Cục Trồng trọt giảm gần 60% thời gian cho doanh nghiệp làm hồ sơ qua một cửa quốc gia

Mới kết nối hệ thống một cửa quốc gia từ tháng 5/2021, đến nay Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) đã tiếp nhận 80 hồ sơ, hơn 70 hồ sơ đã được xử lý nhanh gọn giúp giảm gần 60% thời gian cùng nhiều chi phí, thủ tục giấy tờ cho người dân, doanh nghiệp.

Cục Trồng trọt giảm gần 60% thời gian cho doanh nghiệp làm hồ sơ qua một cửa quốc gia - Hình 1

Cán bộ văn phòng Cục Trồng trọt giải quyết, xử lý hồ sơ trực tuyến ngày càng chuyên nghiệp. Ảnh: Trần Quang

Giải quyết 5 thủ tục hành chính theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Khải Hòa – Phó Chánh văn phòng Cục Trồng trọt cho biết, từ tháng 5/2021 đến nay hệ thống một cửa quốc gia tại Cục đã tiếp nhận 80 hồ sơ và đã xử lý trên 70 hồ sơ.

“Thay vì tiếp nhận và xử lý trực tiếp như trước đây, hiện công việc này đã được Cục xử lý nhanh qua trực tuyến.Qua đó giúp doanh nghiệp, người dân giảm được trên 60% thời gian (khoảng 10/15 ngày làm việc so với trước) và 10% các thủ tục, giấy tờ liên quan, nhất là tại các cửa khẩu”, ông Hòa khẳng định.

Bà Trần Thị Hòa – Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt cho biết, khi Luật Trồng trọt đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19/11/2018, Cục Trồng trọt đã tham mưu trình Bộ NNPTNT và cơ quan có thẩm quyền ban hành 6 Nghị định và 1 Chỉ thị; đồng thời trình Bộ NNPTNT ban hành 61 thông tư.

Theo đó, Cục triển khai thực hiện và giải quyết 5 TTHC theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Bên cạnh đó, Cục Trồng trọt đã xây dựng website www.cuctrongtrot.gov.vn đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo của ngành và các thông tin chỉ đạo sản xuất; Hệ thống văn phòng điện tử www.newvpdt.mard.gov.vn và www.vpdt.mard.gov.vn được Cục Trồng trọt triển khai thực hiện hiệu quả; Hệ thống quản lý chất lượng của Cục đã được công bố phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015.

Về kết quả ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hóa hành chính, lãnh đạo Cục Trồng trọt cho hay: Các chương trình, kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ NNPTNT đã được Cục Trồng trọt kịp thời triển khai thực hiện như: triển khai họp trực tuyến, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, cơ chế một cửa quốc gia cho 5 TTHC và hệ thống xử lý văn bản qua văn phòng điện tử.

Cục Trồng trọt giảm gần 60% thời gian cho doanh nghiệp làm hồ sơ qua một cửa quốc gia - Hình 2

Bộ NNPTNT triển khai 29 thủ tục hành chính trên cơ chế một cửa quốc gia mang lại nhiều lợi ích thiết thực

Video đang HOT

“Cục đang đề xuất tiếp tục áp dụng DVCTT cấp độ 3, 4 cho các TTHC khác có tần suất thực hiện cao”, bà Hòa khẳng định.

Qua đó đã xây dựng được hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm quản lý, dữ liệu chuyên ngành, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin của Cục; Số đơn vị có mạng WAN, LAN, số đơn vị kết nối vào Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước:

Mạng cục bộ (LAN – Local Area Network): Hệ thống mạng LAN, internet hoạt động ổn định, tất cả công chức, viên chức thuộc Văn phòng Cục Trồng trọt được trang bị máy tính kết nối internet bằng cáp quang – FTTH với tốc độ truy nhập internet cao để làm việc và tra cứu thông tin; máy chủ phục vụ việc cập nhật dữ liệu và Webserver.

Hệ thống văn phòng điện tử tại địa chỉ www.vpdtnew.mard.gov.vn được Cục Trồng trọt triển khai thực hiện hiệu quả; Số đơn vị sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành: 100% các đơn vị thuộc Cục có tài khoản Văn phòng điện tử và triển khai áp dụng từ ngày 15/3/2020; Tỷ lệ văn bản được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử: kể từ ngày 01/01/2020, 100% văn bản được phát hành trên Văn phòng điện tử; Tỷ lệ cán bộ, công chức được cấp tài khoản hộp thư điện tử công vụ: 100%.

