Công bố quyết định chuẩn y Ông Rah Lan Chung giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy Gia Lai

Sáng 19/5, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y ông Rah Lan Chung – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (nhiệm kỳ 2021-2015).

Tại buổi lễ công bố quyết định, ông Hồ Văn Niên- Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai đánh giá, ông Rah Lan Chung được đào tạo cơ bản, trường thành từ cơ sở, có trình độ chuyên môn, năng lực công tác, có tư duy đổi mới, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công bố quyết định chuẩn y Ông Rah Lan Chung giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy Gia Lai - Hình 1
Ông Rah Lan Chung (trái) nhận Quyết định chuẩn y của Ban Bí thư.

Ông Rah Lan Chung cảm ơn sự tín nhiệm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tin tưởng giao trọng trách và hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, giữ ghìn phẩm chất chính trị, đạo đức; dốc sức cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tỉnh.

Ông Rah Lan Chung (SN 1971, dân tộc Jrai, quê huyện Chư Prông, Gia Lai), trưởng thành từ cán bộ công an, chuyên ngành điều tra tội phạm, thạc sĩ Chính trị học. Trước khi được bổ nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, ông Rah Lan Chung từng giữ các chức vụ trưởng Công an huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện uỷ huyện Chư Păh và Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai.

Giai đoạn giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy (2015-2021), ông Rah Lan Chung đã tham mưu cho Tỉnh ủy nhiều vấn đề trong công tác phòng, chống tham nhũng; thu hồi ngân sách tại các đơn vị vi phạm; sàng lọc cán bộ chọn người có tài, có đức phục vụ cho sự nghiệp phát triển tại địa phương.

Chủ động sắp xếp lại bộ máy

Ngày 25-7-2018, Ban Bí thư ban hành Quy định số 04-QĐi/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy.

Quy định này có 4 chương, 15 điều, đối tượng áp dụng là Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Chủ động sắp xếp lại bộ máy - Hình 1

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hồng Trang cùng lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy trao đổi về kết quả thực hiện Quy định 04-QĐi/TW tại Đồng Nai với đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng mới đây. Ảnh: P.Hằng

Video đang HOT

So với các quy định trước đây, Quy định số 04-QĐi/TW có một số điểm mới, như thay vì quy định các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy phải có văn phòng riêng thì nay thực hiện thống nhất văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy. Bên cạnh đó, Quy định số 04-QĐi/TW nêu rõ tổng số cấp phó của các cơ quan khối Đảng tỉnh không quá 15 người và số lượng cụ thể cấp phó của mỗi cơ quan do Ban TVTU xem xét, quyết định...

* Giảm nhiều cấp phó

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hồng Trang cho biết, căn cứ Quy định của Ban Bí thư, Ban TVTU đã cụ thể hóa và ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy.

Theo đó, tại thời điểm ngày 25-7-2018, cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy có 6 đơn vị, với tổng số 30 phòng trực thuộc; trong đó Văn phòng Tỉnh ủy có 7 phòng (không bao gồm Nhà khách 71); Ban Tổ chức Tỉnh ủy có 5 phòng; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có 6 phòng; Ban Dân vận Tỉnh ủy có 4 phòng; cơ quan Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy có 5 phòng và Ban Nội chính Tỉnh ủy có 3 phòng.

Thực hiện Kế hoạch số 166-KH/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII và Quy định 04-QĐi/TW của Ban Bí thư, Ban TVTU đã xây dựng Đề án Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ cấp ủy tỉnh và các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, từ đó chuyển các bộ phận kế toán, thủ quỹ, lưu trữ, lái xe và lễ tân phục vụ của từng ban Đảng về chung Văn phòng Tỉnh ủy, giảm được 18 người ở các ban Đảng.

Cùng với đó, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong, giảm 7 phòng (tương ứng với giảm 7 chức danh trưởng phòng và 14 chức danh phó phòng). Cụ thể, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, mỗi đơn vị giảm 1 phòng; riêng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giảm tới 3 phòng và Ban Nội chính Tỉnh ủy vẫn giữ nguyên 3 phòng (chỉ điều chỉnh tên gọi, bổ sung chức năng và nhiệm vụ các phòng).

