Đảm bảo nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã lãnh đạo hoàn thành đạt và vượt 59/60 chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ đề ra.

Trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt cao; nhiều nội dung, nhiều mặt công tác được Quân khu 7, Bộ Quốc phòng chọn chỉ đạo thực hiện điểm đều được đánh giá tốt.

Đảm bảo nền quốc phòng toàn dân vững mạnh - Hình 1

Trả lời phỏng vấn Báo Đồng Nai về những kết quả đạt được trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh nhiệm kỳ qua, đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh cho biết:

- Giai đoạn 2015-2020, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo nhiều chương trình, kế hoạch về xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân (QPTD) gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; kết hợp hiệu quả giữa phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng – an ninh…

* Đại tá có thể cho biết rõ hơn những kết quả nổi bật trong công tác quốc phòng – an ninh của tỉnh nhiệm kỳ qua?

- Trong 5 năm của nhiệm kỳ, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chiến lược Quốc phòng Việt Nam; Chiến lược Quân sự; Luật Quốc phòng, các nghị định của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) cấp tỉnh, huyện… phù hợp với thực tiễn địa phương và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cụ thể, đã tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn các Ban chỉ đạo: KVPT, Phòng thủ dân sự, Phòng không nhân dân, Ban chỉ huy tình trạng khẩn cấp, phòng chống khủng bố… Qua đó luôn chủ động, sẵn sàng trong mọi tình huống; đặc biệt, vào các dịp cao điểm như lễ, tết, đón các đoàn khách trong và ngoài nước, bảo vệ đại hội Đảng. Phối hợp hiệu quả giữa lực lượng quân đội và công an trong thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

Đồng Nai còn triển khai hiệu quả việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đồng bào dân tộc, đồng bào các tôn giáo vào xây dựng nền QPTD vững mạnh. Trong đó, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội gắn với củng cố tiềm lực quân sự quốc phòng, xây dựng KVPT.

Một điểm nhấn trong nhiệm kỳ 2015-2020 là Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho tỉnh thành lập các khối thi đua trong các đơn vị quân đội, công an của Trung ương, Quân khu 7 đóng trên địa bàn thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng gắn với thi đua yêu nước của địa phương.

Video đang HOT

Làm tốt công tác chính sách, Dân vận, kết hợp xây dựng mối đoàn kết quân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc, vùng đồng bào có đạo. Đến nay, các đơn vị quân đội, công an của Bộ Công an, Quân khu 7 đóng trên địa bàn đều tổ chức ký kết nghĩa phối hợp với các xã, thị trấn, địa bàn đóng quân. Qua đó, củng cố mối đoàn kết quân dân vững chắc; góp phần thực hiện hiệu quả xây dựng nền QPTD gắn với thế trận QPTD và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phối hợp xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh trong thời gian qua…

* Nhiệm kỳ 2015-2020, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh được xây dựng ngày càng vững mạnh toàn diện, thực hiện hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chủ động ứng phó với các tình huống xảy ra… Đại tá đánh giá kết quả cụ thể trong lĩnh vực này như thế nào?

- Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm tập trung vào nhiều khâu đột phá nhằm xây dựng LLVT tỉnh, xây dựng quốc phòng địa phương vững chắc; chủ động ứng phó kịp thời với các tình huống phát sinh. Trong đó, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo thực hiện các khâu đột phá, nâng cao chất lượng công tác quốc phòng địa phương; huy động sức mạnh toàn dân vào xây dựng nền QPTD, xây dựng và hoạt động của KVPT vững chắc.

