Đào tạo nghề trong cách mạng công nghiệp 4.0

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) đang làm thay đổi kỹ năng nghề nghiệp của nhiều ngành nghề trong nền kinh tế.

Xu hướng ứng dụng công nghệ mới trong thực hiện các kỹ năng nghề nghiệp trở nên phổ biến, đòi hỏi các trường đào tạo nghề cần cập nhật chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng công nghệ, để đáp ứng yêu cầu công việc trong bối cảnh mới.

Nhiều thay đổi trong kỹ năng nghề nghiệp

Mỗi hoạt động trong doanh nghiệp (DN) đều được vận hành theo những nguyên tắc nhất định, từ khâu cung ứng các yếu tố đầu vào như lao động, nguyên vật liệu, thiết bị, phụ tùng đến vận hành dây chuyền sản xuất, kiểm soát chất lượng, lưu kho, quảng cáo , phân phối , tài chính , hành chính , nhân sự, đầu tư…

Tất cả hoạt động này đều có thể vận dụng nền tảng công nghệ 4.0 để thực hiện các thao tác, lưu giữ dữ liệu, phân tích thông tin, tương tác với khách hàng. Các nền tảng công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0 như Internet, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, robot… có thể kết hợp lẫn nhau để tạo ra giải pháp trong sản xuất và quản trị DN.

Điều đó đặt ra vấn đề: muốn vận hành được hệ thống sản xuất theo phương thức mới, DN phải có đội ngũ nhân lực tương xứng – lao động chuyên nghiệp, nắm bắt tốt các giải pháp công nghệ số trong thao tác công việc để tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội.

Đào tạo nghề trong cách mạng công nghiệp 4.0 - Hình 1

Giờ học thực hành trên thiết bị tại Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TPHCM.

Người lao động trong bối cảnh hiện nay không chỉ am hiểu về chuyên môn nghề nghiệp mà cần phải sử dụng thông thạo các nền tảng công nghệ 4.0 trong thực hiện các thao tác lao động. Ứng dụng các nền tảng công nghệ mới sẽ làm thay đổi cách làm việc của nhiều ngành nghề, bởi quy trình thực hiện sẽ thay đổi theo hướng rút ngắn và tích hợp nhiều hoạt động khác nhau.

Việc nhận diện những thay đổi trong kỹ năng nghề nghiệp để thiết kế lại các chương trình đào tạo là rất cấp bách. Để làm được điều này, đòi hỏi cơ sở đào tạo cần liên kết với DN để cập nhật chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tế của DN. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, các cơ sở dạy nghề thường tham khảo chương trình lẫn nhau mà ít quan tâm đến đòi hỏi thực tế của DN.

Do vậy, kiến thức và kỹ năng của học viên sau khi tốt nghiệp không được vận dụng ở thực tiễn DN. Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên phần lớn thiếu thực tiễn ở các đơn vị vận hành hệ thống sản xuất; phòng thí nghiệm biệt lập với các hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, thậm chí khá lạc hậu… cũng là các nguyên nhân làm gia tăng thêm khoảng cách giữa đào tạo với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thúc đẩy liên kết nhà trường và DN

Từ góc độ DN, mặc dù các DN thường đánh giá là chất lượng đào tạo không phù hợp với yêu cầu sử dụng, nhưng rất ít DN chủ động gặp cơ sở đào tạo để đặt hàng cụ thể. Vì thế, cơ sở đào tạo cũng thiếu thông tin về yêu cầu công việc trong bối cảnh mới.

Trong khi các chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của DN, các trường chưa liên kết được DN trong triển khai hoạt động đào tạo, vai trò trung gian làm cầu nối của các hội DN còn mờ nhạt, thì Chính phủ, chính quyền cũng chưa thật sự làm tốt vai trò điều phối mối quan hệ giữa các chủ thể đó. Mọi sự liên kết tích cực đều cần đến sự điều phối từ Chính phủ, chính quyền, chứ không thể tự hình thành.

Bởi khi DN, cơ sở đào tạo và hội DN liên kết với nhau thì luôn cần có một cơ chế thống nhất, dù dưới hình thức bắt buộc hay tự nguyện. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn thiếu cơ chế thúc đẩy các mối liên kết, cũng như hành động cụ thể nào từ phía chính sách để thúc đẩy các mối liên hệ đó ở Việt Nam.

