Có thể tận dụng rác thải để tái chế làm nguyên vật liệu cho các ngành sản xuất

Theo đại diện Tổng cục Môi trường, rác thải công nghiệp có thể tận dụng để làm nguyên vật liệu cho các ngành sản xuất, vừa tiết kiệm chi phí vừa bảo vệ môi trường.

Ngày 18/8, Báo điện tử VTC News tổ chức tọa đàm trực tuyến “Giải pháp giảm thiểu rác thải công nghiệp”.

Tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Thượng Hiền – Phó Tổng Cục trưởng, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu ý kiến về tầm quan trọng của việc đẩy mạnh các giải pháp giảm thiểu rác thải công nghiệp. Bởi hiện nay, xử lý rác thải đã và đang là một vấn đề nóng ở các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Có thể tận dụng rác thải để tái chế làm nguyên vật liệu cho các ngành sản xuất - Hình 1

Ông Nguyễn Thượng Hiền – Phó Tổng Cục trưởng, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Chất thải công nghiệp tại Việt Nam được thu gom, xử lý như thế nào, thưa ông?

Rác thải công nghiệp bao gồm 2 loại là chất thải nguy hại và chất thải rắn công nghiệp thông thường. Trong đó, chất thải công nghiệp thông thường phát sinh từ các hoạt động sản xuất công nghiệp, ước tính khoảng 25 triệu tấn/năm, còn chất thải nguy hại ước tính khoảng 1 triệu tấn/năm.

Hiện nay, các quy định về quản lý chất thải nói chung, trong đó có chất thải rắn công nghiệp nói riêng được thể hiện rất rõ trong Luật Bảo vệ môi trường 2014, Nghị định 38 và Nghị định 40 của Chính phủ.

Theo đó, chủ nguồn thải chất thải nguy hại phải có trách nhiệm phân định, phân loại, lưu giữ, tự xử lý hoặc chuyển cho các đơn vị chức năng xử lý theo quy định. Các chất thải công nghiệp thông thường được phép tận dụng để tái sử dụng, tái chế làm nguyên nhiên vật liệu cho các ngành khác.

Cụ thể, như làm tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện hoặc nếu hợp chuẩn, hợp quy để làm vật liệu xây dựng thì có thể làm các vật liệu xây dựng. Ngoài ra, nếu chúng ta quản lý tốt những loại chất thải này thì có thể tận dụng để làm nguyên nhiên vật liệu cho các ngành sản xuất.

Có thể tận dụng rác thải để tái chế làm nguyên vật liệu cho các ngành sản xuất - Hình 2

Nếu chúng ta quản lý tốt những loại chất thải thì có thể tận dụng để làm nguyên nhiên vật liệu cho các ngành sản xuất.

Ông Nguyễn Thượng Hiền

Video đang HOT

- Sự phình to của các làng nghề ngày càng khiến cho vấn đề môi trường trở nên nhức nhối. Theo ông, việc quản lý các làng nghề này trong thời gian qua đang gặp những khó khăn gì?

Dưới góc độ quản lý, chúng ta thấy rằng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành nhiều cơ chế, chính sách để quản lý ô nhiễm môi trường làng nghề, trong đó có nhiều giải pháp như di dời các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao ra khỏi làng nghề và các cụm công nghiệp để quản lý.

Nghị định 52 của Chính phủ quy định cụ thể về làng có nghề và làng nghề truyền thống. Các quy định này đưa ra các tiêu chí về bảo vệ môi trường. Nếu là làng nghề thì phải đáp ứng được các tiêu chí đó.

Thống kê cho thấy hiện nay có hơn 4.000 làng nghề, tuy nhiên không có nhiều làng nghề đáp ứng được những tiêu chí trên nên vẫn chỉ là làng có nghề chứ không phải là làng nghề.

Từ đó dẫn đến việc hình thành rất nhiều các khu làng nghề tái chế chất thải, làng nghề tái chế chất thải điện tử, tái chế giấy, tái chế nhựa và các làng nghề khác nhưng chưa hẳn được công nhận. Bởi nếu muốn được công nhận thì phải đáp ứng được các yêu cầu chung như đã nói trên, trong đó có tiêu chí bảo vệ môi trường.

Vấn đề khó khăn hiện nay là chúng ta đưa ra rất nhiều giải pháp để bảo vệ môi trường làng nghề như đưa các loại hình cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao ra khỏi khu dân cư và đưa vào các cụm công nghiệp.

