Chuyển hạng, xếp lương giáo viên còn nhiều bất cập, mất công bằng

Khi giáo viên trúng tuyển ở bậc học nào thì căn cứ vào trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn để cho giáo viên được hưởng lương theo hạng tương ứng với trình độ.

Trong thời gian qua, trên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có loạt bài viết của nhiều tác giả về những bất cập hạn chế của việc thực hiện bổ nhiệm, chuyển xếp lương giáo viên mới theo các Thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT, những bài viết liên quan đến chính sách, chế độ được giáo viên cả nước đặc biệt quan tâm.

Trong bài viết này người viết chỉ xin tiếp tục trình bày thêm những bất cập, hạn chế, bất công của các Thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT khi bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mới để thấy rằng việc nếu tiếp tục thực hiện việc bổ nhiệm, chuyển xếp lương theo thông tư mới này sẽ phát sinh từ bất cập, bất công này đến bất cập, bất công khác và kiến nghị của bản thân để giải quyết những bất cập trên.

Chuyển hạng, xếp lương giáo viên còn nhiều bất cập, mất công bằng - Hình 1

Ảnh minh hoạ: Nhandan.vn

Tổng thể những bật cập, bất hợp lý của các thông tư bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mới

Nguyên nhân lớn nhất để các Thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực 6 tháng mà các địa phương vẫn chưa thể triển khai thực hiện bổ nhiệm và xếp lương mới là do những bất cập, hạn chế, phức tạp, không hợp lý của các thông tư trên.

Thứ nhất , các tiêu chuẩn của các hạng chức danh nghề nghiệp còn bất hợp lý.

Trong các thông tư trên thì mỗi hạng chức danh nghề nghiệp đều có tiêu chuẩn gồm: Tiêu chuẩn về việc thực hiện nhiệm vụ; tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp; tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng; tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Mỗi tiêu chuẩn có rất nhiều tiêu chí, như vậy mỗi hạng giáo viên thì giáo viên có thể phải đảm bảo đạt đến 24 tiêu chí, ở hạng cao hơn thì giáo viên phải đạt thêm nhiều tiêu chí khác.

Theo Công văn số: 971/BGDĐT-NGCBQLGD về việc triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non , phổ thông công lập thì yêu cầu để bổ nhiệm, xếp lương thì giáo viên phải đảm bảo 100% các tiêu chí của tiêu chuẩn giáo viên các hạng.

Nếu đảm bảo 100% các tiêu chuẩn kèm minh chứng thì hầu như giáo viên sẽ khó đạt nhất là các tiêu chuẩn giáo viên hạng I, II.

Thậm chí sẽ có nhiều giáo viên không đảm bảo tiêu chuẩn của hạng thấp nhất, dẫn tới không thể xếp lương mới.

Mà thực tế nếu có đạt các tiêu chuẩn thì chỉ có số lượng ít các hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn đạt các hạng I, II, giáo viên dù giỏi, tốt khó có “cửa” đạt 100% tiêu chuẩn như tiêu chuẩn là báo cáo viên, hướng dẫn đồng nghiệp,…

Nên các thông tư mới không có nhiều ý nghĩa, khó thực hiện, không phù hợp.

Thứ hai , việc bổ nhiệm hạng, chuyển xếp lương mới không có cơ sở khoa học.

Người viết qua tìm hiểu thì nhận thấy quy định của các thông tư mới việc chuyển hạng, chuyển xếp hệ số lương không theo quy luật, cơ sở khoa học.

Video đang HOT

Về hạng thì có trường hợp chuyển từ hạng IV sang hang hạng III; có trường hợp từ hạng III sang hạng III; có trường hợp từ hạng II sang hạng II, III; có trường hợp hạng I sang hạng I; II thậm chí có thể từ hạng I sang hạng III,… nói chung rất vô lý.

Về hệ số lương khi chuyển thì cũng rất vô lý khi có trường hợp chuyển hệ số lương bằng nhau, có trường hợp chuyển gần bằng, lại có trường hợp chuyển tăng rất cao (từ hạng II cũ sang hạng II mới ở bậc tiểu học, trung học cơ sở từ 2,67- 3,99 đều cùng qua 4,0); có cả trường hợp chuyển xuống hệ số lương (các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa có quy định),..

Như vậy, các thông tư mới việc chuyển xếp lương lần này không có cơ sở khoa học cả về việc chuyển xếp hạng, chuyển xếp hệ số lương.