Cũng theo bà Hòa, Cục còn phối hợp với Trung tâm tin học hoàn thành và chính thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên môi trường mạng tại địachỉ:https://dvc.mard.gov.vn/Pages/default.aspx từ năm 2017.

Theo đó, ngày 20/3/2020, Trung tâm Tin học thống kê đã có Công văn số 44/TH về việc chuẩn hóa, tích hợp dịch vụ công của Bộ lên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Trong đó, Cục Trồng trọt có 05 TTHC được tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia bao gồm: Thủ tục cấp Bằng bảo hộ quyền đối với giống cây trồng; Thủ tục đình chỉ hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng; Thủ tục Hủy bỏ hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng; Thủ tục phục hồi hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng; Thủ tục cấp lại bằng bảo hộ giống cây trồng.

Cục Trồng trọt giảm gần 60% thời gian cho doanh nghiệp làm hồ sơ qua một cửa quốc gia - Hình 3

Trong giai đoạn 2020 -2030, Cục Trồng trọt sẽ tập trung vào những nội dung cụ thể về thể chế; TTHC; tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hiện đại hóa hành chính. Ảnh: Cán bộ văn phòng Cục Trồng trọt làm thủ tục trực tuyến. Ảnh: Trần Quang

Tăng cường nguồn lực thực hiện hiệu quả chương trình cải cách hành chính

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đã đạt được, bà Hòa cũng chỉ ra các tồn tại, hạn chế như việc triển khai các hoạt động như kiểm tra việc thi hành pháp luật, rà soát văn bản pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nên việc xây dựng thể chế còn có nhiều hạn chế vì kính phí triển khai công tác xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật còn thấp nên khó khăn cho việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi.

Điều đáng nói là việc thực hiện các TTHC của Văn phòng Bảo hộ giống có quá nhiều TTHC; cơ sở hạ tầng kém (đường truyền, máy tính và các máy văn phòng khác) do vậy nhiều khi không đáp ứng yêu cầu.

Các văn bản pháp lý được xây dựng từ lâu do vậy nhiều vấn đề cần sửa đổi khung pháp lý. Hơn nữa, việc thiếu kinh phí tổ chức đào tạo, tập huấn cho người sử dụng từ Văn phòng bảo hộ giống cây trồng đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp đơn…

Nói về nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2020 -2030, lãnh đạo Cục Trồng trọt cho biết, Cục sẽ tập trung vào những nội dung cụ thể về thể chế; TTHC; tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hiện đại hóa hành chính.

Cụ thể về thể chế, Cục Trồng trọt sẽ rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành cho phù hợp với các quy định trong nước và cam kết với quốc tế.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, chuẩn hóa, đơn giản hóa các thủ tục hành chính phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật; Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các TTHC.

Về hiện đại hóa hành chính, Cục sẽ tiếp tục triển khai Hệ thống văn phòng điện tử tại địa chỉ www.vpdtnew.mard.gov.vn tiến tới tiếp nhận, phát hành và lưu giữ hoàn toàn trên môi trường điện tử; Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên môi trường mạng đối với các TTHC thuộc Cục Trồng trọt.

Tiếp tục thực hiện giải quyết TTHC trên cổng thông tin một cửa quốc gia đối với các thủ tục đã kết nối và triển khai xây dựng mới đối với các thủ tục đang có kế hoạch xây dựng, áp dụng trên cổng thông tin một cửa quốc gia.

Do đó, lãnh đạo Cục Trồng trọt kiến nghị với Bộ NNPTNT, Chính phủ về nội dung cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định, chế độ, chính sách, pháp luật cho phù hợp với thực tế để đẩy mạnh cải cách hành chính trong thời gian tới.

Cục Trồng trọt cũng đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan hành chính nhà nước để thực hiện tốt hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn tới. Đồng thời tăng cường nguồn lực để thực hiện hiệu quả chương trình cải cách hành chính giai đoạn tới.

Tháo gỡ khó khăn trong thu hoạch, vận chuyển lúa

Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết hiện tình hình thu hoạch lúa Hè Thu và lúa sớm Thu Đông vẫn có tiến triển tốt.