Tuy nhiên trên thực tế, một số địa phương đã quy hoạch các cụm công nghiệp để đưa các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trong làng nghề ra nhưng người dân lại xây nhà ở và quay về làm nghề để sinh sống. Ngoài ra còn một số làng nghề làm việc theo thời vụ nên cũng khó kiểm soát.

Một vấn đề nữa đó là đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường đối với các làng nghề. Ví dụ như đối với khâu thu gom, phân loại chất thải rắn thì hệ thống thu gom hiện nay vẫn còn rất nhiều hạn chế.

Trong thời gian tới, chúng ta sẽ đẩy mạnh thêm nhiều giải pháp mới. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2022, quy định cụ thể về những vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề hiện nay.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng sẽ cùng các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng dự thảo Hội nghị Môi trường 2020, trong đó có các quy định về trách nhiệm của các cấp chính quyền đến cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong làng nghề. Ngoài ra còn có những lộ trình cụ thể về vấn đề di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, kéo dài trong khu dân cư trong làng nghề ra khỏi làng nghề.

- Năm 2019 xảy ra cuộc khủng hoảng về phế liệu nhập khẩu và các làng nghề tái chế từng đặt nước ta đứng trước nguy cơ trở thành bãi rác của thế giới. Vậy ở thời điểm đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra những quyết sách thế nào để kiểm soát tình trạng này, thưa ông?

Trước tình hình ùn tắc phế liệu ở cảng năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Thủ tướng ban hành Chỉ thị 27 về tăng cường công tác quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài về Việt Nam.

Sau khi Chỉ thị 27 ra đời, công tác về quản lý đối với phế liệu nhập khẩu được chấn chỉnh ngay. Sau đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục trình Thủ tướng ban hành Nghị định số 40, trong đó quy định chặt hơn về quản lý phế liệu nhập khẩu. Từ đó đến nay không còn chuyện ùn tắc phế liệu nhập khẩu.

Đối với các làng nghề, về cơ bản có rất ít các cơ sở sản xuất trong làng nghề đủ điều kiện đáp ứng về bảo vệ môi trường được phép nhập khẩu phế liệu. Do vậy, có thể nguồn phế liệu ở một số làng nghề tái chế trước đây là do một số doanh nghiệp lợi dụng chính sách đưa phế liệu nhập khẩu vào làng nghề.

Sau đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành một loạt chính sách tăng cường thanh tra, kiểm tra Chỉ thị 27, Nghị định 40, siết chặt lại việc nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài.

Các quy định này đã tác động rất lớn đến việc đưa lượng phế liệu nhập khẩu nước ngoài vào làng nghề. Hiện nay, chúng tôi tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra. Các làng nghề hiện nay chủ yếu là thu gom phế liệu từ trong nước chứ không phải là phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài đưa vào sản xuất.

Có thể tận dụng rác thải để tái chế làm nguyên vật liệu cho các ngành sản xuất - Hình 3

Có thể tận dụng rác thải công nghiệp để làm nguyên vật liệu cho các ngành sản xuất.

- Giải pháp để có thể tăng cường công tác quản lý chất thải công nghiệp trong khi nhiều doanh nghiệp vẫn còn vi phạm, thưa ông?

Đầu tiên, trong các điều luật, nghị định, thông tư quy định rất rõ về trách nhiệm của chủ nguồn thải, chất thải. Trong đó, chủ nguồn thải, chất thải phải phân định phân loại lưu giữ tự xử lý hoặc chuyển giao cho đơn vị chức năng xử lý.

Trong thời gian tới, Tổng cục Môi trường sẽ tham mưu cho Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng, trong đó có doanh nghiệp, để các doanh nghiệp thấy được việc thay đổi công nghệ, tiết kiệm sử dụng tài nguyên, nguyên nhiên liệu cũng là một trong những vấn đề để giảm thải rác thải, chất thải phát sinh. Tức là tập trung phòng ngừa và giảm thiểu.

Thứ hai, nếu các doanh nghiệp phát sinh chất thải ra rồi thì phải tăng cường phân định, phân loại để tận dụng các thành phần có ích, rồi chuyển giao cho các đơn vị chức năng để tái sử dụng, tái chế chất thải đó. Còn những chất thải không tận dụng được nữa thì phải chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định.

