Coi Công nghệ là môn phụ, đừng mong có giáo dục STEM đúng nghĩa

Trong chương trình giáo dục mới, Công nghệ là môn học có vai trò quan trọng trong phát triển năng lực công nghệ, thúc đẩy giáo dục STEM , giáo dục hướng nghiệp .

Nhiều năm nay, môn Công nghệ trong các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông chưa được xem trọng, thậm chí nhiều học sinh, phụ huynh chưa hiểu hết vai trò, ý nghĩa của môn học này.

Tuy nhiên, từ bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, từ những bước chuyển mình của nền giáo dục hiện đại, khi chúng ta thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, giáo dục STEM ngày càng được chú trọng thì vai trò, vị thế của môn Công nghệ sẽ có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Huy Hoàng – Trưởng khoa Sư phạm Kỹ thuật, Đại học sư phạm Hà Nội cho rằng: Chúng ta cần nhìn nhận cho đúng vai trò, vị trí và và tầm quan trọng của môn Công nghệ trước những chuyển biến tích cực của nền giáo dục hiện nay.

Coi Công nghệ là môn phụ, đừng mong có giáo dục STEM đúng nghĩa - Hình 1

Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Huy Hoàng cho rằng, môn Công nghệ ngày càng có vai trò quan trọng trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, phát triển giáo dục STEM, định hướng nghề nghiệp cho học sinh (Ảnh: chụp màn hình)

Trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, vai trò của môn Công nghệ được thể hiện ở bốn phương diện cụ thể.

Thứ nhất , môn Công nghệ hình thành và phát triển năng lực công nghệ, giúp học sinh học tập, làm việc hiệu quả trong môi trường công nghệ ở gia đình, nhà trường, xã hội .

Năng lực công nghệ bao gồm năm thành phần có mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau, bao gồm nhận thức công nghệ, giao tiếp công nghệ, sử dụng công nghệ, đánh giá công nghệ, và thiết kế kỹ thuật.

“Năng lực công nghệ và các mạch nội dung của môn Công nghệ là hai thành phần cốt lõi của chương trình môn học, có tác động hỗ trợ qua lại. Năng lực công nghệ góp phần định hướng lựa chọn mạch nội dung; ngược lại, mạch nội dung là chất liệu và môi trường góp phần hình thành phát triển năng lực, định hướng hoàn thiện mô hình năng lực công nghệ.

Đặc biệt, thiết kế kỹ thuật là một năng lực có vai trò quan trọng, phỏng theo tư duy của các kỹ sư, nhờ đó giúp học sinh không thụ động khi tiếp xúc với thế giới công nghệ, các em có khả năng quan sát, tìm tòi trong cuộc sống và phát hiện ra những vấn đề cần giải quyết, đề xuất những giải pháp giải quyết vấn đề đó”, Phó giáo sư, Tiến sĩ Hoàng phân tích.

Thứ hai , môn Công nghệ thúc đẩy giáo dục STEM, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo , tư duy thiết kế kỹ thuật.

Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, môn Công nghệ phản ánh hai thành phần là T (technology – Công nghệ) và E (engineering – Kỹ thuật) trong bốn thành phần của STEM. Vì vậy, môn Công nghệ có vai trò quan trọng thể hiện tư tưởng giáo dục STEM.

Coi Công nghệ là môn phụ, đừng mong có giáo dục STEM đúng nghĩa - Hình 2

Môn Công nghệ có vai trò thúc đẩy giáo dục STEM phát triển, sinh viên sư phạm Công nghệ cũng được đào tạo theo định hướng giáo dục STEM (Ảnh: Tiến sĩ Lê Huy Hoàng cung cấp)

Sản phẩm, quá trình môn học này đề cập luôn mang tính tích hợp, gắn với thực tiễn, liên hệ chặt chẽ với Toán học và Khoa học. Đặc điểm này là cơ sở để tăng cường giáo dục STEM ngay trong dạy học môn Công nghệ dựa vào các hoạt động thiết kế kỹ thuật, hoạt động nghiên cứu khoa học kĩ thuật.

Khi giáo dục STEM đang được thúc đẩy phát triển trong trường học thì môn Công nghệ càng đóng vai trò quan trọng. Nếu môn công nghệ vẫn bị xem là môn phụ thì giáo dục STEM trong trường học cũng sẽ khó phát triển.

Bởi lẽ, giáo dục STEM cần phải có kỹ thuật, công nghệ để hiện thực hóa những ý tưởng, những nguyên lý khoa học của các môn khoa học và toán học, để tạo ra các sản phẩm giải quyết các vấn đề trong thực tiễn.

