Coi chừng làm khó phát hành chứng chỉ lưu ký ở nước ngoài

Có ý kiến lo ngại việc rộng cửa cho phát hành chứng chỉ lưu ký dựa trên cổ phiếu đang lưu hành có thể tạo ra những rủi ro về kiểm soát tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Coi chừng làm khó phát hành chứng chỉ lưu ký ở nước ngoài - Hình 1

Tránh lẫn hai loại chứng chỉ lưu ký

Liên quan đến nội dung mới về chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài trong dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Chứng khoán, người trong cuộc đề nghị cơ quan hoạch định chính sách xem xét điều chỉnh quy định cho phù hợp với thực tiễn.

Theo quy định tại Luật Chứng khoán 2019, chứng chỉ lưu ký là một loại chứng khoán được phát hành dựa trên chứng khoán đã phát hành của doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam.

Cho rằng Việt Nam nên khuyến khích phát hành chứng chỉ lưu ký dựa trên chứng khoán cơ sở là cổ phiếu đang lưu hành, để tạo thêm một kênh thu hút vốn ngoại vào thị trường chứng khoán, thay vì loay hoay tìm cách tháo gỡ bế tắc về nới room kéo dài nhiều năm qua nhưng không có kết quả, ý kiến từ một số thành viên thị trường cho rằng, cái hay của việc phát hành chứng chỉ lưu ký dựa trên cổ phiếu đã phát hành là đáp ứng nhu cầu của cả phía cung và cầu trên thị trường.

Về phía cung, không phải tất cả các doanh nghiệp đều sẵn sàng với việc tăng vốn cũng như niêm yết ở nước ngoài. Thế nhưng, rất nhiều doanh nghiệp có thể đáp ứng điều kiện phát hành chứng chỉ lưu ký dựa trên cơ sở là cổ phiếu đang lưu hành không vì mục tiêu tăng vốn, do việc này không làm thay đổi cơ cấu doanh nghiệp, chế độ kế toán.

Còn với bên cầu, điểm mấu chốt là phát hành chứng chỉ lưu ký dựa trên cơ sở cổ phiếu đang lưu hành không dẫn đến phát hành cổ phiếu mới, nên các nhà đầu tư hiện hữu không bị pha loãng giá trị cổ phiếu họ đang sở hữu.

Thậm chí, họ còn được hưởng lợi từ tăng giá cổ phiếu do nhu cầu mua bán cổ phiếu cơ sở cũng như chứng chỉ lưu ký gia tăng.

Vì bản chất việc phát hành sản phẩm này không làm pha loãng giá trị cổ phiếu, nên điều kiện về hồ sơ phát hành sản phẩm này cần được đối xử khác với loại chứng chỉ lưu ký được phát hành dựa phát hành cổ phiếu mới.

Mặt khác, có những tổ chức đầu tư ở nước ngoài, chẳng hạn như quỹ hữu trí ở Mỹ, vì luật pháp của nước này không cho phép họ được đầu tư trực tiếp ra các thị trường chứng khoán nước ngoài, nhưng với sản phẩm chứng chỉ lưu ký thì họ lại được phép tham gia đầu tư.

Ðây là cách tiếp cận nhà đầu tư nước ngoài mới hiệu quả, mà Việt Nam nên tận dụng để cải thiện khả năng hút vốn ngoại cho thị trường chứng khoán.

Khi giao dịch chứng chỉ lưu ký sôi động sẽ tạo ra hiệu ứng bình thông nhau giữa thị trường nước ngoài, chẳng hạn như thị trường Mỹ, Anh và Việt Nam.

Nhờ hiệu ứng này, khi giao dịch các chứng chỉ lưu ký ở thị trường nước ngoài thanh khoản tốt sẽ dẫn đến nhu cầu phát hành thêm cổ phiếu mới làm cơ sở cho phát hành chứng chỉ lưu ký. Qua đó, góp phần thúc đẩy giao dịch cổ phiếu tại Việt Nam sôi động, cải thiện thanh khoản cho thị trường.

Thực tế đó cho thấy có hai loại chứng chỉ lưu ký là chứng chỉ được phát hành dựa trên cổ phiếu đang lưu hành và loại được phát hành dựa trên phát hành cổ phiếu mới, nhưng dự thảo lại chưa phân tách rõ ràng hai sản phẩm này.

Do đó, để khắc phục tình trạng này, ý kiến từ doanh nghiệp cho rằng, dự thảo cần phân định rõ ràng hai loại chứng chỉ và tương ứng với đó là hai bộ hồ sơ phát hành khác nhau.

