Chuyện lạ giáo dục: Học sinh lớp 2 được trang bị sách dày 276 trang (1)

Việc trang bị cho học sinh lớp 2 một cuốn sách khổ lớn hơn sách giáo khoa, dày gần 300 trang với 1.077 câu hỏi là bình thường hay có gì đó cần xem xét?

Ngày 21/09/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình gửi công văn số 2456/SGD&ĐT-CTTT tới các đơn vị trực thuộc về việc “Triển khai, trang bị tài liệu Hỏi đáp “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhà trường”.

Ngày 29/09/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên gửi công văn số 2179/SGDĐT-CTTT-PC tới các đơn vị trực thuộc với nội dung gần trùng khớp với công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình.

Lời văn chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo hai tỉnh này (giống nhau 100%) như sau:

“Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, trường học thực hiện một số nội dung sau:…”.

Vì công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo hai tỉnh gần như trùng khớp nên xin dựa vào công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình để tham khảo.

Chuyện lạ giáo dục: Học sinh lớp 2 được trang bị sách dày 276 trang (1) - Hình 1

Chuyện lạ giáo dục: Học sinh lớp 2 được trang bị sách dày 276 trang (1) - Hình 2

Ảnh chụp màn hình công văn số 2456/SGD&ĐT-CTTT ngày 21/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình.

Chuyện lạ giáo dục: Học sinh lớp 2 được trang bị sách dày 276 trang (1) - Hình 3

Công văn số 1170/GDĐT-TH ngày 08/10/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên, nguồn: [1]

Toàn văn điều 2 Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình (Thái Nguyên cũng tương tự) viết:

“- Trang bị tài liệu Hỏi đáp “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ lớp 2 cho đến lớp 12.

- Đối với giáo viên: mỗi trường tiểu học, THCS, TH&THCS, THPT, phổ thông DTNT, TTGDNN-TTGDTX trang bị cho mỗi giáo viên giảng dạy môn Đạo đức, Giáo dục công dân 01 cuốn. Nhà trường cố thể mua thêm tài liệu để trang bị cho thư viện phục vụ các hoạt động dạy học, giáo dục.

- Đối với học sinh, sinh viên, học viên: Khuyến khích các em học sinh trang bị mỗi em 01 cuốn để sử dụng trong học tập và tìm hiểu”.

Công văn này do Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình Nguyễn Đức Lương ký.

Được biết cuốn sách Hỏi đáp “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do nhóm tác giả Nguyễn Xuân Hà, Vũ Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Trang, Ngô Thị Hà biên soạn, chủ biên là tác giả Nguyễn Xuân Hà.

Cuốn sách này in với số lượng 10.000 cuốn, khổ giấy 17×24 cm, gồm 276 trang do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội xuất bản và giá bán là 85.000 đồng/cuốn.

Video đang HOT

Việc Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình và Thái Nguyên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trang bị cho học sinh lớp 2 một cuốn sách khổ lớn hơn sách giáo khoa, dày gần 300 trang với 1.077 câu hỏi là bình thường hay có gì đó cần xem xét?

Để trả lời câu hỏi này, cần tìm hiểu một số quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành.

Chương trình Giáo dục phổ thông Tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố tại địa chỉ [2] yêu cầu nội dung giáo dục bậc tiểu học như sau:

“Giáo dục tiểu học phải bảo đảm cho học sinh có hiểu biết đơn giản, cần thiết về tự nhiên, xã hội và con người; có kĩ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết và tính toán; có thói quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh; có hiểu biết ban đầu về hát, múa, âm nhạc, mĩ thuật”.

Xin nêu tóm tắt một vài “chuẩn kỹ năng” đọc – nghe – nói tiếng Việt lớp 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo [2]:

“Đọc trơn từ, câu, đoạn văn, bài văn, bài thơ ngắn có nội dung đơn giản; Đọc một số văn bản thông thường: mục lục sách, thời khoá biểu, thông báo đơn giản.

Nghe và trả lời câu hỏi về những mẩu chuyện có nội dung đơn giản gần gũi với lứa tuổi.