“Giáo dục STEM trong môn Công nghệ được thực hiện thông qua dạy học các chủ đề, mạch nội dung, chuyên đề học tập từ tiểu học tới trung học như mô hình điện gió, mô hình điện mặt trời, ngôi nhà thông minh, các bài toán thiết kế kỹ thuật và công nghệ, nghề nghiệp STEM; các dự án nghiên cứu thuộc các lĩnh vực kỹ thuật cơ khí, hệ thống nhúng, robot và máy thông minh.

Khi triển khai giáo dục STEM trong dạy học môn Công nghệ sẽ tiếp tục được mở rộng thông qua dạy học các chủ đề liên môn giữa các môn học STEM”, Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Huy Hoàng nhận định.

Thứ ba , môn Công nghệ có vai trò định hướng nghề nghiệp, đặc biệt là nghề nghiệp STEM.

Giáo dục hướng nghiệp trong môn Công nghệ được thể hiện trước hết qua việc mô tả yêu cầu cần đạt về định hướng nghề nghiệp trong năng lực tìm hiểu công nghệ, năng lực thành phần của năng lực công nghệ.

Giáo dục hướng nghiệp trong môn Công nghệ thể hiện ở các cấp độ: mạch nội dung về hướng nghiệp; yêu cầu cần đạt về ngành nghề thuộc các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ; trải nghiệm ngành nghề thông qua các mô đun kỹ thuật, công nghệ tự chọn.

Giáo dục hướng nghiệp trong môn Công nghệ được triển khai chủ yếu ở các lớp cuối cấp trung học cơ sở và toàn bộ giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp.

Ở các lớp 7 và 8, giáo dục hướng nghiệp được thể hiện qua các yêu cầu cần đạt về ngành nghề liên quan tới các lĩnh vực nông – lâm nghiệp và thủy sản, kỹ thuật cơ khí, kĩ thuật điện.

Ở lớp 9, giáo dục hướng nghiệp được thực hiện thông qua các nội dung quan trọng về hướng nghiệp bao gồm nghề nghiệp, hệ thống giáo dục quốc dân, thị trường lao động, và phương pháp lựa chọn nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, học sinh được lựa chọn theo học một module có tính nghề về kỹ thuật, công nghệ thuộc ba lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Qua đó, học sinh được trải nghiệm kỹ thuật, công nghệ gắn với yếu tố nghề nghiệp, hình thành phẩm chất, năng lực tương ứng, đánh giá được mức độ phù hợp, hứng thú của bản thân về các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ tương ứng.

Trong giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp, với tinh thần học để chuẩn bị, học để thích ứng với lĩnh vực nghề nghiệp học sinh lựa chọn sau khi tốt nghiệp, môn Công nghệ có vai trò trang bị cho học sinh tri thức nền tảng và các năng lực cốt lõi phù hợp với ngành nghề kỹ thuật, công nghệ các em lựa chọn sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông thuộc một trong hai định hướng Công nghiệp hoặc Nông nghiệp.

Thứ tư , vai trò của môn Công nghệ được thể hiện ở việc chuẩn bị tri thức nền tảng cho học sinh lựa chọn nghề nghiệp thuộc các lĩnh vực kỹ thuật – công nghệ.

Khác với chương trình hiện hành, chương trình mới quy định chọn 5/9 môn học thuộc 3 nhóm với mục đích định hướng nghề nghiệp. Nếu học sinh có xu hướng lựa chọn nghề nghiệp thuộc các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông thì các em sẽ lựa chọn học môn Công nghệ.

Môn Công nghệ cung cấp cho học sinh kiến thức, kỹ năng, năng lực để các em có sự chuẩn bị tốt nhất trong việc chọn trường, nghề nghiệp tương lai.

Ví dụ khi các em được học về vẽ kỹ thuật (được coi là ngôn ngữ kỹ thuật), học sinh sẽ được tiếp cận những vấn đề cơ bản về cách lập và đọc bản vẽ kỹ thuật. Đó là bước chuẩn bị kiến thức tốt cho các em bước vào các trường đại học, trường nghề sau này.

Môn Công nghệ ở bậc phổ thông cũng giới thiệu về thiết kế kỹ thuật, các em được học về tư duy thiết kế kỹ thuật. Những phần kiến thức có tính chất khái quát về thiết kế kỹ thuật sẽ giúp các em sẵn sàng đến với những ngành nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ ở các bậc học cao hơn.

