cơ quan palestine

Bộ trưởng Quốc phòng Israel phác thảo kế hoạch đối với Gaza hậu xung đột

Thế giới

19:13:03 05/01/2024
Ngày 4/1, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant công bố kế hoạch đối với việc quản lý Dải Gaza sau khi kết thúc cuộc xung đột hiện nay.