Chúng ta đã có cơ sở để tin vào thành công của Đại hội!

Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang cho biết, với sự chuẩn bị công phu, bài bản và chặt chẽ, ngay từ bây giờ, chúng ta đã có cơ sở để tin vào thành công của Đại hội.

Chúng ta đã có cơ sở để tin vào thành công của Đại hội! - Hình 1

Theo đồng chí Lê Thị Thu Hồng, với sự chuẩn bị công phu, bài bản và chặt chẽ, ngay bây giờ, chúng ta đã có cơ sở để tin vào thành công của Đại hội.

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, Thủ đô Hà Nội và cả nước trong những ngày này đang tưng bừng chào đón sự kiện chính trị đặc biệt-Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng , là đại biểu chính thức dự Đại hội, đồng chí có thể chia sẻ cảm nghĩ của mình trong lúc này và đôi nét về Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Giang tham gia Đại hội?

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Tự hào với những thành công, kết quả nội bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang nói chung và cá nhân tôi – một đại biểu chính thức của Đại hội nói riêng đang hướng về Đại hội XIII với khí thế vui tươi, phấn khởi và niềm tin tưởng, sự kỳ vọng lớn lao về những định hướng, quyết sách đúng đắn, vượt qua những khó khăn, thách thức, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang gồm 22 đồng chí đại diện cho gần 9 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ dự Đại hội. Trong đó, hai đồng chí là đại biểu đương nhiên và 20 đồng chí được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 tín nhiệm bầu. Đoàn gồm 4 đại biểu nữ, 1 đại biểu dân tộc thiểu số, 1 đại biểu dưới 40 tuổi; 21 đồng chí có trình độ thạc sỹ trở lên.

PV: G óp phần vào thành công chung trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đem đến Đại hội những thành tựu gì nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua, t hưa đồng chí ?

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng: Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, tác động do suy giảm kinh tế toàn cầu và đại dịch COVID-19, được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Trung ương, sự phối hợp của các tỉnh, thành phố trong cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang đã phát huy những kết quả, thành tựu đạt được của nhiều nhiệm kỳ trước, cùng đoàn kết chung sức, một lòng nỗ lực phấn đấu giành được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá; 15/15 chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân trên địa bàn đạt 14% năm, thuộc nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, năm 2020 đạt 13,02% đứng đầu toàn quốc. Quy mô tổng sản phẩm năm 2020 ước đạt gần 123.000 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2015, đứng thứ 16/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Bắc Giang được đánh giá là một trong những địa phương có sức hấp dẫn nhất về thu hút đầu tư; tổng số dự án thu hút đầu tư còn hiệu lực tăng 1.756 dự án, gấp 2,1 lần so với năm 2015; thu ngân sách năm 2020 đạt gần 12.400 tỷ đồng, vượt dự toán, tăng gấp hơn 2 lần so với mục tiêu Đại hội đã đề ra.

Từ năm 2016 đến nay, tỉnh đã thu hút được trên 5,8 tỷ USD, gấp 3,5 lần cả giai đoạn 2011-2015 (riêng vốn FDI đạt 3,8 tỷ USD, gấp 4,3 lần); phát triển doanh nghiệp là điểm sáng của cả nước, bình quân mỗi năm thành lập mới trên 1.200 doanh nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh có gần 11.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập, trong đó có 447 doanh nghiệp FDI.

Xây dựng nông thôn mới phát triển mạnh mẽ, đứng đầu vùng trung du và miền núi phía Bắc. Đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 127 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 69% tổng số xã trong toàn tỉnh, có 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới là Việt Yên, Lạng Giang và Tân Yên. Hiệu quả mang lại từ phong trào xây dựng nông thôn mới tác động tích cực đến đời sống của nhân dân và diện mạo của vùng nông thôn.

Công tác xây dựng Đảng , xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, “về tăng cường xây dựng , chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”, được thực hiện nghiêm túc. Hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội thiết thực, hiệu quả. Phương thức, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị được đề cao.

Những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang nêu trên đã góp phần không nhỏ vào những kết quả, thành công chung trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

PV: Đ ại hội lần này cũng là dịp để đánh giá những thành tựu của Đảng ta, đất nước ta sau 35 năm Đổi mới, xin đồng chí cho biết những chuyển biến tích cực, đáng kể trên quê hương Bắc Giang sau 35 năm Đổi mới?