Trong chương trình giáo dục mới, Công nghệ là môn học được xây dựng theo hướng phát triển năng lực, thúc đẩy giáo dục STEM, tích hợp giáo dục hướng nghiệp , giúp học sinh sớm được tiếp cận với nghề nghiệp.

Qua đó có thể thấy, vai trò của giáo viên công nghệ trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục STEM, các hoạt động giáo dục hướng nghiệp là rất lớn.

Sư phạm Công nghệ - Ngành học đầy hứa hẹn của nền giáo dục Việt Nam hiện đại

Sinh viên ngành sư phạm Công nghệ là nguồn nhân lực triển vọng để thực hiện chương trình giáo dục mới, cơ hội nghề nghiệp của ngành nghề này ngày càng mở rộng.

Từ vai trò của môn công nghệ trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngành sư phạm công nghệ hứa hẹn là một ngành nghề triển vọng trong tương lai.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Huy Hoàng - Trưởng khoa Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Sư phạm Hà Nội đã có những chia sẻ với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về vấn đề đào tạo cũng như triển vọng của ngành sư phạm Công nghệ trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.

Đào tạo ngành sư phạm công nghệ theo định hướng giáo dục STEM

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang hiện hữu, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều coi trọng thúc đẩy giáo dục STEM nói chung, giáo dục công nghệ nói riêng. Đây là những lĩnh vực đóng vai trò rất quan trọng trong việc định hướng nghề nghiệp, thúc đẩy nguồn nhân lực thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Để đáp ứng được những yêu cầu mới đặt ra đối với ngành giáo dục Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tiên phong trong vấn đề đào tạo giáo viên công nghệ - giáo dục STEM. Từ năm 2019, trường bắt đầu tuyển sinh và đào tạo ngành này.

Sự ra đời của ngành Sư phạm công nghệ - Giáo dục STEM nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra của Chương trình giáo dục phổ thông mới cũng như đáp ứng nhu cầu tuyển dụng cao của các cơ sở giáo dục hiện nay.

Theo học Chương trình Sư phạm công nghệ - Giáo dục STEM tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, sinh viên được học tập và nghiên cứu về Toán và khoa học (Vật lí, khoa học máy tính), đủ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật, công nghệ trong chương trình.

Cùng với đó là tri thức và năng lực nền tảng về kỹ thuật, công nghệ thuộc các lĩnh vực cơ khí, động lực, điện và điện tử, các kỹ thuật, công nghệ chuyên ngành thuộc một trong ba lĩnh vực: công nghệ và giáo dục STEM; công nghệ IoT; công nghệ điều khiển - tự động hóa. (giai đoạn chuyên sâu).

Sư phạm Công nghệ - Ngành học đầy hứa hẹn của nền giáo dục Việt Nam hiện đại - Hình 1

Mô hình chương trình đào tạo sinh viên sư phạm công nghệ tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Ảnh: Tiến sĩ Lê Huy Hoàng cung cấp)

Bên cạnh đó, chương trình đào tạo của trường cũng chú trọng phát triển ở sinh viên những năng lực, kỹ năng thích ứng bối cảnh mới về khoa học và công nghệ như Năng lực công nghệ, tư duy thiết kế, tư duy phản biện, tư duy đổi mới sáng tạo.

Triết lí đào tạo của khoa Sư phạm kỹ thuật là học đi đôi với hành; học tập dựa trên nghiên cứu; chú trọng thực hành, trải nghiệm kỹ thuật, công nghệ trong môi trường thực tiễn.

"Sinh viên của khoa ngoài học tập, nghiên cứu tại các phòng thí nghiệm, thực hành, còn được trải nghiệm các hoạt động sáng chế kỹ thuật, công nghệ thông qua cuộc thi sáng tạo robot thường niên; cùng với giảng viên, phát triển các sản phẩm kỹ thuật, công nghệ ứng dụng trong thực tiễn.

Đây chính là những hoạt động sinh viên rất đam mê trong quá trình học tập và nghiên cứu tại khoa và cũng là phương thức học tập hiệu quả ở bậc đại học", Tiến sĩ Lê Huy Hoàng chia sẻ. .

Nếu có nhu cầu và có đủ năng lực, trong quá trình học, sinh viên có thể được giới thiệu để làm việc tại một số doanh nghiệp (đang có hợp tác với khoa: Học viện Human Robot; Teky Holdings; KDI Education,...) về giáo dục kỹ thuật, công nghệ.

Qua các hoạt động trên, sinh viên vừa phát triển chuyên môn, vừa hình thành kỹ năng làm việc trong thực tiễn và có thêm thu nhập.