Sau khi các đơn vị sắp xếp tổ chức bộ máy, Ban TVTU đã kiện toàn chức danh lãnh đạo các đơn vị; rà soát, điều chỉnh biên chế, tạo điều kiện thuận lợi cho các ban Đảng Tỉnh ủy thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thực hiện sắp xếp, bố trí biên chế, cán bộ, công chức của các phòng theo quy định.

Theo lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở các đơn vị như vừa qua là phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương, giảm được các đầu mối và nhiều cấp phó. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị được hoàn thiện và xác định rõ hơn, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất, giúp Tỉnh ủy, Ban thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy xây dựng, triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có hiệu quả. Các bộ phận kế toán, thủ quỹ, lưu trữ, lái xe và phục vụ của các ban Đảng chuyển về Văn phòng Tỉnh ủy để thực hiện nhiệm vụ phục vụ chung cho Tỉnh ủy đã giảm được biên chế, giảm chi phí đối với những lao động dôi dư; nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động.

* Cần khắc phục những bất cập

Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Trung Nhân cho biết, hiện tại các tỉnh ủy, thành ủy không có ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, nhưng trong Quy định số 04-QĐi/TW vẫn giao cho Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan thường trực ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng. Đối với việc thực hiện nhiệm vụ phục vụ chung của Tỉnh ủy, mặc dù các ban Đảng không còn biên chế kế toán nhưng từng đơn vị vẫn phải bố trí 1 công chức để phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện kiêm nhiệm một số nội dung công việc của kế toán, từ đó ảnh hưởng tới biên chế, vị trí việc làm và tiến độ thời gian, hiệu quả thực hiện công việc của từng đơn vị.

Trong khi đó, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Thị Yến cho hay, hiện nay một số cơ quan có cán bộ sắp đến tuổi nghỉ hưu theo quy định hoặc có cán bộ được điều động, chuyển công tác đến cơ quan khác dẫn đến việc duy trì số lượng người tối thiểu của phòng theo quy định và việc kiện toàn chức danh phó phòng để đảm bảo sự lãnh đạo, điều hành hoạt động của phòng gặp nhiều khó khăn do nguồn tuyển dụng công chức rất hạn chế. Ngoài ra, theo Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW ngày 4-8-2015 của Ban Tổ chức Trung ương về "một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội" quy định "đối với vị trí việc làm là công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu trong các cơ quan Đảng từ cấp tỉnh đến cấp huyện, người đăng ký dự tuyển phải là đảng viên và không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ", dẫn đến thực trạng các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy thiếu biên chế nhưng không tuyển dụng được công chức là đảng viên để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Hùng nêu, Quy định số 04-QĐi/TW đã quy định cụ thể tên gọi các phòng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy nhưng đối với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thì không quy định, dẫn đến lúng túng khi cụ thể hóa, quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc ủy ban kiểm tra. Ngoài ra, việc phục vụ nhiệm vụ chung ở lĩnh vực lái xe có một số bất cập, do đặc thù của một số đơn vị thường phát sinh công việc đột xuất, liên hệ tác nghiệp và làm việc nhiều nhưng không chủ động được xe đi công tác vì phải qua khâu trung gian từ Văn phòng Tỉnh ủy điều xe và bố trí nhân viên lái xe, phần nào ảnh hưởng tới công tác chuyên môn của một số đơn vị.

Trước những thuận lợi và bất cập từ việc thực hiện Quy định 04-QĐi/TW của Ban Bí thư, có ý kiến cho rằng nên trở lại mô hình hoạt động của các ban Đảng như trước đây để chủ động trong thực hiện nhiệm vụ; nhưng cũng có ý kiến nêu, mô hình văn phòng phục vụ chung như hiện nay là tốt, tuy nhiên phải khắc phục ở lĩnh vực tài chính, giao hết nhiệm vụ này về Văn phòng Tỉnh ủy, không còn khâu trung gian ở các ban Đảng với Văn phòng Tỉnh ủy, như thế để các ban Đảng chỉ tập trung làm nhiệm vụ chuyên môn ở lĩnh vực công tác của đơn vị mình.

Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch cho biết, thực hiện Quy định 04-QĐi/TW của Ban Bí thư, mỗi địa phương đang có cách làm khác nhau, do đó Văn phòng Trung ương Đảng đã tiến hành khảo sát ở một số địa phương, sau đó báo cáo Ban Bí thư để có chỉ đạo thực hiện thống nhất trong cả nước.

