Dẫn vốn trái phiếu doanh nghiệp đi đúng luồng

Hai năm liên tiếp 2019 và 2020, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp lập kỷ lục vượt trái phiếu Chính phủ. Như hai mặt đồng xu, nếu không căn chỉnh đúng luồng, sẽ rất nhiều rủi ro tiềm ẩn…

Dẫn vốn trái phiếu doanh nghiệp đi đúng luồng - Hình 1

Ông Đỗ Ngọc Quỳnh, Tổng thư ký Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA)

Sự phát triển của thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong hai năm qua đã góp phần làm giảm bớt áp lực cho hệ thống ngân hàng trong việc cung ứng vốn dài hạn cho nền kinh tế. Qua đó, giảm tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn và cải thiện khả năng thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.

Tuy nhiên, nếu không liên tục củng cố và hoàn thiện hệ thống chính sách quản lý vận hành tương xứng với quy mô phát triển của thị trường trái phiếu doanh nghiệp thì sự phát triển nhanh của thị trường này có thể tạo ra những rủi ro tiềm ẩn lớn cho cả hệ thống tài chính. Xung quanh câu chuyện này, VnEconomy đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Ngọc Quỳnh, Tổng thư ký Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam.

Thưa ông, tính riêng năm 2020, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt mức kỷ lục 429,5 nghìn tỷ VND, tăng 28,3% so với năm 2019, không ít ý kiến khuyến cáo thị trường đang nóng và tiềm ẩn rủi ro lớn, quan điểm của ông như thế nào?

Hai năm trở lại đây, sự phát triển đột phá của thị trường trái phiếu doanh nghiệp về mặt quy mô đã gây ra sự chú ý lớn đối với xã hội nói chung, cả với các cơ quan quản lý và với nhà đầu tư. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử, hai năm liên tiếp 2019-2020, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành thành công vượt tổng giá trị trái phiếu Chính phủ phát hành trên thị trường. Đây là một bước ngoặt lịch sử của thị trường trái phiếu .

Tuy nhiên, điều này cũng làm nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu thị trường trái phiếu doanh nghiệp có đang phát triển an toàn, bền vững, hay đang tiềm ẩn những rủi ro cho nhà đầu tư nói riêng và cho cả thị trường tài chính và nền kinh tế nói chung ?

Có 2 phương thức phát hành trái phiếu cơ bản là phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng. Khi chọn phương thức phát hành riêng lẻ, theo thông lệ quốc tế, tổ chức phát hành thường chỉ được phép tiếp cận để chào bán trái phiếu cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp, có hiểu biết và năng lực tự đánh giá rủi ro của trái phiếu. Trong khi đó, nếu chọn phương thức phát hành ra công chúng, thì tổ chức phát hành có thể chào bán trái phiếu tới mọi đối tượng nhà đầu tư, bao gồm cả nhà đầu tư không chuyên nghiệp, là đối tượng ít hiểu biết và không có nhiều khả năng tự đánh giá rủi ro của trái phiếu.

Vì vậy, để bảo vệ nhà đầu tư và tạo sự phát triển lành mạnh, bền vững cho thị trường, chính sách về điều kiện, chuẩn mực phát hành, thủ tục phát hành, nghĩa vụ công bố thông tin minh bạch, niêm yết trái phiếu… đối với các doanh nghiệp muốn phát hành trái phiếu ra công chúng sẽ được quy định rất chặt chẽ. Đối với các doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo hình thức riêng lẻ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp, các quy định này thường sẽ được kiểm soát lỏng và thoáng hơn.

Trong thời gian vài năm gần đây, ở Việt Nam, bên cạnh các chính sách lỏng hơn về điều kiện, thủ tục phát hành…, chúng ta còn cho phép các trái phiếu doanh nghiệp chọn phương thức phát hành trái phiếu riêng lẻ được chào bán ra công chúng cho cả các nhà đầu tư không chuyên nghiệp trên thị trường thứ cấp sau một năm kể từ ngày phát hành. Cùng với đó, một mặt Ngân hàng Nhà nước kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng và tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn của ngân hàng thương mại chặt chẽ hơn.

Mặt khác, lãi suất tiền gửi ngân hàng có xu hướng giảm nhanh đã thúc đẩy nhu cầu của các nhà đầu tư nói chung và nhà đầu tư không chuyên nghiệp nói riêng tìm kiếm các cơ hội để đa dạng hoá kênh đầu tư có lãi suất cao hơn. Vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam đã đẩy mạnh phát hành trái phiếu theo phương thức phát hành riêng lẻ để huy động vốn.

Thêm vào đó, một số ngân hàng thương mại đã cung cấp dịch vụ trở thành kênh bán buôn, bán lẻ trái phiếu doanh nghiệp và một số công ty chứng khoán đã mạnh dạn cung cấp dịch vụ tạo lập thị trường đảm bảo thanh khoản cho các trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường thứ cấp tạo thuận lợi rất lớn cho các nhà đầu tư trái phiếu nên thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã tăng nóng trong hai năm qua.