Triển vọng ngành sư phạm Công Nghệ được mở rộng

Từ xu hướng tương lai của nền giáo dục hiện đại, Tiến sĩ Lê Huy Hoàng khẳng định vai trò của môn học này sẽ ngày càng được coi trọng. Chính vì vậy, những hứa hẹn về nghề nghiệp tương lai của ngành đào tạo Sư phạm Công nghệ là có cơ sở.

Sư phạm Công nghệ - Ngành học đầy hứa hẹn của nền giáo dục Việt Nam hiện đại - Hình 2

Sinh viên ngành Sư phạm Công nghệ - Giáo dục STEM sẽ trở thành những giáo viên sáng tạo, chủ động, tích cực, đón đầu xu hướng mới của giáo dục hiện đại (Ảnh: Tiến sĩ Lê Huy Hoàng cung cấp)

Đầu tiên, sinh viên sau khi ra trường có thể lựa chọn dạy học môn Công nghệ - Giáo dục STEM ở Các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.

Vai trò của giáo viên môn Công nghệ trong Nhà trường ngày càng được đề cao. Các trường học hiện nay đều rất cần những giáo viên có năng lực để dạy học theo định hướng của chương trình giáo dục mới.

Trong bối cảnh ấy, các trường đang có nhu cầu tuyển dụng giáo viên đào tạo đúng chuyên môn. Giáo viên Công nghệ - Giáo dục STEM được đào tạo đúng chuyên ngành sẽ được mở rộng cơ hội việc làm.

Bên cạnh đó, sinh viên ngành Sư phạm công nghệ còn có cơ hội trở thành giảng viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Chương trình đào tạo sư phạm Công nghệ tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được thiết kế theo hướng phân nhánh, chuyên sâu. Sinh viên năm cuối sẽ được lựa chọn theo các chuyên ngành dựa vào định hướng công việc tương lai.

Chính vì vậy, sinh viên sau này hoàn toàn có thể trở thành những giảng viên Điều khiển và tự động hóa, giảng viên IoT tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Sư phạm Công nghệ - Ngành học đầy hứa hẹn của nền giáo dục Việt Nam hiện đại - Hình 3

Khoa Sư phạm Kỹ thuật tổ chức nhiều cuộc thi, tạo sân chơi bổ ích giúp sinh viên học tập, trải nghiệm (Ảnh: Tiến sĩ Lê Huy Hoàng cung cấp)

Một cơ hội nghề nghiệp nữa dành cho sinh viên sư phạm công nghệ là làm việc như cử nhân kĩ thuật, công nghệ ở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.

Với kiến thức nền tảng, chuyên sâu về công nghệ - kỹ thuật, sinh viên hoàn toàn có thể chủ động làm việc tại những cơ sở doanh nghiệp khác nhau có lĩnh vực, ngành nghề liên quan.

Xu hướng giáo dục STEM hiện nay cũng mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm công nghệ, họ có thể trở thành giáo viên STEM tại các tổ chức giáo dục khác nhau.

Đặc biệt, sinh viên còn có cơ hội việc làm trong quá trình học tập tại giảng đường đại học, có cơ hội học thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành của khoa, theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học.

Trong tương lai gần, Công nghệ sẽ trở thành một môn học có ý nghĩa, vai trò quan trọng, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của giáo dục trong trường học và các cơ sở giáo dục.

Giáo dục hiện đại đã cho thấy sự cần thiết, tầm quan trọng của môn Công nghệ cũng như vai trò, vị thế của những giáo viên Công nghệ sáng tạo, chủ động, tích cực, đón đầu xu thế.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Cô bé 'thần đồng' người Việt có nguy cơ bị trục xuất khỏi New Zealand chỉ vì 'quá giỏi khi đang quá nhỏ'00:47Cách đăng ký nguyện vọng thông minh01:03:34Đăng ký nguyện vọng: Ưu tiên ngành yêu thích hay phù hợp năng lực?01:10:52[TRỰC TIẾP] Những lưu ý khi làm hồ sơ đăng ký dự thi01:40:36Viện Harvard Yenching từng cấp học bổng nghiên cứu cho tân Bộ trưởng Bộ GD-ĐT là gì?10:44Để đăng ký nguyện vọng thông minh, thí sinh phải định vị được bản thân02:29Bí quyết ôn thi THPT đạt điểm cao năm 2021 môn hóa: Kiềm và hợp chất55:27Đưa con 2 tuổi đi khắp nơi để luyện tiếng Anh01:41Thấy gì sau khi thực nghiệm sách giáo khoa Cánh Diều lớp 10?01:40Chọn SGK mới: Không thể gạt bỏ tiếng nói của giáo viên02:48Bí quyết ôn thi THPT đạt điểm cao năm 2021 môn sinh: Kiểu gen25:59Bí quyết ôn thi THPT đạt điểm cao môn sử: Phong trào dân tộc dân chủ16:20Bí quyết ôn thi THPT đạt điểm cao môn văn: Kỹ năng viết nghị luận 200 chữ26:27[TRỰC TIẾP] Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt bảo lưu 24 tháng?01:59:25Bí quyết ôn thi THPT đạt điểm cao môn GDCD: Sự vật và hiện tượng47:42Khác biệt giữa ngành Kinh tế quốc tế và Kinh doanh quốc tế01:01[TRỰC TIẾP] Hướng đi nào cho học sinh học xong lớp 9 muốn học lên cao?55:16Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2021: 'Giúp thí sinh chọn ngành, trường phù hợp'01:30Học phi công quân sự có được sang làm phi công thương mại?03:06Tiết học đặc biệt nơi cột mốc biên giới04:00

