Đại hội XIII: Mở rộng không gian đổi mới để Việt Nam vượt lên

Lấy cải cách, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy phát triển đất nước .

Đại hội XIII: Mở rộng không gian đổi mới để Việt Nam vượt lên - Hình 1

Hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bắt đầu diễn ra. Sự kiện chính trị quan trọng này sẽ đánh dấu một cột mốc thay đổi lớn trong tiến trình đưa đất nước phát triển.

TS Nguyễn Đình Cung , thành viên thường trực Tổ biên tập Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2021-2030 (sau đây gọi là Chiến lược 2021 – 2030), nói: “Văn kiện của Đại hội XIII xác định lấy cải cách, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy phát triển đất nước ”.

Năng lực cạnh tranh quốc gia tăng lên đáng kể

. Phóng viên : Thưa ông, quan sát quá trình 10 năm qua, ông nhìn nhận thế nào về việc cải cách và nâng cao chất lượng thể chế?

Đại hội XIII: Mở rộng không gian đổi mới để Việt Nam vượt lên - Hình 2

TS Nguyễn Đình Cung : Chúng ta đã xác định cải cách thể chế là một trong ba đột phá chiến lược. Trong 10 năm qua, nhất là thời kỳ 2015-2020, Chính phủ đã thực hiện khá tốt trọng tâm đột phá nói trên; nhờ đó nền kinh tế đã duy trì tăng trưởng, gia tăng được sức chống chịu, vượt qua năm 2020 với sự tác động khủng khiếp của dịch COVID-19 một cách thành công ngoài mong đợi. Đại hội XIII đã đề cao hơn tầm quan trọng của thể chế kinh tế và đã thay đổi trọng tâm của cải cách thể chế.

. Riêng về vấn đề thể chế kinh tế, quá trình cải cách đã diễn ra như thế nào?

Nếu nói về thể chế kinh tế, nhất là pháp luật về kinh doanh thì cải cách được bắt đầu ngay từ ngày đầu của quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường. Trong giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi (từ năm 1986 đến khoảng 2000), thị trường ở nước ta còn sơ khai; yêu cầu cải cách thể chế kinh tế nhìn chung không phức tạp. Lúc đó chỉ cần thừa nhận, mở rộng và bảo đảm quyền tự do kinh doanh thì đã là… cải cách vượt bậc, mở ra cơ hội cho các thành phần kinh tế, nhất là tư nhân phát triển.

Tuy vậy, thực tế phát triển giai đoạn 2009-2010 cho thấy cải cách thể chế như vậy là chưa đủ; và do đó Đại hội XII đã xác định cải cách thể chế là một trong ba đột phá chiến lược; và trọng tâm của nó là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh . Hiện thực hóa chủ trương nói trên, Chính phủ đã đi một bước xa hơn là thực hiện cải cách, nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế tốt. Do đó, các tiêu chuẩn của WB, WEF và một số xếp hạng toàn cầu khác đã được áp dụng. Tuy vậy, cũng có quan điểm là ta phải xây dựng tiêu chuẩn riêng của ta. Thế là ta trễ mất mấy năm.

. Vậy đến khi nào thì chúng ta bắt đầu một cách dứt khoát là phải lấy chuẩn quốc tế để đi theo con đường mà cả thế giới đang đi, ít nhất là trong kinh doanh?

Đó là thời điểm 2013-2014, đó là lúc Nghị quyết 19/2014 đầu tiên được ban hành và thực thi. Các tiêu chuẩn, tinh thần “tạo thuận lợi nhất cho kinh doanh” của Doing Business mà World Bank đã thể hiện trong cả tư duy và nội dung của nghị quyết. Áp dụng chuẩn mực và thông lệ quốc tế là thay đổi có tính đột phá, vì nó định vị được Việt nam trên bản đồ phát triển của thế giới và tạo một sức ép buộc chúng ta phải “tiến cùng thời đại”. Nếu không cải thiện được vị thế của chúng ta trong khu vực và thế giới thì có thể nói đó là một sự “xấu hổ”. Ta ở vị trí nào thì cứ nhìn vào các bảng xếp hạng toàn cầu là biết; và chính đó là thông điệp quốc gia thay đổi. Nếu chúng ta luôn đứng ở nhóm có tốc độ cải cách và phát triển “loại nhất thế giới ” thì chắc chắn nước ta sẽ thu hẹp, tiến kịp và sẽ sớm đứng vào nhóm các quốc gia phát triển.

