Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Tích cực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hiện có 72 tổ chức cơ sở Đảng, với gần 5.800 đảng viên, sinh hoạt ở 5 loại hình khác nhau.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Tích cực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị - Hình 1
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng khen thưởng các tập thể làm tốt công tác kiểm tra, giám sát năm 2019. Ảnh:P.Hằng

Với sự tập trung lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, các cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và các mặt công tác xây dựng Đảng, góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chung của tỉnh đề ra trong năm 2019.

* Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Đồng chí Nguyễn Xuân Dũng, Ủy viên thường vụ Đảng ủy Cục Thuế tỉnh cho biết, để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thuế tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác Dân vận. Qua đó đã kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong công tác quản lý thu; kịp thời nắm bắt thông tin về những vấn đề tổ chức, cá nhân, người nộp thuế đặt ra để chỉ đạo xử lý. Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thuế tỉnh thường xuyên chỉ đạo ngành thuế phải tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân để người dân, doanh nghiệp ngày càng nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, đóng góp cho ngân sách nhà nước ngày một tốt hơn. Kết quả trong năm 2019, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là 37.330 tỷ đồng, đạt 100,4% dự toán (tăng 113,5% so với năm trước).

Đồng chí Nguyễn Minh Thanh, Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhận xét, trong năm 2019 các cấp ủy cơ sở trong Đảng bộ khối đều có sự phối hợp tốt với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành và của đơn vị mình. Trong đó, cấp ủy các cơ quan Đảng của tỉnh đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực kinh tế – xã hội , quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng. Tham mưu tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng một cách kịp thời. Tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên có sai phạm.

Cấp ủy Đảng trong các cơ quan quản lý nhà nước thì tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên làm tốt vai trò tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong năm 2019. Thực hiện thu ngân sách nhà nước; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án do tỉnh quản lý. Chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai các giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Kết quả trong năm 2019, Đồng Nai là một trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Cấp ủy Đảng trong cơ quan MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội , hội quần chúng lãnh đạo làm tốt công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội ; vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh và đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Cấp ủy trong cơ quan khối nội chính, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị để lãnh đạo cán bộ, đảng viên chủ động tham mưu cho tỉnh các giải pháp góp phần giữ vững an ninh – quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Với sự nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nêu trên, các cơ quan, đơn vị trong Khối các cơ quan tỉnh đã góp phần đáng kể vào những thành tựu đạt được của tỉnh trong năm 2019. Nổi bật là kinh tế của tỉnh tăng trưởng cao, GRDP tăng 9,05%; thu ngân sách vượt dự toán giao; thu nhập bình quân đầu người đạt 112 triệu đồng. Nhân dân phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

* Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Song song với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã chú trọng lãnh đạo công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Tích cực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị - Hình 2
Các đồng chí Bí thư và Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao quyết định tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên ngành Thuế và Kho bạc Nhà nước cấp huyện về trực thuộc Đảng ủy Kho bạc Nhà nước tỉnh và Đảng ủy Cục Thuế tỉnh, thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trần Văn Giới, công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được Ban Thường vụ và cấp ủy cơ sở Đảng trong khối triển khai đầy đủ, kịp thời. Sau học tập, các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hành động nghiêm túc, đề ra giải pháp thực hiện cụ thể, thiết thực.

Ban Thường vụ Đảng ủy khối cũng kịp thời có các văn bản hướng dẫn cấp ủy cơ sở tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Duy trì hoạt động Tổ Báo cáo viên và Tổ Cộng tác viên dư luận xã hội để thường xuyên nắm bắt các luồng ý kiến, tâm trạng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức trước các sự kiện, vấn đề của đất nước, của tỉnh, phản ánh ngay với cấp ủy cấp mình và Đảng ủy khối để có định hướng tuyên truyền. Qua đó nâng cao sức “đề kháng” trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh còn chú trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở. Trong năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy khối tiếp tục phân công các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng và chuyên viên các ban tham mưu của Đảng ủy khối dự, theo dõi và hướng dẫn sinh hoạt ở các chi bộ. Qua dự sinh hoạt chi bộ với cơ sở, Đảng ủy khối đã nắm bắt được tình hình cán bộ, đảng viên cũng như chấn chỉnh một số thiếu sót trong quá trình sinh hoạt chi bộ ở nhiều nơi.

