Đà Nẵng cần tiếp tục làm tốt công tác dân vận

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao những nỗ lực của Đà Nẵng trong công tác dân vận thời gian qua, nhấn mạnh 2 ưu điểm nổi bật của Thành ủy Đà Nẵng trong thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW.

Đà Nẵng cần tiếp tục làm tốt công tác dân vận - Hình 1
Đồng chí Trương Thị Mai chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng.

Chiều 22/7, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng , Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra số 01 của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng.

Báo cáo với đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đoàn công tác, thay mặt Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Thanh Quang, Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ cho biết, qua 10 năm triển khai thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW, nhận thức của cấp ủy và cả hệ thống chính trị về vị trí, vai trò công tác dân vận, nhất là nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành về công tác dân vận của chính quyền được nâng lên.

Quan điểm “Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang , trong đó, Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt” và phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” đã dần đi vào thực tế, bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.

Phát huy được vai trò của Mặt trận, các hội, đoàn thể trong triển khai các chủ trương, chính sách, các cuộc vận động trên địa bàn, nhất là các chương trình giảm nghèo, an sinh xã hội , chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” , phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các Chỉ thị 24-CT/TU, Chỉ thị 25-CT/TU, Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, các chủ trương giải tỏa, đền bù, tái định cư, xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, xây dựng nông thôn mới… góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội , quốc phòng, an ninh.

Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống “chính quyền điện tử” bước đầu được hình thành từ cấp thành phố đến các quận, huyện, sở, ngành, nhất là ứng dụng các dịch vụ công, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, luôn duy trì thứ hạng cao về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số cải cách hành chính, đặc biệt là địa phương 10 năm liên tiếp dẫn đầu về Chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, theo đồng chí Nguyễn Thanh Quang, Đà Nẵng cũng đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế như: công tác triển khai, quán triệt nội dung Quy chế ở một số cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị – xã hội chưa nghiêm túc, vẫn còn nhận thức công tác dân vận là của nhiệm vụ của Ban Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể. Công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề, sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW chưa được quan tâm đúng mức, nhất là ở cơ sở.

Kiến thức và kỹ năng về công tác dân vận của một bộ phận cán bộ các cơ quan khối Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp còn hạn chế, bất cập, do chưa được đào tạo, bồi dưỡng; vai trò tham mưu, đề xuất của cán bộ làm công tác dân vận chưa ngang tầm nhiệm vụ…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao những nỗ lực của Đà Nẵng trong công tác dân vận thời gian qua. Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh 2 ưu điểm nổi bật của Thành ủy Đà Nẵng trong thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW, đó là, công tác chỉ đạo, lãnh đạo rất sâu sát với hàng loạt văn bản hướng dẫn của Thành ủy, UBND thành phố, đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, với việc từ Thành ủy đến các cấp cơ sở đều có 1 Phó Bí thư được phân công phụ trách thực hiện Quyết định.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị các cấp, các ngành tại Đà Nẵng tiếp tục phát huy các hiệu quả đã đạt được, đồng thời, cần nhận thức cao hơn, có trách nhiệm hơn nữa về công tác dân vận.

“Cần tích cực tạo điều kiện cho người dân được tham gia nhiều hơn, được phát biểu nhiều hơn, được lắng nghe nhiều hơn trong quá trình triển khai các chính sách, kế hoạch phát triển thành phố. Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện nêu gương trong Đảng viên, cán bộ, để giữ vững niềm tin yêu của người dân”- đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu và lưu ý thêm: “Quan trọng nhất của công tác dân vận chính là hướng tới cuộc sống người dân, khi người dân có cuộc sống tốt, phát triển ổn định thì niềm tin của người dân sẽ tự tăng theo. Đà Nẵng đang trong quá trình xây dựng những phương hướng, kế hoạch cho nhiệm kỳ sau mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn. Muốn như vậy cần sự nỗ lực cao của Đảng bộ, Chính quyền và người dân Đà Nẵng trong công tác dân vận”.

* Trước đó, vào chiều 21/7, đồng chí Trương Thị Mai cùng đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Quận ủy Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng) về nội dung này. Tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương cho rằng, trong thời buổi công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, người dân giám sát chặt chẽ, điều đó đã yêu cầu người cán bộ phải hết sức gương mẫu, giữ gìn đạo đức, tác phong.

Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu tiếp tục nâng cao vai trò công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của người dân trong quá trình xây dựng và phát triển của địa phương. Công tác dân vận phải gắn với công tác xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh chính là làm tốt công tác dân vận.

Đà Nẵng cần tiếp tục làm tốt công tác dân vận - Hình 2
Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Quận uỷ Liên Chiểu.

Về công tác dân vận trong tình hình mới, đồng chí Trương Thị Mai lưu ý, Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về phát triển Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, nhất là Nghị quyết của Quốc hội về xây dựng mô hình chính quyền đô thị Đà Nẵng cũng đặt ra nhiều nhiệm vụ nặng nề với những chỉ tiêu rất cao. Trong bối cảnh đó, quận Liên Chiểu cần làm tốt công tác dân vận, huy động các tầng lớp Nhân dân tham gia, đồng thuận với các chính sách của địa phương.

“Cách mạng là quá trình của người dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Tôi rất thích câu của Bác Hồ: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân”, “bao nhiêu quyền hạn đều do dân”. Quyền hạn chúng ta có được chính là do người dân giao cho mình chứ không phải của mình”, đồng chí Trương Thị Mai nói và nhấn mạnh từng địa phương phải quan tâm đến quan điểm của dân, do dân và vì dân. Người dân phải được tham gia vào quá trình để Đà Nẵng phát triển./.

Phải thay đổi cách thức đấu tranh ngăn chặn sản phẩm văn hóa độc hại

"Cần phải thay đổi nhận thức và hành động trong việc đấu tranh, ngăn chặn sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại trong tình hình hiện nay", đó là đề nghị của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 46 của Ban Bí thư về "Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội" vừa được Thành ủy Đà Nẵng tổ chức ngày hôm qua (29-5).

Phải thay đổi cách thức đấu tranh ngăn chặn sản phẩm văn hóa độc hại - Hình 1

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo hội nghị.

Nhiều thách thức đặt ra

Ông Đoàn Xuân Hiếu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn xác định việc xây dựng con người và môi trường văn hóa lành mạnh là một trong những yếu tố đảm bảo sự phát triển bền vững. Chính vì vậy, cùng với các chương trình như thành phố "5 không", "3 có", "4 an" và "Năm văn hóa văn minh đô thị"; thành phố cũng luôn tập trung đấu tranh, quản lý, kiểm soát nhằm hạn chế việc xâm nhập, phát tán các sản phẩm văn hóa độc hại, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, tạo môi trường lành mạnh, xây dựng nhân cách, đạo đức, lối sống con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Cho rằng, với tiến trình toàn cầu hóa, đất nước nói chung, TP Đà Nẵng nói riêng cũng chịu những tác động tiêu cực mà phần lớn các nước trên thế giới đều gặp phải. Đó là sự tiếp thu thiếu chọn lọc văn hóa ngoại lai làm ảnh hưởng văn hóa dân tộc; tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường làm cho văn hóa biến dạng, kéo theo sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Nhu cầu giải trí qua các hoạt động văn hóa ngày càng tăng, xu hướng thương mại hóa qua các hoạt động văn hóa ngày càng phát triển, khiến cho vai trò giáo dục, định hướng đạo đức thẩm mỹ của văn hóa, tác động tích cực vốn có của văn hóa vào đời sống xã hội có lúc bị xem nhẹ.

Theo ông Hiếu, bên cạnh những mặt tích cực đem lại, thì sự bùng nổ công nghệ thông tin, công nghệ số hiện nay cũng dẫn đến những khó khăn, hạn chế trong việc kiểm soát, ngăn chặn thông tin độc hại trên mạng xã hội, mạng internet, diễn đàn, blog cá nhân... Thông tin đa chiều, được cập nhật nhanh có mặt tích cực nhưng cũng đã tác động tiêu cực đến định hướng thông tin, văn hóa, nhất là thế hệ trẻ...