Đến bây giờ, sau bảy năm duy trì tinh thần của Nghị quyết 19 (sau này là Nghị quyết 02của chính phủ), chúng ta đã có những kết quả đáng khích lệ để tiếp tục thay đổi. Đó là kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định vững chắc, đầu tư tư nhân tăng, khu vực FDI ổn định, hiệu quả doanh nghiệp nhà nước cải thiện và vị trí xếp hạng của Việt nam trên tất cả xếp hạng toàn cầu về năng lực cạnh tranh đã cải thiện, thậm chí có lĩnh vực chúng ta đã tăng nhiều chục bậc.

Tạo không gian phát triển mới, đón “đại bàng” làm tổ

. Đọc chiến lược 2021-2030, tôi thấy Đại hội XIII lần này đặt ra vấn đề tăng trưởng theo chiều sâu và dùng thị trường như là một cơ chế phân bổ, sử dụng nguồn lực rất mạnh.

Điều đó là dễ hiểu, vì trước đây khi mở thị trường thì Việt Nam lúc đó đang tăng trưởng theo chiều rộng, tức là còn nhiều dư địa gia tăng số lượng lao động, số lượng vốn và khai thác tài nguyên để tăng trưởng. Cứ mở thị tường ra thì quy mô nền kinh tế gia tăng thêm. Nhưng hiện nay, nguồn lực và dư địa đã bắt đầu có dấu hiệu “tận khai” thì văn kiện phải nhấn mạnh đến hiệu quả sử dụng nguồn lực và khoa học công nghệ. Mà nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực thì chỉ có thị trường mới làm được. Không ai làm tốt hơn thị trường cả.

Đại hội XIII: Mở rộng không gian đổi mới để Việt Nam vượt lên - Hình 3

Khi doanh nghiệp, người dân càng tin tưởng, càng đầu tư lớn, đầu tư sâu thì càng thúc đẩy đổi mới sáng tạo , nâng cao năng lực phát triển của đất nước. Trong ảnh: Nghiên cứu và sản xuất vaccine COVID-19 trong Khu công nghệ cao TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Trên cơ sở mở rộng thị trường như vậy thì đồng thời là đầu tư vào khoa học công nghệ, giáo dục và cùng với cạnh tranh thị trường buộc người ta phải đổi mới sáng tạo . Làm như vậy, chúng ta vừa đạt được tăng trưởng cao, liên tục gia tăng quy mô và tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế. Chỉ như vậy mới vượt được bẫy thu nhập trung bình, khắc phục được sự khan hiếm về nguồn lực như văn kiện chỉ ra.

. Trong chiến lược 2021-2030 trình Đại hội XIII lần này cũng đề cập đến những “hạn chế, yếu kém” của thể chế mà căn bản nhất vẫn là chưa thay đổi đúng với tiềm năng, cơ chế phân bổ nguồn lực cũng chưa thay đổi căn cơ. Quan điểm của ông về vấn đề này thế nào?

Điểm yếu cốt tử của nền kinh tế hiện nay là hiệu quả sử dụng nguồn lực quá thấp; và thể chế phân bố nguồn lực theo hành chính xin cho chính là nút thắt phải gỡ để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Nếu cứ như vậy thì không nâng cao được hiệu quả sử dụng nguồn lực, không tạo áp lực và dư địa cho áp dụng khoa học công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo .

Ta hãy lấy Đông Nam bộ làm ví dụ. Ở đó hiện có các KCN, KCX lớn nhất cả nước. Nhưng hiện nay tính hiện đại của nó ra sao ; có tiếp tục duy trì được năng lực cạnh tranh hay không? Có tiếp tục đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu trong tương lai được nữa không? Khó! Vậy thì phải thay đổi để cho những “dòng” công nghiệp mới hiện đại hơn, có năng lực cạnh tranh cao hơn thay thế cho các ngành công nghiệp hiện nay ở khu vực này. Nhưng vấn đề lại là không gian cho thay đổi ở đâu? Bình Dương, Đồng Nai hay Vũng Tàu có còn dư địa để đón thay đổi đó hay không? Nếu không thay đổi thì những nơi này có… đón được “đại bàng” vào làm tổ không?

