Đắk Nông nâng cao chất lượng dạy và học

Đắk Nông vừa ban hành Chương trình số 28-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII nhằm nâng cao chất lượng dạy và học gắn với việc triển khai Chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn giai đoạn 2021-2025.

Đắk Nông nâng cao chất lượng dạy và học - Hình 1

Tỉnh Đắk Nông phấn đấu năm học 2024-2025 hoàn thành 100% kết quả thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Mục tiêu của chương trình là nâng cao chất lượng dạy và học, đảm bảo năm học 2024-2025 hoàn thành 100% kết quả thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong đó, tỷ lệ hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt 100%; tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt 99,5%; trường chuẩn quốc gia 55,3%.

Đối với bậc giáo dục phổ thông, ngành Giáo dục tỉnh ưu tiên kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp; chuyển dần từ nền giáo dục nặng về truyền đạt kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực. Ở bậc giáo dục thường xuyên, Đắk Nông bảo đảm cơ hội cho mọi người, nhất là vùng nông thôn, khó khăn, đối tượng chính sách được học tập nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ năng. Tỉnh cũng tạo điều kiện thuận lợi để người lao động chuyển đổi nghề, bảo đảm công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục bền vững.

Về giải pháp, Đắk Nông chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; tiếp tục hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp theo hướng chuẩn hóa của quốc gia; bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách giáo khoa, sách giáo dục địa phương thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đắk Nông đặc biệt quan tâm đến đối tượng học sinh là người dân tộc thiểu số. Tỉnh phấn đấu tập trung các nguồn lực phát triển giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, ngành Giáo dục tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số và dạy tiếng dân tộc thiểu số trong trường phổ thông để đảm bảo sự đồng đều về chất lượng giáo dục và thực hiện chính sách dân tộc trong giáo dục.

Đến thời điểm hiện tại, Đắk Nông có 156 trường chuẩn quốc gia (tăng 83 trường so với năm 2014). Tỉnh có 5.330 phòng học và phòng bộ môn, trong đó, số phòng kiên cố và bán kiên cố gần 5.300 phòng (chiếm 98,82%), tạm mượn 43 phòng. Tỉnh có 100% học sinh lớp 1 được ưu tiên bố trí 1 lớp/phòng và đủ tỷ lệ 1,5 giáo viên/lớp để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; 100% cán bộ quản lý và giáo viên được tập huấn thực hiện chương trình mới theo đúng lộ trình và kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong giai đoạn 2015-2020, ngành Giáo dục tỉnh Đắk Nông đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của tỉnh. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo có bước phát triển mạnh, toàn diện cả về quy mô, số lượng và chất lượng. Quy mô giáo dục, mạng lưới trường lớp từ mầm non đến trung học phổ thông được quy hoạch, phát triển hợp lý, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục và đào tạo vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh. Việc đầu tư cho giáo dục và cơ cấu tài chính còn chưa hợp lý, chưa đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Video đang HOT

Những dấu ấn quan trọng của ngành Giáo dục Tiền Giang

5 năm qua, sự "thay da đổi thịt" của GD&ĐT đã thể hiện rõ ở từng địa phương, từ nơi điều kiện thuận lợi đến nơi còn khó khăn...

Những dấu ấn quan trọng của ngành Giáo dục Tiền Giang - Hình 1

HS Trường THCS Xuân Diệu, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) đọc sách tại Thư viện khang trang xây dựng từ nguồn xã hội hóa. Ảnh: X. Uyên.

Dấu ấn quan trọng của GD&ĐT

Theo Tiến sĩ Lê Quang Trí, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang, trong nhiệm kỳ qua (2015 - 2020), ngành GD&ĐT tỉnh đã có những kết quả khá nổi bật.

Cùng với giáo dục cả nước, Giáo dục Tiền Giang đã đạt được nhiều thành tích, đào tạo nguồn nhân lực góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa cho cả nước nói chung và Tiền Giang nói riêng.

Toàn ngành giáo dục tỉnh Tiền Giang đã tập trung thực hiện hiệu quả các mục tiêu giáo dục và đạt được nhiều kết quả khả quan. Có thể điểm qua một số thành tựu quan trọng.

Thứ nhất là, các cuộc vận động và phong trào thi đua đã được các cơ sở giáo dục tích cực hưởng ứng thực hiện ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả.