Thứ ba , có giáo viên thiệt thòi 10 năm, nay chuyển xếp lương mới lại tiếp tục thiệt thòi.

Nhiều giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đã tốt nghiệp đại học từ 2012 đến nay vẫn không được chuyển hưởng lương đại học nên chỉ xếp lương giáo viên hạng IV cũ (mầm non, tiểu học), hạng III cũ (tiểu học, mầm non, trung học cơ sở), nhiều người đã có rất nhiều thành tích, nhiều người là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng,… nhưng khi chuyển sang Thông tư mới chỉ vẫn quy định chuyển mức lương có hạng và hệ số lương thấp nhất trong các hạng mới là không hợp lý, gây bất bình trong giáo viên.

Bất cập của việc chia hạng là công việc giáo viên hạng II cũ của tiểu học, trung học cơ sở hiện nay không khác gì với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở hạng III cũ,… nhưng khi chuyển xếp lương thì giáo viên tiểu học, trung học cơ sở hạng II cũ chuyển sang hạng hạng II mới tăng lên khá cao (có hệ số lương 4,0 đến 6,38), còn hạng III cũ (dù đã có bằng đại học, hiệu trưởng, tổ trưởng,…) nhưng cũng chỉ được xếp hạng III mới có hệ số lương 2,34 – 4,98. Điều này quá bất công, bất hợp lý.

Từ những phân tích trên, và với phân tích của nhiều tác giả trong nhiều bài viết trước để thấy rằng bất cập, bất công rất lớn nếu tiếp tục thực hiện việc chuyển xếp lương theo các thông tư mới trên.

Bất cập của các Thông tư 20, 21, 22, 23/2015/TTLT-BNV-BGDĐT

Sau khi Thông tư 20, 21, 22, 23/2015/TTLT-BNV-BGDĐT được ban hành thì năm 2015 bắt đầu bổ nhiệm giáo viên theo hạng.

Thực tế khi bổ nhiệm giáo viên theo các thông tư trên cũng không căn cứ tiêu chuẩn gì, chỉ cần căn cứ hệ số lương đang hưởng là chuyển và khi chuyển hệ số lương là tương đương, đợt chuyển xếp lương theo các thông tư này không tăng, không giảm nên không có nhiều bất cập. Cụ thể việc chuyển xếp lương theo các Thông tư 20, 21, 22, 23/2015 như sau:

Ở bậc mầm non, tiểu học giáo viên hưởng lương 1,86 – 4,06 thì chuyển hạng IV; hưởng lương 2,1 – 4,89 chuyển sang hạng III; hưởng lương 2,34 – 4,98 chuyển sang hạng II có hệ số lương tương đương.

Giáo viên trung học cơ sở có hệ số lương 2,1 – 4,89 chuyển sang lương hạng III; có hệ số lương 2,34 – 4,98 chuyển sang hạng II có hệ số lương tương đương.

Giáo viên trung học phổ thông có hệ số lương 2,34 – 4,98 chuyển sang hạng III; hệ số lương 4,0 đến 6,38 chuyển sang hạng II có hệ số lương tương đương.

Như đã nói việc chuyển này hầu như chuyển sang ngang, không tăng không giảm nên giáo viên cũng không thiệt thòi, không gây bức xúc.

Giáo viên chỉ bức xúc có 2 trường hợp là những giáo viên tốt nghiệp đại học nếu nhận công tác từ năm 2015 nếu công tác ở bậc nào thì hưởng lương có hạng và hệ số lương ở bậc thấp nhất, giáo viên có bằng đại học dạy ở mầm non, tiểu học hưởng lương hạng IV có hệ số lương 1,86 – 4,06, dạy ở trung học cơ sở hưởng lương hạng III có hệ số lương 2,1 – 4,89 và bất cập thứ hai là hàng ngàn giáo viên kể từ năm 2012 đến nay có bằng đại học hoặc cao hơn nhưng không được xét thăng hạng vẫn hưởng lương trung cấp, cao đẳng.

Bất cập của các Thông tư 20, 21, 22, 23/2015 là 2 vấn đề trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo có ban hành các thông tư về thăng hạng (Thông tư 28, 29/2017/TT-BGDĐT) nhưng chưa giải quyết được, hầu như cả nước rất ít giáo viên nào được thăng hạng, xếp lương đúng vị trí việc làm thì Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các thông tư mới 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT, kéo theo hàng loạt bất cập, bất công mới, phức tạp hơn, rắc rối hơn.

