Đại học Kinh tế quốc dân sẽ thành lập thêm 3 trường thành viên

Trong kế hoạch 5 năm tới, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân có định hướng trở thành Đại học. Trong cơ cấu sẽ có ít nhất 3 trường thành viên là Trường Kinh tế, Trường Kinh doanh và Trường Khoa học công nghệ.

Đó là chia sẻ của PGS. TS Phạm Hồng Chương , Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế quốc dân về thực hiện tự chủ đại học và lộ trình trở thành Đại học đa ngành trong thời gian tới.

Đại học Kinh tế quốc dân sẽ thành lập thêm 3 trường thành viên - Hình 1

PGS. TS Phạm Hồng Chương , Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế quốc dân (Ảnh: Lê Văn)

Dự kiến Quý I/2021 thành lập xong Hội đồng trường

Phóng viên: Trường ĐH Kinh tế quốc dân là một trong những cơ sở được thực hiện thí điểm xóa bỏ cơ quan chủ quản, ông chia sẻ về quá trình 5 năm thực hiện thí điểm này đã có những thuận lợi và khó khăn gì?

PGS.TS Phạm Hồng Chương: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được giao thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 17/3/2015 và Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09/11/2017 của Chính phủ phiên họp thường kỳ tháng 10/2017 và là một trong 3 cơ sở giáo dục đại học thực hiện thí điểm tự chủ mức cao theo Nghị quyết số 39/NQ-CP ngày 11/06/2019 của Chính phủ phiên họp thường kỳ tháng 5/2019. Sau 5 năm thực hiện cơ chế tự chủ, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã ghi nhận những kết quan trọng.

Sự chủ động linh hoạt đã được thúc đẩy mạnh mẽ trong hầu hết các mặt hoạt động của Nhà trường. Nhiều chương trình đào tạo mới đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 như Kinh doanh số, Công nghệ tài chính, Khởi nghiệp, Khoa học dữ liệu .. đã được đưa vào thực hiện.

Nội dung và phương thức đào tạo đã có những bước tiến phù hợp với xu hướng chuyển đổi số. Học tập và giảng dây theo hình thức kết hợp (blended learning) đang là phương thức mang tính chủ đạo. Chất lượng đào tạo được nâng cao một bước rõ rệt. Nhà trường đặc biệt chú trọng phát triển các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, Chương trình Tiên tiến (CTTT), Chất lượng cao (CLC) và định hướng nghề nghiệp (POHE).

Trường đã chủ động liên kết đào tạo với các trường đại học quốc tế có thứ hạng cao, từ đó tiếp nhận được công nghệ, chương trình đào tạo trong lĩnh vực mà các trường đối tác có thế mạnh đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước.

Nhà trường đã phát huy được thế mạnh và khai thác được các cơ hội để đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, thực hiện được các nhiệm vụ nghiên cứu có tầm ảnh hưởng, qua đó khẳng định vai trò và vị thế của trường trong tư vấn chính sách, nghiên cứu cơ bản, tư vấn quản trị doanh nghiệp.

Mặc dù cơ chế tự chủ không có nhiều khác biệt về quyền và trách nhiệm của trường trong hoạt động khoa học và công nghệ, nhưng tinh thần tự chủ đã được được truyền thông mạnh mẽ tới giảng viên, nghiên cứu viên và đã thúc đẩy được lực lượng nghiên cứu của trường trong việc chủ động bồi dưỡng năng lực, khai thác các cơ hội nghiên cứu, từ đó đã tạo ra được khí thế chủ động trong khai thác và triển khai thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ. Trường được chủ động trong sử dụng các tài sản, mua sắm trang thiết bị, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Trong quá trình thực hiện tự chủ, bên cạnh những thành công và thuận lợi, Nhà trường vẫn gặp không ít khó khăn. Chủ yếu do hệ thống văn bản pháp lý hiện nay chưa đồng bộ và còn nhiều điểm chưa thật sự rõ ràng và thống nhất. Việc thực hiện cơ chế tự chủ mức cao mới được triển khai nên chưa thể có được những kết quả cụ thể.

