Dạy học tích cực – giải pháp đột phá góp phần đổi mới căn bản, toàn diện ở các trường đại học

Dạy học hướng vào người học, lấy người học làm trung tâm là luận điểm then chốt của dạy học hiện đại và cũng chính là bản chất của đổi mới phương pháp dạy học hiện nay.

Theo đó, người học không chỉ được lĩnh hội tri thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, mà còn được rèn luyện sự tự tin, phát huy tính độc lập, tự chủ, tư duy sáng tạo, tích cực, nhất là trong môi trường giáo dục đại học. Vì vậy, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng dạy học tích cực ở các trường đại học là vấn đề cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người”(1) ở nước ta hiện nay.

Dạy học tích cực - giải pháp đột phá góp phần đổi mới căn bản, toàn diện ở các trường đại học - Hình 1 ADVERTISEMENT

Khái niệm “dạy học tích cực”, “phương pháp dạy học tích cực” đã và đang được nhiều nhà giáo dục luận bàn, nghiên cứu, đúc kết từ thực tiễn, đồng thời hình thành nên các lý luận dạy học tích cực có tính khoa học và hệ thống. Ảnh: List.vn

Nội dung nghiên cứuPhương pháp dạy học tích cực

Phương pháp dạy học rất đa dạng, mỗi phương pháp đều có những ưu điểm, nhược điểm, có chỗ mạnh, chỗ yếu và không có phương pháp nào là vạn năng. Trong khi đó, mỗi bài học lại có mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung dạy học riêng. Đối tượng dạy học ở các trường đại học là sinh viên với những đặc điểm tâm sinh lý vô cùng phong phú, đa dạng và phức tạp. Mỗi sinh viên có những đặc thù khác nhau mà dạy học phải tôn trọng và có những cách thức hỗ trợ, thúc đẩy phù hợp. Vì vậy, quá trình dạy học phải lựa chọn để sử dụng phối hợp đồng bộ các phương pháp dạy học sao cho phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực của sinh viên. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của sinh viên trong dạy học là xu thế tất yếu của giáo dục hiện đại.

ADVERTISEMENT

Luật Giáo dục của nước ta khẳng định, phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên. Để thực hiện được mục tiêu trên, rõ ràng cần phải tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học tích cực. Do đó, khái niệm “dạy học tích cực”, “phương pháp dạy học tích cực” đã và đang được nhiều nhà giáo dục luận bàn, nghiên cứu, đúc kết từ thực tiễn, đồng thời hình thành nên các lý luận dạy học tích cực có tính khoa học và hệ thống.

Tích cực trong học tập có nghĩa là hoàn thành một cách chủ động, tự giác, có nghị lực, có hướng đích rõ rệt, có sáng kiến và đầy hào hứng, những hành động trí óc và tay chân nhằm nắm vững kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo, vận dụng chúng vào học tập và thực tiễn.

Phương pháp dạy học tích cực xác định đối tượng giáo dục (người học) làm trung tâm của quá trình dạy học. Đó là cách thức dạy học theo lối phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học; hướng tới việc tích cực hóa các hoạt động nhận thức của người học. Theo đó, người dạy với tư cách là người giữ vai trò hướng dẫn, gợi mở, tổ chức các hoạt động giáo dục để giúp người học tự tìm kiếm, khám phá những tri thức mới theo kiểu trao đổi thông tin, thảo luận, tranh luận…

ADVERTISEMENT

Ưu điểm lớn của phương pháp giáo dục này là chú trọng việc nâng cao khả năng tu duy, làm việc độc lập, sáng tạo của người học; tăng cường khả năng tương tác giữa các đối tượng người học; nêu và giải quyết tình huống, kích thích suy nghĩ, phân tích và xử lý các ý kiến đối lập, từ đó đi đến hệ thống hóa các vấn đề, tổng kết bài giảng, khắc sâu những tri thức cần nắm vững.

Mục đích của đổi mới phương pháp dạy học theo hướng dạy học tích cực là quá trình tích cực hóa hoạt động học tập của người học, tạo cho người học tính năng động cải biến hành động học tập theo hướng tích cực, chủ động, sáng tạo và tự tin. Mặt khác, cần hết sức coi trọng vai trò to lớn của kỹ năng, nghĩa là từ những kiến thức được trang bị, người học có khả năng vận dụng chúng vào thực tế, đó là kỹ năng; khi kỹ năng đạt đến mức thuần thục sẽ trở thành kỹ xảo. Năng lực người học được hình thành trên cơ sở tri thức, kỹ năng, kỹ xảo; giỏi kỹ năng để hiểu về lý thuyết sâu sắc hơn; ngược lại, nắm vững lý thuyết sẽ góp phần giỏi kỹ năng. Việc hình thành năng lực cho người học phải bắt đầu từ vai trò cơ sở, nền tảng của tri thức, kỹ năng, kỹ xảo. Việc dạy học như vậy là dạy học tích cực, lấy việc học của người học làm trung tâm, là biến quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục, biến quá trình dạy học thành quá trình tự học.

