Đào tạo nhân lực chất lượng cao cần chú trọng chính sách học bổng, học phí

GDVN-Cần phải đổi mới chính sách, đặc biệt là cơ chế và chính sách hỗ trợ tài chính, nhằm thúc đẩy hỗ trợ cơ sở giáo dục đại học.

Ngày 28/9, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn chủ trì chương trình làm việc với một số Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh về nhu cầu và chính sách liên quan tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển công nghệ cao.

Phát biểu mở đầu, Thứ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng cũng như kỳ vọng lớn của đề án này. Trong các phạm trù của phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đề án này tập trung vào đào tạo và đào tạo lại; với cốt lõi xây dựng những chương trình đào tạo triển khai ở trường đại học, viện nghiên cứu uy tín trong những lĩnh vực cụ thể. Đồng thời, phải đổi mới chính sách, đặc biệt là cơ chế và chính sách hỗ trợ tài chính, nhằm thúc đẩy hỗ trợ cơ sở giáo dục đại học.

ADVERTISEMENT

Để triển khai xây dựng đề án này, cần bắt đầu từ bước xác định nhu cầu, đặt trọng tâm trọng điểm cho những lĩnh vực, ngành cụ thể nào. Tiếp đó, đề án phải đưa ra được cơ chế cạnh tranh, hợp tác giữa các trường, viện, doanh nghiệp, hướng tới sự gắn kết đào tạo với nghiên cứu, đào tạo với doanh nghiệp và đạt chuẩn mực trình độ cao.

Đào tạo nhân lực chất lượng cao cần chú trọng chính sách học bổng, học phí - Hình 1 ADVERTISEMENT

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn chủ trì cuộc họp (ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Nhiều kinh nghiệm trong triển khai chương trình đào tạo tài năng, tiên tiến, chất lượng cao có hiệu quả sẽ là điều kiện thuận lợi để xây dựng những chương trình đào tạo có tính cạnh tranh cao, có sự hỗ trợ của nhà nước qua cơ chế đặt hàng; đảm bảo khả thi, phù hợp điều kiện kinh tế, ngân sách nhà nước và hợp tác quốc tế…

Thứ trưởng đề nghị đại diện các Bộ, ngành, địa phương và chuyên gia cùng đóng góp để xác định mục đích, mục tiêu cốt lõi của đề án này và thực trạng nhu cầu.

Chú trọng cơ chế chính sách, thu hút sự tham gia của doanh nghiệp

Trình bày chi tiết hơn về dự kiến xây dựng đề án, đại diện Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết nhiệm vụ đào tạo để phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao, nhằm phát triển kinh tế xã hội đất nước được nêu rõ trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030. Đề án cũng xuất phát từ đòi hỏi cấp thiết về nâng cao năng lực đào tạo tiệm cận chuẩn mực quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực cạnh tranh được với các nước trong khu vực và trên thế giới; thúc đẩy di chuyển lao động giữa Việt Nam và thị trường ASEAN/ khu vực; thu hút các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.

Về phạm vi, đề án dự kiến áp dụng với các lĩnh vực phục vụ phát triển công nghệ cao theo đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ, đảm bảo phù hợp với Luật Công nghệ cao và các quy định pháp luật về công nghệ cao. Trình độ đào tạo nhân lực công nghệ cao là đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, bao gồm các đối tượng là người học, người dạy, chuyên gia, nhà khoa học, cơ sở giáo dục đại học (trong nước, nước ngoài); doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức hợp tác và phát triển, Ngân hàng thế giới; các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện nhiệm vụ đào tạo nhân lực công nghệ cao.

ADVERTISEMENT

Về mục tiêu, đề án hướng tới tăng số lượng, đảm bảo chất lượng đào tạo tiệm cận chuẩn quốc tế đối với các ngành/ lĩnh vực phục vụ phát triển công nghệ cao. Thu hút sinh viên giỏi theo học các ngành/ lĩnh vực phục vụ phát triển công nghệ cao. Đổi mới công tác đào tạo đại học, gắn với hợp tác, nghiên cứu và đổi mới. Thu hút nguồn lực và các bên liên quan/ doanh nghiệp tham gia phát triển đào tạo nhân lực công nghệ cao. Xây dựng cơ chế, chính sách cho đào tạo nhân lực công nghệ cao và tạo cơ chế lan tỏa trong đào tạo nguồn nhân lực của toàn hệ thống đại học.