Thứ hai là, toàn ngành đã đổi mới mạnh mẽ theo yêu cầu của Nghị quyết 29-NQ/TW, chất lượng học sinh đại trà ở tất cả các trường học trong tỉnh được nâng lên rõ rệt.

Thứ ba là, hệ thống mạng lưới trường học từ giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông đã được xây dựng và phát triển rộng khắp.

Thứ tư, công tác duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập Mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xóa mù chữ.

Thứ năm là, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học, bậc học đã từng bước được củng cố, kiện toàn theo yêu cầu đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu chuẩn hóa về trình độ đào tạo.

Những dấu ấn quan trọng của ngành Giáo dục Tiền Giang - Hình 2

5 năm qua, sự "thay da đổi thịt" của GD&ĐT đã thể hiện rõ ở từng địa phương, từ nơi điều kiện thuận lợi đến nơi còn khó khăn. Ảnh: X. Uyên.

Những thành tựu trong nhiệm kỳ qua được xem là bước đệm vững chắc để ngành GD&ĐT tỉnh vững tin chuyển mình sang một trang mới với những khí thế mới.

Bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập, khoa học công nghệ ngày càng phát triển, đại dịch Covid-19 cũng còn diễn biến phức tạp đã đặt ra cho ngành Giáo dục Tiền Giang nhiều cơ hội cũng như nhiều thách thức mới, đòi hỏi toàn ngành phải tập trung nỗ lực phấn đấu để có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu trong thời gian tới.

Kiên định mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác GD&ĐT của tỉnh vẫn còn những khó khăn nhất định như chất lượng giáo dục tuy có nâng lên song chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho địa phương.

Một bộ phận cán bộ quản lý và giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Quy mô phát triển đào tạo nghề và trung cấp chuyên nghiệp trong tỉnh chiếm tỷ trọng nhỏ, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của kinh tế - xã hội địa phương.

Nguồn kinh phí đầu tư cơ sở vật chất trường học theo hướng chuẩn hóa và hiện đại hóa còn hạn chế. Số phòng học bán kiên cố ngày càng xuống cấp, cần phải đầu tư xây dựng thay thế.

Giai đoạn 2020 - 2025, toàn ngành sẽ tiếp tục nâng cao toàn diện chất lượng GD&ĐT, góp phần đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh theo tinh thần "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực".

Các định hướng được xác định như sau:

Thứ nhất là tổ chức sắp xếp hệ thống mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo, quy mô trường, lớp phù hợp và khoa học.

Thứ hai là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, giảng viên đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới. Từng bước xây dựng, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng trường theo Luật Giáo dục năm 2019.

Thứ ba là toàn ngành tập trung các nguồn lực để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018.

Thứ tư là thực hiện đề án kiên cố hóa trường, lớp, đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia nâng cao chất lượng giáo dục. Tổ chức rà soát, xây mới, cải tạo, sửa chữa trường lớp để đáp ứng yêu cầu của dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành chỉ tiêu về tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia ở bậc Mầm non đạt 70%, bậc Tiểu học đạt 80%; bậc THCS đạt 70% và bậc THPT đạt 70%.

Tăng cường đầu tư, mua sắm các trang thiết bị dạy học trong phòng thí nghiệm, phòng dạy học tiếng Anh, phòng học đa chức năng theo chuẩn dạy học chương trình mới, qua đó góp phần giáo dục toàn diện người học.

Thứ năm là toàn ngành tiếp tục phát huy tốt các nguồn lực; huy động, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách nhà nước đầu tư cho giáo dục và đào tạo. Kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất cho các trường, đảm đầy đủ các yêu cầu trang bị về cơ sở vật chất cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới...