Như vậy, một trong các yêu cầu tiên quyết là phải chuyển đổi hoặc tái cơ cấu các KCN, KCX này và chỉ có thị trường nhân tố sản xuất mới làm được điều đó.

Thiết kế niềm tin cho người dân, doanh nghiệp

. Ông kỳ vọng gì vào Đại hội XIII, vào những định hướng chiến lược mà Đảng đã xác định?

Tôi nghĩ nhiệm kỳ tới sẽ có nhiều khó khăn. Bởi thế giới vẫn đang đối phó với dịch bệnh COVID-19 và nhiều biến động khác. Còn trong nước, như văn kiện Đại hội XIII nhận định, bất ổn kinh tế vĩ mô vẫn “lơ lửng”, động lực tăng trưởng không còn như trước, đặt ra yêu cầu đổi mới về thể chế, một nhiệm vụ rất khó khăn.

Cũng chính vì vậy, chiến lược 2021-2030 của Đảng đã xác định quan điểm “lấy cải cách nâng cao chất lượng thể chế làm điều kiện tiên quyết để phát triển đất nước”. Trọng tâm của nó phát triển các thị trường nhân tố sản xuất và thực hiện phân bố nguồn lực nhà nước theo thị trường…

Cùng đó là phải bảo đảm quyền tự do kinh doanh và kiến tạo một môi trường kinh doanh an toàn trên cơ sở thay đổi vai trò, công cụ quản lý, chức năng và năng lực của Nhà nước. Chúng ta có hy vọng để tin rằng: Nếu thực hiện tốt những gì Đại hội XIII đề ra, nhất là trong chiến lược 2021-2030 thì doanh nghiệp, người dân sẽ càng đầu tư nhiều hơn, lớn hơn, dài hạn hơn, trong đó có đầu tư vào khoa học công nghệ.

Khi doanh nghiệp, người dân càng tin tưởng, càng đầu tư lớn, đầu tư sâu thì đất nước càng có điều kiện để áp dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo , nâng cao năng lực. Kết quả là khi đó, doanh nghiệp Việt Nam, người dân Việt Nam mới đủ lớn, đủ sức tận dụng các lợi thế mà đất nước trong nhiều nhiệm kỳ qua đã nỗ lực đạt được. Nền kinh tế của một quốc gia chỉ có thể lớn mạnh nếu Nhà nước tạo điều kiện và tôn trọng quyền tự do kinh doanh, liên tục củng cố, gia cố và bảo vệ an toàn kinh doanh của người dân, doanh nghiệp để các chủ thể này lớn mạnh, vững vàng, trở thành rường cột.

Vì suy cho cùng, Đảng đã xác định: Người dân chính là chủ thể của đất nước này.

. Xin cám ơn ông.•

Quận Liên Chiểu, Đảng ủy Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp ký kết quy chế phối hợp

Chiều 20-1, Quận ủy Liên Chiểu tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp với Đảng ủy Khu công nghệ cao và Các khu công nghiệp.

Quận Liên Chiểu, Đảng ủy Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp ký kết quy chế phối hợp - Hình 1

Quận ủy Liên Chiểu và Đảng ủy Khu công nghệ cao và Các khu công nghiệp tổ chức ký kết quy chế phối hợp.