ADVERTISEMENT

Tích cực hóa hoạt động học tập của người học là mục đích của quá trình đổi mới phương pháp dạy học. Người học phải được đặt ở vị trí trung tâm của hoạt động dạy và học. Với phương pháp dạy học mới, người học được đặt trước không phải ở những bài giảng, những kiến thức có sẵn mà là những vấn đề, những tình huống thực tế của cuộc sống, của công việc mà họ sẽ phải đảm nhiệm khi ra trường; họ được rèn luyện để có thể tự mình giải quyết vấn đề, tự tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi và tự mình tìm đến chân lý khách quan. Điều này đồng nghĩa với việc dạy học đại học không còn dừng lại ở việc dạy chữ, dạy người mà là dạy phương pháp học. Với phương pháp dạy học tích cực, người học thực sự là trung tâm trong toàn bộ quy trình dạy và học ở các trường đại học hiện nay.

Tư tưởng “lấy người học làm trung tâm” có những dấu hiệu đặc trưng như: Thừa nhận, tôn trọng, hiểu, đồng cảm với nhu cầu, mục đích, lợi ích cá nhân của người học; đạt được độ tin cậy, tạo sức thu hút, thuyết phục, kích thích động cơ bên trong của người học; dựa vào kinh nghiệm của người học, khai thác kinh nghiệm đó, dồn thành sức mạnh trong quá trình khám phá và chiếm lĩnh tri thức; chống gò ép, ban phát, giáo điều, nuôi dưỡng tính sẵn sàng, tích cực của người học để đạt được mục đích học tập và phát triển phẩm chất, năng lực của cá nhân; phương thức hoạt động chỉ đạo là tự nhận thức, tự phát triển, tự thực hiện, tự kiểm tra, đ.ánh giá và tự hoàn thiện trong môi trường được bảo đảm quyền lựa chọn tối đa của người học; tối đa hóa sự tham gia của người học, tối thiểu hóa sự can thiệp, áp đặt của người dạy.

Phương pháp dạy học ở đại học hiện nay: Một số hạn chế và nguyên nhân

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, các trường đại học trong những năm qua đã có nhiều nỗ lực, cố gắng đổi mới căn bản, toàn diện trên tất cả các nội dung, các khâu, các bước của quy trình dạy học, nhất là về phương pháp dạy học. Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, chủ yếu góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo ở các trường đại học thì thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định, như: Phương pháp giảng dạy vẫn thiên về thuyết trình là chủ yếu, ít sử dụng các kỹ năng dạy học tích cực, “chưa chú trọng đúng mức đến phát triển phẩm chất và kỹ năng người học”(2); sự tương tác giữa giảng viên và sinh viên, giữa sinh viên với nhau là chưa nhiều. Sinh viên còn có biểu hiện học một cách thụ động, học thuộc lòng, tính sáng tạo ít. Quá trình giảng dạy của giảng viên vẫn đơn thuần là thầy “chiếu” trò “chép”, thầy “đọc” trò “ghi”… lấy đó là cẩm nang duy nhất cho thi cử, thậm chí cả cho việc hành nghề sau này, dẫn đến tình trạng người học luôn trong tâm thế thụ động, trông chờ, ỷ lại, lười nghiên cứu, thiếu tư duy sáng tạo, chất lượng, hiệu quả học tập thấp.

ADVERTISEMENT

Đặc biệt hiện nay, một số trường đại học vẫn chưa thực sự tiếp cận và thực hiện tốt phương châm “lấy người học làm trung tâm”. Do đó, trong dạy học, người thầy vẫn đóng vai trò chủ đạo. Tình trạng “quá tải” về kiến thức và thay đổi giáo trình liên tục cũng là hậu quả của cách dạy thiên về cung cấp kiến thức cụ thể, trong khi những kiến thức này không ngừng được bổ sung. Mặc dù trong những năm gần đây, theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hầu hết các trường đại học đã bắt đầu giảng dạy theo chương trình tín chỉ như ở các nước trên thế giới, tuy nhiên, về thực chất vẫn chưa thực sự đổi mới so với phương pháp giảng dạy trước đây, chưa khác nhiều cách dạy ở các cấp giáo dục phổ thông. Cụ thể là, tính chủ động của sinh viên chưa được phát huy; phương pháp giáo dục, kiểm tra và đ.ánh giá còn lạc hậu, thiếu thực chất; việc giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng làm việc chưa được chú trọng đúng mức… Đây là điểm chưa hợp lý, bởi mục tiêu của giáo dục phổ thông và giáo dục đại học là khác nhau. Giáo dục phổ thông là trang bị tri thức nền và rèn luyện những phẩm chất cơ bản cho người học. Giáo dục đại học là rèn luyện kỹ năng thực hành và tư duy sáng tạo, là dạy cách học, cách nghiên cứu.