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
NÓNG: Bà Phương Hằng nói 1 câu cực gắt, bóc rõ con người "gian xảo" của Johnny Đặng04:07Bị ném đá “chàng trai gốc Huế” xin lỗi người Huế, sốc nhất là từng lên show hẹn hò khác nói yêu nữ chính nhưng thú nhận diễn theo kịch bản02:00Căng đét: Xôn xao ảnh Khoa Pug chi tiền khủng mua xe tăng, "hàng nóng" - sẵn sàng đáp trả Johnny Đặng04:18Khoa Pug “đốt tiền như rác” trên đất Mỹ, là con trai chủ tịch tập đoàn địa ốc Hưng Thịnh?04:43Nữ chủ shop làm nhục cô gái ăn cắp váy 160k tự nhận: "Trời sinh khuôn mặt hiền lành, giống với nét dịu dàng bên trong"03:03Bà Phương Hằng chửi thẳng mặt NS Thương Tín trên livestream, nói gì mà netizen rần rần ủng hộ?04:36Johnny Đặng lập tức gặp vận đen, đồng DBZ "cắm đầu xuống đất" sau khi bị Khoa Pug tố lừa 30 tỷ03:11Lý do Khoa Pug bị Johnny Đặng phốt nhiều lần nhưng giờ mới lên tiếng, lộ cả chuyện mượn đồ sống ảo? 04:36Johnny Đặng có động thái mới hậu bị Vương Phạm bóc phốt, hot lại phát ngôn chứng minh sống 2 mặt?04:31Nhị Nguyên Tịnh thất Bồng Lai đòi bồi thường 3 tỷ vì bị ném gạch vào mặt: "Tôi đã đi 4, 5 thẩm mỹ viện, buồn bã vì có sẹo giữa mặt"03:10Johnny Đặng “ăn miếng trả miếng” với Khoa Pug, Hiếu PC đăng đàn cảnh báo nhà đầu tư tiền ảo04:20Hoàn cảnh đáng thương của nữ sinh trộm váy 160k bị chủ shop làm nhục: ‘Bố mất sớm, mẹ nuôi 4 con’03:49NÓNG: Khoa Pug tháo chạy đến Alaska, tiết lộ đang sống chui rúc, đổi khách sạn liên tục vì sợ sát thủ03:07Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ đăng đàn vùi dập thanh niên Huế quyết bỏ vợ nếu không sinh con trai: "Thằng trôi sông lạc chợ"03:44Khoa Pug lộ nhân cách thật trên vùng cao, Johnny Đặng thiệt hại, Vương Phạm lên hương hậu drama?04:51Khác với chủ shop bị trộm chân váy 160k, chủ quán Hải Phòng xử khách ăn quỵt ấm tình người02:09Bí thư Thành ủy Huế bức xúc lên tiếng vụ chàng trai đòi ly hôn vợ nếu không đẻ con trai: “Văn hóa Huế đang bị xúc phạm”03:30Khoa Pug chạm đỉnh tìm kiếm Google, top #1 trending Youtube còn Johnny Đặng lại nhận “quả đắng”04:17Khoa Pug bị đe dọa tính mạng, nhắn nhủ điều rợn người trên Vlog, Johnny Đặng gặp biến lớn04:38Bà Phương Hằng tố nhà báo Đức Hiển cùng một giuộc với Võ Hoàng Yên, công bố danh sách 25 cái tên trong "tổ chức"04:29

Tiêu điểm

Một ngành học siêu "ngon": Không cần học đại học, chỉ mất 1,5 năm nhưng làm giỏi tháng tằng tằng đút túi 30 triệu
17:48:21 05/12/2021
3 đại học đầu tiên công bố đề án tuyển sinh năm 2022
11:55:20 05/12/2021
Nhà giáo Ưu tú chia sẻ kinh nghiệm rèn học sinh giỏi
10:19:11 04/12/2021
CẬP NHẬT: Danh sách các trường ở Hà Nội HOÃN cho học sinh đi học trực tiếp trở lại
16:42:58 05/12/2021
Cô giáo chủ nhiệm đột ngột bị điều chuyển, phụ huynh viết đơn "cầu cứu"
12:32:31 04/12/2021
Bồi dưỡng giáo viên theo mô hình mới ngày càng đi vào nền nếp
12:37:28 04/12/2021
Các trường ở Đà Nẵng sẵn sàng đón học sinh lớp 1 học trực tiếp
22:06:04 04/12/2021
Những địa bàn ở Hà Nội đủ điều kiện cho trường học mở cửa từ 6/12
08:10:50 05/12/2021
TP.HCM: Học sinh trung học học trực tiếp bao nhiêu tiết mỗi tuần?
11:53:07 05/12/2021
Cần Thơ dự kiến cho học sinh trở lại trường từ đầu năm 2022
13:57:13 05/12/2021

