Cổ phiếu LTG tăng 6 phiên liên tiếp trước ngày báo lợi nhuận sau thuế

Giá cổ phiếu LTG của Tập đoàn Lộc Trời tăng liên tiếp 6 phiên trước khi tập đoàn công bố báo cáo tài chính với lợi nhuận ròng sau thuế quý 4/2020 tăng gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2019.

Trong phiên giao dịch ngày 5/2, giá cổ phiếu LTG tăng gần 5% lên mức 26.900 đồng. Trong 5 phiên giao dịch trước đó, giá kết phiên của cổ phiếu LTG đều tăng. Trong vòng một tuần, giá cổ phiếu LTG tăng gần 20% – một tỷ lệ đáng mơ ước trong bối cảnh thị trường phục hồi nhẹ sau “trận bão” tuần trước.

Báo cáo tài chính quý IV/2020 Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời cho thấy doanh thu tăng mạnh, khiến lợi nhuận ròng sau thuế tăng gần 4 lần so với cùng kỳ.

Riêng 3 tháng cuối năm 2020, doanh thu thuần của tập đoàn đạt gần 3.534 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ 2019. Hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ trong mảng thuốc bảo vệ thực vật mang về cho Lộc Trời hơn 2.100 tỷ đồng, tương đương gần 60% tổng doanh thu hợp nhất. Tăng trưởng ở mảng thuốc bảo vệ thực vật cũng là động lực chính giúp doanh thu thuần tập đoàn nông nghiệp lớn nhất Việt Nam tăng mạnh trong quý vừa qua, bất chấp đà suy giảm doanh thu của 3 quý liền trước.

Cổ phiếu LTG tăng 6 phiên liên tiếp trước ngày báo lợi nhuận sau thuế - Hình 1

Cũng trong quý IV/2020, giá vốn hàng bán tăng thấp hơn giúp lợi nhuận gộp của Lộc Trời tăng 86%, đạt 711 tỷ đồng, biên lãi gộp tăng tương ứng từ 19,2% lên 20,1%.

Trong kỳ, do quy mô doanh thu tăng trưởng mạnh nên hầu hết chi phí đầu ra của Lộc Trời đều tăng so với cùng kỳ, với chi phí tài chính tăng hơn 40%; chi phí bán hàng tăng 44%; và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 84%.

vẫn thu về khoản lợi nhuận trước thuế hơn 212 tỷ đồng, tăng 183% so với quý IV/2019. Lợi nhuận sau khi trừ thuế Thu nhập doanh nghiệp của Lộc Trời cũng là gần 164 tỷ, gấp gần 4 lần cùng kỳ. Đây cũng là mức lợi nhuận quý cao nhất trong năm 2020 của doanh nghiệp.

Video đang HOT

Theo lãnh đạo công ty, lý do chính giúp lợi nhuận sau thuế quý IV trên báo cáo tài chính hợp nhất tăng mạnh là do đà tăng của doanh thu, đặc biệt ở mảng bán thuốc bảo vệ thực vật.

Dù vậy, do đà suy giảm của 3 quý liền trước, Tập đoàn Lộc Trời vẫn không tránh được năm suy giảm doanh thu thứ 2 liên tiếp, với hơn 7.505 tỷ đồng cả năm. So với năm liền trước, mức thu kể trên đã giảm gần 10%.

Trong cơ cấu thu năm nay, thuốc bảo vệ thực vật vẫn chiếm đa số với hơn 4.500 tỷ, chiếm gần 59% doanh thu hợp nhất. Tuy vậy, số thu này đã giảm 12% so với năm liền trước.

Tượng tư, nguồn thu lớn thứ 2 của Lộc Trời là mảng lương thực năm qua mang về hơn 2.100 tỷ, chiếm 28% tổng thu hợp nhất nhưng cũng giảm 11% so với năm liền trước.

Dù đã tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng chi phí tài chính và chi phí bán hàng, nhưng việc hụt thu hơn 800 tỷ đồng trong cả năm đã khiến lợi nhuận trước thuế của Lộc Trời sụt giảm nhẹ, đạt 453 tỷ đồng.

Phải nhờ số chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp năm vừa qua thấp hơn năm 2019 nên lãi ròng sau thuế cả năm của tập đoàn này mới ghi nhận mức tăng trưởng dương, đạt 369 tỷ đồng, vượt 2,5% kế hoạch đề ra cả năm.