Mối liên kết giữa DN với nhà trường sẽ giúp chuyển giao được kết quả nghiên cứu của nhà trường cho DN, đồng thời sẽ giúp phát triển năng lực tiềm năng của người học nhờ vào sự kết hợp lý thuyết và thực hành trong đào tạo. Mối liên kết này mang lại lợi ích cho cả hai bên. Về phía DN, việc liên kết sẽ giúp tiết kiệm chi phí nhờ tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp yêu cầu thực tế của mình, DN sẽ đặt sẵn cho nhà trường những thiết kế nội dung đào tạo, lựa chọn giáo viên tối ưu và giảm bớt khó khăn kinh phí cho nhà trường.

Ngược lại, cơ chế đào tạo của nhà trường sẽ đi theo một quy trình phi truyền thống, do nhà trường đã nắm rõ gói kỹ năng cần có của người cần đào tạo trên cơ sở hợp tác với DN, sau đó mới lựa chọn công nghệ đào tạo và đầu vào phù hợp.

Để đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mới của DN trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, đòi hỏi các trường đào tạo nghề phải đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo cho phù hợp. Muốn vậy, không còn cách nào khác là cần đẩy mạnh liên kết, hợp tác với DN trong việc xác định nhu cầu, xây dựng chương trình, mô phỏng thực hành, trao đổi giảng viên giữa DN với nhà trường.

Theo sài gòn giải phóng

Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đến lĩnh vực kế toán

Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động đến tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế, lĩnh vực kế toán cũng không nằm ngoài xu thế đó.

Cách mạng công nghiệp 4.0 giúp lĩnh vực kế toán Việt Nam tham gia ngày càng hiệu quả hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, vào thị trường dịch vụ tài chính, đóng góp tích cực cho tăng trưởng của đất nước. Thông qua việc nhận diện những tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đến lĩnh vực kế toán, bài viết kiến nghị các giải pháp nhằm giúp lĩnh vực này vượt qua thách thức, tận dụng tốt các cơ hội để phát triển bền vững trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

Tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến lĩnh vực kế toán

Cơ hội

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) có thể tạo nên sự cạnh tranh quyết liệt nhưng cũng là cơ hội để các tổ chức tài chính, kế toán không ngừng phát triển dịch vụ tài chính, kế toán chuyên nghiệp hơn, góp phần công khai minh bạch các thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân.

Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đến lĩnh vực kế toán - Hình 1

CMCN 4.0 giúp lĩnh vực kế toán tham gia ngày càng hiệu quả hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trước đây người làm kế toán chỉ cần có trình độ và chuyên môn về tài chính kế toán là có thể thực hiện công việc kế toán, hiện nay để thích nghi với những thay đổi, người làm kế toán không chỉ am hiểu về tài chính nói riêng mà còn cần thành thạo cả về công nghệ.

Các nghiên cứu trên thế giới mới đây cho thấy, CMCN 4.0 với các ứng dụng vạn vật, lưu trữ dữ liệu quy mô lớn, điện toán đám mây, việc phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo, vạn vật kết nối trên toàn thế giới... sẽ mở ra cơ hội tốt cho lĩnh vực kế toán, kiểm toán tiếp cận những phần mềm tiện ích, chi phí phù hợp, giúp sử dụng hiệu quả nguồn lực, tiết kiệm thời gian, nhân lực, tiếp cận hệ thống kế toán, kiểm toán quốc tế.

Thông qua việc sử dụng các trang thiết bị, chương trình, công nghệ số hiện đại, kế toán viên, kiểm toán viên có thể dễ dàng thu thập được các thông tin, dữ liệu mà trước đây rất khó khăn mới có thể thu thập được. Việc xây dựng được những trung tâm dữ liệu lớn giúp cho khoa học phân tích và quản lý dữ liệu trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán ngày càng có nhiều thuận lợi.

CMCN 4.0 tác động lớn đến lĩnh vực kế toán Việt Nam, không chỉ là công cụ giúp các công ty kế toán nâng cao chất lượng, dịch vụ mà còn mở rộng thị trường sang các nước khác nhờ kết nối internet. Cùng với đó, hệ thống mạng không dây, dữ liệu số hóa sẽ giúp công việc kế toán, kiểm toán không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý.

