Cổ tức và hiệu ứng tín hiệu cổ tức trên thị trường chứng khoán

Chính sách cổ tức là một trong những quyết định quan trọng ảnh hưởng đến giá trị và hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp. Mỗi một thông báo cổ tức mà doanh nghiệp đưa ra, xét trên khía cạnh tín hiệu, luôn chứa những thông tin ảnh hưởng nhất định đến thị trường chứng khoán nói chung, đến nhà đầu tư và doanh nghiệp niêm yết nói riêng. Bài viết phân tích các tác động của thông báo cổ tức, từ đó đề xuất một số gợi ý về chính sách đối với các đối tượng tham gia trên thị trường chứng khoán.

Cổ tức và hiệu ứng tín hiệu cổ tức trên thị trường chứng khoán - Hình 1

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Khái quát về tín hiệu cổ tức

Cổ tức cổ phần hay lợi tức cổ phần là một phần lợi nhuận sau thuế được công ty cổ phần phân chia cho các chủ sở hữu của mình bằng nhiều hình thức khác nhau. Thông báo cổ tức là một thông báo quan trọng và có ý nghĩa nhất định trên thị trường chứng khoán (TTCK) đối với cả doanh nghiệp (DN) và nhà đầu tư (NĐT). Một thông báo cổ tức chứa đựng những thông tin mang một tín hiệu ý nghĩa nào đó của DN đưa ra ngoài thị trường có thể có hiệu ứng tích cực/tiêu cực cho cả DN và NĐT.

Lý thuyết tín hiệu được Akerlof và Arrow nghiên cứu lần đầu tiên trong bối cảnh của thị trường lao động và sản phẩm, được Spence (1973) phát triển thành lý thuyết cân bằng tín hiệu. Lý thuyết tín hiệu mô tả hành vi của hai bên, người phát tín hiệu và người nhận tín hiệu. Người gửi thông tin phải lựa chọn thông tin có hay không có chất lượng và làm thế nào để truyền tải thông tin tới người nhận, còn bên kia là người nhận thì phải tìm cách giải mã tín hiệu để hiểu hết về những thông tin được đưa ra. Những thông tin đưa ra có thể chứa thông tin tích cực, tiêu cực và có thể là những thông tin không hoàn chỉnh, do vậy luôn tồn tại một sự bất đối xứng thông tin giữa người truyền tín hiệu và người nhận tín hiệu.

Đối với một DN, lịch sử công ty, lịch sử hoạt động, báo cáo tài chính, các thông báo nợ, huy động vốn, thông báo thu nhập, thông báo cổ tức, thông báo thay đổi cơ cấu nhân sự, thông báo mua bán, chia tách cổ phiếu, thông báo sát nhập… đều có thể chứa đựng thông tin và có thể coi là một tín hiệu của DN được truyền ra ngoài thị trường. Một tín hiệu tốt (xấu) có thể phản ứng tích cực (tiêu cực) tới thị trường, dưới tác động của những thay đổi trong môi trường xung quanh, hiệu ứng của các tín hiệu có thể là khác nhau đối với mỗi mục tiêu của DN.

Lý thuyết tín hiệu cho rằng, có một sự bất đối xứng thông tin giữa những nhà quản lý và các NĐT. Chính sự bất đối xứng thông tin này gây ra dự đoán khác nhau giữa các nhà quản lý và các NĐT hoặc giữa các NĐT với nhau. Theo Grinblatt & Titman (2002), các nhà quản lý không thể công bố tất cả các thông tin về DN vì một lý do nào đó, một trong số đó là các đối thủ cạnh tranh sẽ dùng những thông tin đó như một lợi thế. Điều này dẫn đến sự bất đối xứng thông tin giữa các NĐT và các nhà quản lý.

Một số thị trường đặc trưng bởi sự khác biệt thông tin, giữa người mua và người bán, đặc biệt là bất đối xứng thông tin chứa đựng trong đó là một thị trường không hoàn hảo. Chính sự bất đối xứng thông tin là lý do cho giá trị mong đợi của cổ phiếu thay đổi khi thông tin mới được đưa ra. Với sự bất đối xứng thông tin, NĐT phải quyết định trên cơ sở tính không chắc chắn và chấp nhận một mức rủi ro nhất định.

Kinh tế học tân cổ điển chỉ ra rằng, các cá nhân, DN luôn có tính tư lợi và luôn nỗ lực tối ưu hóa khả năng tốt nhất khi phải đối mặt với những giới hạn về nguồn lực. Con người tối đa hóa mức hữu dụng và DN tối đa hóa lợi nhuận. Con người đưa ra những quyết định độc lập dựa trên tất cả các thông tin liên quan. Lý thuyết hữu dụng kỳ vọng cho rằng, các cá nhân hành động theo một cách thức cụ thể khi phải đưa ra những quyết định quan trọng mà không có sự chắc chắn về mặt thông tin của thị trường (Lucy. Ackert và Richard Deaves, 2013).

Nhiều nghiên cứu cũng đã chỉ ra những thông tin hàm chứa trong thông báo cổ tức của DN:

Thông tin về thu nhập tương lai: Nghiên cứu đầu tiên về vấn đề này là của Watt (1973), điều tra mẫu 310 công ty tại Mỹ giai đoạn từ năm 1947 đến 1966 cho thấy, mối quan hệ giữa thu nhập trong tương lai và thay đổi cổ tức là tích cực. Tiếp đó, các nghiên cứu của Arnott và Asness (2001, 2003), Nissim và Ziv (2001) và Dhillon, Raman và Ramírez (2003) ghi nhận mối quan hệ tích cực đáng kể giữa những thay đổi cổ tức và thu nhập trong tương lai. Arnott và Asness (2001) kiểm tra liệu chính sách cổ tức có dự báo tăng trưởng trong thu nhập trong tương lai của công ty hay không và đi đến kết luận rằng, công ty trả cổ tức cao đều có thu nhập tăng ở những năm sau. Nissim và Ziv (2001) nghiên cứu mẫu bao gồm các công ty niêm yết trên NYSE hoặc AMEX với cổ tức hiện tại được khai báo từ năm 1963 đến năm 1998. Sử dụng các phương pháp khác nhau, họ tìm thấy bằng chứng, thay đổi cổ tức cung cấp thông tin về mức lợi nhuận trong những năm tiếp theo. Những kết quả này cũng tương tự như kết quả của Billings và Morton (1999); Arnott và Asness (2003) cho thấy, tỷ lệ thanh toán cổ tức có liên quan tích cực đến tăng trưởng thu nhập trong tương lai.

