Dạy học tích cực – giải pháp đột phá góp phần đổi mới căn bản, toàn diện ở các trường đại học

Theo dõi VGT trên

Dạy học hướng vào người học, lấy người học làm trung tâm là luận điểm then chốt của dạy học hiện đại và cũng chính là bản chất của đổi mới phương pháp dạy học hiện nay.

Theo đó, người học không chỉ được lĩnh hội tri thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, mà còn được rèn luyện sự tự tin, phát huy tính độc lập, tự chủ, tư duy sáng tạo, tích cực, nhất là trong môi trường giáo dục đại học. Vì vậy, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng dạy học tích cực ở các trường đại học là vấn đề cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người”(1) ở nước ta hiện nay.

Dạy học tích cực - giải pháp đột phá góp phần đổi mới căn bản, toàn diện ở các trường đại học - Hình 1

Khái niệm “dạy học tích cực”, “phương pháp dạy học tích cực” đã và đang được nhiều nhà giáo dục luận bàn, nghiên cứu, đúc kết từ thực tiễn, đồng thời hình thành nên các lý luận dạy học tích cực có tính khoa học và hệ thống. Ảnh: List.vn

Nội dung nghiên cứuPhương pháp dạy học tích cực

Phương pháp dạy học rất đa dạng, mỗi phương pháp đều có những ưu điểm, nhược điểm, có chỗ mạnh, chỗ yếu và không có phương pháp nào là vạn năng. Trong khi đó, mỗi bài học lại có mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung dạy học riêng. Đối tượng dạy học ở các trường đại học là sinh viên với những đặc điểm tâm sinh lý vô cùng phong phú, đa dạng và phức tạp. Mỗi sinh viên có những đặc thù khác nhau mà dạy học phải tôn trọng và có những cách thức hỗ trợ, thúc đẩy phù hợp. Vì vậy, quá trình dạy học phải lựa chọn để sử dụng phối hợp đồng bộ các phương pháp dạy học sao cho phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực của sinh viên. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của sinh viên trong dạy học là xu thế tất yếu của giáo dục hiện đại.

Luật Giáo dục của nước ta khẳng định, phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên. Để thực hiện được mục tiêu trên, rõ ràng cần phải tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học tích cực. Do đó, khái niệm “dạy học tích cực”, “phương pháp dạy học tích cực” đã và đang được nhiều nhà giáo dục luận bàn, nghiên cứu, đúc kết từ thực tiễn, đồng thời hình thành nên các lý luận dạy học tích cực có tính khoa học và hệ thống.

Tích cực trong học tập có nghĩa là hoàn thành một cách chủ động, tự giác, có nghị lực, có hướng đích rõ rệt, có sáng kiến và đầy hào hứng, những hành động trí óc và tay chân nhằm nắm vững kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo, vận dụng chúng vào học tập và thực tiễn.

Phương pháp dạy học tích cực xác định đối tượng giáo dục (người học) làm trung tâm của quá trình dạy học. Đó là cách thức dạy học theo lối phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học; hướng tới việc tích cực hóa các hoạt động nhận thức của người học. Theo đó, người dạy với tư cách là người giữ vai trò hướng dẫn, gợi mở, tổ chức các hoạt động giáo dục để giúp người học tự tìm kiếm, khám phá những tri thức mới theo kiểu trao đổi thông tin, thảo luận, tranh luận…

Ưu điểm lớn của phương pháp giáo dục này là chú trọng việc nâng cao khả năng tu duy, làm việc độc lập, sáng tạo của người học; tăng cường khả năng tương tác giữa các đối tượng người học; nêu và giải quyết tình huống, kích thích suy nghĩ, phân tích và xử lý các ý kiến đối lập, từ đó đi đến hệ thống hóa các vấn đề, tổng kết bài giảng, khắc sâu những tri thức cần nắm vững.

Mục đích của đổi mới phương pháp dạy học theo hướng dạy học tích cực là quá trình tích cực hóa hoạt động học tập của người học, tạo cho người học tính năng động cải biến hành động học tập theo hướng tích cực, chủ động, sáng tạo và tự tin. Mặt khác, cần hết sức coi trọng vai trò to lớn của kỹ năng, nghĩa là từ những kiến thức được trang bị, người học có khả năng vận dụng chúng vào thực tế, đó là kỹ năng; khi kỹ năng đạt đến mức thuần thục sẽ trở thành kỹ xảo. Năng lực người học được hình thành trên cơ sở tri thức, kỹ năng, kỹ xảo; giỏi kỹ năng để hiểu về lý thuyết sâu sắc hơn; ngược lại, nắm vững lý thuyết sẽ góp phần giỏi kỹ năng. Việc hình thành năng lực cho người học phải bắt đầu từ vai trò cơ sở, nền tảng của tri thức, kỹ năng, kỹ xảo. Việc dạy học như vậy là dạy học tích cực, lấy việc học của người học làm trung tâm, là biến quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục, biến quá trình dạy học thành quá trình tự học.