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng: Có thể nói, sau 35 đổi mới, Bắc Giang (trước là Hà Bắc, gồm cả Bắc Giang và Bắc Ninh hiện nay) đã có sự thay đổi, chuyển biến tích cực. Từ một tỉnh nghèo, thuần nông nay đã vươn mình là một tỉnh phát triển toàn diện và năng động với nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng dẫn đầu khu vực Trung du, miền núi phía Bắc và cả nước, tạo lập được các yếu tố cơ bản, đồng bộ để tỉnh tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc trong những năm tới.

Diện mạo, hạ tầng giao thông, đô thị, nông thôn khởi sắc. Sản xuất nông sản xuất khẩu mang lại giá trị kinh tế cao. Khu vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ, du lịch , ngành nghề nông thôn cũng thu nhiều kết quả.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh Bắc Giang còn gặp nhiều thách thức nhưng với sự cố gắng nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nên tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục khởi sắc và đạt kết quả khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) những năm qua luôn nằm trong nhóm các địa phương tăng trưởng cao nhất của cả nước; quy mô nền kinh tế được mở rộng, đứng thứ 16/63 tỉnh, thành phố. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 2.900 USD, lần đầu tiên vượt bình quân chung cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: công nghiệp – xây dựng chiếm 57,7%; dịch vụ chiếm 24,7%; nông – lâm nghiệp và thủy sản chiếm 17,6%. Các ngành, lĩnh vực kinh tế từng bước được cơ cấu lại theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tăng sức cạnh tranh. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội thiết yếu được tập trung đầu tư, nâng cấp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển của tỉnh.

PV: Thưa đồng chí, là một đại biểu nữ tham dự Đại hội, đồng chí gửi gắm niềm tin và kỳ vọng gì tại Đại hội lần này, nhất là trong công tác cán bộ nữ?

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng: Đại hội XIII là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và dân tộc, được cán bộ, đảng viên và nhân dân rất quan tâm, theo dõi, mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng. Ngày mai, Đại hội chính thức khai mạc. Với sự chuẩn bị công phu, bài bản và chặt chẽ, ngay bây giờ, chúng ta đã có cơ sở để tin vào thành công của Đại hội.

Tôi mong muốn, tin tưởng và có niềm tin sâu sắc Đại hội sẽ đề ra được nhiều định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới, đưa đất nước phát triển nhanh, mạnh, bền vững, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng đó là công tác nhân sự của Đại hội, tôi tin tưởng Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đủ số lượng, bảo đảm cơ cấu hợp lý, nhất là cơ cấu cán bộ nữ và Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải là những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực, có uy tín, trách nhiệm cao, tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn dân, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong đợi.

Huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân

Kinh tế phát triển khá toàn diện, đời sống người dân được nâng cao

Là huyện miền núi còn nhiều khó khăn, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân huyện Khánh Vĩnh đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng, an ninh đạt và vượt so với mục tiêu nghị quyết đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 9,3%/năm, đạt mục tiêu nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản, tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ. Tổng thu ngân sách nhà nước hàng năm tăng bình quân 28,23%, gấp 2,3 lần so với năm 2015 và đạt 112% so với mục tiêu nghị quyết đề ra. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong 5 năm đạt 1.441 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 15,46%/năm.

Huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân - Hình 1

Một góc thị trấn Khánh Vĩnh.

Giai đoạn 2016 - 2020, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) với nguồn lực thực hiện gần 174 tỷ đồng tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh, hình thành một số mô hình sản xuất mới đem lại hiệu quả cao; đời sống, thu nhập của nhân dân được nâng lên. Đến cuối năm 2019, số tiêu chí đạt chuẩn NTM bình quân chung toàn huyện đạt 8,92 tiêu chí/xã, tăng bình quân 1,84 tiêu chí/xã so với năm 2015, trong đó xã Sông Cầu đạt 19 tiêu chí NTM. Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 tiếp tục phát huy hiệu quả. 5 năm qua, với tổng nguồn vốn đầu tư hỗ trợ gần 23,6 tỷ đồng, 100% các mục tiêu của chương trình đề ra đã được hoàn thành. Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2016 - 2020 được triển khai tích cực, hoàn thành việc quy hoạch thị trấn Khánh Vĩnh để đảm bảo yêu cầu trong quản lý đầu tư, xây dựng, phục vụ công tác phát triển đô thị của huyện. Chương trình phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020 được chú trọng, chất lượng nguồn nhân lực của huyện ngày càng được nâng lên.