Video đang HOT

Dự kiến, đề án sẽ bám sát những chỉ tiêu cụ thể đối với mỗi lĩnh vực ưu tiên đào tạo phục vụ phát triển công nghệ cao liên quan đến kiểm định, xếp hạng, số lượng người học các trình độ, công bố quốc tế…

Với những căn cứ đó, Vụ Giáo dục đại học xác định các nhiệm vụ của đề án bao gồm: Đào tạo nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao với từng trình độ đại học, sau đại học; đào tạo lại nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao; thu hút các cá nhân, doanh nghiệp, bên liên quan tham gia đào tạo nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao như: nhà khoa học giỏi, doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục đại học, các nguồn lực tài trợ đào tạo, nghiên cứu.

Công tác đào tạo chú trọng chính sách học bổng, học phí; cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư; các cơ sở giáo dục đại học đăng ký thực hiện các chương trình đào tạo nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao.

Công tác đào tạo lại chú trọng cơ chế, chính sách về đặt hàng, giao nhiệm vụ và hỗ trợ, thu hút người học; các cơ sở giáo dục đại học đăng ký tham gia đào tạo lại nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao.

Với những dự kiến trên, đề án hướng tới thể chế hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước tạo đột phá trong đào tạo nguồn nhân lực gắn với phát triển kinh tế xã hội đất nước. Phát triển đào tạo gắn với nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục đại học; tạo việc làm trong các lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao; thu hút đầu tư nước ngoài phát triển, ứng dụng công nghệ cao tại Việt Nam; từ đó, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

Đề án ý nghĩa và cấp thiết

ADVERTISEMENT

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan, Bộ, ban, ngành như Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng,… và một số địa phương đã đưa ra các góp ý, đề xuất cho kế hoạch xây dựng đề án.

Đa số các ý kiến đều đ.ánh giá cao ý nghĩa và sự cần thiết của đề án này, đồng thời lưu ý, cần làm rõ nội hàm cũng như khoanh vùng trình độ đào tạo, cơ cấu, lĩnh vực đào tạo cũng như đ.ánh giá chính xác thực trạng (nguồn nhân lực, đào tạo…), dự báo nhu cầu, nguồn lực thực hiện để đảm bảo tính khả thi. Bên cạnh đó, cần lưu ý phải công khai, cam kết cụ thể về chất lượng đào tạo và đầu ra đối với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển công nghệ cao. Một số ý kiến cũng nhấn mạnh đề án cần đặc biệt quan tâm đến đào tạo sau đại học, nhất là đào tạo sau tiến sĩ.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn ghi nhận, các góp ý xây dựng nội dung chính đề án quý giá và toàn diện. Thứ trưởng khẳng định đề án mang tính đột phá, giải quyết những chủ trương mục tiêu lớn của Đảng, Nhà nước. Định hướng xây dựng đề án rõ ràng, trọng tâm, trọng điểm, nội dung cụ thể, khả thi, không trùng lắp.

Thứ trưởng chỉ đạo, tổ soạn thảo tiếp thu để hoàn thiện bản dự thảo đầu tiên. Đồng thời, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, một số thành phố lớn có văn bản đề cương đ.ánh giá thực trạng và kết quả triển khai các chương trình, kế hoạch có phạm vi liên quan, cũng như cụ thể hóa bằng văn bản những ý kiến đóng góp tại buổi làm việc, làm căn cứ quan trọng cho dự thảo đề án. Các Bộ, ngành cử người tham gia quá trình xây dựng đề án và tổ chức triển khai sau này. Tới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ làm việc với các trường đại học, doanh nghiệp để cụ thể hóa các nội dung liên quan.

Sẽ đổi mới cách tính điểm, tuyển sinh đại học

Nhìn lại toàn cảnh bức tranh tuyển sinh ĐH 2022, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết thời gian tới, bộ khuyến khích các trường ĐH đẩy mạnh hợp tác để tổ chức kỳ thi chung theo nhóm trường

* Phóng viên: Mùa tuyển sinh ĐH 2022 đã đi đến giai đoạn cuối cùng. Nhìn lại công tác tuyển sinh năm nay, Thứ trưởng có thể nhận xét điều gì?