Theo đó, kế toán viên tại Việt Nam có thể thực hiện công việc kế toán, kiểm toán ở bất cứ đất nước nào trên toàn thế giới. Cùng với đó, các kế toán viên ở quốc gia được chấp nhận hành nghề ở Việt Nam đều thực hiện công việc kế toán của DN, tổ chức tại Việt Nam.

Điều quan trọng nhất là những tiến bộ từ cuộc CMCN 4.0 sẽ trở thành động lực giúp các cá nhân, DN, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kế toán trong nước phát triển, nắm bắt và thay đổi kịp thời để thích nghi với công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động và chất lượng công việc.

CMCN 4.0 tác động đến nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, nhân viên trong lĩnh vực kế toán, khuyến khích các cá nhân nỗ lực học tập nâng cao trình độ khoa học công nghệ, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác chuyên môn.

Khó khăn, thách thức đối với lĩnh vực kế toán

Bên cạnh những cơ hội, CMCN 4.0 cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức đối với lĩnh vực kế toán. Cụ thể:

Thứ nhất, thời gian là một yếu tố tác động không nhỏ tới khả năng tiếp cận của kế toán đến những công nghệ mới. Rất khó để tiếp cận công nghệ chỉ trong một thời gian ngắn đòi hỏi, các doanh nghiệp phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đầu tư vào công nghệ mới và đào tạo nhân viên kế toán. Tuy nhiên, việc đầu tư vào công nghệ mới cũng phụ thuộc vào định hướng phát triển và tư duy của các nhà quản lý doanh nghiệp. Mặc dù, lợi ích của việc áp dụng công nghệ là không nhỏ nhưng còn tùy theo từng loại hình, quy mô hoạt động doanh nghiêp. Hơn nữa, chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra khá lớn và lợi ích mang lại chưa chắc chắn.

Thứ hai, nguồn nhân lực cũng là một thách thức đối với doanh nghiệp. Mặc dù, xu thế máy móc sẽ dần thay thế con người ở nhiều công đoạn, thị trường lao động, đặc biệt là những kế toán có trình độ thấp, sẽ bị giảm sút đáng kể là tất yếu nhưng con người vẫn là yếu tố then chốt. Dù công nghệ có phát triển đến đâu vẫn cần có sự giám sát, quản lý và kiểm tra của con người. Do vậy, làm thế nào để người làm kế toán có thể tiếp cận nhanh chóng đến công nghệ mới, làm chủ công nghệ, biết công nghệ trở thành công cụ đắc lực phục vụ cho hoạt động kế toán và hoạt động doanh nghiệp.

Thứ ba, tính bảo mật của thông tin là một vấn đề quan trọng. Với rất nhiều các sự việc gần đây xảy ra với các công ty, đặc biệt là các công ty chuyên cung cấp dịch vụ mạng xã hội như Facebook, Twister; các thông tin cá nhân của những người sử dụng bị bán hoặc bị tiết lộ ra ngoài đã ảnh hưởng rất đến quyền riêng tư của người sử dụng. Do vậy, cần phải có các quy định cũng như các biện pháp nhằm bảo vệ các phần mềm, phần cứng và dữ liệu của doanh nghiệp và khách hàng. Đây là một nguy cơ lớn mà các kế toán cần nhận thức được và chuẩn bị cho những vấn đề có thể xảy ra khi ứng dụng các công nghệ mới.

Kiến nghị giải pháp

Để lĩnh vực kế toán vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội trong cuộc CMCN 4.0, cần tập trung một số vấn đề sau:

- Đầu tư vào công nghệ mới phục vụ cho công tác kế toán: Trước khi thực hiện việc đầu tư vào công nghệ mới, người làm kế toán phải hiểu được công nghệ này có đáp ứng mục tiêu chiến lược mà doanh nghiệp đặt ra? Họ nên xem xét các đề xuất có tính giá trị và áp dụng cho cả nhân viên và khách hàng. Chi phí không còn được xem là gánh nặng như trước kia, tuy nhiên nó vẫn là một vấn đề mà người làm kế toán cần cân nhắc. Nguồn lực và thời gian là hai yếu tố cần thiết để đưa các ứng dụng công nghệ mới vào áp dụng nhưng cần có sự kết hợp một cách hợp lý.