Những khó khăn trong thu hoạch, lưu thông, vận chuyển đã và đang được các địa phương tích cực tháo gỡ.

Tháo gỡ khó khăn trong thu hoạch, vận chuyển lúa - Hình 1
Nông dân Đồng Tháp thu hoạch lúa. Ảnh: Chương Đài/TTXVN

Theo Cục Trồng trọt, vụ Hè Thu 2021 các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long xuống giống được 1,509 triệu ha. Đến nay, các tỉnh, thành đã thu hoạch được 1,38 triệu ha với năng suất 5,7 tấn/ha. Sản lượng ước đạt 7,87 triệu tấn. Diện tích còn lại của vụ Hè Thu chỉ khoảng 128.000 ha và dự kiến từ nay đến đầu tháng 10 sẽ thu hoạch xong.

Toàn vùng cũng đã xuống giống vụ Thu Đông được 562.000 ha trong kế hoạch 700.000 ha. Một số diện tích sớm đã cho thu hoạch được 67 ngàn ha với năng suất 5,2 tấn/ha.

Theo ông Nguyễn Như Cường, sau cuộc họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thu hoạch, tiêu thụ lúa Hè Thu đầu tháng 8 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các tỉnh, thành phía Nam tình hình thu hoạch, tiêu thụ lúa đã tốt lên.

Các địa phương đã thành lập các tổ đội sản xuất, điều phối máy gặt đập có thể di chuyển thu hoạch lúa giữa các địa phương khá thuận lợi. Điều này, giúp cho giá lúa thời gian qua đã nhích lên và ổn định. Do dịch COVID-19 nên giá lúa tăng chưa đạt như kỳ vọng.

Ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cũng cho biết, tình hình thu hoạch, tiêu thụ lúa đã ổn định hơn. Nhưng với các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, việc bốc xếp hàng tại các cảng ở TP Hồ Chí Minh gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân lực. Lượng bốc xếp hàng hóa giảm đi rất nhiều so với trước khi dịch COVID-19.

Doanh nghiệp phải đóng hàng tại kho rồi vận chuyển bằng đường bộ hoặc đóng hàng tại các cảng ở miền Tây. Việc đóng hàng này phát sinh chi phí rất cao, năng lực bốc xếp hàng giảm nên khả năng xuất khẩu giảm.

Hiện việc lưu thông trên các tuyến đường đã được tháo gỡ nhưng lại khó khăn ở nhân lực bốc xếp hàng hóa. Ngay cả tại các nhà máy, do phải thực hiện giãn cách, hay phải theo phương án "3 tại chỗ" nên nguồn nhân lực chưa nhiều, ông Đỗ Hà Nam cho hay.

Ông Đỗ Hà Nam cũng cho biết, việc triển khai thu mua gạo dự trữ quốc gia vừa qua cũng không đẩy giá lúa lên được nhiều. Với các doanh nghiệp thu mua tạm trữ cũng khó triển khai được mạnh mẽ bởi nguồn tài chính của doanh nghiệp hạn chế. Nhiều doanh nghiệp chưa được tăng hạn mức vay trong khi hàng tồn kho tại doanh nghiệp vẫn cao.

Hiện nhiều địa phương đang nỗ lực thu hoạch xong lúa Hè Thu còn lại trong tháng 9. Điển hình như Tiền Giang đã cơ bản thu hoạch phần lớn diện tích lúa Hè Thu. Địa phương này đang khẩn trương thu hoạch nhanh gọn toàn bộ diện tích lúa còn lại, tập trung ở các huyện, thị vùng kiểm soát lũ phía Tây của tỉnh.

Các huyện, thị trong tỉnh Tiền Giang đều tạo điều kiện thuận lợi như cấp giấy đi đường cho nông dân, người điều khiển các phương tiện cơ giới và nhân công, thương lái qua chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 để ra đồng phục vụ thu hoạch, vận chuyển, tiêu thụ lúa hàng hóa, không để ảnh hưởng hoặc ùn ứ nông sản nhưng vẫn đảm bảo quy định chống dịch như tuân thủ thông điệp 5K, test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2...