Theo đó, hồ sơ phát hành chứng chỉ lưu ký dựa trên cổ phiếu đang lưu hành nên đơn giản, vì càng đơn giản hóa sẽ càng thúc đẩy chứng chỉ lưu ký đi vào thực tế nhanh.

Việc phát hành chứng chỉ lưu ký dựa trên cổ phiếu đang lưu hành không nên yêu cầu phải có bản cáo bạch, phải có sự phê duyệt của đại hội đồng cổ đông, vì những hồ sơ này về bản chất là phục vụ cho phát hành chứng chỉ lưu ký dựa trên chào bán cổ phiếu mới.

Ngoài ra, phát hành chứng chỉ lưu ký dựa trên cổ phiếu đang lưu hành không cần đặt ra yêu cầu phải có bảo lãnh phát hành, mà chỉ nên đặt ra yêu cầu đơn giản là có nghị quyết của hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành là được.

Sau đó, tổ chức phát hành cần công bố nghị quyết này trên website của công ty cũng như trên các phương tiện thông tin. Cơ chế phát hành chứng chỉ lưu ký dựa trên cổ phiếu đang lưu hành gọn nhẹ và linh hoạt, sẽ góp phần thu hút nhà đầu tư nước ngoài tham gia sản phẩm này.

“Với loại chứng chỉ lưu ký được phát hành dựa trên cổ phiếu đang lưu hành, theo hiểu biết của chúng tôi, trên thế giới chưa có quốc gia nào đặt ra yêu cầu nhà đầu tư bỏ phiếu biết quyết (thông qua ÐHCÐ) về phương án phát hành loại chứng chỉ lưu ký không vì mục tiêu tăng vốn. Quyết định phát hành chứng chỉ lưu ký dựa trên cổ phiếu đang lưu hành thuộc thẩm quyền phê duyệt của ban điều hành hoặc hội đồng quản trị.

Bởi theo thông lệ quốc tế, hồ sơ chuẩn chỉ bao gồm một bộ hợp đồng phát hành chứng chỉ lưu ký được ký giữa tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký và doanh nghiệp tại Việt Nam, nghị quyết của hội đồng quản trị. Chúng tôi nhấn mạnh với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tầm quan trọng của việc cần tạo ra cơ chế thông thoáng cho phát hành chứng chỉ lưu ký dựa trên cơ sở cổ phiếu đang lưu hành nhằm gia tăng sức hút đối với nhà đầu tư nước ngoài…”, đại diện một ngân hàng lưu ký nước ngoài đề xuất.

Với việc phát hành chứng chỉ lưu ký dựa trên phát hành cổ phiếu mới, hồ sơ cần chặt chẽ hơn, trong đó bao gồm một số tài liệu như bản cáo bạch, quyết định phê duyệt của ÐHCÐ…

Về thời gian phê duyệt hồ sơ đối với phát hành chứng chỉ lưu ký dựa trên cổ phiếu đang lưu hành, thay vì từ 15 – 30 ngày như dự thảo, doanh nghiệp có hai đề xuất.

Thứ nhất là nếu được thì Ban soạn thảo nên chuyển từ cơ chế phải được cơ quan quản lý phê duyệt như dự thảo nghị định sang cơ chế doanh nghiệp thông báo hoặc báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thứ hai, trong trường hợp cơ quan quản lý vẫn duy trì quy định phê duyệt hồ sơ phát hành thì nên rút ngắn thời gian phê duyệt từ 15 – 30 ngày xuống còn 7 ngày. Ðó là giải pháp để nhanh chóng đưa sản phẩm lưu ký ra thị trường, góp phần thúc đẩy thanh khoản trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ðừng lo không kiểm soát được sở hữu nước ngoài

Có ý kiến lo ngại việc rộng cửa cho phát hành chứng chỉ lưu ký dựa trên cổ phiếu đang lưu hành có thể tạo ra những rủi ro về kiểm soát tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên, ý kiến từ chuyên gia cho rằng, không nên lo lắng về vấn đề này, bởi về bản chất, khi phát hành chứng chỉ lưu ký dựa trên cổ phiếu đang lưu hành, tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành luôn nằm trong ngưỡng hạn chế sở hữu nước ngoài.

Do đó, bản thân số lượng cổ phiếu được đưa vào làm cơ sở cho phát hành chứng chỉ lưu ký không vì mục đích tăng vốn không ảnh hưởng đến việc kiểm soát nhà đầu tư nước ngoài sở hữu cổ phần của các doanh nghiệp ở Việt Nam.