Thông tin về vòng đời DN: Theo Mueller (1972), Fama và French (2001), Grullon và các cộng sự (2002), Bulan, Subramanian và Tanlu (2007), DeAngelo, DeAngelo và Stulz (2006), bên cạnh tín hiệu về thu nhập, khả năng sinh lời trong tương lai, sự thay đổi cổ tức là một tín hiệu trưởng thành của DN. Các nghiên cứu đều cho rằng, các công ty thay đổi chính sách chia cổ tức theo thời gian để phù hợp với hàng loạt cơ hội phát triển của họ. Khi trả cổ tức cao, các công ty này đều có nguồn thu nhập giữ lại đủ để trang trải cho các khoản đầu tư của họ. Các công ty này đều có đặc điểm là các công ty trưởng thành, ngược lại các công ty chưa bao giờ trả cổ tức thường là các công ty nhỏ, có nhiều cơ hội đầu tư do đó nhu cầu về vốn lớn hơn thu nhập của họ.

Như vậy, có thể thấy rằng, thông báo cổ tức có chứa đựng những thông tin mang tín hiệu ý nghĩa của DN, do vậy thông báo cổ tức cần được xem xét kỹ lưỡng và cân nhắc trước khi được công bố, bởi sẽ có những phản ứng nhất định nào đó đối với thị trường.

Tác động của tín hiệu cổ tức đến thị trường chứng khoán

Theo lý thuyết tín hiệu, khi DN đưa ra một thông báo cổ tức, thị trường sẽ có những phản ứng về thông tin đó thể hiện thông qua sự thay đổi về giá cổ phiếu, khối lượng giao dịch, từ đó tạo ra lợi tức bất thường của cổ phiếu. Phản ứng thị trường đối với thông báo cổ tức cho thấy, chính sách chia cổ tức có chứa thông tin có giá trị.

Theo Fama (1970), chính sách cổ tức hoạt động như một phương tiện truyền tải thông tin từ nhà quản trị tới thị trường. Allen và Michaely (2003) cho rằng, thay đổi cổ tức gắn liền với sự thay đổi giá cổ phiếu với cùng một tín hiệu và sự phản ứng của giá cổ phiếu sẽ liên quan trực tiếp tới mức độ thay đổi của cổ tức. Cùng quan điểm, Shahid M. và các cộng sự (2011) đã nghiên cứu sự tác động của thông báo chi trả cổ tức bằng tiền mặt đối với giá cổ phiếu trên TTCK Karachi ở Pakistan. Kết quả nghiên cứu đưa ra nhận định, cổ tức là một thông báo rất hấp dẫn và có sức hút lớn, gắn liền với việc tạo ra lợi nhuận bất thường sau thông báo chi trả cổ tức.

Grullon và các cộng sự (2002), trong một nghiên cứu tại TTCK Mỹ trong giai đoạn 1967 – 1993, cũng đã chỉ ra rằng, giá cổ phiếu thay đổi cùng chiều với sự thay đổi của cổ tức. Có nhiều nhà nghiên cứu cùng có chung quan điểm này như: John và William (1985), Ross (1977); Dionne và Ouederni (2011), Đặng Thị Quỳnh Anh và Phạm Thị Yến Nhi (2015), họ đều cho rằng giữa giá cổ phiếu và thay đổi cổ tức là mối quan hệ tỷ lệ thuận. Trong một nghiên cứu sâu hơn, Fuller và Goldstein (2011) đã chỉ ra rằng, sự thay đổi giá cổ phiếu không đối xứng với việc tăng hay giảm cổ tức. Thông báo giảm cổ tức làm cho giá cổ phiếu biến động giảm mạnh hơn so với giá cổ phiếu tăng khi có thông báo tăng cổ tức.

Khi một tín hiệu được đưa ra, sự phản ứng về giá cổ phiếu và khối lượng mang tính thời điểm còn bị ảnh hưởng bởi tính hiệu quả của thị trường. Theo Fama (1970), lý thuyết về thị trường hiệu quả liên quan đến giá cổ phiếu tại thời điểm nào đó phản ánh đầy đủ thông tin sẵn có. Thị trường hiệu quả nếu giá chứng khoán phản ánh không chỉ thông tin có chứa chuỗi giá chứng khoán trong quá khứ mà còn tất cả các thông tin sẵn có công khai. Tại mức hiệu quả dạng yếu, giá chứng khoán sẽ phản ánh các thông tin về giá trong quá khứ. Với mức hiệu quả dạng trung bình, giá chứng khoán phản ánh các thông tin công khai.

Tín hiệu cổ tức trên thị trường chứng khoán Việt Nam và các khuyến nghị

TTCK Việt Nam là thị trường mới nổi, hoạt động từ tháng 7/2000. Các NĐT, đặc biệt là các NĐT nhỏ lẻ khi tham gia thị trường còn nhiều khó khăn khi tiếp cận thông tin của DN một cách đầy đủ, minh bạch và chủ động. Đặc điểm chung của các DN niêm yết là cơ cấu sở hữu tập trung cao, tỷ lệ sở hữu nhà nước chiếm tỷ trọng lớn. Hơn 75% các công ty lựa chọn hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt, còn lại là hình thức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc kết hợp trả tiền mặt và cổ phiếu. Điều này phù hợp với tâm lý của các cổ đông Việt Nam, đặc biệt là NĐT cá nhân ngại rủi ro, lạm phát và mong muốn nhận được cổ tức ở hiện tại hơn là khoản lãi vốn trong tương lai (Ngô Thị Quyên, 2016).

Võ Xuân Vinh và Đoàn Thị Minh Thái (2015), trong nghiên cứu về phản ứng của thị trường khi DN công bố thông tin trả cổ tức bằng tiền với mẫu là các DN phi tài chính niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) giai đoạn 2014 -2018 đã chỉ ra rằng, thị trường thường phản ứng chậm thông qua giá cổ phiếu tăng trong một giai đoạn sau khi thông tin được công bố và xảy ra hiện tượng rò rỉ thông tin thông qua khối lượng giao dịch khi công ty thông báo trả cổ tức tiền mặt. Cũng trong nghiên cứu về thông báo trả cổ tức bằng mua lại cổ phiếu của các DN niêm yết trên TTCK Việt Nam, tác giả Võ Xuân Vinh và Trịnh Tuấn Lực (2015) đã phát hiện, thị trường có phản ứng nhưng phản ứng chậm thông qua việc giá cổ phiếu tăng trong một giai đoạn sau khi thông tin được công bố. Nghiên cứu cũng cho thấy, không có hiện tượng rò rỉ thông tin về mua lại cổ phần hoặc nếu tồn tại thì nhà đầu tư dường như không phản ứng cho đến khi thông tin chính thức được công bố.

Đồng quan điểm với các nghiên cứu tại Việt Nam, từ dữ liệu của 165 công ty niêm yết trên HoSE và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chi trả cổ tức đầy đủ trong 5 năm (2009 – 2013), tác giả Đặng Thị Quỳnh Anh và Phạm Thị Yến Nhi (2015) phát hiện mối quan hệ cùng chiều giữa tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả cổ tức và biến động giá cổ phiếu. Khi tỷ suất cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu tăng thì giá cổ phiếu tăng và ngược lại. Tuy vậy, các tác giả phát hiện thấy, việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt làm cho giá cổ phiếu biến động mạnh hơn so với trả cổ tức bằng cổ phiếu. Điều này trùng hợp với kết luận của tác giả Ngô Thị Quyên, (2016).