Tuy vậy, nên hiểu tự chủ mức cao là giao nhiều quyền tự chủ hơn cho các cơ sở giáo dục đại học, là xác định rõ ràng trách nhiệm và quyền hạn của các cơ sở giáo dục đại học cũng như vai trò của các cơ quan quản lý giáo dục như Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ ban ngành có liên quan.

Phóng viên: Một trong những điều kiện tiên quyết để các trường thực hiện quyền tự chủ là phải thành lập, kiện toàn Hội đồng trường theo đúng quy định của Luật số 34 và Nghị định 99. Đó không chỉ là yêu cầu tuân thủ pháp luật , mà còn là sự đổi mới cần thiết về mặt nhận thức và tư duy trong quản trị đại học theo mô hình tiên tiến. Trường ĐH Kinh tế quốc dân thực hiện kiện toàn hội đồng trường theo quy định mới như thế nào?

PGS.TS Phạm Hồng Chương: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là một trong số các cơ sở giáo dục đại học phải thành lập lại Hội đồng trường theo Nghị định số 99/2019/NĐ-CP.

Do những yếu tố khách quan và chủ quan, Nhà trường đang tiến hành sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Nhà trường, trong đó quy định về việc thành lập Hội đồng trường của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Hiện nay, bản quy chế này đang ở những bước hoàn thiện cuối cùng. Dự kiến, trong Quý I, 2021, Nhà trường sẽ hoàn thành việc thành lập Hội đồng trường trình Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận.

Định hướng trở thành “Đại học”

Phóng viên: Được tự chủ toàn diện, nhà trường có chuyển đổi sang đại học đa ngành không và cụ thể như thế nào thưa ông?

PGS.TS Phạm Hồng Chương: Trước khi thực hiện tự chủ, Trường đại học Kinh tế Quốc dân đã đào tạo đa ngành. Xu thế phát triển đa ngành càng được củng cố khi Nhà trường thuộc nhóm trường đầu tiên được hưởng cơ chế tự chủ toàn diện, nhất là về đào tạo, học thuật.

Việc mở rộng tự chủ đã tạo điều kiện để Nhà trường bứt phá trong công tác mở ngành và chương trình đào tạo. Cho đến nay Trường đã có 39 ngành đào tạo cấp IV với 72 chương trình đào tạo, thuộc 15 nhóm ngành, 10 lĩnh vực.

Trong kế hoạch 5 năm tới, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có định hướng chiến lược để trở thành đại học. Trong cơ cấu của Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ có ít nhất 3 trường thành viên là Trường Kinh tế, Trường Kinh doanh và Trường Khoa học công nghệ.

Định hướng cơ bản của Trường Khoa học công nghệ là nghiên cứu và đào tạo về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh tế, kinh doanh và quản lý.

Đại học Kinh tế quốc dân sẽ thành lập thêm 3 trường thành viên - Hình 2

Hàng năm số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường ĐH Kinh tế quốc dân luôn ở mức cao, top đầu cả nước

Tiếp tục thực hiện 3 phương thức tuyển sinh trong năm 2021

Phóng viên: Khi trở thành “Đại học Kinh tế quốc dân” thì phương thức tuyển sinh vào trường có thay đổi không, thưa ông?

PGS.TS Phạm Hồng Chương: Cùng với sự đổi mới cơ bản, toàn diện về công tác tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, với cơ chế tự chủ, từ năm 2016 (sau khi có Đề án thí điểm tự chủ) trường đã xây dựng Đề án tuyển sinh tự chủ, bám sát quy chế tuyển sinh và phát huy quyền tự chủ của trường.

Cụ thể, ngoài phương thức tuyển sinh cơ bản theo quy chế (tuyển thẳng và xét tuyển theo kết quả thi THPT), trường xây dựng phương thức riêng (xét tuyển kết hợp/XTKH), mở rộng đối tượng và tăng cơ hội tuyển đúng đối tượng với chất lượng tốt.

Thực tế từ năm 2015 đến nay, công tác tuyển sinh của trường luôn hoàn thành tốt mục tiêu tuyển đủ với điểm trúng tuyển cao ngay từ đợt 1. Việc đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực cho thấy hướng đi đúng đắn và tầm nhìn chiến lược của Trường.

