Đắk Nông cơ bản hoàn thành các mục tiêu công tác giảm nghèo, xuất hiện nhiều “điểm sáng”

Mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng giai đoạn 2016-2020, tỉnh Đăk Nông đã thực hiện tốt các mục tiêu trong công tác giảm nghèo , đưa đời sống nhân dân từng bước ổn định về mọi mặt.

Chính sách giảm nghèo đi vào cuộc sống

Theo báo cáo của UBND Đăk Nông , giai đoạn 2016 – 2019, các chính sách về giảm nghèo đã đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo đã đề ra. Nếu như tính từ cuối năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo chung của toàn tỉnh là 19,20% thì tính đến cuối năm 2019 còn 10,52%.

Đắk Nông cơ bản hoàn thành các mục tiêu công tác giảm nghèo, xuất hiện nhiều điểm sáng - Hình 1

Sở LĐTBXH cấp gà giống cho người dân phát triển kinh tế. Ảnh: D.H

Trong năm 2020, với mục tiêu tiếp tục giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 3% trở lên (trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 4% và hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 5% trở lên…), Đăk Nông đã cơ bản hoàn thành các kế hoạch đặt ra.

Trong những năm qua, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu giảm nghèo tỉnh. Hàng năm, Ban chỉ đạo định kỳ 6 tháng tổ chức họp để đánh giá kết quả đạt được và triển khai kế hoạch thời gian tiếp theo…

Bên cạnh đó, tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phân công các đoàn viên, hội viên của tổ chức mình giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo . Các huyện, thị xã của tỉnh đã tổ chức lựa chọn từ 1-2 địa bàn trọng điểm (thôn, buôn, bon, bản) để tập trung nguồn lực đầu tư thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững.

Trong giai đoạn 2016-2019, Đăk Nông đã đào tạo nghề cho hàng trăm lao động nghèo , cận nghèo; hỗ trợ vay vốn tín dụng cho hơn 100.000 lượt hộ nghèo thông qua Chi nhánh Ngân hàng CSXH. Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ xây dựng và nhân rộng 6 mô hình giảm nghèo tại các xã trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình triển khai, nhân rộng các mô hình giảm nghèo , vai trò của người dân được thay đổi, trở thành trung tâm trong các hoạt động. Những hộ thoát nghèo từ tham gia các mô hình là những “điểm sáng” trong phong trào vươn lên thoát nghèo .

Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ về giáo dục và đào tạo, y tế, nhà ở, nước sạch và tiếp cận thông tin cho hộ nghèo được tỉnh đặc biệt quan tâm và triển khai có hiệu quả đến từng đối tượng cụ thể.

Việc này đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và giúp các đối tượng có điều kiện đến trường học tập; giảm tỷ lệ bỏ học của các em học sinh, sinh viên nghèo, khó khăn; góp phần giảm bớt chi phí cho các hộ gia đình nghèo, dân tộc thiểu số.

Triển khai đúng kế hoạch đặt ra

Theo UBND tỉnh Đăk Nông, tính đến nay, bằng tổng lực của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực từ nhân dân trong tỉnh, các dự án, tiểu dự án, hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Đăk Nông đã cơ bản triển khai đúng với tiến độ như kế hoạch đặt ra cho giai đoạn 2016-2020.

Đối với Chương trình 135, tiểu dự án về hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn đến nay đã cơ bản hoàn thành.

Theo đó giai đoạn 2016 – 2020, tổng kinh phí được giao là 172 tỷ đồng, đầu tư 151 công trình giao thông, 57 công trình trường học, 10 công trình nước sinh hoạt tập trung, 146 công trình nhà sinh hoạt cộng đồng.

Các tiểu dự án về hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn bản đặc biệt khó khăn; về nâng cao năng lực cán bộ và cộng đồng dân cư các xã thuộc Chương trình 135 cũng đều đã hoàn thành kế hoạch.

Việc hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135 cũng được thực hiện có hiệu quả.

