… ĐH thống nhất xác định khâu đột phá là tập trung phát triển nguồn nhân lực có trình độ tiến sĩ và xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động đảm bảo chuẩn đầu ra về ngoại ngữ cho sinh viên.

ĐH đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khoa Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 ủy viên. Ban Chấp hành Đảng bộ khoa tiến hành họp phiên đầu tiên bầu đồng chí Diệp Kiến Vũ, Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy khoa. ĐH đã bầu 8 đại biểu đi dự ĐH đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025, trong có 1 đại biểu dự khuyết.

Thực hiện lời Bác dặn về tự phê bình và phê bình trong Đảng

Trong Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: "Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất trong Đảng".

Thực hiện lời Bác dặn về tự phê bình và phê bình trong Đảng - Hình 1
Ban chấp hành Đảng bộ xã Bình Lợi (H.Vĩnh Cửu) họp phiên đầu tiên sau đại hội để bầu Ban thường vụ, Phó bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025

Ở mọi giai đoạn cách mạng, tự phê bình và phê bình là việc làm không thể thiếu trong sinh hoạt và hoạt động của Đảng. Tự phê bình và phê bình giúp cán bộ, đảng viên thấy được ưu điểm, khuyết điểm của mình để tìm ra giải pháp khắc phục, đó là cách tốt nhất để xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh.

* "Vũ khí" của công tác xây dựng Đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Tự phê bình là gì? Là thật thà nhận, công khai nhận trước mặt mọi người những khuyết điểm của mình để tìm cách sửa chữa". Khi "phê bình mình cũng như phê bình người phải ráo riết, triệt để, thật thà, không nể nang, không thêm bớt. Phải vạch rõ cả ưu điểm và khuyết điểm, phải tôn trọng thực tế khách quan, không vội vàng quy kết cho đồng chí mình".

Người khẳng định: "Phê bình là cốt giúp nhau sửa chữa khuyết điểm; là quyền lợi và nhiệm vụ của mọi người, là thực hành dân chủ". Do đó, Người yêu cầu: "Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cao cấp, phải xung phong gương mẫu trong tự phê bình và phê bình". Bởi vì "uy tín của người lãnh đạo là ở chỗ mạnh dạn thực hiện tự phê bình và phê bình, biết học hỏi quần chúng, sửa chữa khuyết điểm để đưa công việc ngày càng tiến bộ chứ không phải ở chỗ giấu giếm khuyết điểm và e sợ quần chúng phê bình".

Từ những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình đã được coi trọng, duy trì đều đặn, thực hiện nghiêm túc trong hoạt động của tổ chức Đảng. Việc tự phê bình và phê bình đã được quy định là một trong những nội dung chính của sinh hoạt Đảng. Trong đó, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay đã nêu 4 giải pháp cần tiến hành, trong đó nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cấp trên được đưa lên hàng đầu.

Đến Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, tiếp tục khẳng định giải pháp hàng đầu về nêu gương của cán bộ, đảng viên là tự phê bình và phê bình. Như vậy, tự phê bình và phê bình được coi là "vũ khí", "chìa khóa thành công", khâu đột phá và then chốt trong công tác xây dựng Đảng.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên trên địa bàn tỉnh đã nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực những kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế, yếm kém, khuyết điểm; chủ động xây dựng giải pháp khắc phục, tạo chuyển biến tích cực về xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

* Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Lợi (H.Vĩnh Cửu) Lê Đỗ Kim Chi cho biết, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII, Ban chấp hành Đảng bộ xã và các đảng viên trong Đảng bộ đã nghiêm túc thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, các đợt sinh hoạt chính trị tập trung, các báo cáo chuyên đề của tổ chức Đảng, trong đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên hằng năm và qua mỗi kỳ đại hội Đảng... Qua các đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên đã đánh giá đúng những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, khuyết điểm.