Bên cạnh phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được những kết quả tích cực. Chất lượng giáo dục, đào tạo từng bước được nâng lên. 100% trẻ mầm non, tiểu học được học 2 buổi/ngày; có 8/40 trường tiểu học và mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đạt tỷ lệ 20%. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình có nhiều tiến bộ. Đến năm 2020, có 32 giường bệnh, 6,8 bác sĩ và 1,29 dược sĩ/10.000 dân; 100% xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Các đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, hộ nghèo được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, vượt mục tiêu nghị quyết đề ra. Đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 24,76%, giảm 36,51% so với cuối năm 2015; bình quân hàng năm giảm 7,3%. Đời sống nhân dân tiếp tục được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 23,6 triệu đồng/người/năm, so với năm 2015 tăng 90,3% và bằng 32,46% so với mức thu nhập chung của tỉnh. Số người lao động được tạo việc làm tăng thêm bình quân 1.082 người/năm, đạt 108,2% so với mục tiêu nghị quyết đề ra. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tiếp tục được nâng lên. Hệ thống chính trị được củng cố, xây dựng ngày càng vững mạnh, đảm bảo được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ huyện.

Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Mỗi tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đã xem việc học tập, làm theo Bác là việc làm thường xuyên. Qua đó, tạo chuyển biến khá rõ nét, tác động tích cực đến việc đổi mới lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở nhiều cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị huyện vững mạnh.

Đảng bộ huyện đã quan tâm lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường. Công tác phát triển đảng được quan tâm, trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ kết nạp 430 đảng viên, trung bình mỗi năm kết nạp được 86 đảng viên mới, đưa tổng số đảng viên toàn huyện lên 1.518 đảng viên. Hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, góp phần tích cực cùng Đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra.

Huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân - Hình 2

Một góc thị trấn Khánh Vĩnh. Ảnh: VƯƠNG MẠNH CƯỜNG

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình kinh tế - xã hội

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền từ huyện đến cơ sở; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; giữ vững khối đoàn kết thống nhất, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng các ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản. Cùng với đó, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Những năm tới, huyện Khánh Vĩnh xác định khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế; thực hiện tốt các chương trình KT-XH của tỉnh tại địa phương. Trong đó, phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, liên kết theo chuỗi, nâng cao giá trị gia tăng; hình thành các vùng chuyên canh, phát triển các cây ăn quả đặc sản, phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của địa phương, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống nhân dân, nhất là đồng bào DTTS; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tự vươn lên thoát nghèo trong đồng bào DTTS; huy động và khai thác có hiệu quả các nguồn lực để phát triển hạ tầng thiết yếu gắn với vùng sản xuất của đồng bào DTTS; lựa chọn và nhân rộng mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả phù hợp với năng lực, nhận thức của đồng bào và thế mạnh của địa phương, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm; tạo điều kiện cho đồng bào tiếp cận đầy đủ các dịch vụ thiết yếu, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, giảm nghèo bền vững.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Người dân đổ ra sông bắt nghêu01:00Nông sản Hải Dương vào tới Sài Gòn, người dân nhận miễn phí02:27Vì sao Nhà hát gần 200 tỷ đồng ở Huế mới dùng đã hỏng?01:01Bắt đầu kéo cáp điện cho toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên00:40Đồng loạt ra quân đầu xuân xây dựng cầu Mỹ Thuận 201:03Ảnh: Cuộc sống người dân tại ổ dịch nóng nhất tỉnh Hải Dương00:58Xe đưa rước công nhân tông gãy trụ điện, 1 người chết, 1 người bị thương01:12Khánh Hòa cách ly từ dân, quân đến du khách từ Hải Dương01:10Tình huống trẻ nhỏ ngồi sau, tự mở cửa rồi ngã khỏi xe ô tô đang chạy00:24Người đi mua vàng Thần Tài ngày càng đông00:49Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện bia mang tên Hoàng Sa, Trường Sa03:58Xây nhà vệ sinh bằng chai nhựa tặng trường tiểu học miền biên viễn Cao Bằng02:57Phố cá lóc nướng đông nghẹt ngày vía Thần tài, nhiều gia đình "hốt bạc" khi bán sạch 2.000 con trong một buổi sáng01:44Xiaomi Mi 11 5G ra mắt tại Việt Nam, giá bán ấn tượng02:40Nông sản hết cảnh đổ xuống sông Hồng nhưng khách mua trả tiền 'tùy tâm'01:18Cháy nhà gần chợ, khu phố náo loạn00:42Thâu đêm lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên người đến TPHCM sau Tết02:50Trường ĐH ở Việt Nam mua 100.000 liều vắc xin Covid-19 cho sinh viên, giảng viên?02:36Tin dịch Covid-19 hôm nay 25.2 tại TP.HCM: 14 ngày liên tiếp không có ca nhiễm cộng đồng02:00Tuyến đường huyết mạch quốc lộ 5A vắng lặng giữa mùa dịch Covid-1901:00