Câu hỏi đặt ra là, hàng nghìn nhà đầu tư cá nhân không chuyên nghiệp đã đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp được phát hành theo phương thức riêng lẻ hiện nay có thực sự hiểu về các rủi ro tiềm ẩn đối với khoản đầu tư vào các trái phiếu này của họ hay không? Với lượng vốn của xã hội đổ vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành theo phương thức riêng lẻ lớn như hiện nay, liệu chúng ta nên lái dòng vốn của xã hội vào các sản phẩm đầu tư chuẩn mực và an toàn như thế nào?

Ông đánh giá thế nào về khung khổ pháp lý đối với hoạt động của thị trường trái phiếu hiện nay?

Thời gian qua, những thay đổi pháp lý quan trọng đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bao gồm Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 9/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2020.

Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế và Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán sửa đổi năm 2019 sẽ có những tác động lớn đến sự phát triển của thị trường này, cũng như ảnh hưởng đến các lựa chọn chiến lược về kênh huy động vốn trung và dài hạn của doanh nghiệp.

Nếu muốn được tiếp cận, huy động vốn một cách dễ dàng thuận lợi hơn từ công chúng, bao gồm cả nhà đầu tư chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp thì doanh nghiệp bắt buộc phải lựa chọn phương thức phát hành trái phiếu ra công chúng và phải đáp ứng cũng như tuân thủ các tiêu chuẩn về điều kiện phát hành, công bố thông tin, quản trị doanh nghiệp, niêm yết trái phiếu minh bạch, chặt chẽ hơn. Còn nếu doanh nghiệp lựa chọn phương thức phát hành trái phiếu riêng lẻ với các tiêu chuẩn về điều kiện phát hành, công bố thông tin thấp hơn, thì chỉ được chào bán trái phiếu tới đối tượng là các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Khung khổ pháp lý đã có, vậy làm thế nào để đẩy nhanh tiến trình đưa chính sách vào cuộc sống, thưa ông?

Mục tiêu chuyển dần hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam từ lượng sang chất của các văn bản pháp luật mới hiện nay theo tôi là đang đi đúng hướng. Chúng ta cần một mặt đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo nâng cao nhận thức của tất cả các thành phần tham gia thị trường gồm doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức trung gian tài chính, cơ quan quản lý…

Mặt khác, phải nhanh chóng hoàn thiện nâng cao năng lực của hệ thống cơ sở hạ tầng quản lý, phục vụ thị trường như cấp phép phát hành, hệ thống giao dịch – thanh toán thứ cấp, xếp hạng tín nhiệm, trung tâm thông tin và định giá trái phiếu độc lập, hệ thống thanh tra – kiểm tra – giám sát…để đưa các qui định mới vào áp dụng thực chất trong các hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường.

Khi thị trường trái phiếu doanh nghiệp hoạt động bền vững, viễn cảnh về bức tranh thị trường tài chính sẽ như thế nào, thưa ông?

Về logic thì khi đó thị trường tài chính Việt Nam sẽ phát triển lành mạnh, bền vững và thực hiện hiệu quả hơn chức năng dẫn vốn góp cho kinh tế và xã hội phát triển hiệu quả hơn.

Nhìn tổng thể, tái cấu trúc thị trường tài chính sẽ có ba trụ cột chính là thị trường tín dụng ngân hàng, thị trường cổ phiếu và trái phiếu. Nếu một thị trường tài chính có cấu trúc “kiềng ba chân” vững vàng, có đủ các kênh dẫn vốn ngắn hạn, dài hạn, cả vốn nợ và vốn chủ sở hữu đầy đủ, thì sẽ phát huy hiệu quả và thực hiện đúng chức năng của thị trường tài chính.

Tuy nhiên, ngân hàng chỉ huy động ngắn hạn, nhưng lại cho vay dài hạn, dẫn đến một thời gian dài, hệ thống ngân hàng Việt Nam rơi vào tình trạng lúc nào cũng căng thẳng về thanh khoản. Tỷ lệ cho vay trung và dài hạn ở các ngân hàng thương mại Việt trong một giai đoạn dài, rất cao, dẫn đến tình trạng hệ thống ngân hàng thương mại ọp ẹp, yếu đuối, dễ chịu những biến động, khủng hoảng.

Nền kinh tế Việt Nam trong một thời gian dài khi nhắc đến thị trường tài chính chỉ nói đến một hệ thống các ngân hàng thương mại, chứ không đầy đủ các thành phần, cấu phần của thị trường tài chính đầy đủ, bao gồm thị trường vốn nói chung, thị trường cổ phiếu, trái phiếu. Ngân hàng thương mại phải “gánh” luôn ba chức năng, vừa cung cấp vốn ngắn hạn, vừa cung cấp vốn dài hạn, vừa vốn chủ, vừa vốn nợ, thậm chí là “tay không bắt giặc”.