Đại tá Trần Đình Liên, Phó Giám đốc CATP nhìn nhận, việc giao lưu kinh tế, văn hóa, một mặt tạo điều kiện tốt cho Đà Nẵng tiếp thu những tinh hoa của thế giới; mặt khác cũng dễ gây ra những tác động ảnh hưởng xấu, nhất là về văn hóa. Vì vây, để thực hiện tốt Chỉ thị 46 của Ban Bí thư, Đại tá Trần Đình Liên cho biết lực lượng CATP đã xây dựng, triển khai các kế hoạch nghiệp vụ nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động mua bán, tàng trữ, lưu hành các sản phẩm văn hóa độc hại trên địa bàn; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa. Theo Đại tá Liên, kết quả nổi bật là CATP đã phối hợp với lực lượng có liên quan tiến hành rà soát, nhận diện các hành vi lợi dụng kẽ hở trong cơ chế, chính sách, qua đó phát hiện nhiều loại ấn phẩm văn hóa không phù hợp, vi phạm chủ quyền quốc gia, tiến hành thu giữ, ngăn chặn sự xâm nhập từ bên ngoài vào địa bàn thành phố. "Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện, thu giữ hàng ngàn đĩa DVD, sách, báo, tạp chí có nộng dung phản động, kích động chống phá chế độ, độc hại, lai căng; tịch thu hơn 100 ngàn băng đĩa phim, băng đĩa nhạc, hàng ngàn ấn phẩm sách báo không đúng quy định; đặc biệt đã tiêu huỷ gần 500 cuốn lịch bàn, sổ tay in hình bản đồ Việt Nam không thể hiện chủ quyền biển đảo"..., Đại tá Liên cho hay.

Đồng quan điểm này, ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố cho rằng, hiện nay, ngoài các sản phẩm văn hóa độc hại, đồi trụy, phản động, chúng ta cũng cần phải chú ý đến các sản phẩm vi phạm chủ quyền biển đảo. "Lâu nay chúng ta quên một điều là vi phạm đến quyền, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc đó cũng là cái mà chúng ta rất cần phải đấu tranh, loại bỏ. Việc đấu tranh chống lại các sản phẩm văn hóa độc hại, quan trọng hơn đối với Đà Nẵng đó là làm thế nào chống được, ngăn cản được các tác phẩm vi phạm đến chủ quyền biển đảo hiện nay", ông Tiếng nói.

Cần thay đổi nhận thức về "chống"

Khẳng định sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 46, Đà Nẵng đã đạt được những kết quả rất tích cực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố, tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng lưu ý trong bối cảnh hiện nay, cần phải nhìn nhận, đánh giá lại việc thực hiện Chỉ thị này. Cho rằng Chỉ thị 46 ban hành cách đây 10 năm, và trong 5 nội dung đề ra thì rõ ràng đến thời điểm này đã có những điểm không còn phù hợp với thực tiễn. "Hiện nay chúng ta đang sống trong thế giới của khoa học công nghệ và mạng xã hội, vì vậy chúng ta cần phải nhận thức lại, bởi các sản phẩm độc hại ấy đang hiện hữu, vây quanh chúng ta hàng ngày", ông Quảng nói. Đồng thời cho biết, trong nhận thức, hầu như chúng ta vẫn nghĩ "chống sự xâm nhập" là việc ngăn chặn từ bên ngoài, các sản phẩm độc hại ấy đang ở đâu đó xâm nhập vào thành phố, thế nhưng thực tế đã thay đổi. "Bây giờ chỉ cần nhấn nút là tất cả những sản phẩm văn hóa ấy sẽ trực diện vào từng con người cụ thể bằng các đường link trên không gian mạng. Vì vậy, tôi cho rằng chúng ta cần nhìn nhận lại về các điều kiện để chúng ta chống sự xâm nhập trong thời gian tới", ông Quảng nói.

Một vấn đề khác theo ông Quảng, đó là lâu nay chúng ta cứ cho rằng ở đâu đó bên ngoài, có người đang sản xuất ra những sản phẩm văn hóa độc hại để đưa vào đất nước, thành phố; tuy nhiên thực tiễn cho thấy, ngay chính trong nội địa lại là nơi sản xuất ra các sản phẩm độc hại để phát tán, tuyên truyền. Ông Quảng đơn cử như vừa qua, Đà Nẵng đã phát hiện một ổ nhóm (gồm cả người nước ngoài và Việt Nam) tổ chức sản xuất sản phẩm văn hóa đồi trụy để chuyển ra nước ngoài. Hay như các sản phẩm văn hóa độc hại về tư tưởng chính trị cũng do rất nhiều các thế lực thù địch ở trong chính nội địa của chúng ta sản xuất, sau đó chuyển ra các máy chủ ở nước ngoài phát tán vào trong nội địa... "Nói để thấy, chúng ta không nên nghĩ hiện nay ai đó đang mang các sản phẩm ấy từ ngoài vào và việc của chúng ta là ngăn chặn từ xa, thực tế thì có nhiều sản phẩm được sản xuất và phát tán ngay từ trong nội địa", ông Quảng nhấn mạnh. Đồng thời cho rằng, việc phòng ngừa, ngăn chặn phải bắt đầu từ trong tư tưởng, nhận thức của mỗi cá nhân chứ không còn đơn thuần là chỉ phòng ngừa từ bên ngoài xâm nhập vào...