Trên thực tế, chúng ta thấy rằng, rất nhiều chất thải công nghiệp có thể tái sử dụng trực tiếp hoặc có thể tái chế được, nhưng hiện nay mọi người lại đang để lẫn với các loại chất thải khác cần phải xử lý. Như vậy, sẽ làm lãng phí tài nguyên.

Do đó, chúng ta phải tăng cường giải pháp về thay đổi công nghệ nguyên nhiên liệu đầu vào để giảm thiểu chất thải phát sinh, đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp.

Về trách nhiệm, Tổng cục Môi trường sẽ tham mưu cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, trong đó có việc xả trộm chất thải công nghiệp.

Đối với việc xử lý các hành vi vi phạm về môi trường, mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định 55 trong đó quy định mức xử phạt hành chính tương đối cao.

Ngoài ra, hành vi đổ trộm chất thải không chỉ bị xử lý về hành chính mà còn xử lý về hình sự theo quy định trong Bộ luật hình sự. Cụ thể, tổ chức, cá nhân nào nếu đổ trộm chất thải ra môi trường từ 3 tấn trở lên sẽ bị xử lý hình sự.

Do vậy, Tổng cục Môi trường sẽ tiếp tục tham mưu cho Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác kiểm tra. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan, đặc biệt là Bộ Công an để tăng cường hơn nữa về phòng ngừa đấu tranh đối với các vấn đề về môi trường bảo vệ môi trường.

- Giảm thiểu rác thải công nghiệp có phải chỉ là câu chuyện của riêng cơ quan quản lý? Trách nhiệm của doanh nghiệp cần được thể hiện như nào, thưa ông?

Như tôi đã nói, các chủ nguồn thải chất thải công nghiệp cần phải tăng cường các biện pháp giải pháp về giảm thiểu tối đa lượng chất thải phát sinh. Còn đối với chất thải phát sinh rồi thì phải phân định, phân loại các thành phần có ích theo chất thải.

Khi không tự xử lý được theo quy định thì phải chuyển cho tổ chức, cá nhân có chức năng xử lý chất thải theo quy định. Tuyệt đối không được tự ý thải trộm ra ngoài môi trường hoặc chuyển giao cho đơn vị không có chức năng xử lý.

Xin cảm ơn ông!

Vì sao không xử phạt được ô tô đỗ tràn lan ở Khu đô thị Ngoại giao đoàn?

Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa lý giải việc chưa thể xử lý đối với ô tô đỗ tràn lan dọc các tuyến đường trong Khu đô thị Ngoại giao đoàn.

Ông Lưu Ngọc Hà - Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa ký báo cáo việc tiếp thu, trả lời các kiến nghị cử tri và nhân dân trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong đó, cử tri trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm kiến nghị có giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng xe ô tô đỗ dọc các tuyến đường trong Khu đô thị Ngoại giao đoàn (phường Xuân Tảo) và trong các tổ dân phố.

Vì sao không xử phạt được ô tô đỗ tràn lan ở Khu đô thị Ngoại giao đoàn? - Hình 1

Một góc Khu đô thị Ngoại giao đoàn, Hà Nội.

Giải đáp việc này, UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết, Dự án Khu ngoại giao đoàn có nhiều tuyến đường 2 chiều có dải phân cách cứng, mặt cắt mỗi bên đường rộng đủ trên 2 làn xe, đang trong giai đoạn hoàn thiện về hạ tầng kỹ thuật. Các tuyến đường này vẫn chưa được bàn giao hoặc bàn giao một phần cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền nên chưa được đặt tên.

Việc tổ chức giao thông tại khu vực vẫn chưa được tổ chức đồng bộ. Toàn bộ trên các tuyến đường đều không có biển cấm dừng, đỗ xe nên công tác kiểm tra, xử lý vi phạm không có căn cứ pháp lý theo đúng quy định. Các phương tiện xe ô tô dừng đỗ tại đây hầu hết là phương tiện của các tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc cư trú tại các tòa nhà trong khu đô thị.

Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm khẳng định, sau khi tuyến đường và hạ tầng giao thông các tuyến đường được bàn giao cho cơ quan chức năng quản lý, UBND quận này sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Đội Thanh tra giao thông vận tải quận Bắc Từ Liêm tiến hành khảo sát giao thông. Đồng thời đề xuất đến các cơ quan chức năng tổ chức giao thông trên tuyến đường trên phù hợp với tình hình giao thông tại khu vực.