Ngoài ra, thời kỳ thị trường vốn chưa phát triển, chuẩn mực hệ thống ngân hàng thấp, năng lực quản trị của đội ngũ yếu kém, hệ thống cơ sở vận hành thị trường yếu kém, dẫn đến nợ xấu ngân hàng tăng mạnh. Những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả lại không tiếp cận được vốn hiệu quả. Những bài học về việc bơm vốn cho các doanh nghiệp không hiệu quả như Vinashin, Vinalines…, đã dẫn đến phình trương nợ xấu. Những “ung nhọt” này của nền kinh tế không dễ dàng cắt gọt đi được, không những lãng phí nguồn lực, mà còn gây cản trở đến sự phát triển chung của nền kinh tế và xã hội.

Trái phiếu doanh nghiệp hút dòng tiền trong 2021?

Nghị định 153/2020/NQ-CP có hiệu lực đã gỡ bỏ những vướng mắc kịp thời cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN). Còn những yếu tố nào sẽ nâng đỡ thị trường này sôi động trở lại trong năm 2021?

Trái phiếu doanh nghiệp hút dòng tiền trong 2021? - Hình 1

Thị trường TPDN dự báo sẽ đắt hàng nhờ Chính phủ kịp thời sửa đổi ban hành Nghị định 181/2020/NQ-CP

Sôi động phát hành TPDN

Năm 2020, thị trường TPDN tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ với khoảng 446 nghìn tỷ đồng được huy động qua kênh riêng lẻ, công chúng và quốc tế, tăng trưởng khoảng 30% so với năm 2019. Kỳ hạn bình quân là 4,27 năm, lãi suất bình quân là 9,3%/năm. Nhóm bất động sản chiếm 42% lượng trái phiếu phát hành, đạt 184,6 nghìn tỷ đồng, tiếp sau đó là nhóm ngân hàng với134,6 nghìn tỷ đồng huy động được, tỷ lệ 31%.

Trong Quý 4, sau khi nghị định 81/2020/NĐ-CP đi vào hiệu lực từ tháng 9/2020, hoạt động phát hành TPDN đã giảm đáng kể trước khi hồi phục trở lại trong tháng 12. Tổng cộng trong quý có 94,6 nghìn tỷ đồng TPDN được phát hành qua các kênh riêng lẻ, công chúng và quốc tế, giảm khoảng 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 270 triệu USD TPDN được phát hành ra thị trường quốc tế.

Tổng cộng trong cả năm 2020, các doanh nghiệp Việt Nam đã phát hành thành công 445,9 nghìn tỷ đồng TPDN ra thị trường, tăng trưởng khoảng 30% so với năm 2019. Riêng quý 4 nhóm Ngân hàng với lượng trái phiếu huy động lên tới 184,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 42% tổng lượng trái phiếu phát hành. Nhóm đứng thứ 2 về mặt khối lượng trái phiếu phát hành là các ngân hàng. Tính trong năm 2020, có 19 ngân hàng khác nhau huy động được 134,6 nghìn tỷ đồng trái phiếu, tỷ lệ 31%.

Năm 2020, các doanh nghiệp thuộc ngành điện nước cũng tích cực huy động vốn qua kênh trái phiếu với 26,2 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng. Các công ty chứng khoán trong năm 2020 cũng tận dụng việc thị trường chứng khoán bùng nổ, tích cực huy động trái phiếu nhằm bổ sung vốn kinh doanh cho vay margin.

Cả năm 2020, các công ty chứng khoán đã phát hành 8 nghìn tỷ đồng TPDN. Các doanh nghiệp khác phát hành 71 nghìn tỷ đồng trái phiếu từ đầu năm, chủ yếu thuộc ngành xây dựng, sản xuất, bán lẻ. Bình quân các trái phiếu có kỳ hạn 3 năm và lãi suất 10,5%/năm, trong đó nhóm xây dựng/hạ tầng và tài chính khác tuy có kỳ hạn ngắn hơn nhưng lãi suất lại cao hơn phần còn lại.

Kênh TPDN vẫn đắt hàng

Theo chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu, sau khi nhận thấy quy định của Nghị định 81 được ban hành nhưng vẫn còn một số vướng mắc, Chính phủ đã ban hành Nghị định 153/2020/NĐ-CP điều chỉnh quy định về chào bán, giao dịch TPDN riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán TPDN ra thị trường quốc tế. Theo đó, một số nội dung giới hạn phát hành được gỡ bỏ như quy định dư nợ TPDN của tổ chức phát hành không vượt quá 5 lần, các đợt phát hành của trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền phải cách nhau ít nhất 6 tháng, mỗi đợt hoàn thành trong 90 ngày.

