Đại biểu trúng cử cần ‘nói đi đôi với làm’

Ngày 18/6, Ủy ban Bầu cử các tỉnh Vĩnh Phúc , Hải Dương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

* Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu trúng cử cần nói đi đôi với làm - Hình 1
Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Phú Sơn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Theo đánh giá, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công, đảm bảo an toàn, dân chủ, đúng phát luật, thực sự là Ngày hội của toàn dân. Tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất trong các nhiệm kỳ gần đây (đạt 99,41%); đã bầu được 6 đại biểu Quốc hội, 51 đại biểu HĐND tỉnh, 301 đại biểu HĐND huyện và 3337 đại biểu HĐND xã.

Tuy nhiên, công tác bầu cử trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh và một số cán bộ tham gia công tác bầu cử mới được kiện toàn, đặc biệt ở cấp xã nên một số thành viên tổ chức bầu cử còn lúng túng. Một số đơn vị, địa phương việc hướng dẫn, tập huấn chưa chu đáo nên có số phiếu bầu cử không hợp lệ khá cao (cấp huyện 0,5 – 6%, cấp xã từ 1 – 9%). 76/1.062 đơn vị bầu thiếu đại biểu HĐND cấp xã. Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức bầu cử thêm cho 21/76 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã vào ngày 30/5, đã bầu thêm được 23 đại biểu.

Đại biểu trúng cử cần nói đi đôi với làm - Hình 2
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan tổng kết, đánh giá công tác bầu cử tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan ghi nhận những kết quả, nỗ lực, cố gắng của cán bộ, nhân dân, cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Bầu cử các cấp có trách nhiệm tập hợp, lưu trữ đầy đủ, khoa học các tài liệu để quản lý, phục vụ các công tác tiếp theo. Các đại biểu trúng cử cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng Hiến pháp và pháp luật đã quy định; thường xuyên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, gần gũi, chân thành, cầu thị, lắng nghe mọi ý kiến của cử tri, nhân dân. Cùng đó, các đại biểu trúng cử xác định rõ công việc sẽ phải làm, bằng hành động cụ thể, quyết liệt, “nói đi đôi với làm” để thực hiện những điều đã hứa, giữ trọn niềm tin trong nhân dân, hoàn thành trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu nhân dân.
Ghi nhận những thành tích, đóng góp của các tập thể, cá nhân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, tỉnh Vĩnh Phúc đã tặng Bằng khen 48 tập thể, 79 cá nhân; thưởng cho 65 xã, 953 tổ bầu cử đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
* Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng đề nghị, thời gian tới cấp ủy, chính quyền, địa phương cần khẩn trương triển khai hoàn thành việc xác nhận tư cách đại biểu và cấp giấy xác nhận đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với người trúng cử để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định. Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp, để sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND theo luật định. Các đại biểu đã trúng cử cần bắt tay ngay vào việc thực hiện Chương trình hành động, nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu nhân dân, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Video đang HOT

Đại biểu trúng cử cần nói đi đôi với làm - Hình 3
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Qua cuộc bầu cử, lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã chỉ ra những bài học kinh nghiệm; trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phải thực sự sâu sát, đồng bộ, kịp thời, khoa học từ tỉnh đến cơ sở; có sự điều chỉnh, bổ sung linh hoạt, kịp thời cho phù hợp với tình hình thực tiễn, nhất là diễn biến của dịch COVID-19 . Việc tuyên truyền thông tin phục vụ bầu cử phải được triển khai sâu rộng, thường xuyên, liên tục trong cả hệ thống chính trị và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, linh hoạt, đẩy mạnh tuyên truyền thông qua ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; mở rộng các hình thức tọa đàm một cách dân chủ.

Công tác nhân sự cần phải được chuẩn bị kỹ; nhân sự giới thiệu ứng cử phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Đảng; tiến hành bài bản, thận trọng, khách quan, khoa học và dân chủ; phát huy tốt vai trò của MTTQ các cấp trong việc tổ chức chia sẻ thông tin về nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử phải được kiểm tra, rà soát liên tục; lựa chọn những người có kinh nghiệm kết hợp với những người trẻ tuổi tham gia các tổ bầu cử, đồng thời làm tốt công tác tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các tổ chức phụ trách bầu cử các cấp, nhất là ở cơ sở….