Đảm bảo nền quốc phòng toàn dân vững mạnh - Hình 2

Lực lượng dân quân tự vệ tham gia diễn tập phòng không nhân dân. Ảnh: Tư liệu

Đồng thời, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh còn tham mưu cho tỉnh triển khai và thực hiện hiệu quả chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh hằng năm đến 100% cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Hướng dẫn triển khai các luật, pháp lệnh như: Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Về lực lượng dự bị động viên, Pháp lệnh Bảo vệ các công trình quốc phòng và khu quân sự… Qua đó, nâng cao nhận thức về xây dựng nền QPTD gắn với thế trận QPTD và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh các cấp triển khai đồng bộ công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng, bảo đảm 100% chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020. Ngoài ra, còn tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho phóng viên báo, đài, chức sắc, chức việc các tôn giáo và trên 556 ngàn lượt học sinh, sinh viên. Tuyên truyền kiến thức quốc phòng địa phương cho hàng trăm ngàn lượt công nhân lao động trên địa bàn, góp phần làm chuyển biến tích cực nhận thức của các tầng lớp nhân dân về 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Đến nay, lực lượng thường trực được biên chế đảm bảo đủ theo quy định; được huấn luyện về mọi mặt, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đồng Nai đã hoàn thành cơ bản đề án đào tạo cán bộ chỉ huy cơ quan quân sự cấp xã. Triển khai đề án đảm bảo chế độ chính sách cho lực lượng dân quân thường trực; 100% ban CHQS cấp xã có trụ sở làm việc. Chất lượng xây dựng, hoạt động của ban CHQS cấp xã, lực lượng dân quân tự vệ được nâng lên. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hằng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao với chất lượng cao về mọi mặt.

Đảm bảo nền quốc phòng toàn dân vững mạnh - Hình 3

Đại tá Huỳnh Thanh Liêm (thứ 2 từ phải) động viên thanh niên H.Xuân Lộc nhập ngũ năm 2020. Ảnh: Nguyệt Hà

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh mở lớp đào tạo sĩ quan dự bị bằng ngân sách địa phương; triển khai đề án đào tạo, hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm cho đảng viên là quân nhân xuất ngũ, góp phần tạo nguồn nhân lực cho địa phương và xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tham mưu cho tỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội gắn với quốc phòng – an ninh; gắn xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế thời bình, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời chiến.

Tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả đề án xây dựng KVPT giai đoạn 2015-2020 đạt kết quả tích cực; hoàn thành quy hoạch căn cứ hậu cần cấp tỉnh và huyện. Trực tiếp góp ý về mặt quốc phòng đối với nhiều dự án đầu tư phát triển kinh tế, xã hội và các cơ sở tôn giáo trên địa bàn, góp phần nâng cao tiềm lực kinh tế, xã hội trong KVPT. Tham mưu hiệu quả cho tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19; tổ chức diễn tập các phương án; chuẩn bị cơ sở, vật chất, doanh trại phục vụ chu đáo cho công dân tại các điểm cách ly theo chỉ đạo của cấp trên…

* Để đảm bảo xây dựng nền QPTD vững mạnh và LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh có những giải pháp đột phá nào để tập trung thực hiện trong thời gian tới, thưa đại tá?

- Đảng bộ Quân sự tỉnh vừa tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó xác định mục tiêu: quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Trung ương 28 (khóa XI) về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và địa phương.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đổi mới phương pháp, tác phong, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ LLVT tỉnh trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong Đảng bộ địa phương… Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương và xây dựng nền QPTD vững mạnh. Xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng chính trị nòng cốt tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để đạt những mục tiêu trên, Đảng bộ Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các khâu đột phá, gồm: nâng cao chất lượng công tác quân sự quốc phòng địa phương; tập trung xây dựng LLVT địa phương vững mạnh ngay từ cơ sở. Tạo chuyển biến vững chắc trong xây dựng chính quy; chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đảng bộ chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, nhất là cơ sở và chi bộ, thực hiện mô hình Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng; Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt… Tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương trong giai đoạn mới.

* Xin cảm ơn đại tá!

Lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và Đảng ủy, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) theo phương châm: vững mạnh, rộng khắp, sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Những "ngôi sao vuông" luôn được được dân mến, dân tin và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp - Hình 1
Lực lượng DQTV tham gia huấn luyện nội dung cách lấy phần tử cối 60mm do Ban CHQS huyện Đất Đỏ tổ chức.