Đặc biệt, trong năm 2017, tỉnh đã triển khai lập 2 đề án quy hoạch lớn của tỉnh, đó là quy hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp nâng cao giá trị gia tăng gắn liền với biến đổi khí hậu và quy hoạch các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Trong năm 2020, tiếp tục chỉ đạo xây dựng và lập các đề án để nâng giá trị sản xuất nông nghiệp như: Đề án sản xuất nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2018 – 2020; đề án phát triển thủy sản Đăk Nông năm 2020, định hướng đến năm 2030…

Trong năm 2020, với mục tiêu tiếp tục giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 3% trở lên (trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 4% và hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 5% trở lên…), Đăk Nông đã cơ bản hoàn thành các kế hoạch đặt ra.

Lâm Đồng: Hàng trăm hộ đăng ký thoát nghèo nhờ chính sách hỗ trợ đúng, trúng

Mặc dù là một năm khó khăn trên cả nước do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thế nhưng công tác giảm nghèo bền vững tại tỉnh Lâm Đồng vẫn tích cực được triển khai và có những kết quả khả quan.

Hàng trăm hộ đăng ký thoát nghèo

Những ngày mưa dầm tháng 10 tại Tây Nguyên vẫn chưa có hồi dứt, phóng viên đã có cơ hội trò chuyện với ông Liêng Hót Ha Hai - Phó Chủ tịch UBND huyện Đam Rông về công tác giảm nghèo của địa phương.

Ông Liên Hót Ha Hai cho biết, mặc dù là năm khó khăn bởi dịch Covid-19 và nguồn vốn sự nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 mới được phân bổ nhưng địa phương đã tích cực triển khai thực hiện từ đầu năm.

Lâm Đồng: Hàng trăm hộ đăng ký thoát nghèo nhờ chính sách hỗ trợ đúng, trúng - Hình 1

Trong năm 2020, Lâm Đồng đặt mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm còn dưới 1,9%. Ảnh: P.V

"Trong 6 tháng đầu năm 2020, huyện Đam Rông đã tích cực triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững theo chỉ đạo của cấp trên. Hiện đã có 8/8 xã tổ chức tuyên truyền, vận động cho các hộ nghèo đăng ký thoát nghèo.

Theo đó, từ sự vận động và ý thức tự giác của người dân, toàn huyện đã có 468 hộ đăng ký thoát nghèo (chiếm 28,17% trên tổng số hộ nghèo năm 2020). Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục vận động người dân để làm căn cứ đầu tư hỗ trợ các chương trình giảm nghèo. Ước đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn khoảng 7%"- Phó Chủ tịch UBND huyện Đam Rông thông tin.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, huyện Đam Rông đã tập trung nguồn vốn vào đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng các mô hình sản xuất có hiệu quả sớm hoàn thành phương án đầu tư trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện chương trình.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác tín dụng ưu đãi, đặc biệt là các nguồn vốn vay cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ sản xuất kinh doanh, cho vay học sinh, sinh viên... tạo điều kiện cho bà con nhân dân có thêm nguồn lực để làm ăn, sản xuất, học tập, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,9%

Về kết quả giảm nghèo bền vững, ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng cho hay, trong năm 2020, địa phương đặt ra mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm còn dưới 1,9%, riêng đồng bào dân tộc thiểu số còn dưới 4,8%. Đặc biệt, huyện Đam Rông sẽ thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết số 30a của Chính Phủ.

Ngoài ra, Lâm Đồng sẽ tiếp tục thực hiện chương trình giảm nghèo để cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo. Bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo của tỉnh đến cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015.

"Để làm được những điều này, các đơn vị liên quan cần thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo. Các huyện, thành phố phải cân đối nguồn lực mở rộng địa bàn, hộ nghèo được hỗ trợ sản xuất, việc làm, hướng dẫn cách làm ăn, dạy nghề... để hộ nghèo tự lực vươn lên thoát nghèo.