Nguyên nhân của những hạn chế khuyết điểm trên thì có nhiều, trong đó những nguyên nhân chủ yếu vẫn là các trường đại học chưa có những chủ trương lớn mang tính đột phá về đổi mới phương pháp dạy học; còn biểu hiện của tư tưởng ngại đổi mới; chưa có những cơ chế, chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với giảng viên cho nên chưa tạo được động lực thôi thúc giảng viên nỗ lực cố gắng trong đổi mới sáng tạo; đội ngũ giảng viên có năng lực, giàu kinh nghiệm sư phạm còn thiếu; một bộ phận giảng viên đại học còn có tư tưởng xem nhẹ việc đổi mới phương pháp dạy học; còn có quan niệm cho rằng dạy học ở đại học phải “nhiều chữ”, phải “hàn lâm”, “uyên bác”, “bác học”; việc kiểm tra, đ.ánh giá chất lượng dạy học của giảng viên ở một số trường chưa thực sự được coi trọng; một bộ phận sinh viên chưa bắt nhịp, chưa hào hứng, ngại đổi mới phương pháp học tập, nên thiếu khả năng tư duy độc lập, sáng tạo và kỹ năng tiếp nhận tri thức.

ADVERTISEMENT

Một số biện pháp nhằm đổi mới phương pháp dạy học theo hướng dạy học tích cực ở đại học

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng dạy học tích cực ở đại học cần thực hiện một một nội dung chủ yếu sau:

Về phía giảng viên: Trước yêu cầu đổi mới giáo dục lấy trang bị kiến thức làm mục tiêu chủ yếu sang một nền giáo dục dạy kỹ năng, dạy cách tự học, cách tư duy làm chủ yếu. Trong quy trình dạy học đó, sinh viên đóng vai trò chủ động, giảng viên chỉ là người hướng dẫn, định hướng cho sinh viên cách thu nhận kiến thức và hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc khi cần thiết. Đi theo sự đổi mới này là hàng loạt các thay đổi căn bản, từ mục tiêu, mô hình, chương trình, nội dung khung đến giáo trình và phương pháp giảng dạy cũng cần phải có sự đổi mới đồng bộ… Nền giáo dục ngày nay là nền giáo dục khai phóng nên giảng viên phải chuyển từ dạy tri thức sang dạy cách học, dạy cách tư duy. Do đó, người thầy không nên “nhồi nhét” kiến thức, mà phải trang bị cho người học thói quen “hoài nghi khoa học”, năng lực phản biện các tri thức có sẵn và sáng tạo ra những tri thức mới. Giảng viên cần tích cực học tập, nghiên cứu để có kiến thức chuyên môn sâu, rộng, có nghiệp vụ sư phạm, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ, biết sử dụng và ứng dụng công nghệ tin vào dạy học, biết định hướng phát triển của sinh viên theo mục tiêu giáo dục, nhưng cũng đảm bảo được sự tự do của sinh viên trong hoạt động nhận thức. Giảng viên phải biết kết hợp các phương pháp dạy học tích cực, tùy từng nội dung bài học và đối tượng người học, luon gắn với mục đích đảm bảo tính hệ thống của bài học, khơi gợi hứng thú, sự tò mò, ham muốn đào sâu, suy nghĩ độc lập, sáng tạo, phát triển tư duy phản biện khoa học của sinh viên.

Về phía sinh viên: Dưới sự chỉ đạo của giảng viên, sinh viên cần có những phẩm chất và năng lực thích nghi với phương pháp dạy học tích cực, như: Nắm bắt mục tiêu học tập; biết tự học và biết vận dụng kiến thức lý thuyết để thực hành, thử nghiệm trong thực tế. Đồng thời, phát huy cao độ tính tích cực trong học tập, rèn luyện khả năng phát biểu, trình bày quan điểm, hiểu biết của mình trước tập thể, biết sống trong tập thể, biết lắng nghe người khác nói.

ADVERTISEMENT

Về thời gian học tập: Giảm giờ học trên lớp, tăng thời gian cho các hoạt động: làm việc nhóm, thực hành, độc và nghiên cứu tài liệu, hoàn thành các bài tập lớn, thu hoạch, tiểu luận… của sinh viên. Tuy nhiên, giảm giờ học trên lớp không có nghĩa là giảng viên sẽ “nhàn rỗi” hơn, ngược lại, giảng viên phải chọn lọc kiến thức trọng tâm, biết tổ chức, hướng dẫn sinh viên phương pháp tự học, tự nghiên cứu và tiếp cận tri thức, đồng thời sẵn sàng giải đáp những thắc mắc mà sinh viên nêu ra.