Tích cực hóa hoạt động học tập của người học là mục đích của quá trình đổi mới phương pháp dạy học. Người học phải được đặt ở vị trí trung tâm của hoạt động dạy và học. Với phương pháp dạy học mới, người học được đặt trước không phải ở những bài giảng, những kiến thức có sẵn mà là những vấn đề, những tình huống thực tế của cuộc sống, của công việc mà họ sẽ phải đảm nhiệm khi ra trường; họ được rèn luyện để có thể tự mình giải quyết vấn đề, tự tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi và tự mình tìm đến chân lý khách quan. Điều này đồng nghĩa với việc dạy học đại học không còn dừng lại ở việc dạy chữ, dạy người mà là dạy phương pháp học. Với phương pháp dạy học tích cực, người học thực sự là trung tâm trong toàn bộ quy trình dạy và học ở các trường đại học hiện nay.

Tư tưởng “lấy người học làm trung tâm” có những dấu hiệu đặc trưng như: Thừa nhận, tôn trọng, hiểu, đồng cảm với nhu cầu, mục đích, lợi ích cá nhân của người học; đạt được độ tin cậy, tạo sức thu hút, thuyết phục, kích thích động cơ bên trong của người học; dựa vào kinh nghiệm của người học, khai thác kinh nghiệm đó, dồn thành sức mạnh trong quá trình khám phá và chiếm lĩnh tri thức; chống gò ép, ban phát, giáo điều, nuôi dưỡng tính sẵn sàng, tích cực của người học để đạt được mục đích học tập và phát triển phẩm chất, năng lực của cá nhân; phương thức hoạt động chỉ đạo là tự nhận thức, tự phát triển, tự thực hiện, tự kiểm tra, đ.ánh giá và tự hoàn thiện trong môi trường được bảo đảm quyền lựa chọn tối đa của người học; tối đa hóa sự tham gia của người học, tối thiểu hóa sự can thiệp, áp đặt của người dạy.

Phương pháp dạy học ở đại học hiện nay: Một số hạn chế và nguyên nhân

Video đang HOT

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, các trường đại học trong những năm qua đã có nhiều nỗ lực, cố gắng đổi mới căn bản, toàn diện trên tất cả các nội dung, các khâu, các bước của quy trình dạy học, nhất là về phương pháp dạy học. Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, chủ yếu góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo ở các trường đại học thì thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định, như: Phương pháp giảng dạy vẫn thiên về thuyết trình là chủ yếu, ít sử dụng các kỹ năng dạy học tích cực, “chưa chú trọng đúng mức đến phát triển phẩm chất và kỹ năng người học”(2); sự tương tác giữa giảng viên và sinh viên, giữa sinh viên với nhau là chưa nhiều. Sinh viên còn có biểu hiện học một cách thụ động, học thuộc lòng, tính sáng tạo ít. Quá trình giảng dạy của giảng viên vẫn đơn thuần là thầy “chiếu” trò “chép”, thầy “đọc” trò “ghi”… lấy đó là cẩm nang duy nhất cho thi cử, thậm chí cả cho việc hành nghề sau này, dẫn đến tình trạng người học luôn trong tâm thế thụ động, trông chờ, ỷ lại, lười nghiên cứu, thiếu tư duy sáng tạo, chất lượng, hiệu quả học tập thấp.

Đặc biệt hiện nay, một số trường đại học vẫn chưa thực sự tiếp cận và thực hiện tốt phương châm “lấy người học làm trung tâm”. Do đó, trong dạy học, người thầy vẫn đóng vai trò chủ đạo. Tình trạng “quá tải” về kiến thức và thay đổi giáo trình liên tục cũng là hậu quả của cách dạy thiên về cung cấp kiến thức cụ thể, trong khi những kiến thức này không ngừng được bổ sung. Mặc dù trong những năm gần đây, theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hầu hết các trường đại học đã bắt đầu giảng dạy theo chương trình tín chỉ như ở các nước trên thế giới, tuy nhiên, về thực chất vẫn chưa thực sự đổi mới so với phương pháp giảng dạy trước đây, chưa khác nhiều cách dạy ở các cấp giáo dục phổ thông. Cụ thể là, tính chủ động của sinh viên chưa được phát huy; phương pháp giáo dục, kiểm tra và đ.ánh giá còn lạc hậu, thiếu thực chất; việc giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng làm việc chưa được chú trọng đúng mức… Đây là điểm chưa hợp lý, bởi mục tiêu của giáo dục phổ thông và giáo dục đại học là khác nhau. Giáo dục phổ thông là trang bị tri thức nền và rèn luyện những phẩm chất cơ bản cho người học. Giáo dục đại học là rèn luyện kỹ năng thực hành và tư duy sáng tạo, là dạy cách học, cách nghiên cứu.

Nguyên nhân của những hạn chế khuyết điểm trên thì có nhiều, trong đó những nguyên nhân chủ yếu vẫn là các trường đại học chưa có những chủ trương lớn mang tính đột phá về đổi mới phương pháp dạy học; còn biểu hiện của tư tưởng ngại đổi mới; chưa có những cơ chế, chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với giảng viên cho nên chưa tạo được động lực thôi thúc giảng viên nỗ lực cố gắng trong đổi mới sáng tạo; đội ngũ giảng viên có năng lực, giàu kinh nghiệm sư phạm còn thiếu; một bộ phận giảng viên đại học còn có tư tưởng xem nhẹ việc đổi mới phương pháp dạy học; còn có quan niệm cho rằng dạy học ở đại học phải “nhiều chữ”, phải “hàn lâm”, “uyên bác”, “bác học”; việc kiểm tra, đ.ánh giá chất lượng dạy học của giảng viên ở một số trường chưa thực sự được coi trọng; một bộ phận sinh viên chưa bắt nhịp, chưa hào hứng, ngại đổi mới phương pháp học tập, nên thiếu khả năng tư duy độc lập, sáng tạo và kỹ năng tiếp nhận tri thức.