Giáo viên đặt câu hỏi tại sao Bộ Giáo dục và Đào tạo lại không cho giáo viên được chuyển sang hạng mới theo các Thông tư 21, 22, 23, 24/2015/TTLT-BNV-BGDĐT để giáo viên bớt thiệt thòi mà lại ban hành một chùm Thông tư mới khiến giáo viên thiệt thòi thêm, bất công thêm.

Mong ước của giáo viên là được thăng hạng theo các Thông tư 20, 21, 22, 23/2015

Như đã trình bày ở trên, từ khi ban hành các Thông tư 20, 21, 22, 23/2015 thì chỉ xuất hiện 2 bất cập là giáo viên mới công tác ở các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở không được hưởng lương theo bằng cấp mà hưởng lương trung cấp, cao đẳng và bất cập thứ hai là giáo viên không được thăng hạng.

Giải quyết 2 điều trên là loại bỏ bất cập, bức xúc hiện nay.

Nên người viết tha thiết kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo dừng việc xếp hạng theo các Thông tư 01, 02, 03, 04/2021 mà thực hiện việc thăng hạng cho giáo viên đã tốt nghiệp đại học đang hưởng lương trung cấp cao đẳng ở các cấp học mầm non đến trung học cơ sở.

Bên cạnh đó, khi giáo viên trúng tuyển ở bậc học nào thì căn cứ vào trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn để cho giáo viên được hưởng lương theo hạng tương ứng với trình độ đào tạo là cơ bản giải quyết được những bất cập, bất công về xếp hạng, xếp lương hiện nay.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Giáo viên mới vào ngành năm 2019 có đủ điều kiện bổ nhiệm hạng II?

Bạn có thể có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng II nhưng theo Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT thì còn nhiều tiêu chí lắm.

Bạn đọc An Lê, có địa chỉ email là lenguyenhongan...@gmail.com đã viết thư gửi cho Tòa soạn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhờ tư vấn về trường hợp của mình, nội dung câu hỏi như sau:

Kính gửi Tòa soạn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.

Tôi là giáo viên tuyển mới năm 2019, hiện đã hết thời gian tập sự và vừa được bổ nhiệm là giáo viên trung học cơ sở hạng II- mã số V07.04.11, hưởng lương bậc 1, hệ số 2.34.

Trước đây, tôi tham gia giảng dạy tại trường khác với mã chức danh nghề nghiệp 15.113 và có giấy khen cấp tỉnh.

Vậy, tôi có thể lấy giấy khen đó làm chứng nhận thành tích để xét chuyển sang giáo viên trung học cơ sở hạng II mới không? Hiện tôi đã có đầy đủ các tiêu chuẩn và chứng chỉ, kể cả chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng II. Kính nhờ Tòa soạn phản hồi.

Trong thời gian chờ đợi sự giải đáp, em xin chân thành cám ơn!

Giáo viên mới vào ngành năm 2019 có đủ điều kiện bổ nhiệm hạng II? - Hình 1

Ảnh minh họa: Lã Tiến

Người viết cung cấp một số thông tin, quy định liên quan đến vấn đề bạn hỏi, để bạn An Lê và các đồng nghiệp có chung quan tâm cùng tham khảo, như sau:

Thứ nhất : bạn mới được tuyển dụng từ năm 2019 và khi hết thời gian tập sự thì bạn được bổ nhiệm là giáo viên trung học cơ sở hạng II- mã số V07.04.11, hưởng lương bậc 1, hệ số 2.34 là hoàn toàn chính xác.

Vì thời điểm đó, việc bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tuy nhiên, ngày 02/02/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập thì đã có một số tiêu chí thay đổi khi xếp giáo viên trung học cơ sở hạng II.

Theo thư bạn gửi cho tòa soạn thì bạn trình bày là " đã có đầy đủ các tiêu chuẩn và chứng chỉ, kể cả chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng II " nhưng thực tế có thể...chưa hẳn là như vậy.

Bởi, bạn có thể có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng II nhưng theo Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT thì để được là giáo viên trung học cơ sở hạng II có nhiều tiêu chí lắm.

Chẳng hạn, ngoài bằng cấp, chứng chỉ theo quy định thì phần nhiệm vụ bạn phải đảm bảo một số tiêu chí như: " Tham gia đoàn đánh giá ngoài; hoặc công tác kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên từ cấp trường trở lên; Tham gia ban giám khảo hoặc ban ra đề hoặc người hướng dẫn trong các hội thi (của giáo viên hoặc học sinh) từ cấp trường trở lên (nếu có )".