Đến cuối năm 2020, tổng tài sản cân đối nguồn vốn của Tập đoàn Lộc Trời đạt trên 6.900 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm.

Lộc Trời thu hơn 4.500 tỷ đồng từ thuốc trừ sâu

Trong quý cuối năm 2020, Tập đoàn Lộc Trời ghi nhận doanh thu tăng hơn 77% so với cùng kỳ, đạt hơn 3.500 tỷ. Trong đó, doanh thu từ thuốc bảo vệ thực vật chiếm hơn 2.100 tỷ đồng.

Lộc Trời thu hơn 4.500 tỷ đồng từ thuốc trừ sâu - Hình 1

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (LTG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2020 với khoản doanh thu tăng mạnh, qua đó giúp lợi nhuận ròng sau thuế tăng gần 4 lần so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng 3 tháng cuối năm 2020, tập đoàn nông nghiệp có quy mô lớn nhất Việt Nam ghi nhận gần 3.534 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 77% so với cùng kỳ 2019.

Đáng chú ý, trong cơ cấu doanh thu quý vừa qua, hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ trong mảng thuốc bảo vệ thực vật mang về cho doanh nghiệp hơn 2.100 tỷ đồng, tương đương gần 60% tổng doanh thu hợp nhất. Tăng trưởng ở mảng thuốc bảo vệ thực vật cũng là lý do chính giúp doanh thu thuần tập đoàn này tăng mạnh trong quý vừa qua, bất chấp đà suy giảm doanh thu của 3 quý liền trước.

Cũng trong quý IV/2020, giá vốn hàng bán tăng thấp hơn giúp lợi nhuận gộp của Lộc Trời tăng 86%, đạt 711 tỷ đồng, biên lãi gộp tăng tương ứng từ 19,2% lên 20,1%.

Trong kỳ, do quy mô doanh thu tăng trưởng mạnh nên hầu hết chi phí đầu ra của Lộc Trời đều tăng so với cùng kỳ, với chi phí tài chính tăng hơn 40%; chi phí bán hàng tăng 44%; và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 84%.

tỷ đồngKẾT QUẢ KINH DOANH HÀNG QUÝ CỦA TẬP ĐOÀN LỘC TRỜIDoanh thu thuầnLợi nhuận sau thuếI/2019IIIIIIVI/2020IIIIIIV-1k01k2k3k4k

Tuy vậy, đại gia nông nghiệp miền Tây vẫn thu về khoản lợi nhuận trước thuế hơn 212 tỷ đồng, tăng 183% so với quý IV/2019. Lợi nhuận sau khi trừ thuế Thu nhập doanh nghiệp của Lộc Trời cũng là gần 164 tỷ, gấp gần 4 lần cùng kỳ. Đây cũng là mức lợi nhuận quý cao nhất trong năm 2020 của doanh nghiệp.

Theo lãnh đạo công ty, lý do chính giúp lợi nhuận sau thuế quý IV trên báo cáo tài chính hợp nhất tăng mạnh là do đà tăng của doanh thu, đặc biệt ở mảng bán thuốc bảo vệ thực vật.

Dù vậy, do đà suy giảm của 3 quý liền trước, Tập đoàn Lộc Trời vẫn không tránh được năm suy giảm doanh thu thứ 2 liên tiếp, với hơn 7.505 tỷ đồng cả năm. So với năm liền trước, mức thu kể trên đã giảm gần 10%.

Trong cơ cấu thu năm nay, thuốc bảo vệ thực vật vẫn chiếm đa số với hơn 4.500 tỷ, chiếm gần 59% doanh thu hợp nhất. Tuy vậy, số thu này đã giảm 12% so với năm liền trước.

Tượng tư, nguồn thu lớn thứ 2 của Lộc Trời là mảng lương thực năm qua mang về hơn 2.100 tỷ, chiếm 28% tổng thu hợp nhất nhưng cũng giảm 11% so với năm liền trước.

Dù đã tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng chi phí tài chính và chi phí bán hàng, nhưng việc hụt thu hơn 800 tỷ đồng trong cả năm đã khiến lợi nhuận trước thuế của Lộc Trời sụt giảm nhẹ, đạt 453 tỷ đồng.