Để đảm bảo thực hiện thành công công nghệ mới, các công ty cần có kế hoạch và xây dựng mối quan hệ phù hợp với đối tác trong quá trình triển khai thực hiện. Các vấn đề kỹ thuật cần được duy trì kiểm tra và nâng cấp, tuy nhiên, con người vẫn là yếu tố then chốt để có thể vận hành bất kỳ một hoạt động nào. Vấn đề đặt ra là con người sẽ sử dụng các nền tảng công nghệ theo cách mà họ mong muốn, vậy mà làm thế nào để tìm ra cách sử dụng tối ưu?

Khi áp dụng công nghệ, để đảm bảo hoạt động được thực hiện một cách liên tục, những người thực hiện phải hiểu rõ về công nghệ đó và cần phải làm gì để đạt được mục tiêu đã đề ra. Một đội ngũ nhân viên bao gồm kỹ thuật và các nhà cung cấp giải pháp cần làm việc với nhau để đảm bảo được điều này.

- Cần có những quy định cũng như các biện pháp nhằm bảo mật thông tin của kế toán nói riêng và của doanh nghiệp nói chung: Trong thời đại bùng nổ công nghệ, thông tin được coi là nguồn dữ liệu cực kỳ quan trọng đối với doanh nghiệp. Làm thế nào để thông tin kế toán nói chung và doanh nghiệp nói riêng không bị tiết lộ ra bên ngoài hoặc bị tấn công bởi các hacker? Đây là một nguy cơ lớn mà các kế toán cần nhận thức và chuẩn bị cho những vấn đề có thể xảy ra khi ứng dụng các công nghệ mới.

Nhiều nước trên thế giới đã ban hành các điều luật nhằm đảm bảo tính bảo mật của thông tin trong đó có thông tin của kế toán. Ví dụ như: Liên minh châu Âu (EU) đã ban hành quy định chung về bảo vệ dữ liệu, trên cơ sở đó phát triển các luật về quyền riêng tư dữ liệu trên khắp châu Âu nhằm bảo vệ tất cả người dân của Liên minh Châu Âu. Quy định này đã thay thế quy định bảo vệ dữ liệu 95/46/EU. Với sự ra đời các quy định bảo vệ dữ liệu, việc truy cập dữ liệu ở châu Âu bước đầu được kiểm soát. Việt Nam gần đây cũng đã ban hành Luật An ninh mạng, có hiệu lực từ ngày 1/1/2019. Luật này đã đưa ra những quy định bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân trong quá trình sử dụng mạng internet.

Bản thân các doanh nghiệp nói chung và lĩnh vực kế toán nói riêng cũng cần phải tự xây dựng cho mình một hệ thống bảo mật nhằm đảm bảo thông tin của doanh nghiệp cũng như khách hàng không bị tiết lộ ra bên ngoài. Các doanh nghiệp cần phải có đội ngũ nhân viên am hiểu về công nghệ thông tin hoặc phải liên kết với các công nghệ thông tin để xây dựng một hệ thống bảo mật dữ liệu.

- Người làm kế toán cũng cần có sự thay đổi để thích ứng với công nghệ mới: Các công cụ mới như Blockchain, ngân hàng mở... đang dần thay đổi phương thức mà kế toán thực hiện. Do đó, người làm kế toán cần phải nắm bắt trước những vấn đề xảy ra để đi trước, đón đầu, tránh tình trạng bị tụt hậu phía sau.

Trí tuệ thông minh và máy móc sẽ là tương lai của kế toán, đây là bước phát triển lớn của thế giới nhưng cũng là một thách thức đối người làm kế toán. Bởi vì trong tương lai sẽ có rất nhiều công việc máy móc sẽ làm thay con người, tốc độ xử lý dữ liệu được thực hiện nhanh hơn với khối lượng lớn hơn. Do vậy, vai trò của kế toán trong toàn bộ quá trình thu thập, xử lý, cung cấp thông tin kế toán cũng bị thay đổi. Tuy nhiên, trong tương lai gần công nghệ cũng không hoàn toàn thay thế được con người do đó, vai trò của người làm kế toán cần được nâng lên ở mức kiểm tra, kiểm soát và phân tích số liệu và quản lý hoạt động.

Nếu như trước đây người làm kế toán chỉ cần có trình độ và chuyên môn về tài chính kế toán là có thể thực hiện công việc kế toán, hiện nay để thích nghi với những thay đổi, người làm kế toán không chỉ am hiểu về tài chính nói riêng mà còn cần thành thạo cả về công nghệ. Khi công nghệ đã xâm nhập sau vào mọi lĩnh vực thì để thực hiện công việc, người làm kế toán buộc phải tự nâng cao trình độ, tự đạo tạo thêm về kiến thức tin học mới.