Liên quan đến nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cơ bản thống nhất với 9 nội dung, biện pháp nêu trong báo cáo; ngoài ra cũng đề nghị cần phải tích hợp, triển khai một cách đồng bộ với các văn bản khác có liên quan. Cụ thể như Nghị quyết 33 về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước"; Thông báo số 213 của Ban Bí thư (khóa X) về "Đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học - nghệ thuật"; Chỉ thị 42 của Ban Bí thư (khóa XI) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2020"; Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Tăng cường bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". Bên cạnh đó, còn có Chương trình hành động số 39 ngày 31-1-2020 của Thành ủy nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 43 của Ban Thường vụ Thành ủy ngày 25-12-2014 về "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Năm văn hóa văn minh đô thị".

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Ông Nguyễn Xuân Phúc trở thành tân Chủ tịch nước03:56Dương Thụ Thành - Ông trùm khét tiếng bị vợ cầm dao chém vì ngoại tình với minh tinh hạng A07:41Uông Tiểu Phi - Tay chơi hư hỏng nhất Trung Quốc và hôn nhân 48 ngày với Từ Hy Viên07:49Trương Vinh Hoa - Nữ tỷ phú được mệnh danh là "Tây Thi đậu phụ", giúp chồng làm nên cơ ngơi tỷ USD07:52Vì sao gần 200 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc?04:07Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Khó khăn không thể làm chùn bước chân của chúng ta11:32Cô gái tụt quần khoe trọn vòng 3 trong siêu thị, bị dân mạng chỉ trích còn đăng đàn phản pháo02:58Uống cà phê mỗi ngày điều gì sẽ xảy ra với cơ thể của bạn?07:03Phòng máy lạnh, trái cây, tivi, mở phim hài cho dân chờ làm căn cước công dân qua đêm01:15Hà Siêu Hùng: Đứa con bị ghẻ lạnh, đứng ngoài cuộc chiến tỷ đô của vua sòng bạc08:11Gái trẻ đi ăn cưới với phong cách “kín trên hở dưới”02:54Cô dâu Cao Bằng khoe ảnh 'cắn đôi thức ăn' với chồng, nhưng khuôn mặt khác lạ lại gây chú ý hơn02:09Cầm điểu - Loài chim sở hữu siêu năng lực “tán gái” đỉnh cao và cách cưa cẩm phức tạp của động vật07:32Vườn lan đột biến ôm hàng trăm tỷ bỏ trốn lên tiếng: ”Chúng tôi cũng chỉ là người bị hại”03:19Bị bạn trai phát hiện làm “sugar baby”, gái xinh phân trần: “Vì lo cho tương lai 2 đứa”03:04Phun môi cho bé gái 5 tuổi, đại diện thẩm mỹ viện lên tiếng vì phản ứng ngược02:56Thu Trang - Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam: “Chửa hoang” trên đất Nhật09:53Phạt người đăng tin sai sự thật vụ ném phân trâu, bò04:42Những thói quen tưởng đúng nhưng hóa ra lại là sai lầm06:11Kim Chi - Tại sao lại là “thần dược” không thể thiếu của người Hàn Quốc?06:46

