Chuyện kiểm toán ‘làm phép’ trong vụ Tân Hoàng Minh

Theo dõi VGT trên

Tân Hoàng Minh đã “đặt hàng” các công ty kiểm toán, đề nghị kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần, mục đích để doanh nghiệp phát hành trái phiếu trong thời gian nhanh nhất…

Theo quy định, báo cáo kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần, không có nợ quá hạn là một trong các điều kiện bắt buộc trong hồ sơ phát hành, chào bán trái phiếu.

Kết luận điều tra cho rằng, chính vì điều này, bị can Đỗ Hoàng Việt (Phó TGĐ phụ trách tài chính của Tân Hoàng Minh) đã chỉ đạo cấp dưới tìm kiếm, thỏa thuận với các công ty kiểm toán đồng ý đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với các báo cáo tài chính của các công ty dự kiến phát hành trái phiếu, đảm bảo thời gian nhanh nhất.

Thực hiện chỉ đạo trên, cuối tháng 5, đầu tháng 6/2021, ông Phùng Thế Tính, PGĐ Trung tâm tài chính kế toán Công ty Tân Hoàng Minh (sau này là người đồng nhiệm, ông Hoàng Quyết Chiến) đã trao đổi, thống nhất với bà Bùi Thị Ngọc Lân (Giám đốc Công ty kiểm toán Nam Việt, chi nhánh phía Bắc) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Ngôi sao Việt và Công ty Soleil.

Chuyện kiểm toán làm phép trong vụ Tân Hoàng Minh - Hình 1

Ông Tính và Chiến cũng thống nhất với ông Lê Văn Dò (Tổng Giám đốc Công ty CPA Hà Nội) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, 2021 của Công ty Cung điện mùa đông.

Phía Tân Hoàng Minh đặt vấn đề với bà Lân và ông Dò về việc đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần, phục vụ mục đích phát hành trái phiếu.

Theo kết luận điều tra, quá trình kiểm toán báo cáo tài chính, các cá nhân tại Công ty kiểm toán Nam Việt, chi nhánh phía Bắc và Công ty CPA Hà Nội đều trao đổi trực tiếp với phía Tân Hoàng Minh; biết rõ các Công ty Cung điện mùa đông, Ngôi sao Việt và Soleil đều thuộc Tân Hoàng Minh; biết rõ mục đích kiểm toán là để phát hành trái phiếu, được “đặt hàng” đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần trái quy định của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, trong thời gian nhanh nhất để đủ điều kiện phát hành trái phiếu.

“Làm phép”

Tại Công ty kiểm toán Nam Việt, chi nhánh phía Bắc, thay vì làm việc với Ban Giám đốc, Ban Quản trị Công ty Ngôi sao Việt và Soleil theo đúng Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, bà Lân trực tiếp ký 2 hợp đồng kiểm toán (mỗi hợp đồng trị giá 121 triệu đồng) với nội dung kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của 2 công ty trên.

Video đang HOT

Theo lời khai của bà Bùi Thị Ngọc Lân tại CQĐT, quá trình thực hiện kiểm toán, bà Lân và nhóm kiểm toán không hề kiểm tra một số hạng mục quan trọng, chưa thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán, không đối chiếu tài liệu gốc nhưng vẫn ký phát hành báo cáo kiểm toán độc lập với ý kiến dạng chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2020 của Công ty Ngôi sao Việt và Soleil trái với Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

Xác minh tại Cục thuế Hà Nội cho thấy: Tại báo cáo tài chính nộp thuế trước thời điểm kiểm toán của Công ty Ngôi sao Việt và Soleil lần lượt ghi nhận lỗ hơn 1.003 tỷ và hơn 135 tỷ đồng.

Câu chuyện tương dự diễn ra tại Công ty CPA Hà Nội và chi nhánh Sài Gòn. Thay vì phải làm việc với Ban Giám đốc, Ban Quản trị Công ty Cung điện mùa đông theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam, ông Dò đã thỏa thuận, thống nhất với phía Tân Hoàng Minh ký kết hợp đồng để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của công ty này với phí dịch vụ là 110 triệu đồng.