Phải nhờ số chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp năm vừa qua thấp hơn năm 2019 nên lãi ròng sau thuế cả năm của tập đoàn này mới ghi nhận mức tăng trưởng dương, đạt 369 tỷ đồng, vượt 2,5% kế hoạch đề ra cả năm.

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản cân đối nguồn vốn của Tập đoàn Lộc Trời đạt trên 6.900 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm.

Đáng chú ý, khoản mục tăng mạnh trong năm vừa qua của doanh nghiệp này là tiền và các khoản tương đương tiền, với mức tăng hơn 4 lần, đạt 547 tỷ. Trong đó, tiền mặt tăng gần 5 lần, đạt 396 tỷ và các khoản tương đương tiền tăng 3,5 lần, đạt 151 tỷ đồng.

Tập đoàn Lộc Trời hiện cũng có 349 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, gồm 60 tỷ đầu tư mua trái phiếu của Công ty CP Sovico phát hành kỳ hạn 6 tháng hưởng lãi 8-8,7%/năm và 290 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn. Hiện tổng lượng tiền gửi và đầu tư ngắn hạn của doanh nghiệp này đã đạt gần 900 tỷ, tương đương 13% tổng tài sản.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
TP.HCM: Các nhà thờ đổ chuông sầu, tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-1908:37Phóng sự đặc biệt đường dây mua bán nội tạng - kỳ 2: Cuộc trao đổi trực tiếp với "cò", xúi người bán dọa tự tử để thuyết phục gia đình04:21Bà Phương Hằng bị VTV24 chỉ đích danh, tiết lộ tin nóng về livestream có dấu hiệu vi phạm pháp luật01:33Tài xế xe máy bị nghiền nát dưới bánh tàu hỏa - ám ảnh clip hiện trường00:163 con bị bắt cóc cùng lúc, bố mẹ kiên trì đứng 1 chỗ bán thịt suốt 26 năm và cái kết04:36ẢNH: Người dân TP.HCM thắp hoa đăng, chắp tay cầu nguyện cho những nạn nhân đã mất trong đại dịch Covid-1901:34Đang cháy lớn tại quán bar ở TP.HCM, khói cuồn cuộn bốc lên00:12TP.HCM khoảng 1.000 ca F0/ngày: Xe ôm công nghệ, shipper tiếp xúc nhiều người, dùng cách nào bảo vệ mình27:231,03 triệu liều vắc xin Covid-19 Made in Việt Nam đầu tiên đã xuất xưởng23:29Hai vợ chồng già cùng 3 chú chó sống lang thang, lượm ve chai mưu sinh02:55Ông bố chở bình ô xy cứu con đêm giãn cách xã hội: 'Con không còn đau'04:15Đằng sau bức ảnh hàng ghế với hoa và đèn tưởng niệm xếp dọc con hẻm nhỏ Sài Gòn: "Nơi tôi ở, có ba mẹ tôi đã nằm xuống vì Covid-19…"03:10Israel đóng cửa với toàn thế giới vì lo ngại biến thể Omicron03:31Cấp giấy chứng nhận ngay sau tiêm mũi 2 phòng Covid-19 để dân thuận tiện đi lại23:17‘Hà Nội buộc cách ly người từ TP.HCM, Bình Dương về là không hợp lý’21:02Bé trai 3 tuổi tử vong thương tâm ở trường mầm non nghi do nuốt đinh vít03:21Con gái ôm di ảnh cha thả hoa đăng trong lễ tưởng niệm ở Hà Nội: Thương cho tất cả nạn nhân đã ra đi vì Covid-1902:34Cận cảnh 2 khu điều trị F0 hơn 800 giường bệnh sắp đưa vào hoạt động ở Thừa Thiên Huế00:28Mưa lũ gây thiệt hại cho miền Trung hơn 36.000 tỉ đồng03:42Dòng sông cạn có thế rồng cuộn khi nhìn từ trên cao ở thung lũng Đồng Lâm02:21