- Các doanh nghiệp cần đầu tư đào tạo nguồn nhân lực kế toán mới: Như đã phân tích, việc chuyển đổi sang hệ thống hệ thống phần mềm mới, ứng dụng công nghệ cao, không thể diễn ra trong một sớm một chiều mà cần có thời gian. Ngoài việc, đầu tư vào công nghệ mới, các doanh nghiệp cũng cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực kế toán có trình độ cao và am hiểu công nghệ mới. Điều này còn phụ thuộc rất nhiều vào định hướng phát triển của doanh nghiệp cũng như quan điểm của các nhà quản lý của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để bắt kịp với xu thế của thời đại, các doanh nghiệp vẫn cần xây dựng một tiến trình nhằm từng bước đào tạo và xây dựng nguồn nhân lực đủ mạnh để đáp ứng với những thay đổi của công nghệ trong tương lai. Một đội ngũ kế toán viên chuyên nghiệp có thể kiểm tra các thông tin do máy tính tự động đưa ra cũng như xác định tính chính xác của những thông tin đó là điều kiện cần thiết đặt ra đối với các doanh nghiệp trong bối cảnh mới.

Kết luận

Cuộc CMCN 4.0 với nhiều công nghệ mới như, trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, điện toán đám mây, hệ thống ảo... đang từng bước cho thấy sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ tới mọi hoạt động và lĩnh vực kế toán cũng không nằm ngoài xu thế đó. Vai trò của kế toán cũng như cách thức hoạt động của kế toán cũng đang dần chuyển đổi. Công việc của kế toán không còn thực hiện một cách thủ công như trước kia mà thay vào đó là sự tự động hóa, từ khâu nhập dự liệu, kết nối dữ liệu, xử lý, lập báo cáo và phân tích. Công nghệ đã mở ra cho lĩnh vực kế toán những cơ hội mới, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức cần vượt qua như: Làm thế nào để tiếp cận công nghệ mới, nguồn nhân lực kế toán như thế nào, thông tin có được bảo mật không... Để giải quyết những vấn đề này, kế toán cần có một số biện pháp như đầu tư vào công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống bảo mật thông tin...

Theo tài chính

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Huawei mang bất ngờ lớn đến ngành ôtô, tuyên bố vượt Tesla 
06:07:15 13/04/2021
Máy tính đào được Bitcoin cổ nhất thế giới 
16:53:41 13/04/2021
Thấy gì qua việc Trung Quốc quyết 'bóp nghẹt' Alibaba? 
02:11:02 13/04/2021
Bitcoin phá đỉnh, cán mốc 63.000 USD 
19:44:15 13/04/2021
Người Việt nuối tiếc khi Binance Coin liên tục lập đỉnh 
19:12:39 13/04/2021
Nếu bạn đam mê làm Vlog thì tuyệt đối đừng bỏ qua những thiết bị này
02:16:33 13/04/2021
Giáo sư Mỹ: 'Đừng để tiền mã hóa rơi vào tay Trung Quốc 
03:20:49 13/04/2021
Jack Ma "bỏ túi" 2,3 tỷ USD sau khoản phạt kỷ lục của Alibaba 
10:34:52 13/04/2021
'Cựu hacker' HiếuPC: Thế giới hacker cũng có 'đa cấp' 
16:20:55 12/04/2021
Nhìn vào Jack Ma, startup Trung Quốc không dám lên sàn
17:00:03 12/04/2021

Thông tin đang nóng

"Mỹ nhân cảnh nóng" Thang Duy bị phong sát vì "giật chồng" Lưu Gia Linh?
07:33:47 14/04/2021
Đụng trúng người đàn ông trên đường, tôi thảng thốt nhận ra chồng cũ nhưng sợi dây chuyền trên cổ anh mới khiến tôi bật khóc
06:34:00 14/04/2021
Cát Tường, Ốc Thanh Vân chia buồn cùng Hiếu Hiền
06:23:59 14/04/2021
Bố đẻ Trọng Hiếu qua đời
07:40:14 14/04/2021
Hiếu Hiền tiết lộ NS Đức Lang từng đòi hiến mắt cho mình, nghẹn ngào nhớ về những giây phút cuối đời của bố
07:36:18 14/04/2021
Nhan sắc thật Hari Won qua CAM thường: Có xứng 'không tuổi'?
08:18:15 14/04/2021
Cựu nhân viên vạch trần sự lạm dụng và đe dọa bằng lời nói của Seo Ye Ji, khóc lóc vì phải làm việc cho 'điên nữ'
08:56:17 14/04/2021
Thiên thần 18+ Nhật Bản hé lộ tiêu chuẩn bạn trai, giải thích vì sao chỉ tập trung vào "công việc"
07:49:42 14/04/2021
Sự nghiệp 5 năm 'chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng' của Kim Jung Hyun
06:20:13 14/04/2021
Đêm tân hôn, thấy chồng hì hục hồi lâu, tôi bật điện lên thì chạm phải ánh mắt lúng túng và đầy lo sợ của anh
07:29:11 14/04/2021