Đặc biệt, trong năm 2020, các địa phương cần lồng ghép hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới với Chương trình giảm nghèo bền vững nhằm tạo việc làm, thu nhập cho người nghèo thông qua xây dựng cơ sở hạ tầng. Không huy động đóng góp của gia đình nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc vùng đặc biệt khó khăn trong xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn"- ông Nguyễn Tiến Dũng thông tin.

Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, tình trạng di cư tự do từ các tỉnh phía Bắc đến địa phương sinh sống, phá rừng làm rẫy trái phép trong rừng sâu, tạo áp lực lớn trong công tác giảm nghèo gây ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hơn nữa, nguồn vốn ngân sách đầu tư cho chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo còn hạn chế trong đầu tư cơ sở hạ tầng, duy tu bảo dưỡng công trình, hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Mẹ nữ sinh lớp 7 lên chức bà ngoại ở tuổi 29, từng sinh con lúc 14 tuổi03:08Xác định danh tính hot TikToker tử vong khi trèo lên mái nhà để quay video ở Sa Pa01:36Tàu Noah | Truyền thuyết về sự tồn tại và sự trừng phạt của Thượng đế07:28Paing Takhon - Chàng người mẫu Myanmar "gây bão" mạng xã hội với loạt ảnh nhà sư siêu đẹp trai05:37Du khách nước ngoài lao xuống sông Hàn cứu người nhảy cầu tự tử00:59Thẩm Thúy Hằng - Minh tinh được trả cả cân vàng và bi kịch của một đời hồng nhan08:42Lễ âm hôn - Kết hôn với người đã mất ; Tục lệ rùng rợn ở Trung Quốc06:01Tiếp nhận 20 công dân xuất cảnh trái phép00:48Bắn thuốc mê di dời đàn khỉ trong khu dân cư Sài Gòn02:10Cảnh sát đột kích cơ sở ngâm hóa chất công nghiệp để ốc bươu tăng kí01:17Oiran - Kỹ nữ cao cấp Nhật Bản | Nhan sắc lộng lẫy, thu nhập khủng và những bí mật ít người biết06:48Cảnh sát vũ trang bảo vệ sân bay Tân Sơn Nhất01:33Kim Vui: người phụ nữ hấp dẫn nhất của Sài Gòn thập niên 60-7006:49Bỏng Ngô - Từ món "hàng cấm" đến vị cứu tinh các rạp phim ; Nguồn gốc thật sự của BỎNG NGÔ07:09Đàn khỉ quấy phá khu dân cư Sài Gòn00:21Sạt lở đất ở miền Trung: ‘Đến hiện trường mới thấy sự khủng khiếp hơn nhiều’01:25Băng tuyết tan, quốc lộ 4D thông xe00:46CSGT Thanh Hóa xử lý nhiều xe tải cơi nới thành thùng01:21Thu hồi xe cũ nát gây ô nhiễm môi trường | Người dân phản đối?03:22Miền Bắc rét đậm, tuyết phủ trắng Y Tý và Sa Pa ; Cảnh báo tai nạn do đường trơn01:57

Tiêu điểm

Con gái vua Bảo Đại qua đời ở Pháp, hưởng thọ 83 tuổi
23:24:29 23/01/2021
Giới đầu tư Hải Phòng “đứng ngồi không yên” với đất khu đô thị 1,3 tỷ/lô
19:34:12 22/01/2021
Cuộc vượt biên liều lĩnh của những người mẹ bồng con về Việt Nam trong đại dịch
11:55:47 23/01/2021
5 người mắc kẹt trong đám cháy căn nhà 3 tầng ở quận 8
11:10:42 23/01/2021
Tìm thấy thi thể người phụ nữ nhảy cầu Bến Thủy tự vẫn
12:52:49 23/01/2021
“Ông lớn” Hải Phòng thành lập công ty bất động sản vốn 20 nghìn tỷ
15:55:00 22/01/2021
Thăng hàm cấp tướng cho 6 sĩ quan công an
20:40:02 22/01/2021
Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng làm Trưởng công an TP Thủ Đức
10:49:41 23/01/2021
NÓNG: Một số quy định về bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh hết hiệu lực
16:53:08 23/01/2021
HAGL đã bán thoả thuận gần 48 triệu cổ phiếu HNG, ước thu về hơn 660 tỷ đồng
09:45:14 23/01/2021