Tại Bạc Liêu, 2 tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng đã đưa hàng trăm máy gặt đập liên hợp sang hỗ trợ nông dân Bạc Liêu thu hoạch lúa Hè Thu. Cộng với máy của địa phương là trên 460 máy đang hoạt động. Bạc Liêu sẽ thu hoạch dứt điểm gần 59.000 ha lúa Hè Thu vào ngày trong tháng 9.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trong tuần qua, giá lúa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung giữ ở mức ổn định. Cụ thể, giá lúa thường tại ruộng cao nhất là 4.900 đồng/kg, giá bình quân là 4.820 đồng/kg. Giá lúa thường tại kho cao nhất 7.150 đồng/kg, trung bình là 6.050 đồng/kg.

Với nỗ lực góp phần đẩy nhanh tiến độ tiêu thụ lúa gạo hàng hóa vụ Hè Thu 2021, đặc biệt là lúa tươi tại ruộng cho bà con nông dân, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đã cung cấp danh sách các thương nhân đủ điều kiện kinh doanh, xuất khẩu gạo theo địa bàn tỉnh, thành phố. Điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể cho hoạt động tiêu thụ lúa Hè Thu trong dân giữa tình hình dịch COVID -19 đang diễn biến hết sức phức tạp.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam đề nghị UBND các địa phương tăng cường việc hỗ trợ cho khối doanh nghiệp ngành lương thực trong việc kết nối vùng sản xuất và đảm bảo khâu vận chuyển lúa tươi từ đồng về nhà máy sấy kịp thời theo từng địa bàn sản xuất lúa.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, xuất khẩu gạo tháng 8/2021 đạt 499.033 tấn, trị giá 243,306 triệu USD, so với cùng kỳ năm ngoái giảm 17,39% về số lượng và giảm 19,87% về trị giá. Lũy kế xuất khẩu gạo Việt Nam từ đầu năm đến hết tháng 8 đạt 3,986 triệu tấn, trị giá 2,129 tỷ USD. so với cùng kỳ số lượng giảm 13,42% và giá trị giảm 5,48%.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Bà Phạm Thu Hương - Vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu lộ diện, ngoại hình thế nào mà gây chú ý?05:23Đề xuất khen thưởng "người hùng" đạp bung thanh sắt, giải cứu bé gái bị mắc kẹt trong vụ cháy ở Hà Nội02:45'Người hùng' lao vào đám cháy cứu bé gái được tặng bằng khen của Thủ tướng02:43Làm rõ thông tin bị thu hồi sản phẩm – VIC kiên quyết đấu tranh với vấn nạn hàng giả03:39Trịnh Văn Quyết - Tỷ phú số 1 sàn chứng khoán 2 lần bị “tuýt còi” vì “bán chui” cổ phiếu là ai?04:57NÓNG: Cháy lớn tại trụ sở Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đang xây dựng00:27Hàng ngàn nhân viên y tế xin nghỉ việc sau 2 năm chống dịch Covid-1920:01Bộ Ngoại giao lưu ý công dân về việc trục lợi từ các chuyến bay giải cứu01:54Những linh vật hổ không giống... hổ gây xôn xao dư luận00:33TP.HCM sẵn sàng đón khách quốc tế17:17Quảng Nam nới biện pháp phòng dịch Covid-19, tạo điều kiện cho người về quê ăn tết02:2820 tháng Chạp, sân bay Tân Sơn Nhất 'đông không tưởng' người về quê ăn Tết18:44Bệnh viện Bạc Liêu mua kit test của Công ty Việt Á với giá hơn 500.000 đồng/bộ02:428.500 khách quốc tế đến Việt Nam, chỉ 27 ca nhiễm Covid-1902:16Đông nghẹt người về quê ăn tết, sân bay Tân Sơn Nhất ra khuyến cáo 'nóng'03:57Cá chép cúng ông Táo vừa thả xuống sông đã bị lưới bát quái bủa vây02:21Sarah Gilbert - “Mẹ đẻ” vaccine AstraZeneca từ bỏ cơ hội kiếm hàng triệu USD để cứu thế giới là ai?05:00