Trước đó báo chí cũng phản ánh, trong thời gian dài chờ chủ đầu tư là Tổng Công ty Xây Dựng Hà Nội làm thủ tục để đưa vào vận hành bãi đỗ xe, nhiều người dân tại Khu đô thị Ngoại giao đoàn đã tận dụng vỉa hè, lòng đường để đậu đỗ ô tô tạo nên hình ảnh nhếch nhác, gây mất an toàn giao thông.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
TP.HCM: Các nhà thờ đổ chuông sầu, tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-1908:37Bà Phương Hằng bị VTV24 chỉ đích danh, tiết lộ tin nóng về livestream có dấu hiệu vi phạm pháp luật01:33Tài xế xe máy bị nghiền nát dưới bánh tàu hỏa - ám ảnh clip hiện trường00:16ẢNH: Người dân TP.HCM thắp hoa đăng, chắp tay cầu nguyện cho những nạn nhân đã mất trong đại dịch Covid-1901:343 con bị bắt cóc cùng lúc, bố mẹ kiên trì đứng 1 chỗ bán thịt suốt 26 năm và cái kết04:36Đang cháy lớn tại quán bar ở TP.HCM, khói cuồn cuộn bốc lên00:12Thấy cô bé đi xe đạp bần thần trước dòng lũ dữ, tài xế xe tải làm 1 hành động khiến CĐM “thả tim”03:19Nữ tài xế xe công nghệ vay tiền mở trạm cưu mang chó mèo07:171,03 triệu liều vắc xin Covid-19 Made in Việt Nam đầu tiên đã xuất xưởng23:29Ông bố chở bình ô xy cứu con đêm giãn cách xã hội: 'Con không còn đau'04:15Hai vợ chồng già cùng 3 chú chó sống lang thang, lượm ve chai mưu sinh02:55TP.HCM khoảng 1.000 ca F0/ngày: Xe ôm công nghệ, shipper tiếp xúc nhiều người, dùng cách nào bảo vệ mình27:23Thực hư hình ảnh những em học sinh phải cách ly tập trung ở lều bạt?02:02Đằng sau bức ảnh hàng ghế với hoa và đèn tưởng niệm xếp dọc con hẻm nhỏ Sài Gòn: "Nơi tôi ở, có ba mẹ tôi đã nằm xuống vì Covid-19…"03:10Cấp giấy chứng nhận ngay sau tiêm mũi 2 phòng Covid-19 để dân thuận tiện đi lại23:17‘Hà Nội buộc cách ly người từ TP.HCM, Bình Dương về là không hợp lý’21:02Bé trai 3 tuổi tử vong thương tâm ở trường mầm non nghi do nuốt đinh vít03:21Con gái ôm di ảnh cha thả hoa đăng trong lễ tưởng niệm ở Hà Nội: Thương cho tất cả nạn nhân đã ra đi vì Covid-1902:34Cận cảnh 2 khu điều trị F0 hơn 800 giường bệnh sắp đưa vào hoạt động ở Thừa Thiên Huế00:28Mưa lũ gây thiệt hại cho miền Trung hơn 36.000 tỉ đồng03:42

Tiêu điểm

Vụ clip sốc người phụ nữ bị 4 gã đàn ông hiếp dâm tập thể: Nạn nhân mới 16 tuổi, xảy ra tại Hà Tĩnh
14:00:43 26/11/2021
Một hộ dân được hỗ trợ 2.000 đồng sau cơn bão
13:35:21 26/11/2021
Đang cháy lớn tại quán bar ở TP.HCM, khói cuồn cuộn bốc lên
17:46:51 26/11/2021
TT Thích Nhật Từ: Luật Phật không cấm cư sĩ thi thể hình, hát tình ca; Bồng Lai thì khác
16:24:07 26/11/2021
Chồng đập bình gas gây cháy nhà, vợ và hai con tử vong
09:20:58 26/11/2021
Tài xế xe tải đường dài ngủ gật, tông vào quán ăn, làm chết nữ chủ quán
14:51:39 27/11/2021
1,03 triệu liều vắc xin Covid-19 Made in Việt Nam đầu tiên đã xuất xưởng
10:27:44 26/11/2021
Phạt người chửi 'truyền thông phản động' ở buổi livestream của bà Phương Hằng
13:32:01 26/11/2021
Vụ Bí thư Cô Tô bị tố hiếp dâm: Vì sao hàng loạt lãnh đạo bị kỷ luật?
14:25:23 27/11/2021
TPHCM bất ngờ phát thực phẩm chức năng "Kovir" dùng cho F0: Sở Y tế nói gì?
08:03:52 26/11/2021