Tiêu điểm

Hiệu trưởng trường Xy bị tố chặn tiền của học sinh nghèo
13:50:42 17/04/2021
15 phường ở TP.HCM bị cúp nước vào cuối tuần
11:13:33 17/04/2021
Xây dựng quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân
21:39:05 16/04/2021
Hàng loạt nữ sinh bị kẻ xấu giả mạo ê-kíp chụp kỷ yếu nhắn tin quấy rối tình dục
12:19:47 18/04/2021
Cụ ông câm điếc trả lại 75 triệu đồng, và câu chuyện đằng sau đầy xúc động
13:12:19 17/04/2021
Phát hiện xác cá voi dài 15m trôi dạt trên biển
09:21:31 18/04/2021
Hà Nội: Ngập nặng trên Đại lộ Thăng Long, ô tô nổi ''bồng bềnh''
18:30:31 17/04/2021
Giá vàng hôm nay 18/4: Vàng tăng phi mã
07:52:53 18/04/2021
Khánh Hòa: Đình chỉ cơ sở đánh bé 3 tuổi thâm tím người
21:14:36 17/04/2021
Giá tiêu hôm nay 18/4: Tiếp tục đi ngược thế giới, 2 kịch bản giá tiêu cho đến cuối năm
08:08:53 18/04/2021

Thông tin đang nóng

"Gà cưng" Ngọc Trinh liên tục bị đả kích, Vũ Khắc Tiệp nói vỏn vẹn 3 dòng đủ thấy rõ thái độ
15:04:51 18/04/2021
Livestream tới 3 giờ sáng rồi quên tắt camera, nữ streamer xinh đẹp bất ngờ lộ cảnh "tình cảm" với bạn trai ngay trên sóng
17:11:23 18/04/2021
Tin buồn: Mẹ ruột ca sĩ Chi Dân qua đời sau 4 ngày nhập viện, xót xa lời nhắn nhủ của con trai
20:17:52 18/04/2021
Độc quyền: Phía Nhã Phương và Diễm My 9x chính thức lên tiếng về ồn ào tố cáo căng đét của đạo diễn phim 1990
17:32:37 18/04/2021
Gặp lại vợ cũ hằng nhung nhớ sau ly hôn, thấy cô ôm bụng to, anh lao thẳng đến bệnh viện
16:52:54 18/04/2021
Chỉ một khoảnh khắc, Công nương Kate đã chứng minh cho cả thế giới thấy sự tinh tế của mình, giúp Hoàng tử William và Harry hàn gắn quan hệ
17:15:44 18/04/2021
Đối thủ "không đội trời chung" được chồng cũ Song Joong Ki ủng hộ, Song Hye Kyo đã có ngay động thái dằn mặt?
17:28:47 18/04/2021
Cbiz năm nay có 2 hôn lễ cực hot: Trần Kiều Ân quyết lấy chồng ở tuổi 42, "người tình" của Angela Baby tuyên bố rõ ràng?
17:37:59 18/04/2021
Chi Dân xót xa thông báo mẹ ruột qua đời, Lan Ngọc nói lời tiễn biệt, dàn sao Việt đồng loạt gửi lời chia buồn
19:42:22 18/04/2021
Nước cờ mới của Nathan Lee: Lôi cả Lý Nhã Kỳ vào cuộc, còn đòi chọi cả kim cương giữa drama cực căng với Ngọc Trinh
19:26:40 18/04/2021

Tin mới nhất

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh

21:01:40 18/04/2021
Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa hiện nay có 177 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) với 121 đảng bộ, 56 chi bộ cơ sở. Với số lượng đông đảo, công tác xây dựng TCCSĐ vững mạnh toàn diện luôn được Đảng bộ Khối quan tâm.

Liên tiếp lộ mặt các thủ phạm 'bức tử' sông Mã

20:59:40 18/04/2021
Sau huyện Bá Thước, ngành chức năng huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) cũng tiến hành tổng kiểm tra các cơ sở chế biến dọc sông Mã, phát hiện một số doanh nghiệp có xả thải trộm ra sông.

Bộ Y tế ưu tiên hỗ trợ con người, phương tiện và vaccine cho các tỉnh biên giới Tây Nam

20:56:01 18/04/2021
Về công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, các tỉnh biên giới phía Tây Nam được ưu tiên trong các kế hoạch tiêm chủng.

Tỉnh Thanh Hóa thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại trong tình hình mới

20:53:29 18/04/2021
Năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, trước tác động rất lớn do đại dịch COVID-19 làm ảnh hưởng đến công tác đối ngoại, nhưng với tinh thần chủ động, sáng tạo, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp thiết thực nhằ...

Thanh Hóa: Tiếp tục phát hiện doanh nghiệp chôn ống ngầm, xả thải ra sông Mã

20:51:43 18/04/2021
Cơ quan chức năng huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) tiếp tục phát hiện thêm doanh nghiệp chôn đường ống ngầm và hệ thống xả thải trực tiếp ra sông Mã.