Chuyên gia và doanh nghiệp kỳ vọng, những đề xuất trên sẽ được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nghiên cứu tiếp thu để tăng tính khả thi cho phát hành chứng chỉ lưu ký ở nước ngoài. Qua đó, vừa góp phần quảng bá hình ảnh doanh nghiệp, thị trường chứng khoán Việt Nam trên thị trường vốn quốc tế, vừa rộng cửa cho thị trường thu hút dòng vốn ngoại trong bối cảnh dòng vốn đầu tư toàn cầu đang có sự dịch chuyển do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19.

Không nên đặt nặng trách nhiệm báo cáo với tổ chức phát hành

Bà Vũ Thị Ngọc Tú, Giám đốc Dịch vụ khách hàng, dịch vụ lưu ký, Ngân hàng Deubank tại Việt Nam

Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Chứng khoán đưa ra yêu cầu tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký (thường là ngân hàng) phải báo cáo danh sách nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ lưu ký.

Thế nhưng, thực tế cho thấy, dù là chứng chỉ lưu ký được phát hành dựa trên cổ phiếu đang lưu hành, hay dựa trên cổ phiếu mới được phát hành thì thường tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký không có danh sách này. Do đó, dự thảo đưa ra quy định như vậy sẽ gây khó khăn cho tổ chức phát hành.

Trong khi đó, tổ chức bảo lãnh phát hành có trong tay danh sách nhà đầu tư đăng ký sở hữu chứng chỉ lưu ký. Dẫu vậy, một khi chứng chỉ lưu ký đã được phát hành và đưa vào thị trường ở nước ngoài giao dịch thì sự sang tay sản phẩm này trên thị trường thứ cấp diễn ra rất phổ biến và biến động hàng giờ, hàng ngày.

Do đó, cơ quan quản lý yêu cầu tổ chức phát hành báo cáo về danh sách những nhà đầu tư sở hữu chứng chỉ lưu ký cuối cùng là không thể đáp ứng được. Nếu vẫn giữ yêu cầu này sẽ khiến cho việc phát hành chứng chỉ lưu ký gặp khó khăn. Do đó, chúng tôi đề xuất ban soạn thảo nên bỏ quy định về yêu cầu tổ chức phát hành báo cáo danh sách như trên.

Là ngân hàng lưu ký có nhiều năm hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi nhận thấy việc Việt Nam mở ra cơ chế cho phép phát hành chứng chỉ lưu ký sẽ giúp nhà đầu tư nước ngoài có thêm một kênh tiếp cận thị trường chứng khoán Việt Nam không chỉ trên khía cạnh đây là một công cụ đầu tư mà nhà đầu tư ngoại có nhu cầu giao dịch, mà còn là công cụ quảng bá hình ảnh doanh nghiệp cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam trên thị trường vốn quốc tế. Ðiều này sẽ tạo ra bước tiến tốt cho thị trường chứng khoán Việt Nam, vì vừa khuyến khích doanh nghiệp gia tăng tính chủ động trong hội nhập quốc tế, vừa là bước đệm để họ ra niêm yết ở nước ngoài khi có nhu cầu.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Việt Nam có ca đầu tiên tử vong do Covid-19, là bệnh nhân 42801:39Lâm Đồng: Giám đốc người Nhật dương tính với Covid-19, cách ly 23 nhân viên56:13Thêm hai bệnh nhân COVID-19 qua đời13:22Thứ trưởng Bộ Y tế lý giải vì sao các bệnh nhân COVID-19 trở nặng quá nhanh01:36Bệnh viện dã chiến 700 giường sẽ hoàn thành ngày 5/801:27Bệnh viện sắp quá tải, Đà Nẵng đưa hàng trăm người đến khu cách ly mới00:35Gãy thang lắp kính, 4 người chết: 'Ngày mất, cha tôi chưa được ăn hạt cơm nào'00:44Thêm 45 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng06:52Một số bệnh nhân Covid-19 diễn biến nặng, tiên lượng tử vong cao02:42Phong tỏa 4 căn nhà tại Q.Tân Phú vì liên quan ca nghi nhiễm Covid-1902:12Tây Ninh truy tìm tài xế trốn khỏi khu cách ly01:08:37Được nhắc đeo khẩu trang phòng Covid-19, người đàn ông xịt cồn vào miệng một phụ nữ02:15'Bão cytokine' đe dọa nhiều bệnh nhân Covid-19 Đà Nẵng00:55Bộ Y tế thông tin chính thức về ca Covid-19 đầu tiên tử vong02:428 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới ở Quảng Nam đã lưu trú, đi lại những đâu?01:39:21Hạn hán khốc liệt, lô cốt quân sự lộ thiên sau 8 năm chìm dưới lòng hồ thủy điện01:13Đừng vì bản thân mà hại cả cộng đồng02:34Chốt chặt tất cả cửa ngõ vào Đà Nẵng02:32Người dân xếp hàng dài chờ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Đà Nẵng00:38Chỉ 4 ngày, ‘đĩa bay’ hơn 94.000 m2 ở Đà Nẵng sẽ thành bệnh viện dã chiến01:02Dịch COVID-19 nguy cấp, Quân đội, Công an đội mưa cắm chốt phong tỏa Đà Nẵng01:33'Nội bất xuất, ngoại bất nhập' khối phố có 4 ca mắc COVID-19 ở Hội An01:48Đà Nẵng làm nghiêm luật “nội bất xuất, ngoại bất nhập” ở khu vực phong toả01:20Dịch Covid-19: Nhiều bạn trẻ lơ là việc đeo khẩu trang04:11Chủ tịch Hà Nội: Hết kit test nhanh, người dân cứ bình tĩnh tự theo dõi01:10:46Diễn biến covid 19 mới: Quảng Ngãi thêm một người mắc covid 19 , ca bệnh thứ 6 tử vong10:28Đà Nẵng cảm kích trước tấm lòng ủng hộ chống dịch Covid-1901:54Bác sĩ Đà Nẵng hít đất, tập thể dục trong bệnh viện cách ly01:05BN 20 tháng tuổi ở Đà Nẵng từng tiếp xúc với bà, BN Covid-19 số 50902:34Iran bắn nổ mô hình tàu sân bay Mỹ00:54