Đặc biệt, khi dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II thì bạn " phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32) hoặc tương đương đủ từ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự), tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng ".

Những tiêu chí được hướng dẫn như vậy mà bạn mới được tuyển dụng vào ngành từ năm 2019 thì chúng tôi nghĩ bạn chưa đảm bảo các tiêu chí này. Ngoài ra, nó còn rất nhiều tiêu chí khác nữa tại điều 4 của Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, bạn có thể tham khảo thêm.

Thứ hai : bạn nói rằng: " Trước đây, tôi tham gia giảng dạy tại trường khác với mã chức danh nghề nghiệp 15.113 và có giấy khen cấp tỉnh. Vậy, tôi có thể lấy giấy khen đó làm chứng nhận thành tích để xét chuyển sang giáo viên trung học cơ sở hạng II mới không?

Câu hỏi này, bạn chưa nói rõ là "trước đây" là thời điểm nào, bạn đã từng dạy ở "trường khác" là ký hợp đồng có thời hạn hay hợp đồng không xác định thời hạn, cơ quan nào ký?

Và, chúng tôi cũng không tìm thấy " mã chức danh nghề nghiệp 15.113 " mà bạn nói được hướng dẫn ở văn bản nào.

Bởi, từ năm 2005 đến 2015 thì chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở có các mã số 15a.201; Mã số 15a.202; Mã số 15c.208.

Từ năm 2015 đến trước khi có Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 20/3/2021 thì giáo viên trung học cơ sở hạng I - Mã số: V.07.04.10; Giáo viên trung học cơ sở hạng II - Mã số: V.07.04.11; Giáo viên trung học cơ sở hạng III - Mã số: V.07.04.12.

Khi có Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT thì chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở bao gồm: Giáo viên trung học cơ sở hạng III - Mã số V.07.04.32; Giáo viên trung học cơ sở hạng II - Mã số V.07.04.31; Giáo viên trung học cơ sở hạng I - Mã số V.07.04.30.

Tuy nhiên, xếp xếp hạng giáo viên theo Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT hiện nay các địa phương đang thực hiện theo hướng dẫn của văn bản số 971/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 12/3/2021 nên hiện nay đa số các địa phương chưa triển khai việc xếp hạng giáo viên đến các nhà trường.

Việc bạn có giấy khen cấp tỉnh cũng là một tiêu chí khi xếp hạng giáo viên nhưng theo hướng dẫn của Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT và quan điểm của chúng tôi thì trường hợp của bạn chưa đủ điều kiện để được xếp giáo viên trung học cơ sở hạng II vì bạn mới được tuyển dụng từ năm 2019 nên có thể bạn sẽ xuống hạng III.

Chính vì vậy, bạn chờ đợi hướng dẫn cụ thể của Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục- nơi bạn công tác bởi theo văn bản số 971/BGDĐT-NGCBQLGD thì các địa phương đã và đang triển khai công việc này rồi.

Những tư vấn trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn bạn đã gửi thư đến Tòa soạn.

Tài liệu tham khảo:

https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/thong-tu-03-2021-bo-nhiem-xep-luong-giao-vien-thcs-cong-lap-198082-d1.html

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Bị "chị đại quận 4" chửi bới đuổi ra khỏi nhà, người mẹ già khổ sở nhẫn nhịn: "Như còn mắc nợ nó ấy, tội nghiệp lắm không đi được"00:59Cà Mau yêu cầu báo cáo vụ tiêu hủy 15 chú chó của cặp vợ chồng đi xe máy về quê tránh dịch02:15Youtuber Nam ‘Ok’ điều khiển xe ô tô hết hạn kiểm định 5 tháng02:16Ông Huỳnh Uy Dũng: Chuyện ông Yên đã có bà xã xử lý, 3 tháng nay tôi ở lại nhà máy, ngày có khi chỉ ăn 1 ổ bánh mì làm tới 12h đêm01:22Quảng Nam: Hàng chục học sinh phải nghỉ học vì có 2 trường hợp F124:16Tiêu hủy đàn chó để phòng chống dịch Covid-19: Phẫn nộ vì cách làm thiếu nhân văn05:09Hơn 380 người đi bộ về quê được ôtô trung chuyển00:45Muốn đón con trở lại TP.HCM, phụ huynh học sinh phải làm gì?04:03Đà Nẵng: Tổ chức 3 điểm tiếp đón, hỗ trợ 100.000 đồng/người từ miền Nam về quê06:29"Từ Bình Dương về mấy trăm cây số, vợ ngay sau lưng mà không nói câu nào!"01:26Cộng đồng doanh nghiệp "cầu cứu" Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang04:00Đoàn người chạy xe máy gần 2.000 km về các tỉnh phía Bắc01:51Bão nối bão vào Biển Đông, miền Trung có thể mưa tới 600 mm01:10Tai nạn giao thông trên đường về quê, một người chết, một người bị thương nặng01:19Phối hợp đi lại liên tỉnh: Bình Dương có thể ký phương án với từng tỉnh, thành giáp ranh02:56Cuộc đời 'bình thường mới' của chàng trai mắc hội chứng lạ04:53TP.HCM cần tăng cường sàng lọc tại cơ sở y tế khi số F0 mới vẫn cao07:03Bắt được cá sấu ở hồ nước00:16Tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 tại ĐBSCL còn thấp so với nhu cầu01:59Hai căn nhà ở Sài Gòn cháy ngùn ngụt01:13