Tin mới nhất

Microsoft chi 19,7 tỷ USD thâu tóm "bộ não" của trợ lý ảo Siri

06:29:43 14/04/2021
Microsoft sẽ chi ra 19,7 tỷ USD để thâu tóm hãng công nghệ nhận diện giọng nói và trí tuệ nhân tạo Nuance, công ty phát triển bộ não cho trợ lý ảo Siri nổi tiếng của Apple.

'Trâu cày coin' được giá, nhiều người bán chốt lời 

04:32:44 14/04/2021
Đầu tháng 4/2021, thị trường mua bán VGA, trâu cày coin sôi động trở lại nhờ giá Ethereum và VGA tăng cao.

Mỹ ra dự luật cấm Big Tech mua lại công ty khác 

03:05:48 14/04/2021
Chính quyền Mỹ muốn đẩy mạnh chống độc quyền, ngăn cản Big Tech bành trướng quyền lực thông qua những lần mua lại và sáp nhập các công ty nhỏ hơn.

Nvidia tiếp cận thị trường sinh lời nhất của Intel 

03:03:50 14/04/2021
Nvidia hôm 12.4 công bố bộ vi xử lý máy chủ đầu tiên, mở rộng sự thúc đẩy vào thị trường béo bở nhất của Intel với loại chip chuyên xử lý công việc tính toán phức tạp nhất, theo South China Morning Post.

Huawei đổ lỗi cho Mỹ về cuộc khủng hoảng chip toàn cầu 

03:00:36 14/04/2021
Huawei Technologies hôm 12.4 nói lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các công ty Trung Quốc đã đẩy hoạt động mua bán chip trên thế giới vào trạng thái hoảng loạn, theo Nikkei.

Hành trình 15 năm luôn hàng đầu thị trường của Samsung TV 

02:56:14 14/04/2021
Với doanh số chiếm 31,9% thị phần TV trên toàn cầu năm 2020, Samsung đang là một trong những hãng TV bán chạy nhất thị trường hiện nay, theo thống kê của Công ty nghiên cứu thị trường Omdia.

Ericsson được vinh danh dẫn đầu trong thị trường hạ tầng mạng 5G 

02:35:10 14/04/2021
Frost & Sullivan - công ty tư vấn kinh doanh hàng đầu thế giới, vừa vinh danh Ericsson là công ty dẫn dầu thị trường hạ tầng mạng 5G toàn cầu năm 2020.

Tin tặc có thể tấn công người dùng WhatsApp qua số điện thoại

02:32:25 14/04/2021
Kẻ tấn công có thể tạm ngưng tài khoản WhatsApp của bạn bằng số điện thoại đăng ký mà không cần sự cho phép.

Khách hàng LG sẽ 'đổ xô' mua các thiết bị của Samsung và Motorola 

02:29:32 14/04/2021
Với việc LG rút lui khỏi thị trường smartphone, Samsung được cho là công ty sẽ hưởng lợi nhất từ việc này, đặc biệt là thị trường Mỹ. Bên cạnh đó, Motorola cũng có thể nhận được điều tương tự.

Clubhouse phiên bản Android sắp ra mắt 

02:27:05 14/04/2021
Clubhouse phiên bản Android sắp ra mắt 

Gần 2/3 người dùng iPhone sẽ chặn theo dõi quảng cáo 

16:45:43 13/04/2021
Có 68% số người dùng iPhone chọn cách từ chối ứng dụng theo dõi quảng cáo khi Apple triển khai tính năng này trên iOS 14.5.