Chủ động ứng phó thời tiết nguy hiểm trên biển và đất liền

20:43:22 18/04/2021
Vùng núi các tỉnh phía Bắc tiếp tục xảy ra mưa dông, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Trên các vùng biển xuất hiện siêu bão Surigae và sóng mạnh, đe dọa an toàn hoạt động khai thác hải sản của ngư dân... Cơ quan phòng, chống thiên ta...

Huyện Quốc Oai: Kiểm tra, khắc phục sự cố sạt lở đất làm sập nhà dân

20:41:38 18/04/2021
Sau trận mưa lớn vào rạng sáng 17/4, trên địa bàn thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội đã xảy ra tình trạng sạt lở đất làm sập một nhà dân. Ngay sau đó, UBND huyện Quốc Oai và chính quyền địa phương đã tới kiểm tra nắm tì...

Sóc Trăng: Phát động chương trình “Trồng 1 tỷ cây xanh”

20:19:18 18/04/2021
Triển khai chương trình Trồng 1 tỷ cây xanh, 1.000 cây xanh đã được trồng mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế về thổ nhưỡng, khí hậu tại địa phương.

Phòng tránh thiên tai trong những cơn mưa chuyển mùa

20:14:46 18/04/2021
Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, trong những ngày gần đây, các địa phương tại khu vực ÐBSCL đều xuất hiện mưa, trong đó khu vực ven biển Tây mưa xuất hiện nhiều với lũy tích lượng mưa từ 40-60mm. Lũy tích lượng mưa lớn nhất ghi nhậ...

Tận dụng tháng CPI tăng thấp để điều chỉnh giá, tránh lạm phát kỳ vọng

19:59:58 18/04/2021
Theo Bộ Tài chính, trong năm 2021, việc điều chỉnh giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý nên tận dụng các tháng có CPI tăng thấp để thực hiện, nhằm hạn chế lạm phát kỳ vọng.

Cử tri trẻ với cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp

19:57:32 18/04/2021
Đây là chương trình ngày hội do Tỉnh đoàn tổ chức tại Trường đại học Đồng Nai vào sáng 18-4 dành cho các ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; cử tri trong độ tuổi thanh niên.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh giúp xã biên giới xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

19:53:03 18/04/2021
50 cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sơn Hồng và Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã chung tay cùng người dân thôn 8, xã Sơn Hồng xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Hà Nội: Bỏ bến dài ngày, nhiều xe bị cắt 'lốt' hoạt động

19:50:47 18/04/2021
Với lý do bỏ bến và không có phương tiện hoạt động tại vị trí được cấp phép, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa ký các quyết định thu hồi phù hiệu, cắt lốt đình chỉ hoạt động gần 20 xe khách tại các bến xe.

Bộ trưởng Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 ở Kiên Giang

18:19:57 18/04/2021
Làm việc với Bộ trưởng Bộ y tế, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đề nghị Chính phủ, Bộ y tế hỗ trợ Kiên Giang thành lập Bệnh viện dã chiến.

TP Hà Tiên cần nâng cao khả năng xét nghiệm COVID-19

17:20:50 18/04/2021
Đó là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang sáng 18/4, trước tình diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại địa phương cũng như trong ...

Đề xuất cho người dân nhận BHXH một lần ở mức rất thấp

17:17:58 18/04/2021
Bộ LĐ-TB&XH đề xuất sửa Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng siết chặt quy định nhận bảo hiểm xã hội một lần, bổ sung đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm...

Diễn tập phần mềm bầu cử lần thứ nhất

17:14:58 18/04/2021
Sáng 18-4, tại Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh, Phó giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Ái Liên chủ trì buổi diễn tập phần mềm thực hiện công tác bầu cử lần thứ nhất. Chương trình diễn tập được thực hiện trực tuyến từ UBBC tỉnh đến 11/11 UBBC cấp huy...

Tông vào cổng chào, cả xe container bị lửa thiêu rụi

17:10:00 18/04/2021
Rạng sáng nay 18/4, một chiếc xe đầu kéo đang lưu thông trên QL1A đã bất ngờ tông vào cột cổng chào của thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa), khiến cả chiếc xe và cổng chào bị ngọn lửa thiêu rụi.

Thanh niên Bình Định tặng tủ thuốc, khám bệnh miễn phí cho người dân

13:33:49 18/04/2021
Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 400 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại H.Vân Canh.