Một số biện pháp nhằm đổi mới phương pháp dạy học theo hướng dạy học tích cực ở đại học

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng dạy học tích cực ở đại học cần thực hiện một một nội dung chủ yếu sau:

Về phía giảng viên: Trước yêu cầu đổi mới giáo dục lấy trang bị kiến thức làm mục tiêu chủ yếu sang một nền giáo dục dạy kỹ năng, dạy cách tự học, cách tư duy làm chủ yếu. Trong quy trình dạy học đó, sinh viên đóng vai trò chủ động, giảng viên chỉ là người hướng dẫn, định hướng cho sinh viên cách thu nhận kiến thức và hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc khi cần thiết. Đi theo sự đổi mới này là hàng loạt các thay đổi căn bản, từ mục tiêu, mô hình, chương trình, nội dung khung đến giáo trình và phương pháp giảng dạy cũng cần phải có sự đổi mới đồng bộ… Nền giáo dục ngày nay là nền giáo dục khai phóng nên giảng viên phải chuyển từ dạy tri thức sang dạy cách học, dạy cách tư duy. Do đó, người thầy không nên “nhồi nhét” kiến thức, mà phải trang bị cho người học thói quen “hoài nghi khoa học”, năng lực phản biện các tri thức có sẵn và sáng tạo ra những tri thức mới. Giảng viên cần tích cực học tập, nghiên cứu để có kiến thức chuyên môn sâu, rộng, có nghiệp vụ sư phạm, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ, biết sử dụng và ứng dụng công nghệ tin vào dạy học, biết định hướng phát triển của sinh viên theo mục tiêu giáo dục, nhưng cũng đảm bảo được sự tự do của sinh viên trong hoạt động nhận thức. Giảng viên phải biết kết hợp các phương pháp dạy học tích cực, tùy từng nội dung bài học và đối tượng người học, luon gắn với mục đích đảm bảo tính hệ thống của bài học, khơi gợi hứng thú, sự tò mò, ham muốn đào sâu, suy nghĩ độc lập, sáng tạo, phát triển tư duy phản biện khoa học của sinh viên.

Về phía sinh viên: Dưới sự chỉ đạo của giảng viên, sinh viên cần có những phẩm chất và năng lực thích nghi với phương pháp dạy học tích cực, như: Nắm bắt mục tiêu học tập; biết tự học và biết vận dụng kiến thức lý thuyết để thực hành, thử nghiệm trong thực tế. Đồng thời, phát huy cao độ tính tích cực trong học tập, rèn luyện khả năng phát biểu, trình bày quan điểm, hiểu biết của mình trước tập thể, biết sống trong tập thể, biết lắng nghe người khác nói.

Về thời gian học tập: Giảm giờ học trên lớp, tăng thời gian cho các hoạt động: làm việc nhóm, thực hành, độc và nghiên cứu tài liệu, hoàn thành các bài tập lớn, thu hoạch, tiểu luận… của sinh viên. Tuy nhiên, giảm giờ học trên lớp không có nghĩa là giảng viên sẽ “nhàn rỗi” hơn, ngược lại, giảng viên phải chọn lọc kiến thức trọng tâm, biết tổ chức, hướng dẫn sinh viên phương pháp tự học, tự nghiên cứu và tiếp cận tri thức, đồng thời sẵn sàng giải đáp những thắc mắc mà sinh viên nêu ra.

Về tổ chức hoạt động học tập: Cần giảm bớt khối lượng kiến thức lý thuyết, tạo điều kiện cho thầy trò tổ chức nhiều hơn những hoạt động học tập tích cực; tăng cường các bài tập nâng cao nhận thức, tăng cường loại câu hỏi phát triển trí thông minh, tính sáng tạo của sinh viên; giảm bớt những kết luận mang tính áp đặt; tăng cường những định hướng mang tính gợi mở để sinh viên tiếp tục tự học, tự nghiên cứu để phát triển, hoàn thiện bài học.

Về thiết bị dạy học: Thiết bị dạy học là điều kiện không thể thiếu cho việc triển khai các quy định, tài liệu học tập nói chung và đặc biệt cho việc triển khai đổi mới phương pháp dạy học hướng vào hoạt động tích cực, chủ động của sinh viên. Chú trọng thiết bị thực hành giúp sinh viên tự tiến hành các bài thực hành thử nghiệm. Tiếp tục đẩy nhanh quá trình “chuyển đổi số” trong các trường đại học. Triển khai xây dựng có hiệu quả cơ sở dữ liệu ngành, đẩy mạnh kỹ năng và nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến.

Đ.ánh giá kết quả học tập của sinh viên: Đ.ánh giá là một khâu quan trọng không thể thiếu được trong quá trình giáo dục. Đ.ánh giá thường nằm ở giai đoạn cuối của một giai đoạn giáo dục và sẽ trở nên khởi điểm của một giai đoạn giáo dục tiếp theo với đề nghị cao hơn, chất lượng mới hơn trong cả một quá trình đào tạo. Các trường đại học hiện nay cũng phải thay đổi một cách căn bản hệ thống đ.ánh giá từ kiểm tra kiến thức sang đ.ánh giá năng lực. Hướng tới kiểm tra đ.ánh giá công bằng, khách quan kết quả học tập của sinh viên bằng cách kết hợp giữa đ.ánh giá bằng hình thức tự luận và đ.ánh giá bằng hình thức bài tập trắc nghiệm; chú ý hơn tới đ.ánh giá kết quả học tập dựa trên cả quá trình học tập, lĩnh hội tri thức của sinh viên; quan tâm, cổ vũ và có sự động viên cụ thể đối với các hoạt động hăng hái, tham gia bài học một cách tích cực, chủ động, trách nhiệm của sinh viên, kể cả ở tiết lý thuyết lẫn tiết thực hành, thực nghiệm.