Màn hình lọc ánh sáng xanh giá từ 5,3 triệu đồng 

16:43:48 13/04/2021
MSI Modern MD là dòng màn hình chuyên nghiệp đạt chứng nhận bảo vệ mắt TUV, chống nhấp nháy mắt và lọc ánh sáng xanh.

Neuralink có thể cấy chip lên não người trong năm nay 

16:38:36 13/04/2021
Elon Musk cho biết Neuralink đang lên kế hoạch thử nghiệm cấy chip lên não người vào cuối 2021.

Hai người sáng lập Google gia nhập CLB trăm tỷ USD 

10:25:33 13/04/2021
Sergey Brin và Larry Page, hai đồng sáng lập của Google (nay là Alphabet) hiện sở hữu khối tài sản hơn 100 tỷ USD mỗi người.

Thu thuế đến 30%, nhưng chính nhân viên Apple cũng chê bai khả năng bảo mật của cửa hàng App Store 

04:22:32 13/04/2021
Người đứng đầu bộ phận chống gian lận của Apple cho rằng, khả năng bảo mật của App Store giống như cầm con dao bằng nhựa ra chiến trường.

Châu Á đã thống trị ngành sản xuất chip như thế nào? 

02:32:41 13/04/2021
TSMC và Samsung Electronics kiểm soát hơn 70% thị trường sản xuất chất bán dẫn toàn cầu.

Sony muốn chuyển hướng phát triển game di động 

02:08:12 13/04/2021
Danh sách việc làm mới từ Sony cho thấy công ty đang có kế hoạch đẩy mạnh vào thế giới game di động, một xu hướng phù hợp hơn so với trước đây.

Google sắp đóng cửa ứng dụng Shopping 

02:06:33 13/04/2021
Google được cho là đang chuẩn bị ngừng cung cấp ứng dụng Shopping trên thiết bị di động, với cả Android và iOS, đồng thời chuyển hướng người dùng đến Shopping trên web.

Án phạt kỷ lục với Alibaba vẫn là 'giơ cao đánh khẽ' 

21:28:05 12/04/2021
Khoản phạt cho hành vi độc quyền của Alibaba là kỷ lục với một công ty tại Trung Quốc, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức tối đa theo luật của nước này.

Quân đội Pháp ôm mộng số hóa chiến trường với "siêu khuyển robot"

20:07:35 12/04/2021
Một số bức ảnh được đăng tải cho thấy robot của hãng Boston Dynamics được áp dụng để thực hiện một số nhiệm vụ đặc biệt trên chiến trường.

Bằng sáng chế mới của Apple cho thấy chức năng tự động sửa chính tả trên iPhone sắp có cải tiến lớn

17:15:16 12/04/2021
Với bằng sáng chế mới nhất, Apple được kỳ vọng sẽ sớm sửa vấn đề tự động sửa lỗi gây khó chịu cho người dùng iPhone từ trước đến nay.

Một website từng tặng Bitcoin cho người dùng 

17:02:36 12/04/2021
Một lập trình viên từng mở website tặng Bitcoin vào năm 2010, khi loại tiền này có giá chưa đến 1 USD/đồng.

Có thể bạn quan tâm

Cháy xưởng in nằm giữa bãi xe ô tô

Đời sống

11:12:17 14/04/2021
Khoảng 6h45 ngày 14/4, một đám cháy bất ngờ bùng lên tại xưởng in quảng cáo địa chỉ 74 Định Công (phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội).

Khám phá những thiên đường có thật trên Trái đất

Du lịch

11:09:53 14/04/2021
Thị trấn Colmar là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất nước Pháp. Mặc dù có diện tích tương đối nhỏ, nhưng nơi đây có tới 3 nhà hát, phòng hòa nhạc Le Grillen, 4 thư viện, một phòng trưng bày nghệ thuật hiện đại và 5 bảo tàng.

Dàn diễn viên đóng 'Phi hồ ngoại truyện' 2021 của Kim Dung

Hậu trường phim

11:08:11 14/04/2021
Bộ phim Phi hồ ngoại truyện kể về cuộc đời của Hồ Phỉ đã khai máy. Tuy nhiên, dàn diễn viên Tần Tuấn Kiệt, Lâm Vũ Thân, Lương Khiết không được đánh giá cao.