Tiêu điểm

Người đàn ông kể giây phút băng qua tường rào, đỡ cháu bé rơi từ tầng 12A
21:29:27 28/02/2021
Vụ tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc: Công an làm việc với 6 tài xế
13:46:33 28/02/2021
Bí thư, Chủ tịch Hà Nội khen thưởng người cứu bé gái rơi từ tầng 12A chung cư
12:08:07 01/03/2021
Hơn 1.800 nghề, công việc được về hưu trước tuổi
08:19:17 01/03/2021
Thấy ô tô lạ đậu trước nhà, giám đốc đập phá xe tan nát
14:01:23 28/02/2021
Thủy Tiên xây nhà cộng đồng chống lũ - Dân mạng tranh cãi gay gắt
17:46:22 28/02/2021
Người dân chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng ca ngợi kỳ tích cứu cháu bé của anh Nguyễn Ngọc Mạnh
12:35:26 01/03/2021
Triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021 từ ngày 1-3
05:24:48 01/03/2021
Nam Định: Hàng nghìn công nhân công ty giày da Nam Hà đình công
05:24:13 28/02/2021
Vợ anh Nguyễn Ngọc Mạnh không thể tin nổi chồng mình cứu được cháu bé rơi từ tầng 12A chung cư
12:21:32 01/03/2021

Thông tin đang nóng

Vợ Mạc Văn Khoa: "Cái nhà này 50 tỷ là thật nhưng chúng tôi thuê"
08:55:57 01/03/2021
Trịnh Kim Chi đưa Thương Tín xuất viện về căn phòng trọ nhỏ ở quận 12
13:44:17 01/03/2021
Vụ cứu sống bé gái rơi từ tầng 12: Thầy giáo tính ra sức nặng mà "người hùng" phải chịu khi đỡ bé, đúng là "phép lạ" khoa học không giải thích được
11:32:25 01/03/2021
Hồ Ngọc Hà thắc mắc vụ nam thanh niên cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A: “Sao có thể vừa quan sát, vừa nhanh trí đón cháu bé vào lòng như vậy được…”
09:21:04 01/03/2021
Vợ Vân Quang Long từ chối nhận cấp dưỡng nuôi con từ Dương Ngọc Thái
09:02:24 01/03/2021
Sao Việt cảm phục, muốn gặp người đàn ông cứu bé gái rơi từ tầng 12
11:28:36 01/03/2021
Nhan sắc thật của Lý Tử Thất
13:09:08 01/03/2021
Tan chảy khoảnh khắc “người hùng” Nguyễn Ngọc Mạnh chải đầu, ngồi học cùng con gái
11:03:46 01/03/2021
Thông tin mới nhất về sức khỏe của bé gái rơi từ tầng 12 chung cư: Trật khớp háng, vẫn khóc vì đau
09:40:45 01/03/2021
Trấn Thành khoe biệt thự mới tậu: Phòng tắm sang xịn mịn như khách sạn 5 sao, view nhìn ra thành phố đẹp mê li!
12:42:33 01/03/2021

Tin mới nhất

Hải Dương dừng cách ly xã hội

14:35:54 01/03/2021
Sáng 1/3, ông Nguyễn Viết Hải, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hải Dương, cho biết sau khi kết thúc 15 ngày cách ly xã hội trên toàn tỉnh theo chỉ thị số 16, Hải Dương sẽ chuyển sang trạng thái mới, vừa phòng, chống Covid-19, vừa thực hiện các ...