ADVERTISEMENT

- Thứ trưởng Bộ GD-ĐT HOÀNG MINH SƠN: Nhìn một cách tổng thể, công tác tuyển sinh năm nay có những điều chỉnh tích cực, đặc biệt là sự chuyển đổi mạnh về mặt công nghệ. Việc tổ chức đăng ký và xử lý nguyện vọng xét tuyển trực tuyến không chỉ bảo đảm quyền lợi cho thí sinh, giảm lượng thí sinh ảo mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, trong đó minh bạch hóa việc tuyển sinh của cả hệ thống.

Sẽ đổi mới cách tính điểm, tuyển sinh đại học - Hình 1

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT HOÀNG MINH SƠN:

Đến nay, gần 80% thí sinh đã nhập học. Điều này cho thấy năm nay, tỉ lệ ảo đã giảm mạnh so với nhiều năm trước.

* Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng hệ thống xét tuyển của Bộ GD-ĐT phức tạp, dẫn đến các trường ĐH thiếu đi sự tự chủ; còn không ít lỗi, gây lo lắng cho nhiều thí sinh. Thứ trưởng phản hồi gì về ý kiến này?

- Luật Giáo dục ĐH và Nghị định 99/2019/NĐ-CP đã quy định rõ các cơ sở giáo dục ĐH được quyền ban hành, tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về hoạt động tuyển sinh phù hợp quy định của pháp luật; xác định, công bố công khai phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định của Bộ GD-ĐT. Các quy định về tuyển sinh năm nay có thể sẽ khiến nhiều trường bớt tự do hơn, chủ động hơn trong một số trường hợp nhưng quyền tự chủ hoàn toàn được tôn trọng.

Về những vấn đề kỹ thuật của hệ thống, đúng là trong quá trình vận hành có những trục trặc nhất định - như nền tảng thanh toán trực tuyến ban đầu bị nghẽn, một số kênh thanh toán có lỗi - nhưng sau khi kéo dài thời gian và phân luồng thanh toán thì đã chạy trơn tru.

ADVERTISEMENT

Tuy nhiên, vấn đề chủ yếu mà thí sinh và dư luận quan tâm chính là nhiều em đủ điều kiện trúng tuyển nhưng lại không có trong danh sách trúng tuyển. Nguyên nhân nằm ở việc các trường có quá nhiều phương thức xét tuyển khác nhau đưa vào hệ thống, khiến quá trình đăng ký xét tuyển có sự nhầm lẫn trong việc lựa chọn và sắp xếp nguyện vọng, trong khi hệ thống chưa được bổ sung tính năng ngăn chặn hết được các lỗi này.

Trong quá trình tổ chức đăng ký, chạy xét tuyển, lọc ảo và sau khi công bố kết quả, Bộ GD-ĐT đều đã hướng dẫn để tổ kỹ thuật và các trường ĐH phối hợp sửa các lỗi nhầm lẫn, sai sót nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh. Đến nay, hầu hết các trường hợp sai sót đã được giải quyết, số còn lại đang được các trường tiếp tục rà soát và xử lý.

* Có ý kiến cho rằng hệ thống xét tuyển của Bộ GD-ĐT phức tạp, ngay cả việc xác nhận nhập học trên hệ thống chung là không cần thiết?

- Quyết định chọn trường, chọn ngành là việc hệ trọng của mỗi thí sinh. Vì vậy, hệ thống phải xây dựng quy trình chặt chẽ gồm nhiều bước để bảo đảm thí sinh phải cân nhắc kỹ, xác nhận và chịu trách nhiệm về quyết định của mình; đồng thời phải bảo đảm việc quản lý nghiệp vụ chặt chẽ, không có kẽ hở cho sự lạm dụng.

Sẽ đổi mới cách tính điểm, tuyển sinh đại học - Hình 2 ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Thí sinh tham gia kỳ thi kiểm tra tư duy của Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG Hà Nội Ảnh: HOÀNG LAN ANH

Bộ GD-ĐT xây dựng và nâng cấp hệ thống phần mềm là để hỗ trợ các trường, hỗ trợ thí sinh. Vì vậy, các quy trình đưa ra đã có sự cân nhắc kỹ chứ không phức tạp hơn mức cần thiết. Tuy nhiên, có thể những giao diện sử dụng của phần mềm chưa thân thiện, chưa có khả năng ngăn chặn hết lỗi của người dùng. Trong khi đó, nhiều thí sinh chưa có kỹ năng, kinh nghiệm thao tác sử dụng phần mềm. Bộ GD-ĐT sẽ rà soát, đ.ánh giá lại toàn bộ quy trình và giao diện phần mềm để tối ưu hóa cho các năm tiếp theo.