Để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cũng rất quan tâm công tác Kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng viên sai phạm để giữ nghiêm kỷ luật của Đảng và góp phần làm trong sạch bộ máy. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lê Thanh Thơ cho biết, trong năm 2019 Đảng ủy khối đã tăng số lượng giám sát thường xuyên bằng phương pháp giám sát trực tiếp đối với các cấp ủy cơ sở và tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với tổ chức Đảng, đảng viên. Qua đó đã chủ động nắm bắt kịp thời tình hình và lãnh đạo, chỉ đạo chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót ở một số cấp ủy, tổ chức Đảng cơ sở.

Bên cạnh đó, Đảng ủy khối đã quan tâm xử lý, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ảnh. Những nơi mất đoàn kết nội bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy khối chỉ đạo tập trung giải quyết. Những đảng viên vi phạm đã xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm. Kết quả trong năm 2019, toàn Đảng bộ khối có 25 đảng viên bị thi hành kỷ luật, giảm 10 trường hợp so với năm trước.

Phương Hằng

Theo Đongnai

Tập trung tuyên truyền phát triển Đảng trong khối doanh nghiệp

Sáng 20-9, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 12- NQ/TU của Tỉnh ủy trong 9 tháng đầu năm 2019; tình hình xây dựng tổ chức cơ sở Đảng; những khó khăn, vướng mắc và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tập trung tuyên truyền phát triển Đảng trong khối doanh nghiệp - Hình 1

Bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Lê Tuấn Anh trao đổi ý kiến tại hội nghị. Ảnh:N.Trinh

Tính đến 12-9, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp có tổng số 85 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trực thuộc sinh hoạt tại 35 Đảng bộ và 50 chi bộ cơ sở với tổng số 5.927 đảng viên, trong đó có 1.875 đảng viên nữ. Hoạt động của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp theo 5 loại hình: Quy định 287 (gồm các công ty cổ phần, công ty TNHH, trong đó Nhà nước sở hữu 50% vốn điều lệ); Quy định 288 (gồm các công ty cổ phần, công ty TNHH, trong đó Nhà nước sở hữu 50% vốn Nhà nước trở xuống); Quy định 170 (gồm các doanh nghiệp tư nhân); Quy định 171 (gồm tổ chức Đảng trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) và Quy định 98 (gồm tổ chức Đảng trong cơ quan hành chính sự nghiệp).

Căn cứ Nghị quyết 12 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tham mưu Ban Chấp hành ban hành Nghị quyết số 04 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả trên các lĩnh vực: Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác quốc phòng an ninh; giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả...

Tuy nhiên, Đảng bộ Khối cũng đang gặp một số khó khăn, như: phát triển Đảng 9 tháng đầu năm chưa đạt chỉ tiêu; thành lập mới tổ chức Đảng trong doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp dân doanh chỉ được một cơ sở/tổng chỉ tiêu giao 2 cơ sở...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, nơi đang có trên 200 ngàn lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp là một nguồn nhân lực rất lớn để phát triển Đảng. Nhiệm vụ của Đảng bộ Khối là phải tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động về Đảng, cũng như vận động các chủ doanh nghiệp, nhất là khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước để thực hiện đạt mục tiêu đề ra.

Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy cũng đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; đồng thời yêu cầu Đảng bộ Khối thảo luận cụ thể các giải pháp, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019; quán triệt, triển khai có hiệu quả Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về công tác Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng khóa XIII.