Công an Lâm Đồng, Đắk Lắk có Giám đốc mới

14:19:49 01/03/2021
Sáng 1/3, tại Công an tỉnh Lâm Đồng, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tổ chức cán bộ.

Bỏ mức lương cao, về quê nuôi "tôm sạch"

14:06:55 01/03/2021
Từ bỏ mức lương mà nhiều người mơ ước, anh Đỗ Văn Hải (xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc) trở về quê thực hiện mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình vi sinh không sử dụng kháng sinh, chất cấm, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Xử lý 2 phụ nữ tung tin huyện Gia Lâm có 149 người mắc COVID-19

14:04:07 01/03/2021
Hai phụ nữ sống tại huyện Gia Lâm (Hà Nội) đưa lên mạng xã hội thông tin sai sự thật việc trên địa bàn có 149 người mắc COVID-19 đã bị phát hiện, xử lý.​

Vợ ' người hùng ' cứu bé gái : Chồng tôi có lòng tốt đến mức có lần bị người khác lừa nhưng anh cũng kệ

14:00:51 01/03/2021
Sau câu chuyện anh Mạnh giải cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội, những người thân nhất trong gia đình anh đến nay vẫn chưa hết bất ngờ.

Định kỳ lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả người làm việc tại doanh nghiệp

13:28:02 01/03/2021
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương yêu cầu các doanh nghiệp chủ động lập kế hoạch định kỳ lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả người làm việc tại doanh nghiệp về phòng chống dịch COVID-19....

Nên bỏ chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

13:21:03 01/03/2021
Bài viết Đổ xô học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp trên Tuổi Trẻ ngày 27-2 nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc. Nhiều ý kiến cho rằng nên bỏ chứng chỉ này vì không cần thiết và gây mất thời gian, tiền bạc của giáo viên.

Bình Dương: Hơn 2.000 thanh niên nhập ngũ âm tính SARS-CoV-2

12:56:51 01/03/2021
Hơn 2.000 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự tại Bình Dương được lấy mẫu, xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Hải Dương kết thúc giãn cách xã hội từ 0h ngày 3-3, chuyển sang trạng thái mới

11:59:41 01/03/2021
Tỉnh Hải Dương kết thúc giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng đúng thời hạn từ 0h ngày 3-3. Đồng thời chuyển toàn tỉnh sang trạng thái mới, thực hiện mục tiêu kép.

Vĩnh Lợi (Bạc Liêu): Dân đến vui vẻ, về hài lòng

10:56:54 01/03/2021
Không chỉ tạo không khí vui vẻ, nhiệt thành, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu còn khuyến khích các đơn vị liên quan giải quyết thủ tục cho người dân càng sớm càng tốt để người dân hài lòng

Mâu thuẫn chuyện gia đình, người đàn ông treo cổ ở rừng thông

10:55:08 01/03/2021
Xảy ra mâu thuẫn chuyện gia đình, anh H. (trú xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã treo cổ tự vẫn ở rừng thông.

Giặc lửa thiêu rụi hàng ngàn mét vuông vườn trái cây sát bên cụm công nghiệp

10:13:26 01/03/2021
Vụ hỏa hoạn xảy ra buổi tối ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã thiêu rụi hàng ngàn mét vuông vườn cây ăn trái được bao bọc bằng bức tường xây kiên cố ngay sát cụm công nghiệp Hà Mỵ.

Chuẩn bị khoan hầm xuyên núi đá dự án đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả

10:06:08 01/03/2021
Đường hầm xuyên núi đá là hạng mục quan trọng thuộc dự án đường bao biển Hạ Long-Cẩm Phả. Hầm có chiều dài 225m, với 2 ống hầm, mỗi ống 3 làn xe. Hiện các nhà thầu đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để bắt đầu khoan hầm vào đầu tháng 3 ...

Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới: Góp phần giữ vững sự bình yên cho vùng biên cương

09:52:39 01/03/2021
Để giữ vững sự bình yên cho vùng biên cương, thì Nhân dân là lực lượng đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Do đó, bên cạnh các chính sách đặc thù của Đảng và Nhà nước nhằm phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa mới, từng bước mang...