Cuộc bầu cử tại Hải Dương đã diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, đạt 99,76% số cử tri đi bầu. Hải Dương đã bầu đủ 9 đại biểu Quốc hội, 63 đại biểu HĐND tỉnh, 407 đại biểu HĐND cấp huyện. Riêng cấp xã, đã bầu được 5.702 đại biểu HĐND. Toàn tỉnh không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào phải tiến hành bầu cử lại. Có 10 đơn vị bầu cử với 10 khu vực bỏ phiếu thuộc 7 huyện, thành phố phải tiến hành bầu cử thêm đại biểu HĐND cấp xã do chưa bầu đủ 2/3 số đại biểu được bầu và ngày 30/5 đã bầu thêm được 11/16 đại biểu được bầu.
Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kiểm tra công tác bầu cử tại Hải Dương

Chiều 20/4, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng đoàn giám sát đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại tỉnh Hải Dương.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, tỉnh Hải Dương đã thông qua danh sách gồm 13 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 102 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; 674 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, thành phố và 9673 người ứng cử ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kiểm tra công tác bầu cử tại Hải Dương - Hình 1
Đoàn công tác của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội - Hội đồng Bầu cử quốc gia làm việc với tỉnh Hải Dương.

Toàn tỉnh Hải Dương có 1788 điểm bỏ phiếu, đến ngày 13/4, 235 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu với hơn 1,4 triệu cử tri.

Uỷ ban Bầu cử các cấp tại tỉnh Hải Dương đã tiếp nhận 89 đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid - 19, tuy nhiên với sự quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị, công tác bầu cử của tỉnh Hải Dương đã đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ.

Trong thời gian tới, tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức sâu rộng, thực hiện tốt việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thực hiện hiện việc tiếp xúc vận động bầu cử theo đúng quy định.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương cho biết, Hải Dương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong đó chú ý việc kiểm tra chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí khu vực bỏ phiếu, tập trung chỉ đạo khu vực bỏ phiếu nhờ tại nhà dân, tại các trường học, các cơ sở khác đảm bảo thuận lợi, trang trọng cho việc niêm yết danh sách tiểu sử ứng cử viên, đảm bảo an toàn cho cử tri đi bỏ phiếu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kiểm tra công tác bầu cử tại Hải Dương - Hình 2
Đoàn công tác thăm và kiểm tra công tác bầu cử tại khu dân cư số 5 phường Tân Bình, TP Hải Dương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao vả biểu dương việc triển khai công tác bầu cử của tỉnh Hải Dương, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, tỉnh cần đặc biệt chú ý, quan tâm tới công tác bầu cử tại cấp xã, đặc biệt là ở các xã mới sáp nhập. Đối với việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử cần phải chính xác về thông tin, rõ ràng, minh bạch và đảm bảo số dư theo quy định, rà soát, cập nhật thông tin danh sách cử tri, điều chỉnh bổ sung kịp thời nếu có biến động.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Hải Dương cần tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Bầu cử các cấp tập trung tổ chức thành công bầu cử, đa dạng các hình thức tuyên truyền, đảm bảo tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đúng pháp luật, dân chủ, công bằng, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm; sớm giải quyết triệt để những vấn đề về khiếu nại, tố cáo phát sinh trong quá trình thực hiện công tác bầu cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kiểm tra công tác bầu cử tại Hải Dương - Hình 3
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao việc triển khai công tác bầu cử của tỉnh Hải Dương.

Việc tổ chức để người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, thực hiện vận động bầu cử phải đảm bảo tính công bằng giữa những người ứng cử. Hải Dương cần chủ động các phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong thời điểm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; làm tốt công tác bầu cử tại các đơn vị mới sáp nhập.