Về tổ chức hoạt động học tập: Cần giảm bớt khối lượng kiến thức lý thuyết, tạo điều kiện cho thầy trò tổ chức nhiều hơn những hoạt động học tập tích cực; tăng cường các bài tập nâng cao nhận thức, tăng cường loại câu hỏi phát triển trí thông minh, tính sáng tạo của sinh viên; giảm bớt những kết luận mang tính áp đặt; tăng cường những định hướng mang tính gợi mở để sinh viên tiếp tục tự học, tự nghiên cứu để phát triển, hoàn thiện bài học.

Về thiết bị dạy học: Thiết bị dạy học là điều kiện không thể thiếu cho việc triển khai các quy định, tài liệu học tập nói chung và đặc biệt cho việc triển khai đổi mới phương pháp dạy học hướng vào hoạt động tích cực, chủ động của sinh viên. Chú trọng thiết bị thực hành giúp sinh viên tự tiến hành các bài thực hành thử nghiệm. Tiếp tục đẩy nhanh quá trình “chuyển đổi số” trong các trường đại học. Triển khai xây dựng có hiệu quả cơ sở dữ liệu ngành, đẩy mạnh kỹ năng và nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến.

Đ.ánh giá kết quả học tập của sinh viên: Đ.ánh giá là một khâu quan trọng không thể thiếu được trong quá trình giáo dục. Đ.ánh giá thường nằm ở giai đoạn cuối của một giai đoạn giáo dục và sẽ trở nên khởi điểm của một giai đoạn giáo dục tiếp theo với đề nghị cao hơn, chất lượng mới hơn trong cả một quá trình đào tạo. Các trường đại học hiện nay cũng phải thay đổi một cách căn bản hệ thống đ.ánh giá từ kiểm tra kiến thức sang đ.ánh giá năng lực. Hướng tới kiểm tra đ.ánh giá công bằng, khách quan kết quả học tập của sinh viên bằng cách kết hợp giữa đ.ánh giá bằng hình thức tự luận và đ.ánh giá bằng hình thức bài tập trắc nghiệm; chú ý hơn tới đ.ánh giá kết quả học tập dựa trên cả quá trình học tập, lĩnh hội tri thức của sinh viên; quan tâm, cổ vũ và có sự động viên cụ thể đối với các hoạt động hăng hái, tham gia bài học một cách tích cực, chủ động, trách nhiệm của sinh viên, kể cả ở tiết lý thuyết lẫn tiết thực hành, thực nghiệm.

ADVERTISEMENT

Kết luận

Trước tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kiến thức chuyên môn sẽ bị lạc hậu rất nhanh, tri thức mới và thông tin khoa học sẽ được tạo ra với cấp số nhân và có thể lưu giữ bằng những phương tiện rất gọn nhẹ. Trong môi trường “số hóa”, giáo dục đại học sẽ được thay đổi mạnh mẽ từ triết lý, mục tiêu giáo dục đến vai trò của người thầy, từ phương pháp dạy học đến vị trí “trung tâm” của người học. Mục tiêu đào tạo cũng phải thay đổi hướng tới đào tạo không chỉ năng lực con người mà còn là những kỹ năng phát triển và tự phát triển bản thân. Người học sau khi ra trường phải có tư duy sáng tạo và dễ dàng tiếp cận với nền khoa học và công nghệ hiện đại cũng như “đáp ứng những yêu cầu mới của phát triển kinh tế – xã hội, khoa học và công nghệ, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”(2).

————-

ADVERTISEMENT

Chú thích

(1) (2) (3) Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.136, 82, 136.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Lăng Bình (Chủ biên), Đỗ Hương Trà (2019), Dạy và học tích cực – Một số phương pháp và kĩ thuật dạy học, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.

2. Nguyễn Văn Cường (2020), Lý luận dạy học hiện đại: Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

4. Đặng Vũ Hoạt – Hà Thị Đức (2019), Lý luận dạy học đại học, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không
ADVERTISEMENT