Biết chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, mời, nhờ, đề nghị, tự giới thiệu; đáp lời cảm ơn, xin lỗi, lời mời,… trong các tình huống giao tiếp ở trường học, gia đình, nơi công cộng…”.

Chuẩn kỹ năng của học sinh lớp 2 chỉ là “Đọc trơn từ, câu, đoạn văn, bài văn, bài thơ ngắn có nội dung đơn giản” nên yêu cầu trang bị cho học sinh lớp 2 cuốn sách dày 276 trang phải chăng là một chỉ đạo đã được lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nghiêm túc?

Hơn 1.000 câu hỏi trong cuốn sách liên quan đến 03 vấn đề:

- Lịch sử Việt Nam từ năm 1930 đến nay;

- Nội dung và giá trị tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh;

- Tìm hiểu biển, đảo Việt Nam và Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam.

Ngoài ra cuốn sách còn một phần giới thiệu một số văn bản liên quan tới nội dung tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Luật Biển Việt Nam, một số chỉ thị của Bộ Chính trị,…

Đọc và hiểu những kiến thức liên quan đến ba chủ đề nêu trên với sinh viên đại học hay người trưởng thành chưa chắc đã phải việc đơn giản, vậy vì sao lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo một số địa phương lại yêu cầu trang bị sách cho học sinh “từ lớp 2 cho đến lớp 12″?

Bằng cách ban hành các công văn nêu trên, có thể thấy Sở Giáo dục và Đào tạo hai tỉnh Hòa Bình, Thái Nguyên (và có thể còn các nơi khác) chưa dành sự quan tâm đúng mực đến quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình giáo dục phổ thông, đặc biệt là bậc Tiểu học bởi những kiến thức trong cuốn sách nêu trên không phù hợp với tâm, sinh lý và khả năng tiếp thu của học sinh bậc học này.

Tìm hiểu kỹ một chút người viết có được bản chụp Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 2805/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 07/09/2021) về việc “Ban hành tài liệu Hỏi đáp “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”".

Quyết định 2805/QĐ-BGDĐT viện dẫn Quyết định số 1686/QĐ- BGDĐT ban hành ngày 04/06/2021 về việc Thành lập hội đồng thẩm định tài liệu Hỏi đáp “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngày 26/11/2021 bỏ nhiều công sức tìm kiến trong mục văn bản chỉ đạo, điều hành trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo song không thể tìm thấy hai quyết định này.

Hai quyết định nêu trên (của Bộ trưởng) không tồn tại hay vì lý do nào đó không được công bố công khai trên Cổng Thông tin của Bộ?

(Còn nữa)

Tài liệu tham khảo:

[1]http://thcsquangtrung.pgdtpthainguyen.edu.vn/upload/50616/20211016/1170_9c10f3eb71.jpg

[2]http://rgep.moet.gov.vn/chuong-trinh-gdpt-hien-hanh/chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-cap-tieu-hoc-4542.html

Nhiều sách giáo khoa nhưng lại bất cập chọn

Việc lựa chọn sách giáo khoa cho học sinh đang rơi vào tình trạng "chọn cho an toàn" hơn là chọn vì ý nghĩa giáo dục.

Theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 cũng thuộc Điều 8 của TT 25/2020, cơ sở GDPT phải tổ chức xét chọn rất công phu: tổ chuyên môn tổ chức cho giáo viên (GV) nghiên cứu, đánh giá và bỏ phiếu kín lựa chọn SGK; cơ sở GDPT "tổ chức cuộc họp với thành phần dự họp gồm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tổ trưởng tổ chuyên môn và đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh (HS) để thảo luận, đánh giá SGK trên cơ sở danh mục SGK do các tổ chuyên môn đề xuất; lựa chọn 01 (một) SGK cho mỗi môn học".