Tiêu điểm

'Chiến lược' đăng ký nguyện vọng thông minh
06:22:51 19/04/2021
Nên đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến hay bằng giấy?
07:05:54 19/04/2021
Đăng ký nguyện vọng: Ưu tiên ngành yêu thích hay phù hợp năng lực?
18:41:13 18/04/2021
Các sai lầm cần tránh khi đăng ký nguyện vọng
06:19:40 19/04/2021
Cô Nguyễn Hải Tú cùng học trò chuẩn bị hành trang cho cấp học mới
13:38:23 19/04/2021
[TRỰC TIẾP] Những lưu ý khi làm hồ sơ đăng ký dự thi
07:34:02 19/04/2021
Để đăng ký nguyện vọng thông minh, thí sinh phải định vị được bản thân
07:26:38 19/04/2021
Nữ sinh xinh xắn đến giảng đường bằng một chân với đôi nạng gỗ
13:43:55 18/04/2021
Công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 vào trường 'hot'
20:31:20 19/04/2021
Học sinh tiểu học Cần Thơ hào hứng giao lưu tài năng tiếng Anh
10:47:16 19/04/2021

Thông tin đang nóng

Bắt khẩn cấp kẻ thú tính xâm hại bé gái 2 tuổi
20:07:38 19/04/2021
Câu chuyện xúc động về tấm vé thương gia của người cha cầu xin được bay sớm: "Con gái tôi mất rồi"
19:33:41 19/04/2021
Lời khai rợn người của kẻ hiếp dâm, sát hại bé gái 5 tuổi ở Bà Rịa-Vũng Tàu
20:31:48 19/04/2021
Một giáo viên tiểu học ở Hà Nội đánh nhiều học sinh và đồng nghiệp
20:17:00 19/04/2021
Hé lộ hình ảnh ca sĩ Kim Ngân lúc mới phát điên, vẫn xinh đẹp và nói về các con gây xúc động mạnh
21:37:25 19/04/2021
Vợ ba Tú Dưa đăng đàn tố cực căng, tuyên bố chấm dứt hôn nhân dù đang mang thai, nam ca sĩ đáp ngay “tạo nghiệp đấy”
21:32:22 19/04/2021
Tranh cãi đạo diễn Nhất Trung muốn hoà giải với Nhã Phương hậu ồn ào
22:08:56 19/04/2021
Sao nam 'Hoa Thiên Cốt' lên chức bố, tung ảnh cưới siêu ngọt
20:16:06 19/04/2021
Lý Nhã Kỳ có động thái gây chú ý giữa lúc bị Nathan Lee kéo vào "đại chiến ngầm" với Ngọc Trinh
19:30:00 19/04/2021
Sao Việt phẫn nộ, gọi kẻ cưỡng hiếp - sát hại bé 5 tuổi là 'ác quỷ'
20:20:24 19/04/2021

Tin mới nhất

Ôn thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí: Nắm chắc kiến thức dễ dàng đạt điểm 7

22:26:52 19/04/2021
Để đạt điểm cao môn Địa lí trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021, thầy Quang khuyên các sĩ tử bình tĩnh, tự tin. Bên cạnh đó, học sinh cần có kế hoạch, phương pháp học phù hợp, tránh học đối phó. 

Học phí các trường đại học tự chủ: Tăng bao nhiêu là đủ?