Tiêu điểm

Nam thanh niên để lại đôi dép, xe máy trên cầu Công Lý rồi nhảy xuống kênh tự tử
16:36:41 28/11/2021
Chủ tịch MTTQVN xã: Thủy Tiên không cho quay phim, chụp ảnh, từ chối đề nghị hỗ trợ
16:41:28 28/11/2021
2 người dân Lai Châu bị phạt tù vì nuôi nhốt gấu, Cục Kiểm lâm: Không được phép nuôi gấu chó để bán
14:40:42 28/11/2021
Phóng sự đặc biệt đường dây mua bán nội tạng - kỳ 2: Cuộc trao đổi trực tiếp với "cò", xúi người bán dọa tự tử để thuyết phục gia đình
10:32:40 29/11/2021
Tiết lộ thông tin điều tra sự cố va chạm máy bay xảy ra liên tiếp ở Nội Bài
17:22:30 29/11/2021
Ninh Thuận: "Ngôi làng tĩnh tâm" độc đáo trồng 500 cây sala lạ mắt mang hình dáng theo triết lý Phật giáo
20:08:51 29/11/2021
Ngân hàng đồng loạt đổi thẻ từ ATM sang thẻ chip
12:24:26 29/11/2021
Lạ đời, trồng cây ăn quả "bắt ăn kham khổ", lại để cỏ dại mọc um tùm như vườn rậm, thế mà ai cũng khen
19:22:19 28/11/2021
Va chạm với xe tải, đôi nam nữ tử vong tại chỗ
23:46:47 28/11/2021
Phóng sự đặc biệt đường dây mua bán nội tạng - kỳ 1: Đằng sau những group "hiến tạng nhân đạo" và đoạn chat "mồi" người bán gây sốc
10:25:48 29/11/2021

Thông tin đang nóng

"Chị Lý Nhã Kỳ mua hết căn hộ trong chung cư 25 tầng. Chị ấy đi tới đâu rải tiền tới đó"
08:42:34 30/11/2021
Thương Tín lộ quá khứ động trời với con gái của bạn, tuyên bố không bao giờ đến nhà thờ tổ Hoài Linh
10:33:43 30/11/2021
Kim Duyên "lộ nguyên hình" ở Miss Universe khi không có app chỉnh sửa ảnh?
09:47:18 30/11/2021
Trần Đức Bo tung ảnh phản cảm, tạo dáng vô duyên trên giường với gái lạ khiến dân mạng đòi "đánh sập" trang cá nhân
10:50:36 30/11/2021
Thiều Bảo Trâm nói về thói trăng hoa, cặp bồ: "Rất hèn hạ, kiểu đàn ông thế ở ngoài rất nhiều"
09:15:27 30/11/2021
Nữ sinh 13 tuổi chi 10,6 tỷ “đập mặt xây lại”, nhan sắc hiện tại khiến CĐM sốc nặng
11:10:34 30/11/2021
'MC giàu nhất Trung Quốc' Lý Tương chính thức ly hôn sau khi bắt quả tang chồng ngoại tình
11:09:08 30/11/2021
Cấp báo siêu đám cưới bùng nổ Vbiz: Đàng gái là Hoa hậu đình đám, 3 tình tiết quan trọng nói lên tất cả!
08:26:20 30/11/2021
Đi chợ thấy chị dâu lấp ló trong một sạp quần áo, tôi vào xem thử thì bủn rủn khi chứng kiến một chuyện sốc óc
08:42:45 30/11/2021
Hải Tú - Nàng thơ học thức đầy mình vướng scandal giật bồ, sinh con chấn động Vbiz
09:55:52 30/11/2021

Tin mới nhất

Lũ lên tại Quảng Ngãi, nhiều hộ dân vùng hạ lưu bị ngập

13:58:32 30/11/2021
Theo Đài khí tượng và Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 24 giờ qua (từ 15 giờ ngày 28 đến 15 giờ ngày 29/11), khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-180 mm; riêng khu vực huyện Ba Tơ, lưu vực hồ Diên Trư...