Theo đó, từ năm 2016-2019, qua các đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo quy định của Đảng, Ban chấp hành Đảng bộ xã chỉ ra 11 nội dung hạn chế cần khắc phục. Đến nay, những hạn chế này đều đã được khắc phục xong. Trong đó, thực hiện chủ trương của huyện về chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp thổ nhưỡng và mang lại hiệu quả kinh tế cao, những năm qua, Đảng ủy xã Bình Lợi đã tập trung lãnh đạo phát triển cây có múi tại địa phương như cam, quýt, bưởi, đặc biệt là bưởi da xanh. Kết quả, giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên 1ha đất trồng trọt ở Bình Lợi đạt hơn 181 triệu đồng; góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người từ 36,54 triệu đồng (năm 2014) lên 64,3 triệu đồng (năm 2018). Trong xã không còn hộ nghèo A và Bình Lợi đã trở thành xã đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Phó bí thư thường trực Thành ủy Biên Hòa Huỳnh Tấn Đạt chia sẻ, trong 5 năm qua (2015-2020), thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố, các nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy, Đảng bộ và nhân dân thành phố đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố. Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban thường vụ Thành ủy Biên Hòa cũng thẳng thắn nhìn nhận, quá trình xây dựng và phát triển thành phố - đô thị loại I thuộc tỉnh vẫn còn những tồn tại, đó là hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa; cảnh quan, kiến trúc đô thị chưa xứng tầm là một trung tâm đô thị của tỉnh; nếp sống văn hóa, văn minh đô thị chưa phát triển đồng bộ. Tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, phân cấp, phân quyền một số mặt chưa hợp lý; cải cách hành chính chuyển biến chậm; phẩm chất, năng lực, trình độ của nhiều cán bộ, công chức chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu tình hình hiện nay và thời gian tới.

Phó bí thư thường trực Thành ủy Biên Hòa Huỳnh Tấn Đạt cho rằng, khi nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình sẽ thấy rõ ưu điểm để phát huy, nhận ra khuyết điểm để sửa chữa. Và chỉ có làm tốt tự phê bình và phê bình mới có thể củng cố lòng tin, tinh thần đoàn kết trong Đảng, trong dân, tập hợp lực lượng thực hiện nhiệm vụ tốt nhất. Thực hiện tự phê bình và phê bình không chỉ là giải pháp căn bản về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong giai đoạn hiện nay.

* Khắc phục hạn chế

Đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nhận xét, việc tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII đã đi vào nề nếp trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ và kiểm điểm của tập thể, cá nhân hằng năm trên địa bàn tỉnh. Khi tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình, các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo, cá nhân đã xây dựng kế hoạch, chuẩn bị báo cáo kiểm điểm chu đáo, đánh giá đúng mức các kết quả đạt được cũng như hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Thực hiện lời Bác dặn về tự phê bình và phê bình trong Đảng - Hình 2
Công an TP.Biên Hòa thực hiện cấp đổi chứng minh nhân dân cho người dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa của thành phố. Ảnh: C. Nghĩa

Qua kiểm điểm, ở những mức độ khác nhau đã nhận diện rõ những biểu hiện và tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; đã phân tích, kiểm điểm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong lãnh đạo và trách nhiệm của cá nhân đối với những khuyết điểm của tập thể; từ đó tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chiến đấu, tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Sau kiểm điểm, các tập thể và cá nhân đều xây dựng kế hoạch và đề ra lộ trình khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Mặc dù thành tựu về tự phê bình và phê bình thời gian qua là chủ đạo, tuy nhiên trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nêu rõ, tự phê bình và phê bình nhiều nơi mang tính hình thức; vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; một số cán bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm của mình trong công việc được giao.

Tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng bộ tỉnh, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy cũng cho rằng, vì chưa làm tốt kiểm điểm tự phê bình và phê bình nên một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa chủ động phát hiện, phòng ngừa các vụ việc tiêu cực, sai phạm của đảng viên. Vì vậy, khi đảng viên vi phạm, bị kỷ luật hầu hết không phải do chi bộ tự phát hiện mà chủ yếu qua đơn thư tố cáo, qua dư luận, báo chí và cấp trên trực tiếp thanh tra, kiểm tra.