Tuy vậy, toàn bộ kết quả lựa chọn hết sức công phu của các tập thể và cá nhân trực tiếp sử dụng SGK rất có thể bị một HĐ chỉ gồm 15 người bác bỏ. Lý do bác bỏ có thể chỉ đơn giản là nếu toàn tỉnh (toàn thành phố) sử dụng một quyển SGK, một bộ SGK thì thuận tiện hơn cho cơ quan chỉ đạo. Như vậy có nghĩa là toàn bộ các quy định ở khoản 1, khoản 2 và khoản 3 bị vô hiệu hóa bằng khoản 4.

Nhiều sách giáo khoa nhưng lại bất cập chọn - Hình 1

Từ địa phương, các lãnh đạo Sở GD&ĐT cho rằng có bất cập trong lựa chọn SGK theo TT 25. Ảnh minh hoạ

Cũng từ đó, không ít ý kiến cho rằng, đây là kẽ hở cho việc thiếu minh bạch, khách quan trong việc lựa chọn SGK. Dẫn tới việc dư luận ồn ào, phản ứng trong thời gian qua. Ngay cả trong nghị trường, Quốc Hội cũng "nóng" lên bởi nhiều ý kiến chất vấn ông Nguyễn Kim Sơn - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT bởi những sự việc liên quan khiến dư luận quan tâm.

Cần tôn trọng ý kiến giáo viên ở các cơ sở giáo dục


Người Đưa Tin đã liên hệ với ông Đỗ Duy Hưng, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương về vấn đề trên.

Ông Hưng cho hay: "Giai đoạn đầu khi triển khai Thông tư 25, trên địa bàn một huyện có thể lựa chọn nhiều bộ sách khác nhau. Tuy nhiên, đối với học sinh chuyển trường sẽ gặp những khó khăn để làm quen sách mới.

Bên cạnh đó, việc chỉ đạo chuyên môn cần có thống nhất, mỗi một bộ sách sẽ triển khai những kế hoạch khác nhau, điều này cũng dẫn đến những khó khăn.

Để hạn chế vấn đề trên, các huyện trên địa bàn chúng tôi đã có những Hội thảo chia sẻ phân tích giữa các trường để chọn chung một bộ sách, còn cả tỉnh thì có thể có nhiều bộ sách".

"Theo tôi, hiện tại chúng ta có ít sự lựa chọn nên vẫn dễ thực hiện, nhưng nếu có nhiều bộ để lựa chọn thì sẽ rất khó khăn. Ngoài ra, các cán bộ của Sở để có đủ thời gian, trình độ để nghiên cứu các bộ sách nhằm tham mưu cho các trường cũng là việc khó triển khai.

Cần phải có ý kiến của nhà quản lý và chuyên gia. Nên kết hợp nhiều đội ngũ cùng tham gia lựa chọn. Ở Hải Dương, việc lựa chọn sách giáo khoa thống nhất giữa các trường và Sở GD&ĐT với chính quyền", Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Dương bày tỏ.

Về sự bất cập của TT25, ông Hưng cũng đề xuất giải pháp : "Lựa chọn SGK vẫn phải lấy trường và giáo viên làm cốt lõi và được ủng hộ, xem xét ở cấp Sở và Tỉnh. Làm như vậy, việc chọn sẽ được xem xét ở nhiều góc độ khác nhau, khách quan và hiệu quả hơn".

Cũng về việc này, ông Nguyễn Văn Phê, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên đã có những thông tin về việc chọn sách của địa phương: "Trong quá trình triển khai TT 25, chúng tôi không gặp nhiều khó khăn bất cập. Tuy nhiên để có hiệu quả, các thầy cô phải người đọc và nghiên cứu các bộ sách, đây cũng chính là đội ngũ so sánh và lựa chọn. Trên cơ sở ý kiến của các thầy cô, hội đồng ở tỉnh sẽ đồng thuận các bộ sách mà đa số các giáo viên chọn.

Theo tôi, trong quá trình chọn, Hội đồng tỉnh phải lắng nghe ý kiến từ các trường. Quan điểm giáo dục của địa phương chúng tôi, sách giáo khoa là tài liệu tham khảo chính, nên sẽ chọn những bộ sách mà các giáo viên thấy phù hợp".