Thông tin đang nóng

Bị hỏi có chịu ở bên Trương Bá Chi không nếu được chọn lại từ đầu, Tạ Đình Phong có câu trả lời khiến fan rơi nước mắt
17:22:12 27/11/2021
Dân mạng ngao ngán thái độ của vợ Thương Tín sau khi biết chồng được hỗ trợ cho ở biệt thự 5 tầng
17:46:54 27/11/2021
Ca sĩ Chí Thành đích thân thông báo về bệnh tình: Không thở được, mong muốn 1 điều gây xót xa
16:45:15 27/11/2021
Ông Lê Tùng Vân - Tịnh thất Bồng Lai dạy các 'chú tiểu' học bằng phương pháp siêu phàm?
20:13:22 27/11/2021
Tim và Trương Quỳnh Anh "gương vỡ lại lành" sau ly hôn, có cả hint rõ ràng nhưng sự thật ra sao?
19:25:05 27/11/2021
Ca sĩ Chí Thành nhiễm Covid-19 khi đang điều trị bệnh nặng, tình hình hiện tại gây lo lắng
17:52:28 27/11/2021
Hotgirl Tiktok bị chồng sát hại giấu thi thể trong tủ lạnh, nguyên nhân bắt nguồn từ hành động không đứng đắn của cô gái
16:55:04 27/11/2021
Clip gây bức xúc: Giải vây cho đồng bọn, nam thanh niên "hổ báo" đập phá vào xe của cảnh sát
16:42:03 27/11/2021
Vợ bệnh nặng tôi mang con riêng về công khai, cô ấy bật dậy nói câu khiến tôi ngất lịm
20:29:52 27/11/2021
Đời tư ồn ào của tỷ phú Châu Trác Hoa trước khi bị bắt
19:42:43 27/11/2021

Tin mới nhất

Thủ tướng: Thúc đẩy sản xuất bằng được thuốc điều trị, vaccine COVID-19 trong nước

18:04:32 27/11/2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần hỗ trợ, thúc đẩy để sản xuất bằng được vaccine và thuốc điều trị COVID-19 trong nước, nhưng phải bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả

Khi "chim sẻ" chuyển đổi số, nông sản truy xuất tận ruộng, bán đi muôn nơi thu trăm tỷ

17:49:39 27/11/2021
Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan nhiều lần ví von, hợp tác xã như những con chim sẻ, nếu biết tập hợp lại sẽ có sức mạnh của đại bàng

11 điều các doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý khi Trung Quốc áp lệnh mới trong nhập khẩu nông sản

17:40:43 27/11/2021
Từ ngày 1/1/2022, Trung Quốc sẽ chính thức áp Lệnh 248, 249 về đăng ký doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm vào Trung Quốc và biện pháp quản lý an toàn thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc

Hai bé sinh đôi bị bố mẹ chối bỏ giữa mùa dịch, ông bà nghèo không biết lấy gì nuôi cháu

16:57:38 27/11/2021
Hai bé gái sinh đôi xinh xắn, đáng yêu nhưng vừa chào đời được vài ngày đã bị bố mẹ bỏ lại bệnh viện rồi đi biệt tích, không một lời dặn dò

Tết đến nơi mà chưa thấy thương lái "ghé thăm", thủ phủ hoa cúc ở Khánh Hòa lo lắng

16:39:23 27/11/2021
Trái ngược với mọi năm, vụ hoa Tết năm nay tại phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) vô cùng ảm đạm vì dịch Covid-19

Giá mít Thái hôm nay 27/11: Ngừa mít xơ đen như thế nào, cách nhận biết mít xơ đen?