Nếu tính từ năm 2015, trường chỉ có 23 mã tuyển sinh thì đến năm 2020 đã có 53 mã, tăng 30 mã (130%), các mã mới mở là các ngành/CTĐT mới đáp ứng nhu cầu xã hội , luôn được thí sinh chào đón với điểm đầu vào rất cao.

Tuy được tự chủ nhưng công tác tuyển sinh của trường cơ bản vẫn theo quy chế của Bộ GD&ĐT, đảm bảo tính ổn định và có lộ trình, được công bố rất rõ ràng, minh bạch.

Cụ thể, năm 2021 dự kiến phương thức tuyển sinh ĐH chính quy của trường cơ bản ổn định như năm 2020 với 03 phương thức: (1) Tuyển thẳng theo quy chế; (2) Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với chỉ tiêu không thấp hơn 50% và (3) Xét tuyển kết hợp với 05 nhóm đối tượng như năm 2020. Về tổ hợp xét tuyển cơ bản như năm 2020 với 9 tổ hợp (mỗi mã 04 tổ hợp).

Mục tiêu vào top 100 trường đại học tốt nhất châu Á trong lĩnh vực kinh tế

Phóng viên: Trường ĐH Kinh tế quốc dân là trường đại học trọng điểm và là đầu tàu về đào tạo nguồn nhân lực kinh tế chất lượng cao của đất nước. Vậy nhà trường có chiến lược để tham gia xếp hạng đại học thế giới trong những năm tới không thưa ông? Vì sao ?

PGS.TS Phạm Hồng Chương: Trước hết, không thể phủ nhận rằng xếp hạng đại học toàn cầu thu hút sự quan tâm chú ý và có ảnh hưởng sâu sắc đến hầu các trường đại học trên toàn thế giới . Mặc dù có nhiều ý kiến trái chiều và bản thân việc xếp hạng đại học vẫn còn những hạn chế nhất định, nhưng về cơ bản việc xếp hạng đại học vẫn đóng một vai trò quan trọng và ảnh hưởng tích cực đối với nền giáo dục toàn cầu.

Ngày nay, quá trình xếp hạng thúc đẩy tính minh bạch và là động lực để các trường đại học không ngừng nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người học, cũng như thị trường lao động.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân hướng đến một trong 3 tổ chức xếp hạng hàng đầu thế giới , bao gồm tổ chức xếp hạng Times Higher Education, tổ chức xếp hạng QS (Quacquarelli Symonds), và xếp hạng của Đại học Giao thông Thượng Hải (ARWU).

Để tiếp cận với các bảng xếp hạng này, Nhà trường đang thực hiện đồng bộ các nội dung chiến lược, bao gồm đẩy mạnh năng lực, chiều sâu và chất lượng nghiên cứu, đưa tạp chí Kinh tế và Phát triển (bản tiếng Anh của Nhà trường) vào hệ thống Scopus, khuyến khích và đầu tư cho các công trình công bố quốc tế trên các tạp chí thuộc danh mục ISI và Scopus.

Nâng cao vị thế khoa học trên phạm vi quốc tế thông qua việc, có số công trình khoa học công bố trên một giảng viên cao nhất trong số các trường đại học kinh tế và tiệm cận với các trường đại học lớn trong khu vực.

Lựa chọn và tiến hành kiểm định Nhà trường và các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế. Mục tiêu là đưa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thành một trong 100 trường đại học tốt nhất châu Á trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh.

Phóng viên: Trân trọng cám ơn PGS.TS Phạm Hồng Chương!

ĐH Ngân hàng TP.HCM tuyển sinh 3.280 chỉ tiêu

Năm 2021, ĐH Ngân hàng TP.HCM tuyển 3.280 chỉ tiêu cho 7 ngành đào tạo. Trong đó, trường mở 3 chuyên ngành mới.