Ở ĐÂU CÓ DÂN, Ở ĐÓ CÓ DÂN QUÂN TỰ VỆ

Đai ta Nguyên Tâm Hung, Pho Chi huy trương, Tham mưu trương Bô CHQS tinh cho biêt: LLVT tỉnh luôn tập trung xây dựng lực lượng DQTV đủ số lượng, bảo đảm chất lượng và vững mạnh rộng khắp. Đến nay, tỷ lệ DQTV đạt 1,45% so với dân số toàn tỉnh, trong đó dân quân đạt 74,4% so với tổng số DQTV, tự vệ. Nhiều địa phương đã chủ động các giải pháp xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh.

Chẳng hạn, tại TP.Ba Ria, hang năm, Ban CHQS thành phố đêu tổ chức hàng chục lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh và bồi dưỡng chính trị, huân luyên quân sư cho các đối tượng là chiến sĩ tự vệ; phối hợp với các cơ quan, DN có yếu tố nước ngoài thành lập và duy trì hoạt động lực lượng DQTV. Từ năm 2015 đến nay, Ban CHQS TP.Bà Rịa đã kết nạp mới 1.566 DQTV, thành lập mới 2 đơn vị DQTV, tỷ lệ DQTV đat 2,05% so vơi dân sô. Lực lượng DQTV phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương làm công tác dân vận và tham gia giúp dân hơn 3.000 ngày công/năm.

Nhằm tăng cường khả năng bảo vệ thành quả lao động, sản xuất, kinh doanh và giữ gìn ANTT, thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị chu trong xây dưng đơn vị tự vệ trong cac DN có yếu tố nước ngoài. Đầu năm 2020, Ban CHQS huyện Xuyên Mộc thành lập Tiểu đội tự vệ Chi nhánh Công ty TNHH Biển Ngọc Hồ Tràm (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) với 10 thành viên, đều có tuổi đời dưới 35. Hằng ngày, ngoài thời gian tập luyện và hoạt động chuyên môn, các thành viên thường xuyên phối hợp với lực lượng bảo vệ Công ty TNHH Biển Ngọc Hồ Tràm tuần tra nắm bắt tình hình ANTT. "Nhờ có Tiểu đội tự vệ nên dù khuôn viên KDL nghi dương The Hamptons - Hồ Tràm rộng đến hơn 17ha nhưng vẫn luôn được bảo đảm về an ninh trật tự", ông Nichsant, Phó Tổng Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Biển Ngọc Hồ Tràm cho biết.

Về công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, hàng năm kết quả huấn luyện luôn đạt 100% yêu cầu; 100% xã có đủ hệ thống, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu. Điển hình như tại TP.Vũng Tàu, Ban CHQS thành phố và 17 phường, xã năm nào cũng tổ chức rà soát, đăng ký công dân trong độ tuổi DQTV bảo đảm đúng thời gian, quy định, đồng thời chú trọng bồi dưỡng kiến thức cơ bản cho đội ngũ cán bộ DQTV. Trong huấn luyện luôn bám sát phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc" và chia theo từng đợt, từng cụm. Kết thúc các đợt huấn luyện, các cơ quan, đơn vị đều tổ chức rút kinh nghiệm. Nhờ đó 5 năm qua, kết quả huấn luyện DQTV luôn đạt 93,75%.

Lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp - Hình 2
Lực lượng DQTV tham gia vệ sinh môi trường khu vực trước cổng chợ Rạch Dừa (TP.Vũng Tàu).