Mưa lũ gây ngập lụt một số nơi ở Phú Yên

13:47:21 30/11/2021
Ngày 29/11, tại tỉnh Phú Yên có mưa lớn liên tục cộng với nước từ thượng nguồn đổ về khiến một số nơi của huyện Đồng Xuân và Tuy An bị ngập lụt

Từ 1/12, người dân Bắc Ninh không ra ngoài từ 21 giờ hôm trước đến 4 giờ ngày hôm sau

13:41:46 30/11/2021
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cho biết trước tình hình dịch có nhiều diễn biến phức tạp, tỉnh Bắc Ninh đã quyết định tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 1/12 đến 10/12

Siết chặt, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về đê điều

13:20:27 30/11/2021
Theo Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Giang Nguyễn Văn Dĩnh, thời gian tới tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai trên địa bàn

Thời tiết ngày 30/11: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ giảm mạnh

12:31:11 30/11/2021
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, từ trưa và chiều sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ

Bản tin MXV 30/11: Dòng tiền chảy mạnh vào nhóm nông sản

10:50:25 30/11/2021
Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, bảng giá 35 mặt hàng đang giao dịch liên thông với quốc tế tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam chia làm 2 nửa xanh đỏ

Xuất khẩu lao động ngành ngư nghiệp sang Hàn Quốc: Cơ hội và thách thức

10:23:28 30/11/2021
Ngày 29/11, tại Seoul, Ban quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức cuộc hội thảo với chủ đề Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và hỗ trợ lao động trong lĩnh vực ngư nghiệp

Thương mại điện tử xuyên biên giới thúc đẩy mở rộng thị trường tiềm năng

10:17:22 30/11/2021
Những năm gần đây, thị trường thương mại điện tử Việt Nam ngày càng được mở rộng và hiện đã trở thành phương thức kinh doanh phổ biến được doanh nghiệp, người dân biết đến

CSGT Công an Đắk Nông hỗ trợ đưa mẹ con cháu bé hơn 01 tháng tuổi bị kiệt sức về nhà trong đêm mưa

10:16:14 30/11/2021
Do dịch Covid -19 kéo dài dẫn đến thất nghiệp, chồng mất, bản thân chị đang nuôi con nhỏ rất khó khăn

Hà Nội đón khoảng 300.000 khách nội địa trong tháng 11/2021

10:06:25 30/11/2021
Theo Sở Du lịch Hà Nội, ước tính, tháng 11/2021 khách đến Hà Nội chỉ có khách du lịch nội địa, với khoảng 300 nghìn người, giảm 56,8% so với cùng kỳ năm 2020

VCCI góp ý hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi Luật Dầu khí

09:56:58 30/11/2021
Tuy nhiên, về nguyên tắc tất cả các hợp đồng dân sự, kinh tế sẽ tuân thủ theo quy định chung của Bộ Luật dân sự, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác. Thêm nữa, dự thảo cũng quy định nguyên tắc áp dụng Luật Dầu khí với...

Ngăn chặn 'hung thần' xe 3 bánh chở quá khổ dịp cuối năm

09:49:34 30/11/2021
Tình trạng xe 3 bánh thương binh chở hàng cồng kềnh, quá khổ quá tải, vi phạm luật giao thông đang có chiều hướng gia tăng dịp cuối năm trên nhiều tuyến phố Hà Nội, khi nhu cầu khách hàng tăng cao

Miền Trung nhiều nơi sạt lở, ngập lũ

09:34:13 30/11/2021
Mưa lớn những ngày qua đã khiến nhiều khu vực của các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên xảy ra ngập lũ và sạt lở, gây thiệt hại tài sản, ảnh hưởng đi lại, sinh hoạt của người dân

Phú Yên: 3 thủy điện xả lũ, dự báo nhiều nơi hạ du ngập lụt

09:16:06 30/11/2021
3 thủy điện trên địa bàn Phú Yên đều xả lũ, trong khi mưa lớn vẫn còn dai dẳng, dự báo chiều tối nay TP Tuy Hòa có thể bị ngập lụt

Sau tiếng nổ lớn, công ty máy móc nông nghiệp bùng cháy, cột lửa cao hàng chục mét

09:11:56 30/11/2021
Sau tiếng nổ lớn, công ty chuyên sản xuất máy móc nông nghiệp và lâm nghiệp trong Khu công nghiệp Long Khánh (TP Long Khánh, Đồng Nai) bùng cháy dữ dội, cột lửa bốc cao hàng chục mét

Đội phản ứng nhanh ở điểm nóng Covid-19

09:07:18 30/11/2021
Trong tình huống khẩn cấp khi hơn 150 học sinh tiểu học phải cách ly tập trung vì liên quan đến các ca Covid-19 ở Quảng Trị, nhóm 8 tình nguyện viên gia nhập “đội phản ứng nhanh” tình nguyện vào khu vực cách ly để cùng thầy cô lo cho cá...