ĐH Ngân hàng TP.HCM tuyển sinh 3.280 chỉ tiêu - Hình 1

ĐH Ngân hàng TP.HCM vừa công bố Đề án tuyển sinh đại học chính quy và đại học liên kết quốc tế dự kiến năm 2021. Năm nay, trường tuyển sinh hệ đại học chính quy với 7 ngành đào tạo, gồm Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kinh tế quốc tế, Hệ thống thông tin quản lý, Luật Kinh tế và Ngôn ngữ Anh.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 3.280. Trong đó, chương trình đại trà tuyển 2.165 chỉ tiêu. Chương trình đại học chính quy chất lượng cao tuyển 950 chỉ tiêu. 165 chỉ tiêu còn lại thuộc về chương trình đại học chính quy quốc tế song bằng.

Ngoài ra, ĐH Ngân hàng TP.HCM cũng tuyển sinh 235 chỉ tiêu chương trình liên kết quốc tế do đại học đối tác cấp bằng.

Năm nay, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vẫn là phương thức tuyển sinh chủ yếu, chiếm khoảng gần 80% chỉ tiêu, áp dụng cho 1.925 chỉ tiêu chương trình đại trà, 570 chỉ tiêu chương trình chất lượng cao, 80 chỉ tiêu chương trình quốc tế song bằng.

Các phương thức mới được áp dụng trong năm 2020 vẫn tiếp tục được duy trì và tăng lên so với năm trước.

Cụ thể, phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ theo quy chế tuyển sinh của trường chiếm khoảng 12% tổng chỉ tiêu tuyển sinh. Phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức chiếm khoảng 8% chỉ tiêu.

Riêng chương trình liên kết quốc tế áp dụng phương thức xét kết quả học tập THPT kết hợp phỏng vấn.

Năm nay, ĐH Ngân hàng TP.HCM mở thêm 3 chuyên ngành mới, gồm Quản trị Logistic và chuỗi cung ứng (Quản trị kinh doanh), Công nghệ Tài chính (Fintech - Tài chính Ngân hàng), Khoa học dữ liệu trong kinh doanh (Hệ thống thông tin quản lý).

Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể như sau:

ĐH Ngân hàng TP.HCM tuyển sinh 3.280 chỉ tiêu - Hình 2

ĐH Ngân hàng TP.HCM tuyển sinh 3.280 chỉ tiêu - Hình 3

ĐH Ngân hàng TP.HCM tuyển sinh 3.280 chỉ tiêu - Hình 4

ĐH Ngân hàng TP.HCM tuyển sinh 3.280 chỉ tiêu - Hình 5

ĐH Ngân hàng TP.HCM không sử dụng kết quả miễn thi môn Ngoại ngữ và điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT để xét tuyển đối với phương thức dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Trường học thành phố thích ứng nhanh với dạy online01:06Tuyển sinh khối ngành sức khỏe, thí sinh cần lưu ý gì?01:02:00Học sinh Đồng Nai đi học lại từ ngày 1.314:23Những điều đừng bao giờ làm trong ngày đầu trẻ mầm non đi học lại04:52Học sinh đi học lại từ 1.3, phụ huynh, giáo viên nhảy cẫng vui mừng01:48Tuyển sinh 2021: Cùng một lúc có được đăng ký nhiều phương thức xét tuyển?10:25Học online - Hiệu quả và bất cập06:49Muốn làm ở lĩnh vực dịch tễ thì học ngành nào?01:22Đại học công lập quốc tế trực thuộc Viện hàn lâm dành cho học sinh yêu khoa học công nghệ02:19Chàng trai 10 năm 'đi tìm giọng nói'00:21Hơn 7.400 học sinh không đến lớp trong ngày đầu đi học trở lại04:10Cần Thơ: Học sinh các cấp đi học trở lại từ ngày 1.315:33Sinh viên ĐH Đà Nẵng đi học trở lại từ ngày 1.301:48Đến trường trên đôi chân của mẹ02:23Trường học tìm cách bảo mật lớp học online00:40Sẵn sàng đón học sinh trở lại trường01:48Năm 2021, các trường tuyển sinh ra sao? (P.2)01:01:41Hàng chục ngàn sinh viên trường nghề sẽ trở lại trường vào 1.301:48Tuyển sinh 2021: Bí quyết chọn phương thức xét tuyển để tăng cơ hội trúng tuyển03:44Sinh viên được bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến trong dịch Covid-1902:03