Thông tin đang nóng

Xe Vinfast bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đậu trên vỉa hè
21:12:32 05/12/2021
Động thái mới nhất của Johnny Đặng khiến MXH tiếp tục "dậy sóng" trong tối Chủ Nhật
22:40:13 05/12/2021
Chủ shop bạo hành nữ sinh gây phẫn nộ, hàng xóm khẳng định: "Trong năm nay, họ gây ra nhiều vụ tai tiếng chứ không phải mỗi vụ việc vừa rồi"
22:07:35 05/12/2021
Cà Mau: 1 người bị chém tử vong, 2 thiếu niên bị triệu tập điều tra
22:05:35 05/12/2021
Vũ Khắc Tiệp nhắc đến đám cưới với Ngọc Trinh nhưng dân tình lại đổ xô bắt lỗi chính tả 'sai lè'
19:07:09 05/12/2021
Thuỳ Tiên vào top 10 không cần lượt vote: vòng eo khô mỡ, đứng cạnh đối thủ nổi bần bật
20:17:49 05/12/2021
Vừa hết cữ được ra ngoài đi chơi, chồng bô bô khoe "chiến tích" nhạy cảm khi vợ bầu bí khiến tôi nhục mặt bỏ về
18:35:33 05/12/2021
Xa 2 tháng về cuống quýt kéo vợ lên giường, thò tay lấy bao mà tôi tím tái ruột gan
21:25:44 05/12/2021
"Biến mất" hơn 6 tháng, Lý Hải bị mẹ quên mặt, vẫn liên tục gọi tên
20:46:08 05/12/2021
Về ra mắt bạn trai để ngủ một mình, nửa đêm tôi suýt ngất khi nhìn vào phòng mẹ anh
21:23:28 05/12/2021

Tin mới nhất

Học sinh TP HCM đến trường trở lại, các em học tạm ở địa phương khác thế nào?

21:46:02 05/12/2021
 Thông báo cho học sinh sẽ trở lại trường học từ ngày 13/12, TP HCM đồng thời có hướng dẫn cho những học sinh đang học tạm ở địa phương khác

Điểm mới trong kỳ thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội

21:38:22 05/12/2021
Thêm môn thi, tăng chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức thi thử trực tuyến là những điểm mới của kỳ thi đánh giá tư duy năm 2022 do ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức

CLIP: Trường học ở Hà Nội khẩn trương dọn dẹp, chuẩn bị đón học sinh trở lại lớp

11:51:02 05/12/2021
Ngày 4-12, các trường THPT trên địa bàn TP Hà Nội khẩn trương dọn dẹp, chuẩn bị đón học sinh trở lại lớp vào ngày 6-12 sau hơn 7 tháng

Bản chất của "Văn hóa học đường" là gì, sao thực hiện khó thế?

10:44:47 05/12/2021
Mục tiêu chung nhất của văn hóa học đường là xây dựng trường học lành mạnh, các mối quan hệ thân thiện và chất lượng giáo dục thật

Giao tiếp lưu loát tiếng Trung có cần đi học chuyên ngành ngôn ngữ Trung?

10:38:07 05/12/2021
Theo các nhà giáo dục, giỏi ngoại ngữ không chỉ là giao tiếp tốt mà còn phải biết những kiến thức văn hóa - xã hội, đất nước con người và vốn từ chuyên ngành phục vụ công việc

Công bố Quỹ hỗ trợ Cựu sinh viên Australia

08:16:52 05/12/2021
Ngày 4/12, Đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Robyn Mudie, công bố Quỹ hỗ trợ Cựu sinh viên Australia (AAGF) tại lễ chào mừng hơn 70 cựu sinh Học bổng Chính phủ Australia. 

Cô giáo Hà Nội chia sẻ sáng kiến thay bản kiểm điểm bằng "hợp đồng..."