Trái phiếu doanh nghiệp hút dòng tiền trong 2021? - Hình 2

Nhóm Ngân hàng vẫn đứng đầu về khối lượng phát hành TPDN trong năm 2020 (nguồn: MBS)

Đồng thời, một quy định đáng chú ý được bổ sung là đối tượng tham gia đợt chào bán TPDN phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (tổ chức tài chính; công ty vốn điều lệ trên 100 tỷ đồng; công ty niêm yết; người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán; cá nhân có danh mục chứng khoán trên 2 tỷ đồng hoặc thu nhập chịu thuế năm gần nhất trên 1 tỷ đồng...

Ông Nguyễn Đức Anh-Chuyên viên phân tích Công ty Chứng khoán MBS cho biết, Nghị định 153/2020/NĐCP ra đời nhằm "cởi trói" cho thị trường TPDN, quy định rõ ràng hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ và rủi ro của nhà đầu tư cũng như tổ chức phát hành. Cụ thể, trách nhiệm của nhà đầu tư bao gồm tiếp cận và hiểu rõ đầy đủ nội dung, điều khoản trước khi quyết định mua hoặc giao dịch trái phiếu: Tự đánh giá và chịu trách nhiệm về các rủi ro phát sinh, và tuân thủ pháp luật và các quy định liên quan về đối tượng nhà đầu tư TPDN phát hành riêng lẻ.

Theo số liệu của Fiin Ratings từ 29 ngân hàng, hiện các tổ chức tín dụng đang đẩy mạnh cho vay dài hạn thì cũng đã gia tăng danh mục đầu tư TPDN. Tuy nhiên các quy định mới gần đây của NHNN cũng đã làm hạn chế hoạt động này. Thực tế, tỷ trọng danh mục đầu tư TPDN chỉ chiếm 7,12% dư nợ cho vay tín dụng của ngân hàng và đang có xu hướng giảm.

Đồng thời, lãi suất cho vay hiện đang ở mặt bằng thấp và dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp trong năm 2021, đặc biệt là với lãi suất huy động hiện ở mức 5,0-5,5% cho kỳ hạn dài trên 12 tháng thì kênh đầu tư trái phiếu với lãi suất 8-12% sẽ vẫn thu hút vốn của công chúng nói chung và người gửi tiền nói riêng.

Như vậy, với nhu cầu vốn trung và dài hạn lớn trong khi nguồn tín dụng truyền thống từ ngân hàng khó đáp ứng, Fiin Ratings cho rằng hoạt động của thị trường TPDN năm 2021 sẽ vẫn sôi động trở lại từ lực đẩy chính sách và nhu cầu của ngân hàng và doanh nghiệp...

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Trang Trần nhận thua, mong được yên ổn sau khi bị vợ Dũng “lò vôi” đòi gặp đâu đánh đấy03:45Bà Phương Hằng - Vợ Dũng "lò vôi" livestream đòi "gặp đâu đánh đó" với cựu người mẫu Trang Trần04:00Cẩm Nhung - Vũ nữ nổi tiếng nhất Sài Gòn bị tạt axit vì làm tiểu tam, phải đi ăn xin đến lúc lìa đời04:54Vợ nghệ sĩ Xuân Bắc ủng hộ bà Phương Hằng, “ấm ức” vì hiềm khích ba năm trước với Trang Trần02:57Giảng viên trường đại học lộ clip nóng với thư ký vì quên tắt camera khi họp trực tuyến03:20Hồng Ánh tố 1 nam diễn viên giả mù trong clip dàn dựng chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên03:12Văn Kính Dương và Ngọc Miu hôn tiễn biệt tại tòa nhưng ánh mắt “ông trùm”lại vô cảm lạ thường03:43Bà Phương Hằng chỉ trích gay gắt Hoài Linh cổ súy nạn mê tín, “sẽ không yên với chị đâu em à”03:11Tư Nhị - Gái làng chơi nức tiếng Sài Gòn bị quật ngã thê thảm vì thuốc phiện và bùa ngải04:49Làm đồng nghiệp nữ có bầu, chồng ép vợ ký đơn ly hôn, thẳng thừng tuyên bố: “Con cô tự nuôi”03:23Quỳnh Trần JP làm clip ăn chân gấu lông lá đen sì khiến dân tình sốc nặng03:21Ngôi làng Hà Gia Bá - Làng lười kỳ lạ nhất Trung Quốc, người dân chỉ đi nhặt đá ở sông04:10Hot girl Hạng Tư Tỉnh có bạn trai còn đính hôn với thiếu gia, bị “bóc phốt” ngay trên sân khấu02:50Cô gái bắt quả tang bạn trai tụt quần “đàm phán” với nữ đồng nghiệp đang quỳ gối trên xe hơi02:54Thầy giáo buông lời thô tục, liên tiếp tát mạnh vào đầu rồi đá thẳng học sinh giữa bục giảng02:38Cô dâu được nhà trai tặng “xế hộp” Porsche Panamera hơn 5 tỷ khiến dân mạng ghen tỵ “nổ mắt”02:42CLIP: Nhiều người dân Hà Nội "quên" khẩu trang phòng chống dịch Covid-1900:51Bệnh "ngất xỉu" khi gặp trai đẹp và những căn bệnh “dị” nhất thế giới y học mà bạn chưa từng biết08:00Khách du lịch Vũng Tàu bị phạt 500k vì kê 2 giường ngủ sát nhau, khách sạn thiếu tình người?03:31Shark Tank lên tiếng vụ bị CEO tố không tôn trọng startup, gọi phần thuyết trình là "trò vớ vẩn"03:37