Tiêu điểm

Hàng xóm lao xuống ao cứu 2 vợ chồng đuối nước bất thành, cả 3 thiệt mạng
01:18:29 26/01/2022
Công an Bình Dương thụ lý 6 đơn tố cáo bà Phương Hằng
19:11:32 26/01/2022
Hà Nội: Đào rừng rớt giá, 'xếp hàng' chờ khách mua
06:46:03 26/01/2022
Cục Cảnh sát hình sự thông tin về những phát ngôn của bà Phương Hằng
12:21:59 25/01/2022
Không có căn cứ xác định ông Võ Hoàng Yên lừa đảo thông qua chữa bệnh
15:34:31 26/01/2022
Sân bay Tân Sơn Nhất chật ních người, Cục Hàng không xử lý ra sao?
23:37:53 24/01/2022
Chuyện ít người biết về Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu
16:23:29 25/01/2022
Tàu thủy va chạm làm hỏng cầu Bo ở Thái Bình
22:02:53 25/01/2022
Cây mai vàng nguyên thủy đột biến dáng "Tiên lão giáng trần" ở Bình Thuận đang dự thi ở Sài Gòn định giá mấy tỷ?
15:08:06 26/01/2022
Những linh vật hổ không giống... hổ gây xôn xao dư luận
23:48:54 25/01/2022

Thông tin đang nóng

Kha Ly hiếm hoi diện váy xẻ cao táo bạo bên chồng, "cưỡi Hổ" đón Tết
17:42:19 26/01/2022
Phản cảm game "gắp nho 18+" trong tiệc cuối năm của một công ty khiến dân mạng chỉ trích thậm tệ
15:49:21 26/01/2022
Phạm Băng Băng và đường rút khôn ngoan sau bốn năm chật vật ở Cbiz
16:45:00 26/01/2022
BV bác tin đồn bé gái bị nhân tình của mẹ đóng đinh vào đầu "chuẩn bị được phẫu thuật", thông tin thêm về sức khỏe của cháu
18:30:59 26/01/2022
Đa tài như hot girl Liên Quân, xuất hiện ở đâu cũng khiến fan nam phải "chao đảo"
15:51:58 26/01/2022
Nữ sinh lớp 8 ngoan ngoãn, học giỏi bỗng bị đồn thổi mang bầu: Trước toàn trường, em công bố sự thật khiến thầy cô, bạn bè sững sờ
15:58:42 26/01/2022
Lệ Quyên công khai biệt danh Lâm Bảo Châu "âu yếm" gọi mình, có động thái đập tan tin đồn trục trặc tình cảm?
16:05:07 26/01/2022
Trọn khung ảnh Lisa - Leon cực đáng yêu khi diện áo dài đón Tết 2022
18:53:31 26/01/2022
Cưng xỉu ảnh con gái mới sinh của Lê Bê La
19:13:32 26/01/2022
Đàm Tùng Vận qua bao mùa phim vẫn trẻ mãi không già, ảnh hậu trường cách hơn nửa thập kỷ giống hệt
17:07:16 26/01/2022

Tin mới nhất

Trẻ dưới 12 tuổi ra đảo Phú Quý phải có giấy xét nghiệm âm tính Covid-19

19:14:38 26/01/2022
Sở GT-VT tỉnh Bình Thuận vừa ban hành, bổ sung điều kiện thuyền viên tàu khách và hành khách đi tàu biển tuyến Phan Thiết - Phú Quý. Theo đó, trẻ dưới 12 tuổi khi ra đảo Phú Quý phải có giấy xét nghiệm âm tính Covid-19

Đào phai Sa Pa bung nở chờ về xuôi đón Tết

19:07:24 26/01/2022
Những ngày giáp Tết, dọc quốc lộ 4D Sa Pa - Lào Cai xuất hiện nhiều điểm bán đào của người dân phố núi Sa Pa phục vụ miền xuôi trưng Tết

Chông chênh cuộc sống người làng chài trên sông Đà

19:03:34 26/01/2022
Mấy chục năm nay, cuộc sống của những con người dưới chân đập thủy điện Hòa Bình vẫn cứ dập dềnh như sông nước, dù những ngày Tết Nguyên đán đang đến cận kề

Đỉnh Fansipan có thể đón mưa tuyết trong dịp Tết

19:00:46 26/01/2022
Những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, từ 29/1-6/2 (tức 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Nhâm Dần), nhiều khả năng tại đỉnh Fansipan (Sa Pa) sẽ có mưa tuyết hoặc băng giá