Tiêu điểm

TP HCM chính thức mở cửa đón du khách
13:27:27 16/10/2021
Lãnh đạo phường giải thích việc có người phải trả lại tiền hỗ trợ
21:03:59 15/10/2021
Công an làm việc với phóng viên Hàn Ni về việc tố giác bà Nguyễn Phương Hằng
22:54:29 15/10/2021
Karaoke xin được mở cửa, người hát đeo khẩu trang
13:04:05 16/10/2021
"Từ Bình Dương về mấy trăm cây số, vợ ngay sau lưng mà không nói câu nào!"
10:43:54 16/10/2021
4 cách giữ an toàn khi đi máy bay trong dịch Covid-19
01:35:16 16/10/2021
Dừng kiểm tra giấy tờ tại các chốt cửa ngõ, người dân thoải mái ra vào thủ đô
18:01:19 15/10/2021
27 tỉnh, thành phố nối lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh
21:26:50 15/10/2021
Những tỉnh thành nào vẫn đang yêu cầu giấy xét nghiệm âm tính?
14:19:54 15/10/2021
Tình nguyện viên chết trong tư thế treo cổ tại phòng trọ
01:06:05 16/10/2021

Thông tin đang nóng

Sau Đàm Vĩnh Hưng, CĐM hoang mang tột độ vì tin đồn Trấn Thành và Hari Won lục đục muốn ly hôn
18:27:14 16/10/2021
Thêm một ngôi sao hạng A bị tố xoá bài đăng kêu gọi từ thiện năm 2020 dù chưa được "gọi tên"
16:48:10 16/10/2021
Loạt bầu show công bố sự thật về cát xê của Hồ Văn Cường, hé lộ hành động không ai ngờ của Phi Nhung
16:31:34 16/10/2021
Hé lộ bức thư tay con nuôi gửi Phi Nhung, có chi tiết liên quan đến Hồ Văn Cường?
18:15:16 16/10/2021
SỐC: Bà Hằng từng “bóc phốt” Mr. Đàm kết hôn giả với phụ nữ lớn hơn 17 tuổi, trốn thuế nước Mỹ
18:40:43 16/10/2021
Chồng thúc giục vợ thế chấp nhà, vay mượn tiền để làm ăn hòng chiếm đoạt cao chạy xa bay sống cùng bồ
16:49:22 16/10/2021
Nghệ sĩ thuộc sân khấu kịch Hồng Vân đá xéo Bộ Công an vụ điều tra từ thiện: Đám “ché đỏ” thì cần gì giải trình
21:43:53 16/10/2021
Tấn Beo: Tôi không đi diễn thì không có tiền, không biết làm gì nên đi bán vịt
20:22:59 16/10/2021
'Người đẹp cắm sừng' Lý Tiểu Lộ nửa đêm livestream khóc nấc
17:22:33 16/10/2021
Phương Uyên 'dứt áo ra đi' giữa tin đồn chia tay Thiều Bảo Trang
17:25:35 16/10/2021

Tin mới nhất

Bà Rịa-Vũng Tàu nới lỏng giãn cách, các chốt kiểm soát quá tải

21:37:20 16/10/2021
Từ 0 giờ ngày 16/10, theo công văn số 15467/UBND-VP của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, việc di chuyển di chuyển của người dân trong tỉn...