* Điểm trúng tuyển ĐH qua kết quả thi tốt nghiệp THPT ở một số ngành năm nay tiếp tục "đụng trần", gây hoang mang cho dư luận. Điểm chuẩn trúng tuyển cao có đồng nghĩa với chất lượng thí sinh năm nay cao hơn năm trước không, thưa thứ trưởng?

- Điểm chuẩn năm nay có sự phân hóa mạnh. Thậm chí, điểm chuẩn có ngành cao đến mức vượt trên cả điểm thủ khoa. Nhưng điều đó không thể đưa đến kết luận chất lượng thí sinh năm nay cao hơn năm trước.

Tình trạng điểm chuẩn cao ở mức "đụng trần" đã được Bộ GD-ĐT phân tích và cảnh báo từ trước. Việc các trường đưa ra nhiều phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển cho một ngành và phân bổ chỉ tiêu chưa hợp lý giữa các phương thức, tổ hợp xét tuyển là một nguyên nhân dẫn tới tình trạng này. Lý do quan trọng khác là bất cập ở chính sách cộng điểm ưu tiên. Bộ GD-ĐT đã đưa vào quy chế việc điều chỉnh mức cộng điểm ưu tiên, áp dụng từ năm 2023.

* Việc các trường sử dụng quá nhiều phương thức tuyển sinh, tổ hợp dẫn đến những sai sót, thậm chí cả bất bình đẳng khi điểm chuẩn xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT bị đẩy đến kịch trần. Quan điểm của ông về việc này như thế nào?

- Đúng là với một ngành mà cơ sở đào tạo đưa ra nhiều phương thức xét tuyển sẽ khó bảo đảm sự công bằng cho thí sinh, đặc biệt khi các trường phân bổ chỉ tiêu ngay từ đầu. Bộ GD-ĐT cảnh báo về nguy cơ này và yêu cầu giữa các phương thức, hình thức xét tuyển phải bảo đảm sự công bằng.

Bộ GD-ĐT cũng đã khuyến cáo các trường nên có phương pháp quy đổi điểm đ.ánh giá của các phương thức, tổ hợp xét tuyển về một thang đo chung và xét tuyển chung. Trường hợp cơ sở đào tạo lựa chọn phân bổ chỉ tiêu và xét tuyển độc lập theo từng phương thức, tổ hợp thì phải giải trình được căn cứ phân bổ chỉ tiêu cũng như điều kiện trúng tuyển của các phương thức, bảo đảm nguyên tắc công bằng.

ADVERTISEMENT

Kết thúc kỳ tuyển sinh năm nay, Bộ GD-ĐT sẽ phân tích toàn bộ dữ liệu để đưa ra khuyến cáo chung cho toàn hệ thống. Bộ GD-ĐT cũng sẽ có đề nghị riêng với một số cơ sở đào tạo chưa thực hiện tốt yêu cầu chung và nguyên tắc cơ bản đã quy định trong quy chế tuyển sinh.

* Xu hướng các trường ĐH tuyển sinh bằng kỳ thi riêng, không còn phụ thuộc 100% vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đang ngày càng được mở rộng. Ông có cho rằng đó là một tín hiệu tích cực?

- Tôi cho rằng kết quả thi tốt nghiệp cùng với những thành tích học tập ở bậc THPT sẽ tiếp tục là căn cứ quan trọng để đa số trường ĐH lựa chọn trong tuyển sinh. Hiện nay, một số trường đã xét tuyển dựa trên những kỳ thi đ.ánh giá năng lực, xét tuyển kết hợp phỏng vấn...