Để tự phê bình và phê bình trở thành vũ khí sắc bén nhất về xây dựng Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã nhấn mạnh: phải xây dựng quy định tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh; cấp trên gợi ý kiểm điểm và trực tiếp dự, chỉ đạo ở những nơi có vấn đề phức tạp, nơi có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"...

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau. Điều này cho thấy, chỉ có gương mẫu nêu gương tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp cao, người đứng đầu, mới làm cho cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng mạnh lên, giữ vững được niềm tin của nhân dân với Đảng.

Phương Hằng

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Đau lòng: Chạy về báo tin cha bị tai nạn, con trai tông vào xe bán tải tử vong00:33Nông sản Hải Dương vào tới Sài Gòn, người dân nhận miễn phí02:27Người dân đổ ra sông bắt nghêu01:00Vì sao Nhà hát gần 200 tỷ đồng ở Huế mới dùng đã hỏng?01:01Bắt đầu kéo cáp điện cho toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên00:40Đồng loạt ra quân đầu xuân xây dựng cầu Mỹ Thuận 201:03Xe đưa rước công nhân tông gãy trụ điện, 1 người chết, 1 người bị thương01:12Khánh Hòa cách ly từ dân, quân đến du khách từ Hải Dương01:10Ảnh: Cuộc sống người dân tại ổ dịch nóng nhất tỉnh Hải Dương00:58Tình huống trẻ nhỏ ngồi sau, tự mở cửa rồi ngã khỏi xe ô tô đang chạy00:24Người đi mua vàng Thần Tài ngày càng đông00:49Phố cá lóc nướng đông nghẹt ngày vía Thần tài, nhiều gia đình "hốt bạc" khi bán sạch 2.000 con trong một buổi sáng01:44Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện bia mang tên Hoàng Sa, Trường Sa03:58Xiaomi Mi 11 5G ra mắt tại Việt Nam, giá bán ấn tượng02:40Thâu đêm lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên người đến TPHCM sau Tết02:50Trường ĐH ở Việt Nam mua 100.000 liều vắc xin Covid-19 cho sinh viên, giảng viên?02:36Tuyến đường huyết mạch quốc lộ 5A vắng lặng giữa mùa dịch Covid-1901:00Xây nhà vệ sinh bằng chai nhựa tặng trường tiểu học miền biên viễn Cao Bằng02:57Tin dịch Covid-19 hôm nay 25.2 tại TP.HCM: 14 ngày liên tiếp không có ca nhiễm cộng đồng02:00Cháy nhà gần chợ, khu phố náo loạn00:42

Tiêu điểm

Đau lòng: Chạy về báo tin cha bị tai nạn, con trai tông vào xe bán tải tử vong
14:41:38 26/02/2021
Nông sản Hải Dương vào tới Sài Gòn, người dân nhận miễn phí
01:13:47 26/02/2021
TP HCM mở lại nhà hàng, tiếp tục đóng karaoke
20:11:42 25/02/2021
Công an tỉnh Lâm Đồng có giám đốc mới
05:37:06 26/02/2021
Đèo Bảo Lộc kẹt cứng sau tai nạn liên hoàn
01:33:45 27/02/2021
Băng qua đường, ô tô khách nghiến đứt đôi xe máy, một người tử nạn
18:23:12 25/02/2021
Nhóm học sinh đuối nước khi tắm biển, thanh niên 20 tuổi lao ra cứu sống được 3 người
14:49:28 25/02/2021
Ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu kiểm điểm chủ tịch phường để tụ tập ngàn người ở chùa Viên Giác
13:50:52 26/02/2021
Bảng lương chi tiết giáo viên trung học cơ sở theo thông tư mới hiệu lực từ 20/3
19:57:54 25/02/2021
Giá vàng hôm nay 27/2: Rơi xuống mức thấp nhất hơn 6 tháng
07:12:54 27/02/2021