Sau đó, ông Dò cùng các đồng nghiệp đã phát hành báo cáo kiểm toán độc lập cho Công ty Cung điện mùa đông để công ty này sử dụng nhằm phát hành 3 gói trái phiếu trái pháp luật.

Năm 2021, ông Dò tiếp tục thỏa thuận với phía Tân Hoàng Minh để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty Cung điện mùa đông với phí dịch vụ là 129,6 triệu đồng.

Tại CQĐT, ông Dò thừa nhận việc được phía Tân Hoàng Minh đề nghị kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần, mục đích để doanh nghiệp phát hành trái phiếu trong thời gian nhanh nhất. Tiếp đó, ông Dò chỉ đạo cấp dưới “cứ yên tâm ký ban hành báo cáo kiểm toán vì Công ty Cung điện mùa đông không phải công ty đại chúng”.

Báo cáo kết quả kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về kiểm toán độc lập tại Công ty CPA được thực hiện bởi Đoàn kiểm tra liên ngành (Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) cho thấy: Ý kiến kiểm toán dạng chấp nhận toàn phần đối với Công ty Cung điện mùa đông (năm 2020 và 2021) là không phù hợp theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán Việt Nam, do kiểm toán viên chưa thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán.

Kiểm toán viên vi phạm nghiêm trọng các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam trong việc cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính.

CQĐT kiến nghị Bộ Tài chính xử lý nghiêm về hành chính đối với các công ty kiểm toán, công ty thẩm định giá, kiểm toán viên và thẩm định viên có sai phạm đã kết luận trong vụ án, đồng thời, cần chủ động, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các đơn vị kiểm toán, thẩm định giá, kiểm toán viên và thẩm định viên.

CQĐT cũng cho rằng, cần có biện pháp quản lý chứng chỉ hành nghề, đăng ký con dấu pháp nhân, chữ ký kiểm toán viên, thẩm định viên để phòng ngừa các đơn vị, cá nhân này lợi dụng chứng chỉ, chức danh nghề thực hiện hành vi vi phạm pháp luật…

Cơ quan điều tra kiến nghị giám sát dòng t.iền trái phiếu từ vụ Tân Hoàng Minh

Hoàn thành kết luận điều tra vụ Tân Hoàng Minh, CQĐT kiến nghị cần bổ sung quy định báo cáo về dòng t.iền thanh toán qua tài khoản trái phiếu, có biện pháp giám sát dòng t.iền trái phiếu...

CQĐT vừa kết thúc điều tra vụ Tân Hoàng Minh. Theo lời khai của các cá nhân liên quan tại SHB, SHB Trung tâm Kinh doanh và Tân Hoàng Minh là các đơn vị đối tác, có mối liên hệ từ nhiều năm trước, liên quan việc cấp tín dụng.

Việc quản lý tài sản bảo đảm và quản lý tài khoản của các gói trái phiếu là các dịch vụ thông thường mà SHB Trung tâm Kinh doanh cung cấp cho khách hàng.

Việc quản lý tài sản bảo đảm và quản lý tài khoản trái phiếu không phải là nghiệp vụ cấp tín dụng hay bảo lãnh thanh toán cho trái phiếu bảo lãnh phát hành.

Khi nhận tài sản đảm bảo của trái phiếu Ngôi sao Việt 800 tỷ đồng và Soleil 800 tỷ đồng, SHB Trung tâm Kinh doanh chỉ căn cứ vào chứng thư thẩm định của các đơn vị thẩm định giá để ký hợp đồng quản lý tài sản với các tổ chức phát hành trái phiếu thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Đối với dịch vụ quản lý tài khoản thanh toán gói Ngôi sao Việt 800 tỷ đồng và Soleil 800 tỷ đồng, các công ty này đều gửi yêu cầu rút vốn theo đúng thỏa thuận với SHB Trung tâm Kinh doanh và việc chuyển t.iền ra khỏi tài khoản trái phiếu là đúng mục đích, phương án phát hành trái phiếu.