Tiêu điểm

Giá vàng hôm nay ngày 4/8: Vàng biến động trong biên độ hẹp
08:10:41 04/08/2020
Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 8/2020 mới nhất
14:30:40 04/08/2020
Giá vàng ngày 4/8: Tín hiệu tích cực từ điều chế vaccin Covid-19 và đồng USD phục hồi đẩy giá vàng sụt giảm
11:49:05 04/08/2020
Bức tranh ảm đạm của các ngân hàng lớn giữa vòng xoáy dịch bệnh
19:16:43 03/08/2020
Giá vàng hôm nay 3/8: Tăng nhảy vọt lên cao kỷ lục
08:04:29 03/08/2020
Giá Bitcoin hôm nay 4/8: Bitcoin bật tăng, thị trường tiền ảo ‘hồi sinh’
08:35:37 04/08/2020
Giá vàng trên đà 'lấn tới', nên mua hay bán?
08:40:40 03/08/2020
Tỷ giá ngoại tệ ngày 3/8: USD tương lai đầy màu xám
08:42:43 03/08/2020
Ai đứng sau dự án điện gió 7.700 tỷ ở Đắk Lắk?
16:53:33 03/08/2020
CII nợ tài chính gần 15.400 tỷ, dòng tiền kinh doanh âm 847 tỷ đồng
09:50:06 03/08/2020

Thông tin đang nóng

Bà nội tiêm thuốc chuột vào sữa để đầu độc cháu bại não ở Thái Bình đối diện mức án 20 năm tù
00:04:20 05/08/2020
25 người đi cùng xe chở bệnh nhân Covid-19 đỗ tại bến Nước Ngầm: Hà Nội có bao nhiêu người?
23:12:49 04/08/2020
Bạn gái có thai, Lý Trị Đình sẽ làm cha trước khi kết hôn?
23:11:53 04/08/2020
Đồng Nai: 2 ca nhiễm Covid-19, cách ly 8.926 người, 400 người âm tính
23:15:29 04/08/2020
Đang yên lành chồng bỗng tát tôi cháy má, lôi xềnh xệch vào phòng tiết lộ điều kinh khủng
21:58:00 04/08/2020
Siêu mẫu lừng danh Kate Moss đi nghỉ với bạn trai kém 13 tuổi, vóc dáng chảy xệ gây sốc
21:58:35 04/08/2020
Vừa dính tin đồn hẹn hò cực phẩm Singapore, Hương Giang chăm lên đồ hiệu khoe sắc và "thả thính" ngọt hơn hẳn
22:16:53 04/08/2020
Hóa ra có 1 tập "Người ấy là ai" bị cắt khỏi mùa 3 dù đã quay xong xuôi!
23:31:21 04/08/2020
Khoảnh khắc lãng mạn MC Thu Hoài bên chồng sắp cưới
21:46:53 04/08/2020
Thêm 2 ca mắc COVID-19 ở Quảng Nam có liên quan tới Bệnh viện Đà Nẵng
06:18:48 05/08/2020

Tin mới nhất

SAM Holdings (SAM): 6 tháng đầu năm lợi nhuận đạt 7,5 tỷ đồng, giảm 55,4%

17:11:27 04/08/2020
Công ty cổ phần SAM Holdings (Mã chứng khoán SAM – sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2020.