Netizen liên tục réo gọi Hải Tú khi Sơn Tùng M-TP ra MV mới

Nhạc việt

11:05:15 14/04/2021
Sau khi Sơn Tùng cập nhật bài đăng mới nhất trên trang cá nhân về MV mới sắp ra mắt mang tên Muộn rồi mà sao còn, nhiều khán giả nhanh chóng réo tên Hải Tú.

Phạm Hương hiếm hoi đăng ảnh con trai thân thiết bên người đàn ông lạ, công khai dung mạo ông xã đại gia hay gì đây?

Sao việt

11:04:16 14/04/2021
Tạm xa showbiz, Phạm Hương có cuộc sống hạnh phúc và viên mãn cùng gia đình nhỏ ở Mỹ.

Thất thế tại showbiz, Phạm Băng Băng giờ đây chỉ nương nhờ vào mối quan hệ với hotgirl mạng và phú bà Trung Quốc?

Sao châu á

11:00:46 14/04/2021
Không còn là nữ hoàng Phạm Băng Băng quyền lực của showbiz Hoa ngữ, tình thế của nữ diễn viên bây giờ lên không được, xuống cũng chẳng xong.

Những tình tiết đáng chú ý trong ngày thứ 2 xét xử đại án Gang thép Thái Nguyên

Pháp luật

10:57:19 14/04/2021
Đại diện TISCO cho biết số tiền 830 tỷ đồng chưa phải thiệt hại cuối cùng đối với doanh nghiệp này, còn cựu chủ tịch Tổng công ty Thép VN phủ nhận tẩu tán tài sản.

Xử trí khô miệng do dùng thuốc

Sức khỏe

10:56:13 14/04/2021
Để khắc phục tình trạng khô miệng, có thể dùng chất thay thế nước bọt và nước súc miệng có nguồn gốc từ hydroxyethylcellulose với các tên hyetellose, hypromellose hoặc carmellose...

Hướng dương ngược nắng: Châu muốn bồi thường tai nạn cho Kiên, bảo hết yêu mà gặp nhau phải make up thật xinh, lên đồ "lồng lộn"

Phim việt

10:45:42 14/04/2021
Trong tập 23 Hướng dương ngược nắng, cảnh Châu chuẩn bị đi gặp Kiên khiến khán giả cứ ngỡ cô chuẩn bị đi hẹn hò người yêu chứ không phải gặp kẻ mình đang hận chết đi sống lại.

Giải mã cái kết gây sốc của bộ phim 'Cô gái trẻ hứa hẹn'

Phim âu mỹ

10:41:16 14/04/2021
Bất ngờ đến nhức nhối là cảm nhận của không ít các cây bút quốc tế về Cô gái trẻ hứa hẹn - bộ phim đang chạy đua ở 5 hạng mục của giải Oscar năm nay.

Đại học danh giá bậc nhất Hà Nội, thi đạt 9 điểm mỗi môn cũng chưa chắc suất đỗ: Cảnh quan thì đẹp như phim Trái tim mùa thu

Học hành

10:30:19 14/04/2021
Trở thành sinh viên của ngôi trường này luôn là ước mơ của bao thế hệ học sinh trên khắp cả nước.

Selena Gomez bỗng bị "đào mộ" khoảnh khắc mua mỹ phẩm 10 năm trước, câu chuyện phía sau cũng thú vị chẳng kém!

Làm đẹp

10:30:07 14/04/2021
Cứ hỏi 10 người thì phải đến 9 người ca ngợi Rare Beauty của Selena Gomez đấy!

Nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản đầu tư gián tiếp

Thế giới

10:28:29 14/04/2021
Ông Thiệu Bá Khoa (TPHCM) làm việc tại Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Công ty dự định tiếp nhận nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân) góp vốn và tỷ lệ góp là 3% vốn điều lệ công ty. Ông Khoa hỏi, nhà đầu tư này có bắt buộc phải mở tài k...

Quần Jennie mặc bỗng gây sốt nhưng fan tìm mỏi mắt chẳng biết hãng nào, sự thật phía sau khiến ai nấy chưng hửng!

Phong cách sao

10:23:37 14/04/2021
Cô Jennie này quả là khiến người ta mất thời gian mà!

Trường Ca Hành: Netizen bớt chê Địch Lệ Nhiệt Ba già xấu, tạo hình đàn ông còn đẹp hơn khi làm công chúa

Phim châu á

10:18:38 14/04/2021
Tạo hình đàn ông của Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim Trường Ca Hành nếu như không có 2 sợi tóc le que thì quả là rất thuận mắt.