Tóm lại, với mỗi một thông báo cổ tức mà DN đưa ra, xét trên khía cạnh tín hiệu, có chứa những thông tin ảnh hưởng nhất định đến TTCK nói chung, đến NĐT và DN niêm yết nói riêng. Trên cơ sở các nghiên cứu trên đây, bài viết đề xuất một số gợi ý về chính sách đối với các đối tượng tham gia trên TTCK như sau:

Đối với DN: Thông báo cổ tức tạo ra hiệu ứng trên thị trường thông qua sự biến động giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch, tác động đến tâm lý NĐT, do đó có thể tạo ra bất lợi cho công ty trong quá trình huy động vốn. Do vậy, các DN cần cân nhắc lựa chọn phương thức chi trả và tỷ lệ cổ tức phù hợp trong từng giai đoạn phát triển của mình, để từ đó truyền đúng được thông điệp của mình tới các NĐT, đặc biệt là ở Việt Nam, nơi mà thị trường còn hết sức non trẻ, việc minh bạch thông tin còn hạn chế, hệ thốn pháp luật đang dần hoàn thiện.

Đối với NĐT: Để đạt được mục tiêu đầu tư của mình cần phân tích các thông tin cổ tức của DN, sự thay đổi đột ngột về giá và khối lượng giao dịch cổ phiếu là những hàm ý cho NĐT về quyết định đầu tư của mình.

Tài liệu tham khảo:

1. Đặng Thị Quỳnh Anh và Phạm Thị Yến Nhi (2016), “Ảnh hưởng của chính sách cổ tức đến biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, Tạp chí Phát triển và Hội nhập, số 26 (36), tháng 1/2016;

2. Ngô Thị Quyên (2016), “Các nhân tố tác động đến chính sách cổ tức tại các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, Luận án Tiến sỹ, Đại học Kinh tế quốc dân;

3. Võ Xuân Vinh và Trịnh Tuấn Lực (2015), “Phản ứng của thị trường khi doanh nghiệp công bố thông tin mua lại cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, số 117, tháng 12/2015, trang 35-45;

4. Võ Xuân Vinh, Đoàn Thị Minh Thái (2015), “Phản ứng của thị trường khi công bố thông tin chi trả cổ tức – Nghiên cứu thực nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế phát triển, số 219 tháng 9/2015, trang 55 – 65;

5. Arnott, Robert D. and Asness, Cliford S, 2001, “Does Dividend Policy Foretell Earnings Growth ?”, Working Paper, SSRN Working Paper.

Theo tapchitaichinh.vn

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Mới nhất
Xem nhiều
Bạn Hay Thù Tập 7 | Phim Tình Cảm Mới Nhất 2019Bạn Hay Thù Tập 7 | Phim Tình Cảm Mới Nhất 2019Tỉ phú tiền cổ miền Tây sở hữu hàng ngàn tờ tiển cổ siêu lạ, siêu hiếmTỉ phú tiền cổ miền Tây sở hữu hàng ngàn tờ tiển cổ siêu lạ, siêu hiếmTriển lãm khủng long và động vật cổ đại trở lại thủ đô WashingtonTriển lãm khủng long và động vật cổ đại trở lại thủ đô WashingtonXuân Trường được 'bóc tem' ca khúc mới của Sơn Tùng M-TP, lỡ miệng tiết lộ lời bài hát lẫn giai điệuXuân Trường được 'bóc tem' ca khúc mới của Sơn Tùng M-TP, lỡ miệng tiết lộ lời bài hát lẫn giai điệuĐề tổ hợp môn Khoa học tự nhiên không quá khó đối với các thí sinhĐề tổ hợp môn Khoa học tự nhiên không quá khó đối với các thí sinhBùi Tiến Dũng hát "Nắm lấy tay anh" đầy ngọt ngào, khép lại lễ ăn hỏi hoành trángBùi Tiến Dũng hát "Nắm lấy tay anh" đầy ngọt ngào, khép lại lễ ăn hỏi hoành trángDanh sách loạt sao Việt đang sở hữu ít nhất 2 MV 100 triệu view trên Youtube: 1 ca sĩ hạng A, 2 nam rapper và 1 ca sĩ hội chợDanh sách loạt sao Việt đang sở hữu ít nhất 2 MV 100 triệu view trên Youtube: 1 ca sĩ hạng A, 2 nam rapper và 1 ca sĩ hội chợChuyện thật như đùa: Yang Hyun Suk xuất hiện trên trang chủ YG với tư cách là… nghệ sĩChuyện thật như đùa: Yang Hyun Suk xuất hiện trên trang chủ YG với tư cách là… nghệ sĩBác sĩ Chiêm Quốc Thái tranh cãi nảy lửa với mẹ vợ trước phiên tòaBác sĩ Chiêm Quốc Thái tranh cãi nảy lửa với mẹ vợ trước phiên tòaAnh Thầy Ngôi Sao – Miu Lê không ngại nắng mưa khi vào vai cô gái có cá tính mạnhAnh Thầy Ngôi Sao – Miu Lê không ngại nắng mưa khi vào vai cô gái có cá tính mạnhXuân Nghị tung phim ngắn đề tài ấu dâm tái hiện lại cảnh sàm sỡ trong thang máyXuân Nghị tung phim ngắn đề tài ấu dâm tái hiện lại cảnh sàm sỡ trong thang máyPark Seo Joon đẹp trai, áp đảo Woo Do Hwan tại họp báo phim 'The Divine Fury'Park Seo Joon đẹp trai, áp đảo Woo Do Hwan tại họp báo phim 'The Divine Fury'XONG! David Silva nói 1 lời khiến CĐV Man City sợ hãiXONG! David Silva nói 1 lời khiến CĐV Man City sợ hãiCuộc gặp mặt giữa Im Soo Jung - Lee Dong Wook khiến dân tình phấn khích, K-net: 'Xác nhận hẹn hò đi ạ!'Cuộc gặp mặt giữa Im Soo Jung - Lee Dong Wook khiến dân tình phấn khích, K-net: 'Xác nhận hẹn hò đi ạ!'SỐC! 'Khắc tinh' Premier League 1 lúc hoàn tất 5 tân binh, có cựu thần đồng Man UtdSỐC! 'Khắc tinh' Premier League 1 lúc hoàn tất 5 tân binh, có cựu thần đồng Man UtdMiu Lê đen nhẻm, đậm chất nắng gió miền biển khi làm con gái trưởng đảo trong 'Anh thầy ngôi sao'Miu Lê đen nhẻm, đậm chất nắng gió miền biển khi làm con gái trưởng đảo trong 'Anh thầy ngôi sao'Sau 7 năm, hào quang đã trở lại với huyền thoại US-UK bằng album đỉnh cao này!Sau 7 năm, hào quang đã trở lại với huyền thoại US-UK bằng album đỉnh cao này!Cảnh hậu trường 'Senorita' bóc mẽ Camila Cabello đã... 'thê thảm' thế nào để cho ra MV tình như thế!Cảnh hậu trường 'Senorita' bóc mẽ Camila Cabello đã... 'thê thảm' thế nào để cho ra MV tình như thế!Tom Holland “Spoil” 2 bộ trang phục của người nhện trong Far From HomeTom Holland “Spoil” 2 bộ trang phục của người nhện trong Far From Home‘Thần thái’ khi đọc… diễn văn tại các buổi trao giải của sao US-UK: Kẻ thâm sâu, người thì khiến bạn cười ngất‘Thần thái’ khi đọc… diễn văn tại các buổi trao giải của sao US-UK: Kẻ thâm sâu, người thì khiến bạn cười ngấtNÓNG! Đại diện tuyên bố: "Cậu ấy muốn rời Man Utd"NÓNG! Đại diện tuyên bố: "Cậu ấy muốn rời Man Utd"'Về nhà đi con' tập 52: Huệ bối rối khi gặp Quốc, Vũ có trăng lại tiếp tục... quên đèn'Về nhà đi con' tập 52: Huệ bối rối khi gặp Quốc, Vũ có trăng lại tiếp tục... quên đèn4 "bí thuật" để da bớt đổ dầu, căng mịn tươi sáng giữa nắng hè chói chang4 "bí thuật" để da bớt đổ dầu, căng mịn tươi sáng giữa nắng hè chói changThu Quỳnh, Huyền Lizzie sau ly hôn: Độc lập, mạnh mẽ, 'lên hương' diễn xuấtThu Quỳnh, Huyền Lizzie sau ly hôn: Độc lập, mạnh mẽ, 'lên hương' diễn xuấtHoàn tất! Tottenham giật 'bom tấn' của M.U, thương vụ đắt kỷ lụcHoàn tất! Tottenham giật 'bom tấn' của M.U, thương vụ đắt kỷ lụcNgọt ngào và gần gũi, 'Thưa mẹ con đi' hớp hồn khán giả từ những thước phim đầu tiênNgọt ngào và gần gũi, 'Thưa mẹ con đi' hớp hồn khán giả từ những thước phim đầu tiên