YÊN TÂM CÔNG TÁC, TỰ TIN TRƯỚC NHIỆM VỤ

Công tác quy hoạch đào tạo cán bộ quân sự Ban CHQS cấp xã cũng được chú trọng. Đến nay đã có 78,0% Chỉ huy trưởng, 98,4% Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã qua đào tạo từ trung cấp trở lên bố trí đúng chuyên ngành đào tạo, có 98,7% Chỉ huy trưởng tham gia cấp ủy địa phương, qua đó vai trò tham mưu trong thực hiện công tác quốc phòng địa phương ở cơ sở có nhiều chuyển biến, từng bước đi vào nề nếp; chất lượng chính trị và độ tin cậy của lực lượng dân quân ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thực hiện Đề án xây dựng Ban CHQS cấp xã vững mạnh toàn diện, đến nay, toàn tỉnh đã xây dưng đươc 82 chi bô quân sư xã, phường (đat 100%), 100% trung đội dân quân cơ động xã có tổ chức Đảng; 100% chi đoàn quân sự, tiểu đội dân quân thường trực có đảng viên. Hàng năm, các đơn vị cũng duy trì tốt chế độ học tập chính trị bảo đảm nội dung, chương trình, thời gian quy định, quân số tham gia đạt từ 97% trở lên.

Ngoài ra, từ năm 2015 đến nay, Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp trụ sở làm việc, sinh hoạt riêng cho 100% ban CHQS cấp xã với tổng kinh phí hơn 42 tỷ đồng. Các tiểu đội, trung đội, đại đội tự vệ trên địa bàn tỉnh cũng được quan tâm chăm lo bảo đảm các chế độ chính sách theo quy định. "Được quan tâm, bảo đảm mọi chế độ nên tinh thần của anh em dân quân rất tốt, ai cũng yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", anh Lê Thanh Quân, Chỉ huy phó Ban CHQS xã Láng Lớn, huyện Châu Đức chia sẻ.

DQTV là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. Vì vậy, việc xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, có chất lượng và khả năng sẵn sàng chiến đấu là một trong những nhiệm vụ quan trọng của mỗi địa phương, góp phần củng cố và tăng cường tiềm lực quốc phòng, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DQTV

"Thơi gian tơi, Bô CHQS tinh se tiêp tuc tô chưc tâp huân, huân luyên lưc lương DQTV theo cac cum, bao đam đung nôi dung, đu thơi gian chương trinh quy đinh cho tưng đôi tương; tiêp tuc chỉ đạo Ban CHQS cac huyên, thị xã, thành phố tham mưu cho UBND xây dưng lưc lương, đơn vi tư vê trong cac DN co yêu tô nươc ngoai; phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục xây dựng lực lượng, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho DQTV, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, làm động lực quan trọng để LLVT tỉnh tiếp tục phấn đấu đạt những kết quả cao hơn nữa, góp phần xây dựng thế trận lòng dân", Đai ta Nguyên Tâm Hung nhấn mạnh.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bà Nguyễn Phương Hằng lên tiếng sau kết luận của Bộ Công an về nghệ sĩ làm từ thiện
08:03:57 24/01/2022
Hình ảnh tại lễ nhập kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh
14:41:59 23/01/2022
Súng bị cướp cò khiến bé gái 4 tuổi tử vong
12:57:00 23/01/2022
Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch: ‘Không có gì đã qua và đã mất’
19:30:34 22/01/2022
Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Đừng xây tháp mộ gì cho thầy, tốn kém tiền của, tốn đất của dân!
08:24:57 24/01/2022
"Đánh liều" trồng thứ quýt lạ, trái bé tí mà thơm khắp làng, tết hái bán ông nông dân Bắc Kạn thu hàng trăm triệu
08:51:23 23/01/2022
Bộ Y tế: Không cách ly y tế người dân về quê dịp Tết Nguyên đán
07:48:00 23/01/2022
Hàng ngàn Phật tử, người dân đảnh lễ trước di thể Thiền sư Thích Nhất Hạnh
12:51:35 23/01/2022
Cổ tự Từ Hiếu - nơi thiền sư Thích Nhất Hạnh "đã về, đã tới"
14:35:11 23/01/2022
TP.HCM: Nạn rải đinh tái diễn trên cầu vượt Tỉnh lộ 10
17:09:54 23/01/2022