'Giọt hồng đất Cẩm' tiếp nhận gần 1.900 đơn vị máu

21:34:14 16/10/2021
Với thông điệp Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, trong 2 ngày 15 - 16/10, tại Trung tâm Hội nghị huyện Cẩm Thủy và UBND xã Cẩm Ngọc, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) tổ chức chương trình Giọt h...

TP Hồ Chí Minh: Xử lý trên 13.000 trường hợp vi phạm ATGT trong 15 ngày nới lỏng giãn cách

21:02:19 16/10/2021
Chiều ngày 16/10, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 1/10 đến 15/10, lực lượng CSGT đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 13.194 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông (ATGT);...

Tạm dừng toàn bộ xe khách tuyến TP.HCM - Đắk Lắk

20:44:43 16/10/2021
Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk vừa thông báo tạm dừng tất cả xe khách chạy tuyến TP.HCM - Đắk Lắk vì phát hiện một số xe hoạt động không đúng quy định, ảnh hưởng đến công tác phòng dịch COVID-19.

TP Hồ Chí Minh: Trên 111.000 lao động được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

20:41:18 16/10/2021
Ngày 16/10, thông tin từ Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh, chỉ sau nửa tháng thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116/NQ-CP đã có trên 111.000 người lao ...

Hơn 86% số người trên 18 tuổi tại TP.HCM đã tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19

20:26:36 16/10/2021
Số người trên 18 tuổi được tiêm mũi 1 đã đạt 99,87% và mũi 2 đạt 86,32%. Số người tiêm trong ngày 15-10 đạt con số thấp kỷ lục trong suốt một tháng qua khi chỉ có 32.302 người tiêm.

Tặng Bằng khen 63 tập thể, cá nhân ngành Giáo dục Bắc Giang

20:26:06 16/10/2021
Các tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục tỉnh Bắc Giang được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập. 

Từ ngày 17-10, Phú Yên phòng chống dịch COVID-19 theo cấp độ nguy cơ thấp

20:18:18 16/10/2021
Từ 0h ngày 17-10, toàn tỉnh Phú Yên áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tương ứng cấp độ 1 (mức nguy cơ thấp, bình thường mới) theo nghị quyết 128.

Tiêm đủ liều vắc xin, người từ TP.HCM về Nghệ An cách ly 7 ngày ở nhà

20:16:01 16/10/2021
Người dân từ địa bàn có dịch và 4 tỉnh thành TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An nếu đã tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc khỏi bệnh về Nghệ An vẫn phải cách ly tại nhà 7 ngày.

Hỗ trợ bình và khí oxy cho điều trị bệnh nhân COVID-19 các tỉnh ĐBSCL

20:08:55 16/10/2021
Dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19, nhưng một bệnh viện tư nhân ở Cần Thơ đã tặng bình oxy, khí oxy, các trang thiết bị phòng chống COVID-19 cho nhiều địa phương ĐBSCL.

Khánh Hòa công bố tiêu chí 'trường học an toàn'

20:07:23 16/10/2021
Tỉnh Khánh Hòa vừa công bố tiêu chí trường học an toàn, được phép hoạt động và điều kiện với giáo viên dạy học trực tiếp khi học sinh đi học tập trung tại trường, để đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch COVID-19.

Bao giờ học sinh Hà Nội được đến trường?

20:04:22 16/10/2021
Thời điểm này, chắc hẳn câu hỏi: bao giờ học sinh Hà Nội được đến trường? được đông đảo phụ huynh và học sinh Thủ đô quan tâm hơn bao giờ hết.

Bình Dương: Bỏ bắt buộc cách ly người từ tỉnh khác đến

20:03:07 16/10/2021
Ngày 16/10, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Nguyễn Hồng Chương ký văn bản khẩn liên quan tới nội dung công văn số 2628 hướng dẫn về việc theo dõi người cách ly tại nhà và cách ly y tế đối với các trường hợp nguy cơ vào địa bàn tỉnh do ...

Hoàn lưu bão số 8 gây nhiều thiệt hại tại Yên Bái

20:00:30 16/10/2021
Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 8 nên trong nhiều ngày qua, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa to đến rất to, gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, hoa màu và tài sản của người dân.

Vắc xin là điều kiện tiên quyết, xét nghiệm là then chốt

20:00:07 16/10/2021
Sau một thời gian dài ai ở đâu, ở yên đó, TP.HCM đã từng bước thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, nhịp sống sôi động đã dần quay trở lại.