Kết luận

Trước tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kiến thức chuyên môn sẽ bị lạc hậu rất nhanh, tri thức mới và thông tin khoa học sẽ được tạo ra với cấp số nhân và có thể lưu giữ bằng những phương tiện rất gọn nhẹ. Trong môi trường “số hóa”, giáo dục đại học sẽ được thay đổi mạnh mẽ từ triết lý, mục tiêu giáo dục đến vai trò của người thầy, từ phương pháp dạy học đến vị trí “trung tâm” của người học. Mục tiêu đào tạo cũng phải thay đổi hướng tới đào tạo không chỉ năng lực con người mà còn là những kỹ năng phát triển và tự phát triển bản thân. Người học sau khi ra trường phải có tư duy sáng tạo và dễ dàng tiếp cận với nền khoa học và công nghệ hiện đại cũng như “đáp ứng những yêu cầu mới của phát triển kinh tế – xã hội, khoa học và công nghệ, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”(2).

————-

Chú thích

(1) (2) (3) Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.136, 82, 136.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Lăng Bình (Chủ biên), Đỗ Hương Trà (2019), Dạy và học tích cực – Một số phương pháp và kĩ thuật dạy học, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.

2. Nguyễn Văn Cường (2020), Lý luận dạy học hiện đại: Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

4. Đặng Vũ Hoạt – Hà Thị Đức (2019), Lý luận dạy học đại học, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.

Đổi mới phương pháp giảng dạy ở Nghĩa Đàn

Ngành Giáo dục huyện Nghĩa Đàn đang nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, nâng chất lượng dạy và học một cách toàn diện.

Cùng đó, ngành huy động nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo tốt cho công tác dạy học.

Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học

Bước vào không gian Trường Tiểu học Nghĩa Hội, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, điều chúng tôi ấn tượng nhất là không gian thư viện xanh của trường. Khoảng sân rộng với nhiều cây xanh được thiết kế mở để học sinh vừa vui chơi, vừa có thể đọc sách, báo vào đầu buổi học và thời gian giải lao giữa các tiết học. Mô hình này được nhà trường xây dựng từ năm học 2017-2018, trở thành một không gian lý tưởng cho học sinh vui chơi, giải trí, góp phần lan tỏa văn hóa đọc. Đây là một trong những đổi mới về phương pháp dạy học gắn với rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh.

Đổi mới phương pháp giảng dạy ở Nghĩa Đàn - Hình 1

Không gian Thư viện xanh tại Trường Tiểu học Nghĩa Hội. Ảnh: Ngân Hạnh

Trường Tiểu học Nghĩa Hội còn chú trọng đầu tư trang thiết bị dạy học. Với nguồn ngân sách được hỗ trợ kết hợp với kinh phí tiết kiệm, huy động xã hội hóa, năm học 2020-2021 (năm đầu tiên thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018), nhà trường đã trang bị 16 ti vi thông minh để phục vụ giảng dạy ở 16 lớp học.

Cô Hoàng Thị Chi Lan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Hội cho biết: "Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và sử dụng hiệu quả các khoản đầu tư nên cơ sở vật chất ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu dạy học. Từ chỗ nâng cao vật chất, học sinh với nhiều thành phần dân tộc, tôn giáo đã gắn bó hơn với trường lớp. Đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường luôn ý thức nâng cao nghiệp vụ, đổi mới giáo dục trên nguyên tắc lấy học sinh làm trung tâm để nâng chất lượng toàn diện... Những chuyển biến của nhà trường được nhân dân và các bậc phụ huynh tin tưởng, ủng hộ".

Đổi mới phương pháp giảng dạy ở Nghĩa Đàn - Hình 2

Các lớp học tại Trường Tiểu học Nghĩa Hội đều được trang bị ti vi thông minh. Ảnh: Ngân Hạnh

Hệ thống các trường tiểu học trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn luôn nỗ lực huy động nguồn lực, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng dạy học. Theo đó, 100% lớp 1, lớp 2 có đủ đồ dùng dạy học tối thiểu và ti vi kết nối mạng; 17 trường có 100% lớp học được lắp đặt ti vi thông minh (trong đó, có 284/414 lớp học được lắp đặt ti vi thông minh kết nối mạng từ nguồn tài trợ của cha mẹ học sinh); 100% trường có phòng học ngoại ngữ; có 8 khối công trình mới được hoàn thiện đưa vào sử dụng. Hạ tầng thiết bị khá đồng bộ, giúp giáo viên và học sinh tiếp cận, ứng dụng công nghệ trong dạy và học.