22:24:49 19/04/2021
Chuyên gia cho rằng, cần quy định khung về mức tăng học phí với các trường đại học tự chủ, không nên thả nổi dẫn đến tình trạng quá cao, khó khăn cho sinh viên.

Tại sao phát triển năng lực tư duy là cần thiết trong giáo dục?

22:23:27 19/04/2021
Việc đầu tư cho con trẻ học phát triển Năng lực tư duy là ưu tiên hàng đầu, thậm chí trước cả học ngoại ngữ hay các môn học khác.

Blosshine Project: Trẻ em xứng đáng được yêu thương và giáo dục một cách tốt nhất

22:21:25 19/04/2021
Mới đây, Blosshine Project đã tổ chức thành công sự kiện giảng dạy cho trẻ từ 8 - 10 tuổi về các vấn đề bạo lực gia đình và xâm hại tại trường tiểu học Phương Liệt (Hà Nội).

Trải nghiệm Giáo dục Phần Lan tại trường Tân Thời Đại - Fun Academy

22:18:18 19/04/2021
Phương pháp giáo dục Phần Lan từ lâu đã được nhiều nước trên thế giới nhập khẩu và áp dụng bởi tính ưu việt và hiện đại, hướng tới người học.

Tuyển sinh 2021: Chọn ngành thế nào để đón đầu xu thế?

22:16:15 19/04/2021
Dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, theo dự báo nhiều công việc hiện tại sẽ bị xoá sổ hoàn toàn và kéo theo đó là sự hình thành của nhiều ngành nghề mới. Vậy thí sinh nên chọn ngành thế nào là hợp lý?

"Ngày sách thanh niên" ở Trường THPT Lê Chân (Đông Triều)

22:11:40 19/04/2021
Tại Trường THPT Lê Chân (TX Đông Triều), đoàn thanh niên Thư viện tỉnh, Phòng Tham mưu (Công an tỉnh), Công an TX Đông Triều và Trường THPT Lê Chân vừa phối hợp tổ chức chương trình Ngày Sách thanh niên chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọ...

Con đường giành học bổng hơn 1 triệu USD của nam sinh Đà Nẵng

21:50:08 19/04/2021
Với thành tích học tập đáng nể, Lưu Huỳnh Trọng Lam xuất sắc được nhận và cấp học bổng tại hơn 40 trường đại học top thế giới với tổng giá trị hơn 1 triệu USD.

Nam sinh trường Nội Vụ điển trai cao 1m85 chia sẻ bí quyết học 2 ngành cùng lúc vẫn giỏi

21:48:25 19/04/2021
Trong khi nhiều sinh viên học một ngành đã thấy vất vả, thì cậu bạn Tuấn Dũng lại cho rằng, chỉ cần quản lý tốt thời gian thì học cùng lúc 2 ngành vẫn đạt được kết quả cao trong học tập.

Áp lực tìm trường có bán trú

21:40:13 19/04/2021
Dù đặc thù tuyển sinh các lớp đầu cấp tại TP HCM theo phân tuyến địa bàn nhưng vì áp lực sĩ số, tỉ lệ học 2 buổi/ngày và bán trú thấp khiến nhiều phụ huynh quyết tâm tìm trường có bán trú, kể cả phải chuyển trường cho con

Sinh viên sôi nổi thi sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ

21:34:10 19/04/2021
Trường Đại học Luật, ĐH Huế và Văn phòng đại diện Cục sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng vừa phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên- Huế tổ chức cuộc thi  Sinh viên sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ năm 2021.

Giao lưu Olympic tiếng Anh tài năng dành cho HS trung học Tuyên Quang

21:32:11 19/04/2021
Chương trình Giao lưu Olympic tiếng Anh tài năng dành cho học sinh Trung học năm học 2020 - 2021 tỉnh Tuyên Quang vừa được tổ chức thành công, tạo ra một sân chơi lí thú và bổ ích. 

Trang sách ý nghĩa – chìa khóa tương lai

21:29:12 19/04/2021
Tại Ngày hội, các bạn hội viên, thanh niên, học sinh được giao lưu với các diễn giả, đại diện nhà xuất bản, đại sứ văn hóa đọc để hiểu thêm về ý nghĩa của sách và tầm quan trọng của văn hóa đọc; giao lưu, trao đổi kiến thức và kỹ năng x...

'Nên cho trẻ học tiếng Anh từ lúc 2,5 tuổi'

21:27:01 19/04/2021
Hầu hết chuyên gia nhận định ngoại ngữ cần được đưa vào dạy trẻ từ sớm. 2,5 tuổi là thích hợp, bà Đặng Thị Mai Hương nói.