Cổ đông ngoại dự kiến thoái bớt vốn tại Bất động sản An Gia

16:42:46 04/08/2020
 Tổ chức có liên quan đến Thành viên HĐQT Masakazu Yamaguchi dự kiến thu về 98 tỷ sau khi thoái bớt vốn tại An Gia.

FECON (FCN) mới trúng thầu dự án hơn 200 tỷ đồng

16:40:52 04/08/2020
CTCP FECON (FCN – sàn HOSE) vừa công bố thông tin về dự án mới trúng thầu tháng 8/2020.

Thị trường UPCoM đột ngột giảm mạnh khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại

16:34:45 04/08/2020
Theo thống kê mới nhất từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), giá trị vốn hóa thị trường UPCoM tại phiên giao dịch cuối tháng 7 đạt hơn 786 nghìn tỷ đồng, giảm 3,67% so với tháng trước.

Biễn lãi gộp cải thiện đáng kể, GTNfoods (GTN) báo lãi quý II gấp đôi cùng kỳ

16:32:29 04/08/2020
Mặc dù lãi lớn trong quý II tuy nhiên GTNfoos vẫn còn lỗ lũy kế hơn 186,5 tỷ đồng thời điểm cuối tháng 6.

VNPT sẽ thoái vốn gần 7.500 tỷ đồng tại 3 công ty viễn thông, xây dựng

16:30:40 04/08/2020
Ngày 31/8 tới đây, VNPT sẽ thực hiện bán đấu giá hơn 500.000 cổ phần sở hữu tại 3 công ty với tổng vốn góp lên đến 7.480 tỷ đồng (theo mệnh giá).

Điện lực Khánh Hòa (KHP) chốt danh sách cổ đông phát hành 16 triệu cổ phiếu thưởng

16:28:25 04/08/2020
 Tỷ lệ phát hành 40%.

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ cho ACB và BacABank

16:26:10 04/08/2020
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho ACB tăng vốn điều lệ từ 16.627 tỷ đồng lên 21.615 đồng và BacABank từ 6.500 tỷ đồng lên 7.085 tỷ đồng.

Nhiều ngân hàng đứt gãy tăng trưởng lợi nhuận

16:24:04 04/08/2020
Một nửa chặng đường năm 2020 đã đi qua. Khác với những năm trước, đại dịch Covid-19 xuất hiện bất ngờ đã làm trật “đường ray” nhiều doanh nghiệp, và ngân hàng không ngoại lệ.

VPBank có thêm 100 triệu USD để hỗ trợ doanh nghiệp SME gặp khó vì Covid-19

16:21:33 04/08/2020
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa ký kết hợp đồng vay 100 triệu USD với IFC nhằm đẩy mạnh tài trợ cho doanh nghiệp SME gặp khó khăn do Covid-19.

Becamex chính thức niêm yết hơn 1 tỷ cổ phiếu trên HoSE

15:08:12 04/08/2020
Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) có thông báo chấp nhập hồ sơ niêm yết của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex, BCM).

Giá bitcoin hôm nay 4/8: Quay đầu tăng nhẹ sau phiên giảm mạnh hôm qua

15:01:45 04/08/2020
Giá bitcoin hôm nay 4/8 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 11.322,97 USD quay đầu tăng nhẹ tới 1,65% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 77/100 đồng tăng giá.

Licogi 14 (L14) trả cổ tức 12% bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 20%

14:55:53 04/08/2020
CTCP Licogi 14 (L14 – sàn HNX) cho biết, ngày 14/8 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 và nhận cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung (PMG): Quý II/2020, lượng tiền mặt tăng mạnh lên 438,7 tỷ đồng

14:42:05 04/08/2020
Quý II/2020, CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung (PMG) ghi nhận doanh thu 253,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9,9 tỷ đồng, lần lượt bằng 71,8% và 62% so với thực hiện quý II/2019.

Ngành thuỷ sản thấy trước thách thức

14:38:28 04/08/2020
Xuất khẩu sụt giảm trong nửa đầu năm và khó khăn, thách thức với khối doanh nghiệp thủy sản còn lớn theo đà lan rộng của đại dịch.

Bốn doanh nghiệp UPCoM huy động vốn bổ sung 213 tỷ đồng

14:36:07 04/08/2020
Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cho biết, trên thị trường UPCoM, tháng 7, nhà đầu tư nước ngoài giao dịch tổng cộng 19,6 triệu cổ phiếu, tương ứng 680 tỷ đồng, tính chung cả tháng, khối ngoại đã mua ròng xấp xỉ 15 tỷ đồng trên thị trường. Đáng...