Sinh viên 'quẩy' tưng bừng trong lễ hội té nước

13:32:03 18/04/2021
Với câu nói Ai ướt càng nhiều, người đó càng may mắn, hàng trăm sinh viên cùng quẩy tưng bừng trong lễ hội té nước. Đây cũng là phần hội được mong chờ nhất của sinh viên.

Người trẻ rủ nhau 'săn' sách giá rẻ, chỉ từ 10.000 đồng/quyển

13:21:46 18/04/2021
Để tiết kiệm, nhiều bạn trẻ thường đợi những dịp giảm giá để mua sách. Hội sách siêu giảm giá cũng là một trong những cơ hội không thể bỏ lỡ, tại đây bán các loại sách với giá chỉ từ 10.000 đồng.

Cán bộ ‘dám nghĩ dám làm’ và những động lực cho phát triển

11:57:27 18/04/2021
Tại phiên họp Chính phủ đầu tiên sau khi được kiện toàn nhân sự, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu rõ yêu cầu bắt tay ngay vào công việc, làm việc nào dứt việc đó với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và chỉ một ngày sau,...

TP.HCM: Ngưng đào đường, vỉa hè ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4

11:55:14 18/04/2021
Để người dân đi lại an toàn trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT TP.HCM cho tạm ngưng các công trình đào đường trên địa bàn.

Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho 300 người có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Xuyên Mộc

11:52:48 18/04/2021
Ngày 18/4, Công ty CP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (BWACO) phối hợp với các y, bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc cho 300 người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Bông Trang và Bưng Riềng, huyện...

Khởi tố hình sự vụ hàng trăm “quái xế” chặn đường cao tốc để đua xe

11:49:11 18/04/2021
Công an TPHCM đã khởi tố vụ án hình sự Tổ chức đua xe trái phép trên đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, TP Thủ Đức (TPHCM) vào ngày 19-3.

Nghệ An: Đưa Cửa Lò trở thành điểm đến an toàn, ấn tượng

11:46:09 18/04/2021
Mùa du lịch năm 2021, thị xã Cửa Lò tổ chức đa dạng hoạt động, sự kiện du lịch nhằm gia tăng số lượng, thời gian lưu trú và chỉ tiêu của khách; quảng bá hình ảnh du lịch Cửa Lò là điểm đến an toàn.

Xe đầu kéo đâm vào cổng chào, lật nghiêng rồi bốc cháy ngùn ngụt trên QL 1A

11:40:04 18/04/2021
Khi đang lưu thông trên QL 1A, chiếc xe đầu kéo bất ngờ tông vào cổng chào rồi bốc cháy ngùn ngụt.

Quận Hoàn Kiếm xóa nhiều điểm giữ xe vỉa hè trái phép

11:26:15 18/04/2021
Ngày 16-4, UBND quận Hoàn Kiếm đã có văn bản yêu cầu kiểm tra, xử lý, xóa bỏ nhiều điểm trông giữ xe trái phép trên địa bàn. Theo đó, quận đang triển khai cải tạo vỉa hè, hệ thống thoát nước trên một số tuyến phố.

“Hiến kế” đưa Luật Biên phòng Việt Nam sớm đi vào cuộc sống

11:21:31 18/04/2021
Vừa qua, Đoàn khảo sát số 2 của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP, Phó ban Thường trực Ban soạn thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam làm trưởng đoàn đã có các buổi làm việc, lấy ...

Có thể bạn quan tâm

Thả kẹo Mentos vào bao cao su rồi làm thí nghiệm đổ Coca-Cola vào, anh chàng YouTuber chứng minh thực tế không ngờ về BCS

Netizen

21:14:12 18/04/2021
Tạo ra những thử thách, những phát kiến và sáng chế mới lạ cho người xem từ lâu đã là một trong những tuyến nội dung khá phổ biến trên YouTube.

Toyota Venza đời 2009-2015 bị lỗi cảm biến túi khí

Ôtô

21:13:41 18/04/2021
Toyota thông báo triệu hồi hơn 370.000 chiếc Venza đời 2009-2015 trên toàn cầu vì lỗi túi khí rèm.

Tạo trend đỉnh như Hà Hồ: Mặc gì gây sốt nấy

Phong cách sao

21:13:38 18/04/2021
Những bộ cánh Zara nữ ca sĩ diện gần đây đều thành hot item, được nhiều cô gái lùng mua.