Sạt lở nghiêm trọng đe dọa "xóa sổ" nhiều nhà dân

08:58:09 30/11/2021
Mưa lớn nhiều ngày gây sạt lở nặng tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi). Sạt lở đe dọa xóa sổ nhiều nhà dân

Chủ tịch Hải Phòng kêu gọi người dân hạn chế di chuyển

08:50:36 30/11/2021
Ghi nhận nhiều F0 trong cộng đồng, Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hải Phòng Nguyễn văn Tùng kêu gọi người dân hạn chế di chuyển khi không thực sự cần thiết

Làm dự án điện gió gây hỏng đường, Bạc Liêu buộc 2 công ty phải khắc phục

08:46:44 30/11/2021
Tuyến đường tỉnh ĐT977 bị hư hỏng sau khi được trưng dụng phục vụ xe vận chuyển cho các dự án điện gió

Không khí lạnh tiến sát biên giới, miền Bắc có nơi rét hại

08:42:53 30/11/2021
Từ đêm 1/12, nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ giảm mạnh, phổ biến 11-14 độ C, vùng núi từ 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C

Cổ phiếu tăng 3-5 lần trong vài tháng, doanh nghiệp kinh doanh ra sao?

08:40:20 30/11/2021
Thị trường chứng khoán vừa qua liên tục chứng kiến những kỷ lục về khối lượng giao dịch và số lượng mã tăng kịch trần trong phiên, đặc biệt là ở nhóm cổ phiếu penny

Giá cà phê hôm nay 30/11, Giá 'lao dốc' trên cả hai sàn, cơ hội củng cố vị trí của cà phê Việt

08:24:28 30/11/2021
Nguồn cung bị thắt chặt, giá vận chuyển cao, thiếu container và dịch Covid-19 xuất hiện thêm biến thể mới khiến giá cà phê không ngừng tăng kể từ giữa tháng 11, xu hướng tăng giá mặt hàng này được dự báo sẽ còn tiếp diễn ra cho đến hết ...

Ca nghi Covid-19 cách ly "qua đêm" trên xe cấp cứu: GĐ bệnh viện nói gì?

08:11:39 30/11/2021
Sự việc một ca nghi mắc Covid-19 phải cách ly qua đêm trên xe cấp cứu, sau khi đến Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn (Hà Nội) để xét nghiệm đang khiến dư luận xôn xao

Giá tiêu hôm nay 30/11, ổn định, cao nhất 85.000đ/kg, thị trường còn tiềm ẩn rủi ro

08:08:00 30/11/2021
Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước ổn định ở một số địa phương, giao dịch từ 82.000 - 85.000 đ/kg

Giá vàng hôm nay 30/11, Giá vàng giảm, 'tắc' ở mốc tâm lý 1.800 USD, vàng giúp né rủi ro, SJC vẫn tăng?

08:05:07 30/11/2021
Giá vàng hôm nay giảm sau khi đã có lúc tăng vọt do lo ngại biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19

Đà Nẵng bắt đầu thí điểm điều trị F0 tại nhà từ tháng 12

07:59:49 30/11/2021
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng đã thống nhất triển khai thí điểm cách ly, chăm sóc, điều trị người mắc Covid-19 tại nhà/nơi lưu trú trong tháng 12 này

80% doanh nghiệp nỗ lực thưởng Tết

07:48:27 30/11/2021
Công ty Anphabe vừa công bố khảo sát về thưởng Tết năm 2021. Qua khảo sát, thay vì dồn tiền tăng quỹ lương, 80% doanh nghiệp (DN) chọn cách cố gắng trả thưởng cho người lao động (NLĐ)

Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

07:29:37 30/11/2021
Dịp này, LĐLĐ quận tuyên dương 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong phối hợp doanh nghiệp thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ giai đoạn 2016-2021. LĐLĐ quận cũng khen thưởng 26 tập thể, 23 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào t...

TP Hồ Chí Minh cần tuyển khoảng 42.000 lao động dịp cuối năm

06:29:52 30/11/2021
Trong đó, 70% nhu cầu tuyển lao động phổ thông liên quan các ngành như may mặc, giày da, cơ điện - điện tử, chế biến và các ngành thương mại, dịch vụ khác với mức thu nhập bình quân được các doanh nghiệp đưa ra từ 7 - 15 triệu đồng/thán...