Tín dụng 7 tháng chỉ tăng 3,45%

14:33:43 04/08/2020
Tính đến ngày 28/7, huy động vốn tăng 5,31%, tín dụng toàn hệ thống tăng 3,45% so với cuối năm 2019 (cùng kỳ tăng 7,13%).

Tỷ giá euro hôm nay 4/8: Sacombank giảm 145 đồng chiều bán ra

14:27:34 04/08/2020
Tỷ giá Euro hôm nay 4/8 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.180 - 26.280 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.

Một góc nhìn khác về sự phát triển nóng của thị trường trái phiếu doanh nghiệp

14:24:29 04/08/2020
Bất chấp sự phát triển nhanh chóng trong thời gian gần đây, thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam còn cả một chặng đường rất dài để phát triển, để đủ sức chia sẻ gánh nặng cung cấp vốn cho nền kinh tế với hệ thống ngân hàng thương...

Khách thắt chặt chi tiêu, xe nội giảm phí trước bạ vẫn ế ẩm

14:16:17 04/08/2020
Việc không có người mua do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến thị trường ô tô trong nước vừa khởi sắc nhờ chính sách giảm 50% phí trước bạ giờ lại đìu hiu, ế ẩm.

Saigon Co.op xin đại hội bất thường

13:01:02 04/08/2020
Saigon Co.op cho rằng việc không công nhận nghị quyết của Đại hội thành viên có thể gây ra những rủi ro cho Saigon Co.op trong các hoạt động ký kết hợp đồng kinh tế.

Ảnh hưởng dịch Covid-19, nghiệp vụ bảo hiểm con người của VNI tăng trưởng 285% trong 6 tháng

12:02:03 04/08/2020
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) cho biết 6 tháng đầu năm 2020, tổng doanh thu bảo hiểm của công ty đạt 786 tỷ đồng, tăng trưởng 40% so với cùng kỳ.

Tỷ giá nhân dân tệ hôm nay 4/8: Giảm đồng loạt tại 7 ngân hàng

11:33:42 04/08/2020
Tỷ giá Nhân dân tệ mới nhất ngày 4/8/2020. Tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức: 3.325-3.338 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.

Tập đoàn Thành Nam (TNI) dự kiến trả cổ tức 5% bằng tiền mặt ​

11:30:20 04/08/2020
Ông Nguyễn Hùng Cường, Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Thành Nam (TNI) cho biết, Công ty đã thu xếp được nguồn để thanh toán cố tức 2019 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt.

Vừa lên sàn, Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH) báo lỗ trong quý II/2020

11:25:04 04/08/2020
Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (Mã chứng khoán PSH – sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2020.

Quý II/2020, Vĩnh Hoàn VHC chi hơn 190 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu MWG, FPT, HPG...

11:20:11 04/08/2020
Báo cáo tài chính quý II/2020 của CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) xuất hiện khoản mục chứng khoán kinh doanh 193,6 tỷ đồng, dự phòng giảm giá chứng khoán hơn 6,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ không phát sinh khoản này. 

Kho bạc nhà nước huy động gần 59.000 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 7

11:16:08 04/08/2020
Lãi suất gọi vốn qua kênh trái phiếu Chính phủ trong tháng 7/2020 tiếp tục giảm, nhưng thanh khoản tăng mạnh cả trên thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp.

Giao dịch chứng khoán sáng 4/8: Nhóm cổ phiếu nhỏ tiếp tục dẫn sóng

11:13:15 04/08/2020
Trong khi chỉ số VN-Index có dấu hiệu chững lại và gặp khó ở vùng cản 820-830 điểm do các bluechip hết đà, thì dòng tiền chảy mạnh vào thị trường, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đang là tâm điểm trên bảng điện tử.

Thành viên Vạn Thịnh Phát thanh toán gần 1.400 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu trong nửa đầu năm 2020

11:07:34 04/08/2020
Theo thông tin từ HNX, CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông, thành viên của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã thanh toán gần 1.384 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu trong nửa đầu năm 2020.

Doanh thu tại Đường sách TPHCM giảm

11:03:46 04/08/2020
Dưới tác động của dịch Covid-19 cùng với việc tạm dừng hoạt động kinh doanh vào tháng 4 đã làm doanh thu 6 tháng đầu năm 2020 tại Đường sách TPHCM sụt giảm.