N.Trinh

Theo Đongnai

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Đau lòng: Chạy về báo tin cha bị tai nạn, con trai tông vào xe bán tải tử vong00:33Người dân đổ ra sông bắt nghêu01:00Nông sản Hải Dương vào tới Sài Gòn, người dân nhận miễn phí02:27Vì sao Nhà hát gần 200 tỷ đồng ở Huế mới dùng đã hỏng?01:01Đồng loạt ra quân đầu xuân xây dựng cầu Mỹ Thuận 201:03Bắt đầu kéo cáp điện cho toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên00:40Khánh Hòa cách ly từ dân, quân đến du khách từ Hải Dương01:10Xe đưa rước công nhân tông gãy trụ điện, 1 người chết, 1 người bị thương01:12Ảnh: Cuộc sống người dân tại ổ dịch nóng nhất tỉnh Hải Dương00:58Tình huống trẻ nhỏ ngồi sau, tự mở cửa rồi ngã khỏi xe ô tô đang chạy00:24Người đi mua vàng Thần Tài ngày càng đông00:49Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện bia mang tên Hoàng Sa, Trường Sa03:58Phố cá lóc nướng đông nghẹt ngày vía Thần tài, nhiều gia đình "hốt bạc" khi bán sạch 2.000 con trong một buổi sáng01:44Xiaomi Mi 11 5G ra mắt tại Việt Nam, giá bán ấn tượng02:40Cháy nhà gần chợ, khu phố náo loạn00:42Thâu đêm lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên người đến TPHCM sau Tết02:50Trường ĐH ở Việt Nam mua 100.000 liều vắc xin Covid-19 cho sinh viên, giảng viên?02:36Xây nhà vệ sinh bằng chai nhựa tặng trường tiểu học miền biên viễn Cao Bằng02:57Tuyến đường huyết mạch quốc lộ 5A vắng lặng giữa mùa dịch Covid-1901:00Tin dịch Covid-19 hôm nay 25.2 tại TP.HCM: 14 ngày liên tiếp không có ca nhiễm cộng đồng02:00

Tiêu điểm

Đau lòng: Chạy về báo tin cha bị tai nạn, con trai tông vào xe bán tải tử vong
14:41:38 26/02/2021
Đèo Bảo Lộc kẹt cứng sau tai nạn liên hoàn
01:33:45 27/02/2021
Ảnh: Nữ sinh Sư phạm khóc nức nở, từ TP.HCM ra Hà Nội tiễn người yêu lên đường nhập ngũ
10:52:26 27/02/2021
Giá vàng hôm nay 27/2: Rơi xuống mức thấp nhất hơn 6 tháng
07:12:54 27/02/2021
Ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu kiểm điểm chủ tịch phường để tụ tập ngàn người ở chùa Viên Giác
13:50:52 26/02/2021
Bệnh nhân COVID-19 'siêu lây nhiễm' ở ổ dịch Cẩm Giàng xuất viện
20:25:20 26/02/2021
Xe máy Honda tràn ngập thị trường vì lý do này
14:35:58 26/02/2021
Hà Nội chỉ đạo các trường sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại
17:10:08 26/02/2021
Thị trường ô tô tỉnh lẻ vào “tầm ngắm” các hãng xe
10:31:48 27/02/2021
Cách xếp lương viên chức là giáo viên có hiệu lực từ tháng 3.2021
14:23:13 27/02/2021

Thông tin đang nóng

Hồ Ngọc Hà khoe ảnh mẹ ruột bên đàn con cháu
22:03:04 27/02/2021
Chi Pu tiếp tục làm dân tình khó nghĩ vì câu trả lời nhạy cảm: "Trong hình có nhiều loa mà sao chỉ hỏi một loa?"
23:20:21 27/02/2021
Bệnh nhân COVID-19 ở Gia Lai tái dương tính sau 7 ngày xuất viện
23:23:04 27/02/2021
Song Hye Kyo tiết lộ điều không hề thay đổi cả trước và sau khi ly hôn Song Joong Ki
23:35:41 27/02/2021
Ông Park bật mí về tương lai của mình sau khi chia tay VFF
23:31:36 27/02/2021
Đêm tân hôn vừa chạm vào người thì vợ đã hét toáng lên hoảng sợ, song cô ấy nức nở tiết lộ sự thật mới khiến tôi rụng rời
22:31:39 27/02/2021
Đi công tác để con gái riêng ở nhà với chồng, tôi rụng rời nhìn vết máu trên ga giường
06:07:38 28/02/2021
Người đẹp chuyển giới Vbiz đọ giàu có: Hương Giang, Khánh Chi đều đỉnh
21:59:57 27/02/2021
Tỉnh dậy sau tai nạn thập tử nhất sinh, chồng "chết điếng" nhìn bộ dạng của vợ rồi bật khóc ân hận, vội vàng sửa đổi thói quen hình thành cả chục năm
22:34:00 27/02/2021
Paris Hilton shopping sương sương trước giờ lên sóng show truyền hình
23:46:30 27/02/2021