Xu hướng màu tóc 2021, những gam màu nâu, xám, pastel đang hot và được yêu thích nhất

Thời trang

21:12:55 18/04/2021
Dựa trên Khảo sát thị trường về xu hướng màu tóc năm 2021 của Beauty Blend, công ty dẫn đầu thị trường về các đổi mới làm đẹp và sức khỏe.

Xuân Trường bật khóc sau khi cùng HAGL đánh bại Hà Nội

Bóng đá việt nam

21:10:33 18/04/2021
Tiền vệ Lương Xuân Trường không thể kìm nén được những giọt nước mắt sau khi cùng HAGL đánh bại Hà Nội với tỉ số 1-0.

Kẻ đâm 2 người tử vong sau khi hát karaoke có hồ sơ xin việc giả

Pháp luật

21:08:21 18/04/2021
Nguyễn Đức Thành kẻ đâm 2 người tử vong đã có hồ sơ giả về nhân thân để xin việc làm. Do vậy, Công an tỉnh Bình Dương gặp nhiều khó khăn trong việc xác định được danh tính của Thành.

Fernandinho lên tiếng sau tình huống giẫm vào mặt Mason Mount

Bóng đá thế giới

21:05:23 18/04/2021
Tình huống va chạm giữa Fernandinho và Mason Mount ở trận bán kết FA Cup nhận được nhiều ý kiến trái chiều, ngôi sao người Brazil cũng đã lên tiếng về hành động của mình.

Hành trình sở hữu thân hình vạn người mê của "hotgirl lực sĩ" xứ Trung

Người đẹp

21:04:53 18/04/2021
Sỡ hữu ngũ quan hài hòa, làn da trắng sứ, ít ai biết rằng cô nàng hotgirl mặt học sinh, thân hình lực sỹ này từng có cân nặng lên tới 180kg.

Võ Hoàng Yến bị nhận xét giống Đào Bá Lộc khi trang điểm giống layout

Sao việt

21:04:24 18/04/2021
Võ Hoàng Yến tiếp tục khiến dân tình phải trầm trồ khi xuất hiện với hình ảnh cực điệu đà, bánh bèo với layout trang điểm mới.

Cách khử mùi hôi cơ thể cho nam giới

Làm đẹp

21:03:36 18/04/2021
Giữ cơ thể sạch sẽ, thơm tho giúp phái mạnh ghi điểm khi gặp gỡ mọi người.

Sao Nhập Ngũ bất ngờ bị fan tố bất công với Hoa hậu Kỳ Duyên, chuyện gì đây?

Show việt

21:03:03 18/04/2021
Sau gần 1 tháng kết thúc, Sao Nhập Ngũ bất ngờ bị dính lùm xùm.

12 diễn viên Hàn Quốc suýt chết vì tai nạn giao thông: Lee Min Ho sợ phim hành động sau cú va chạm ở City Hunter

Hậu trường phim

20:59:49 18/04/2021
Những diễn viên này từng trải qua tai nạn giao thông khiến họ ám ảnh trong suốt thời gian dài.

Mỹ - Hàn Quốc bất đồng trong vấn đề xả thải của Nhật Bản

Thế giới

20:57:50 18/04/2021
Hàn Quốc đã bày tỏ quan ngại về việc Nhật Bản xả nước thải sau xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển, tuy nhiên, đặc phái viên về biến đổi khí hậu của Mỹ John Kerry lại bày tỏ sự tin tưởng vào tính minh bạch của kế hoạch này.

Nhìn mâm cơm mà nhà chồng để phần, tôi ứa nước mắt tuyên bố "đình công" với chồng, ngờ đâu câu trả lời của anh khiến tôi điêu đứng

Tâm sự

20:48:01 18/04/2021
Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn, tôi không phải là thần thánh để mà chịu đựng mãi như thế này được?

Bộ trưởng Y tế: Kiên Giang cần chuẩn bị tất cả các tình huống xấu nhất

Sự kiện nóng

20:46:31 18/04/2021
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị Kiên Giang cần chủ động đưa ra tình trạng báo động cao hơn và chuẩn bị cho tất cả các tình huống xấu nhất có thể xảy ra như: Vấn đề dịch trong cộng đồng, số ca mắc tăng cao; chuẩn bị các kịch ...