Tiêu điểm

Đang giải cứu người phụ nữ trên cột điện cao thế ở TP Thủ Đức
10:54:43 05/05/2021
Bác sĩ mắc COVID-19, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương tạm ngừng nhận bệnh nhân nội trú
14:34:07 05/05/2021
Xúc động lễ tưởng niệm sinh viên Nguyễn Văn Nhã
11:23:32 05/05/2021
“Dân đổ một xe cát sẽ biết ngay, sao để lọt hàng chục người Trung Quốc cư trú trái phép”
11:07:55 06/05/2021
Nhã ơi! Lòng tốt sẽ không bao giờ bị lãng quên!
00:10:21 05/05/2021
Thực hư thông tin "truy tìm người phụ nữ 35 tuổi dâm ô nam sinh ở Thủ Đức"
07:11:30 06/05/2021
Người phụ nữ xấu số bị bạn tình cho “bay màu” vì dám đòi tiền sau khi “hành sự” trên xe
21:41:55 04/05/2021
Dịch bệnh phức tạp, Thủ tướng nhấn mạnh chuyển trạng thái phòng ngự sang tấn công
22:00:42 05/05/2021
Hộ chiếu vắc xin COVID-19 chỉ có hiệu quả khi trong nước đạt được miễn dịch cộng đồng
00:33:11 06/05/2021
Melinda - Vợ tỷ phú Bill Gates tiết lộ kiệt sức trong ngôi nhà của mình, bi kịch của bao phụ nữ
17:55:11 05/05/2021

Thông tin đang nóng

Hà Nội: Bác sĩ Bệnh viện Quân y 105 dương tính với SARS-CoV-2
12:32:03 06/05/2021
Thêm một nhân viên vũ trường lớn nhất Đà Nẵng dương tính SARS-CoV-2
11:32:09 06/05/2021
Hồ Bích Trâm tung ảnh cưới nét căng hé lộ chân dung chú rể hơn 7 tuổi, dân tình hết lời khen ngợi vì một chi tiết đặc biệt
13:19:18 06/05/2021
Vợ Mạc Văn Khoa thưởng nóng 20 triệu cho ai tìm được người chê con gái
11:40:41 06/05/2021
Bảo Thy "thả rông" khoe body dưới lớp áo mỏng tang, rộ tin mang thai vì vòng 2 nhô lớn và loạt dấu hiệu đáng ngờ
15:33:07 06/05/2021
Khoảnh khắc hiếm hoi rõ mặt trong đám cưới Hồ Bích Trâm ở Quảng Ngãi
11:34:12 06/05/2021
Covid-19 ngày 6/5: Thêm 30 ca mắc mới, riêng Bắc Ninh 9 ca
14:53:52 06/05/2021
Lịch trình của nam bác sĩ mắc COVID-19 đang học tại BV Bệnh nhiệt đới TW cơ sở 2
14:30:11 06/05/2021
HOT: Hồ Quỳnh Hương chất vấn Nathan Lee vì nghi ngờ sử dụng “mai thúy”, nam ca sĩ đáp trả ngay và luôn?
16:36:32 06/05/2021
2 ngày nhập cuộc đầy năng lượng của Khánh Vân, nhà tài trợ Miss Universe khen ngợi nhan sắc
15:29:29 06/05/2021

Tin mới nhất

Triển khai đầu tư dự án BOT đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc cao tốc Bắc Nam

17:34:26 06/05/2021
Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (Nhà đầu tư dự án), Công ty TNHH Đầu tư xây dựng đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (Doanh nghiệp dự án) đã ký kết hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) dự án thành...

Giáo viên, phụ huynh vùng cao còng lưng đẩy bùn, dọn trường sau mưa lớn

16:34:14 06/05/2021
Cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ ở huyện vùng cao Kỳ Sơn đã khiến điểm trường mầm non của xã Chiêu Lưu ngập trong bùn lầy. Để tiếp tục việc dạy học, nhiều giáo viên và phụ huynh đã nỗ lực đẩy bùn, dọn dẹp khuôn viên trường lớp.

Con tôi đi học về khoe, nhà vệ sinh trường con đẹp hơn khách sạn

16:31:03 06/05/2021
Nhà vệ sinh trong trường học không còn là nỗi lo lắng của các cô cậu học trò nữa, bởi công trình vệ sinh được ngành giáo dục - đào tạo đầu tư xây dựng sạch sẽ.