Thông tư 25/2020 đã thể hiện những bất cập

Trao đổi với Người Đưa Tin, Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên Phạm Việt Đức cho biết, TT 25/2020 đã thể hiện rõ những bất cập.

Theo ông Đức, nếu như TT 01/2020 giao cho các trường chọn SGK và quyết định, mọi việc triển khai rất tốt, thì TT 25 ban hành sau TT 01 hơn nửa năm xác định quy trình lựa chọn sách bắt đầu từ các trường, sau đó Hội đồng của tỉnh sẽ dựa vào dữ liệu của các trường để lựa chọn.

Năm vừa qua, khi bắt đầu triển khai TT 25, một số tỉnh dựa theo kết quả lựa chọn của đa số các trường, chỉ chọn 1 bộ sách để dễ quản lý về mặt chuyên môn. Nhưng điều này lại dẫn đến bất cập là các bộ sách khác không được chọn, SGK thiếu đa dạng.

"Quy định của Bộ GD&ĐT là mở, các tỉnh có thể chọn nhiều bộ sách giáo khoa. Nếu các tỉnh tôn trọng ý kiến của cơ sở một cách tuyệt đối, chọn tất cả các bộ sách thì Thông tư 25 không để làm gì", ông Đức nêu bất cập.

Nhiều sách giáo khoa nhưng lại bất cập chọn - Hình 2

Ông Phạm Việt Đức.

Về mặt lý thuyết, Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên cho rằng, các bộ sách đã được Hội đồng thẩm định của Bộ GD&ĐT xem xét và được Bộ trưởng phê duyệt để sử dụng đều đạt yêu cầu về các tiêu chí cho các cơ sở giáo dục địa phương sử dụng trong năm học. Tiêu chí chủ yếu để chọn là đánh giá xem sách có phù hợp với địa phương không. Để biết có phù hợp không, phù hợp đến mức nào thì trường lựa chọn là phù hợp nhất. Nên để tỉnh lựa chọn cũng không hợp lý.

Từ đó, vị Giám đốc Sở đưa ra giải pháp: "Một là giao cho trường, hoặc là giao cho tỉnh chọn sách. Chứ Hội đồng tỉnh đi hợp pháp hóa lựa chọn các trường là không có ý nghĩa".

Ông cũng không ngần ngại chỉ ra rằng "do bị tác động từ nhiều phía", các Sở thường chọn phương án an toàn, vì có thể lựa chọn "1 hoặc 1 số bộ".

Ông Đức cũng đặt ra "bài toán" về việc lựa chọn SGK hiện nay, Bộ GD&ĐT với vai trò của mình cần sớm "giải cho địa phương". Ông nói: "Theo quan điểm của Bộ, năm nay chọn bộ SGK này, sang năm chọn bộ SGK khác được vì về mặt lý thuyết, sách nào cũng theo chương trình. Trên thực tế, mỗi NXB sẽ mạnh về từng môn, từng khối lớp, cho nên, có năm địa phương chọn bộ này, sang năm chọn bộ kia. Nhưng điều này có thể dẫn đến tình trạng thiếu tính hệ thống, tính nhất quán. Còn nếu năm sau phải chọn đúng như năm trước thì quy trình không cần nữa. Chỉ cần chọn 1 bộ sách cho lớp 1, rồi dùng cho các năm sau thì lại không cần hội đồng".

Như vậy, các ý kiến của lãnh đạo các Sở GD&ĐT, như đã nêu ở trên, đều đồng tình với việc ủng hộ việc lựa chọn SGK ở các trường. Bởi chính họ mới là người thực hiện chương trình SGK mới, biết bộ SGK nào phù hợp với địa phương và học sinh trên địa bàn. Nếu như GV chọn SGK một đằng, Sở hoặc Tỉnh , Thành chọn một nẻo...thì đằng sau đó, là những bất cập về sự minh bạch, khách quan trong lựa chọn SGK. Điều đó, cũng dễ dẫn tới việc độc quyền SGK mà Quốc Hội và xã hội đang quan tâm, có ý kiến.