16:17:49 27/11/2021
Cập nhật giá mít Thái hôm nay 27/11 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít bằng với hôm qua-13.000 đồng/kg. Các vựa mít cho hay, đã ăn hàng mít Kem lớn dễ trở lại

Hà Giang: Cho cá tầm lên núi, vỗ béo bò, nuôi lợn đặc sản, nhà nông thu tiền đều tay

15:58:08 27/11/2021
Những năm qua, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (TTKNQG) đã đầu tư nhiều mô hình, dự án khuyến nông tại các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có tỉnh Hà Giang

Bạc Liêu: Lúa thơm-tôm sạch là mô hình giúp nông dân khỏe mạnh, làm giàu

15:55:27 27/11/2021
Vượt qua nhiều khó khăn do dịch COVID-19 cũng như giá phân bón liên tục gia tăng, tỉnh Bạc Liêu đã hoàn thành kế hoạch sản xuất lúa trên đất tôm năm 2021 với gần 39.000 ha

Trúng mùa ớt chỉ thiên, nông dân nơi này của tỉnh Hậu Giang hái mỏi tay, bán 25.000 đồng/ký

15:11:20 27/11/2021
Hiện nay, nông dân trồng ớt chỉ thiên ở thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) rất phấn khởi vì thương lái thu mua với giá 25.000 đồng/kg

Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa tiêu hủy 4.390 mét lưới dùng bẫy chim trời trái phép

15:08:57 27/11/2021
Từ đầu năm đến nay, lực lượng Kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Hà trung (tỉnh Thanh Hóa) đã phối hợp với UBND các xã, phường, lực lượng chức năng trên địa bàn, tổ chức kiểm tra, tháo dỡ và tiêu hủy 4.390 mét lưới, 280 cọc giăng lưới......

Mùa mưa lũ lịch sử khiến miền Trung thiệt hại 36.000 tỷ đồng

14:48:48 27/11/2021
Năm 2020, mưa lũ lịch sử, lũ quét, sạt lở đất xảy ra trên diện rộng tại khu vực miền Trung gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản. Ước tính thiệt hại về kinh tế lên tới hơn 36.000 tỷ đồng

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại 23 dự án ở khu kinh tế Dung Quất

14:47:58 27/11/2021
Kết quả thanh tra 23 dự án đầu tư ngoài ngân sách tại KKT Dung Quất cho thấy nhiều sai phạm. Những sai phạm này liên quan đến trách nhiệm của Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

Cận cảnh những cây gỗ "khủng" trong rừng đặc dụng chỉ còn lại gốc

14:44:13 27/11/2021
Lực lượng chức năng Quảng Trị đã kiểm tra và ghi nhận hàng chục cây gỗ trong Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa bị chặt hạ, có cây gỗ đường kính gần cả mét còn nằm tại hiện trường

Hải Dương tính phương án cho F0 điều trị tại nhà

14:35:38 27/11/2021
Hiện nay, tỉnh Hải Dương đã xuất hiện các ca F0 nằm rải rác ở 12/12 huyện, thành phố. Tỉnh này đã cho các F1 tự cách ly ở nhà, trường hợp quá tải có thể sẽ cho F0 điều trị tại nhà nếu đủ điều kiện

Chàng kỹ sư IT bỏ nghề, chế tạo chuông gió nhạc thiền từ kim loại vô tri

14:13:58 27/11/2021
Từ một kỹ sư công nghệ thông tin, anh Trần Ngọc Hồng Đức (ngụ quận Bình Thạnh) tạm gác công việc, trở về nhà mở xưởng sản xuất chuông gió nhạc thiền từ các loại ống kim loại vô tri vô giác

Những bãi bồi sông Hồng hoang sơ vắng dấu chân người ở Hà Nội

14:08:41 27/11/2021
Sông Hồng chảy qua địa phận TP Hà Nội tạo ra hàng trăm bãi bồi lớn nhỏ khác nhau giữa dòng

Làm rõ nguyên nhân hổ nuôi nhốt ở khu sinh thái bất ngờ chết

14:00:36 27/11/2021
Cá thể hổ được nuôi nhốt tại một khu sinh thái ở xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, Nghệ An bất ngờ chết và đã được tổ chức tiêu hủy

Vụ nhận 2.000 đồng hỗ trợ bão: "Tôi quá bất ngờ nhưng không bức xúc"

13:56:57 27/11/2021
Khi nhận tiền, tôi quá bất ngờ chứ không bức xúc. Hỗ trợ như thế thì để làm gì?, người phụ nữ nhận hỗ trợ bão 2.000 đồng bày tỏ

Kỷ luật Đội trưởng quản lý thị trường "vòi vĩnh" lái xe chở hàng lậu

13:44:09 27/11/2021
Ông Nguyễn Văn Danh - cán bộ quản lý thị trường ở tỉnh Bình Định - bị cảnh cáo vì có dấu hiệu nhũng nhiễu, vòi vĩnh đối với tài xế lái xe chở thuốc lá lậu

Hà Nội nói gì về kiến nghị phát triển mạnh "kinh tế đêm"?