"Đề nghị Hải Dương tiếp tục rà soát, bổ sung, cập nhật danh sách cử tri và tuyên truyền, hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể việc tổ chức bỏ phiếu tại các khu vực có nhiều nhà máy, khu công nghiệp để đảm bảo quyền bầu cử của công dân. Chú ý bảo đảm quyền bầu cử của người già, người tàn tật, người bị bệnh không đến nơi bầu cử được thì cần chuẩn bị các hòm phiếu phụ để bầu cử lưu động" Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội - Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đi thăm và kiểm tra công tác bầu cử tại khu dân cư số 5 phường Tân Bình, TP Hải Dương./.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Nha Trang xử lý sao về vụ "Mua bánh mì không phải là lương thực thiết yếu"?00:49Anh chàng mua bánh mì bị cho nghỉ được Bí thư Khánh Hòa đề nghị bố trí công việc08:45CSGT dẫn đường, nghìn phương tiện nối đuôi chạy từ thành phố về quê01:17Ra đường tập thể dục bất chấp chỉ thị 16 còn mắng công an: “Mày bất lịch sự”03:174 mẹ con đạp xe về Nghệ An: 'Xin nhường tiền đó cho những người đang kẹt lại TP'01:12:35CSGT TP.HCM xử phạt người ra đường sau 18 giờ: Shipper người gọi bắt đền, người khóc nghẹn08:17Chồng lao tới tát vợ liên tiếp như kẻ thù vì ngủ tới 8h mặc con nhỏ gào khóc03:09Xuất hiện thêm clip ông Trần Lê Hữu Thọ đến tận lò bánh mì xử phạt02:554 mẹ con đạp xe từ Đồng Nai về Nghệ An: Gia cảnh ở quê họ ra sao?02:20TP.HCM: Xúc động dòng chữ "Sài Gòn cố lên!" bên trong phòng điều trị BN Covid-19 nặng và nguy kịch05:30TP.HCM: Mưa dông gió giật mạnh cây xanh, bảng hiệu gãy khắp nơi01:02CSGT phát xăng, bánh mỳ miễn phí cho người về quê01:25CSGT TP.HCM xử phạt sau 18 giờ: Lặng người trước ông bố chở bình oxy cứu con01:03:00Nhiều người bị phạt vì giấy thông hành 'không thiết yếu'02:55TP.HCM: Trình bày ra đường 'đi mượn tiền', nam thanh niên bị phạt 2 triệu đồng01:45Nam thanh niên “bánh mì không phải thực phẩm” bị mất việc đã có chỗ làm mới03:44Bí thư Hà Nội: Dừng ngay điểm tiêm vaccine Bệnh viện E01:43Người đàn ông thất nghiệp đi bộ suốt 16 ngày về quê và cái kết có hậu03:26Bỏ mặc người yêu ở công viên vì bị công an bắt gặp hẹn hò giữa mùa dịch03:39Tàu cao tốc lao "như bay" trên sông đưa 20 tấn rau củ miền Tây về TPHCM01:28

Tiêu điểm

Hành khách từ Việt Nam đi quốc tế bị từ chối nhập cảnh, vạ vật ở sân bay
16:53:02 01/08/2021
TPHCM không giới hạn người tiêm vắc xin Covid-19 mỗi ngày để nâng bao phủ
20:55:55 01/08/2021
2 chiến sĩ trực chốt COVID-19 giúp sản phụ sinh con, gia đình đặt tên bé là Công An
20:41:44 31/07/2021
Phó Thủ tướng tha thiết đề nghị các tỉnh nhường vắc-xin cho TP HCM
08:50:49 31/07/2021
Một người chi tiền thuê 2 máy bay chở bà con Quảng Nam rời TPHCM
21:17:45 31/07/2021
Cậu bé lang thang tìm đồ ăn trong đêm, CSGT nhường phần ăn rồi đưa về nhà
14:44:54 01/08/2021
Sản phụ mắc Covid-19: "Bác sĩ ráng cứu em, để em được thấy mặt con"
09:03:23 31/07/2021
Khống chế phó chánh văn phòng Đoàn ĐBQH Đà Nẵng vì 'gạt tay trúng mặt' nhân viên xét nghiệm
19:25:25 01/08/2021
"Phòng cách ly" đặc biệt cha chuẩn bị cho con trai về từ vùng dịch
16:12:57 31/07/2021
Cận cảnh bên trong bệnh viện dã chiến 5.000 giường ở Bình Dương
22:02:37 31/07/2021