Đường sắt đề xuất cơ chế vận chuyển hàng hóa sang Trung Quốc

18:57:10 26/01/2022
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa đề xuất với Bộ Giao thông vận tải (GTVT) một số giải pháp cấp bách và dài hạn nhằm nâng cao sản lượng, hiệu quả công tác vận tải liên vận quốc tế bằng đường sắt

Bất ngờ hoãn thông xe cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn

17:36:31 26/01/2022
Ngày 26/1, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) có văn bản thông báo hoãn thông xe Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cao Bồ - Mai Sơn

Thu hồi văn bản, xin lỗi người dân về quê ăn Tết phải cách ly 7 ngày

17:34:37 26/01/2022
Trước việc yêu cầu người dân ở Đồng Nai về Đắk Lắk dù đã tiêm vaccine mũi 3 phải cách ly ở nhà 7 ngày, chính quyền xã cùng ngành y tế đã thu hồi văn bản và xin lỗi người dân

'Thầy thuốc đồng hành' giúp hàng nghìn F0 chiến thắng COVID

16:28:31 26/01/2022
Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành được triển khai rất hiệu quả tại Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, Cần Thơ và Bà Rịa - Vũng Tàu

Hà Nội yêu cầu các đơn vị y tế sẵn sàng ứng phó với biến chủng Omicron trong dịp Tết

16:26:25 26/01/2022
Ngay sau khi Hà Nội công bố việc đã nghi nhận 14 ca mắc COVID-19 thuộc biến thể Omicron, Sở Y tế đã có văn bản yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với dịch bệnh, đặc biệt là biến chủng Omicron trong dịp Tết

Hưng Yên yêu cầu người về quê ăn Tết phải có giấy xét nghiệm: "Không cần thiết, tốn kém"

16:07:40 26/01/2022
PGS.TS Trần Đắc Phu - Cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho rằng, việc yêu cầu toàn bộ người vào địa bàn phải xét nghiệm vừa không cần thiết, vừa tốn kém

Lộc trời cuối năm, thu về 2-3 triệu/ngày

15:39:50 26/01/2022
Những ngày cuối năm âm lịch, nhiều người dân ở Quảng Bình rủ nhau đi săn “lộc trời”, từ những mẻ cá lớn cho đến mùa đót trên rừng cao

Giá mít Thái hôm nay 26/1: Vựa vẫn mua mít, 1 cuống mít để 2 trái có tốt không?

15:04:20 26/01/2022
Cập nhật giá mít Thái hôm nay 26/1 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít không tăng không giảm so với hôm qua

Giá gia cầm hôm nay 26/1: Cả năm thua lỗ, được lứa gà, vịt bán Tết còn bị lái "làm giá"

15:01:33 26/01/2022
Ông Thọi cho biết thêm, thông thường các trại đã từng làm ăn với các cò trung gian thì sẽ bị họ bám đến cùng. Dù sau này các chủ trại tách ra cũng bị cò tung tin đồn với các lái khiến cho việc mua bán của bà con rất khó khăn

Bà Rịa-Vũng Tàu: Kiếm bộn tiền dịp Tết nhờ trồng chanh lạ, trái to, vàng hơn cả nắng

14:58:25 26/01/2022
Thay vì chỉ bán trái, bán giống, ông Đỗ Văn Lợi (xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đưa cây chanh vàng Mỹ, còn gọi là nữ hoàng của các loại chanh, vào chậu làm bonsai bán dịp Tết

Kiên Giang: Làm khô cá đuối đen, khô cá khoai, khô cá lù đù phơi đến nắng là bán hết veo

14:55:49 26/01/2022
Xã An Sơn thuộc quần đảo Nam Du (huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang), từ lâu không chỉ nổi tiếng cảnh đẹp hoang sơ, thơ mộng, ẩm thực phong phú với hải sản tươi sống

Cấp giấy phép, chứng nhận an toàn thực phẩm, Bộ NNPTNT yêu cầu không làm đình trệ sản xuất kinh doanh

14:49:05 26/01/2022
Bộ NNPTNT vừa có công văn đề nghị Sở NNPTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban Quản lý ATTP Bắc Ninh, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, các đơn vị thuộc Bộ thực hiện việc cấp giấy phép, giấy chứng nhận, kiểm tra chất lượng trong lĩn...