Trong bài viết gửi Người Đưa Tin, ông Nguyễn Hoàng Long (Nguyên GĐ Sở GD&ĐT, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) cho rằng: "Bộ GDĐT cũng cần bổ sung vào Thông tư 25 các quy định về yêu cầu dân chủ, công khai, minh bạch trong việc lựa chọn SGK; cách xử lý ý kiến khác nhau giữa đề xuất của cơ sở GDPT và HĐ lựa chọn SGK địa phương. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần quan tâm chỉ đạo để việc lựa chọn SGK ở địa phương có định hướng và cơ chế lựa chọn đúng đắn, đặc biệt, cần chỉ đạo chặt chẽ việc lựa chọn thành viên HĐ lựa chọn SGK (về năng lực chuyên môn, trình độ nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức) và quy chế hoạt động của HĐ; xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực".

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Học sinh cấp 2, 3 sẽ trở lại trường học sau Tết Nguyên đán?
08:47:39 20/01/2022
Nam sinh lớp 11 giật giải trượt băng quốc tế: Thành tích học tập dài cả cây số, luôn cảm thấy may mắn vì có bố mẹ tâm lý
22:27:15 18/01/2022
Thành tích đáng nể của lớp học trường làng Hà Tĩnh trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh
09:52:13 19/01/2022
Học sinh chuyên Lam Sơn nhận mức hỗ trợ lên tới 150% mức lương cơ sở/tháng
10:01:20 19/01/2022
Điện Biên: Ôn thi học sinh giỏi quốc gia vào giai đoạn “nước rút”
20:44:14 19/01/2022
Sinh viên Ngoại thương được trở lại trường từ 16/2
21:25:03 19/01/2022
Cả nước có 7 tỉnh dạy học trực tiếp cho tất cả học sinh mầm non, phổ thông
20:10:53 18/01/2022
Thủ tướng: Cho học sinh đi học trực tiếp sau Tết sớm nhất có thể
21:15:22 18/01/2022
Đại sứ quán Israel trao tặng thư viện thân thiện cho học sinh Hà Giang
09:57:11 19/01/2022
Bộ Giáo dục cần vào cuộc làm rõ các trường ĐH có hợp tác với 'học viện tự xưng'?
15:12:47 19/01/2022

Thông tin đang nóng

NÓNG: Hot girl xăm trổ Đào Chile bị bắt trong lúc “bay lắc”, trước đó còn đăng ảnh đi chùa
10:59:55 20/01/2022
Xôn xao lời khai nghi của kẻ dùng tạ đóng 9 đinh vào đầu bé 3 tuổi
11:03:19 20/01/2022
NÓNG: Khởi tố, bắt khẩn cấp nhân tình của mẹ cháu bé 3 tuổi về hành vi giết người
14:29:48 20/01/2022
Câu trả lời của mẹ bé 3 tuổi sau khi con bị đóng 9 cái đinh ở đầu: 'Tự cháu bị như thế'
13:41:47 20/01/2022
Xót xa clip nghi là bé gái 3 tuổi ở Hà Nội khi cấp cứu tại BV Nhi cách đây 3 tháng, người nồng nặc mùi thuốc trừ sâu
10:24:16 20/01/2022
"Bác sĩ nói đinh trong đầu đã gây viêm, nếu cháu đủ sức khoẻ sẽ mổ sớm"
10:15:51 20/01/2022
Nguyễn Thị Tuyết - Mẫu nữ vừa qua đời vì tai nạn giao thông là ai, rùng mình dòng status “điềm báo”
10:48:40 20/01/2022
NÓNG: "Hot girl xăm trổ" Đào Chile bị bớ về đồn cùng Dương Minh Tuyền vì "bay lắc" ngay sau tiệc sinh nhật
11:13:05 20/01/2022
Kinh hoàng lời khai ban đầu của gã nhân tình tra tấn bé gái 3 tuổi: Đóng đinh vào đầu, cho uống thuốc diệt cỏ, nhét đinh vít vào mồm...
13:22:03 20/01/2022
Sự giả tạo của nghi phạm vụ bé 3 tuổi nghi bạo hành ở Hà Nội: Từng chia sẻ bài viết về cách chăm sóc trẻ em
11:48:09 20/01/2022