Tiêu điểm

3 nữ sinh chuyên Toán được trao học bổng Kovalevskaia năm 2021
09:37:31 06/03/2021
4 kiểu gia đình khiến trẻ 'càng học càng kém'
14:00:28 06/03/2021
Những đứa trẻ có chỉ số IQ cao trong mắt các nhà tâm lý học hàng đầu thường có 10 điểm chung này
15:24:32 06/03/2021
12 giảng viên khoa Hàn Quốc học xin nghỉ việc, 600 sinh viên có bị ảnh hưởng?
13:27:05 06/03/2021
Đường đến châu Âu của cô gái xứ Thanh
14:20:12 06/03/2021
"Nhờ các trường đại học xét tuyển học bạ nên em dạy thêm được"
16:06:10 06/03/2021
Tuyển sinh thời... “bình thường mới”
08:51:44 07/03/2021
Ngược dòng giành vòng nguyệt quế
11:04:12 07/03/2021
Trách nhiệm hàng đầu
19:34:09 07/03/2021
Đối với học sinh tiểu học, việc học ngoại ngữ nên là việc khuyến khích tự chọn hơn là ép buộc
20:46:42 06/03/2021

Thông tin đang nóng

Clip: Bàng hoàng khoảnh khắc nam công nhân bị máy xúc hất xuống hố nghiền rác, tử vong thương tâm
21:01:12 07/03/2021
"Thám tử mạng" soi loạt hint nghi vấn Hoa hậu Tiểu Vy hẹn hò Quân A.P, tất cả bắt nguồn từ chuyến đi Đà Lạt
20:45:50 07/03/2021
Gia đình Đông Nhi - Ông Cao Thắng và Phạm Quỳnh Anh hội ngộ, netizen chỉ chú ý đến “thế lực nhí” Winnie vì 1 chi tiết
21:27:56 07/03/2021
Lưu Đức Hoa, Lương Tiểu Băng tiễn biệt Ngô Mạnh Đạt
22:43:11 07/03/2021
Lưu Diệc Phi khiến cả Weibo bất ngờ với body gầy đến mức lộ xương ức, ai ngờ khoảnh khắc tạo dáng lại gây bão luôn
21:24:04 07/03/2021
Sau 2 công chúa, Dương Ngọc Thái hạnh phúc khi vợ sinh con trai thứ 3
21:18:09 07/03/2021
MC Kỳ Duyên: "Để có tiền, tôi phải bán quần áo của mình"
22:15:13 07/03/2021
Diện đồ đôi cùng Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh bị chê vòng 1 "lép kẹp"
23:14:39 07/03/2021
Võ Hạ Trâm: Hai tháng thả mà không dính bầu, tôi buồn và suy nghĩ nhiều
22:18:21 07/03/2021
Nhã Phương ám ảnh cân nặng số 1 Vbiz: Dậy từ 6h sáng tập thể dục, soi luôn cả chồng khiến Trường Giang "phát chán"?
21:44:59 07/03/2021

Tin mới nhất

Đại học Luật Hà Nội giảm chỉ tiêu

06:10:10 08/03/2021
Năm nay, Đại học Luật tại trụ sở chính Hà Nội và phân hiệu Đăk Lăk tuyển 2.000 sinh viên bốn ngành đào tạo, ít hơn năm ngoái 265.

Nếu cần, hãy thay đổi diện mạo để có cuộc sống tốt hơn

19:43:46 07/03/2021
Nguyễn Thanh Thảo - Chàng trai sinh ra tại vùng đất Bình Dương, có ước mơ trở thành một bác sĩ da liễu và quyết tâm thẩm mỹ để thay đổi cuộc sống.

Xây dựng trường học hạnh phúc: Hiệu ứng lan tỏa qua không gian mạng

19:36:34 07/03/2021
Hơn 1.500 giáo viên quận Ba Đình (Hà Nội) cùng thảo luận về chủ đề thầy cô giáo phải làm gì để có trường học hạnh phúc. 