Thông tin đang nóng

Người bố một mình địu con 2 tuổi đi xe máy hồi hương: "Nó nhớ hơi mẹ, cứ khóc suốt"
17:48:45 01/08/2021
Trớ trêu thay, hoá ra không phải Đô Mỹ Trúc, chính mẹ ruột là người khiến Ngô Diệc Phàm vào tù theo cách không ngờ
21:14:04 01/08/2021
Mỹ Linh hé lộ cách "trị" cô út ương bướng nhất nhà, câu nói của Mỹ Anh gây choáng: "Con sẽ không dạy con con giống mẹ"
20:04:00 01/08/2021
12 dấu hiệu cảnh báo cơ thể nhiễm SARS-CoV-2
18:41:51 01/08/2021
Ngô Diệc Phàm bị nhân viên quay trộm clip nhạy cảm
20:18:24 01/08/2021
Nghệ sĩ Hữu Thành - diễn viên phim Đất Phương Nam qua đời, hưởng thọ 88 tuổi
17:57:20 01/08/2021
Chồng mất được 4 tháng nhưng tháng nào cũng nhận được 7 triệu chồng gửi, sau khi điều tra sự thật tôi hận anh thấu xương
20:55:04 01/08/2021
Ngô Diệc Phàm khóc cầu cứu khi bị bắt giam
20:08:07 01/08/2021
Lo sốt vó khi gặp người yêu cũ khám thai cho mình, nào ngờ anh nói một câu khiến chồng tôi vui mừng hí hửng
21:13:10 01/08/2021
Hoắc Kiến Hoa ly hôn Lâm Tâm Như vì bị kìm hãm sự nghiệp, sự thật là gì?
19:42:31 01/08/2021

Tin mới nhất

Tiểu thương chợ Long Biên được xét nghiệm trong đêm

00:31:35 02/08/2021
Quận Ba Đình lấy mẫu, xét nghiệm cho tiểu thương khu hải sản của chợ Long Biên, sau khi xác định một trường hợp nhiễm nCoV đến lấy hàng ở đây.

Chính phủ bổ sung 5.100 tỷ đồng mua vật tư chống Covid-19

00:27:27 02/08/2021
Chính phủ bổ sung 5.100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021 cho Bộ Y tế để mua vật tư, trang thiết bị, hóa chất, thuốc phục vụ chống Covid-19.

Hà Nội cung cấp lương thực, thực phẩm cho lao động nghèo

00:25:11 02/08/2021
Thành phố giao các địa phương hỗ trợ y tế, đời sống cho người nghèo, mất thu nhập, để người dân an tâm ở nhà.

Chính phủ yêu cầu giảm giá cước viễn thông

00:23:37 02/08/2021
Các doanh nghiệp viễn thông được yêu cầu sớm giảm giá cước để hỗ trợ người dùng trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp và kéo dài.

Bốn trung tâm hồi sức bệnh nhân nguy kịch TP HCM sắp hoạt động

00:18:48 02/08/2021
Trung tâm Hồi sức Covid-19 đặt tại Bệnh viện dã chiến số 16, quận 7, do bác sĩ từ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) điều hành, dự kiến hoạt động hai ngày tới.

Đêm vạ vật của nhiều công nhân vì không được 'thông chốt’ về quê

00:16:27 02/08/2021
Lực lượng chức năng đoạn thuộc TP Dĩ An, Bình Dương kéo rào chắn ngang đường. Xe cộ.từ Đồng Nai qua Bình Dương dồn ứ kéo dài cả trăm mét. Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và chủ tịch UBND TP Biên Hòa đã đến hiện trường.

Bộ trưởng Bộ Y tế: ‘Tôi tha thiết đề nghị y tế tư nhân cùng TP.HCM chống dịch'

00:13:28 02/08/2021
Người thầy thuốc có trách nhiệm, bổn phận chăm sóc sức khỏe nhân dân. Vì vậy tôi rất tha thiết đề nghị các cơ sở y tế tư nhân tiếp tục chung tay, chung sức, chung lòng gánh vác công việc chống dịch COVID-19 cùng TP.HCM.

Bộ Y tế cấm 'bồi dưỡng tiêm chủng' vắc xin COVID-19

00:11:43 02/08/2021
Công điện vừa được Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên gửi các tỉnh thành, yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, bảo đảm an toàn, tiêm chủng hoàn toàn miễn phí và không nhận bồi dưỡng từ các tổ chức, cá nhân.

Tây Nguyên đón đoàn người cuối cùng về quê tránh dịch

00:09:20 02/08/2021
Chốt kiểm dịch Cai Chanh (huyện Đắk RLấp, tỉnh Đắk Nông) - nơi được coi là cửa ngõ vào các tỉnh Tây Nguyên, lúc này đang đón những đoàn người cuối cùng từ các tỉnh thành phía Nam về quê tránh dịch.