Theo ông Bùi Văn Thạch, Đồng Nai là một trong số ít tỉnh thực hiện được tài khoản chung của Tỉnh ủy. Nếu Đồng Nai thấy việc thực hiện như Quy định 04-QĐi/TW là tốt thì cố gắng duy trì, nghĩa là mọi hoạt động về tài chính, lưu trữ, lái xe, phục vụ do Văn phòng Tỉnh ủy đảm trách, còn các ban Đảng chỉ làm chuyên môn ở lĩnh vực công tác của mình; không nên trở về như mô hình cũ. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì địa phương nghiên cứu điều chỉnh để việc thực hiện nhiệm vụ từng đơn vị được thuận lợi. Sau này, khi Trung ương có những thống nhất chung thì thực hiện theo quy định của Trung ương.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Bật khóc trước clip mẹ già 105 tuổi nhắn con gái: 'Về với má! Má nhớ con'02:01Nữ tài xế lái xe sang Jaguar vượt đèn đỏ, tông bẹp Mercedes GLC00:40TP.HCM: Chính sách hỗ trợ nào cho trẻ em F0 hoặc có cha mẹ mất vì Covid-19?03:17Nỗi lòng của "bác sĩ 91" đi chống dịch từ Đà Nẵng, Bắc Giang đến TP.HCM: "2 cái sinh nhật của con qua rồi, tôi đều thất hứa với nó..."03:44Nước mắt trẻ mồ côi tại TP.HCM03:37Ngay từ chập tối, người dân Hà Nội đã đổ ra đường đón Tết Trung thu đặc biệt giữa dịch Covid-1901:52Cho mở cửa, các doanh nghiệp dịch vụ ăn uống cũng 'bó tay'03:13Cà Mau: Phê duyệt phương án cách ly y tế F1 tại nhà01:31TP.HCM: Lãnh đạo Q.Gò Vấp bác tin đồn Mái ấm tình mẹ có 245 người mắc Covid-1901:16:36'Không mở ngay thùng xe đông lạnh, không biết điều gì sẽ xảy ra với 15 người dân’01:16:36Đà Nẵng sống chung với dịch Covid-19: Ngày 14.9 công bố các biện pháp nới giãn cách01:16:36Đồng Nai nới lỏng giãn cách xã hội, mở cửa kinh tế sau ngày 20.901:42TP.HCM: Đợt 1 tiêm vắc xin Covid-19 kết thúc ngày 15.9, đã vượt chỉ tiêu04:14Xót xa khi ở TP.HCM có 1.517 học sinh mồ côi do đại dịch Covid-1904:41TP.HCM mua thêm 200.000 túi thuốc cho F0 cách ly tại nhà04:09Ngày đầu Q.7, TP.HCM thí điểm mở cửa trở lại: Khách chưa nhiều nhưng quán vẫn vui04:35Để khách xếp hàng tấp nập, cửa hàng bánh trung thu Bảo Phương bị đóng cửa01:44Nếm trải cuộc sống trong khu vực phong tỏa 1.300 dân ở Hà Nội02:31Giám đốc Sở Y tế Bình Dương xác nhận nhiều F0 không chịu xuất viện01:33Vì sao shipper vẫn chưa dám nhận đơn hàng liên quận trước 9h?01:42

Tiêu điểm

Hy hữu: Thầy lang tại Bắc Giang chữa hiếm muộn bằng cách "quan hệ" với người bệnh
08:29:39 24/09/2021
Bị liên hoàn kiện từ sao Việt, bà Phương Hằng bất ngờ được Công an báo chuyện mừng về “tình tin đồn”
09:29:46 25/09/2021
TP.HCM dự kiến tháo gỡ các chốt chặn, hàng rào trước 30-9
14:34:28 25/09/2021
Ông Lưu Bình Nhưỡng nói gì về việc Hoài Linh 'ngâm' tiền từ thiện?
22:30:47 24/09/2021
Thiếu... giấy xuất xưởng, 200.000 liều vắc xin phòng COVID-19 chưa thể tiêm cho dân
22:40:00 24/09/2021
TP.HCM lấy ý kiến về việc đi lại và ra vào TP sau ngày 1-10
08:10:54 25/09/2021
TP Cần Thơ giảm mức độ giãn cách từ 0h ngày 24/9
01:45:08 24/09/2021
Huy động quân đội giải cứu học sinh sau trận mưa kỷ lục ở Quảng Ninh
01:50:02 25/09/2021
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt lãnh đạo Vingroup và đối tác chuyển giao công nghệ vaccine Covid-19 tại Mỹ
23:08:37 23/09/2021
Yêu cầu kiểm tra việc bán thuốc kháng virus đang thử nghiệm với giá cao ở TP.HCM
14:20:55 24/09/2021

