david knight

WB: Kinh tế Nga đối mặt không ít rủi ro

Thế giới

00:21:17 22/12/2021
Nhà kinh tế hàng đầu của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Nga, ông David Knight ngày 20/12 đã nêu 4 rủi ro chính đối với nền kinh tế xứ sở Bạch dương