Tăng cường các hoạt động trải nghiệm

Đều đặn mỗi chiều thứ Năm hàng tuần, cô giáo Cao Thị Liên cùng học sinh trong Câu lạc bộ Tiếng Anh của Trường Trung học cơ sở thị trấn Nghĩa Đàn lại tổ chức gặp gỡ. Nội dung sinh hoạt lồng ghép nhiều chủ đề khác nhau, như vấn đề ô nhiễm môi trường, bảo tồn di tích lịch sử, các vấn đề xã hội... "Việc sinh hoạt Câu lạc bộ Tiếng Anh vừa nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ, vừa tạo môi trường giao lưu, bổ sung kiến thức cho học sinh. Qua đó, các bạn góp phần lan tỏa phong trào học Tiếng Anh trong nhà trường cũng như xã hội", cô Cao Thị Liên cho biết.

Đổi mới phương pháp giảng dạy ở Nghĩa Đàn - Hình 3

Buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Tiếng Anh của Trường Trung học cơ sở thị trấn Nghĩa Đàn. Ảnh: Ngân Hạnh

Qua trao đổi, cô giáo Quế Thị Oanh - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở thị trấn Nghĩa Đàn chia sẻ: "Chúng tôi đề cao việc đổi mới phương pháp dạy học, đa dạng hóa hình thức học tập, tăng cường các hoạt động trải nghiệm và hướng dẫn học sinh tự học. Hiện nay, trường đã thành lập được các Câu lạc bộ Tiếng Anh, văn nghệ, thể thao,... để học sinh rèn luyện, phát triển kỹ năng cá nhân". Từ đầu năm học 2021 - 2022, Trường Trung học cơ sở thị trấn Nghĩa Đàn được UBND huyện chọn làm điểm triển khai Đề án "Xây dựng trường trung học cơ sở trọng điểm chất lượng cao của huyện, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030". Đó là t.iền đề để nhà trường tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Thầy giáo Nguyễn Văn Hùng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghĩa Đàn cho biết: "Trong bối cảnh thừa - thiếu giáo viên cục bộ, nhưng ngành Giáo dục Nghĩa Đàn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các ban, phòng, ngành cấp huyện, sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân. Những yếu tố đó cùng với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã giúp ngành Giáo dục Nghĩa Đàn đạt nhiều kết quả quan trọng trong năm học 2021 - 2022, tiếp tục được Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An ghi nhận là đơn vị xuất sắc".

Đổi mới phương pháp giảng dạy ở Nghĩa Đàn - Hình 4

Một tiết học tại Trường Trung học cơ sở thị trấn Nghĩa Đàn. Ảnh: Ngân Hạnh

Thời gian tới, thầy Nguyễn Văn Hùng cho biết, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp tục thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh; ổn định quy mô trường lớp, nâng số lượng trường đạt chuẩn quốc gia; tăng cường kiểm định chất lượng giáo dục, đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt", tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy, nâng chất lượng toàn diện của ngành Giáo dục./.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Chị gái Mèo Béo xác nhận dung mạo của em trai, chỉ công khai duy nhất 2 hình03:11Mèo Béo: Chàng trai đáng thương bị bạn gái lợi dụng, mẹ ruột coi là ATM rút t.iền03:59Lâm Nguyễn - Hotboy "Người Ấy Là Ai" tự chuẩn bị t.iền hậu sự trước khi ra đi02:59Quang Linh hy sinh thân mình bảo vệ Thuỳ Tiên, Lôi Con chính thức ra rìa?03:18Hotgirl Nga Anh: Tình mới hẹn hò chồng cũ MC Mai Ngọc, top 10 cuộc thi nhan sắc04:06Nữ MC khóc nghẹn trên sóng vì Mèo Béo, đứng không vững, nức nở thương tiếc02:49Quang Linh đi khách sạn thắc mắc vật "nhỏ xíu" trên giường, CĐM vội giải thích02:48Thơ Nguyễn nhắc người mẹ đơn thân, khoe của nghe choáng, CĐM loá mắt ngưỡng mộ03:03VĐV Nguyễn Minh Triết qua đời ở t.uổi 18, HLV hé lộ di nguyện cuối của học trò03:28ViruSs bị chủ nhà hàng tung ảnh hẹn hò hotgirl Ngọc Kem, đưa nàng ra mắt mẹ ruột03:06Nghề ngủ thuê có mức lương cao vút, tưởng chừng dễ nhưng lại mệt không tưởng04:25Ngân 98 bị một tiktoker "đạo nhái" cách mukbang, copy luôn bạn trai ngồi cạnh03:13Mèo Béo lộ đoạn clip ngày cuối đời, căn phòng thuê bừa bộn không có nổi thứ này03:00Mẹ Doãn Hải My muốn dao kéo để thi Hoa hậu, thay con gái thực hiện ước mơ?03:21Bố Đàm Trúc thông báo đã trả đủ t.iền cho gia đình Mèo Béo, sợ con gái nghĩ quẩn03:12Chu Thanh Huyền - Doãn Hải My "đọ sắc" mẹ bầu, cả hai hơn kém nhau chỉ 1 điểm02:48Soanh - Diệp chia tài sản hậu ly hôn, còn 1 điều khó phân xử, CĐM cũng rối não?02:45Lôi Con khuấy đảo Đà Lạt, về bản làng Tây Nguyên bê bết, hát Chú Voi Con cực hài03:16Call Me Duy sang Trung, hé lộ 1 sự thật của Mèo Béo ít ai biết, nhắn nhủ 1 điều03:07Hàn Hằng: Hotgirl thị phi bị đồn "tiểu tam", giờ êm ấm bên thiếu gia Hà thành04:03