Bộ GD-ĐT khuyến khích các trường ĐH đẩy mạnh hợp tác để tổ chức kỳ thi chung theo nhóm trường. Sau đó, tiến tới hình thành một số trung tâm khảo thí chuyên nghiệp thuộc liên minh nhiều trường ĐH, đáp ứng yêu cầu tuyển sinh từ năm 2025 khi học sinh đã hoàn thành bậc THPT theo chương trình mới.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không
ADVERTISEMENT

Tin liên quan

ADVERTISEMENT
Xem nhiều
Mới nhất
Cụ bà trong clip từ thiện bóc trần sự thật về Nờ Ô Nô, “tố” nam tiktoker nói dối “trắng trợn”03:25Chồng Đỗ Mỹ Linh bất ngờ than thở sau khi kết hôn, hé lộ sự thật về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu03:30Clip ô tô va chạm xe đặc chủng, CSGT TP.HCM rút s.úng: Sự thật vụ việc diễn ra thế nào?00:55Thiếu gia Đức Phạm tuyên bố “sốc” trước tòa để ngăn Diệp Lâm Anh không được nuôi 2 con?03:55Quang Linh Vlog bị réo tên vụ Nờ Ô Nô, rộ clip không hề ăn năn: Nghèo thì nói nghèo chứ nói sao?03:47Nờ Ô Nô gây sốc khi thể hiện thái độ bỡn cợt, nhắc đến ồn ào sau lệnh phong sát: “Nhà em giàu mà”03:39Nờ Ô Nô xin tha trước bão tẩy chay, Cô Gái Có Râu bật khóc, tung sự thật đằng sau phốt của bạn thân04:13Con trai Ngô Kiến Huy tròn 11 tuổi: Sống sung túc bên trời Tây, không muốn gặp lại bố ruột03:30Nờ Ô Nô quỳ gối bật khóc nức nở, được cụ bà tha lỗi, thái độ “lật mặt” 180 độ?04:10Tìm thấy thanh niên gieo mình cầu Bãi Cháy: Bạn gái đang có thai, gia đình hoàn cảnh éo le02:53Tiktoker Nờ Ô Nô bị huỷ toàn bộ hợp đồng, thiệt hại gần 5 tỷ đồng sau vụ cợt nhả từ thiện? 03:41Tiktoker Nờ Ô Nô tắt máy, "trốn" không hợp tác với cơ quan chức năng, gây bức xúc vì thái độ lì lợm03:25Nờ Ô Nô chính thức bị xóa tên khỏi TikTok, Phạm Thoại nói một câu ‘sâu cay’ khiến dân tình hả hê03:27“Chàng rể không chân” Tô Đình Khánh thay đổi 1 điều sau khi có con, bị réo tên vào ồn ào của Nờ Ô Nô04:02Nờ Ô Nô được Hari Won khen chân thành, lên show hẹn hò nữ nhưng tuyên bố “rung động trước đàn ông”03:33"Hot girl Croatia" gây nóng mắt, càng bị chê thì càng mặc thiếu vải ở World Cup 202203:39TikToker Nờ Ô Nô chính thức lên trình diện Sở, đối diện với mức phạt nào của pháp luật?04:04Bố Phúng Phính chê Cường Martin: Kiếm bao nhiêu tiền nhờ con gái mà cho mỗi cái điện thoại03:01Quang Linh Vlog vừa báo tin buồn không về VN ăn Tết, Thùy Tiên liền thẹn thùng "nhắc khéo"?03:31Quang Linh và team châu Phi khiến người dân vỡ òa, Thùy Tiên có động thái ủng hộ ‘người thương’03:32
ADVERTISEMENT

Tiêu điểm

Nhà tuyển dụng: "Con gái của tôi là mẹ của con gái bạn, tôi là ai?", nữ ứng viên đáp trong 1 giây thành công nhận việc
17:39:49 03/12/2022
Hàng loạt trường đại học thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023
21:01:32 03/12/2022
Thí sinh Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu thi hùng biện tiếng Anh Speak-to-Lead
06:43:30 04/12/2022
Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dân tộc
09:31:08 03/12/2022
Tuyển sinh đại học 2023: Các trường, ngành tuyển sinh kém sẽ thế nào?
22:01:32 03/12/2022
Đắk Lắk: 160 giáo viên tham gia Hội thi làm đồ dùng, đồ chơi dạy học cấp mầm non năm học 2022-2023
22:58:09 03/12/2022
Trao học bổng 648 triệu đồng cho học sinh Đồng Tháp vượt khó
23:02:57 03/12/2022
Mới có hơn 70 cơ sở đào tạo chuyên ngành công tác xã hội
23:07:45 03/12/2022
Nên bỏ phương thức xét tuyển không hiệu quả
06:43:10 04/12/2022
'Cậu bé hạt tiêu' nhìn lên bầu trời và vươn tới ước mơ
06:43:16 04/12/2022
ADVERTISEMENT