Cơ quan điều tra kiến nghị giám sát dòng t.iền trái phiếu từ vụ Tân Hoàng Minh - Hình 1
Các bị can vụ Tân Hoàng Minh.

Tương tự, tại Ngân hàng VietinBank Tây Thăng Long, những người liên quan ở ngân hàng này cũng khai rằng, đối với việc nhận quản lý tài sản bảo đảm cho việc phát hành trái phiếu, VietinBank Tây Thăng Long ký hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng thế chấp có đăng ký giao dịch đảm bảo, quản lý bản gốc giấy tờ pháp lý và chứng minh sở hữu tài sản.

Do đây là dịch vụ cung cấp cho bên thứ 3, không phải là nghiệp vụ cho vay nên không phải thẩm định tính pháp lý, thẩm định hoặc tái thẩm định giá trị các tài sản nhận quản lý. Do vậy, chi nhánh dựa vào kết quả thẩm định của các công ty thẩm định giá để xác định giá trị các tài sản nhận quản lý của các tổ chức phát hành.

Tại VietcomBank Chi nhánh Thanh Xuân, các cá nhân liên quan gồm bà Nguyễn Thị Lệ Thủy (Phó Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp) và ông Phạm Thành Trung (Phó giám đốc) khai: Chi nhánh đã mở tài khoản trái phiếu cho Công ty Cung điện mùa đông để quản lý, giám sát dòng t.iền trái phiếu đảm bảo theo đúng mục đích phát hành.

Quá trình quản lý tài khoản trái phiếu, công ty này đã gửi giấy đề nghị rút vốn, tài liệu liên quan mục đích rút vốn và được Chi nhánh phê duyệt chuyển t.iền theo đúng mục đích, phương án phát hành trái phiếu là đặt cọc mua cổ phần đứng tên Phùng Thị Mai và Lưu Hoàng Anh.

Số t.iền ra khỏi tài khoản trái phiếu sau đó được luân chuyển, rút nộp như thế nào, phía ngân hàng không theo dõi do không có thỏa thuận quản lý với khách hàng như quản lý tài khoản trái phiếu. Do đó, Chi nhánh không biết được việc dòng t.iền luân chuyển để hợp thức phương án phát hành, mua bán trái phiếu sơ cấp của các đối tượng tại Tân Hoàng Minh.

Kiến nghị của Cơ quan điều tra

Hoàn tất kết luận điều tra vụ Tân Hoàng Minh, CQĐT kiến nghị Ngân hàng Nhà nước rà soát tổng thể các ngân hàng thương mại đang cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm của các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; yêu cầu đ.ánh giá lại tính pháp lý, giá trị tài sản để đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ của tài sản và khả năng thanh toán, thanh khoản khi tổ chức phát hành không trả được gốc, lãi trái phiếu đến hạn.

CQĐT cũng kiến nghị NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại cần quy định rõ quy trình, thủ tục tiếp nhận tài sản bảo đảm của trái phiếu, mở tài khoản trái phiếu đảm bảo chặt chẽ, phòng ngừa vi phạm, không ỉ lại chứng thư thẩm định giá của các công ty thẩm định giá (trong khi các ngân hàng đều có bộ phận thẩm định và quản lý rủi ro để đ.ánh giá tính hợp pháp, khả thi của các loại tài sản bảo đảm trái phiếu.

Cần giám sát dòng t.iền luân chuyển qua tài khoản trái phiếu, không để lợi dụng chuyển t.iền ra khỏi tài khoản trái phiếu không đúng mục đích phát hành; quy định trách nhiệm của các ngân hàng khi cung cấp các dịch vụ liên quan phát hành trái phiếu.