Mưa lớn gây ngập lụt cục bộ tại Ea Súp, Đắk Lắk

19:58:13 16/10/2021
Từ đêm 15 đến sáng 16/10, trên địa bàn huyện biên giới Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to đến rất to khiến hàng chục nhà dân bị ngập sâu, nhiều người dân bị cô lập trong các chòi rẫy và gây chia cắt cục bộ tại một số địa phương.

Công an TP Cần Thơ nhận bảo trợ 11 trẻ em mồ côi do dịch COVID-19

19:54:43 16/10/2021
Thời gian qua, tại TP Cần Thơ có nhiều trường hợp trẻ em mất đi cha mẹ do dịch COVID-19. Để góp phần động viên các em sớm vượt qua nỗi đau mất người thân, an tâm học tập, hướng tới tương lai, Công an TP Cần Thơ đã nhận bảo trợ học tập c...

Kết nối tiêu thụ hàng hoá trong giai đoạn bình thường mới

19:44:41 16/10/2021
Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, ngoài việc ổn định kênh phân phối, các địa phương đang tích cực triển khai nhiều biện pháp kết nối cung cầu nhằm tiêu thụ hàng hoá trong giai đoạn bình thường mới.

Khánh thành trạm biến áp 220kV Lao Bảo và đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo

19:42:25 16/10/2021
Ngày 16/10, tại trạm biến áp (TBA) 220kV Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) khánh thành công trình trạm biến áp 22...

Nhận định thị trường chứng khoán từ 18 - 22/10: Xu hướng tăng điểm vẫn chưa thay đổi

19:38:55 16/10/2021
Dù VN-Index chưa vượt được mốc tâm lý 1.400 điểm, nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam tuần qua vẫn được đánh giá là có diễn biến tích cực.

Ảnh hưởng dịch bệnh, tiêu thụ xi măng của VICEM giảm hơn 20%

19:34:10 16/10/2021
Tính riêng quý III/2021, tiêu thụ xi măng trong nước của toàn xã hội chỉ đạt khoảng 11,77 triệu tấn, giảm 23,7% so với cùng kỳ; trong đó VICEM đạt 3,96 triệu tấn giảm 20,8% so với cùng kỳ và chỉ bằng 71,5% so với kế hoạch đề ra.

TP Hồ Chí Minh bàn giải pháp cho phục hồi và phát triển kinh tế trong giai đoạn bình thường mới

19:28:39 16/10/2021
Sáng 16/10, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức trực tuyến hội thảo khoa học chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025 nhằm tìm ra những giải pháp cho việc phục hồi và phát triển kinh tế trong gia...

Người dân Ninh Bình vỡ òa khi về đến quê nhà trên chuyến tàu đặc biệt

17:29:33 16/10/2021
Sáng 16/10, chuyến tàu chở 568 công dân Ninh Bình từ miền Nam về quê tránh dịch đến ga Ninh Bình. Mọi người vỡ òa cảm xúc khi về đến quê nhà an toàn, bỏ lại sau lưng tháng ngày dài mong ngóng đợi chờ.

Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, Kon Tum và Gia Lai đề phòng lũ quét, sạt lở đất

16:53:20 16/10/2021
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính đến 7 giờ ngày 16/10, khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Tai nạn giao thông vẫn gia tăng tại một số địa phương trong 9 tháng năm 2021

16:49:58 16/10/2021
Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG), 9 tháng năm 2021, tai nạn giao thông (TNGT) giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm trước.

Học sinh đập heo đất giúp người về quê: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

16:49:56 16/10/2021
Con coi trên điện thoại thấy có người thiếu đồ ăn. Con cũng thấy những em nhỏ hơn con thiếu sữa. Con nghĩ sẽ giúp ích được nhiều người.

Tặng máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

16:45:55 16/10/2021
Nhân tháng cao điểm Vì người nghèo, sáng 16/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức thăm và trao tặng máy tính bảng cho học sinh nghèo tại chùa Phổ Quang (TP.Quảng Ngãi).

Thanh Hóa: Gần 11.000 học sinh được cấp gạo hỗ trợ của Chính phủ

16:39:50 16/10/2021
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh (HS) học kỳ I năm học 2021-2022. 

Thái Bình không tiếp nhận người từ "vùng cam", "vùng đỏ"

16:37:39 16/10/2021
Người dân đến/về tỉnh Thái Bình phải có giấy tờ tùy thân, khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, quét mã QR tại các chốt kiểm soát, tỉnh Thái Bình không tiếp nhận người từ vùng cam và vùng đỏ.

Tháo gỡ nguy cơ đứt gãy thị trường lao động

16:36:23 16/10/2021
Đại dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 đã làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp và khiến nhiều lao động rời đô thị lớn, như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương...