08:13:03 05/12/2021
 Tôi thấu hiểu khi học sinh mắc lỗi, mắc sai lầm,...Có nghĩa các em đang có rất nhiều vấn đề tiềm ẩn bên trong những hành vi đã được các em thể hiện ra ngoài

Đà Nẵng chuẩn bị chu đáo đón học sinh lớp 1 trở lại trường

07:16:30 05/12/2021
Theo kế hoạch, ngày 6/12 tới đây, học sinh khối lớp 1 trên toàn thành phố Đà Nẵng sẽ tới trường học trực tiếp cùng với khối lớp 8 và lớp 9

TPHCM vinh danh 79 thủ khoa năm 2021

22:07:13 04/12/2021
Sáng 4/12, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM và Trung tâm Hỗ trợ học sinh sinh viên Thành phố tổ chức chương trình “Vinh danh thủ khoa” năm 2021 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM

Sở GD&ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị đón học sinh tại các trường THPT

22:01:49 04/12/2021
 Ngày 4/12, Đoàn công tác của Sở GD&ĐT Hà Nội do Phó Giám đốc Phạm Xuân Tiến làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện đón học sinh tại một số trường THPT trên địa bàn TP để sẵn sàng cho ngày mở cửa trở lại, bắt đầu từ...

Trường vùng cao Lai Châu: Xóa bỏ tư duy văn mẫu theo hướng mở

22:00:44 04/12/2021
Đổi mới cách ra đề, khâu kiểm tra, đánh giá và phương pháp dạy học là những giải pháp các trường học vùng cao Lai Châu đang triển khai để xóa bỏ tình trạng sử dụng văn mẫu trong dạy và học môn Ngữ văn. 

Một trường ở Hà Nội kiến nghị lùi thời gian cho học sinh đến lớp

21:57:39 04/12/2021
Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) muốn chờ sang tháng 1/2022 mới đón học sinh trở lại vì hiện nay các em chưa tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19

Đảm bảo cho kỳ thi minh bạch, khách quan

12:40:13 04/12/2021
Chiều ngày 3/12, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã kiểm tra thực tế công tác tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia năm 2021 tại hai điểm thi là trường Cao đẳng FPT Polytechnic và trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. 

Trường ĐH Nam Cần Thơ thành lập trường phổ thông liên cấp và song ngữ DNC

12:35:51 04/12/2021
UBND Thành phố Cần Thơ vừa ban hành văn bản quyết định số 3457/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học Phổ thông song ngữ DNC. 

Đánh giá trực tuyến giữa kỳ I: Đảm bảo công bằng và đúng khả năng học sinh

12:31:10 04/12/2021
Để đảm bảo nghiêm túc, công bằng và đánh giá đúng năng lực học sinh, các trường học ở Cần Thơ đã chủ động xây dựng các phương án tổ chức đánh giá giữa kỳ, yêu cầu giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc. 

Hành trình gặp gỡ và yêu nghề giáo

12:27:41 04/12/2021
Đến với nghề giáo viên trong tâm thế không có nhiều lựa chọn nhưng chính các học trò nhỏ ở vùng sâu đã khiến cô Vũ Thị Hồng Bích dần trở nên yêu nghề. Tính đến nay, cô Bích đã có 17 năm đứng trên bục giảng

Trang bị kỹ năng sử dụng công nghệ số để tự học

12:26:35 04/12/2021
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 14531/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Phương pháp Blended Learning giúp tăng hứng thú cho học sinh học online

11:35:27 04/12/2021
 Blended Learning là hình thức đào tạo kết hợp học truyền thống trên lớp cùng đào tạo trực tuyến, sử dụng các nền tảng công nghệ

Làm phim ngắn về rác thải nhựa, hai học sinh giành huy chương Bạc quốc tế

10:15:49 04/12/2021
Lê Hoàng Khang và Đinh Ngọc Gia Minh, học lớp 12, trường THPT Gia Định, TP.HCM xuất sắc giành huy chương Bạc ở lĩnh vực phim ngắn tại cuộc thi GENIUS Olympiad 2021

Cứ xếp Lịch sử vào môn thi bắt buộc tuyển sinh đại học, chất lượng sẽ khác

10:14:40 04/12/2021
Ngay ở các nước phát triển, phần đông học sinh cũng chỉ học Lịch sử để đối phó, bởi cơ hội việc làm ít mà thu nhập lại rất thấp”, Giáo sư Tung thông tin

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Phương Hằng bóc mẽ Johnny Đặng ‘nổ’, bán kim cương toàn vỏ, chửi Khoa Pug và Vương Phạm không đáng mặt đàn ông