Hà Tĩnh: Giáp Tết, bà con đua nhau dựng một cái cây trang trí cờ hoa cao vượt nóc nhà để làm gì?

14:46:52 26/01/2022
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhiều địa phương tại Hà Tĩnh người dân háo hức làm cây nêu đón Xuân

Combo ngũ quả “Mãng cầu vàng, dừa, đu đủ, xoài, sung...", anh nông dân Hậu Giang bán chạy như tôm tươi

14:34:59 26/01/2022
Nông dân Bùi Văn Thức (Hậu Giang) còn linh hoạt cho ra thị trường combo ngũ quả Mãng cầu vàng, dừa, đu đủ và xoài, sung... đều tạo dấu ấn thư pháp. Hiện nay, combo được bán theo đơn đặt hàng với giá khoảng 600.000-700.000 đồng

Sơn La: Nuôi la liệt thứ gà đặc sản bán Tết, con nào cũng đen như cục than, thế mà bán giá hời

14:16:53 26/01/2022
Anh Lò Văn Pâng, bản Tở, xã É Tòng (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) từng có gần 10 năm làm cán bộ khuyến nông viên xã

"Sốt đất" bất thình lình khiến dân ở nơi này thi nhau bán ruộng, phân lô ngay trên cánh đồng "như đúng rồi"

14:14:01 26/01/2022
Trong cơn sốt đất vẫn đang tiếp diễn ở thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa), không chỉ riêng nhóm đất phi nông nghiệp mà đất trồng lúa, đất nuôi trồng thủy sản (NTTS) ở một số địa phương liên tục được các nhà đầu tư từ nơi khác tìm mua với ...

Hậu Giang: Vào HTX trồng xoài cát hồng theo chuẩn VietGAP, nhà nông thu vài trăm triệu mỗi năm

14:11:48 26/01/2022
Để phát triển bền vững và thân thiện môi trường, HTX xoài cát hồng Vĩnh Trung (xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) đã và đang hướng dẫn nông dân sản xuất theo hướng an toàn, truy xuất nguồn gốc

Trồng dưa chuột lạ, nhìn đâu cũng thấy trái, 2 anh trai làng tỉnh Hải Dương thu tiền tỷ/năm

14:06:52 26/01/2022
Vườn dưa chuột Israel trồng theo công nghệ cao của 2 anh nông dân Trần Văn Điệp và Phạm Công Quang ở xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, Hải Dương có quả thon dài, ăn giòn sựt, mang về thu nhập hàng tỷ đồng/năm cho 2 anh

Chuyển giao khoa học, công nghệ: Bước đệm cho nông nghiệp đô thị

13:59:35 26/01/2022
Xác định ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp là chìa khóa, động lực để thực hiện thành công mục tiêu tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều cơ chế chính sách khuyến khích

Toàn cầu tranh phần, món hàng tỷ USD Việt Nam đối mặt tình huống xấu

13:57:19 26/01/2022
Các nước đua nhau tăng nuôi đẩy sản lượng toàn cầu vượt mốc 3 triệu tấn, trong khi xuất khẩu cá tra Việt sang thị trường lớn nhất là Trung Quốc đang lao dốc

GS.VS Nguyễn Văn Hiệu mãi là một nhà khoa học chân chính, tài năng, đức độ

13:46:41 26/01/2022
Thầy mãi là một nhà khoa học chân chính, tài năng và đức độ, là tấm gương sáng về tinh thần miệt mài học tập, nghiên cứu cho các thế hệ học trò noi theo

Sarah Gilbert - “Mẹ đẻ” vaccine AstraZeneca từ bỏ cơ hội kiếm hàng triệu USD để cứu thế giới là ai?

10:08:11 26/01/2022
Vượt qua những khó khăn, thử thách trên con đường nghiên cứu khoa học, bà Sarah Gilbert cùng các cộng sự đã sáng chế thành công vaccine ngừa Covid-19 Oxford/Astrazeneca. Đây là một thành công và là niềm hy vọng lớn góp phần chấm dứt đại...