Thông tin đang nóng

Xôn xao clip nghi cặp đôi sinh viên đang làm chuyện ấy mà quên tắt camera khi học online
06:10:33 27/02/2021
Con trai Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu lần đầu chung khung hình, nhìn vị trí ngồi và cách chăm sóc là đủ hiểu mối quan hệ
06:22:30 27/02/2021
Leon Vũ: 'Tôi đoán trước Hoàng Anh sẽ ly hôn'
06:41:55 27/02/2021
Chóng mặt với ảnh hàng chục con gà nằm xếp hàng chờ cúng Rằm tháng Giêng của một dòng họ, chị em bảo nhau “thử thách làm dâu thế này chắc là thua”
06:35:38 27/02/2021
Nghĩ xấu em chồng về xin tiền mẹ, tôi xỉa xói thì mẹ chồng tiết lộ lý do khiến tôi ê mặt xấu hổ
06:19:13 27/02/2021
Sao Vbiz chung tay giúp đỡ NS Thương Tín: NS Trịnh Kim Chi kêu gọi hơn 76 triệu, Hạnh Thuý chi trả 10 triệu viện phí
06:29:23 27/02/2021
Vợ Thương Tín: 'Anh đòi ra viện vì không có tiền'
06:52:08 27/02/2021
Lưu Khải Uy: Xuống dốc không phanh vì "cắm sừng" Dương Mịch, hình ảnh người cha tốt lấp liếm quan hệ gia đình phức tạp
06:16:11 27/02/2021
'Cưng muốn xỉu' loạt ảnh Subeo chăm sóc 2 em song sinh
07:25:19 27/02/2021
Rộ tin Tạ Đình Phong đưa Vương Phi sang Mỹ sinh con, động thái mới của "Thiên hậu" gây chú ý
07:30:14 27/02/2021

Tin mới nhất

Nam thăng hạng

08:14:35 27/02/2021
Theo Báo cáo chỉ số quyền lực mềm toàn cầu 2021 vừa được tổ chức xếp hạng Brand Finance công bố, Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khối ASEAN được nâng hạng. Vị trí của Việt Nam cũng được cải thiện, tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng

Dịch vụ khí hậu, tại sao không?

08:09:39 27/02/2021
Những năm gần đây, sự gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan khiến ngành nông nghiệp ở nhiều địa phương bị tổn thương nghiêm trọng. Do vậy, việc tiếp cận được với các thông tin khí hậu, khí tượng chính xác, kịp thời giúp các nhà quả...

Nhà Thủ Đức làm ăn sao giữa bê bối chiếm đoạt tiền hoàn thuế?

08:06:15 27/02/2021
Giữa bê bối chiếm đoạn hàng trăm tỷ đồng tiền thuế, bức tranh tài chính của Thu Duc House kém khả quan, doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm.

Shark Phú đưa SUNHOUSE vươn ra biển lớn

07:58:48 27/02/2021
Ở Nhà máy SUNHOUSE, hạnh phúc đến từ đôi bàn tay lao động của người công nhân, đó là tôn chỉ xuyên suốt của SUNHOUSE được dìu dắt bởi vị thuyền trưởng tài ba Shark Nguyễn Xuân Phú - Chủ tịch HĐQT.

Người được giải oan khuất sau 32 năm... sẽ đề nghị làm rõ thêm một việc

07:10:43 27/02/2021
Ông Nguyễn Ngọc Lợi - người vừa được giải oan khuất sau 32 năm khiếu nại sẽ phải tiếp tục làm việc với cơ quan liên quan để giải quyết việc công nhận tốt nghiệp cho ông đang bị sai lệch... 5 năm.

Thành ủy Hải Phòng công bố quyết định về công tác cán bộ

06:35:15 27/02/2021
Chiều 26/2, Thường trực Thành ủy Hải Phòng triệu tập Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Văn phòng Thành ủy và Huyện ủy An Dương.

Cụ bà 71 tuổi một mình đi xe bus đến đăng ký tiêm thử vắc xin Covid-19

06:32:45 27/02/2021
Nhiều người cao tuổi, từ sáng sớm, đã có mặt tại Học viện Quân y để đăng ký thử nghiệm vắc xin Covid-19 Việt Nam Nanocovax giai đoạn 2.