Trong giáo dục cần chấp nhận thực tế đa dạng, có em học giỏi có em học kém

21:23:23 19/04/2021
 Nếu gặp học sinh yếu, gia đình chưa thực sự quan tâm, cộng với quy định của ngành thì cho dù học sinh không biết gì nhưng đã lưu ban thì năm học sau sẽ lên lớp!

'Cảm ơn học trò vì các em đã dành tình yêu cho môn Lịch sử'

21:21:05 19/04/2021
Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú với cô giáo Hà Thị Thanh Nhàn là một kết quả ghi dấu cho những nỗ lực, cố gắng sau gần 20 năm gắn bó với nghề. Đó cũng là nguồn động viên vô cùng to lớn cho những giáo viên đang công tác ở vùng khó khăn.

Bí quyết ôn thi THPT đạt điểm cao môn địa: Địa lý dân cư

20:33:42 19/04/2021
Vào lúc 20 giờ 30 hôm nay 19.4, Báo Thanh Niên phát sóng chương trình Bí quyết ôn thi THPT đạt điểm cao năm 2021 môn địa tại địa chỉ thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Thanh Niên.

Bí quyết ôn thi THPT đạt điểm cao môn toán: Phương trình mặt phẳng

20:29:20 19/04/2021
Vào lúc 18 giờ 30 hôm nay 19.4, Báo Thanh Niên phát sóng chương trình Bí quyết ôn thi THPT đạt điểm cao năm 2021 môn toán tại địa chỉ thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Thanh Niên.

Ba đề xuất gửi tân Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Nghe thì thật là hay

15:27:16 19/04/2021
Cô giáo Nguyễn Thị Huyền Thảo - giáo viên Trường chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) cho rằng, ba đề xuất nghe thì hay nhưng hơi cực đoan.

Nhiều điểm mới kỳ tuyển sinh vào lớp 10: Nhà trường chuẩn bị kỹ lưỡng cho trò

15:25:01 19/04/2021
Ngay sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM công bố những thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm học 2021-2022, các trường đã thông tin kĩ lưỡng đến học sinh và tổ chức họp cha mẹ học sinh. 

Sôi động ngày hội Toán học mở - MOD 2021

15:22:48 19/04/2021
Ngày hội Toán học mở 2021 với chủ đề Toán học cho một thế giới tốt đẹp hơn lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng với sự phối hợp của Tổ chức Giáo dục FPT, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và Sở GD&ĐT Đà Nẵng. 

Nữ sinh ngành Luật có khuôn mặt khả ái, nhiều năm đạt học bổng, ước mơ trở thành nhà báo

15:19:49 19/04/2021
Nguyễn Thị Thảo là sinh viên tiêu biểu của Học viện Thanh thiếu niên khi xuất sắc đạt học bổng nhiều học kỳ, tích cực tham gia công tác đoàn và còn là cộng tác viên của tạp chí.

Tôi biết có học sinh lớp 9, có bằng tốt nghiệp nhưng không đọc thông viết thạo

15:15:30 19/04/2021
Nền giáo dục của chúng ta là phổ cập nhưng không có nghĩa là xua tất cả các em phải lên lớp mà là đồng hành cùng các em trong chặng đường để được lên lớp.

Bảo vệ học sinh an toàn trước những thông tin xấu, độc

15:13:04 19/04/2021
Nhằm nâng cao năng lực nhận thức cho các em học sinh, xây dựng nhà trường an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện cho học sinh học tập, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, thời gian qua, lực lượng Công an các địa bàn phối hợp với nhà trường ...

“Thuần hóa” học trò

15:09:44 19/04/2021
Nhiều HS miền núi vốn quen với tự do nên giữ nguyên thói quen khi bước vào trường nội trú. Tình trạng vặt lá, bẻ cành cây, vẽ tự do lên tường diễn ra khá phổ biến. 

Nghệ An công bố danh mục SGK lớp 2 và lớp 6

15:04:50 19/04/2021
UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định về việc phê duyệt danh mục SGK lớp 2 và lớp 6, sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm học 2021 - 2022. 

Nữ sinh nghèo ở Mỹ nhận học bổng toàn phần của ĐH Harvard

15:02:20 19/04/2021
Vì dùng Internet công cộng, nữ sinh gốc Mexico nhiều lần bỏ lỡ cuộc gọi phỏng vấn online từ ĐH Harvard. Dù vậy, em vẫn trúng tuyển đại học hàng đầu thế giới với học bổng toàn phần.