Thông tin đang nóng

"Full không che" bộ ảnh nội y của Ngọc Trinh: Lồ lộ vòng 3 nhức mắt, khoảnh khắc ngực trần hờ hững "nóng 100 độ"
11:49:50 25/09/2021
Nữ CEO lên tiếng sau khi bị khởi tố “làm lây lan Covid-19”, khẳng định không làm sai điều này?
13:47:55 25/09/2021
Sức khoẻ Phi Nhung đã ổn định trở lại sau hơn 3 ngày trở nặng đến mức bác sĩ thông báo gia đình chuẩn bị tinh thần
12:22:07 25/09/2021
Sau Hyuna, đến giờ mới có thêm 1 mỹ nhân Kpop đình đám dám cởi trần "thả rông" vòng 1 sexy lên bìa tạp chí
12:01:45 25/09/2021
Phía Phi Nhung giải thích lý do Hồ Văn Cường im hơi lặng tiếng suốt thời gian mẹ nuôi chữa Covid-19?
14:18:40 25/09/2021
Xe cứu thương dán chữ "Giang Kim Cúc" hú còi inh ỏi chở chui 3 người
11:44:19 25/09/2021
Đang nợ ngập đầu thì vợ đưa cho 200 triệu, tôi mừng quýnh mà không hề hay biết nguồn gốc số tiền đó
12:14:51 25/09/2021
Ngất lịm với nhan sắc ngày trẻ của tài tử đẹp nhất phim Hàn: Hơn 20 năm vẫn chưa ai có thể soán ngôi
12:03:46 25/09/2021
Vụ án bé Nhật Linh: Xót xa câu nói của người bố tại phiên tòa mới nhất
13:02:14 25/09/2021
Mặc chiếc áo bé xíu, cô giáo hot girl làm người nhìn ngẩn ngơ bởi thềm ngực lấp ló
13:13:46 25/09/2021

Tin mới nhất

TP.HCM chỉ đạo như thế nào về việc thừa giáo viên?

16:29:03 25/09/2021
Sở GD-ĐT TP.HCM đã có những chỉ đạo đối với phòng giáo dục TP.Thủ Đức và các quận, huyện, các trường THPT… về việc thừa giáo viên cục bộ.

Nhiều chiến dịch hỗ trợ giáo viên mất việc do dịch Covid-19

16:27:02 25/09/2021
Trường học đóng cửa liên tục khiến hàng nghìn giáo viên ở TP.HCM, đặc biệt là mầm non tư thục, không chỉ rơi vào cảnh thất nghiệp, cũng không thể tìm kiếm công việc nào khác khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội.

4 triệu đồng/tháng có đủ cho sinh viên đảm bảo cuộc sống ở thành phố?

16:23:16 25/09/2021
Cuộc sống sinh viên với một số bạn trẻ không còn là giấc mơ màu hồng vì phải sống xa nhà, bắt đầu học cách tự lập. Gần đây, dân mạng say sưa bàn luận sinh viên chi tiêu bao nhiêu một tháng là đủ?

Không để tình trạng doanh nghiệp thiếu, nông dân thừa nông sản

15:39:42 25/09/2021
Sáng 25/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức diễn đàn trực tuyến Kết nối tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên năm 2021 - Diễn đàn nông sản 970 phiên thứ 4.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong đêm tại Nghệ An, Gia Lai và vùng núi Bắc Bộ

14:57:11 25/09/2021
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 24/9, khu vực các tỉnh Nghệ An, Gia Lai đã có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

Người lao động Thủ đô đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19

14:38:40 25/09/2021
Đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư (từ ngày 27/4 đến nay) có diễn biến rất phức tạp, tác động không nhỏ tới mọi mặt đời sống, đặc biệt là tình hình sản xuất kinh doanh, đời sống việc làm, thu nhập của người lao động.