Thông tin đang nóng

Lâm Khánh Chi nói lời chua xót khi chồng cũ công khai hẹn hò “gái thiệt”
13:38:37 24/01/2022
Nguyễn Sin vạch trần bộ mặt thật của Tịnh Thất Bồng Lai cùng âm mưu động trời khiến xã hội bất ổn
11:23:04 24/01/2022
NÓNG: Thanh niên cướp ngân hàng ở Hải Phòng cho bạn gái gần 1,4 tỷ chứ không phải 50 triệu như đã khai
14:53:08 24/01/2022
NSND Bạch Tuyết: Ly hôn cầu thủ vì không có con, lấy tỷ phú sinh ngay quý tử
12:35:46 24/01/2022
Quang Linh Vlogs - Youtuber bị netizen Trung “đổi quốc tịch” xin lỗi VTV, về quê ngay trong đêm
10:59:15 24/01/2022
Em gái ruột Thiên Lôi "xấu nhất lịch sử Táo quân": Visual xinh xỉu, từng ẵm luôn giải ở cuộc thi Hoa hậu
13:16:22 24/01/2022
"Đánh bại" Ngọc Trinh - Thanh Hằng, đây là mỹ nhân có vòng eo siêu thực chỉ 50,5 cm: Nhìn ảnh zoom cận mà choáng!
11:45:34 24/01/2022
Ninh Dương Lan Ngọc bị chặn tại cổng soát vé rạp chiếu phim, netizen thổi bùng tranh cãi vì 1 hành động?
13:02:54 24/01/2022
Táo Y tế Vân Dung lọt top 15 Hoa hậu Việt Nam, nhìn nhan sắc và body chuẩn chỉnh mà "không thể tin nổi"
12:46:33 24/01/2022
Mẹ chồng không cho về ngoại ăn Tết, tôi tuyên bố khiến cả nhà chồng á khẩu
12:43:14 24/01/2022

Tin mới nhất

Tang lễ Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Không nhạc, kèn; mọi người tâm tang im lặng trong an lành

17:03:21 24/01/2022
Trong tang lễ “im lặng” của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, tăng ni, phật tử đến viếng đều diễn ra trong thanh tịnh và mọi người đều tưởng nhớ Sư ông cùng năng lượng an lành, tích cực

Người trẻ kinh doanh hoa tết ở TP.HCM: Hy vọng không còn cảnh đập chậu hoa

16:59:57 24/01/2022
Nhiều người trẻ kinh doanh hoa tết tại TP.HCM hy vọng sẽ không thấy cảnh đập chậu hoa hoặc được về nhà sớm để đón giao thừa cùng người thân

Xuất khẩu thủy sản qua Mỹ tăng kỉ lục, sang Trung Quốc giảm kỷ lục

16:50:23 24/01/2022
Năm 2021, xuất khẩu thủy sản cuối năm lội ngược dòng cán đích 8,9 tỉ USD, tăng 6% so với năm 2020

Nồng độ cồn 0,892 miligam/lít khí thở, tài xế hỏi CSGT TP.HCM 'em sai cái gì?'

16:43:47 24/01/2022
Anh T.Q.P khẳng định không nhậu, yêu cầu CSGT cho xem chuyên đề khi bị kiểm tra nồng độ cồn

TP HCM: Đưa 5 huyện lên quận

15:08:58 24/01/2022
Ủng hộ chủ trương đưa 5 huyện lên quận của TP HCM, các chuyên gia kinh tế cho rằng thành phố cần phải tính toán cụ thể về mặt quy hoạch đô thị, không nóng vội mà phải đi từng bước

"Đinh tặc" liên tục hoành hành: Xử lý hình sự có khó không?

15:06:04 24/01/2022
Bạn đọc Dân trí cho rằng, việc xử lý đinh tặc không khó, quan trọng là lực lượng chức năng địa phương có quyết liệt hay không

Các tỉnh, thành cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 2022 thế nào?