Trường tư lại lo 'phá sản' nếu không được dạy học trước khai giảng

19:32:01 07/03/2021
Đại diện nhiều trường tư ở Hà Nội lo lắng sẽ khó tồn tại nếu phải không được tổ chức dạy học trước ngày khai giảng 5/9.

Thí điểm dạy tiếng Hàn: Phụ huynh TP.HCM đồng tình, giáo viên lo nguồn nhân lực

15:23:35 07/03/2021
Dư luận xôn xao trước thông tin Bộ GD&ĐT sẽ đưa tiếng Hàn, tiếng Đức vào nhóm Ngoại ngữ 1 để giảng dạy từ lớp 3 đến lớp 12.

Nhiều điểm mới trong đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2021

15:21:43 07/03/2021
Năm nay, việc đăng ký, xét tuyển vào các trường đại học dự kiến có một số điểm mới, giúp thí sinh thuận lợi hơn trong chọn ngành, chọn trường.

Nhiều đại học ở Hà Nội cho sinh viên trở lại trường từ 8/3

15:17:54 07/03/2021
Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ĐH Y Hà Nội, Học viện Tài chính cùng nhiều trường khác ở Hà Nội cho sinh viên đến trường trở lại từ ngày 8/3.

Vào bản, lên rẫy đón học sinh trở lại trường

15:10:06 07/03/2021
Gần 1 tháng vừa nghỉ Tết Nguyên đán, nghỉ học phòng dịch Covid-19 là thời gian khá dài với thầy trò Trường Tiểu học Đồng Chum (huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình). 

Giáo viên lớp 1 phản biện Bộ Giáo dục, chương trình mới nặng chứ không nhẹ đâu!

15:02:33 07/03/2021
Chương trình giáo dục phổ thông mới là chương trình học 2 buổi/ngày (9 buổi/tuần nhưng nhiều tỉnh thành trong đó có Bình Thuận học sinh vẫn đang phải học 10 buổi.

Nội dung dạy học trực tuyến: Cần lựa chọn phù hợp

14:58:40 07/03/2021
Dạy học trực tuyến là giải pháp phù hợp với hoàn cảnh hiện nay khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Đây là giải pháp kịp thời nhưng cần tính đến hiệu quả khi triển khai, trong đó cần lựa chọn nội dung phù hợp… 

Nhiều chính sách hỗ trợ để học sinh nghèo có cơ hội học đại học

14:54:45 07/03/2021
 Bản chất học phí là giá dịch vụ giáo dục và thực hiện theo lộ trình tính đủ chi phí theo quy định của Chính phủ.

Những lớp học “0 đồng” giữa lòng Sài Gòn hoa lệ

14:49:32 07/03/2021
Được đi học, được tới trường tưởng chừng là những đặc quyền mà bất kì trẻ em nào cũng có nhưng không phải như vậy.

Học sinh nói tục, thái độ ngỗ ngược, thầy cô nên làm gì?

14:38:24 07/03/2021
Những quy định về kỷ luật tích cực nhằm xây dựng nền giáo dục nhân văn. Song, điều đó không có nghĩa chúng ta thiếu kiên quyết với hành vi vi phạm của học sinh.

Trang bị kỹ năng sử dụng Internet an toàn cho trẻ em

14:36:28 07/03/2021
Mạng Internet tạo điều kiện giúp các em học tập, giải trí, giao lưu kết bạn nhưng trẻ em sử dụng Internet quá mức sẽ ảnh hưởng xấu tới mắt, sức khỏe hay khả năng gặp nhiều rủi ro trên môi trường mạng.

Gia đình dấu yêu: Đọc sách đời con sẽ hạnh phúc...

13:42:56 07/03/2021
Nhìn lại tuổi thơ con trẻ, tôi thấy mình đã đúng khi kiên nhẫn, cần mẫn uốn rèn thói quen đọc sách cho con từ hồi bé.

Giúp nhau phát triển năng lực bản thân

13:40:41 07/03/2021
Nhóm bạn trẻ sinh ra và lớn lên ở miền núi xa xôi, khi có cơ hội được phát triển, họ đã quay trở lại địa phương để giúp cho thanh niên cải thiện kiến thức và phát triển sinh kế tại địa phương.