Qua bàn bạc, trao đổi, hai bên đã đi đến thống nhất ký quy chế phối hợp với 4 nội dung chính gồm: Lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; Phối hợp huy động các nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội; Đảm bảo tình hình an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn quận nói chung và các Khu công nghiệp nói riêng; Quan tâm công tác xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị-xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Hai bên cũng thống nhất, trong quá trình triển khai thực hiện, cấp ủy các bên trao đổi các nội dung phối hợp, giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn; phân công trách nhiệm cụ thể thông qua văn bản, hội nghị chuyên đề, thông tin liên lạc; chủ động trao đổi triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đã thống nhất. Dịp này, Đảng ủy Khu công nghệ cao và Các khu công nghiệp hỗ trợ 100 suất quà Tết cho hộ nghèo trên địa bàn quận.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Nữ sinh giấu bố mẹ đi chống dịch ở Bắc Ninh00:21Lấy mẫu xét nghiệm những người dự khai trương thẩm mỹ viện bất chấp dịch Covid-1902:07Công nhân PouYuen sau ca nhiễm Covid-19: Bật khóc sợ hãi, bế con cùng cách ly02:02“Cậu IT” Nhâm Hoàng Khang kêu cứu, tiết lộ mẹ ruột Hồ Văn Cường đang làm người ở trong nhà Phi Nhung04:54Bảo Vịnh Cầm - Tỷ phú bỏ chồng vì tiểu tam, hôn nhân lần hai còn cay đắng, tủi nhục hơn gấp bội06:40Xem Tây Du Ký nhiều nhưng hiếm ai nhận ra 5 thầy trò Đường Tăng thực ra chỉ là một người08:02Việt Nam chế được bốt lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 gắn máy lạnh, giúp y bác sĩ đỡ cực03:15Phi tần nhà Thanh tắm rửa xa hoa tốn kém đến nỗi thái giám, cung nữ cũng phải hãi hùng05:29TP.HCM: Q.Tân Bình lập chốt kiểm soát người 'chặt hẻm' ra, vào Q.Gò Vấp03:21Chợ Bà Chiểu (TP.HCM) cháy lớn khiến nhiều người hốt hoảng bỏ chạy02:05Số phận “vật dư thừa” của thái giám và bí mật khi tịnh thân khiến ai cũng phải kinh hãi07:05'Biệt đội săn Covid' trong tâm dịch01:04Gỡ phong tỏa hẻm 415 Nguyễn Văn Công: Vui như Tết, nhưng vẫn ở nhà phòng dịch02:14Công nhân PouYuen ở TP.HCM nhiễm Covid-19: Cách nào để F1, F2 vượt qua nỗi lo?02:57Chốt kiểm soát Gò Vấp: Nhờ cán bộ giải thích, quay clip gởi công ty 'bằng chứng'03:35Vợ bị bạn thân giật chồng, dồn đến đường cùng và cái kết khiến netizen phẫn nộ04:05Dành được 500.000 ủng hộ mua vắc xin, cụ bà hỏi 'thối lại 100.000 để đi xe về nhà được không'?01:16Covid-19 bùng phát ở TP.HCM: Đến Sài Gòn nhặt ve chai, ăn rau luộc hay xôi cầm chừng03:33Thanh niên ăn mì tôm 19 ngày vì cả thôn bị phong tỏa, lúc được phát hiện đã nhịn đói đến run rẩy03:36Cần làm gì trước khi tiêm vaccine Covid-19?02:21

Tiêu điểm

TP.HCM lo ngại nguy cơ lây dịch bệnh từ đội ngũ xe ôm
01:05:47 15/06/2021
Tiền Giang: Nam thanh niên để lại xe máy trên cầu rồi nhảy xuống sông Tiền
08:16:35 14/06/2021
Cà Mau: Người dân 'tố' cán bộ xã ăn nhậu khi dịch bệnh Covid-19 căng thẳng
18:53:06 15/06/2021
Xuất hiện ca F1, Đồng Nai tạm ngưng hoạt động 1 công ty trong khu công nghiệp
22:33:40 14/06/2021
'Em chỉ có mớ rau vườn với 50.000 tiền bắt cua đồng hồi sáng'
22:05:11 14/06/2021
TP.HCM bùng phát dịch Covid-19: Nhà nghèo nín thở 'nhịn' chạy thận, nhà giàu khóc vì lỗ
12:48:31 15/06/2021
TP HCM xin được chủ động mua vaccine Covid-19
13:50:58 15/06/2021
Cậu học trò nghèo không có tiền nộp quỹ bị Hiệu trưởng giữ học bạ?
16:46:11 15/06/2021
TPHCM: Hoạt động nào được duy trì trong 2 tuần giãn cách xã hội?
21:47:55 14/06/2021
TP.HCM tiếp tục giãn cách xã hội: Mong được đi cắt tóc, cạo râu…
19:14:47 14/06/2021