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại Hưng Yên

16:20:30 06/05/2021
Ngày 05/5/2021, tại tỉnh Hưng Yên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hưng Yên phối hợp với UBND TP tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (thuộc Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh ...

Bà Trần Thị Thanh Hà được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị

16:16:02 06/05/2021
Sáng ngày 6/5, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị BCH bầu Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều hành chính sách tiền tệ bảo đảm an ninh, an toàn hiệu quả

16:13:13 06/05/2021
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, trong thời gian tới, ngành Ngân hàng cần phấn đấu nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước và đảm bảo an ninh, an toàn hiệu quả hoạt ...

Bình Phước: Người dân ngăn xe từ mỏ đá của Công ty Hùng Vương vì lo hỏng đường

16:10:14 06/05/2021
Sau nhiều năm sống chung cùng mỏ đá, với bao kiến nghị, đề nghị xử lý do bụi đất gây ô nhiễm, xe tải phá nát đường vẫn không được giải quyết. Hàng chục hộ dân kéo ra chặn xe khiến giao thông ách tắc, đích thân Chủ tịch UBND thành phố Đồ...

Cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ cần 2 triệu khối cát, nhà thầu gặp khó nguồn cung

16:04:11 06/05/2021
Cao tốc Mỹ Thuận- Cần Thơ cần 2 triệu khối cát để thi công trong năm 2021. Khó khăn về nguồn cung khiến giá cát tại khu vực ĐBSCL liên tục tăng.

Dì ghẻ vụt con chồng không thương tiếc vì dám đến nhà mẹ ruột và về nhà trễ

15:55:13 06/05/2021
Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip mẹ kế đánh con chồng khiến dân tình bức xúc và bàn tán xôn xao. Cậu bé trong clip được cho là đã đến chơi với mẹ ruột, khi về nhà bị mẹ kế đánh chửi không thương tiếc.

Bà Phương Hằng tiếp tục “lôi” Trịnh Kim Chi ra chỉ trích “đừng có thách đấu với tôi”

15:50:18 06/05/2021
Trong buổi livestream, bà Hằng bất ngờ lôi nữ diễn viên Trịnh Kim Chi ra chỉ trích vì ân oán trước đó khi cho rằng bà đụng vô giới nghệ sĩ chẳng khác nào đụng vô ổ kiến lửa.

Giáo viên tiếng Anh tiểu học oải vì cánh cửa thăng hạng II quá hẹp

15:44:09 06/05/2021
Nên chăng thông tư cần sửa lại nhiệm vụ đang làm thành khả năng sẽ làm được để tạo cơ hội cho nhiều nhà giáo chúng tôi đạt được?

Hà Tĩnh: Nhiều trường khẩn cấp đóng cửa sau khi phát hiện 2 ca tái nhiễm COVID-19

15:36:20 06/05/2021
Hơn 5.000 học sinh tại các trường học trên địa bàn huyện Thạch Hà và TP Hà Tĩnh sẽ nghỉ học từ hôm nay (6/5). 

Quản lý sử dụng tài chính Công đoàn: Chủ động ngăn ngừa vi phạm

15:33:12 06/05/2021
Chủ động ngăn ngừa, phát hiện và kiểm tra kịp thời khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính công đoàn và công tác cán bộ là một trong những biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí (PCTNLP) của tổ chứ...

Bắc Ninh cho học sinh nghỉ học từ 6/5 đến hết ngày 9/5

15:28:50 06/05/2021
Trẻ em, HSSV, học viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nghỉ học từ 6/5 đến hết ngày 9/5. 

Hàng xóm 'giải cứu' 150 mâm cỗ cho đôi vợ chồng hoãn cưới vì dịch

14:52:38 06/05/2021
Nghe tin đám cưới ở Hà Tĩnh phải hoãn để chống dịch Covid-19, người dân địa phương đã chia nhau mua lại 150 mâm tiệc gia đình chú rể chuẩn bị trước.

Học sinh nghỉ học vì Covid-19: Phụ huynh "bốc thăm" trông con

14:49:55 06/05/2021
Nhờ ông bà trông, gửi con về quê, thay nhau nghỉ làm, hay mang con đến công ty... là những phương án đối phó của các bậc phụ huynh khi con em được nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19.

Hà Nội: Sẵn sàng thành lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19

14:13:12 06/05/2021
Liên quan tới BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2, kết quả xét nghiệm tính tới sáng ngày 6/5, ghi nhận 22 ca dương tính SARS-CoV-2. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, TP Hà Nội sẵn sàng thành lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVI...

Ứng cử viên ĐBQH khóa XV tiếp xúc cử tri TP. Vũng Tàu

14:07:58 06/05/2021
Sáng 6/5, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa 5 ứng cử viên ĐBQH khóa XV thuộc Đơn vị bầu cử số 1 với cử tri các phường: 8, Thắng Tam, Nguyễn An Ninh (TP. Vũng Tàu) để vận động bầu cử.