Tin mới nhất

Mở cửa trường học trở lại: Vì lợi ích tốt nhất của học sinh

12:28:52 20/01/2022
Phóng viên TTXVN ghi nhận ý kiến của các chuyên gia, đại diện các tổ chức quốc tế, các địa phương về thời điểm đưa học sinh trở lại trường, việc đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trực tiếp

TP Thanh Hoá đề xuất cho học sinh nghỉ học từ ngày 24-1

12:23:05 20/01/2022
Từ ngày 18-1-2022 cho đến khi có thông báo mới, hàng ngày tất cả giáo viên, nhân viên các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thành phố đều phải khai báo lịch trình di chuyển với ban chỉ đạo phòng, chống dịch nhà trường nơ...

Nở rộ luyện thi trực tuyến

12:20:45 20/01/2022
Mùa tuyển sinh năm nay, nhiều trường đại học sử dụng kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực để tuyển sinh. 

Quảng Ngãi: Nơi học sinh đi học từ 3 giờ sáng

12:18:45 20/01/2022
Băng qua con đường núi trơn trợt, đầy sỏi đá từ khi trời còn tối đen như mực, học sinh khu tái định cư Gò Nổi (xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng) cùng dắt nhau đến lớp. Khi đến nơi, quần áo nhiều em ướt nhẹp, lạnh run, mặt mũi lấm lem bùn đất

Hà Nội chú trọng giáo dục mũi nhọn

11:43:43 20/01/2022
Năm 2021, học sinh Hà Nội tiếp tục ghi dấu ấn trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, đóng góp tích cực vào thành tích chung của cả nước

Lớp 10 học chương trình GDPT mới thì tổ chức thi 4 môn có còn phù hợp?

10:57:42 20/01/2022
Kì thi vào lớp 10 sắp tới có nên chọn các môn này không và có nên tiếp tục thi môn thứ 4 như các năm trước không?

Mở cửa an toàn để học sinh được đến trường

10:52:31 20/01/2022
Giáo dục và Đào tạo là một trong những ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất khi đại dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát

Cựu giáo viên trường Chu Văn An: Kỷ luật chính là sức mạnh để dạy con nhưng quan trọng nhất là phải làm con phục

06:01:00 20/01/2022
Có rất nhiều điều trong cuộc sống phải dùng kỷ luật, tuy nhiên kỷ luật không khô cứng mà phải làm con phục mới là điều cần hướng tới

Khoa Tuyên truyền – Học viện Báo chí và Tuyên truyền: 60 năm phát triển, tự hào

21:27:13 19/01/2022
Sau 60 năm xây dựng và phát triển, Khoa Tuyên truyền là đơn vị nghiên cứu hàng đầu về công tác tư tưởng, đào tạo cán bộ tuyên giáo của cả nước

Hệ lụy tâm lý, sức khỏe khi học trực tuyến quá dài

21:11:31 19/01/2022
Tại Hội thảo trực tuyến toàn quốc chuẩn bị đưa học sinh từ 12-18 tuổi quay trở lại trường học sau Tết Nguyên đán do Bộ Giáo dục và Bộ Y tế tổ chức nhiều chuyên gia cả giáo dục và y tế đều thừa nhận những hệ lụy sức khỏe nếu trẻ phải học...