Điều chỉnh chiến lược để thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

14:17:40 25/09/2021
Sáng 25/9, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã trình bày Hướng dẫn tạm thời Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 dự kiến sắp được ban hành.

Trà Vinh: Tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 14

14:05:54 25/09/2021
Trong 4 ngày 25-28/9, Sở Y tế tỉnh Trà Vinh tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 14 mũi 1 cho hơn 20.000 người dân trong tỉnh.

Hà Nội: Kịp thời dập tắt đám cháy, giải cứu 5 người bị mắc kẹt

13:56:15 25/09/2021
Vào khoảng 5h30 ngày 25/9, người dân phát hiện một đám cháy lớn bùng phát tại số nhà 26 K3 Nguyễn Phong Sắc, phường Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội).

Người lao động thụ hưởng gì từ khoản chi 30.000 tỷ đồng vừa được duyệt?

13:02:07 25/09/2021
Sau khi UB Thường vụ Quốc hội thông qua đề xuất hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bằng nguồn của Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, hôm nay, Chính phủ sẽ có nghị quyết cụ thể thực hiện chính sách.

Thủ tướng: Cố gắng đến 30/9 từng bước nới lỏng giãn cách có kiểm soát

12:55:37 25/09/2021
Sáng 25/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, chủ trì cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố, 705 quận, huyện, 10.400 xã, phường.

Vì sao Khánh Hòa muốn dời ga Nha Trang ra ngoại thành?

11:03:52 25/09/2021
Trong hai phương án di dời ga Nha Trang, doanh nghiệp đều đề xuất dành một quỹ đất để xây chung cư cao 30 tầng, công trình hỗn hợp 35 tầng, nhà ở thương mại, nhà liền kề.

Tiếp tục tiêm 500.000 liều vắc xin Sinopharm, ưu tiên bao phủ đảo Cát Hải

10:43:16 25/09/2021
TP Hải Phòng vừa lên kế hoạch tiếp tục tiêm 500.000 liều vắc xin Shinopharm cho người dân, trong đó ưu tiên bao phủ toàn bộ quận Đồ Sơn và huyện đảo Cát Hải.

Cần Thơ không có ca mắc trong cộng đồng, Hậu Giang phong tỏa một xã

10:37:40 25/09/2021
Ngày 24/9, Cần Thơ ghi nhận 65 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc lên 5.467 người. Hiện địa phương này có 4.508 bệnh nhân Covid-19 đã được điều trị khỏi.

Được nới lỏng giãn cách, nhiều người vẫn hạn chế, tránh đi ra ngoài

09:17:37 25/09/2021
Việc đi lại dễ dàng hơn, nhiều bạn trẻ ở Hà Nội vẫn chọn duy trì nếp sống như trong thời kỳ giãn cách, không chủ quan nhằm phòng tránh Covid-19.

'Điều dưỡng' đặc biệt ở khu hồi sức

08:57:36 25/09/2021
Nhận điện thoại bác sĩ báo tin mẹ đang nguy kịch vì Covid-19, phải đặt ống nội khí quản, cần người chăm sóc, chị Trương Hoài Nga khóc oà, xếp vội quần áo hấp tấp vào viện.

Shipper ở TP.HCM gánh nhiều áp lực

08:48:32 25/09/2021
Chịu phí xét nghiệm cao, số lượng điểm test ít, phải thường di chuyển gấp đôi quãng đường vì chốt chặn, nhiều shipper đã tính chuyện ngưng chạy vì tiền thu vào không đủ bù chi ra.

Vì sao nhiều người đổ ra đường sau giãn cách

08:42:17 25/09/2021
Tối 21/9, Vũ Trà My lấy bộ váy hoa mua từ tháng 6 mà chưa có cơ hội mặc, là lượt cẩn thận rồi dắt xe ra khỏi nhà.

Đà Nẵng đã chuẩn bị kế hoạch để mở cửa trở lại

08:37:43 25/09/2021
TP Đà Nẵng đang chờ hướng dẫn về các chỉ số an toàn theo tiêu chí của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống Covid-19 để xác định trạng thái hoạt động theo từng cấp độ.

Chiến dịch quy mô chưa từng có để bóc tách F0 ở vùng đỏ Bình Dương

08:35:31 25/09/2021
Chiến dịch bóc tách F0 tại các vùng đỏ đậm đặc ở Bình Dương diễn ra từ 23 đến 27/9. Trung bình mỗi ngày, tỉnh lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho hơn 240.000 người.