14:59:51 24/01/2022
Chỉ còn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã có thông báo chính thức về lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022. Đáng chú ý, một số địa phương cho học sinh nghỉ đến 14 ngày

Như một cú lừa ngày Tết: Sung bonsai gắn quả đầy gốc nhờ keo 502, táo bonsai lại nở ra hoa dâm bụt

12:59:12 24/01/2022
Gần Tết là thời điểm thị trường cây cảnh sôi động nhất. Lợi dụng điều này, một số gian thương đã biến hóa ra những cây cảnh với hoa, trái sum suê, hình dáng đẹp mắt... để lừa người tiêu dùng

Xuống sông treo phao nuôi con đặc sản không biết chạy, vớt đầy thuyền, nông dân Trà Vinh bán hàng trăm tấn

12:51:51 24/01/2022
Tính đến cuối tháng 10/2021, trên địa bàn thị xã Duyên Hải và huyện Duyên Hải (tỉnh Trà Vĩnh) có 12 hộ thả nuôi hàu theo hình thức nuôi bè, diện tích gần 13.000m2; đạt sản lượng gần 300 tấn

Trồng mai vàng bán tết, năm nay "ông trời ra lộc", nông dân Ninh Thuận vui vì khách ra vào rất đông

12:48:21 24/01/2022
Còn gần hai tuần nữa là đến tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thời điểm này các nhà vườn trong tỉnh Ninh Thuận đang chạy nước rút tạo dáng, tỉa cành, xuống lá cho cây mai vàng để kịp ra hoa đúng vào dịp Tết

Mít Thái đang lo ế sao vẫn nhập 1.500 tấn/tháng từ Thái Lan?

12:41:33 24/01/2022
Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Thái Lan, trong 11 tháng năm 2021, Việt Nam vẫn nhập khẩu từ Thái Lan 15.594 tấn mít Thái

Chiêm ngưỡng 'lão mai' thân xoắn đế móng rồng rao bán 2,8 tỷ đồng

11:21:46 24/01/2022
Cây mai khoảng 60 năm tuổi của ông Nguyễn Thanh Tam có chiều cao 7,2 m, đường kính tán 7m, đặc biệt trên thân cây có một đoạn xoắn dài 70 cm đang được rao bán với giá 2,8 tỷ đồng

Hà Tĩnh khẩn trương sửa quy định cách ly trẻ chưa tiêm vaccine

10:49:55 24/01/2022
Về việc trẻ em dưới 12 tuổi chưa tiêm vaccine khi về quê phải cách ly 14 ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương điều chỉnh, tạo điều kiện để người dân về quê đón Tết

Kiểm tra 4 xe phát hiện 3 'ma men': Chỉ nhấp môi, uống một hớp

10:45:08 24/01/2022
Không hợp tác khi bị lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý, nhiều ma men lấy lý do chỉ uống nhấp môi, uống một hớp,... và gọi người thân để xin bỏ qua nhưng bất thành

Bình Phước không bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

10:38:17 24/01/2022
Tỉnh Bình Phước tạm dừng tổ chức các lễ hội và bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần nhằm thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Người từ Trung Quốc nhập cảnh về Lào Cai ăn tết phải cách ly 7 ngày

10:11:04 24/01/2022
Lào Cai yêu cầu người nhập cảnh từ Trung Quốc (trừ các chuyên gia) về địa phương ăn tết phải xét nghiệm PCR và tự cách ly 7 ngày tại nơi ở hoặc nơi cư trú

Cuộc đời và sự nghiệp khoa học nhiều dấu ấn của GS.VS Nguyễn Văn Hiệu

10:07:56 24/01/2022
Năm 1968, ông Hiệu được phong học hàm Giáo sư khi vừa tròn 30 tuổi và là vị Giáo sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử khoa học nước nhà

Xử lý nghiêm "sâu mọt", trả lại sự trong sạch cho môi trường giáo dục

10:04:16 24/01/2022
Những người có trách nhiệm nhất với việc giáo dục đạo đức, ý thức cho lớp trẻ lại là những người vi phạm pháp luật thì là nỗi đau lớn