Trường THPT Đông Thụy Anh: Điểm sáng trong giáo dục toàn diện

21:09:53 19/01/2022
Trường THPT Đông Thụy Anh (Thái Bình) được thành lập từ năm 1965 tại xã Thụy Bình. Qua nhiều lần thay đổi địa điểm, đến năm 2010 trường chuyển địa điểm về xã Thụy Hà, nay thuộc Thị trấn Diêm Điền, với quy mô ngày càng phát triển

Lịch đi học lại sau Tết Nguyên đán của học sinh cả nước: Thêm nhiều địa phương ấn định ngày đón học sinh đi học trực tiếp

21:03:11 19/01/2022
Dự kiến sau Tết Nguyên đán 2022, nhiều địa phương sẽ đón học sinh trở lại học trực tiếp và mở rộng dần đối tượng

Những điều kiện cần và đủ để du học nước ngoài

20:51:09 19/01/2022
Việc hiểu rõ điều kiện cơ bản trước khi quyết định du học nước ngoài sẽ giúp các bạn trẻ có sự cân nhắc lựa chọn điểm đến phù hợp với năng lực học tập, khả năng tài chính của bản thân. 

Làm gì để đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường?

20:28:58 19/01/2022
Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để đảm bảo phòng dịch đồng thời chú ý đến vấn đề giải tỏa áp lực tâm lý cho học sinh trong những ngày đầu trở lại trường là vấn đề được nhiều chuyên gia đặt ra

400 em học sinh Đồng Nai được nhận học bổng “Cho em đến trường” lần thứ 18

16:07:03 19/01/2022
 Ngày 15/1/2022, 400 học sinh nghèo vượt khó bậc THCS và THPT của tỉnh Đồng Nai đã nhận được các suất học bổng từ Quỹ học bổng Cho em đến trường do các doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại địa phương trao tặng

Cô gái khuyết tật trở thành nữ sinh khoa học công nghệ tiêu biểu

15:08:35 19/01/2022
Lê Trần Kim Thảo bị bại não, cong vẹo cột sống, nhược cơ tứ chi, tỉ lệ mất sức lao động 61%. Cô là 1 trong số 20 nữ sinh được trao Bằng khen: Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ toàn quốc. 

Nữ sinh năm 2 với những dự án bước ra khỏi “bong bóng an toàn”

14:31:52 19/01/2022
 Từ một nữ sinh ít nói, dùng sự im lặng như vỏ bọc vô hình để bảo vệ mình khỏi mọi sự của cuộc sống, Hoàng Ngọc mạnh dạn rời khỏi vỏ óc với những dự án táo bạo

Học sinh làm sao trước… ma trận tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay?

10:07:05 19/01/2022
Việc chọn đúng ngành, đúng nghề mình yêu thích, phù hợp nhu cầu của xã hội, giống như mua đúng đôi giày phù hợp cho mình, đi đường xa không mỏi

Hà Nội: Phương án thi và số môn thi cụ thể vào lớp 10 sẽ được công bố trong tháng 3/2022

09:59:22 19/01/2022
Các trường cần tập trung dạy học đầy đủ các môn, thực hiện các hoạt động giáo dục theo quy định, đảm bảo học sinh có kiến thức, kỹ năng tốt sẵn sàng chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10

Quảng Trị: Hướng tới gắn kết hiệu quả nghiên cứu khoa học với đổi mới Giáo dục

09:55:10 19/01/2022
Sở GD&ĐT Quảng Trị vừa tổ chức Tổng kết Cuộc thi KHKT học sinh trung học năm 2021-2022 và Hội nghị Tổng kết cuộc thi KHKT học sinh trung học giai đoạn 2011 - 2021 theo hình thức trực tuyến. 

TP.HCM cho phép mở cửa trở lại, các trường mầm non vừa mừng vừa lo

09:29:02 19/01/2022
Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM mới đây có tờ trình gửi UBND TP đề xuất cho học sinh các khối còn lại từ mẫu giáo đến lớp 6 đi học trực tiếp từ ngày 14/2

Top trường mầm non chuẩn Montessori tại quận trung tâm thành phố Hải Phòng

09:27:35 19/01/2022
Montessori hiện là một trong những phương pháp giáo dục được ưa chuộng nhất hiện nay nhờ sự hỗ trợ vượt trội trong phát triển cho trẻ

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh dẫn giải bị can Nguyễn Trung Huyên thực nghiệm hiện trường

Pháp luật

16:02:44 20/01/2022
Bị can Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, Thạch Thất) được dẫn giải đến các vị trí mua thuốc sâu, lấy đinh... trong vụ bé gái 3 tuổi bị đinh ghim ở đầu

Phim Anh có phải đàn ông không tập 3: Vì sao Tuấn Khang bị gái đẹp đánh?