Điều cả trăm xe trung chuyển giúp dân về quê an toàn

00:06:10 02/08/2021
Trở về quê sau hành trình hơn 1.400km, những lao động ở Nghệ An được chính quyền địa phương bố trí lên xe khách, xe tải để trung chuyển người và phương tiện về tới nhà an toàn.

Thành phố Vĩnh Long thành lập tổ đi chợ giúp dân

00:03:19 02/08/2021
UBND TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản thành lập các tổ đi chợ giúp dân trong thời gian tỉnh này áp dụng biện pháp giãn cách xã hội từ ngày 2 đến 15-8.

Hà Nội: Gần 300 dự án đã giao đất nhưng chậm triển khai, dùng sai mục đích

23:52:08 01/08/2021
Tính đến tháng 5-2021, trên địa bàn TP Hà Nội có đến 287 dự án đã được giao đất nhưng chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cảm ơn người dân tự nguyện bảo vệ ‘vùng xanh’

23:50:49 01/08/2021
Chủ tịch UBND TP.HCM đã trực tiếp thăm hỏi và gửi lời cảm ơn những người dân tại khu vực lập chốt bảo vệ “vùng xanh” vì đã góp phần chung tay cùng chính quyền TP phòng, chống dịch COVID-19.

Đình chỉ công tác chủ tịch phường cho người từ vùng dịch cách ly tại nhà

23:45:16 01/08/2021
Người đi về từ vùng dịch phải cách ly tập trung 21 ngày nhưng UBND phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã ký các quyết định cách ly tự theo dõi tại nhà.

Tắm biển ở bãi đầy sóng lớn, 2 người chết, 1 người mất tích

23:43:22 01/08/2021
Đến 19h30 tối 1-8, lực lượng chức năng ở TP Phú Quốc vẫn đang tích cực tìm kiếm người còn mất tích trong vụ đuối nước thương tâm làm 2 người chết và 1 cháu bé 9 tuổi đang còn mất tích.

TP Thủ Đức tiêm vắc xin cho người dân ở khu phong tỏa

23:40:45 01/08/2021
Người dân trong khu phong tỏa nhiều ngày ở phường Linh Trung được xét nghiệm nhanh, tiêm vắc xin ngừa COVID-19, sau đó phường sẽ gỡ bỏ phong tỏa, lập chốt kiểm soát để phòng dịch.

Thủ tướng chỉ đạo chi viện thêm nhân lực y tế cho miền Nam

23:38:46 01/08/2021
Bộ trưởng Bộ Y tế phải triển khai ngay phương án điều động, chi viện kịp thời cho các địa phương đang có nhiều ca lây nhiễm, bệnh nặng, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Gia Lai: Các khu cách ly quá tải, tạm dừng tiếp nhận công dân

23:36:47 01/08/2021
Ngày 1.8, UBND tỉnh Gia Lai có công văn tạm dừng tiếp nhận công dân tự phát về từ các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16, nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch trong cộng đồng.

'Dân vạ vật giữa đường, bỏ họ sao đành'

23:34:29 01/08/2021
Sau khi Thủ tướng có công điện ai ở đâu ở yên đó, vẫn có hàng ngàn xe cộ lao vun vút trên quốc lộ 14, từ phía Nam đi hướng Tây Nguyên và ra các tỉnh phía Bắc.

Khánh Hòa: 500 sinh viên từ TP.HCM đã được hỗ trợ về đến quê nhà

23:30:30 01/08/2021
Hơn 500 sinh viên Khánh Hòa đang học tập tại TP.HCM đã về đến TP.Nha Trang trên Chuyến xe yêu thương.

Giữa dịch vẫn quét cả 1 ký đinh chỉ trên 100m quốc lộ 1

23:28:16 01/08/2021
Trên đoạn đường chỉ khoảng 100m thuộc quốc lộ 1 (đoạn qua cầu vượt tỉnh lộ 10, quận Bình Tân, TP.HCM), nhân viên Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã thu gom được gần 1kg đinh hình thoi sắc nhọn.