Hải Phòng: Giáo viên hối hả vệ sinh trường lớp, đón trò trở lại trường ngày 8/3

11:15:28 07/03/2021
Ngày 8/3, học sinh Hải Phòng sẽ đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ học phòng dịch bệnh Covid-19. Đến thời điểm này, các nhà trường đã hoàn tất mọi kế hoạch đón học sinh quay lại trường. 

Hà Nội lập Hội đồng lựa chọn SGK lớp 2 theo từng môn học

11:12:33 07/03/2021
Trong 2 ngày 6 và 7/3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với các NXB tổ chức Hội nghị trực tuyến giới thiệu bộ sách giáo khoa (SGK) lớp 2 theo chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. 

Tiến sĩ Lê Viết Khuyến: Thầy cô là nhà giáo dục, không phải thợ dạy

11:09:09 07/03/2021
Nhà giáo là một trong hai chủ thể quan trọng của hoạt động dạy - học, giáo dục – đào tạo và là chủ thể quan trọng nhất, quyết định chất lượng, hiệu quả giáo dục. 

Nhiều trường nổi tiếng tại Hà Nội áp dụng kiểm tra “đầu vào” lớp 1

11:07:09 07/03/2021
Năm học 2021 - 2022, nhiều trường tư tại Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp 1 với phương thức kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.

Những điểm mới trong công tác tuyển sinh năm 2021 của Đại học Đà Nẵng

11:02:11 07/03/2021
Chiều ngày 5-3, TS Trần Đình Khôi Quốc- Trưởng Ban Đào tạo Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) cho biết, năm 2021, các cơ sở đào tạo thành viên thuộc ĐHĐN giữ ổn định với 4 phương thức xét tuyển như năm 2020

Đẩy mạnh dạy học trực tuyến: Cơ hội để tiết giảm các chi phí xã hội

10:56:18 07/03/2021
Từ một giải pháp tình thế trong bối cảnh học sinh, sinh viên phải nghỉ học để phòng dịch COVID-19, dạy học trực tuyến đã giúp thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.

ĐH Kiến trúc TP.HCM tuyển 1.555 chỉ tiêu ở 3 cơ sở

10:46:54 07/03/2021
Năm 2021, Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM tuyển sinh trong cả nước thí sinh tốt nghiệp THPT theo 4 phương thức với tổng số 1.555 chỉ tiêu tại 3 cơ sở.

Sinh viên xây dựng ứng dụng cho người có khả năng mắc ung thư

10:43:24 07/03/2021
Ứng dụng theo dõi sức khỏe, đưa ra các cảnh báo sớm và cung cấp thông tin cơ sở y tế đáng tin cậy theo phạm vi tùy chọn.

Tuyển sinh 2021: Đại học bắt đầu tuyển bằng học bạ

10:41:56 07/03/2021
Nhiều trường đại học đã bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đối với phương thức xét tuyển bằng học bạ của mùa tuyển sinh năm 2021.

Giáo viên 'dở khóc dở cười' vì phụ huynh

10:37:40 07/03/2021
Tôi là giáo viên lớp 2. Có những hôm 11h đêm nhưng điện thoại vẫn réo vang. Phụ huynh gọi điện chỉ với câu hỏi: Tại sao sách vở và đồ dùng học tập của con tôi lại thiếu?.

Học bổng - câu chuyện thời sự cho kỳ xét tuyển đại học hằng năm

10:35:23 07/03/2021
Nhiều trường đã bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh đại học. Đi liền với thông tin phương thức xét tuyển, ngành đào tạo, thì học phí, học bổng là vấn đề được nhiều phụ huynh, thí sinh quan tâm.

Giám đốc điều hành Facebook nói chuyện trực tuyến cùng sinh viên Việt Nam

10:32:32 07/03/2021
Sáng 5-3, sinh viên ĐH Fulbright Việt Nam có dịp trò chuyện trực tuyến cùng Sheryl Sandberg, người phụ nữ quyền lực trong bộ máy của Facebook. Sandberg gửi đến các bạn trẻ nhiều lời khuyên để thích ứng với một tương lai dự báo nhiều biế...