TP.HCM: Lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên bệnh viện Quân y 7A

14:07:00 06/05/2021
Trước khi nhập cảnh sang Campuchia, trường hợp có kết quả test nhanh dương tính với COVID-19 có địa chỉ thường trú tại quận 11 (TP.HCM) đã nhiều lần đến khám tại BV Quân y 7A (TP.HCM). Toàn bộ nhân viên bệnh viện đã được lấy mẫu xé...

Hoàn thành cống Chuông trước mùa mưa, lũ năm nay

14:04:40 06/05/2021
Nhằm tiêu thoát nước cho các xã Việt Lập, Liên Chung, Hợp Đức và một phần thị trấn Cao Thượng (Tân Yên), bảo đảm an toàn, đáp ứng yêu cầu phòng chống lụt bão, tạo điều kiện thuận lợi về giao thông, công trình cải tạo, nâng cấp cống Chuô...

Khoanh vùng, cách ly y tế diện tạm thời đối với Khách sạn Pao's Sa Pa

14:02:24 06/05/2021
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND thị xã Sa Pa đã ban hành quyết định hỏa tốc về việc phong tỏa toàn diện và trưng dụng điểm cách ly tập trung tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn thị xã Sa Pa.

Bến Tre: Hiệu trưởng đi cùng chuyến bay với ca COVID, hàng trăm học sinh phải nghỉ học

13:39:42 06/05/2021
Hơn 200 học sinh, giáo viên của Trường tiểu học An Định 2 và Trường mẫu giáo An Định phải cách ly tại nhà từ hôm nay 6-5, vì thầy hiệu trưởng Trường tiểu học An Định 2 đi cùng chuyến bay với người dương tính với COVID-19.

Xe ôtô biển xanh đặc chủng lật ngửa trên quốc lộ, 2 người bị thương

13:33:09 06/05/2021
Đang lưu thông trên Quốc lộ 6 qua tỉnh Sơn La, chiếc xe ôtô biển xanh đặc chủng bất ngờ lật ngửa, nằm phơi bụng bên lề đường khiến 2 người bị thương.

Xử lý nghiêm mọi trường hợp chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch

12:59:35 06/05/2021
Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa ra Chỉ thị về xử lý nghiêm minh theo quy định mọi trường hợp chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch.

270.000 học sinh Quảng Ngãi nghỉ học

12:39:36 06/05/2021
Học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi nghỉ học từ trưa 5/6 để phòng Covid-19, kế hoạch thi học kỳ dự kiến tổ chức trước ngày 12/5 phải hoãn.

Phòng dịch Covid-19: Học sinh Hà Tĩnh hoàn thành thi học kỳ 2 trước ngày 8.5

12:23:00 06/05/2021
Ngay sau khi Hà Tĩnh xuất hiện 2 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, Sở GD-ĐT tỉnh này đã chỉ đạo các trường học triển khai kiểm tra, kết thúc thi học kỳ 2 trước ngày 8.5.

Dịch Covid-19: Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu hoàn thành kiểm tra học kỳ 2 sớm

12:08:53 06/05/2021
Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các trường tận dụng thời cơ địa bàn tỉnh chưa ghi nhận bất kỳ ca mắc Covid-19 nào để hoàn thành kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 trước 10.5.

Quảng Nam: Bị tàu lửa tông, một người đàn ông tử vong

12:04:44 06/05/2021
Sáng 6/5, lãnh đạo Đội CSGT Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt, khiến một người đàn ông tử vong.

TP.HCM: Cấm trại toàn bộ Bệnh viện Quân y 7A

12:03:29 06/05/2021
Bệnh nhân từng điều trị tại Bệnh viện Quân y 7A sau đó nhập cảnh Campuchia và có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 khiến bệnh viện cấm trại toàn bộ.

Hội nghị TXCT với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

11:59:29 06/05/2021
Sáng 6.5, các ƯCV HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 19, đơn vị bầu cử số 3, đơn vị bầu cử số 15 đã có buổi tiếp xúc với cử tri.

Có thể bạn quan tâm

Hậu quả nặng nề vì dùng mỹ phẩm trôi nổi

Làm đẹp

17:36:18 06/05/2021
Một nữ bệnh nhân 15 tuổi đã mua và sử dụng son giá rẻ không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội dẫn đến môi bị sưng, ngứa, mưng mủ, rỉ máu nghiêm trọng.

Thái Bình khẩn cấp phong tỏa nhiều khu vực để dập dịch COVID-19

Sự kiện nóng

17:36:03 06/05/2021
Toàn bộ thôn Hưng Đạo, xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình và nhiều khu vực khác có liên quan các ca dương tính COVID-19 được phong tỏa. Toàn tỉnh đang đẩy nhanh truy vết, lấy mẫu xét nghiệm trường hợp F1, F2.