Tiêu điểm

Gia sản nhà Cường đôla “bế tắc”, cổ đông thất vọng vì “trắng tay”?Gia sản nhà Cường đôla “bế tắc”, cổ đông thất vọng vì “trắng tay”?
15:42:27 24/06/2019
Giá vàng hôm nay 25/6/2019: Giá vàng SJC vọt tăng lên 39,9 triệu đồng/lượng, cao nhất 5 nămGiá vàng hôm nay 25/6/2019: Giá vàng SJC vọt tăng lên 39,9 triệu đồng/lượng, cao nhất 5 năm
15:23:20 25/06/2019
Do đâu vàng trong nước vượt mốc 39 triệu đồng/lượng?Do đâu vàng trong nước vượt mốc 39 triệu đồng/lượng?
22:23:25 24/06/2019
Ông lớn Pháp lỗ nặng rút lui, đại gia Việt thắng lớn thu 2 tỷ USDÔng lớn Pháp lỗ nặng rút lui, đại gia Việt thắng lớn thu 2 tỷ USD
15:12:23 24/06/2019
Giá vàng thế giới cao kỷ lục sáu nămGiá vàng thế giới cao kỷ lục sáu năm
19:09:28 25/06/2019
Giá USD hôm nay 25/6Giá USD hôm nay 25/6
09:36:32 25/06/2019
Giá vàng trong nước hạ nhiệtGiá vàng trong nước hạ nhiệt
17:25:18 24/06/2019
Kinh doanh homestay: Tiềm ẩn nhiều rủi roKinh doanh homestay: Tiềm ẩn nhiều rủi ro
13:10:39 25/06/2019
Giá vàng tăng vượt mốc 40 triệu đồng/lượngGiá vàng tăng vượt mốc 40 triệu đồng/lượng
15:50:36 25/06/2019
Bitcoin thiết lập mức kỷ lục 11.000 USD Mỹ, đồng tiền ảo này có sống lại thời hoàng kim?Bitcoin thiết lập mức kỷ lục 11.000 USD Mỹ, đồng tiền ảo này có sống lại thời hoàng kim?
22:34:41 24/06/2019

Thông tin đang nóng

Mẹ Lương Bằng Quang về phe Ngân 98: mắng con trai "khốn nạn", hỗn hàoMẹ Lương Bằng Quang về phe Ngân 98: mắng con trai "khốn nạn", hỗn hào
10:26:22 26/06/2019
"Nữ thần" phim Quỳnh Dao: Ngọc nữ trong sáng khiến Châu Tinh Trì mê mẩn, hết thời đi hát hội chợ"Nữ thần" phim Quỳnh Dao: Ngọc nữ trong sáng khiến Châu Tinh Trì mê mẩn, hết thời đi hát hội chợ
08:34:15 26/06/2019
Hậu chạy show kịch liệt, BB Trần bù đắp cho người yêu đồng giới kỳ nghỉ lãng mạn ở Đà LạtHậu chạy show kịch liệt, BB Trần bù đắp cho người yêu đồng giới kỳ nghỉ lãng mạn ở Đà Lạt
10:15:22 26/06/2019
Giữa ồn ào là tình ái với Lương Bằng Quang và Ngân 98, Lilly Luta bị dị ứng đỏ hết gương mặtGiữa ồn ào là tình ái với Lương Bằng Quang và Ngân 98, Lilly Luta bị dị ứng đỏ hết gương mặt
11:56:20 26/06/2019
Hậu từ chối tình cảm ở "Người ấy là ai", Lê Lộc - Tuấn Dũng tươi tắn xuất hiện cùng nhauHậu từ chối tình cảm ở "Người ấy là ai", Lê Lộc - Tuấn Dũng tươi tắn xuất hiện cùng nhau
10:19:46 26/06/2019
Choo Ja Hyun tiết lộ cuộc sống lấy chồng Trung Quốc: Mỗi người một ngả, con trai coi bố như người lạChoo Ja Hyun tiết lộ cuộc sống lấy chồng Trung Quốc: Mỗi người một ngả, con trai coi bố như người lạ
09:11:47 26/06/2019
Chưa đầy 1 năm, vợ chồng Lê Hoàng (The Men) tiếp tục tậu biệt thự tiền tỷ thứ 2Chưa đầy 1 năm, vợ chồng Lê Hoàng (The Men) tiếp tục tậu biệt thự tiền tỷ thứ 2
09:20:13 26/06/2019
Trịnh Kim Chi đi Hàn Quốc cùng chồng đại gia và hai conTrịnh Kim Chi đi Hàn Quốc cùng chồng đại gia và hai con
09:58:40 26/06/2019
Phụ nữ nói gì khi được đàn ông quan hệ bằng miệng?Phụ nữ nói gì khi được đàn ông quan hệ bằng miệng?
10:50:42 26/06/2019
Chồng Ngọc Lan bất chợt bị trào máu mũi họng, ai cũng lo lắng giùmChồng Ngọc Lan bất chợt bị trào máu mũi họng, ai cũng lo lắng giùm
09:45:31 26/06/2019