Bia Sài Gòn – miền Tây (WSB) tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền mặt

11:01:14 04/08/2020
Ngày 21/8 tới đây, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – miền Tây (WSB – UPCoM) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền với tỷ lệ 10%.

HNX: Chỉ số và thanh khoản đều giảm vì tác động của Covid-19

10:58:32 04/08/2020
Tháng 7, chỉ số HNX-Index đi ngang và giảm mạnh dần về cuối tháng khi dịch Covid-19 trở lại. Tính bình quân, giá trị giao dịch trong tháng đạt hơn 417 tỷ đồng/phiên, giảm 41,56% so với tháng 6, tương ứng khối lượng giao dịch đạt hơn 41 ...

Mirae Asset: VN-Index có thể lấy lại mốc 900 điểm trong giai đoạn cuối năm 2020

09:52:14 04/08/2020
Dựa trên tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp dự phóng điều chỉnh về mức -1% và P/E mục tiêu vận động trong vùng 13-15x, Mirae Asset kỳ vọng VN-Index dao động trong vùng 780–900 cho phần còn lại của năm.

Becamex (BCM) được chấp thuận niêm yết trên HOSE

09:50:04 04/08/2020
Ngày 31/7/2020, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo chấp nhập hồ sơ niêm yết của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex - BCM).

Thanh khoản thị trường chứng khoán tiếp tục “èo uột”

09:47:52 04/08/2020
Thị trường chứng khoán thăng hoa ngay trong phiên giao dịch đầu tuần dù thông tin liên quan đến dịch bệnh vẫn khá tiêu cực.

Cổ phiếu công nghệ tiếp tục bứt phá, Nasdaq lập đỉnh, Dow Jones tăng hơn 200 điểm

09:45:25 04/08/2020
Kết thúc phiên 3/8, chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm khi Phố Wall ghi nhận đà tăng trong 4 tháng liên tiếp.

Giá dầu thế giới tăng hơn 1% nhờ các số liệu kinh tế tích cực

09:19:43 04/08/2020
Chốt phiên 3/8, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 63 xu (1,5%) lên 44,15 USD/thùng, còn giá dầu chuẩn Tây Texas (WTI) tăng 74 xu (1,8%) lên 41,01 USD/thùng.

Tháng 7, thanh khoản trên sàn HNX giảm sâu, khối ngoại bán mạnh SHB, BVS, ACM

09:12:12 04/08/2020
Do chịu tác động tiêu cực bởi làn sóng thứ hai của dịch Covid-19 diễn ra từ tuần cuối của tháng 7/2020, thanh khoản trên sàn HNX và UPCoM đều suy giảm mạnh so với tháng trước.

Cổ đông nội bộ: Ngược dòng bán - mua

09:02:13 04/08/2020
Trái ngược với hoạt động bán rầm rộ cổ phiếu của cổ đông nội bộ tại nhiều thị trường chứng khoán quốc tế nhằm chốt lời sau khi bắt đáy trước đó, thị trường Việt Nam có động thái mua vào nhiều hơn bán ra.

Cách ly thời Covid không còn là nỗi lo với nhà đầu tư chứng khoán

08:47:37 04/08/2020
Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại, một số nhà đầu tư trở nên khá dè dặt trong việc giao dịch và đăng ký mở tài khoản tại các công ty chứng khoán. Vậy đâu là cách hữu hiệu để nhà đầu tư yên tâm giao dịch trong điều kiện...

6 tháng đầu năm Tập đoàn Lộc Trời (LTG) báo lãi sau thuế 116 tỷ đồng

08:37:24 04/08/2020
Ngày 3/8/2020, CTCP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) công bố kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2020.

ACB được tăng vốn lên trên 21.000 tỷ đồng

08:32:50 04/08/2020
Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB - sàn HNX) tăng vốn điều lệ lên trên 21.000 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Xe máy tông cây xanh ở Sài Gòn, chồng tử vong, vợ cùng 2 con cấp cứu

Sự kiện nóng

07:36:33 05/08/2020
Tới gần sáng nay (5/8), công an Q.Thủ Đức, TP.HCM đã khám nghiệm xong hiện trường vụ xe máy tông cây xanh làm 1 người chết, 3 người bị thương.

4 lý do bạn không nên ngừng âu yếm đối phương mỗi ngày

Kiến thức giới tính

07:33:07 05/08/2020
Việc âu yếm đối phương luôn là một phần không thể thiếu trong mọi mối quan hệ tình cảm, điều này sẽ giúp cả hai cảm thấy ấm áp và gắn kết hơn.

Ronaldo muốn rời Juventus để tìm thử thách mới

Bóng đá thế giới

07:31:10 05/08/2020
Theo thông tin từ France Football, tiền đạo người Bồ Đào Nha có ý định rời Juventus để đầu quân cho đội bóng nhà giàu nước Pháp là PSG.