CQĐT cũng kiến nghị NHNN yêu cầu các ngân hàng VietinBank, VietcomBank, SHB tổ chức rà soát, kiểm điểm việc cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản, quản lý tài sản bảo đảm các gói trái phiếu riêng lẻ của Công ty Ngôi sao Việt, Soleil, Cung điện mùa Đông.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm cần chấn chỉnh, xử lý nghiêm về mặt Đảng và chính quyền đối với những cá nhân, đơn vị có liên quan.

CQĐT cũng kiến nghị cơ quan chức năng cần nghiên cứu bổ sung quy định báo cáo về dòng t.iền thanh toán qua tài khoản trái phiếu, có quy định về tài khoản trái phiếu chỉ dành cho mục đích phát hành trái phiếu và phải có biện pháp giám sát dòng t.iền trái phiếu.

Việc này nhằm phòng ngừa hành vi chạy dòng t.iền "khống" để hợp thức phương án phát hành và tạo lập giá trị "ảo" của trái phiếu. Cần gắn trách nhiệm của các ngân hàng thương mại trong việc báo cáo các giao dịch lớn, giao dịch đáng ngờ liên quan phát hành trái phiếu.

CQĐT kiến nghị Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy định liên quan, hoàn thiện quy trình tổ chức và giám sát việc giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, đảm bảo trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được giao dịch công khai, minh bạch;

Đối tượng mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được kiểm tra, xác nhận là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm, tội phạm liên quan.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Vụ 6 người Việt tử nạn ở Thái: Xuất hiện nghi phạm thứ 2, người không ai ngờ
15:56:56 18/07/2024
Cơ quan CSĐT Bộ Công an làm việc tại nhà Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai
12:35:49 19/07/2024
Vụ 6 người Việt tử nạn ở Thái: Bức thư lạ ở điện thoại nghi phạm và 8 vali kỳ lạ
16:47:57 19/07/2024
Vụ Vạn Thịnh Phát: Trong hơn 4 năm, ông Chu Lập Cơ 'quẹt thẻ' hết 225,5 tỷ đồng
22:07:54 17/07/2024
Cặp đôi người Singapore trộm túi xách Louis Vuitton, Gucci trong trung tâm thương mại
23:15:31 18/07/2024
Công an truy tìm kẻ phá hoại hàng loạt cây sầu riêng sắp thu hoạch ở Đắk Lắk
22:20:29 17/07/2024
Đại úy Công an ở Bình Phước bị kẻ gây rối c.hém trọng thương
13:18:20 18/07/2024
Vụ sai phạm ở Đồi Cù: Được "đồng ý miệng"?
08:07:53 19/07/2024

Tin đang nóng

Thanh Hằng khởi kiện Hoàng Thùy lên Sở TT-TT, tố bị vu khống, ảnh hưởng hình ảnh
14:32:15 19/07/2024
Á hậu 97 lên tiếng tin "cặp kè" với Shark Bình
13:56:01 19/07/2024
Hoàng Kim Chi búp bê tin đồn của Shark Bình, học thức khủng, từng thi Miss Grand
15:35:06 19/07/2024
Động thái Hoàng Thùy giữa liên hoàn đáp trả g.ây s.ốc từ Thanh Hằng
15:03:44 19/07/2024
"Nữ hoàng phim chưởng" lừng lẫy vừa qua đời: Cuộc đời đẫm bi kịch nhưng mạnh mẽ, vinh quang
13:41:35 19/07/2024
Công an quận Bình Thạnh xác minh vụ siêu mẫu Thanh Hằng tố cáo Hoàng Thùy
17:25:10 19/07/2024
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, tiếc thương nhà lãnh đạo toàn dân yêu mến
18:34:15 19/07/2024
Thanh Hằng tố cáo tài khoản Facebook "Hoàng Thùy" những gì?
15:15:02 19/07/2024

Tin mới nhất

Khởi tố đối tượng lừa bán xe máy qua mạng

19:48:27 19/07/2024
Công an TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Tưởng Tuấn Anh (trú tại Xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản .

Chùm ảnh: Khám xét nhà Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai

19:35:39 19/07/2024
Bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai bị điều tra trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai.

Bà Như Loan từng nói gì về khu đất 39-39B Bến Vân Đồn trước khi bị tạm giam?

19:31:48 19/07/2024
Bà Nguyễn Thị Như Loan từng khẳng định Quốc Cường Gia Lai chưa bao giờ làm việc, đàm phán trực tiếp với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa

Cô gái 19 t.uổi cầm đầu nhóm 40 'đàn em' đi hỗn chiến, xịt hơi cay cảnh sát

19:23:17 19/07/2024
TAND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) vừa tuyên án đối với nữ bị cáo 19 t.uổi cùng đồng phạm tham gia gây rối trật tự công cộng, xịt hơi cay vào cảnh sát.

Thêm tình tiết vụ gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 291 tỷ đồng ở Cần Thơ

19:20:25 19/07/2024
TAND TP Cần Thơ mở phiên xét xử vụ gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 291 tỷ đồng, tuy nhiên phải tạm hoãn do vắng mặt luật sư, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

QCG và CEO Nguyễn Thị Như Loan: 'Biệt tài' có đất vàng giá rẻ, nhiều tai tiếng

19:16:59 19/07/2024
Quốc Cường Gia Lai của bà Nguyễn Thị Như Loan - mẹ ông Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô la) - là cái tên nổi tiếng song cũng nhiều tai tiếng liên quan dự án đất công và vụ Trương Mỹ Lan...

Trần Anh Quân - "mắt xích" trong việc đưa hối lộ 2 đời Cục trưởng ngành đăng kiểm

19:08:25 19/07/2024
Tháng 8/2021, Trần Kỳ Hình nghỉ hưu, Đặng Việt Hà được bổ nhiệm làm Cục trưởng. Trong cuộc họp với lãnh đạo phòng VAR có mặt Đặng Việt Hà đã yêu cầu hàng tháng phòng VAR phải báo cáo chính xác số liệu hồ sơ thẩm định thiết kết.

Khởi tố nguyên cán bộ Phòng tài nguyên Môi trường TP Phú Quốc

18:39:07 19/07/2024
Từ kết quả do Hoà đi xác minh, UBND huyện Phú Quốc cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân là đất có nguồn gốc do UBND xã Cửa Cạn quản lý, dẫn đến thiệt hại số t.iền cho nhà nước hơn 21 tỷ đồng.

Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: hai mẹ con lĩnh 30 năm tù

18:32:42 19/07/2024
Các bị cáo buôn lậu số lượng vàng hơn 6 tấn, trị giá hơn 8.500 tỷ đồng. Hành vi của các bị cáo gây tác hại đến sự ổn định của hoạt động kinh doanh vàng...

Khởi tố, điều tra vụ cháu bé t.ử v.ong tại một điểm giữ trẻ không phép

18:11:16 19/07/2024
Theo nguồn tin báo tố giác tội phạm, cháu Gia Hân được nhập viện điều trị tại Bệnh viện Vũng Tàu vào ngày 12/4/2023. Đến ngày 6/5/2023, cháu Gia Hân đã t.ử v.ong tại bệnh viện.

Phát hiện kho chứa 89 bình khí cười

18:04:48 19/07/2024
Đêm 18/7, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện một số đối tượng vận chuyển hàng chục bình khí, nghi là khí cười (N2O).

Cặp tình nhân "ăn bay" bỏ chạy trên QL 1A bị bắt trong nhà nghỉ

18:03:21 19/07/2024
Trước đó vào chiều 18/7, Đội CSHS Công an thị xã Sông Cầu nhận được thông tin từ Đội CSHS Công an thị xã Hoài Nhơn đề nghị truy chặn nghi can gây án cướp giật tài sản, đang điều khiển xe máy trên đường quốc lộ 1A về...