Tin mới nhất

Việt Nam lại lỡ hẹn vào danh sách theo dõi nâng hạng của MSCI

Việt Nam lại lỡ hẹn vào danh sách theo dõi nâng hạng của MSCI

13:42:23 26/06/2019
Morgan Stanley Capital International (MSCI) vừa công bố kết quả phân loại thị trường định kỳ cho 84 thị trường chứng khoán trên thế giới. Đáng tiếc, lần này Việt Nam vẫn chưa được nhắc tên.
Thị trường chứng khoán thế giới phần lớn đi xuống

Thị trường chứng khoán thế giới phần lớn đi xuống

13:39:11 26/06/2019
Hiện các nhà đầu tư đang ngóng chờ cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20.
Vinalines tiếp tục lùi ngày tổ chức đại hội cổ đông lần đầu

Vinalines tiếp tục lùi ngày tổ chức đại hội cổ đông lần đầu

13:34:28 26/06/2019
Lần thứ 3 Vinalines phải thay đổi lịch tổ chức đại hội cổ đông, chuyển sang mô hình CTCP do phải chờ các văn bản hướng dẫn liên quan.
GTNFoods (GTN) biến động nhân sự trước ngày Đại hội đồng cổ đông

GTNFoods (GTN) biến động nhân sự trước ngày Đại hội đồng cổ đông

13:32:13 26/06/2019
Ông Pan Mun Kit, Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần GTNFoods (GTN - HOSE) vừa có đơn từ nhiệm trước khi được yêu cầu miễn nhiệm trong Đại hội cổ đông thường niên tới.
Phiên sáng 26/6: Lực cầu bất ngờ gia tăng cuối phiên, VN-Index lấy lại sắc xanh

Phiên sáng 26/6: Lực cầu bất ngờ gia tăng cuối phiên, VN-Index lấy lại sắc xanh

13:30:43 26/06/2019
Sau diễn biến lình xình trong phần lớn thời gian của phiên sáng, lực cầu bất ngờ gia tăng trong những phút cuối phiên, kéo VN-Index nhảy qua tham chiếu, đóng cửa ở mức gần cao nhất phiên.
Vĩnh Hoàn ước lãi hơn trăm tỷ đồng từ thoái vốn công ty liên kết

Vĩnh Hoàn ước lãi hơn trăm tỷ đồng từ thoái vốn công ty liên kết

13:29:45 26/06/2019
Hội đồng quản trị CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) vừa thông qua nghị quyết về việc chuyển nhượng 35% cổ phần còn lại tại Công ty TNHH Chế biến thực phẩm xuất khẩu Vạn Đức Tiền Giang.
Viglacera, Vinaconex: “Có gì đâu mà ồn ào?“

Viglacera, Vinaconex: “Có gì đâu mà ồn ào?“

13:25:39 26/06/2019
Trong tuần này, Tổng công ty Viglacera - CTCP và Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Với không ít ồn ào quanh tiến trình Nhà nước thoái vốn, câu hỏi mà ...
Chứng khoán 26/6: Nhóm cổ phiếu bluechips có thể sẽ diễn biến khởi sắc

Chứng khoán 26/6: Nhóm cổ phiếu bluechips có thể sẽ diễn biến khởi sắc

13:23:07 26/06/2019
Thị trường chứng khoán vừa tiếp tục xu hướng đi ngang và giằng co nhẹ với biên độ trong khoảng 960-965 điểm trong phiên thứ ba liên tiếp.
Đảo chiều, hai thương hiệu vàng trong nước giảm mạnh tới 330.000 đồng

Đảo chiều, hai thương hiệu vàng trong nước giảm mạnh tới 330.000 đồng

13:20:57 26/06/2019
Mở cửa phiên sáng nay (26/6), giá vàng trong nước đảo chiều giảm mạnh tới 330.000 đồng mỗi lượng, tỷ giá tăng nhẹ trở lại.
Các nhà quản lý cần theo dõi sát các đồng tiền số

Các nhà quản lý cần theo dõi sát các đồng tiền số

13:18:43 26/06/2019
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cũng cho biết ngân hàng trung ương này sẽ theo dõi sát đồng Libra.
Fed xem xét lại chính sách lãi suất trước triển vọng “kém sáng” của kinh tế Mỹ

Fed xem xét lại chính sách lãi suất trước triển vọng “kém sáng” của kinh tế Mỹ

13:15:57 26/06/2019
Fed đang đối mặt với một vấn đề là liệu những bất ổn trên có tiếp tục tác động tới triển vọng kinh tế Mỹ và cơ quan có cần phải hành động hay không.
Bước tiến thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược BIDV - HUD

Bước tiến thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược BIDV - HUD

13:13:04 26/06/2019
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2019-2023.
Vàng hạ nhiệt sau nhiều ngày tăng mạnh

Vàng hạ nhiệt sau nhiều ngày tăng mạnh

13:10:07 26/06/2019
Mở cửa sáng nay giá vàng miếng trong nước thương hiệu Doji giảm 100-150 ngàn đồng/lượng, còn vàng thế giới cũng hạ nhiệt sau nhiều ngày tăng mạnh.
Chuyên gia lo ngại sự phát triển của fintech Việt Nam bị ảnh hưởng bởi giới hạn sở hữu nước ngoài

Chuyên gia lo ngại sự phát triển của fintech Việt Nam bị ảnh hưởng bởi giới hạn sở hữu nước ngoài

13:09:49 26/06/2019
Kế hoạch áp dụng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong lĩnh vực thanh toán và fintech sẽ hạn chế đáng kể các công ty khởi nghiệp fintech Việt Nam trong việc huy động vốn từ các tổ chức đầu tư nước ngoài, từ đó hạn chế khả năng thu hút ...
Giá vàng SJC quay đầu giảm mạnh

Giá vàng SJC quay đầu giảm mạnh

13:03:17 26/06/2019
Khảo sát lúc 10h sáng nay (26/6), giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đang ở ngưỡng 38,75 - 39 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và giảm 250 nghìn đồng/lượng chiều bán ra so với ...
Tỷ giá ngoại tệ 26.6: Bất ngờ đảo chiều, USD tăng nhẹ

Tỷ giá ngoại tệ 26.6: Bất ngờ đảo chiều, USD tăng nhẹ

13:00:56 26/06/2019
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (26.6) đã có tín hiệu tốt. Giá USD niêm yết tại các ngân hàng tăng nhẹ 10 đồng ở mỗi chiều. Trên thị trường tự do, giá USD nhích dần nhưng vẫn ở vùng giá thấp.
Phải xác định rõ đối tượng mua trái phiếu doanh nghiệp

Phải xác định rõ đối tượng mua trái phiếu doanh nghiệp

12:58:01 26/06/2019
Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng, Bộ Tài chính cho biết, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) gần đây sôi động với nhiều thương vụ phát hành thành công.
Giá vàng hôm nay 26/6: Dự báo vàng lên mốc 40 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 26/6: Dự báo vàng lên mốc 40 triệu đồng/lượng