Thông tin đang nóng

Diễn viên Kha Ly xác nhận đang mang thai 7 tháng sau 8 năm kết hôn
14:02:15 18/05/2024
Lê Tùng Vân có thêm một con gái ruột, sốc với luật lệ 5 không của "thầy ông nội"
14:28:59 18/05/2024
Phùng Thiệu Phong bị "bắt tại trận" qua đêm cùng lúc 2 cô gái trẻ tại nhà riêng
10:32:01 18/05/2024
Ông Thích Minh Tuệ phủ nhận là tu sĩ, hé lộ lý do bộ hành Bắc Nam trong 7 năm
15:13:18 18/05/2024
Võ Hà Linh lớn tiếng với nhân viên vì sai mã, sai giá liên tục "sập" giỏ hàng vì 150.000 mắt xem
12:39:56 18/05/2024
Triệu Lệ Dĩnh - Lâm Canh Tân được chọn là couple đẹp nhất năm, vượt mặt Dương Tử
13:24:09 18/05/2024
Lôi Con được bạn hỏi từ đâu đến, đáp trả "cục súc" bằng tiếng Việt gây choáng
14:36:21 18/05/2024
Quyền Linh phá luật, chơi gian lận để cùng Thanh Thủy hỗ trợ trẻ mồ côi
12:15:46 18/05/2024
Hoa hậu Tiểu Vy t.uổi 23: tậu biệt thự sang tặng bố mẹ, hẹn hò tài tử Thái Lan?
13:18:47 18/05/2024
Thủy Tiên bị mỉa mai ăn chay nhưng khen thịt dê ngon, chính chủ hằn học đáp trả
11:33:41 18/05/2024

Tin mới nhất

Còn nhiều băn khoăn về chứng nhận giỏi cấp tỉnh với học sinh điểm IELTS cao

13:01:46 21/12/2022
Việc Hà Tĩnh công nhận học sinh (HS) giỏi cấp tỉnh với HS có điểm IELTS cao đang được dư luận quan tâm. Nhiều giáo viên phổ thông và giảng viên dạy Ngoại ngữ thể hiện băn khoăn trước việc này

Việc thực hiện chương trình, SGK mới còn nhiều khó khăn

12:01:38 21/12/2022
Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu , sáng 20/12, Đoàn Đại biểu ...

Cấp phép tổ chức thi chứng chỉ HSK trở lại

11:01:38 21/12/2022
Theo thông báo mới của Bộ GD&ĐT chứng chỉ tiếng Trung (HSK) đã được cấp phép tổ chức duy nhất tại ĐH Thành Đông (Hải Dương)

Banner tìm hiểu ngày 22/12 của Trường ĐH Tôn Đức Thắng in hình lính Mỹ

10:45:40 21/12/2022
Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM) đang làm rõ trách nhiệm việc cơ sở ở Bảo Lộc đăng trên fanpage banner tìm hiểu truyền thống ngày 22/12 nhưng in hình lính Mỹ

Nhiều tỉnh cho học sinh nghỉ Tết hơn 10 ngày, Hà Nội lý giải nghỉ 8 ngày

10:36:43 21/12/2022
Lịch nghỉ tết của học sinh Hà Nội thiết kế theo quy định của Nhà nước. Nếu cho nghỉ thêm, hàng nghìn học sinh mầm non, tiểu học không ai trông nom vì bố mẹ vẫn phải đi làm

Trường ĐH Kiên Giang dự kiến tuyển hơn 1.600 chỉ tiêu năm 2023

10:01:37 21/12/2022
Năm 2023 Trường ĐH Kiên Giang tuyển sinh 22 ngành, trong đó có 2 ngành mới, dự kiến 1.675 chỉ tiêu. Trường ĐH Kiên Giang vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2022 và đề ra các giải pháp, phương hướng để nâng cao hiệu qu...

Trường Đại học Hồng Đức nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành giáo dục mầm non

08:06:29 21/12/2022
Cùng với các ngành đào tạo khác, trong những năm qua, Trường Đại học (ĐH) Hồng Đức không ngừng đổi mới công tác quản lý, xây dựng và hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo ngành giáo dục mầm non (GDMN) với mục tiêu đào tạo những giáo ...

Học sinh Hà Giang nghỉ Tết Quý Mão 12 ngày, từ 27 tháng Chạp

07:59:41 21/12/2022
UBND tỉnh Hà Giang quyết định cho học sinh trên toàn tỉnh bắt đầu nghỉ học từ ngày 18/1 đến hết ngày 29/1/2023. Ngày 19/12, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2341/QĐ-UBND về việc cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên các cơ sở gi...

Nhiều tiết dạy sáng tạo tại hội thi giáo viên dạy giỏi Hà Nội

07:59:05 21/12/2022
Ngày 20/12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố cấp Trung học cơ sở năm học 2022-2023

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân công bố Đề án tuyển sinh đại học năm 2023

07:58:36 21/12/2022
Chiều ngày 20.12, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã công bố Đề án tuyển sinh đại học năm 2023. Theo đó, nhà trường tuyển sinh 60 mã ngành/chương trình với 6200 chỉ tiêu đại học chính quy

Tuyển sinh 2023: Đại học Kinh tế Quốc dân công bố đề án tuyển sinh

07:57:38 21/12/2022
Năm 2023, Trường đại học Kinh tế Quốc dân giữ nguyên 4 phương thức tuyển sinh và có sự thay đổi về chỉ tiêu mỗi phương thức để phù hợp tình hình thực tế

Cần cẩn trọng lựa chọn nhân sự, ra đề thi

07:56:12 21/12/2022
Một kỳ thi học sinh giỏi được tổ chức tốn rất nhiều công sức, tâm huyết của nhiều nhà giáo, học sinh và tốn kém t.iền bạc nhưng cũng là một hoạt động khuyến tài quan trọng của giáo dục địa phương. Vậy nên cấp tổ chức cần cẩn trọng trong ...