Tin mới nhất

Hà Nội: Phối hợp bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động

07:53:42 28/02/2021
BHXH Hà Nội cho biết năm 2020, mặc dù các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn gặp khó khăn vì dịch Covid-19, nhiều DN giải thể, dừng hoạt động nhưng tỉ lệ nợ đọng BHXH của TP giảm còn 2,58%.

Giá tiêu hôm nay 28/2: Thủ phủ hồ tiêu Gia Lai tăng nhẹ, dự báo thị trường tháng 3/2021 khả quan

07:50:07 28/02/2021
Giá tiêu hôm nay 28/2 cao nhất 55.500 đồng/kg, tăng nhẹ tại Chư Sê (Gia Lai). Trên thế giới giá tiêu Ấn Độ đang có chuỗi đà tăng.

Giá cà phê hôm nay 28/2: Giá giảm do cung ngắn hạn tăng,'món quà hy vọng' của Tổng thống Mỹ Biden

07:46:32 28/02/2021
Dù có xu hướng giảm nhưng giá cà phê vẫn đang ở mức cao, các nhà sản xuất đang tranh thủ ký kết các hợp đồng bán hàng mới, khiến phần nào làm tăng nguồn cung ngắn hạn. Giá cà phê arabica tuần qua giảm 1,82% về 137,5 USD Cents/lb, giá cà...

Giá vàng hôm nay 28/2: Tuần tới, vàng có dứt đà giảm mạnh?

07:24:27 28/02/2021
Giá vàng hôm nay 28/2: Tuần tới, vàng có dứt đà giảm mạnh sau hai tháng giảm liên tiếp và chạm mức thấp nhất trong hơn 8 tháng?

Các hồ thủy điện xả nước phục vụ gieo cấy vụ đông xuân

07:17:31 28/02/2021
Theo Tổng cục Thủy lợi, đến nay các hồ thủy điện đã xả 5,14 tỷ mét khối nước phục vụ cấp nước đổ ải và gieo cấy vụ đông xuân 2020-2021 khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, tiết kiệm 0,7 tỷ mét khối nước so với kế hoạch ban đầu. Trong đ...

Duy trì mức sinh thay thế đồng đều ở các vùng, miền

07:14:40 28/02/2021
Việt Nam đã đạt mức sinh thay thế và liên tục giữ vững tổng tỷ suất sinh (số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ) ở mức dưới 2,1 con hơn 10 năm qua (từ năm 2006). Tuy nhiên, cần có những chính sách phù hợp để điều chỉnh ...

Phát huy vai trò hội nông dân trong bảo vệ môi trường

07:12:15 28/02/2021
Thời gian qua, Hội Nông dân Việt Nam đóng vai trò hết sức quan trọng trong đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) nói chung và các biện pháp BVMT nông thôn, bảo vệ sức khỏe người dân nói riêng tới...

Người nuôi tôm Hà Tĩnh tất bật cải tạo ao đầm, chuẩn bị vụ tôm xuân hè

07:09:14 28/02/2021
Với sự chuẩn bị chu đáo từ công tác cải tạo ao đầm, lựa chọn nguồn giống, đầu tư cơ sở hạ tầng... người nuôi tôm Hà Tĩnh đang khởi động vụ nuôi tôm xuân hè 2021 với hi vọng sẽ giành được nhiều thắng lợi.

Hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân vùng dịch

06:58:16 28/02/2021
Với mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay của toàn xã hội hỗ trợ những địa phương, người dân gặp khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống bởi dịch Covid-19, T.Ư Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam đã phát động Chiến dịch Chung s...