Thông tin đang nóng

Quang Lê trả lời thuyết phục so sánh giữa Phương Mỹ Chi - Hồ Văn Cường
17:13:37 15/06/2021
Thêm nhân vật tiết lộ: Phi Nhung nhiều lần xin để Hồ Văn Cường diễn ở Mỹ dù chỉ mời 1 mình nữ ca sĩ, toàn bộ chi phí visa đi lại đều lo hết
19:15:56 15/06/2021
Lưu Chấn Long: Tôi xin cam kết thông tin là 100% sự thật, phía Phi Nhung làm mình làm mẩy muốn chửi lộn với thầy luôn
16:52:24 15/06/2021
Chị gái mới mua nhà bảo sang ở chung, được 2 tuần tôi liền bỏ đi luôn sau khi nghe anh rể nói chuyện
17:06:32 15/06/2021
Duy Mạnh tái khẳng định bị Phi Nhung gài bẫy?
20:13:50 15/06/2021
Tiêu Tường - Đệ nhất mỹ nhân biến thành thảm họa thẩm mỹ cùng mối tình “cô cháu” gây tranh cãi
20:27:53 15/06/2021
Sốc! Nữ coser Việt Nam khiến CĐM choáng vì cởi hết 100% để biến thành trợ lý ảo Samsung đúng chất 18+
19:55:34 15/06/2021
Phía Phi Nhung lên tiếng về thời điểm sẽ trả lại tiền cát xê cho gia đình Hồ Văn Cường
16:47:36 15/06/2021
ĐỘNG TRỜI: CĐM xôn xao “Cậu IT” phốt Phi Nhung dắt con gái nuôi “đi khách” - chị chồng ở Mỹ cũng lên tiếng?
23:48:43 15/06/2021
Bị vợ bỏ vì ngoại tình, gặp nhau tại tòa tôi căm hận tột cùng khi nhìn bụng cô ấy
20:33:34 15/06/2021

Tin mới nhất

Bác sĩ BV Chợ Rẫy khóc nghẹn khi về từ tâm dịch nhưng vắng bóng người thân

23:21:09 15/06/2021
Sau gần một tháng lao vào tâm dịch Bắc Giang, Đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy đã hoàn thành nhiệm vụ, trở về TPHCM nhưng không thể gặp được người thân vì phải đảm bảo an toàn trong việc phòng chống dịch Covid-19.

Học trò không được lên lớp vì chưa đóng quỹ, cô giáo bỏ tiền túi giúp

20:50:30 15/06/2021
Vừa qua, tại một trường tiểu học nằm trên địa phận huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) xảy ra sự việc khiến nhiều người bức xúc. Vấn đề có liên quan đến việc đóng tiền quỹ trường của em học sinh tên Y.H.B.

Neerja Bhanot - Nữ tiếp viên hy sinh bản thân cứu hơn 300 hành khách trên chuyến bay tử thần

20:39:26 15/06/2021
Neerja Bhanot - cái tên huyền thoại của ngành hàng không Ấn Độ. Câu chuyện về nữ tiếp viên xinh đẹp hy sinh bản thân cứu hơn 300 hành khách trên chuyến bay tử thần đã trở thành dấu ấn không thể quên trong lịch sử ngành hàng không, truyề...

Việt Nam sắp có thêm 6 triệu liều vaccine Covid-19

17:43:27 15/06/2021
Từ nay đến tháng 9, Việt Nam có thể nhận thêm 3 triệu liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca. 3 triệu liều còn lại đến từ hãng dược Pfizer.

Lan tỏa những tấm gương thoát nghèo

17:34:58 15/06/2021
Quá trình thoát nghèo của gia đình anh A Tăng, người Mơ Nâm, thôn Vi Glơng (xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) như một chỗ dựa cho người trong thôn học hỏi cách làm. Những thành quả đạt được tuy nhỏ nhưng đó là động lực cho thôn bả...

Bộ Y tế đánh giá về các ổ dịch COVID-19

16:05:36 15/06/2021
Theo nhận định của Bộ Y tế, tình hình dịch bệnh tại TPHCM có diễn biến phức tạp do có nhiều trường hợp không rõ nguồn lây. Ổ dịch tại Hà Tĩnh, do nguồn lây nhiễm tiếp xúc nhiều người trước khi được phát hiện, nên có khả năng tỉnh tiếp t...