Thông tin đang nóng

Lâm Tâm Như mang bầu lần 2 sau hơn 4 năm kết hôn cùng Hoắc Kiến Hoa?
20:57:21 23/01/2021
Mẹ ruột Trịnh Sảng quyết "đổ thêm dầu vào lửa": Tung loạt tin nhắn Trương Hằng thừa nhận ngoại tình
21:18:01 23/01/2021
3 hoa hậu Đỗ Hà - Tiểu Vy - Mỹ Linh gây tranh cãi với ý thức đi sự kiện
21:12:59 23/01/2021
Cái khó của Thiều Bảo Trâm
19:41:14 23/01/2021
Vì sao Trịnh Sảng khó được tha thứ hơn Phạm Băng Băng?
21:04:34 23/01/2021
Động thái mới nhất của Thiều Bảo Trâm giữa loạt ồn ào nghi đã chia tay Sơn Tùng vì "trà xanh"
21:20:42 23/01/2021
Con gái 16 tuổi của Lưu Thiên Hương gây chú ý khi hội tụ đủ sắc vóc
23:31:57 23/01/2021
Không chỉ Trịnh Sảng, 7 ngôi sao trong làng giải trí cũng từng bị phanh phui chuyện 'sinh con ra nhưng không nuôi nổi'
22:07:27 23/01/2021
12 năm tôi mới biết mình có con rơi
21:30:35 23/01/2021
Hoài Lâm khiến fan lo lắng khi để lộ trạng thái suy sụp
23:29:11 23/01/2021

Tin mới nhất

Vườn rau sạch của học sinh bán trú

02:38:57 24/01/2021
Các lớp học ở Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Lý, huyện Mường Lát, đều được chia đất trồng rau, cung cấp cho bếp ăn bán trú.

Văn phòng huyện ở Nghệ An xin hơn 80 triệu đồng thanh toán tiền rượu tiếp khách

22:29:59 23/01/2021
Sau 3 năm không thể trả tiền mua rượu tiếp khách, HĐND - UBND huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã làm tờ trình xin thanh toán.

T.Ư Đoàn trao tặng Kỷ niệm chương 'Vì thế hệ trẻ' cho ông Nguyễn Đắc Vinh

22:19:50 23/01/2021
Ngày 23/1, T.Ư Đoàn trao tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho ông Nguyễn Đắc Vinh, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Phó Chánh Văn phòng T.Ư Đảng.

Người dân rất quan tâm việc phát huy dân chủ của nhân dân

22:08:15 23/01/2021
Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương đã trao đổi với báo chí về việc tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân về các dự thảo...

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết tại TX Đông Triều

22:05:30 23/01/2021
Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chiều 23/1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Vũ Quyết Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, làm trưởng đoàn đã tới thăm và chúc Tết các mẹ Việt Nam Anh hùng,...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng

22:01:57 23/01/2021
Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã chỉ đạo trực tuyến với Trung tâm chỉ huy các đơn vị, địa phương, yêu cầu thực hiện nghiêm mệnh lệnh của lãnh đạo Bộ Công an về đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội.

Trao 500 suất quà tặng người có công, hộ nghèo

21:44:51 23/01/2021
Theo đó, đơn vị đã trao 500 suất quà, bao gồm các mặt hàng nhu yếu phẩm như: Mì tôm, đường, dầu ăn, muối, nước mắm và đồ dùng cần thiết khác...; trị giá mỗi phần quà 300.000 đồng. Cũng trong đợt n...