Tin liên quan

ADVERTISEMENT
Xem nhiều
Mới nhất
Lâm Khánh Chi đá xéo Trấn Thành: Ăn trên ngồi trước mà không biết điều, Sơn Tùng cũng bị réo tên03:37Bà Nhân Vlog "đáp trả" hoa hậu Phương Lê, vừa về Nhật đã khoe mẽ giàu có?03:244 tiếp viên mang chất cấm về VN chính thức nhận quả đắng: Được trả tự do nhưng không thoát tội03:22Duy Mạnh dập tơi tả mọi phát ngôn, chửi thẳng mặt "cá sấu" Trấn Thành vì khóc "trôi sự kiện"03:20B.é t.rai bị cha dượng "ép" hút chất cấm: Công an vào cuộc điều tra, người đăng video là bố ruột?03:05Trấn Thành bị đàn anh "dạy dỗ" vì khóc kể khổ, cả showbiz quay lưng, Hari Won tuyên bố: "Khùng điên"03:26Huỳnh Thánh Y: Phản bội Châu Tinh Trì, 10 năm làm vợ bé, quỳ gối rửa chân cho chồng04:53Phương Thanh khởi kiện 1 nhân vật hứa hẹn rúng động showbiz, quyết trả cho xong "món nợ" 20 năm03:17Hot girl Ngọc Miu lộ diện trong tù sau 1 năm vụ án chất cấm chấn động: Tiết lộ sốc về Văn Kính Dương04:14Trấn Thành lơ đẹp dư luận vụ đời nghệ sĩ, nói thẳng với Hari Won 1 câu khiến khán giả "nóng m.áu"03:24Một cựu tiếp viên "vỗ mặt", yêu cầu CĐM xin lỗi 4 đồng nghiệp, lộ mánh khóe giúp TVHK buôn chất cấm03:42Cháu v.ị t.hành n.iên yêu bác ruột, chính thất bắt tại trận, "tiểu tam" cúi đầu nhận lỗi khi bị tra hỏi02:57Vy Oanh bị công an triệu tập, nói 1 câu cay đắng: "Tôi bất ngờ, hoang mang và quá mệt mỏi rồi"03:19NSƯT Thành Lộc, Mỹ Tâm tuyên bố sốc về việc Trấn Thành khóc lóc, kể khổ, cú tát mạnh đến nam MC?03:10Bà Nhân Vlog vẫn "chứng nào tật nấy" báo đời chồng Nhật, làm clip nhạy cảm khiến ai cũng đỏ mặt?03:52Quỳnh Trần JP bị tố tiếp tay cho bà Nhân lừa khán giả, 1 tài xế vạch trần sự thật chuyến đi Côn Đảo03:12Trấn Thành bị 1 "chị đại Vbiz" vỗ mặt đôm đốp: Thù lao xe sang nhà đẹp còn khóc lóc gì?03:37Vụ 4 tiếp viên hàng không: 1 mình nuôi con nay bị đuổi việc, sẽ được "tha" nếu rơi vào 1 trường hợp?03:17Bố Lôi Con lại gây họa, Quang Linh liền đưa ra quyết định sốc giống như Banxoa, CĐM sợ 1 điều03:49Cơ trưởng ngất xỉu, hành khách giúp máy bay hạ cánh an toàn01:53
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Thông tin đang nóng

Đường Yên bị "cấm cửa" không cho vào tham dự Đêm hội Weibo, nguyên nhân đằng sau khiến netizen không bênh nổi
10:19:54 26/03/2023
Hối hận tột cùng khi vô tình đọc được bức thư con giấu trong sách vở
11:13:48 26/03/2023
Nghệ sĩ Duy Sơn, cha của nghệ sĩ Võ Minh Lâm, đột ngột qua đời
13:17:21 26/03/2023
4 mỹ nam phim Hàn là đoá hoa nở muộn, cái tên cuối "đổi đời" nhờ Song Hye Kyo
08:43:21 26/03/2023
Loạt khoảnh khắc xứng đáng được phong "thần" của Địch Lệ Nhiệt Ba bên mỹ nam kém 8 t.uổi
10:52:46 26/03/2023
Vụ b.é t.rai 3 t.uổi bị người tình của mẹ ép hút chất cấm: Danh tính cha dượng gây sốc
12:06:16 26/03/2023
Nam diễn viên Hàn Quốc Kim Ji Hoon không giặt quần áo sau khi mặc
09:05:25 26/03/2023
Vụ đoàn xe Jeep rước dâu ở Thái Nguyên: Tạm giữ 6 xe có điểm bất thường
11:29:48 26/03/2023
Sao Việt kém tinh tế khi chen hàng, chiếm 'spotlight' của đồng nghiệp
08:53:35 26/03/2023
Nữ tiếp viên trưởng của Vietnam Airlines có gia thế hoàng tộc gây bão
11:08:37 26/03/2023
ADVERTISEMENT

Tin mới nhất

Còn nhiều băn khoăn về chứng nhận giỏi cấp tỉnh với học sinh điểm IELTS cao

13:01:46 21/12/2022
Việc Hà Tĩnh công nhận học sinh (HS) giỏi cấp tỉnh với HS có điểm IELTS cao đang được dư luận quan tâm. Nhiều giáo viên phổ thông và giảng viên dạy Ngoại ngữ thể hiện băn khoăn trước việc này

Việc thực hiện chương trình, SGK mới còn nhiều khó khăn

12:01:38 21/12/2022
Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu , sáng 20/12, Đoàn Đại biểu ...