Thông tin đang nóng

Bố mẹ đột nhiên công khai di chúc, đẩy vợ chồng tôi vào tình thế khó xử
02:51:50 05/12/2022
Vương phi Kate diện choker triệu đô, dân mạng lại "réo tên" nhà Meghan
06:52:37 05/12/2022
Cường Đô La - Subeo đ.ánh lẻ ăn uống, dân mạng soi ngoại hình
06:18:35 05/12/2022
Nhã Phương để lộ mặt mộc qua livestream, nhan sắc khiến CĐM trầm trồ
06:36:55 05/12/2022
Mỹ nhân đẹp nhất 'Tây Du Ký' vẫn gây trầm trồ ở tuổi 70
06:41:41 05/12/2022
Ly kỳ chuyện nữ sinh bị bạn học cướp danh tính và hành trình giành lại sự thật
07:33:17 05/12/2022
Thị trường bất động sản đều trong trạng thái chờ
04:15:21 05/12/2022
3 thứ “trung điện” kim hye soo không bao giờ ăn để duy trì vóc dáng nuột nà ở tuổi 52
07:40:27 05/12/2022
Danielle (NewJeans) để tóc nào cũng xinh, ăn mặc không kém mẫu gốc
01:09:22 05/12/2022
Mr. Nawat hỏi thăm Thùy Tiên sau thời gian "bơ" đẹp, nàng hậu có động thái đáp trả đầy "cảm lạnh"?
07:54:41 05/12/2022
ADVERTISEMENT

Tin mới nhất

Thầy trò thỏa sức sáng tạo với câu lạc bộ ngoại ngữ

18:01:49 04/12/2022
Thời gian qua, phong trào học tập, rèn luyện ngoại ngữ được triển khai rộng khắp, hiệu quả tại các trường học trong cả nước

Ổn định công tác tuyển sinh

17:01:41 04/12/2022
Kỳ tuyển sinh năm 2022 được đ.ánh giá là thành công, bảo đảm an toàn, công khai minh bạch, đúng quy chế. Bên cạnh đó, việc xác định và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh đảm bảo năng lực đào tạo

Trao 300 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó ở Hòa Bình

07:03:45 04/12/2022
Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình vừa phối hợp với Công ty TNHH sân gôn Phượng Hoàng trao 300 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Chương trình giáo dục về tài nguyên nước tại Việt Nam đã tạo được dấu ấn trong cộng đồng

06:43:50 04/12/2022
Chương trình Mizuiku – Em yêu nước sạch - Sáng kiến giáo dục tài nguyên nước cho học sinh tiểu học tại Việt Nam đã tạo được dấu ấn trong cộng đồng

Kỳ thi riêng năm 2023 đáp ứng đặc thù tuyển sinh CAND

06:43:44 04/12/2022
Năm 2023, công tác tuyển sinh của Bộ Công an sẽ bám sát các quy định của Bộ GD-ĐT, Bộ Công an để tổ chức đúng quy định, bảo đảm tính đặc thù của tuyển sinh CAND

Nhà giáo 34 năm miệt mài dạy chữ, rèn người

06:43:37 04/12/2022
Năm học 2022 - 2023, cô Vũ Thị Nhưng - Trường THCS Hà Bắc (Hà Trung, Thanh Hóa) có 34 năm gắn bó với nghề. Trước khi rời xa bảng đen, phấn trắng, nữ nhà giáo vẫn miệt mài truyền lửa đam mê cho học trò

Trang bị SGK cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn mượn suốt năm học

06:43:23 04/12/2022
Chiều 2-12, Sở GD-ĐT TPHCM đã có báo cáo gửi UBND TPHCM về tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023

Học sinh xin chuyển tổ hợp môn với lý do không theo được chương trình

08:28:37 03/12/2022
Dù số học sinh lớp 10 xin chuyển tổ hợp môn không nhiều, nhưng lãnh đạo các trường khẳng định rằng, nếu các em chuyển sẽ bị thiệt thòi về kiến thức
ADVERTISEMENT

Hà Nội: Tổ chức thi học sinh giỏi cấp Thành phố lớp 9 vào tháng 1/2023

08:25:10 03/12/2022
Kỳ thi chọn học sinh giỏi Thành phố các môn văn hóa và môn khoa học lớp 9 cấp Trung học cơ sở năm học 2022 - 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 8/1/2023, gồm 13 môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiế...