Có thể bạn quan tâm

Lào tiếp tục gia hạn lệnh phong tỏa thêm 15 ngày

Thế giới

22:30:05 16/10/2021
Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước đang diễn biến hết sức phức tạp, Chính phủ Lào đã tiếp tục gia hạn lệnh phong tỏa kéo dài thêm 15 ngày kể từ ngày 16/10, đồng thời tạo điều kiện cho người dân làm ăn và sinh sống tr...

Cửa hàng nhỏ lẻ thu gom iPhone 13 để bán lại kiếm lời

Đồ 2-tek

22:28:00 16/10/2021
Một số cửa hàng nhỏ lẻ đặt trước số lượng lớn iPhone 13 tại các đại lý chính hãng với mục đích đầu cơ, chờ giá cao bán lại kiếm lời.

Vén màn quan hệ của Hoài Linh - Hoài Lâm, lý do ngăn cấm con nuôi theo đuổi đam mê 7 năm trước

Sao việt

22:27:57 16/10/2021
Giữa nghi vấn Võ Lê Thành Vinh không phải con trai ruột của NSƯT Hoài Linh, mối quan hệ nhập nhằng giữa Hoài Lâm và nam danh hài cũng bất ngờ hot trở lại.

Dấu hiệu Facebook đang chết dần  

Thế giới số

22:23:29 16/10/2021
Theo New York Times, những sóng gió liên tiếp vừa qua cho thấy Facebook ở trong giai đoạn suy giảm chậm và đều đặn. Đó là dấu hiệu của một công ty đang chết dần.

ĐT Việt Nam tụt 3 bậc trên BXH FIFA

Bóng đá việt nam

22:22:42 16/10/2021
Những thất bại liên tiếp ở vòng loại thứ 3 World Cup đã khiến ĐT Việt Nam rơi xuống vị trí thứ 98 trên BXH FIFA.

Man United cần học cách chống phản công ngay lập tức

Bóng đá thế giới

22:14:21 16/10/2021
Man United đã giành chiến thắng các trận đấu lớn bằng các đợt phản công nhanh sắc bén. Tuy nhiên, mọi chuyện đang đi theo chiều hướng ngược lại.

Chưa bao giờ hết ngỡ ngàng trước màn "rửa phèn" phong cách của Meghan Markle khi gia nhập Hoàng gia Anh

Phong cách sao

22:10:09 16/10/2021
Phong cách của Meghan Markle đã lên hương ngoạn mục kể từ khi bước vào gia đình Hoàng gia.

4 loại ngũ cốc nên ăn để giảm cân và 2 loại nên tránh

Làm đẹp

22:10:05 16/10/2021
Nhiều loại ngũ cốc giúp bạn duy trì cân nặng hoàn hảo trong khi một số loại khiến bạn béo lên.

Clip kinh hoàng: Nam ca sĩ nổi tiếng rơi tự do trong thang máy, lưng đập thô bạo xuống sàn, bàn tay rướm máu

Sao châu á

22:08:24 16/10/2021
Hiện tại, netizen đều đang vô cùng lo lắng trước tình hình sức khoẻ của ca sĩ Trương Kiệt sau vụ tai nạn bất ngờ.

ĐT Đan Mạch bất ngờ dính tai tiếng 'vui vẻ' với 2 nữ nhân viên khách sạn

Bên lề sân cỏ

21:56:35 16/10/2021
Luôn duy trì hình ảnh đẹp từ EURO 2020 đến vòng loại World Cup 2022 nhưng đội tuyển Đan Mạch vừa bất ngờ dính vào scandal vui vẻ quá đà với 2 nữ nhân viên khách sạn.

Rực sáng thời trang gấm vào thu

Thời trang

21:41:06 16/10/2021
Gấm được xem là một chất liệu sở trường để nhà thiết kế Thủy Nguyễn bay bổng với những sáng tạo, không ngừng thổi vào biết bao cảm hứng tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ hiện đại nhưng luôn kết nối bền chặt với truyền thống Á Đông.

Anh chồng "chán cơm thèm phở", cô vợ bỉm sữa phát hiện sự dâm ô liền trả thù "tiểu tam" quá thâm độc: Chấn động tập đầu của You 3!

Phim âu mỹ

21:27:19 16/10/2021
Cái kết của You 3 tập 1 sẽ khiến mọi người chấn động vì cách trừng trị tiểu tam của cô vợ!