Cấp phép tổ chức thi chứng chỉ HSK trở lại

11:01:38 21/12/2022
Theo thông báo mới của Bộ GD&ĐT chứng chỉ tiếng Trung (HSK) đã được cấp phép tổ chức duy nhất tại ĐH Thành Đông (Hải Dương)

Banner tìm hiểu ngày 22/12 của Trường ĐH Tôn Đức Thắng in hình lính Mỹ

10:45:40 21/12/2022
Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM) đang làm rõ trách nhiệm việc cơ sở ở Bảo Lộc đăng trên fanpage banner tìm hiểu truyền thống ngày 22/12 nhưng in hình lính Mỹ

Nhiều tỉnh cho học sinh nghỉ Tết hơn 10 ngày, Hà Nội lý giải nghỉ 8 ngày

10:36:43 21/12/2022
Lịch nghỉ tết của học sinh Hà Nội thiết kế theo quy định của Nhà nước. Nếu cho nghỉ thêm, hàng nghìn học sinh mầm non, tiểu học không ai trông nom vì bố mẹ vẫn phải đi làm

Trường ĐH Kiên Giang dự kiến tuyển hơn 1.600 chỉ tiêu năm 2023

10:01:37 21/12/2022
Năm 2023 Trường ĐH Kiên Giang tuyển sinh 22 ngành, trong đó có 2 ngành mới, dự kiến 1.675 chỉ tiêu. Trường ĐH Kiên Giang vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2022 và đề ra các giải pháp, phương hướng để nâng cao hiệu qu...

Trường Đại học Hồng Đức nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành giáo dục mầm non

08:06:29 21/12/2022
Cùng với các ngành đào tạo khác, trong những năm qua, Trường Đại học (ĐH) Hồng Đức không ngừng đổi mới công tác quản lý, xây dựng và hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo ngành giáo dục mầm non (GDMN) với mục tiêu đào tạo những giáo ...

Học sinh Hà Giang nghỉ Tết Quý Mão 12 ngày, từ 27 tháng Chạp

07:59:41 21/12/2022
UBND tỉnh Hà Giang quyết định cho học sinh trên toàn tỉnh bắt đầu nghỉ học từ ngày 18/1 đến hết ngày 29/1/2023. Ngày 19/12, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2341/QĐ-UBND về việc cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên các cơ sở gi...
ADVERTISEMENT

Nhiều tiết dạy sáng tạo tại hội thi giáo viên dạy giỏi Hà Nội

07:59:05 21/12/2022
Ngày 20/12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố cấp Trung học cơ sở năm học 2022-2023

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân công bố Đề án tuyển sinh đại học năm 2023

07:58:36 21/12/2022
Chiều ngày 20.12, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã công bố Đề án tuyển sinh đại học năm 2023. Theo đó, nhà trường tuyển sinh 60 mã ngành/chương trình với 6200 chỉ tiêu đại học chính quy

Tuyển sinh 2023: Đại học Kinh tế Quốc dân công bố đề án tuyển sinh

07:57:38 21/12/2022
Năm 2023, Trường đại học Kinh tế Quốc dân giữ nguyên 4 phương thức tuyển sinh và có sự thay đổi về chỉ tiêu mỗi phương thức để phù hợp tình hình thực tế

Cần cẩn trọng lựa chọn nhân sự, ra đề thi

07:56:12 21/12/2022
Một kỳ thi học sinh giỏi được tổ chức tốn rất nhiều công sức, tâm huyết của nhiều nhà giáo, học sinh và tốn kém tiền bạc nhưng cũng là một hoạt động khuyến tài quan trọng của giáo dục địa phương. Vậy nên cấp tổ chức cần cẩn trọng trong ...

Chuyển đổi số trong giáo dục: Đã gắn mã định danh của gần 24 triệu hồ sơ học sinh

07:55:49 21/12/2022
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã số hóa, gắn mã định danh của gần 24 triệu hồ sơ học sinh, hơn 1,5 triệu hồ sơ giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý

Nhiều khó khăn trong thực hiện chương trình, SGK mới

07:54:20 21/12/2022
Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu , ngày 20/12, Đoàn ĐBQH tỉnh...

Nâng cao chất lượng đào tạo và giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên

07:54:03 21/12/2022
Năm 2022, Ban Giám hiệu trường tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương của ảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên (HSSV); thực hiện phong trào thi đua dạy tốt học tố...