Học sinh hứng thú với hình thức kiểm tra đ.ánh giá mới

08:20:45 03/12/2022
Vừa qua các trường THPT tại TPHCM tổ chức kiểm tra giữa kỳ đúng yêu cầu, với nhiều hình thức mới mẻ, khiến học sinh vô cùng thích thú

Thầy giáo Trần Văn Huy: 'Với tôi, được công nhận MIEE là sự ghi nhận đáng quý'

07:37:45 03/12/2022
Thầy giáo Trần Văn Huy là 1 trong những giáo viên của trường THPT Phan Huy Chú được công nhận là Chuyên gia giáo dục sáng tạo Microsoft

Học với IELTS Mentor - 'Say no' với 3 nỗi sợ lớn nhất của người học IELTS

07:36:44 03/12/2022
Bài thi IELTS không khó nhưng nỗi lo sợ trong mỗi người khi đối mặt với IELTS khiến việc sở hữu một tấm bằng với band điểm cao trở nên khó khăn

328 học viên, sinh viên Trường ĐH Việt Đức nhận bằng tốt nghiệp

07:36:32 03/12/2022
Trường ĐH Việt Đức (VGU) vừa tổ chức lễ tốt nghiệp và khai giảng năm học mới 2022 – 2023. Trong không khí vui tươi, nhà trường tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho 258 sinh viên đại học và 70 học viên thạc sĩ

Chủ động, sáng tạo triển khai Chương trình mới ở các nhà trường

07:36:20 03/12/2022
Triển khai chương trình GDPT 2018, các trường học đã đa dạng hóa các biện pháp, chú trọng nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu dạy và học

Lịch nghỉ Tết Quý Mão 2023 của sinh viên các trường đại học

07:36:10 03/12/2022
Lịch nghỉ Tết Quý Mão 2023 của sinh viên các trường đại học đã được thông báo. Mới đây, Chính phủ đã quyết định lịch nghỉ Tết Quý Mão 2023 của công chức, viên chức kéo dài 7 ngày, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và 2 ngày nghỉ bù the...

Cà Mau chấn chỉnh các khoản thu không đúng trong các cơ sở giáo dục

22:59:31 02/12/2022
Từ sau khai giảng năm học mới đến nay, đã 2 lần lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau có công văn chỉ đạo chấn chỉnh các khoản thu không đúng quy định trong các cơ sở giáo dục tại địa phương
ADVERTISEMENT

Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng quà học sinh Trường Tiểu học Bình Minh

22:48:36 02/12/2022
Kỷ niệm 30 năm Ngày Quốc tế về người khuyết tật (3-12), ngày 2-12, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh đến thăm và tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Bình Minh (quận Hoàn Kiếm)

Triển khai chương trình GDPT mới, nhiều trường vùng cao '3 thiếu'

22:01:59 02/12/2022
Các trường học vùng cao đang được ngành giáo dục địa phương quan tâm, chỉ đạo, huy động nguồn lực để đảm bảo đủ nguồn nước sinh hoạt cho học sinh

Lời gan ruột của giáo viên khi trực tiếp đứng lớp giảng dạy môn Ngữ văn

21:04:08 02/12/2022
Quá trình này hiện vẫn có rất nhiều bất cập và còn sự lúng túng ở cả thầy và trò. Nhiều vấn đề băn khoăn hiện vẫn chưa có hướng giải quyết thỏa đáng

4 ngành có tỷ lệ thí sinh nhập học thấp nhất năm 2022

21:01:51 02/12/2022
Khoa học tự nhiên, Khoa học sự sống, Nông lâm nghiệp và thủy sản, Dịch vụ xã hội là 4 lĩnh vực tỷ lệ tuyển sinh đầu vào đại học thấp nhất năm 2022
ADVERTISEMENT

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Iraq hoàn tất thành lập nội các mới

Thế giới

09:14:39 05/12/2022
Quốc hội Iraq ngày 3/12 đã thông qua đề nghị 2 ghế bộ trưởng, hoàn tất nội các gồm 23 thành viên do Thủ tướng Mohammed Shi a al-Sudani dẫn đầu

Nữ diễn viên từng ngủ ở công viên cả tháng trời, vất vả mưu sinh, giờ là biên kịch xuất sắc

Hậu trường phim

09:13:12 05/12/2022
Sau bao nỗ lực, nữ diễn viên này đã hái được trái ngọt trong nghề