Hà Nội: 'Vắc xin về tới đâu, tổ chức tiêm ngay tới đó'

23:25:50 01/08/2021
Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu ngành y tế TP triển khai ngay việc tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho người dân kịp thời, ngay sau khi được Bộ Y tế phân bổ nguồn vắc xin.

Chủ tịch TP.HCM: 'Đừng để xảy ra trường hợp nào nguy kịch tại nhà, ray rứt lắm'

23:24:03 01/08/2021
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu các đội phản ứng nhanh của địa phương nhanh chóng tiếp nhận, ứng cứu khi nhận được thông tin những trường hợp mắc COVID-19 chuyển nặng, không để người bệnh nguy kịch tại nhà.

Xem xét mở lại chợ dược phẩm lớn nhất TP.HCM

23:19:52 01/08/2021
Chiều 1-8, đoàn lãnh đạo quận 10 đã kiểm tra công tác chuẩn bị và phòng dịch của Trung tâm thương mại dược phẩm - trang thiết bị y tế nhằm đảm bảo việc lưu thông, cung ứng dược phẩm, trang thiết bị y tế được thuận lợi.

[KHẨN] TP.HCM ra hướng dẫn mới về cấp mã QRCode cho các phương tiện vận tải

23:14:26 01/08/2021
Tối muộn 1.8, Sở GTVT TP.HCM ra thông báo một số nội dung liên quan giấy nhận diện có mã QR – tạo luồng xanh cho các phương tiện lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16

Bình Phước ngưng đón dân về, tìm cách hỗ trợ để 'ai ở đâu ở đấy'

23:07:43 01/08/2021
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách “ai ở đâu ở đấy”, Bình Phước tạm ngưng phương án đưa công dân từ TP.HCM và các tỉnh có dịch về quê. Thay vào đó là hỗ trợ người dân đang ở các địa phương này để họ an tâm chống dịch...

Nhịn đói 2 ngày, cả nhà "đánh cược" đi bộ 20 km tìm đường về quê

23:03:25 01/08/2021
Không biết cách đăng ký chuyến xe miễn phí, cũng không có giấy xét nghiệm Covid-19, hai vợ chồng anh Hữu Phước dắt theo cô con gái nhỏ đi bộ từ quận 8 ra Bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) từ 4 giờ sáng.

48 giờ lập khu hồi sức Covid-19 trong bệnh viện dã chiến

22:53:06 01/08/2021
Bệnh viện dã chiến số 2 (quận 12) được lắp đặt trang thiết bị hồi sức cho bệnh nhân trở nặng trong hai ngày, hôm nay đi vào hoạt động.

TP.HCM: Hai mẹ con tử vong thương tâm dưới kênh nước gần nhà

22:44:56 01/08/2021
Hai mẹ con đi bắt ốc dưới kênh gần nhà ở phường Long Phước thì bị chết đuối, cô con gái chừng 14 tuổi.

Bình Thuận kêu gọi đoàn người từ Đồng Nai về ra khai báo y tế

22:21:56 01/08/2021
Ngày 1-8, UBND tỉnh Bình Thuận có thông báo khẩn yêu cầu người từ tỉnh Đồng Nai về địa phương nhanh chóng liên hệ cơ quan y tế gần nhất để khai báo, hỗ trợ cách ly tập trung.

Có thể bạn quan tâm

Depay: 'Tôi thích nổi loạn như Suarez'

Bóng đá thế giới

03:12:08 02/08/2021
Memphis Depay hy vọng là một phần không thể thiếu tại Barcelona dưới thời HLV Ronald Koeman trong mùa giải mới, khi gã khổng lồ xứ Catalan mong muốn kết thúc hai năm mòn mỏi chờ đợi những danh hiệu.

Châu Bùi gây tranh cãi cùng trò chơi nói tiếng Việt không dấu

Sao việt

03:02:33 02/08/2021
Hiện tại Châu Bùi đang nhận hàng loạt ý kiến trái chiều liên quan đến trò chơi mà cô nàng tổ chức trên fanpage của mình.

Ngô Diệc Phàm bị xóa sổ hoàn toàn sau ồn ào chấn động

Sao châu á

01:37:46 02/08/2021
Nam thần tượng chính thức bị xóa sổ trên hàng loạt các phương tiện truyền thông sau khi bị giam giữ hình sự.