Ôn thi tốt nghiệp THPT: Tăng tốc bù đắp, củng cố kiến thức

14:53:33 19/04/2021
Tuy thời gian học sinh dừng đến trường vì dịch bệnh không ảnh hưởng đến kế hoạch giáo dục, nhưng để bảo đảm chất lượng, các nhà trường chủ động bù lấp, củng cố kiến thức cho học sinh. 

Đại học ưu tiên tuyển thí sinh chuyên có làm cuộc đua vào cấp 3 chuyên khốc liệt

14:51:32 19/04/2021
 Chuẩn bị cho mùa tuyển sinh năm nay, nhiều trường đại học có phương án ưu tiên xét tuyển với thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông chuyên.

Có thể bạn quan tâm

iOS 15 gợi ý iPhone tương lai có thể kết hợp giữa Face ID và Touch ID? 

Thế giới số

04:49:13 20/04/2021
Bản cập nhật hệ điều hành tiếp theo iOS 15 gợi ý về khả năng sẽ có một chiếc iPhone tích hợp cả hai phương thức xác thực sinh trắc học là Face ID và Touch ID.

Chui qua kiệu rước để cầu mong may mắn 

Clip hay

04:40:46 20/04/2021
Người dân tham gia lễ hội Bạch Đằng tại thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh xếp hàng chui qua kiệu Đức thánh Trần Quốc Tuấn để cầu mong nhiều may mắn, sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Latitude 9510: Sự đột phá trên nền ý tưởng đầy tham vọng 

Đồ 2-tek

04:23:30 20/04/2021
Ngay sau khi ra mắt, Latitude 9510 đã được ca tụng là chiếc máy tính doanh nhân 15 inch mỏng bậc nhất thế giới. Đây cũng chính là nền tảng ban đầu, giúp các nhà phát triển của Dell phát triển các yếu tố của sản phẩm để xác lập được vị t...

COVID-19 tại ASEAN hết 19/4: Trên 64.400 ca tử vong; Campuchia lập kỷ lục số ca mắc mới

Thế giới

01:31:35 20/04/2021
Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 19/4, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 18.761 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên t...

Hai tuyến đường 6 làn xe mới mở ở ngoại thành Hà Nội

Đời sống

01:05:13 20/04/2021
Đường 800 m và đường Lý Thánh Tông hơn 3 km đều có 6 làn xe, kết nối các trục giao thông huyện Gia Lâm (Hà Nội) với quốc lộ 5.

Vụ bé gái rơi từ tầng 24 xuống đất tử vong: Gia đình chưa lắp lưới ở cửa sổ

Sự kiện nóng

00:47:53 20/04/2021
Mẹ bé dọn dẹp nhà cửa, còn bé chơi trong phòng ngủ. Gia đình kê giường ngay sát cửa sổ nhưng chưa lắp lưới an toàn. Bé gái được cho là đã trèo qua cửa sổ và rơi xuống đất.

Bắt 2 phụ nữ điều hành đường dây đẻ thuê giá tiền tỷ ở Nam Định

Pháp luật

00:45:16 20/04/2021
Các bà Hiền, Lan dùng mạng xã hội để kết nối, tìm kiếm những người có nhu cầu đẻ thuê. Mỗi ca thuê đẻ có giá hơn 800 triệu đồng.

Tài thay người của Kiatisuk ở HAGL

Bóng đá việt nam

00:34:41 20/04/2021
Một lần nữa, HLV Kiatisuk Senamuang cho thấy khả năng đưa ra quyết định thay người chính xác trong cuộc đối đầu CLB Hà Nội vào chiều 18/4.

Hansi Flick đòi nghỉ, lãnh đạo Bayern nói ‘bớt giỡn’

Bóng đá thế giới

00:22:27 20/04/2021
Cách thể hiện nôn nóng của Hansi Flick coi chừng bị tường lửa ngăn không cho lên tuyển Đức...

Kim Kardashian nóng bỏng đi ăn tối giữa ồn ào ly hôn

Sao âu mỹ

23:43:51 19/04/2021
Từ khi công bố ly hôn, Kim Kardashian thoải mái tận hưởng những cuộc vui về đêm cùng với bạn bè mình.

Biến căng: Bị vợ 3 mang bầu gay gắt tố “mất dạy”, Tú Dưa “đá xoáy” cực thâm

Sao việt

23:38:13 19/04/2021
Sau khi xóa bài đăng đầu tiên, vợ 3 Tú Dưa là ca sĩ Lam Trang đã chia sẻ thêm về lý do có bài viết như trên.