Tạo hình dàn nhân vật bom tấn Wednesday so với bản gốc: Nữ chính có một thay đổi hoàn toàn khác xa

Phim âu mỹ

09:10:37 05/12/2022
Nữ chính Wednesday Addams có tạo hình khá xinh và khác lạ so với các phiên bản trước đây

Miss International học theo thói hư của Mr.Nawat, Phương Anh nhanh chóng có động thái trấn an fan

Sao châu á

09:10:05 05/12/2022
Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2022 đang diễn ra tại Nhật Bản. Đại diện Việt Nam là Á hậu Phương Anh với nhan sắc và học vấn ấn tượng ngay từ khi bắt đầu đã được fan sắc đẹp kỳ vọng sẽ giành thứ hạng cao, để giúp Việt Nam thăng hạ...

Bỏ qua HAGL, Alexandre Đặng đến Nam Định

Bóng đá việt nam

09:09:08 05/12/2022
Tiền đạo Việt kiều Na Uy ký hợp đồng 1 năm với đội chủ sân Thiên Trường kèm điều khoản gia hạn nếu hai bên hài lòng về nhau sau mùa giải 2023

Cơ hội cho ai: Ứng viên 9x lên truyền hình tìm việc kỳ vọng lương 30 triệu, nhưng từ chối offer 38 triệu vì lẽ gì?

Tv show

09:07:51 05/12/2022
Ứng viên 9X tốt nghiệp thủ khoa ĐH Ngoại thương đã từ chối công việc được trả lương 38 triệu đồng để chọn vị trí với mức lương 30 triệu đồng

HLV Calisto lý giải phong độ thất vọng của Ronaldo

Bóng đá thế giới

09:03:00 05/12/2022
Theo cựu HLV đội tuyển Việt Nam, có nhiều lý do khiến Ronaldo chưa có được phong độ tốt nhất ở World Cup năm nay

Hướng dẫn cách làm món bạch tuộc nhúng mẻ độc đáo

Ẩm thực

09:02:10 05/12/2022
Mẻ vốn là một thứ gia vị truyền thống đặc sắc trong văn hóa ẩm thực người Việt. Nó có vị chua thanh dịu và mùi thơm rất đặc trưng chứ không gắt như chanh hay giấm. Bởi vậy, các món ăn có mẻ thường đậm đà và có vị ngon riêng rất khó tả

Đi lại trong kỳ nghỉ lễ: 7 tính năng hữu ích của Google Maps mà bạn nên biết

Thế giới số

08:43:57 05/12/2022
Có rất nhiều tiện ích trong ứng dụng Google Maps có thể giúp hành trình của bạn trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn. Những tháng cuối năm thường gắn liền với các kỳ nghỉ dài ngày. Cho dù bạn đang bay về nhà với gia đình hay lái xe đi gặp bạ...

Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 biển Lào rao bán hơn 24 tỷ tại Việt Nam

Ôtô

08:41:59 05/12/2022
Chỉ có khoảng 100 chiếc xe SUV Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 được sản xuất và đã có 1 chiếc được 1 đại gia Việt đưa về nước, nhưng mang biển số của Lào

Cô gái mất cả cha lẫn mẹ được bà nuôi từ nhỏ, ngày cưới bà đem cả gia tài tặng xe và vàng

Netizen

08:39:19 05/12/2022
Những câu chuyện ấm áp về tình cảm gia đình đã không còn xa lạ với chúng ta. Đặc biệt, tình cảm ông bà dành cho cháu và luôn sẵn sàng chiều chuộng, hy sinh vô điều kiện là một điều trân quý vô cùng. Ngoài bố mẹ thì trong gia đình ông bà...

Cận cảnh Honda Winner X phiên bản thể thao mới vừa lên kệ tại Việt Nam, giá 50,56 triệu đồng

Xe máy

08:39:16 05/12/2022
Honda Winner X phiên bản thể thao mới vừa lên kệ ở thị trường Việt Nam với giá với 50,56 triệu đồng. Dưới đây là clip cận cảnh xe côn tay này

Sự kiện ra mắt Xiaomi 13 bị hoãn vào phút cuối

Đồ 2-tek

08:31:43 05/12/2022
Tập đoàn công nghệ đến từ Trung Quốc Xiaomi đã bất ngờ thông báo hoãn buổi ra mắt dòng smartphone mới nhất của mình ngay trước ngày diễn ra sự kiện