12:54:53 26/06/2019
Bảng giá vàng hôm nay, giá vàng thế giới tăng nhanh các chuyên gia dự báo giá vàng 9999, giá vàng SJC trong nước có thể tiến sát đạt mức kỷ lục 40 triệu đồng/lượng.
Tỷ giá trung tâm tăng, các ngân hàng cũng tăng giá trao đổi USD

Tỷ giá trung tâm tăng, các ngân hàng cũng tăng giá trao đổi USD

12:52:42 26/06/2019
Sáng nay (26/6) Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD tăng 5 đồng so với mức công bố hôm qua. Các ngân hàng thương mại và thị trường tự do tăng giá trao đổi USD so với phiên trước.
Vơi bớt nỗi lo sở hữu chéo ngân hàng

Vơi bớt nỗi lo sở hữu chéo ngân hàng

12:49:11 26/06/2019
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Lê Minh Hưng cho biết, tỷ lệ sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng đã giảm đáng kể.
Sapharco: Lợi nhuận 2018 đi ngang, kiểm toán lưu ý về các giao dịch lớn

Sapharco: Lợi nhuận 2018 đi ngang, kiểm toán lưu ý về các giao dịch lớn

12:46:18 26/06/2019
Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco), doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đạt 4.205 tỷ đồng, tăng trưởng 29% so với năm 2017. Tuy vậy, lợi nhuận sau thuế gần như không đổi...
Giá USD hôm nay 26/6 tăng nhẹ

Giá USD hôm nay 26/6 tăng nhẹ

12:41:25 26/06/2019
Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (CNY) cùng tăng nhẹ.
Vietcombank và JBIC ký Hợp đồng tín dụng 200 triệu USD hỗ trợ Dự án năng lượng tái tạo

Vietcombank và JBIC ký Hợp đồng tín dụng 200 triệu USD hỗ trợ Dự án năng lượng tái tạo

12:39:17 26/06/2019
Ngày 25/6/2019, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng tín dụng trị giá 200 triệu USD tài trợ các Dự án năng lượng tái tạo (năng lượng xanh, bảo vệ môi trường) giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Hợp ...
Cổ phiếu công nghệ bị bán tháo, chứng khoán Mỹ sụt điểm

Cổ phiếu công nghệ bị bán tháo, chứng khoán Mỹ sụt điểm

12:34:03 26/06/2019
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, khi cổ phiếu công nghệ bị bán tháo, căng thẳng thương mại, và những dữ liệu kinh tế gây thất vọng khiến nhà đầu tư dè chừng.
Sự khác biệt của PPC An Thịnh trong cuộc chơi bất động sản

Sự khác biệt của PPC An Thịnh trong cuộc chơi bất động sản

09:14:47 26/06/2019
Không ồn ào hay phô trương, PPC An Thịnh bước vào thị trường bất động sản một cách lặng lẽ, dùng chất lượng sản phẩm để biểu lộ tâm huyết và khẳng định năng lực vững mạnh của mình.
4 diễn biến đáng chú ý của thị trường BĐS Bình Dương 6 tháng đầu năm 2019

4 diễn biến đáng chú ý của thị trường BĐS Bình Dương 6 tháng đầu năm 2019

09:12:00 26/06/2019
Sôi động nhất trong 10 năm trở lại đây, giá đất thiết lập mặt bằng mới, hàng loạt siêu dự án khởi công, giá cho thuê căn hộ cao là những diễn biến đáng chú ý của thị trường bất động sản Bình Dương trong 6 tháng đầu năm 2019.
Đất "vàng" thành đất hoang

Đất "vàng" thành đất hoang

09:09:24 26/06/2019
Sốt ruột trước tình hình nhiều dự án đất vàng bị bỏ hoang, lãnh đạo TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo rà soát, thu hồi để chuyển mục đích phục vụ cộng đồng.
Ngành Cảng biển giàu tiềm năng tăng trưởng, lựa chọn cổ phiếu nào cho danh mục đầu tư?

Ngành Cảng biển giàu tiềm năng tăng trưởng, lựa chọn cổ phiếu nào cho danh mục đầu tư?

09:07:27 26/06/2019
Các doanh nghiệp cảng biển niêm yết chủ yếu hoạt động tại khu vực Hải Phòng, do đó MBS lựa chọn cơ hội đầu tư vào những doanh nghiệp có khả năng mở rộng tại khu vực này.
Việt Nam không vào danh sách theo dõi nâng hạng của MSCI

Việt Nam không vào danh sách theo dõi nâng hạng của MSCI

09:04:58 26/06/2019
Kuwait được MSCI nâng hạng lên thị trường mới nổi. Với việc Kuwait được thăng hạng, VDSC ước tính tỷ trọng của Việt Nam sẽ được tăng lên trong MSCI Frontier Market Index và MSCI Frontier Market 100 Index với tỷ lệ lần lượt là 25,8% và 3...
Tuyên bố của chủ tịch Fed khiến chứng khoán Mỹ giảm điểm

Tuyên bố của chủ tịch Fed khiến chứng khoán Mỹ giảm điểm

09:02:26 26/06/2019
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong ngày thứ Ba sau khi chủ tịch Fed, ông Jerome Powell, khẳng định rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ vẫn tiếp tục theo dõi các dấu hiệu suy yếu đi của kinh tế Mỹ và rằng sẽ cố gắng tránh phản ứng cảm tí...
Chứng khoán: Nhà đầu tư nên đứng ngoài thị trường

Chứng khoán: Nhà đầu tư nên đứng ngoài thị trường

08:58:11 26/06/2019
Thị trường chung trở lại xu hướng đi ngang với thanh khoản ảm đạm, tâm lý lưỡng lự bao trùm khi toàn thị trường thiếu động lực thúc đẩy giá cổ phiếu tăng. Dòng tiền luân chuyển ở các nhóm cổ phiếu, chưa tạo được động lực thu hút dòng ti...
Bầu Đức “khởi sắc”; Ông Trần Đình Long tính “xuống tiền lớn” khuấy động Hưng Yên

Bầu Đức “khởi sắc”; Ông Trần Đình Long tính “xuống tiền lớn” khuấy động Hưng Yên

08:55:50 26/06/2019
Nhà đầu tư đang phản ứng tích cực với thông tin tái cơ cấu tại Hoàng Anh Gia Lai. Trong khi đó, HPG vẫn giảm bất chấp thông tin doanh nghiệp này đang gây chú ý với kế hoạch làm hàng loạt dự án tại Hưng Yên.
Kịch bản TTCK Việt Nam nếu Fed giảm lãi suất

Kịch bản TTCK Việt Nam nếu Fed giảm lãi suất

08:53:30 26/06/2019
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã phát tín hiệu sẽ có ít nhất 1 đợt giảm lãi suất trong năm 2019. Trên thị trường phái sinh tiền tệ nước này, các nhà giao dịch đang đặt cược với xác suất rất cao vào việc sẽ Fed sẽ giảm lãi suất trong thá...
Vinamilk đã mua thêm hơn 5,8 triệu cổ phiếu GTN