Dự báo thời tiết ngày 28/2: Bắc Bộ tiếp chuỗi ngày mưa rét, Nam Bộ nắng

06:49:58 28/02/2021
Sáng 28/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Nhiều tỉnh thành có mưa vào buổi sáng, trưa chiều trời nắng.

Sáng 28/2, nước ta không có thêm ca mắc Covid-19

06:14:33 28/02/2021
Theo Bộ Y tế, tính từ 18h ngày 27/2 đến 6h ngày 28/2, Việt Nam không phát hiện thêm ca mắc mới Covid-19.

Huyện Như Thanh thu hút các doanh nghiệp có mặt hàng xuất khẩu

06:00:30 28/02/2021
Tận dụng nguồn nguyên liệu và lao động dồi dào, những năm gần đây huyện Như Thanh đã có nhiều giải pháp thu hút các doanh nghiệp có mặt hàng xuất khẩu đầu tư vào huyện, qua đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tạo việc làm cho nhiều l...

Huyện Quan Sơn đưa nghị quyết vào cuộc sống

05:58:36 28/02/2021
Ngay sau thành công đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, các địa phương trên địa bàn huyện Quan Sơn khẩn trương bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa, triển khai nghị quyết, bằng cách bám sát vào các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp c...

Các doanh nghiệp ở Hải Dương bắt đầu hoạt động trở lại sau thời gian chống dịch

05:50:30 28/02/2021
Bắt đầu từ 27/2, một số doanh nghiệp trên địa bàn Hải Dương đã hoạt động trở lại sau thời gian tạm dừng để phòng, chống dịch COVID-19.

Giai đoạn 2021 - 2030 cần đầu tư cho ngành điện 13 tỷ USD/năm

05:46:59 28/02/2021
Theo dự thảo Quy hoạch điện VIII, hàng năm Việt Nam cần đầu tư cho ngành điện khoảng 13 tỷ USD/ năm trong giai đoạn 2021 - 2030 và trên 12 tỷ USD/ năm trong giai đoạn 2031 - 2045.

"Tâm dịch" Hải Dương: Khi nào trường học an toàn?

05:43:38 28/02/2021
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương đã ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. 

Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số là yêu cầu bức thiết hiện nay

05:42:04 28/02/2021
Dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, do đó các chuyên gia kinh tế cho rằng, Việt Nam cần thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giai đoạn hậu Covid-19 dựa trên đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Cần đảm bảo chế độ cho người lao động ở vùng đặc biệt khó khăn

05:30:53 28/02/2021
Từ việc hưởng lương và các chế độ theo vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, bỗng dưng 15 nhân viên đang công tác tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Hiệp Đức (H. Hiệp Đức, Quảng Nam) bị chuyển sang hợp đồng theo Nghị định số...

Yên Bái giải cứu nông sản giúp nông dân Hải Dương

05:26:36 28/02/2021
Bà Bùi Thị Sửu, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái cho biết: Ngày 27/2, tại địa điểm đầu cầu Km3, thuộc phường Minh Tân thành phố Yên Bái (Yên Bái), Hội Nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...

Nam Định: Hàng nghìn công nhân công ty giày da Nam Hà đình công

05:24:13 28/02/2021
Mặc dù mới đầu xuân nhưng hàng nghìn công nhân thuộc công ty giày da Nam Hà phải đình công đòi quyền lợi liên quan đến tiền lương.

Những bác sĩ không mặc blouse trắng

05:18:56 28/02/2021
Trong suốt những đợt dịch Covid-19 vừa qua có một đội ngũ y bác sĩ luôn lặng thầm lặng cống hiến sức mình vào cuộc chiến chung của ngành Y tế Việt Nam.

TH khởi công Dự án Chăn nuôi bò sữa công nghệ cao tại An Giang

05:16:44 28/02/2021
Đây là dự án chăn nuôi bò và chế biến sữa lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long, với quy mô nuôi 10.000 con bò và chế biến 135 tấn sữa tươi sạch/ngày, vốn đầu tư 2.655 tỷ đồng.