Giáo viên khốn khổ vì phụ huynh 'canh' camera

10:59:19 20/12/2022
Sao cô cho bé đứng sau cùng? , Cô ơi cái chân bé nó thò ra kìa , đó là nội dung những cuộc gọi điện thoại của phụ huynh khi họ vừa canh camera sáng chiều, vừa gọi liên tục cho cô giáo mầm non
ADVERTISEMENT

Đừng để kỳ thi học sinh giỏi là sân chơi của một số thầy cô

07:49:02 20/12/2022
Khi tham gia ra đề thi học sinh giỏi, có giáo viên lưu ý trước cho học sinh của mình nội dung sẽ ra đề để ôn tập. Vậy tác dụng của chọn học sinh giỏi ở đâu?

Hướng nghiệp sớm để gỡ khó tuyển sinh

07:48:36 20/12/2022
Nhiều năm qua, một số ngành nghề như khoa học cơ bản, y tế công cộng, dịch vụ xã hội, khoa học tự nhiên, thủy sản hay môi trường… rất khát nhân lực nhưng lại vô cùng khó tuyển sinh

Chậm tiến độ mua sắm thiết bị dạy học, GĐ Sở Giáo dục Vũng Tàu nêu vướng mắc

07:48:18 20/12/2022
Trang thiết bị các trường hiện có cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy học nên việc chậm trong mua sắm các thiết bị bổ sung không ảnh hưởng quá nhiều

Lớp học chữ miễn phí giữa Sài thành của 'bà giáo'

07:48:00 20/12/2022
Suốt 9 năm qua, lớp học chữ miễn phí do cô Nguyễn Thị Anh (SN 1951), trú tại phường 5 (Quận 6, TPHCM) đã giúp nhiều t.rẻ e.m nghèo, khuyết tật

Huy chương bạc Olympic Tin học Châu Á - TBD kể chuyện vượt qua áp lực

07:47:38 20/12/2022
Trần Khôi Nguyên - HS lớp 12 Tin, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội xuất sắc giành Huy chương bạc Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương 2022

Vòng xoáy dạy thêm, học thêm: tiền học thêm vài môn/tháng bằng học phí cả năm

07:47:08 20/12/2022
Vòng xoáy dạy thêm, học thêm như một ma trận từ năm này sang năm khác, kéo theo rất nhiều tiền bạc của phụ huynh và thời gian của học sinh phổ thông

TP HCM: GV cốt cán bức xúc vì đi bồi dưỡng CTGDPT 2018 mãi chưa được nhận chế độ

06:07:27 19/12/2022
Giáo viên tiểu học cốt cán tại Thành phố Hồ Chí Minh than chưa được nhận chế độ bồi dưỡng tập huấn chương trình giáo dục phổ thông 2018

N.ữ s.inh Hà Tĩnh chia sẻ bí quyết giành học bổng toàn phần Châu Âu

06:05:39 19/12/2022
Đỗ Hoàng Mai Linh (sinh năm 2003, Hà Tĩnh) xuất sắc giành học bổng toàn phần của Chính phủ Hungary. Đầu tháng 8/2022, Đỗ Hoàng Mai Linh (sinh năm 2003, Hà Tĩnh) giành học bổng toàn phần của Chính phủ Hungary. Hiện n.ữ s.inh đang theo học ...

Cô giáo thắp sáng tương lai cho trẻ tự kỷ

06:03:59 19/12/2022
Tại khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc, cô giáo Wang Xinhui ngày đêm miệt mài chăm lo và điều trị cho trẻ mắc chứng tự kỷ để các em có thể hòa nhập

Phong trào khuyến học huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam tiếp sức hàng nghìn học sinh, sinh viên học tốt

06:01:39 19/12/2022
Với những hỗ trợ thiết thực, phần thưởng kịp thời, Hội Khuyến học – Cựu giáo chức huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam đã tiếp sức hộc sinh, sinh viên học tốt, góp phần khơi dậy truyền thống hiếu học, thúc đẩy sự phát triển ngành giáo dục – đà...

Hợp tác trong lĩnh vực quốc tế hóa giáo dục giữa 7 trường kỹ thuật

05:01:42 19/12/2022
Vừa qua, nhóm 7 trường đại học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam ký kết hợp tác trong lĩnh vực Quốc tế hóa giáo dục với nội dung Kiểm định quốc tế và bảo đảm chất lượng đáp ứng yêu cầu đào tạo tạo nhân lực chất lượng quốc tế
ADVERTISEMENT

Có thể bạn quan tâm

5 xu hướng thời trang khiến bạn nên rút ví từ ngay bây giờ

Thời trang

14:29:13 26/03/2023
Mỗi một mùa qua đi, các xu hướng mới mẻ lại được dịp nở rộ trên sàn diễn. Đó cũng nơi các chuyên gia thời trang cũng như các tín đồ chắt lọc cho mình những style phù hợp, để rồi từ đó ứng dụng thật nhuần nhuyễn trên đường phố.