COVID-19 tại ASEAN hết 1/8: Vượt 150.000 ca tử vong; Campuchia tiêm trộn vaccine mũi 3

Thế giới

00:36:44 02/08/2021
Trong ngày 1/8, các nước ASEAN ghi nhận thêm trên 84.000 ca nhiễm mới và 2.019 ca tử vong, nâng tổng người thiệt mạng vì đại dịch vượt 150.000 ca. Campuchia quyết định tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 tuổi và tiêm trộn vaccine mũi 3 cho tu...

Covid 24h: 21 tỉnh, thành đang cách ly xã hội

Sự kiện nóng

00:29:14 02/08/2021
TP HCM và 18 tỉnh thành phía Nam tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16 thêm hai tuần; Hà Nội bước sang ngày thứ 10 cách ly xã hội; còn Đà Nẵng thực hiện cao hơn Chỉ thị 16.

Sốt kèm ho hoặc đau họng là dấu hiệu nghi nhiễm nCoV

Sức khỏe

00:20:12 02/08/2021
Người được xem là nghi nhiễm khi có ít nhất hai trong số các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, khó thở...; F1 được phân hai loại là tiếp xúc F0 có triệu chứng và không có triệu chứng.

Ngay sau khi MCK phát tức vì bản rap mới nhất bị chặn vì "quấy rối, bắt nạt", tlinh "tiếp chiêu" gửi đôi lời đến antifan theo cách không ngờ

Nhạc việt

00:18:18 02/08/2021
Tối 30/7, MCK đã tung ra đoạn track rap nhận kèo từ anh chàng RichChoi. Trong bản rap này, chàng rapper có những lyrics cực gắt gửi đến những antifan luôn soi mói và chỉ trích.

Sao Hàn mặc đẹp tuần qua: Jennie nghiện khoe eo cùng 'đồ chơi' mới, Nana - Naeun lên đồ 'chất phát ngất'

Phong cách sao

23:45:24 01/08/2021
Trong khi hầu hết các đàn em đều chuộng style phối đồ đơn giản và bánh bèo, nữ tính thì Nana và Naeun lại khiến dân tình xuýt xoa với độ chất trong street style sao mặc đẹp tuần qua.

Cá sấu nín thở săn mồi dưới nước 

Clip hay

23:44:43 01/08/2021
Cá sấu lùn là loài động vật ăn tạp, từ ếch, cá cho tới động vật giáp xác, côn trùng. Chúng có thể nhịn thở lên tới 4 tiếng khi ở dưới nước.

Nóng bỏng tay: Itaewon Class chính thức có phiên bản Hollywood, loạt bom tấn truyền hình Hàn cũng rục rịch được remake

Phim châu á

23:39:32 01/08/2021
Series đình đám Itaewon Class sẽ được làm lại tại Hollywood, liệu ai sẽ thay thế Park Seo Joon đây?

Nam - Long tấu hài cực mạnh ở Hương Vị Tình Thân "bản pha ke", chia tay "đẫm nước mắt" chỉ vì... phở bò hai trứng

Hậu trường phim

23:36:00 01/08/2021
Bạn sẽ không nhận ra anh Long, chị Nam ở Hương Vị Tình Thân phiên bản lạ lùng này đâu!

Nửa đầu năm 2021, doanh số laptop tăng mạnh, liên tục khan hàng ở Việt Nam

Đồ 2-tek

23:25:23 01/08/2021
Những năm trước đây, nhu cầu mua sắm, sử dụng laptop của người dùng tại Việt Nam tương đối ổn định. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã khiến mọi thứ thay đổi.

Preview tập 4 Hương Vị Tình Thân 2: Long chủ động đến gặp tình cũ, Thiên Nga sắp "tới số" vì bị phát hiện thủ đoạn?

Phim việt

23:21:23 01/08/2021
Những tình tiết mới nhất trong tập 4 Hương Vị Tình Thân phần 2 đã chính thức được hé lộ.

Nóng: Chính thức dời V-League 2021 sang năm 2022

Bóng đá việt nam

23:14:50 01/08/2021
Sau khi tổng hợp kết quả kiểm phiếu xin ý kiến các cổ đông thành viên và các CLB, Công ty VPF đã chính thức gửi văn bản báo cáo, đề xuất VFF xem xét dự kiến phương án, kế hoạch tiếp tục tổ chức hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp 2021.