Vinamilk đã mua thêm hơn 5,8 triệu cổ phiếu GTN

08:50:49 26/06/2019
CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk,mã: VNM) vừa thông báo đã mua vào 5,85 triệu cổ phiếu GTN nâng sở hữu tại GTNfoods từ 38,34% lên 40,68%. Giao dịch được thực hiện theo hình thức thỏa thuận trong ngày 19/6.
TA focus (phiên 26/6): Chuẩn bị cho 1 giai đoạn mới

TA focus (phiên 26/6): Chuẩn bị cho 1 giai đoạn mới

08:47:48 26/06/2019
Thị trường đang tích lũy với những phiên tăng giảm đan xen cùng khối lượng khớp lệnh tăng dần sẽ bền hơn nhiều những phiên tăng sốc, nhưng không có khối lượng hỗ trợ. Nền giá đang được hình thành chuẩn bị cho 1 giai đoạn mới của thị trư...
Sức mua chạm đỉnh 2 tháng, Bitcoin vượt mức 11.400 USD/BIT

Sức mua chạm đỉnh 2 tháng, Bitcoin vượt mức 11.400 USD/BIT

08:45:42 26/06/2019
Giá Bitcoin đạt 11.437 USD vào cuối ngày 25/6 theo giờ Việt Nam. Đây là mức cao nhất trong 15 tháng qua.
Fed dập tắt hy vọng của giới đầu tư

Fed dập tắt hy vọng của giới đầu tư

08:42:42 26/06/2019
Hy vọng Fed giảm lãi suất ít dần cùng với nhiều thông tin tác động tiêu cực khác khiến giới đầu tư đẩy mạnh bán ra trong phiên thứ Ba (25/6), nhất là nhóm cổ phiếu công nghệ, khiến phố Wall giảm mạnh.
Căng thẳng tạm lắng dịu trên các thị trường năng lượng thế giới

Căng thẳng tạm lắng dịu trên các thị trường năng lượng thế giới

08:40:39 26/06/2019
Phiên giao dịch ngày thứ Ba, giá dầu trên thị trường Mỹ giảm. Giá dầu Mỹ như vậy giảm sau 3 phiên tăng liên tiếp bởi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang.
Chủ tịch Fed Jerome Powell thừa nhận chịu áp lực chính trị

Chủ tịch Fed Jerome Powell thừa nhận chịu áp lực chính trị

08:37:42 26/06/2019
Ngày 25/6, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell khẳng định ngân hàng trung ương này đang được cách ly khỏi những áp lực chính trị ngắn hạn, trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách tiền tệ Mỹ đang đắn do về việ...
Giá vàng tiếp tục lập đỉnh mới

Giá vàng tiếp tục lập đỉnh mới

08:23:41 26/06/2019
Giá vàng hôm nay 26/6 tiếp tục lập đỉnh mới khi vươn lên mức giá 1.430 USD/ounce.
Giá vàng ngừng tăng khi kỳ vọng Fed hạ lãi suất giảm mạnh

Giá vàng ngừng tăng khi kỳ vọng Fed hạ lãi suất giảm mạnh

08:21:47 26/06/2019
Phiên giao dịch ngày thứ Ba, có lúc giá vàng tăng cao nhưng sau đó để mất phần lớn thành quả tăng giá sau tuyên bố của chủ tịch Fed Jerome Powell không khỏi khiến người ta hoài nghi về khả năng Fed sẽ hạ lãi suất cơ bản đồng USD trong t...
Giá tiền ảo hôm nay (26/6): Sau Facebook, ngân hàng lớn nhất nước Mỹ tính ra mắt tiền điện tử vào cuối năm nay

Giá tiền ảo hôm nay (26/6): Sau Facebook, ngân hàng lớn nhất nước Mỹ tính ra mắt tiền điện tử vào cuối năm nay

08:16:07 26/06/2019
Ngân hàng lớn nhất nước Mỹ - JPMorgan Chase (JPM) dự kiến sẽ thí điểm đồng tiền điện tử riêng vào cuối năm nay.
Vàng "lấp lánh" trở lại

Vàng "lấp lánh" trở lại

08:10:20 26/06/2019
Chỉ trong 1 tháng, giá vàng trong nước tăng hơn 3 triệu đồng/lượng, chạm mốc cao nhất trong nhiều năm qua
Tổng thống Trump sẽ đặc biệt quan tâm đến tỷ giá các đồng tiền trong G20 sắp tới

Tổng thống Trump sẽ đặc biệt quan tâm đến tỷ giá các đồng tiền trong G20 sắp tới

08:05:48 26/06/2019
Không nên kỳ vọng quá nhiều vào khả năng giới chức Mỹ sẽ trở nên mềm mỏng hơn về quan điểm chính sách với đồng USD ngay cả khi ở thời điểm mà đồng USD giao dịch ở mức thấp nhất trong 3 tháng trong cuộc họp thượng đỉnh G-20 sắp tới đây.
Ảnh hưởng “đáng sợ” của đồng tiền số Libra

Ảnh hưởng “đáng sợ” của đồng tiền số Libra

08:00:45 26/06/2019
Đồng tiền số Libra có thể gây bất ổn cho các nền kinh tế mới nổi, nhà đồng sáng lập Facebook Chris Hughes khẳng định.
Nhận định thị trường phiên 25/6: Xem xét mua trading, ưu tiên các vị thế có sẵn

Nhận định thị trường phiên 25/6: Xem xét mua trading, ưu tiên các vị thế có sẵn

22:18:44 25/06/2019
Với tín hiệu giữ được sự tích cực từ MACD Histogram khi vẫn tiếp tục tăng, chúng tôi vẫn giữ quan điểm về khả năng thị trường sẽ tiếp tục giằng co quanh vùng kháng cự mạnh 960-965 này trong vài phiên tới.
Chứng khoán ngày 25/6: Cổ phiếu ngân hàng khiến VN-Index “kém sắc”

Chứng khoán ngày 25/6: Cổ phiếu ngân hàng khiến VN-Index “kém sắc”

22:15:48 25/06/2019
Thị trường chứng khoán ngày 25/6/2019: VN-Index đóng cửa mất hơn 2 điểm, trong đó áp lực lớn nhất đến từ cổ phiếu ngân hàng.
Góc nhìn kỹ thuật phiên 26/6: Cơ hội phục hồi của chỉ số vẫn giữ vững

Góc nhìn kỹ thuật phiên 26/6: Cơ hội phục hồi của chỉ số vẫn giữ vững

22:13:42 25/06/2019
Chỉ báo động lượng MACD vẫn tiếp tục duy trì tín hiệu lạc quan khi tiếp tục hướng lên vượt đường 0 cho thấy nhịp hồi phục và tăng điểm này vẫn có thể được duy trì.

