cơn bão hack

Nấm Lùn Châu Âu tiếp tục chìm sâu vào rắc rối

Mọt game

06:41:42 13/02/2011
- Lần này rắc rối lại phát sinh từ chính quyết định khó hiểu của nhà phát hành về việc xử lý cơn bão hack vừa càn quét thế giới Maple Story.