Máy bay trinh sát Anh được phát hiện gần biên giới Crưm

Thế giới

14:26:33 26/03/2023
Một máy bay trinh sát chiến lược RC-135W và hai máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon của Không quân Anh được phát hiện bay cách biên giới không phận Nga khoảng 120km gần với Crưm.

Sản phẩm 'ca sĩ ảo' có phải là nghệ thuật?

Nhạc việt

14:20:10 26/03/2023
Làng giải trí Việt đang xôn xao với sự kiện ca sĩ ảo, được xây dựng bằng trí tuệ nhân tạo, có nghệ danh là Ann, ra mắt MV đầu tay có tên Làm sao nói thương anh .

Minh Hằng buồn bã tiết lộ không giữ được song thai, phải ngừng ngay một thói quen, CĐM thương xót

Sao việt

14:15:43 26/03/2023
Vừa qua, thông tin Minh Hằng và chồng thành công mang song thai, sau khoảng thời gian thụ tinh nhân tạo khó khăn, đang thu được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, ở động thái mới nhất trong một vlog cá nhân, Minh Hằng bất ...

Game đua xe LEGO 2K Drive sắp ra mắt trong tháng 5

Mọt game

14:12:19 26/03/2023
TheoGadget Match, 2K và LEGO Group vừa qua đã công bố trò chơi đua xeLEGO 2K Drivesẽ chính thức có mặt trên toàn cầu cho nhiều máy chơi game console vào ngày 19.5.

Con trai bà Phương Hằng có được quyền tố giác ca sĩ Vy Oanh?

Pháp luật

14:10:11 26/03/2023
Vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM đã có giấy triệu tập bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (SN 1984, ca sĩ Vy Oanh) đến làm việc để giải quyết theo đơn tố giác tội phạm.

Phát hiện 8 giáo viên dạy lái không ngồi bên cạnh học viên khi ra đường trường

Tin nổi bật

14:06:20 26/03/2023
Nhiều giáo viên của các cơ sở đào tạo lái xe ở Đắk Lắk không ngồi cạnh bảo trợ tay lái cho học viên trong sân tập lẫn ngoài đường giao thông.

Cô gái nhận được học bổng từ 54 trường tại Mỹ

Netizen

14:01:33 26/03/2023
Một cô gái đã được 54 trường đại học và cao đẳng ở Mỹ chấp nhận trao học bổng với số tiền lên đến hơn 30,5 tỉ đồng.

Cuối tuần không cần cầu kỳ, nấu 5 món đơn giản lạ miệng nhưng cực ngon này ai cũng thích hơn cả thứ đắt tiền

Ẩm thực

13:30:52 26/03/2023
Cuối tuần không cần cầu kỳ, chắc chắn chỉ nấu thử lần đầu nhưng các món này sẽ chiếm được cảm tình của người thưởng thức.

Hồ Ca - Dương Mịch - Lưu Thi Thi đồng loạt thăng hạng nhan sắc sau 14 năm kể từ ngày đóng Tiên kiếm kỳ hiệp 3

Sao châu á

13:26:10 26/03/2023
Vẻ ngoài đáng ngưỡng mộ của Hồ Ca, Dương Mịch và Lưu Thi Thi sau 14 năm kể từ ngày Tiên kiếm kỳ hiệp 3 khuynh đảo màn ảnh nhỏ.

Em gái 'TikToker triệu view' Linda Ngô: Đẹp cực phẩm, kiếm tiền siêu hạng

Người đẹp

13:24:22 26/03/2023
Nhắc tới các cặp đôi nổi tiếng trên mạng xã hội với loạt video hài hước về chủ đề tình cảm không thể không nhắc đến Linda Ngô và Phong Đạt. Tuy nhiên, TikToker triệu view trên còn có một cô em gái nổi tiếng chẳng kém chị gái.

Angelina Jolie hẹn hò cùng tỷ phú kém 3 t.uổi, Pax Thiên và các con nuôi có được chấp nhận?

Sao âu mỹ

13:23:26 26/03/2023
Đã hơn 5 năm từ ngày ly hôn Brad Pitt, đây là lần hiếm hoi Angelina Jolie bị bắt gặp ảnh hẹn hò. Trước đó, nữ minh tinh nhiều lần xác nhận 6 con luôn là ưu tiên hàng đầu của mình, đây cũng là lý do Angelina Jolie suốt thời gian dài khôn...

Xuất hiện 2 phim Hàn cùng là quán quân về tỷ suất người xem, còn vượt qua thành tích mãn nhãn trước đó

Phim châu á

13:20:36 26/03/2023
Sau hàng loạt những bộ phim sở hữu tỷ suất người xem ảm đạm những ngày qua, màn ảnh Hàn đã bắt đầu náo nhiệt trở lại. Một số dự án cũ lẫn mới đã ghi nhận thành tích nổi bật vào ngày lên sóng 26/3 vừa qua.