Có thể bạn quan tâm

Con số may mắn theo 12 con giáp hôm nay 20/7/2024

Trắc nghiệm

19:48:07 19/07/2024
Con số may mắn hôm nay 20/7 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn

Hàng đêm, cứ mỗi lần người chồng tàn tật 'đụng chạm' và muốn gần gũi, vợ lại có hành động không thể chấp nhận này

Góc tâm tình

19:45:33 19/07/2024
Cứ mỗi lúc gần chồng tàn tật như vậy, em thấy anh như là một gã đàn ông khác, không phải là chồng mình. Nhưng em không thể chia sẻ được với anh điều này.

Chưa xác định được tên công ty có công nhân đi bộ về quê vì không được trả lương

Tin nổi bật

19:43:53 19/07/2024
Sau khi nắm được thông tin về vụ việc vợ chồng Đỗ Bá Duy (SN 2001, quê Tuyên Quang) đi bộ về quê vì không được trả lương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đã liên hệ với anh Duy để xác minh thông tin.

Hỏa hoạn lớn phá hủy 4 nhà kho tại Tây Ban Nha

Thế giới

19:37:07 19/07/2024
Sở cứu hỏa nhận được báo cáo về vụ nổ vào khoảng 9h30 phút sáng 19/7, xảy ra tại một tòa nhà bên trong khuôn viên nơi vận chuyển nhiên liệu sinh khối.

Siêu thảm đỏ Rồng Xanh: Yoona - Tiffany hóa công chúa đọ sắc Park Bo Young hack t.uổi, Ryu Jun Yeol tái xuất sau ồn ào với Han So Hee

Sao châu á

19:36:26 19/07/2024
Thảm đỏ Lễ trao giải truyền hình Rồng Xanh 2024 đã hóa vườn bông nhan sắc mãn nhãn nhờ màn xuất hiện của Yoona - Tiffany (SNSD), Park Bo Young, Han Hyo Joo, Ryu Jun Yeol, Im Si Wan, Miyeon (G)I-DLE...

NSƯT Bảo Quốc nhắn 20 người ghét mình: "Tôi xin lỗi vì đã làm phiền"

Sao việt

19:31:01 19/07/2024
Nói đi cũng phải nói lại. Nghệ sĩ cũng có người thương người ghét, không phải ai cũng thương - NSƯT Bảo Quốc chia sẻ.

Trực tiếp PUBG Mobile World Cup 2024 hôm nay

Mọt game

18:28:53 19/07/2024
Link xem trực tiếp giải đấu PUBG Mobile World Cup 2024 hôm nay. Hãy theo dõi và cổ vũ D Xavier, đại diện của Việt Nam.

Điểm mặt 10 ngôi sao gây thất vọng nhất EURO 2024

Sao thể thao

18:09:19 19/07/2024
Có rất nhiều ngôi sao được người hâm mộ đặt kỳ vọng lớn trước thềm EURO 2024, nhưng lại có những màn trình diễn đáng quên.

Đạo diễn Trấn Thành chính thức khởi quay phim hài Tết 2025

Hậu trường phim

17:43:28 19/07/2024
Ngày 19/7, đạo diễn Trấn Thành công bố hình ảnh cúng khai máy, khởi động dự án phim Bộ tứ báo thủ của mùa Tết 2025.

Anh trai say hi "nhá hàng" 6 nữ nghệ sĩ khách mời xinh đẹp

Tv show

17:42:39 19/07/2024
Tập 6 Anh trai say hi chào đón 6 nữ nghệ sĩ khách mời xinh đẹp tài năng là Bảo Anh, Orange, Vũ Thảo My, LyLy, tlinh, Myra Trần.

Sao Kim b.ắn tim Sao Hỏa tập 8: Trang phát hiện bằng chứng ngoại tình của Nghiêm

Phim việt

17:40:53 19/07/2024
Trong tập 8 Sao Kim b.ắn tim Sao Hỏa, Trang phát hiện ra hóa đơn mua đồ lót nữ trong túi quần của Nghiêm mà không phải là mua cho mình.