Khoảng 300 kiều bào hồi hương sẽ tham gia họp mặt mừng xuân Tân Sửu 2021 tại TP.HCM

21:35:24 23/01/2021
Lời chúc Tết dành cho sếp dù nhỏ nhưng thể hiện tình cảm cũng như sự phải phép của cấp dưới đối với cấp trên, đồng thời cũng giúp cơ hội được sếp để ý, cân nhắc nhiều hơn. Cùng tham khảo những lời chúc Tết Tân Sửu 2021 dành cho sếp dưới...

CSGT Lai Châu kể chuyện ăn mì tôm, ngủ đường phân luồng trong băng tuyết

21:32:09 23/01/2021
Trên đường tuyết rơi nhiều, mặt đường đóng băng, cán bộ chiến sỹ đã thay nhau ngày đêm túc trực đảm bảo giao thông trên tuyến.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn được thăng hàm thượng tướng

21:25:58 23/01/2021
Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, được Tổng bí thư, Chủ tịch nước trao quyết định thăng cấp bậc hàm lên thượng tướng.

Nghịch lý thanh kiểm tra khai thác cát tại Quảng Nam: Thanh tra ít người, chạy không xuể?

21:12:31 23/01/2021
Khi đi thực tế hiện trường tại các điểm nóng khai thác cát trái phép, chúng tôi được một cảng vụ viên thuộc Đội Quản lý bến thủy nội địa thuộc Thanh tra Sở GTVT Quảng Nam cho biết, dù ra quân quyết liệt nhưng lực lượng mỏng nên không đủ...

Lữ hành Hà Nội đổi mới hoạt động, xây dựng sản phẩm đặc trưng của Thủ đô

21:08:37 23/01/2021
Ngày 23-1, Hội lữ hành Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai hoạt động năm 2021, đồng thời thành lập Câu lạc bộ Du lịch bền vững VGreen trực thuộc hội.

Công an tỉnh Quảng Nam dẫn đầu khối thi đua Nội chính

21:04:01 23/01/2021
Chiều 21-1, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam, khối thi đua Nội chính tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2020 và phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2021.

"Chông" trên vỉa hè

20:56:36 23/01/2021
Sau khi tháo bỏ nhà chờ xe buýt thì đơn vị thi công đã để lại những đinh ốc chĩa lên chẳng khác những bàn chông bẫy người đi đường

Ông Nguyễn Thanh Ngọc làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh

19:51:03 23/01/2021
Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh gồm 29 người. Ông Nguyễn Thanh Ngọc (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh) làm Chủ tịch Ủy ban.

Thái Nguyên: Chăm lo tết cho học sinh, người dân vùng khó

19:46:02 23/01/2021
Ngày 23/1, triển khai Tuần cao điểm Tết vì người nghèo, Sở GD&ĐT Thái Nguyên đã tổ chức chương trình tặng quà cho các gia đình khó khăn, học sinh hoàn cảnh trên địa bàn xã Tân Kim, huyện Phú Bình.

Từ 1-3, trẻ sau khi sinh được cấp mã thẻ BHYT tạm thời

19:39:35 23/01/2021
Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 30/2020, hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 146/2018 của Chính phủ về bảo hiểm y tế (BHYT).

Chiều 23/1, Việt Nam không có ca COVID-19 mới

18:50:45 23/01/2021
18h ngày 23/1, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 tại nước ta là 1.548.

Đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương được chia làm 3 giai đoạn

17:47:28 23/01/2021
Đó là thông tin được công bố tại buổi làm việc giữa Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng vào chiều ngày 22/1.

Vietsovpetro, PVEP, PVOIL và BSR hợp tác cung cấp dầu thô và tiêu thụ sản phẩm

17:44:41 23/01/2021
Bốn đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) là Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro), Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL), Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) vừa...