Nghệ sĩ của YG, JYP và SM sẽ được hẹn hò khi nào?

Sao châu á

07:28:19 05/08/2020
Quy tắc hẹn hò của YG, JYP và SM đều không giống nhau.

Chevrolet Colorado 2021 trình làng: Đổi thiết kế đầu xe, gây áp lực cho Ford Ranger và Mitsubishi Triton

Ôtô

07:26:16 05/08/2020
Chevrolet Colorado 2021 có giá khởi điểm 23.595 USD, trong khi phiên bản High Country cao cấp nhất có giá là 40.136 USD tại thị trường Brazil

Một phụ nữ bị xe tải cán tử vong khi đạp xe qua đường

Đời sống

07:25:47 05/08/2020
Một phụ nữ đang đạp xe sang đường tại khu vực ngã 3 Kỳ Đồng, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thì bị xe tải đâm trúng dẫn đến tử vong.

'Không đủ xinh ngoài đời nên tôi chỉnh sửa ảnh để đẹp trên mạng'

Netizen

07:22:23 05/08/2020
Không gian ảo góp phần khiến hội chứng mặc cảm ngoại hình gia tăng trong giới trẻ, khuếch đại nỗi sợ xấu, làm lệch lạc quan niệm về cái đẹp.

Siêu xe điện Pininfarina Battista gắn hệ thống loa công suất lớn

Siêu xe

07:19:50 05/08/2020
Siêu xe điện Pininfarina Battista sở hữu hệ thống âm thanh cao cấp với công suất loa trên 1.300 watt.

Lớp học đặc biệt của những đứa trẻ nghèo ở Ấn Độ: Không có giáo viên, chỉ có tiếng giảng bài phát ra từ một chiếc loa

Học hành

07:18:52 05/08/2020
Sau nhiều tháng phải nghỉ học vì Covid-19, những đứa trẻ làng Dandwal, bang Maharashtra, Ấn Độ hào hứng chờ đợi buổi học đầu tiên tại nhà kho của làng. Buổi học vô cùng đặc biệt, không hề có giáo viên, chỉ có tiếng bài giảng phát ra từ ...

'Người tình xa lạ' tung trailer đầu tiên: Tống Thiến cùng nam chính 9x thu hút ánh nhìn vì vẻ ngoài cùng diễn xuất

Hậu trường phim

07:18:23 05/08/2020
Tống Thiến tiếp nhận thử thách trong Người tình xa lạ, Âu Hào được đánh giá cao vì ánh mắt có thần trong đoạn trailer ngắn.

Bảng giá Yamaha Grande tháng 8/2020, giảm 1 triệu đồng

Xe máy

07:08:01 05/08/2020
Yamaha Grande được đánh giá là xe tay ga tiết kiệm xăng số 1 ở Việt Nam hiện nay, thiết kế xe lại sang chảnh và trang bị nhiều tính năng cạnh tranh mạnh.

Thứ Tư của bạn (05/08): Song Tử làm việc giỏi chơi hết mình, Bọ Cạp thành công và may mắn toàn diện

Trắc nghiệm

07:00:21 05/08/2020
Kim Ngưu nên hoà đồng với tập thể và Sư Tử hãy chuẩn bị kĩ càng cho ý tưởng mới của bạn.

2 lần từ chối Hồ Ngọc Hà, Gigi Hương Giang khiến đàn chị 'dỗi nhẹ': 'Muốn bơi đi đâu thì bơi'

Nhạc việt

06:58:21 05/08/2020
Trở lại sau một năm im ắng, Gigi Hương Giang cuối cùng cũng có thể tự hào chứng minh thực lực với sư phụ Hồ Ngọc Hà.

Bạn gái xinh đẹp của Ben Affleck một mình dắt thú cưng đi dạo phố

Sao âu - mỹ

06:57:14 05/08/2020
Ana De Armas gây chú ý với gu thời trang cá tính khi một mình dắt thú cưng đi dạo quanh khu phố ở Mỹ.

Vợ "sát thủ" Cúp C1 bị bắt tại trận "tòm tem" trai lạ, nhan sắc đẹp cỡ nào?

Bên lề sân cỏ

06:48:13 05/08/2020
Sự vắng mặt khó hiểu của tiền vệ Josip Ilicic trong 1 tháng gần đây tại Serie A cuối cùng đã được đội bóng chủ quản Atalanta lý giải. Bất ngờ thay, nguyên nhân lại xuất phát từ cô vợ của cầu thủ này.