Tạm dừng hoạt động một số chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra, vào Hải Phòng

06:30:41 27/02/2021
Từ 17 giờ ngày 26/2, thành phố Hải Phòng tạm dừng hoạt động một số chốt kiểm soát dịch bệnh liên ngành tại các cửa ngõ ra, vào thành phố.

Sáng 27/2, Việt Nam không phát hiện thêm ca Covid-19

06:14:04 27/02/2021
Theo Bộ Y tế từ 18h ngày 26/2 đến 6h ngày 27/2, nước ta ghi nhận không ca mắc mới Covid-19.

Bất động sản sẽ dẫn đầu các ngành nghề thu hút đầu tư năm 2021?

05:55:04 27/02/2021
Năm 2020, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực do đại dịch Covid-19, nhưng một số phân khúc bất động sản (BĐS) vẫn chiếm thị phần ấn tượng trong tổng các nguồn đầu tư, điều đó đã mang lại tín hiệu tích cực cho năm 2021. Các chuyên gia c...

Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trên cả nước có Ngày chuyển đổi số

05:50:31 27/02/2021
Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng đã ký Quyết định về Ngày chuyển đổi số. Thái Nguyên tiên phong lấy ngày 31/12 hàng năm là Ngày chuyển đổi số của tỉnh.

Hà Nội: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở, ngành

05:47:56 27/02/2021
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh trao các quyết định bổ nhiệm một số vị trí lãnh đạo các sở, trong đó bổ nhiệm giám đốc 4 sở gồm: Y tế, Văn hóa - Thể thao, Kế hoạch - đầu tư, Ngoại vụ và bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND TP.Hà Nội.

Thế giới Di động giảm lợi nhuận vào tháng Tết

05:27:39 27/02/2021
Doanh thu và lợi nhuận của Thế giới Di động trong tháng 1 sụt giảm so với cùng kỳ do mùa cao điểm bán hàng Tết năm nay đến trễ hơn.

Khắc ghi lời Bác dạy: Lương y phải như từ mẫu!

05:14:23 27/02/2021
Làm theo lời Bác dạy, trong những năm qua, ngành y tế đã triển khai nhiều biện pháp nâng cao y đức cho đội ngũ thầy thuốc. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, giáo dục đội ngũ thầy thuốc nhận thức sâu sắc ý nghĩa của nghề, nâng cao trách ...

Trung tâm Chính trị huyện Thọ Xuân đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học cho cán bộ, đảng viên

05:11:52 27/02/2021
Những năm qua, cán bộ, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện Thọ Xuân không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu và bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong ...

Thị trấn Thiệu Hóa phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân

05:09:48 27/02/2021
Thời gian qua, thị trấn Thiệu Hóa tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng cao và bền vững. Thực tế cho thấy, thị trấn đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực...

Agribank Nam Thanh Hóa đẩy mạnh thu hút vốn ngay từ những ngày đầu năm

05:05:24 27/02/2021
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Nam Thanh Hóa (Agribank Nam Thanh Hóa) đã trở lại hoạt động với quyết tâm cao nhất để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh doanh, tăng trưởng tín d...

Nhờ đâu Việt Nam được nâng hạng quyền lực mềm toàn cầu?

05:00:42 27/02/2021
Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khối ASEAN được nâng hạng trong bảng xếp hạng quyền lực mềm toàn cầu năm nay...

Ông Lê Hải Trà làm Tổng Giám đốc HOSE

04:56:35 27/02/2021
Ông Lê Hải Trà được Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) từ ngày 26/2. Trước đó, ông Lê Hải Trà được biết đến với vị trí là người phụ trách Hội đồng Quản trị của ...

Hàng hóa lưu thông qua cảng biển tăng so với cùng kỳ

04:54:26 27/02/2021
Trong 2 tháng đầu năm 2021, tổng lượng hàng hóa lưu thông qua cảng biển Việt Nam tăng 11% so với cùng kỳ năm 2020.