Sau 2 tháng công an ra quân ghi hình xử phạt

09:38:44 01/03/2021
Mới triển khai được hơn 2 tháng nhưng việc ghi hình, xử phạt xe ô tô dừng, đỗ sai quy định của Công an TP Thanh Hóa đang được xem là giải pháp hữu hiệu góp phần khắc phục tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), từng bước...

Phát triển nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu

09:26:09 01/03/2021
Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam là một trong 5 nước trên thế giới sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu (BĐKH) và nước biển dâng. Dưới tác động của BĐKH toàn cầu, đến năm 2030 nhiệt độ trung bình có thể tăng t...

Kết nối cùng làm từ thiện

09:21:04 01/03/2021
Với mong muốn san sẻ một phần khó khăn với hoàn cảnh kém may mắn, nhất là các nạn nhân chất độc da cam/dioxin, những người cao tuổi tại TP.Biên Hòa đã cùng tập hợp nhau để thành lập CLB Trái tim hồng.

Phạt nguội vi phạm giao thông: Hiệu quả và minh bạch

09:12:42 01/03/2021
Từ năm 2004, việc xử phạt nguội vi phạm giao thông qua hình ảnh đã được áp dụng và ngày càng được nhân rộng ra khắp các tỉnh, thành trên cả nước.

Bảo đảm an toàn giao thông đường thủy khi thi công đập ngăn mặn trên sông Cái

09:07:37 01/03/2021
Sở Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh về việc thống nhất phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy phục vụ thi công dự án đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang.

Giai đoạn 2016 - 2020: Cam Ranh giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông

09:01:28 01/03/2021
Ban An toàn giao thông (ATGT) TP. Cam Ranh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo đảm ATGT năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Thốt Nốt tích cực triển khai, chuẩn bị cho công tác bầu cử

08:59:18 01/03/2021
Đến thời điểm hiện nay, quận Thốt Nốt đã hiệp thương lần thứ nhất, đang tiếp tục triển khai các nhiệm vụ công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các cấp, các ngành,...

Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay (1/3): MWG, ACB và CII

08:16:15 01/03/2021
Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị đối với một số cổ phiếu trước phiên giao dịch ngày 1/3, bao gồm: MWG, ACB và CII.

Giá cà phê hôm nay 1/3: Giá thu mua đồng loạt đi lên, xuất khẩu cà phê Việt Nam giảm

08:07:07 01/03/2021
Trong một tuần biến động mạnh, giá cà phê thu mua tại các địa phương chủ lực đồng loạt đi lên, tăng từ 1.100 đến 1.300 đồng/kg. Mở hàng tuần mới giá cà phê trong nước khởi động từ mức giá dao động trong khoảng 32.300 - 33.100 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 1/3: Thế giới ‘dừng hình’; trong nước thấp nhất 53.000đ/kg; lý do tiêu ở Đồng Nai tồn kho nhiều

06:56:35 01/03/2021
Giá tiêu thế giới hôm nay 1/3 không đổi so với một ngày trước đó, giao dịch ở 34.966.65 Rupee/tạ (thấp nhất) và 35.166.65 Rupee/tạ (cao nhất).

Chứng khoán tuần 1 – 5/3: Tăng giảm đan xen, tích lũy chờ bùng nổ

06:53:06 01/03/2021
VN-Index tiếp tục diễn biến đi ngang tích lũy với các phiên tăng giảm đan xen, chỉ số nhiều khả năng sẽ thử thách vùng kháng cự 1,175-1,185 điểm.

Giá vàng hôm nay 1/3: Chênh lệch trong nước và thế giới cao kỷ lục

06:50:54 01/03/2021
Giá vàng trong nước điều chỉnh không đáng kể, trong khi vàng thế giới giảm mạnh, biên độ chênh lệch lên tới hơn 7 triệu đồng/lượng.

Có thể bạn quan tâm

'Lốc xoáy muỗi' ghê sợ xuất hiện trên đường cao tốc ở Argentina

Chuyện lạ

15:00:34 01/03/2021
Những người lái xe trên đường cao tốc ở Argentina vô cùng bất ngờ khi phát hiện lốc xoáy kinh dị do hàng triệu con muỗi tạo ra.