Có thể bạn quan tâm

Nhà tắm hơi kiểu Hàn 'ảo diệu' mới nổi ở Đà Lạt

Nhà tắm hơi kiểu Hàn 'ảo diệu' mới nổi ở Đà Lạt

Du lịch

14:01:19 26/06/2019
Đến đây, khách vừa được trải nghiệm xông hơi, ngâm mình trong nước cà phê và chụp đủ góc ảnh đẹp.
Tạo hình cổ trang của các nam diễn viên TVB: Lâm Phong hay Trần Hạo Dân đẹp trai nhất?

Tạo hình cổ trang của các nam diễn viên TVB: Lâm Phong hay Trần Hạo Dân đẹp trai nhất?

Phim châu á

13:58:36 26/06/2019
Diễn viên TVB Huỳnh Nhật Hoa, Giang Hoa, Trần Hạo Dân, Mã Tuấn Vỹ, Lâm Phong rất phù hợp với những nhân vật cổ trang!
Phá vỡ bức tường vô hình, nhóm game thủ ‘xuyên không’ sang thế giới khác

Phá vỡ bức tường vô hình, nhóm game thủ ‘xuyên không’ sang thế giới khác

Game offline

13:57:27 26/06/2019
Cho dù đã nghiên cứu kĩ lưỡng về phương án để vượt qua bức tường vô hình này, kết quả mà các game thủ Red Dead Online nhận được vượt xa trí tưởng tượng của họ.
Tôi học được cách nấu chè khoai dẻo cực chuẩn của bạn thân người Đài Loan, ngon "không trượt phát nào"!

Tôi học được cách nấu chè khoai dẻo cực chuẩn của bạn thân người Đài Loan, ngon "không trượt phát nào"!

Ẩm thực

13:57:03 26/06/2019
Cách làm chè khoai dẻo chuẩn vị Đài Loan không hề khó như các bạn vẫn nghĩ đâu nhé! Nắng lên chuẩn bị một nồi chè ngọt mát đãi cả nhà thôi nào!
Đặng Thu Thảo khoe ảnh con gái cực đáng yêu khi hết ốm, fan phát hiện chi tiết giống nhau thú vị của hai mẹ con

Đặng Thu Thảo khoe ảnh con gái cực đáng yêu khi hết ốm, fan phát hiện chi tiết giống nhau thú vị của hai mẹ con

Sao việt

13:55:56 26/06/2019
Nàng Hậu đã khoe ảnh thiên thần nhỏ nhà mình diện đồ cực yêu xuất hiện sau trận ốm vừa qua.
Nữ sinh lớp 10 ở Nghệ An mất tích bí ẩn

Nữ sinh lớp 10 ở Nghệ An mất tích bí ẩn

Sự kiện nóng

13:55:19 26/06/2019
Trước khi mất tích, nữ sinh lớp 10 có xin bố mẹ lên huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) để chơi nhưng gia đình không đồng ý. Khi đi khỏi nhà cháu mặc quần bò màu xanh, áo sơ mi trắng đồng phục, đeo ba lô.
Benedict Cumberbatch hóa thân thành Thomas Edison, thắp sáng nhân loại trong trailer 'The Current War'

Benedict Cumberbatch hóa thân thành Thomas Edison, thắp sáng nhân loại trong trailer 'The Current War'

Phim âu - mỹ

13:55:02 26/06/2019
Sau nhiều lần bị trì hoãn, cuối cùng thì trailer tiếp theo của The Current War cũng được ra mắt khán giả với hành trình thắp sáng thế giới của Thomas Edison do Benedict Cumberbatch thủ vai.
Lãnh đạo cấp cao tập đoàn Hyundai sang Việt Nam

Lãnh đạo cấp cao tập đoàn Hyundai sang Việt Nam

Thế giới số

13:53:36 26/06/2019
Ông Han Seong Kwon, Chủ tịch thương mại toàn cầu của Hyundai Motor, đã đến tham quan Hyundai MPC Miền Đông (Xa Lộ Hà Nội, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương), sau một tháng nơi đây chính thức đi vào hoạt động với quy mô gần 10.000m2.
Chuyên gia tiết lộ 5 loại trái cây có thể ngăn chặn hói đầu

Chuyên gia tiết lộ 5 loại trái cây có thể ngăn chặn hói đầu

Làm đẹp

13:51:22 26/06/2019
Bác sĩ Bizrah, người sáng lập phòng khám Beyond Med Center ở Kensington (Úc), cho biết: Nguyên nhân phổ biến nhất gây rụng tóc, hói đầu ở nam hay nữ, là do di truyền.
Máy tính bảng tầm trung của Samsung lộ diện trên Geekbench

Máy tính bảng tầm trung của Samsung lộ diện trên Geekbench

Đồ 2-tek

13:49:39 26/06/2019
Mới đây, một thiết bị máy tính bảng của Samsung có số model SM-T545 này vừa xuất hiện trên trang đo hiệu năng Geekbench và nhờ đó mà một vài thông tin cấu hình đã được tiết lộ.
Tập 51 phim 'Về nhà đi con': Bật công tắc nữ tính vẫn thất tình, Dương kêu tên Bảo trong cơn say

Tập 51 phim 'Về nhà đi con': Bật công tắc nữ tính vẫn thất tình, Dương kêu tên Bảo trong cơn say

Phim việt

13:49:36 26/06/2019
Lần đầu dùng tới 13 chiếc váy mà ông Sơn (NSƯT Trung Anh) tặng mỗi dịp sinh nhật, Dương (Bảo Hân) trong tập 51 của phim Về nhà đi con khiến mọi người bất ngờ bởi tạo hình mới lạ.
Sau gần 1 tháng ra Big Update, sức hút của MU Awaken VNG vẫn chưa hạ nhiệt

Sau gần 1 tháng ra Big Update, sức hút của MU Awaken VNG vẫn chưa hạ nhiệt

Game online

13:46:15 26/06/2019
Phiên bản Big Update tháng 6 với hàng loạt tính năng và hoạt động mới dù đã ra mắt cộng đồng game thủ MU Awaken VNG được gần tròn một tháng, nhưng sức hút của nó thì vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.
Phà Vàm Cống chính thức ngưng hoạt động

Phà Vàm Cống chính thức ngưng hoạt động

Đời sống

13:40:04 26/06/2019
Tổng Cục đường bộ Việt Nam vừa có văn bản về việc tạm dừng hoạt động của Bến phà Vàm Cống thuộc Cụm phà Vàm Cống.
Vụ chồng hạ sát vợ ở Quảng Nam : Con trai phải bỏ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Vụ chồng hạ sát vợ ở Quảng Nam : Con trai phải bỏ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Trọng án

13:39:35 26/06/2019
Chính quyền địa phương đã cung cấp những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc người chồng ra tay sát hại vợ do mâu thuẫn trong ngày giỗ ở Quảng Nam.
PSM Makassar – Bình Dương: Ngoại binh đại chiến, chờ tiếp bước Hà Nội

PSM Makassar – Bình Dương: Ngoại binh đại chiến, chờ tiếp bước Hà Nội

Bóng đá việt nam

13:36:00 26/06/2019
Đứng trước khó khăn rất lớn khi phải làm khách trước PSM Makassar, song Bình Dương đang nắm trong tay lợi thế.