Hưng Yên hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP

17:41:03 23/01/2021
Tỉnh Hưng Yên đã dành gần 30 tỷ đồng khuyến khích các địa phương thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), với nhiều giải pháp thiết thực, giúp các chủ thể tham gia phát triển sản phẩm OCOP đạt hiệu quả cao.

Hà Nội tổ chức “ Tết sum vầy, kết nối yêu thương”

17:21:58 23/01/2021
Sáng 23-1, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), Liên đoàn Lao động ( ĐLĐ) TP Hà Nội tổ chức trong chương trình Tết sum vầy năm 2021 cho gần 1.000 công nhân lao động Thủ đô.

Sẽ không thu phí phụ huynh dự lễ tốt nghiệp cùng sinh viên

17:14:28 23/01/2021
Đó là khẳng định của đại diện Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM) sau khi tiếp nhận ý kiến của sinh viên.

Chuyện người đàn ông ở Hà Tĩnh gần 50 tuổi vẫn quyết tâm vào Đảng

17:11:18 23/01/2021
Đi học cảm tình Đảng ở tuổi 48 và kết nạp Đảng ở tuổi 49, anh Tô Ngọc Toàn (thôn Mỹ Tân, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã hoàn thành tâm nguyện mà mình trăn trở và quyết tâm thực hiện bấy lâu.

Các mô hình đo lường giá trị nguồn nhân lực trong kế toán nguồn nhân lực

17:08:49 23/01/2021
Theo quan niệm của kế toán truyền thống, tất cả các chi phí hình thành vốn nhân lực được coi là một khoản phí trừ vào doanh thu trong kỳ vì nó không tạo ra bất kỳ tài sản vật chất nào.

Thêm nhiều ngân hàng báo lãi ngàn tỉ đồng

17:05:43 23/01/2021
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2020, với mức tăng trưởng huy động vốn và cho vay đều khá cao so với mặt bằng chung. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2020 đạt hơn 13.000 tỉ đồng, ...

Kỹ thuật viên dịch vụ và nhân viên phụ tùng Honda so tài cân não

17:02:10 23/01/2021
Ngày 14 và 15/1 vừa qua, Honda Việt Nam đã tổ chức thành công Hội thi kỹ thuật viên dịch vụ và nhân viên phụ tùng xuất sắc 2020.

Sự cố metro số 1: Tư vấn giám sát không làm tròn trách nhiệm

16:50:42 23/01/2021
Chủ đầu tư nhận định tư vấn giám sát dự án metro số 1 chưa làm tròn trách nhiệm và đề nghị chỉ định đơn vị tư vấn độc lập để xác định nguyên nhân sự cố.

Có thể bạn quan tâm

3 tư thế ngủ rất dễ hủy hoại vòng eo, ngực và ngoại hình của bạn, sửa ngay trước khi quá muộn

Làm đẹp

04:31:57 24/01/2021
Chúng ta thường dành ra tới 7 - 8 tiếng để ngủ mỗi đêm nên việc duy trì một tư thế ngủ lành mạnh góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ vóc dáng của bạn.

Đụng set đồ siêu trẻ với Jisoo, "chị gái" 31 tuổi Sooyoung liệu có bị đàn em lấn át?

Phong cách sao

04:30:07 24/01/2021
Xuất hiện trong phân cảnh của phim mới Run On, thành viên SNSD vô tình có pha đụng độ với Hoa hậu Hàn.

Cách tìm được kiểu tóc mái chân ái giúp nhan sắc thăng hạng

Thời trang

04:17:47 24/01/2021
4 bí kíp này sẽ giúp bạn tìm được kiểu tóc phù hợp nhất với đường nét gương mặt.

Người mẫu bị bố tạt axit lúc 2 tháng tuổi

Thế giới

02:25:22 24/01/2021
Mùa xuân năm 1995, khi cô bé Anmol Rodriguez 2 tháng tuổi đang bú mẹ, người bố đã tạt axit vào hai mẹ con bởi tức giận đứa trẻ không phải con trai.