13:37:40 27/11/2021
Mới đây, cử tri quận Cầu Giấy đã đề nghị UBND thành phố nghiên cứu, có giải pháp nhằm khai thác và phát triển mạnh hơn nữa kinh tế đêm của Hà Nội

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sỹ

13:33:46 27/11/2021
Chiều 26/11 (giờ địa phương), tại tòa nhà Quốc hội Liên bang Thụy Sỹ tại thủ đô Berne, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Liên bang Thụy Sỹ Andreas Aebi

Tài xế thở phào khi qua trạm thu phí bỏ hoang từng xảy ra nhiều tai nạn

13:30:54 27/11/2021
Sau hơn một tuần thi công, việc tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng tại Trạm thu phí Cầu Rác trên quốc lộ 1A (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã hoàn thành, tạo độ êm, an toàn cho người và phương tiện qua lại

Cảnh sát đu dây giải cứu người dân mắc kẹt trong đám cháy chung cư ở TPHCM

13:19:28 27/11/2021
Hơn 200 chiến sĩ các đơn vị PCCC&CNCH Công an TPHCM tham gia diễn tập phòng cháy, cứu hộ, cứu nạn ở một khu chung cư

Thủ tướng yêu cầu sản xuất bằng được vaccine Covid-19 trong nước

13:15:06 27/11/2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất bằng được vaccine phòng Covid-19, nhưng phải bảo đảm an toàn, hiệu quả và bảo đảm công khai, minh bạch

Giá cà phê hôm nay 27/11: Robusta tiếp tục tăng, vượt mốc 2.300 USD/tấn nhưng niềm vui chưa trọn với nhà nông

12:44:35 27/11/2021
Giá cà phê hôm nay 27/11 trong khoảng 40.800 - 41.600 đồng/kg. Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo, trong niên vụ cà phê mới 2021/2022 Việt Nam sẽ xuất khẩu tăng 980.000 bao cà phê, tức tăng khoảng 4,47% so với xuất khẩu của niên vụ cà phê vừa qua

Thị trường ngày 27/11: Giá dầu giảm 10 USD/thùng, kim loại công nghiệp, quặng sắt, cao su đồng loạt giảm

11:10:16 27/11/2021
Phiên giao dịch ngày cuối tuần tin tức về biến thể mới của virus corona được tìm thấy tại Nam Phi khiến các nhà đầu tư lo lắng, làm các hàng hóa đồng loạt giảm trong đó giá dầu giảm khoảng 10 USD/thùng, giảm một ngày lớn nhất kể từ thán...

Đi khám chữa bệnh, mắc COVID tại bệnh viện, ai chi trả?

09:02:19 27/11/2021
Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã thống nhất hướng dẫn bổ sung cho các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế về việc xác định chi phí khám, chữa bệnh nội trú liên quan đến điều trị bệnh COVID-19

Bệnh viện Quân y 175 tiêm hơn 3.200 mũi vắc xin cho công dân Nhật Bản

08:56:34 27/11/2021
Bệnh viện Quân y 175 đã tiêm chủng đảm bảo an toàn hơn 3.200 mũi vắc xin cho công dân Nhật Bản sinh sống và làm việc tại TP.HCM, đồng thời trích nguồn vắc xin từ Tổng lãnh sự Nhật Bản dôi dư để hỗ trợ các tỉnh với tổng số 14.000 liều

Có thể bạn quan tâm

Phản ứng của khán giả Mỹ khi nghe Chi Pu hát tại quán bar, liệu có phải 'con ghẻ quốc dân, con cưng quốc tế'?

Nhạc việt

22:46:39 27/11/2021
Từ khi sang Mỹ, Chi Pu liên tục gây xôn xao mạng xã hội với loạt hoạt động của mình tại xứ cờ hoa. Ngoài những chuyến tham quan, cô còn có cơ hội gặp các ngôi sao nổi tiếng và đặc biệt là tái xuất sân khấu, thể hiện khả năng ca hát gây ...