Trận chiến Covid-19 của một bác sĩ dân tộc Jrai

01:09:27 27/02/2021
Suốt 17 ngày đêm cách ly, điều trị 70 bệnh nhân là F0 và F1 Covid-19, bác sĩ Siu Ru và đồng nghiệp có lúc kiệt sức.

TP HCM gỡ quy định cách ly tập trung người từ Hưng Yên

22:33:21 26/02/2021
HCDC ngày 26/2 thông báo người ở Hưng Yên đến thành phố từ hôm nay không cần cách ly tập trung, do tỉnh này đã hết giãn cách xã hội.

Đã có hơn 1 triệu xe ô tô gắn thẻ trả phí tự động không dừng

21:36:24 26/02/2021
Theo tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong 2 tháng đầu năm 2021, số lượng xe ô tô được gắn thẻ trả phí đường bộ tự động không dừng đạt gần 137.300 xe, tăng đột biến so với các giai đoạn trước đó. Như vậy, tính đến nay, toàn quốc có tổng ...

3 trường hợp bắt đầu được hưởng lương hưu từ 1/1/2021

21:34:17 26/02/2021
Đây là nội dung đáng chú ý trong Công văn số 362/LĐTBXH-BHXH ngày 22/02/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ về quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động.

Phạt 42 triệu đồng, tước GPLX 23 tháng tài xế uống rượu, chạy quá tốc độ

21:30:21 26/02/2021
Một tài xế bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính 42 triệu đồng, tước GPLX 23 tháng tài xế uống rượu, chạy quá tốc độ.

Ký kết hợp tác, phát triển kinh tế - xã hội Cần Thơ - Hậu Giang

21:22:01 26/02/2021
Ngày 26-2, tại tỉnh Hậu Giang, UBND TP Cần Thơ và UBND tỉnh Hậu Giang phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết và ký kết Chương trình hợp tác phát triển giữa tỉnh Hậu Giang với TP Cần Thơ giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế

21:02:38 26/02/2021
Ngày 26-2, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021. Ðồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng TP Cần...

Trao giấy khen cho ‘anh hùng’ dũng cảm bơi ra biển cứu người

20:28:27 26/02/2021
Vượt sóng dữ cứu sống 3 em học sinh bị đuối nước, chàng trai 20 tuổi ở Quảng Nam được ví như anh hùng.

Có thể bạn quan tâm

Trễ giờ tiêm vắc xin Covid-19, ông lão 88 tuổi phóng xe 191 km/giờ

Chuyện lạ

08:19:01 27/02/2021
Một ông lão 88 tuổi bị tước giấy phép lái xe hơi sau khi tăng tốc độ chóng mặt lên đến 191 km/giờ trên một con đường ở miền đông nước Pháp vì trễ hẹn tiêm vắc xin Covid-19.

Nam ca sĩ Vbiz đi catwalk trong tưởng tượng và thực tế: Erik tấu hài khi gặp sự cố, thầy trò Wowy như đi “oánh lộn”

Phong cách sao

08:16:02 27/02/2021
Lâu lâu đá chéo sân sang catwalk một chút, các nam ca sĩ Vbiz diễn đồ thì ít mà tấu hài thì nhiều.

Học nhanh 6 cách biến tấu tóc lỡ bằng máy là mini, nàng vụng về đến mấy cũng làm được!

Làm đẹp

08:15:07 27/02/2021
Đến cô nàng vụng về cũng có thể tha hồ làm điệu mái tóc theo hướng dẫn siêu đơn giản dưới đây.

Không phải skinny, đây mới là kiểu quần jeans kéo dài chân mà chị em cần biết

Thời trang

08:13:54 27/02/2021
Tất cả những gì các chị em cần đều gói gọn trong những dáng quần jeans này.

Bên trong biệt thự 129 triệu USD của tỷ phú bất động sản Mỹ

Sáng tạo

08:09:10 27/02/2021
Tỷ phú địa ốc Jeff Greene sở hữu một dinh thự hào nhoáng ở bang California, Mỹ. Bất động sản này có giá lên đến 129 triệu USD.