Phá tụ điểm mại dâm tại nhà nghỉ trên phố Văn Cao

Pháp luật

02:06:22 24/01/2021
Công an thành phố Hải Phòng vừa triệt phá thành công tụ điểm mại dâm tại một nhà nghỉ trên phố Văn Cao, quận Hải An, bắt quả tang 4 đôi nam nữ có hành vi mua, bán dâm.

Phát hiện thi thể người phụ nữ quấn trong bao tải nổi trên mặt hồ

Sự kiện nóng

01:44:14 24/01/2021
Chiều tối 23/1, người dân xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La phát hiện thi thể 1 người phụ nữ buộc chặt trong bao tải, nổi trên mặt hồ bản Muông.

Elon Musk chỉ muốn nhận mình là kỹ sư 

Thế giới số

01:33:02 24/01/2021
Elon Musk yêu cầu ứng viên về kỹ năng viết, đưa ra nhiều ví dụ kinh nghiệm bản thân, tính so sánh nhất và toàn bộ quá trình tư duy.

Xiaomi ra mắt Mi 10T Lite tại Việt Nam trang bị kết nối 5G giá 8 triệu 

Đồ 2-tek

01:27:17 24/01/2021
Xiaomi Việt Nam chính thức ra mắt Mi 10T Lite, bản giao hưởng tuyệt hảo đến với người dùng Việt Nam. Mi 10T Lite sở hữu khả năng kết nối 5G đầy sức mạnh không thể chối từ và mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng.

Chủ shop hốt hoảng vì người đẹp trả tiền bằng hôn 

Hài hước

01:21:27 24/01/2021
Vào mua váy nhưng được chủ quán bảo trả bằng một nụ hôn, nhưng cách thanh toán của cô nàng khiến anh chàng phát hoảng.

Sai lầm khiến bạn không thể giảm cân

Clip hay

01:17:31 24/01/2021
Thiếu ngủ, ăn ít protein hay không tập cardio là những sai lầm phổ biến khiến mọi cố gắng giảm cân của bạn trở nên vô nghĩa.

BXH groups Kpop tháng 1: BTS, BlackPink giữ phong độ, Twice lội ngược dòng 

Nhạc quốc tế

00:49:57 24/01/2021
Viện nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc mới đây đã công bố bảng xếp hạng danh tiếng tháng 1 của tất cả các nhóm nhạc Idols, tổng hợp số liệu đánh giá từ chỉ số tham gia, độ phủ sóng truyền thông, chỉ số tương tác và độ nhận diện công chúng ...

Chơi game tự dưng thấy mắt mờ, game thủ như chết lặng khi cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay 

Game offline

00:33:27 24/01/2021
Mới đây, một game thủ không may đã chia sẻ câu chuyện của mình tới cộng đồng về căn bệnh mà mình đang mắc phải.

Hiệp Nghĩa Giang Hồ - Siêu phẩm kiếm hiệp chính tông đầu tiên mở màn 2021: Ngũ đại môn phái, tái hiện hoàn hảo ký ức VLTK 

Game online

00:27:08 24/01/2021
Hiệp Nghĩa Giang Hồ - siêu phẩm kiếm hiệp chính tông đầu tiên của 2021 sẽ chính thức được phát hành tại Việt Nam trong thời gian tới

Cướp 2 con Baron, SofM vẫn không thể giúp Suning thoát khỏi trận thua thứ 3 liên tiếp 

Esport

00:11:32 24/01/2021
Trong một ngày thi đấu quá cháy của Siêu nhân Doinb và Nuguri, FunPlus Phoenix đã nhanh chóng đè bẹp Suning bằng thắng lợi 2-0.

Dàn sao Cbiz quy tụ tại thảm đỏ: Diva Trương Lương Dĩnh nổi bật như công chúa giữa dàn mỹ nam đình đám

Sao châu á

23:39:45 23/01/2021
Sự kiện mới của Tencent đã nhận được sự quan tâm lớn của giới truyền thông và khán giả.