cổ phần cá nhân

Cựu chủ tịch Sen Tài Thu và con gái huy động 1.000 tỷ như thế nào?

Pháp luật

20:09:19 29/01/2024
Trong 3 năm, hơn 400 nhà đầu tư ký mua bán cổ phần với bà Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP tập đoàn Sen Tài Thu thông qua hơn 1.000 hợp đồng, chuyển trên 1.000 tỷ đồng cho công ty.