Đối thủ duy nhất đánh bại Tesla ở Trung Quốc

Ôtô

07:59:09 27/02/2021
Tesla dẫn đầu thị trường xe điện Trung Quốc từ khi bắt đầu sản xuất ở nhà máy Thượng Hải, nhưng đang bị một đối thủ nội địa vượt mặt.

Mukesh Ambani giành lại vị trí tỷ phú giàu nhất châu Á

Thế giới

07:56:36 27/02/2021
Theo Bloomberg, tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani lại trở thành người giàu nhất châu Á sau khi vượt mặt tỷ phú nước đóng chai Zhong Shanshan.

Sinh nhật vợ, tôi hoảng hồn thấy bó hoa hồng nặc danh được gửi đến nhà, tìm ra danh tính người gửi mà tôi "bó tay"

Tâm sự

07:55:49 27/02/2021
Tôi nghĩ bụng cứ làm ngơ, mặc kệ vợ diễn trò, chán rồi cô ấy cũng tự thôi.

Chàng rể đòi tiền mẹ vợ khi được yêu cầu ở nhà một ngày chăm con: “Cú vả” cực đau dành cho cô vợ và bài học lớn cho phụ nữ khi chọn chồng

Tình yêu

07:53:30 27/02/2021
Nhiều khi, con gái hối hận nhất trong cuộc đời chính là việc cãi lời bố mẹ để kết hôn. Họ đã tự tay đưa vào nhà một nguy cơ phá tan hạnh phúc mà chằng hề hay biết.

Lãnh Thanh chính thức thừa nhận “hoàn toàn không phải tình yêu” với Nam Em

Sao việt

07:52:33 27/02/2021
Hôm nay, tôi chính thức lên tiếng để sự việc này được dừng lại càng sớm càng tốt, Lãnh Thanh chia sẻ.

3 tư thế ‘YÊU’ chỉ cần áp dụng là cả hai cùng ‘VƯỢT ĐỈNH’, sẽ thiếu sót nếu bạn ngại thử

Kiến thức giới tính

07:52:29 27/02/2021
Nhiều cặp đôi tìm đủ mọi cách để giúp cuộn thăng hoa có thể đến cùng lúc, tuy nhiên họ quên rằng tư thế quan quyết định đến 90%. Nếu cả hai đang tìm cho mình cách để cả hai cùng hạnh phúc hãy áp dụng ngay các tư thế này.

Xôn xao hình ảnh cụ ông 78 tuổi bán xoài trên đường phố Sài Gòn, nuôi vợ bị tai biến

Netizen

07:46:20 27/02/2021
Vì hoàn cảnh khó khăn, phải chăm vợ bị tai biến, nên cụ ông năm nay đã 78 tuổi vẫn lặn lội từ Tiền Giang lên Tp. Hồ Chí Minh để bán xoài.

Thanh Mai: 'Tôi học cách thích nghi thời Covid-19'

Phỏng vấn sao

07:45:44 27/02/2021
Loanh quanh trong phòng thời gian đầu về nhà ở TP HCM sau hơn một năm kẹt dịch tại Israel, Thanh Mai vẫn thấy vui.

Tuyển Việt Nam: Thuận lợi và nỗi lo

Bóng đá việt nam

07:43:34 27/02/2021
Theo thông báo mới đây từ AFC, những lượt trận cuối cùng của vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra từ 3 đến 15/6 tới tại một địa điểm thi đấu tập trung. Việc đá tập trung vào tháng 6 đã đem lại nhiều thuận lợi nhưng...

Thanh Hóa chấp nhận 'nộp học phí' cho bài học Fabio Lopez; Uzbekistan đăng cai VCK U23 châu Á 2022

Bên lề sân cỏ

07:41:37 27/02/2021
Thua kiện, phải bồi hoàn một khoản tiền lớn cho người cũ, ông Fabio Lopez là một bài học cay đắng với những người làm bóng đá Thanh Hóa; Vừa qua, sau khi Trung Quốc rút lui, AFC đã thông qua quyết định lựa chọn Uzbekistan làm chủ nhà VC...