Báo Trung công khai khen hot boy gốc Việt diễn như "thần tiên", còn ưu ái gọi bom tấn đam mỹ bằng 2 từ không thể tin nổi!

Phim châu á

22:45:48 27/11/2021
Danh tiếng của mỹ nam gốc Việt Nanon đã lan sang tận Trung Quốc nhờ phim đam mỹ Bad Buddy

Mỹ lo Trung Quốc "thế chân" ở quần đảo chiến lược

Thế giới

22:45:30 27/11/2021
Một số quan chức Mỹ lo ngại rằng, Trung Quốc có thể thắng Mỹ trong cuộc đua cạnh tranh ảnh hưởng ở quần đảo chiến lược Marshall, giúp Bắc Kinh củng cố hơn nữa vị thế ở châu Á - Thái Bình Dương

Phản ứng của người trẻ trước đề xuất bỏ khẩu hiệu 'Tiên học lễ, hậu học văn'

Học hành

22:43:36 27/11/2021
 Theo ý kiến nhiều bạn trẻ, khẩu hiệu Tiên học lễ, hậu học văn không đơn thuần  là chữ “lễ” trong “Tiên học lễ” mà bao hàm cả nền tảng đạo đức và văn hóa

5 nhân vật Harry Potter có số phận xui xẻo, bi kịch nhất do fan bình chọn: Thầy Snape đau đớn là thế liệu có khổ bằng cái tên cuối cùng?

Phim âu mỹ

22:36:33 27/11/2021
Fan Harry Potter đã bình chọn những nhân vật có số phận xui xẻo, bi kịch nhất loạt phim này

Chí Thành hé lộ lý do chia tay Việt Phương Thoa, quyết làm rõ tin đồn “trai bao” xôn xao MXH

Netizen

22:34:22 27/11/2021
Chí Thành và nữ chủ tịch giả danh Việt Phương Thoa từng là một trong những cặp đôi được yêu quý hàng đầu trên TikTok

Nhan sắc sau khi sinh con của mỹ nhân Hoa ngữ trên màn ảnh: Triệu Lệ Dĩnh xuống cấp trông thấy, duy nhất 1 người vẫn trẻ đẹp bất ngờ

Hậu trường phim

22:31:53 27/11/2021
Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Ngô Thiến... đều có sự thay đổi về nhan sắc sau một lần sinh nở

Đi họp lớp với bạn cũ ai cũng dẫn theo chồng, tôi vô tình nhìn thấy người đàn ông quen thuộc để rồi đứng không vững

Tâm sự

22:30:06 27/11/2021
Đi họp lớp với bạn cũ ai cũng dẫn theo chồng, tôi vô tình nhìn thấy người đàn ông quen thuộc để rồi đứng không vững

Song Joong Ki nắm chặt tay Jeon Yeo Bin, ngày công khai hẹn hò sẽ không còn xa?

Sao châu á

22:28:27 27/11/2021
Mới đây, lễ trao giải danh giá Rồng Xanh đã chính thức diễn ra với sự tham gia của dàn diễn viên đình đám như Kwang Soo, Jo In Sung, Kim Hye Soo, Krystal, Jo In Sung

Tham khảo cách chăm sóc da căng bóng mùa lạnh từ dàn mỹ nhân Việt

Phong cách sao

22:24:26 27/11/2021
Hội mỹ nhân Việt như Á hậu Huyền My, MC Mù Tạt, MC Thu Hương,... sở hữu làn da căng bóng, trắng hồng tự nhiên ngay cả khi thời tiết mùa đông khô lạnh nhờ sử dụng TPBVSK viên sáng đẹp da Lipko

Côn đồ ép ngư dân vào cảng cá lậu để cưỡng đoạt tài sản

Pháp luật

22:15:42 27/11/2021
Một nhóm đối tượng tại Quảng Bình đã đe dọa, ép buộc các chủ tàu khai thác hải sản và thương lái phải tập kết mua bán tại một cảng cá lậu nhằm cưỡng đoạt tài sản với số tiền trên 800 triệu đồng

Chờ đợi Ronaldo cán mốc 800 bàn trong sự nghiệp

Bóng đá thế giới

22:15:38 27/11/2021
Siêu sao Cristiano Ronaldo có thể cán mốc 800 pha lập công trong sự nghiệp, nếu như ghi bàn vào lưới Chelsea tại vòng 13 Ngoại hạng Anh