Tuổi trẻ Cần Thơ khởi động Tháng Thanh niên 2021

05:10:31 28/02/2021
Tại quận Ninh Kiều, hơn 150 đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) sôi nổi ra quân thực hiện công trình thanh niên vệ sinh, khai thông cống rãnh ở rạch Tham Tướng. Sau hoạt động này, các cơ sở Ðoàn trên địa bàn phấn đấu thực hiện ít nhất 1 công t...

Tỉnh đoàn Bắc Giang khởi động tháng Thanh niên, khánh thành cầu 1,6 tỷ đồng

05:08:53 28/02/2021
Ngày 27/2, Tỉnh Đoàn Bắc Giang tổ chức chương trình Khởi động Tháng Thanh niên và khánh thành công trình thanh niên cấp tỉnh cầu Bến Mộng.

Đồng Tháp, Cà Mau tưng bừng các hoạt động Tháng thanh niên ​

05:06:28 28/02/2021
Ngày 27/02, Tỉnh đoàn Đồng Tháp và Cà Mau ra quân sôi nổi các hoạt động Tháng Thanh niên 2021 với chủ đề Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Kỳ lạ hơn 5.000 doanh nghiệp 'mất tích', không thể liên lạc

04:56:51 28/02/2021
Bộ KH&ĐT cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2021, cả nước có hơn 5.564 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, đồng thời cơ quan chức năng không thể liên lạc.

Nữ tân binh: "Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc không chỉ của riêng nam giới"

22:50:07 27/02/2021
Dù đã tốt nghiệp đại học, đang có một công việc ổn định nhưng nữ tân binh 23 tuổi đã viết đơn tự nguyện lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Những 'bóng hồng' 9X ở Gia Lai xung phong lên đường nhập ngũ

22:47:57 27/02/2021
Mùa xuân này, hơn 2.500 thanh niên của Gia Lai lên đường nhập ngũ, trong đó có 7 bóng hồng viết đơn tình nguyện xin gia nhập vào hàng quân ngũ.

Sẽ đầu tư cho ngành điện 128 tỷ USD trong 10 năm tới?

22:28:05 27/02/2021
Theo Dự thảo Quy hoạch Điện VIII, tổng vốn đầu tư phát triển điện lực giai đoạn 2021 - 2030 khoảng 128,3 tỷ USD. Trong đó, cho nguồn điện là 95,4 tỷ USD, cho lưới điện khoảng 32,9 tỷ USD.

Gần 1.000 tân binh tham gia nghĩa vụ công an

22:26:42 27/02/2021
Sáng 27/2, gần 1.000 thanh niên thuộc 30 quận, huyện, đủ tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, sức khỏe bắt đầu thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Con trai của Quang Dũng - Jennifer Phạm tuổi 13 cao 1m72

Sao việt

07:54:33 28/02/2021
Bảo Nam - con trai của hoa hậu Jennifer Phạm và ca sĩ Quang Dũng ở tuổi 13 trông chững chạc, ra tháng thanh niên với chiều cao nổi bật 1,72 m.

"Anh ơi mùa xuân đến rồi đó/Nó ở trường luôn đến chiều về": Hàng loạt tâm trạng mừng rớt nước mắt của hội phụ huynh khi con sắp trở lại trường

Netizen

07:53:14 28/02/2021
Những ngày loạn nhà, đánh nhau chí chóe, ăn ngủ vô tội vạ... thế là đã sắp qua rồi. Bố mẹ ơi, chúng ta đã được giải phóng.

6 kiểu người dễ bị béo phì dù có ăn ít cũng vẫn tăng cân đều đều, kiểm tra xem bạn có thuộc nhóm nào không

Sức khỏe

07:52:30 28/02/2021
Những người có các đặc điểm sau đây thường dễ bị tăng cân mất kiểm soát hơn, xem ngay để chủ động cải thiện vấn đề của mình bạn nhé!

Những kỷ lục Guiness kỳ quái nhất thế giới

Chuyện lạ

07:51:50 28/02/2021
Ăn một đĩa mì Pasta chỉ trong 26,69 giây hay xỏ 214 khuyên ở vùng kín, theo bạn đâu là kỷ lục thế giới kỳ quái nhất?