Sạt lở bờ Bắc kênh Cái Sắn

16:01:33 15/06/2021
Khoảng 3 giờ, ngày 15-6, tại bờ Bắc kênh Cái Sắn, khu vực nhà ông Năm Hầu (số 28/1 khóm Thới Thạnh, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) đã xảy ra sạt lở đất một đoạn dài khoảng 10m, rộng 2m.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn chưa thể được nâng hạng

15:53:18 15/06/2021
Thị trường chứng khoán Việt Nam khó có thể được nâng hạng lên thị trường mới nổi bởi MSCI trong kỳ đánh giá tháng 6.2021 .

Ông Hồ Quốc Dũng được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII

15:40:58 15/06/2021
Ngày 15/6, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, các đại biểu đã bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021-2026.

Kiên Giang: Buộc cô giáo dùng bạo lực trên bục giảng làm tường trình và xin lỗi học sinh

15:32:24 15/06/2021
Ngày 15/6, ông Nguyễn Thế Anh - Hiệu trưởng trường THCS Dương Đông 1 (phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, Kiên Giang), cho biết đơn vị đã yêu cầu cô Trần Ngọc Mãi xin lỗi phụ huynh và học sinh bị nữ giáo viên này đánh trước đó.

Sai phạm tại Trường ĐH Đồng Nai: Cách chức Hiệu trưởng nhưng vẫn “bỏ lọt” sai phạm

15:30:50 15/06/2021
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ký quyết định kỷ luật cách chức ông Trần Minh Hùng (Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai) từ ngày 10/6. 

Xe thang bảo trì camera bị container húc văng tại dốc cầu Phú Mỹ ở Sài Gòn

15:29:36 15/06/2021
Tới hơn 14 giờ chiều nay (15-6), Đội CSGT Cát Lái, TPHCM đã xử lý xong hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 xe container và 1 xe của công ty chiếu sáng công cộng xảy ra ở dốc cầu Phú Mỹ.

Diên Khánh: Hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ nông dân

15:22:04 15/06/2021
Sau 5 năm xây dựng, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) của huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã tăng gấp đôi. Nhờ dòng vốn này, hơn 900 lượt hội viên có nguồn lực để phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập.

Vụ trường xuống cấp ở Thanh Hóa: Khắc phục ngay trước năm học mới

15:19:01 15/06/2021
Sau khi Báo Pháp Luật TP.HCM có 2 bài phản ánh liên quan đến việc trường xuống cấp, học sinh ở nhà bán trú rạn nứt, nguy hiểm ở Quan Hóa (Thanh Hóa), huyện đã chỉ đạo và cho khắc phục ngay trước năm học mới.

Thanh Hóa: 'Lá chắn thép' bảo vệ chủ quyền biên giới và ngăn COVID-19

15:15:48 15/06/2021
Lực lượng Bộ đội Biên phòng ngày đêm bám chốt dọc các tuyến biên giới đã trở thành lá chắn thép vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới vừa ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan vào nội địa.

Hơn một triệu liều vaccine Covid-19 sắp về Việt Nam

13:53:46 15/06/2021
Ông Đặng Đức Anh, Viện trưởng Vệ sinh dịch tễ Trung ương, sáng 15/6 cho biết cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7, Việt Nam có thể nhận thêm hơn một triệu liều vaccine từ Covax Facility.

Bệnh nhân 81 tuổi mắc Covid-19 ở Đà Nẵng từng thở máy, lọc máu đã xuất viện

13:44:08 15/06/2021
Sáng nay (15/6), Bệnh viện Phổi Đà Nẵng làm thủ tục ra viện cho 5 bệnh nhân Covid-19.

Bệnh nhân khỏi Covid-19, sản xuất máy khử khuẩn tặng tuyến đầu chống dịch

13:14:43 15/06/2021
Vừa điều trị Covid-19, anh Mai Anh Đức vừa chỉ đạo qua điện thoại công việc sản xuất nước sát khuẩn, máy khử khuẩn tặng các bệnh viện, khu cách ly... trên cả nước.

TP.HCM: Dỡ phong tỏa thêm nhiều khu vực cách ly tại Q.Gò Vấp

13:04:40 15/06/2021
Sau 14 ngày cách ly và các mẫu xét nghiệm đều âm tính với Covid-19, tại P.3 và P.14 (Q.Gò Vấp, TP.HCM) dỡ thêm 3 điểm phong tỏa.