Phim việt

16:00:40 20/01/2022
Phim Anh có phải đàn ông không tập 3: Tuấn Khang bị gái đẹp đo ván trong phòng làm việc; Duy Anh đi vay nặng lãi…

MU mắc nợ De Gea, Ronaldo cư xử như đứa trẻ

Bóng đá thế giới

15:59:52 20/01/2022
Manchester United đã giành 4 trận thắng trong 7 trận gần nhất ở Premier League, với 3 điểm mới nhất trước Brentford

Thời trang lạ đời giữa trời tuyết của Hoa hậu Phạm Hương

Phong cách sao

15:59:02 20/01/2022
Dù đã định cư ở Mỹ và không còn hoạt động nghệ thuật ở nước nhà nhưng những thông tin về Phạm Hương vẫn được người hâm mộ theo dõi. Mới đây, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 khoe ảnh giữa trời tuyết với kiểu thời trang độc lạ nhanh chóng t...

4 nữ chính phim Hàn nếu có thật ngoài đời thì xin né vội: Jisoo (BLACKPINK) vừa "phá game" vừa mê trai thì ai mà chịu nổi!

Phim châu á

15:58:15 20/01/2022
Nếu những cô nữ chính phim Hàn này xuất hiện ngoài đời thì có lẽ sẽ không được yêu thích như phim đâu!

18 thành viên tuyển nữ Việt Nam đã đến Ấn Độ

Bóng đá việt nam

15:57:32 20/01/2022
Lúc 8h30 (giờ địa phương), nhóm 18 thành viên của đội tuyển nữ đã có mặt tại sân bay quốc tế Mumbai Chhatrapati Shivaji (Ấn Độ) sau chuyến bay từ Tây Ban Nha

Lâm Thoại Dương thản nhiên bán kem trộn giữa lùm xùm scandal đóng băng 2000 tỉ

Sao châu á

15:57:03 20/01/2022
Dù bị cơ quan chức năng phong tỏa tài sản để điều tra, nhưng mới đây ông xã Trương Đình - Lâm Thoại Dương vẫn thản nhiên livestream bán kem trộn

Minh Béo chính thức quay lại showbiz, phát biểu trơ trẽn hậu nhận giải thưởng lớn

Sao việt

15:56:15 20/01/2022
Vào năm 2016, thông tin Minh Béo phạm tội ấu dâm, bị bắt và giam giữ trong chuyến lưu diễn tại Mỹ khiến khán giả nước nhà vô cùng phẫn nộ

Game thủ “ghẻ lạnh” với NFT: Không ai muốn bị ép thành nhà đầu tư

Game online

15:55:10 20/01/2022
Những tranh cãi xung quanh NFT có vẻ vẫn rất căng thẳng, nhưng tại sao game thủ lại ghét NFT như vậy?

'Hoa khôi học đường đẹp nhất Hong Kong' kiến cõi mạng 'đổ gục' trước nhan sắc xinh đẹp

Người đẹp

15:43:26 20/01/2022
Những hình ảnh mới đây của người đẹp Cao Văn Quân đang khiến cộng đồng mạng xôn xao

Những cụm từ "nhạy cảm" đến khó tin, khiến streamer ngơ ngác khi bị "khoá môi" trên Facebook

Netizen

15:43:13 20/01/2022
3 phần bất an, 7 phần bất lực, các streamer chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận trước những thông báo khoá môi từ Facebook

Tổng kết an ninh mạng năm 2021 và dự báo 2022 

Thế giới số

15:42:35 20/01/2022
Năm 2021, thiệt hại do virus máy tính gây ra đối với người dùng Việt Nam tiếp tục ở mức rất cao 24,4 nghìn tỷ VNĐ (tương đương 1,06 tỷ USD)