Thủ tướng yêu cầu quy định rõ "người có app xanh được di chuyển"

08:08:09 25/09/2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa yêu cầu các Bộ ngành liên quan đưa ra quy định rõ người có app xanh được di chuyển, người có app vàng hạn chế di chuyển, người có app đỏ thì không được di chuyển.

Thời tiết ngày 25/9: Mưa dông trải dài từ Bắc vào Nam, nguy cơ lũ quét và sạt lở

07:30:39 25/09/2021
Dự báo thời tiết hôm nay (25/9), các khu vực trên cả nước mưa rào và dông, đề phòng ngập úng cục bộ tại vùng trũng, thấp, ven sông và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Gửi văn bản đi cả nước kêu gọi giải cứu hàng nghìn tấn hải sản

07:23:35 25/09/2021
Sở Công Thương Nghệ An ra văn bản kêu gọi các địa phương, doanh nghiệp cả nước hỗ trợ, kết nối tiêu thụ hàng nghìn tấn tôm, cá hải sản đông lạnh các loại đang tồn đọng.

Đà Nẵng mở cửa cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất

07:20:08 25/09/2021
Đà Nẵng sẽ tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và sẽ dần mở cửa trở lại để phục hồi sản xuất, kinh doanh.​

Việt Nam là thị trường hứa hẹn đối với các doanh nghiệp Ba Lan ở Đông Nam Á

07:02:06 25/09/2021
Với việc Ba Lan đang tăng trưởng với tốc độ hơn 4% cho thấy tốc độ tăng trưởng GDP nhanh chóng, một số quốc gia châu Á bao gồm cả Trung Quốc đã để mắt đến các khoản đầu tư vào quốc gia Đông Âu này. Nhưng Ba Lan rất coi trọng đối tác châ...

Giá tiêu hôm nay 25/9, ổn định, cao nhất 81.000đ/kg, tiêu chuẩn bị bước vào chu kỳ tăng giá mới

06:59:08 25/09/2021
Nhận định về thị trường những tháng cuối năm, theo các chuyên gia, giá tiêu sẽ tiếp tục tăng.

Giá cao su hôm nay 25/9, Sàn Nhật Bản giao dịch ở mức thấp, tín hiệu vui từ thị trường Ấn Độ

06:57:30 25/09/2021
Giá cao su hôm nay (25/9) ghi nhận sàn giao dịch Nhật Bản đang giao dịch ở mức thấp, trong khi đó, sàn Trung Quốc vẫn giữ đà giảm sâu.

Có thể bạn quan tâm

NS Hồng Vân muốn ôm Phi Nhung ngay lúc này, thông báo tin vui nhất chiều nay: "Kỳ tích đang đến"!

Sao việt

17:04:04 25/09/2021
Chia sẻ mới nhất liên quan đến ca sĩ Phi Nhung đến từ NS Hồng Vân đã khiến nhiều khán giả vô cùng xúc động.

Thomas Tuchel: 'Tôi không phải fan hâm mộ của Pep Guardiola'

Bóng đá thế giới

17:03:37 25/09/2021
Ngay trước thềm diễn ra cuộc đại chiến với Man City trên sân nhà Stamford Bridge, HLV Thomas Tuchel của Chelsea đã bất ngờ tiết lộ một sự thật về HLV Pep Guardiola.

Món tôm chiên bột giòn rụm cực hấp dẫn

Ẩm thực

17:02:09 25/09/2021
Món tôm chiên bột có lớp vỏ ngoài vàng ruộm, giòn tan kết hợp với thịt tôm dai ngọt tự nhiên làm món ăn có vị ngon vô cùng hấp dẫn. 

Cô bé 10 tuổi có IQ cao hơn Albert Einstein

Học hành

16:57:18 25/09/2021
Bé gái 10 tuổi Adhara Perez Sanchez thu hút sự chú ý của truyền thông với chỉ số thông minh (IQ) rất cao, ở mức 162. Con số này cao hơn 2 điểm so với các nhà khoa học thiên tài như Stephen Hawking và Albert Einstein.