Sân bay Tân Sơn Nhất chật kín người, hành khách vật vờ chờ chuyến bay

09:39:04 24/01/2022
Những ngày giáp Tết, sân bay Tân Sơn Nhất trở nên đông đúc, nhộp nhịp, hành khách chen chúc nhau làm thủ tục lên máy bay khiến nhiều người mệt mỏi, nằm vật vờ tại sảnh chờ nhà ga quốc nội

Chợ thời trang lớn nhất TP.HCM chật kín người mua sắm Tết, an ninh siết chặt ngăn chặn khách bị móc túi

08:12:01 24/01/2022
Chợ Hạnh Thông Tây, quận Gò Vấp luôn là điểm bán thời trang yêu thích của người dân ở TP.HCM, tranh thủ ngày cuối tuần, hàng nghìn người đã đổ về đây mua sắm quần áo, giày dép,... để đón Tết

TP Hồ Chí Minh: Chăm lo Tết cho thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19

07:14:10 24/01/2022
Tại Nhà Văn hoá Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (Quận 1), chương trình Vòng Tay Việt do Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao phối hợp cùng Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã trao quà và lì xì cho 295 em học sinh ở 22 ...

Rộn ràng Tết sum vầy dành cho công nhân tại TP Hồ Chí Minh

07:11:43 24/01/2022
Khi những ngày Tết đã đến gần, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức chương trình Tết sum vầy tại các quận, huyện và thành phố Thủ Đức cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về ...

Xuất cấp hơn 13.610 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân 9 tỉnh

07:07:46 24/01/2022
Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện xuất cấp, bàn giao hơn 13.616,36 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 9 tỉnh để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, giáp hạt đầu năm 2022 và nhân...

Chăm lo Tết cho người nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vùng núi

06:55:37 24/01/2022
Là hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chị Lò Thị Thuận, bản Muổi Nọi, xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu cho biết, rất vui mừng khi được tặng các phần quà ý nghĩa. Chị Thuận sẽ dành các phần quà này để sử dụng trong dịp Tết và bày tỏ mong mu...

Tăng cường kiểm soát dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán 2022

06:47:11 24/01/2022
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ đã có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị; các huyện, thị, thành khẩn trương tập trung triển khai quyết liệt, hiệu qu...

Quảng Trị: Ấm lòng những phiên chợ 0 đồng ngày giáp Tết

06:42:03 24/01/2022
Được tổ chức từ sáng sớm, mỗi phiên chợ có 25 gian hàng với những mặt hàng thiết yếu phục vụ cho ngày Tết cổ truyền như: Gao nếp, mứt, trà, bánh chưng, hương, kẹo, cá khô, mì tôm, dầu ăn, rau củ quả... Ngoài ra, còn có các mặt hàng phục...

Trao nhau set quà, order món Tết

06:39:45 24/01/2022
Dịch bệnh kéo dài, thu nhập giảm khiến xu hướng quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần có sự thay đổi, trong đó tập trung vào hàng thực phẩm thiết yếu, bổ dưỡng sức khoẻ, đặc biệt có cả những set quà hương liệu phòng dịch

Lao động Việt có nhiều cơ hội làm việc ở nước ngoài năm 2022

06:37:05 24/01/2022
Theo Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore bắt đầu phát đi những thông tin thu hút lao động ngoài nước đến làm việc với nhiều đãi ngộ hấp dẫn; mở ra nhiều cơ hội với lao động Việt

Có thể bạn quan tâm

Câu chuyện ít ai biết đằng sau bức ảnh "thần thánh" đúng người đúng thời điểm của vợ chồng Meghan

Netizen

16:55:55 24/01/2022
 Vợ chồng Meghan đã có những khoảnh khắc đầy ấn tượng trong chuyến công du của mình

Ninh Thuận: Bắt giữ nghi phạm cướp tài sản, hiếp dâm nữ chủ nhà

Pháp luật

16:55:05 24/01/2022
Sau thời gian xác minh, Cơ quan CSĐT Công an H.Ninh Phước (Ninh Thuận) đã bắt giữ được nghi phạm lẻn vào nhà một người phụ nữ, dùng vật nhọn uy hiếp để thực hiện hành vi hiếp dâm và cướp tài sản