Rich kid RMIT sinh năm 2000 bước vào đại chiến bikini, bắt luôn trend "đọ" vòng 3 đang hot

Netizen

17:34:25 06/05/2021
Vóc dáng mảnh mai nhưng vẫn cân đối vòng nào ra vòng nấy của Thảo Trinh đã khiến dân tình phải thả tim tới tấp.

Tài sản của Hoài Linh, Minh Nhí - giám khảo mới ở Thách Thức Danh Hài

Sao việt

17:34:06 06/05/2021
Đều là những tên tuổi lâu năm và có sức hút lớn với khán giả, nghệ sĩ Hoài Linh và Minh Nhí đều nắm trong tay khối tài sản ấn tượng.

Joker được "bật đèn xanh" phần 2, netizen vừa bất ngờ vừa háo hức: "Vé tiền triệu cũng phải đi xem!"

Phim âu mỹ

17:30:36 06/05/2021
Phần tiếp theo của Joker được xác nhận đang trong giai đoạn tiền sản xuất, khiến khán giả Việt ngỡ ngàng.

Nhà vô địch boxing giết bạn gái cũ đang mang thai

Sao thể thao

17:27:59 06/05/2021
Võ sĩ người Puerto Rico Felix Verdejo đối mặt án tử hình khi bị buộc tội bắt cóc, sát hại tình nhân và cũng là bạn gái cũ Keishia Marlen Rodriguez Ortiz, cuối tháng 4.

Con giáp có khả năng ‘đào trúng mỏ vàng’ trong tháng 4 âm lịch, vận số lên hương bất ngờ, khiến nhiều người ghen tị 

Trắc nghiệm

17:26:34 06/05/2021
Chẳng khác gì chuột sa chĩnh gạo, bao nhiêu may mắn những con giáp này đều hút hết vào người. Nhờ sự may mắn hiếm có này giúp họ có cuộc sống sung túc hơn trong những tháng còn lại của năm 2021.

Đổ bệnh sau ly hôn, vợ cũ đến thăm khiến tôi đau đớn

Tâm sự

17:23:31 06/05/2021
Trong thời gian nằm viện, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Những bệnh nhân khác được bạn đời chăm sóc, còn tôi một mình nằm trên chiếc giường lạnh lẽo. Đúng lúc đó, vợ cũ của tôi xuất hiện...

Vợ chồng khủng hoảng hôn nhân phụ nữ đừng chỉ cúi đầu mà khóc

Tình yêu

17:18:10 06/05/2021
Nhiều phụ nữ đóng vai nạn nhân, than trách phận, khóc lóc... mỗi khi gặp khủng hoảng hôn nhân. Chuyên gia hướng dẫn để chị em thoát khỏi vai diễn nạn nhân.

Xe Trung Quốc Tobe M'Car sau 10 năm tại Việt Nam giờ ra sao?

Ôtô

17:08:31 06/05/2021
Tobe MCar - xe đô thị của Trung Quốc chỉ được phân phối trong thời gian ngắn ngủi tại Việt Nam trong năm 2010 trước khi bị khai tử vì doanh số ảm đạm.

Lào Cai đẩy nhanh tiến độ kiểm tra cuối kỳ ứng phó với dịch Covid-19

Học hành

17:07:16 06/05/2021
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở GD&ĐT chỉ đạo tất cả các cơ sở giáo dục phổ thông, các trung tâm GDNN-GDTX điều chỉnh kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ và kết thúc kiểm tra định kỳ học kỳ II . 

Các màu tóc nhuộm tôn da hợp với nàng công sở

Thời trang

16:56:26 06/05/2021
Những màu tóc nhuộm dành cho dân công sở dưới đây đều là mang tính chất chơi nhưng vẫn rất thanh lịch và hợp với tính chất văn phòng.

Chó nhặt rác trả lại tài xế ôtô 

Hài hước

16:54:13 06/05/2021
Một người ngồi trong ôtô ném túi rác xuống đường, lập tức con chó chạy đến nhặt lên bỏ lại vào xe.

Sau 2 năm ly hôn, Song Joong Ki mới bày tỏ ngầm với 1 người con gái như thế này: Hết thân mật giờ lộ liễu đến mức này rồi?

Sao châu á

16:52:38 06/05/2021
Song Joong Ki công khai chọn nữ diễn viên này là người có phản ứng hóa học với mình tốt nhất, làm shipper của cặp đôi không khỏi vui mừng.

Trồng ớt trong chậu có vài mẹo nhỏ, một cây cho hàng chục quả, có thể ăn cả năm

Sáng tạo

16:22:36 06/05/2021
Ớt được biết tới là một gia vị không thể thiếu trong nhiều món ăn hằng ngày của các gia đình và cũng rất dễ trồng và để thuận tiện cho việc nấu nướng. Hiện nay có rất nhiều chị em đã tự trồng ớt tại nhà.