Chuyển đổi số trong giáo dục: Đã gắn mã định danh của gần 24 triệu hồ sơ học sinh

07:55:49 21/12/2022
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã số hóa, gắn mã định danh của gần 24 triệu hồ sơ học sinh, hơn 1,5 triệu hồ sơ giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý

Nhiều khó khăn trong thực hiện chương trình, SGK mới

07:54:20 21/12/2022
Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu , ngày 20/12, Đoàn ĐBQH tỉnh...

Nâng cao chất lượng đào tạo và giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên

07:54:03 21/12/2022
Năm 2022, Ban Giám hiệu trường tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương của ảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên (HSSV); thực hiện phong trào thi đua dạy tốt học tố...

Giáo viên khốn khổ vì phụ huynh 'canh' camera

10:59:19 20/12/2022
Sao cô cho bé đứng sau cùng? , Cô ơi cái chân bé nó thò ra kìa , đó là nội dung những cuộc gọi điện thoại của phụ huynh khi họ vừa canh camera sáng chiều, vừa gọi liên tục cho cô giáo mầm non

Đừng để kỳ thi học sinh giỏi là sân chơi của một số thầy cô

07:49:02 20/12/2022
Khi tham gia ra đề thi học sinh giỏi, có giáo viên lưu ý trước cho học sinh của mình nội dung sẽ ra đề để ôn tập. Vậy tác dụng của chọn học sinh giỏi ở đâu?

Hướng nghiệp sớm để gỡ khó tuyển sinh

07:48:36 20/12/2022
Nhiều năm qua, một số ngành nghề như khoa học cơ bản, y tế công cộng, dịch vụ xã hội, khoa học tự nhiên, thủy sản hay môi trường… rất khát nhân lực nhưng lại vô cùng khó tuyển sinh

Chậm tiến độ mua sắm thiết bị dạy học, GĐ Sở Giáo dục Vũng Tàu nêu vướng mắc

07:48:18 20/12/2022
Trang thiết bị các trường hiện có cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy học nên việc chậm trong mua sắm các thiết bị bổ sung không ảnh hưởng quá nhiều

Lớp học chữ miễn phí giữa Sài thành của 'bà giáo'

07:48:00 20/12/2022
Suốt 9 năm qua, lớp học chữ miễn phí do cô Nguyễn Thị Anh (SN 1951), trú tại phường 5 (Quận 6, TPHCM) đã giúp nhiều t.rẻ e.m nghèo, khuyết tật

Huy chương bạc Olympic Tin học Châu Á - TBD kể chuyện vượt qua áp lực

07:47:38 20/12/2022
Trần Khôi Nguyên - HS lớp 12 Tin, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội xuất sắc giành Huy chương bạc Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương 2022

Vòng xoáy dạy thêm, học thêm: t.iền học thêm vài môn/tháng bằng học phí cả năm

07:47:08 20/12/2022
Vòng xoáy dạy thêm, học thêm như một ma trận từ năm này sang năm khác, kéo theo rất nhiều t.iền bạc của phụ huynh và thời gian của học sinh phổ thông

TP HCM: GV cốt cán bức xúc vì đi bồi dưỡng CTGDPT 2018 mãi chưa được nhận chế độ

06:07:27 19/12/2022
Giáo viên tiểu học cốt cán tại Thành phố Hồ Chí Minh than chưa được nhận chế độ bồi dưỡng tập huấn chương trình giáo dục phổ thông 2018

N.ữ s.inh Hà Tĩnh chia sẻ bí quyết giành học bổng toàn phần Châu Âu

06:05:39 19/12/2022
Đỗ Hoàng Mai Linh (sinh năm 2003, Hà Tĩnh) xuất sắc giành học bổng toàn phần của Chính phủ Hungary. Đầu tháng 8/2022, Đỗ Hoàng Mai Linh (sinh năm 2003, Hà Tĩnh) giành học bổng toàn phần của Chính phủ Hungary. Hiện n.ữ s.inh đang theo học ...

Cô giáo thắp sáng tương lai cho trẻ tự kỷ

06:03:59 19/12/2022
Tại khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc, cô giáo Wang Xinhui ngày đêm miệt mài chăm lo và điều trị cho trẻ mắc chứng tự kỷ để các em có thể hòa nhập

Hợp tác trong lĩnh vực quốc tế hóa giáo dục giữa 7 trường kỹ thuật

05:01:42 19/12/2022
Vừa qua, nhóm 7 trường đại học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam ký kết hợp tác trong lĩnh vực Quốc tế hóa giáo dục với nội dung Kiểm định quốc tế và bảo đảm chất lượng đáp ứng yêu cầu đào tạo tạo nhân lực chất lượng quốc tế

Có thể bạn quan tâm

Thách thức ngoại giao với Israel sau hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab

Thế giới

16:01:59 18/05/2024
Điều này diễn ra sau cuộc họp ở Gambia của các quốc gia Hồi giáo, nơi Israel bị lên án vì tội diệt chủng . Ngoài ra, sự kiện diễn ra sau việc Iran tiếp cận Ai Cập và các động thái ngoại giao khác trong khu vực.