Giá cà phê hôm nay 26/1, Đảo chiều tăng vọt; Tiêu thụ của các thị trường lớn tiếp tục tăng và sức hấp dẫn của đối tác Mỹ

09:28:50 26/01/2022
Theo khảo sát của Hiệp hội Cà phê Quốc gia Mỹ, hơn 70% người tiêu dùng thích pha chế cà phê tại nhà và 59% cà phê được tiêu thụ hàng ngày là cà phê dành cho phân khúc cao cấp

Có thể bạn quan tâm

Đâm mù mắt tài xế để cướp xe

Pháp luật

21:44:08 26/01/2022
Bị khách dùng dao đâm dã man để cướp xe, tài xế GoViet may mắn thoát chết nhưng mang thương tật đến 86% và bị hỏng mắt do trúng dao của kẻ cuớp

Bí quyết có thân hình cân đối như Chris Evans

Phong cách sao

21:43:48 26/01/2022
Chris Evans tăng cường bài tập phần thân dưới để ngoại hình cân đối hơn. Trong quá khứ, anh chỉ tập trung vào thân trên

Sự trỗi dậy của ngành làm đẹp răng

Làm đẹp

21:43:18 26/01/2022
Ngày càng nhiều thương hiệu cho ra mắt các sản phẩm dành cho việc chăm sóc, làm đẹp răng miệng, đặc biệt là hướng đến nhóm khách hàng trẻ

Thuỷ Tiên tiết lộ con gái bị bạn bè lập nhóm chat nói lời không hay, netizen bàn luận: "Chuyện người lớn đừng lôi con nít vào"

Sao việt

21:43:09 26/01/2022
Thuỷ Tiên cho biết con gái Bánh Gạo đã bị bạn bè lập group chat bàn luận không hay sau khi cô vướng phải lùm xùm từ thiện

Loạt phụ kiện hợp xu hướng giúp phái đẹp làm mới outfit đón Tết

Thời trang

21:41:43 26/01/2022
Chỉ với vài phụ kiện tóc xinh xắn, một chiếc mũ tạo điểm nhấn, đôi sneaker bắt trend hay cặp kính ton sur ton với set trang phục, bạn đã ngay lập tức F5 outfit để tự tin đón Tết

Học sinh lén vừa học online vừa xem phim sex, cô giáo phát hiện làm 1 hành động khiến trò sợ "xanh mặt"

Netizen

21:36:43 26/01/2022
Học online khiến cho học sinh thỏa mái sử dụng những thiết bị công nghệ mà không cần qua sự kiểm soát của bố mẹ, việc này làm cho những đứa trẻ khá thoải mái

Tóm gọn VinFast VF8 lăn bánh tại châu Âu, một chi tiết cho thấy khả năng tương thích với cơ sở hạ tầng quốc tế

Ôtô

21:35:53 26/01/2022
Chiếc VinFast VF8 được nguỵ trang kín mít được bắt gặp khi đang sạc pin ở một trạm sạc công cộng

Cách làm mứt khoang lang ngọt bùi đón Tết tại nhà

Ẩm thực

21:30:07 26/01/2022
Khoai lang từ lâu đã trở thành món ăn được nhiều người yêu thích bởi sự đa dạng trong chế biến. Bạn có thể làm nhiều món khác nhau từ khoai lang như luộc, hấp, chiên,…

Nữ nhà văn gợi cảm ưa phong cách hở bạo đến phát ngại

Người đẹp

21:29:44 26/01/2022
Tư tưởng của nữ nhà văn xinh đẹp rất cởi mở, vì vậy, cô nàng rất phóng khoáng và không sợ bị người khác soi mói, diện đủ kiểu trang phục kiệm vải khác nhau

'Thương ngày nắng về' trailer tập 33: Duy quyết định sang Nhật cùng chị đẹp Vân Trang, phát hiện cái chết của mẹ có uẩn khúc?

Phim việt

20:54:21 26/01/2022
Liệu có phải bố Duy chính là người đã gây ra cái chết của mẹ anh?

'Our Beloved Summer' khép lại viên mãn với rating cao nhất

Phim châu á

20:33:23 26/01/2022
Bên cạnh đó, Ghost Doctor của tvN cũng 2 tập liên tiếp ghi nhận kỷ lục người xem cao nhất

Tuyển Việt Nam làm quen sân chính, sẵn sàng đấu Australia

Bóng đá việt nam

20:14:18 26/01/2022
Tuyển Việt Nam có buổi tập tổng duyệt trên sân chính AAMI Park trước cuộc đối đầu với chủ nhà Australia