Giá Bitcoin hôm nay 28/2: Thị trường nổi sóng, Bitcoin bật tăng

Thế giới

07:43:48 28/02/2021
Trong 24 giờ qua, giá Bitcoin quay đầu tăng mạnh khiến các tiền ảo vốn hóa nhỏ hơn cũng bốc đầu, đẩy vốn hóa toàn thị trường lên trên 1.440 tỷ USD.

Học cách của ‘gái hư’ để tìm ‘VÙNG TUYỆT ĐỈNH’ của đàn ông khi làm chuyện ấy

Kiến thức giới tính

07:43:05 28/02/2021
Đàn ông họ thích yêu một cô gái thùy mị nhưng cực kỳ thích được lên giường với những cô gái ‘hư hỏng’. Bởi vì những cô gái này mới khơi gợi, tìm được đúng điểm khiến cánh đàn ông mê mệt.

Nói về vụ Sơn Tùng, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong: 'Có thể khẳng định 2 beat mượn nhau để sử dụng'

Nhạc việt

07:39:05 28/02/2021
Nguyễn Hải Phong và Trần Dũng Khánh đã có những chia sẻ liên quan đến vụ lùm xùm đạo nhạc của Sơn Tùng M-TP dưới góc độ cá nhân.

Thịt bò xào khoai tây

Ẩm thực

07:35:32 28/02/2021
Khoai tây chiên vàng giòn, bên trong mềm, thịt bò vừa chín tới, mềm ngọt, thích hợp khi dùng với cơm trắng.

Bruno Mars lập ban nhạc với rapper Anderson .Paak

Nhạc quốc tế

07:35:01 28/02/2021
Cùng với rapper Anderson .Paak, Bruno Mars thành lập nhóm Silk Sonic. Bộ đôi đã thu âm xong một album cho người hâm mộ.

Trương Bá Chi bật khóc khi nhắc tới 3 con trai

Sao châu á

07:34:48 28/02/2021
Trương Bá Chi đã không giấu được cảm xúc khi ngồi tâm sự với các chị em trên chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng.

Hiền Hồ: 'Tôi chưa có nhà'

Phỏng vấn sao

07:31:15 28/02/2021
3 năm bước chân vào thị trường âm nhạc, Hiền Hồ cho biết cô có được danh tiếng, tiền bạc, khán giả nhưng cũng thường xuyên mất ngủ vì lo lắng.

Những set đồ gợi cảm nàng lưu ngay để “đổi gió” phong cách dịp cuối tuần

Thời trang

07:25:16 28/02/2021
Cuối tuần là dịp thích hợp để các nàng thay đổi style ăn mặc sao cho mới mẻ hơn một chút. Chị em có thể diện những set đồ gợi cảm thay vì những công thức mix & match thanh lịch, nền nã hàng ngày.

Đến hẹn lại lên, xuân sang, dàn sao Việt lại thi nhau lăng xê váy hoa ngọt ngào

Phong cách sao

07:25:04 28/02/2021
Váy hoa chính là item được ưa chuộng nhất trong mùa xuân. Các mỹ nhân Việt cũng thi nhau chọn váy hoa để hoàn thiện phong cách.

Hyundai Sonata N Line 2021 chốt giá hơn 900 triệu đồng

Xe máy

07:21:34 28/02/2021
Hyundai Sonata N-Line 2021 vừa được công bố giá bán từ 50.990 dollar Australia (tương đương 925,19 triệu đồng) tại xứ sở chuột túi. Sedan thể thao này có công suất tối đa 290 mã lực.

Mẹ chồng 50 tuổi ham trai trẻ, cưới xong một tuần không ra khỏi phòng, tôi xông vào mà sốc

Tâm sự

07:20:41 28/02/2021
Tôi lấy chồng được 3 năm nay và có một bé trai hơn 1 tuổi. Sau đám cưới vợ chồng tôi sống chung với mẹ chồng trong căn nhà của bà. Bố chồng tôi thì đã mất từ lâu. Trên chồng tôi có một chị gái nhưng chị cũng lập gia đình theo chồng rồi.