Hotgirl Khmer đi thả thính dạo và cái kết cổ tích bên trai đẹp Hà Nội

Netizen

16:55:35 25/09/2021
Mới đây, một câu chuyện tình yêu hệt như cổ tích của cô gái Khmer và chàng trai Hà Nội được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý. Nhân vật chính là chị Sơn Thị Thu Hà (sinh năm 2000, Trà Vinh) và Phạm Trung Anh (...

Duy Khánh: "Ngày xưa tôi dễ nản lắm, bây giờ kiên trì hơn rất nhiều"

Phỏng vấn sao

16:51:14 25/09/2021
Từng chia sẻ là một người dễ nản khi mới hoạt động nghệ thuật. Giờ đây, diễn viên Duy Khánh đã kiên trì hơn và đạt được nhiều thành công cho riêng mình.

Trương Triết Hạn chính thức "bay màu" khỏi bom tấn điện ảnh, người thay thế ăn đứt bản gốc

Sao châu á

16:50:36 25/09/2021
Sau khi Trương Triết Hạn bị phong sát và chính thức bốc hơi khỏi làng giải trí Trung Quốc, nhiều bộ phim có anh tham gia như ngồi trên đống lửa vì phải tìm giải pháp thay thế.

Những địa điểm du lịch mang vẻ đẹp 'khác lạ' khi vào mùa đông

Du lịch

16:45:34 25/09/2021
Thế giới có rất nhiều cảnh đẹp, nhưng có những nơi trở nên đẹp hơn vào mùa đông. Khi tuyết phủ trắng xóa, những địa điểm này sẽ trở thành vùng đất trong các câu chuyện thần tiên.

Bồ Jack Grealish ngày càng đắt sô

Bên lề sân cỏ

16:41:23 25/09/2021
Sasha Attwood, bồ ruột tiền vệ Jack Grealish đang nổi lên trong số WAGs Man City. Với ngoại hình lôi cuốn, cô gái tóc vàng xinh đẹp hiện là thỏi nam châm thu hút khá nhiều thương hiệu tìm đến để ký hợp đồng quảng cáo béo bở.

Cựu CEO chê thương hiệu Nissan 'nhàm chán và kém cỏi, khó cạnh tranh với các hãng xe đối thủ'

Ôtô

16:38:13 25/09/2021
Cứu tinh một thời của Nissan là cựu CEO Carlos Ghosn chỉ trích thương hiệu Nhật trong một buổi phỏng vấn để quảng bá quyển tự truyện của mình có tên Broken Alliances (Liên minh tan vỡ).

Sớm ổn định nội binh, HAGL tích cực tìm kiếm ngoại binh gia cố cho hàng thủ

Bóng đá việt nam

16:37:50 25/09/2021
HAGL sẽ không mua thêm bất cứ nội binh nào cho mùa giải 2022, lực lượng ngoại binh là sự quan tâm hàng đầu của đội bóng phố Núi vào lúc này.

Loạt siêu xe ngay cả tỷ phú cũng chưa chắc mua được: Phải là tay lái cực 'xịn', không được tùy ý mang đi khắp nơi

Siêu xe

16:36:10 25/09/2021
Với 10 siêu xe hàng độc này, chỉ tiền thôi là chưa đủ.

Những 'vị khách' hoang dã không mời mà đến, kẻ được tiếp đón, kẻ bị xua đuổi

Chuyện lạ

16:28:19 25/09/2021
Cùng là sự xâm nhập bất ngờ, không được cảnh báo trước, những con vật hoang dã tự động đi vào khu vực nhà dân ở nhiều nơi trên thế giới.

6 cung hoàng đạo bạn không bao giờ được giao cho họ quản lý tiền bạc

Trắc nghiệm

16:24:13 25/09/2021
Nhân Mã phải nói là rất chăm chỉ, vì vậy việc kiếm tiền chưa bao giờ là quá khó khăn đối với họ. Vấn đề nằm ở việc họ sẽ không suy nghĩ kỹ trước khi làm điều gì đó mà chỉ để thỏa mãn sự vui vẻ và mạo hiểm hoặc vì cảm thấy thích.

Jennie (Black Pink) - mối liên hệ đặc biệt với 'Squid Game': Cực thân với 'cô gái Bắc Hàn', suýt được mẹ đặt tên giống nam chính

Phim châu á

16:23:32 25/09/2021
Hoá ra Jennie suýt có một tên khác hoàn toàn, mối liên hệ của cô trong giới giải trí cũng thật khiến người hâm mộ phải trầm trồ.