Netizen

01:31:42 06/12/2021
CEO Phương Hằng bóc mẽ Johnny Đặng không đủ tầm so độ chơi kim cương với mình, bởi bà nhìn là biết các trang sức của anh chỉ toàn vỏ không

TP.HCM: Hơn 70% phụ huynh không cho con em lớp 1 đi học trực tiếp

Đời sống

00:08:49 06/12/2021
Theo kết quả khảo sát của ngành GD-ĐT TP.HCM đối với phụ huynh lớp 1 về việc cho con em đi học trực tiếp theo chủ trương thí điểm mở cửa trường học của UBND TP.HCM, chỉ có 29,82% phụ huynh đồng thuận việc này

Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới ngày 5/12

Thế giới

00:05:51 06/12/2021
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 5/12 (theo giờ Việt Nam), trên toàn thế giới có tổng cộng 265.875.654 ca mắc COVID-19 và 5.266.834 ca tử vong. Số ca hồi phục là 239.562.126 ca

Son Heung Min giúp Tottenham đánh bại Norwich để giành vị trí thứ 5

Bóng đá thế giới

23:58:34 05/12/2021
Tottenham giành chiến thắng tương đối dễ dàng trước Norwich để giành vị trí thứ 5 từ tay Arsenal

Thầy Park hoàn thiện đội hình ĐT Việt Nam đá trận ra quân AFF Cup 2020

Bóng đá việt nam

23:56:27 05/12/2021
HLV Park Hang Seo và các cộng sự dành phần lớn thời gian buổi tập chiều nay (5/12) để hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng cho đội hình thi đấu trận ra quân gặp Lào

Hóa ra Thùy Tiên có chiến thuật tóc tai hết, lại còn giống Miss Universe 2018 từng được H'Hen Niê khen là bạn hiểu rồi đó

Phong cách sao

23:46:59 05/12/2021
Kiểu tóc cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong những lần xuất hiện của Thùy Tiên

Giữa lúc Hoài Linh nhận tin vui vụ từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng đăng đàn cầu xin Tổ nghiệp 1 điều

Sao việt

23:40:55 05/12/2021
Đàn anh thân thiết Hoài Linh nhận tin vui về vụ từ thiện khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng. Giữa lúc đó, Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý khi đăng đàn cầu xin Tổ nghiệp một điều quan trọng

Hộc Châu phu nhân: Bí mật sau cảnh 18+ của Dương Mịch - Trần Vỹ Đình, nhà trai kéo dây lột áo ra sao mà nhà gái che mặt

Hậu trường phim

23:38:16 05/12/2021
Cảnh Trần Vỹ Đình lột áo Dương Mịch mang tính 18 trong Hộc Châu phu nhân đã được hé lộ

Tin nóng sau đêm Chung kết: Miss Grand Hong Kong cầu cứu vì bị mất cắp hết sạch tiền bạc, cảnh sát vào cuộc!

Sao châu á

23:37:56 05/12/2021
Trên MXH, công chúng không khỏi lo lắng cho Sen Yang - Miss Grand Hong Kong vì sự cố bất ngờ sau đêm Chung kết Miss Grand International 2021

Messi: 'Tôi không thể bằng Maradona'

Sao thể thao

23:32:57 05/12/2021
Lionel Messi cho biết anh chưa bao giờ mơ ước trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá và không cảm thấy thoải mái khi là hình mẫu cho các thế hệ trẻ noi theo, không thể sánh bằng tiền bối Maradona

Tập cuối Hộc Châu phu nhân: Full cảnh 18+ của Dương Mịch, Trần Vỹ Đình lột áo để lộ ngực đầy của nữ chính

Phim châu á

23:30:58 05/12/2021
Cảnh nóng của Dương Mịch - Trần Vỹ Đình trong Hộc Châu phu nhân đã xuất hiện trọn vẹn rồi này

"Fan cuồng" của SofM tiếp tục tán dương thần tượng "lên tận mây xanh", thừa nhận "combo SofM - Bin chính là ác mộng"

Esport

23:30:29 05/12/2021
Trong cộng đồng LMHT chuyên nghiệp, nhất là tại khu vực LPL, SofM luôn được xem là một trong những tuyển thủ đi rừng hàng đầu. Các fan LMHT xứ Trung còn gọi anh là Rich Man, là người thay đổi phong cách đi rừng của các tuyển thủ LPL