Một bộ phận khán giả chê Vũ. hát tiếng Quảng Đông: Sao phải khắt khe với nghệ sĩ Việt thế?

Nhạc việt

15:55:07 18/05/2024
Cùng ngồi xuống với cô nàng Hà Nhây để nghe cô trải lòng về những chuyện quá khứ, những hoài bão ở hiện tại cũng như những hi vọng trong tương lai!

Khánh Dư Niên 2 chỉ cần 15 phút xô đổ 12 kỷ lục, Dữ Phượng Hành "rớt" thê thảm

Phim châu á

15:49:28 18/05/2024
Khánh Dư Niên 2 là siêu dự án hiếm hoi trong lịch sử phim ảnh Hoa ngữ lập kỷ lục khủng. Bộ phim đã khiến toàn màn ảnh tê liệt, đạp đổ mọi thành tích của những bộ phim trước đây.

Hot: Cầu thủ "Hồng Duy Pinky" làm lễ ăn hỏi với bạn gái thạc sĩ, cô dâu xinh đẹp tinh tế chăm chồng từng chút một

Sao thể thao

15:41:52 18/05/2024
Mới đây, những hình ảnh tại lễ ăn hỏi của hậu vệ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Phong Hồng Duy cùng bạn gái Thạc sĩ Phạm Thị Kiều Oanh đã được hé lộ.

Cặp đôi phim Việt diễn quá hay ở cảnh bùng nổ cảm xúc, thoại câu nào netizen thấm thía câu đó

Phim việt

15:35:06 18/05/2024
Cư dân mạng hết lời khen ngợi diễn xuất của cặp chính Việt Hoa - Thanh Sơn. Từ những cảnh yêu đương mật ngọt đến sự oán trách, giận hờn hay những phân đoạn nặng cảm xúc đều được hai người thể hiện rất tốt.

Cannes ngày 4: Á hậu Thảo Nhi Lê khoe vai gầy với áo quây ngực

Phong cách sao

15:31:46 18/05/2024
Á hậu Thảo Nhi Lê là khách mời buổi chiếu phim Kinds of kindness . Cô diện đầm xanh lụa kết hợp áo quây ngực đính đá cao cấp, khoe vai trần và vòng eo nhỏ.

L.ộ c.lip bị nhắc nhở rời thảm đỏ Cannes, Thảo Nhi Lê nói gì?

Sao việt

15:30:21 18/05/2024
Ngày 17/5 (theo giờ Pháp), Thảo Nhi Lê chính thức sải bước trên thảm đỏ Cannes 2024. Là sao Việt đầu tiên xuất hiện Cannes năm nay, Thảo Nhi Lê trở thành tâm điểm chú ý của khán giả trong nước.

Bữa cơm chiều bổ dưỡng với bông bí xào thịt bò đơn giản, 30 phút là xong món ngon

Ẩm thực

15:25:00 18/05/2024
Bông bí là nguồn cung cấp vitamin C làm mát và thanh lọc cơ thể. Khi kết hợp với thịt bò, bông bí không chỉ tạo ra một món ăn mới lạ mà còn mang lại hương vị hấp dẫn khó quên.

Cô gái 4 chân cưới chồng điển trai như tài tử, cái kết khiến cả thế giới rơi lệ

Netizen

15:15:12 18/05/2024
Josephine Myrtle Corbin sinh ngày 12/05/1868 ở Tennessee, Mỹ, là con gái của ông William và bà Nancy. Từ khi chào đời, cô đã có tới bốn chân và hai cơ quan riêng biệt.

Tại sao trong khách sạn thường có 4 gối vuông? Chúng dùng để làm gì?

Sáng tạo

14:15:25 18/05/2024
Khi bạn đặt phòng khách sạn, bạn thường thấy trên giường dành cho hai người luôn có bốn chiếc gối. Tại sao lại như vậy? Dưới đây là một số lý do:

Có nên uống nước lá ổi thay nước lọc hàng ngày?

Sức khỏe

13:38:58 18/05/2024
Nước lá ổi là một loại thức uống quen thuộc và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, liệu có nên uống nước lá ổi thay nước lọc hàng ngày? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về tác dụng của nước lá ổi và những lưu ý khi sử dụng.

TP Hồ Chí Minh: Phát hiện quả bom nặng 350 kg khi san lấp mặt bằng

Tin nổi bật

13:23:56 18/05/2024
Ngày 18/5, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Chánh xử lý thành công một quả bom có chiều dài 1,15m, đường kính 0,41m, nặng 350 kg được người dân phát hiện khi san lấp mặt bằng.

Top 8 lý do mà khách Việt nên tới Thụy Sĩ ít nhất một lần trong đời, ai đi du lịch một mình cứ nơi đây thẳng tiến

Du lịch

12:41:22 18/05/2024
Với những người yêu du lịch thì Thụy Sĩ chính là ước mơ lớn bởi cảnh quan thiên nhiên tráng lệ, cuộc sống hạnh phúc nhất thế giới và 1001 lý do nữa.