Thu Trang khoe vai trần gợi cảm, nhan sắc rực rỡ thế nào khi đứng cạnh Tiến Luật

Sao việt

16:47:38 24/01/2022
Tối 23/1, buổi họp báo ra mắt phim điện ảnh Chìa khoá trăm tỷ đã diễn ra tại Gem Center, Quận 1, TP.HCM. Ekip sản xuất tổ chức 2 buổi chiếu phim trong sự kiện kéo dài suốt 7 giờ đồng hồ. Xuất hiện trên thảm đỏ, Thu Trang gây ấn tượng bở...

Cách làm thịt ba chỉ kho tiêu thơm ngon đậm đà dễ làm cho bữa cơm

Ẩm thực

16:41:24 24/01/2022
Món kho là món ăn vô cùng quen thuộc trong bữa ăn của mỗi gia đình bởi độ đậm đà vào hao cơm mà nó đem lại

Thị trường ô tô cũ ngày cận Tết: Giá cao vẫn ‘cháy hàng’

Ôtô

16:40:18 24/01/2022
Chưa năm nào ô tô đã qua sử dụng lại được khách hàng quan tâm nhiều như năm nay. Những ngày cận Tết, việc mua một chiếc xe cũ bình dân với giá hợp lý đang trở nên bất khả thi với nhiều người

Loạt ảnh khoe đôi chân dài miên man của Rosé (BLACKPINK)

Nhạc quốc tế

16:39:22 24/01/2022
Là giọng ca chính của nhóm nhạc đình đám BLACKPINK, Rosé luôn được người hâm mộ chú ý trong mỗi lần xuất hiện

5 mẹo để thúc đẩy sự giàu có vào năm 2022! Biểu tượng của 'kho báu' quan trọng nhất ở đây

Trắc nghiệm

16:32:26 24/01/2022
Năm 2022 đang đến gần, theo phân tích của trang xem Tử vi, nếu muốn tài lộc nhiều hơn trong năm mới, bạn có thể làm tốt phong thủy tại nhà để nâng cao tài lộc, nhà cửa sáng sủa, phòng khách rộng rãi, phòng ngủ ngăn nắp, nhà bếp sạch sẽ,...

Căn hộ giá 13,2 triệu USD của vợ chồng Tae Yang

Sao châu á

16:28:43 24/01/2022
Vợ chồng Tae Yang - Min Hyo Rin đã chuyển tới căn hộ áp mái ở khu cao cấp Janghak Paarc Hannam. Tổ ấm mới của vợ chồng nam ca sĩ có giá 13,2 triệu USD

Món ăn nên tránh để có da đẹp đón Tết

Làm đẹp

16:22:23 24/01/2022
Hòa mình vào những bữa tiệc cuối năm nhưng bạn cũng đừng quên tránh một số loại thực phẩm để có làn da mịn màng, không bị mụn

“Lưới trời” có hai người mẹ tuyệt vời: Người mẹ chồng gạt phăng quá khứ của con dâu, người mẹ nuôi không ích kỉ

Phim việt

16:20:46 24/01/2022
Lưới trời hiện đang làm mưa, làm gió trên màn ảnh Việt. Tuyến nhân vật tiếp theo nhận được sự yêu mến và quan tâm từ khán giả là hai người mẹ tuyệt vời của phim

Ơn trời, cuối cùng Cúc Tịnh Y cũng chịu bỏ hết "sương sa hạt lựu", visual đỉnh cao thế nào mà netizen khen nức nở?

Hậu trường phim

16:17:34 24/01/2022
Có vẻ như Cúc Tịnh Y đang cố gắng lấy lại thiện cảm của khán giả

Lamborghini sẽ chia tay xe xăng thuần túy trong năm nay

Siêu xe

16:11:59 24/01/2022
Lamborghini đã phân bổ khoản tiền kỷ lục 1,5 tỷ Euro (1,7 tỷ USD) cho quá trình chuyển sang sản xuất xe lai sạc điện