TP.HCM đề xuất doanh nghiệp được nhập khẩu vắc xin Covid-19 tiêm cho nhân viên

12:57:28 15/06/2021
UBND TP.HCM cho rằng để đạt miễn dịch cộng đồng thì phải tiêm vắc xin Covid-19 cho 70% dân số, và việc cho phép doanh nghiệp chủ động mua vắc xin để tiêm cho nhân viên sẽ giúp đẩy nhanh chiến lược này.

Hơn 1.000 công nhân đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận âm tính với SARS-CoV-2

12:29:33 15/06/2021
Xét nghiệm lần 1 các công nhân làm việc tại công trình xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, kết quả có 1.052 công nhân âm tính với COVID-19.

Người dân Côn Đảo đang được tiêm vắc xin phòng COVID-19

12:23:39 15/06/2021
CDC Bà Rịa - Vũng Tàu và Trung tâm Y tế quân dân y huyện Côn Đảo đang tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho cán bộ và người dân Côn Đảo. Trước đó, tất cả người dân huyện đảo này được xét nghiệm COVID-19 và có kết quả âm tính.

Cần Thơ tạm dừng thêm phòng tập thể thao, thẩm mỹ; cán bộ, công chức không ra khỏi TP

11:53:36 15/06/2021
Ngày 15-6, chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã có văn bản yêu cầu tạm dừng thêm các dịch vụ thể thao, thẩm mỹ, các sự kiện tập trung đông người khác; yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động không ra khỏi TP trong thời điểm hiện tại.

Cháy phòng trà ở Vinh (Nghệ An) khiến 6 người tử vong trong đêm

11:36:39 15/06/2021
Một vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng nay, 15.6, tại phòng trà Fill (TP.Vinh, Nghệ An), khiến 6 người tử vong. Vụ hỏa hoạn nói trên xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 phút rạng sáng nay, 15.6, tại phòng trà Fill nằm ở số 14...

Hình ảnh TPHCM gỡ 12 chốt phong tỏa ra vào quận Gò Vấp từ 0h sáng nay

09:06:33 15/06/2021
0h ngày 15/6, quận Gò Vấp đồng loạt gỡ 12 chốt phong tỏa chính tại các cửa ngõ, chuyển áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 sang Chỉ thị 15 của chính phủ, cùng TPHCM giãn cách xã hội thêm 14 ngày.

Giá lúa gạo hôm nay 15/6: Giá gạo nội địa ở mức thấp

08:45:52 15/06/2021
Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long ổn định sau phiên điều chỉnh giảm mạnh hôm qua. Nhu cầu thu mua yếu, chủ yếu do doanh nghiệp dè dặt mua thêm và đang chờ thu hoạch lúa Hè thu.

Có thể bạn quan tâm

Phong tỏa Bệnh viện Quốc tế Becamex Bình Dương

Sự kiện nóng

00:40:52 16/06/2021
Nữ công nhân đến khám tại Bệnh viện Quốc tế Becamex có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nên ngành chức năng đã phong tỏa tạm thời bệnh viện để điều tra, truy vết.

Hot girl Võ Ngọc Trân đáp trả căng đét khi bị chủ thầu xây dựng gạ tình, netizen rần rần khen ngợi

Netizen

00:17:56 16/06/2021
Võ Ngọc Trân là một trong những hot girl nổi tiếng nhất Sài Gòn với danh xưng nữ thần học đường. Trang cá nhân của cô nàng sở hữu gần gần một triệu lượt follow và được đông đảo netizen quan tâm, yêu mến. Thế nhưng, sự nổi tiếng của gái ...

30 năm tù cho nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Pháp luật

00:14:21 16/06/2021
Với hành vi chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của 11 nạn nhân, 3 đối tượng đã bị phạt tổng cộng hơn 30 năm tù.

Vừa vào sân Tiến Linh đã có pha ghi điểm "đào hoa" gây sốt: Hết tình cũ Hồng Loan đến Quỳnh Thư có động thái đặc biệt ủng hộ!