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Bỏ tư duy 'sản lượng đứng nhất, nhì thế giới'

06:23:50 30/11/2021
Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho rằng ngành nông nghiệp cần phải thay đổi tư duy sản lượng đứng nhất nhì thế giới bằng tư duy mới

Có thể bạn quan tâm

Các dòng xe điện có thể được bán tại Việt Nam trong năm 2022

Ôtô

14:16:48 30/11/2021
Sau một năm nở rộ và được người dùng quan tâm, thị trường ôtô điện có thêm nhiều mẫu xe nổi bật có thể được bán tại Việt Nam trong năm 2022 đến từ Audi, Mercedes-Benz hay VinFast

Đột biến khác thường có khiến Omicron "vượt mặt" Delta?

Thế giới

14:16:19 30/11/2021
Những điểm khác biệt của biến chủng Omicron làm dấy lên lo ngại về mức độ nguy hiểm của biến chủng này khi hiện tại vẫn còn rất ít thông tin về nó

Xôn xao ảnh cưới của Minh Tú và 1 sao nam Vbiz: Đôi bên nắm tay kề cận, trao nhẫn cực tình nhưng thực hư ra sao?

Sao việt

14:14:42 30/11/2021
Netizen đang nháo nhào trước loạt ảnh cưới của Minh Tú và một nam diễn viên nổi tiếng của Vbiz

Gỏi sứa rau thơm

Ẩm thực

14:14:32 30/11/2021
Gỏi có vị chua chua ngọt ngọt của giấm đường,  mùi thơm thơm của rau thơm và đặc biệt là không thể cưỡng lại được cái vị giòn giòn mát lạnh của sứa. Đảm bảo đây sẽ là món khai vị tuyệt vời đấy mọi người ơi.  

5 nguyên nhân khiến bạn cưới nhầm người dễ cả đời hối hận

Tình yêu

14:13:35 30/11/2021
Với tỷ lệ ly dị cao như hiện nay, dường như quá nhiều người mắc sai lầm nghiêm trọng khi chọn bạn đời

Song Joong Ki đón nhận tin dữ, tạm dừng mọi hoạt động vì quá đau buồn

Sao châu á

14:09:09 30/11/2021
Hàng loạt netizen đã để lại bình luận chia buồn với Song Joong Ki và gia đình

Cận cảnh Ducati Multistrada V4 S thế hệ mới tại Việt Nam

Xe máy

14:04:11 30/11/2021
Điểm đáng chú ý trên Multistrada V4 S là hệ thống radar phía trước và sau, đây cũng là công nghệ hiện đại nhất có trên môtô

NSX Dung Bình Dương chính thức tuyên bố sẽ khởi kiện Trúc Anh (Mắt Biếc) nếu không chịu lên tiếng xin lỗi

Hậu trường phim

14:01:58 30/11/2021
Tuyên bố chắc nịch của NSX Dung Bình Dương về thái độ của Trúc Anh đang nhận được nhiều sự quan tâm

Gà trống mở chốt chuồng để cứu bạn đời bị chủ bắt thịt 

Clip hay

14:01:12 30/11/2021
Thấy bạn đời bị chủ bắt nhốt vào chuồng để thịt, gà trống tìm cách mở chốt cửa để cứu

6 vị trí trên cơ thể vợ khiến chồng mê mệt, thích nhìn nhất khi ''yêu''

Kiến thức giới tính

13:57:08 30/11/2021
Có những vị trí trên cơ thể vợ khiến chồng mê mệt, cho dù đang mải miết thăng hoa các ông chồng cũng không quên ngắm nhìn nó

Ca sĩ Trùng Dương cover ‘Em không sai chúng ta sai’ đầy tình cảm

Nhạc việt

13:56:21 30/11/2021
Cover lại ca khúc Em không sai chúng ta sai của giọng ca sinh năm 97 - Trùng Dương đã chạm đến trái tim người nghe

Xuất hiện bản concept iPhone mới cực dị, iFan chắc cũng phải lắc đầu ngao ngán 

Đồ 2-tek

13:48:30 30/11/2021
Bản concept một chiếc iPhone hoàn toàn mới lạ như đúng kỳ vọng của nhiều người nhưng lại vấp nhiều sự tranh cãi