Có thể bạn quan tâm

Vũ Ngọc Đãng: 'Tôi tò mò sao Trấn Thành nổi tiếng thế'

Phỏng vấn sao

06:41:22 08/03/2021
Sau thời gian đồng hành làm phim Bố già, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nể phục tài năng của Trấn Thành, tự nhận học hỏi nhiều từ đàn em.

HLV Dusit nói về con trai huyền thoại Fandi Ahmad

Bóng đá thế giới

06:40:32 08/03/2021
Pathum Utd là CLB tân binh Thai-League 1 và ngay mùa đầu đá hạng cao nhất, họ đã lên ngôi vô địch bằng một chiến tích ấn tượng: Bất bại 24 lượt trận với 21 trận thắng và ba trận hòa.

Thư Kỳ lốm đốm tóc bạc

Sao châu á

06:36:53 08/03/2021
Ở tuổi 44, ngôi sao Đài Loan Thư Kỳ đã để lộ vết dấu tuổi tác - là những sợi tóc bạc trên đỉnh đầu.

Mong ngóng có con nhưng cưới đã 5 năm vẫn chưa thấy gì, tới ngày tôi có bầu thì chồng lại đòi ly hôn

Tâm sự

06:34:37 08/03/2021
Thì ra bấy lâu nay, chồng tôi vẫn có bí mật. Không những vậy, anh còn có cả một kế hoạch để chúng tôi chia tay trong êm đẹp.

Chân dung cô gái đang nắm giữ trái tim Elon Musk: Kém 17 tuổi, yêu sau vài trên Twitter và chuẩn bị sinh con cho tỷ phú giàu nhất nhì hành tinh

Netizen

06:31:28 08/03/2021
Năm 2018, sau cuộc tình ồn ào với sao phim Aquaman, tỷ phú sinh năm 1971 - Elon Musk - công khai hẹn hò với nhạc sĩ Grimes. Bạn gái mới của Musk kém anh 17 tuổi. Sau khi đùa vài câu trên Twitter, họ quyết định gặp gỡ, hẹn hò ngoài đời.

Sáng 8/3, không có ca Covid-19 mới, Việt Nam bắt đầu tiêm vắc xin

Đời sống

06:29:22 08/03/2021
Bộ Y tế, tính từ 18h ngày 7/3 đến 6h ngày 8/3, Việt Nam chưa phát hiện thêm ca mắc mới Covid-19.

Căn hộ 78m² mang đậm phong cách Nhật với chi phí 250 triệu ở Nha Trang

Sáng tạo

06:29:14 08/03/2021
Không gian sống dù được thiết kế khá đơn giản, tiết chế màu sắc và nội thất nhưng từng góc nhỏ toát lên nét đẹp tinh tế, lãng mạn.

Lệ Quyên đăng ảnh trong phòng tập, Lâm Bảo Châu chỉ nói đúng 2 chữ mà bị bạn gái gọi thẳng là "dì ghẻ"

Sao việt

06:26:34 08/03/2021
Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên ngày càng thoải mái thể hiện tình cảm với nhau trên MXH.

Nên chườm lạnh hay chườm nóng khi bị đau lưng?

Sức khỏe

06:08:31 08/03/2021
 Nên chườm lạnh hay chườm nóng? Khi nào, như thế nào và trong bao lâu để giảm đau lưng là những câu hỏi còn gây nhiều tranh luận và không phải lúc nào cũng có quy tắc.

Kim ngạch thương mại Campuchia-Trung Quốc đạt hơn 8,1 tỷ USD

Thế giới

05:55:21 08/03/2021
Việc sụt giảm nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc là do nhiều doanh nghiệp phải hủy hợp đồng mua nguyên liệu thô cho các nhà máy dệt may tại Campuchia do tác động từ dịch bệnh COVID-19.

Giải cứu 19 người trong xe khách bị lật

Pháp luật

01:56:26 08/03/2021
Ôtô giường nằm chạy trên quốc lộ 14 bất ngờ bị lật nghiêng, mọi người đập kính giải cứu 18 hành khách và tài xế ra ngoài.