Sao việt

00:11:54 16/06/2021
Quỳnh Thư và Hồng Loan đều lần lượt chia sẻ những hình ảnh mới để ủng hộ đội tuyển Việt Nam, có người còn chia sẻ cả hình ảnh Tiến Linh rõ ràng mới chịu cơ.

Điểm tin Hàn 15/6: 'Hospital playlist' lộ cameo cực xịn, 'Voice 4' tung ngay sơ đồ nhân vật gắt không kém!

Phim châu á

23:54:06 15/06/2021
Hai bộ phim được khán giả mong chờ nhất hiện nay Hospital playlist 2 và Voice 4 liên tiếp tung ra hàng loạt tin cực nóng.

'Hương vị tình thân' preview tập 42: Bà Xuân bị bà Sa mắng 'vuốt mặt không kịp' vì cho rằng Thy không xứng đáng với Huy

Phim việt

23:50:16 15/06/2021
Vì quá căng thẳng, Thy cũng chủ động nói với mẹ muốn dừng mối quan hệ tình cảm với Huy khiến bà Sa tức giận.

'Tuyển Việt Nam sẽ sai lầm nếu chịu trận trước UAE'

Bóng đá việt nam

23:48:53 15/06/2021
Các chuyên gia cho rằng đội tuyển Việt Nam muốn chơi chủ động trước UAE dù chỉ cần một trận hòa là chắc chắn giành ngôi nhất bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 châu Á.

AstraZeneca thừa nhận AZD7442 chỉ cho hiệu quả điều trị khoảng 33%

Thế giới

23:44:22 15/06/2021
AstraZeneca thừa nhận loại thuốc có tên AZD7442 chỉ cho hiệu quả điều trị khoảng 33% trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối trước khi cấp phép. Mỹ đã đổ tiền vào loại thuốc này và kỳ vọng nhận khoảng 500.000 liều.

Dàn người đẹp hẹn hò, kết hôn với tuyển thủ Đức

Bên lề sân cỏ

23:43:36 15/06/2021
Các cầu thủ Đức tham dự Euro 2020 như Bernd Leno, Kevin Trapp, Matthias Ginter đều kết hôn với những người đẹp nổi tiếng trong làng giải trí.

Thủ môn Đặng Văn Lâm cổ vũ tuyển Việt Nam trước trận đấu với UAE

Sao thể thao

23:37:05 15/06/2021
Không thể cùng đồng đội đến Dubai, thủ thành sinh năm 1993 luôn theo dõi những trận đấu của tuyển Việt Nam và gửi lời động viên qua mạng xã hội.

Lý Nhã Kỳ sở hữu gia tài túi phát choáng, đắt tới mức nào mà khiến hoạ sĩ "rớt mồ hôi hột" khi trang trí?

Phong cách sao

23:32:39 15/06/2021
Bạn nghĩ loạt túi xách của Lý Nhã Kỳ đắt tới mức nào?

Dàn cầu thủ Gen Z tham dự Euro 2020

Bóng đá thế giới

23:31:48 15/06/2021
Euro 2020 đánh dấu lần xuất hiện đầu tiên của những cầu thủ trẻ Gen Z như Mason Mount (tuyển Anh), Frenkie De Jong (tuyển Hà Lan) và chân sút nổi bật Kai Havertz (tuyển Đức).

Người đàn ông dành 2 thập kỷ tạo ra ốc đảo xanh giữa sa mạc khô cằn

Du lịch

23:31:46 15/06/2021
Năm 1977, Chính phủ Ấn Độ bắt đầu một chương trình đầy tham vọng nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của quá trình sa mạc hóa ở các sa mạc nóng và lạnh.

Mỹ phẩm sale 15/6: Hời nhất là mua kem mắt vì giá giảm 50%, mặt nạ loại xịn chỉ 12k

Làm đẹp

23:31:43 15/06/2021
Đây là những deal hời mà các nàng nên tranh thủ click mua ngay.

Ban nhạc Indie The Cassette kể về 'nỗi buồn' qua album Rừng Đom Đóm

Nhạc việt

23:31:06 15/06/2021
The Cassette gồm 2 thành viên chính thức - Hoài Thân và Hữu Thiện. Họ là những chàng trai tràn đầy năng lượng, mang tất cả sự nhiệt huyết của mình vào các tác phẩm của nhóm.