Nghệ An: Triệu tập đối tượng bốc đầu xe máy trên quốc lộ

Pháp luật

14:57:33 01/03/2021
Nhóm đối tượng đi trên 2 xe máy bốc đầu trên quốc lộ khiến người dân bức xúc.

Thi triển võ công “khác người”, Chưởng môn Võ Đang bị dân mạng đả kích thậm tệ

Netizen

14:57:22 01/03/2021
Chưởng môn Võ Đang bị tố “lừa dối người không tập võ” sau màn biểu diễn côn pháp của mình.

Không hề thất sủng, Phạm Băng Băng lại có được đại ngôn nhưng loạt ảnh quảng cáo mới gây tranh cãi

Sao châu á

14:57:09 01/03/2021
Những hình ảnh quảng cáo mới của Phạm Băng Băng được cho là lạm dụng photoshop nhiều bởi trước đó hình hậu trường cho thấy cô lộ vòng bụng ngấn mỡ.

Sau 5 năm, em trai và bạn thân cho biết Hyunjoo bị bắt nạt đến mức phải rời nhóm APRIL  

Nhạc quốc tế

14:56:08 01/03/2021
Sau những thổ lộ từ anh trai từ Hyunjoo vào hôm qua, một người bạn của nữ ca sĩ cũng vừa lên tiếng khẳng định chuyện cô bị đối xử tệ khi còn hoạt động cùng APRIL đến mức phải rời nhóm là sự thật.

Cơm gà hoa sen nhìn thôi đã muốn ăn rồi!

Ẩm thực

14:55:15 01/03/2021
Cách làm cơm gà hoa sen món ăn  nhìn thôi đã muốn ăn rồi!

Diễm Hương đăng ảnh bikini nóng bỏng nhưng dân tình chỉ chú ý đến bàn tay người đàn ông nắm tay nàng Hậu

Sao việt

14:53:56 01/03/2021
Nhờ giảm cân thành công nên Diễm Hương tự tin diện bikini khoe dáng.

UAE tích cực đá giao hữu, chờ quyết đấu đội tuyển Việt Nam

Bóng đá việt nam

14:53:37 01/03/2021
Chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, UAE là đội tích cực đá giao hữu nhất trong số các đội thuộc bảng G, với quyết tâm soán ngôi đầu của đội tuyển Việt Nam.

Tân binh Hyundai Bayon hẹn ngày ra mắt

Ôtô

14:49:17 01/03/2021
Mẫu SUV hạng B hoàn toàn mới của Hyundai sẽ chính thức ra mắt vào ngày mai 2/3 trên các kênh truyền thông xã hội.

Xe máy điện sẽ sớm đóng vai chính trên đường phố

Xe máy

14:47:14 01/03/2021
Thời khắc Theon và Feliz của VinFast xuất hiện đã hoàn toàn thay đổi định nghĩa về xe máy điện. Đó không phải là chiếc xe đóng vai phụ cho xe xăng mà thực sự là một sản phẩm công nghệ, đủ sức biến hàng chục triệu xe máy hiện tại trở thà...

Cực phẩm cổ trang đang gây bão Cẩm Tâm Tựa Ngọc: drama gia đấu hấp dẫn, sẽ là Minh Lan Truyện 2?

Phim châu á

14:45:14 01/03/2021
Đang đói cung đấu thì chớ bỏ qua Cẩm Tâm Tựa Ngọc với câu chuyện vợ lớn - vợ bé tranh sủng không ngừng nghỉ.

Rapper Yuno Bigboi tiết lộ cơ duyên gặp vợ xinh như hotgirl

Show việt

14:42:45 01/03/2021
Âm nhạc luôn mang đến những điều mới mẻ cho cuộc sống. Sự xuất hiện của cặp đôi tuần này là rapper Yuno Bigboi và nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện sẽ có nhiều câu chuyện thú vị.

Nữ chính 'Emily In Paris' mặc lộng lẫy dự Quả cầu vàng ở nhà

Sao âu mỹ

14:32:03 01/03/2021
Nữ diễn viên Lily Collins trang điểm đậm, mặc bộ đầm lệch vai quyến rũ và tạo dáng gợi cảm trong vườn khi tham dự lễ trao giải Quả cầu vàng dưới hình thức online.

Phản cảm cảnh người phụ nữ 'tụt quần', chửi bới trước cổng đền

Sự kiện nóng

14:31:55 01/03/2021
Mâu thuẫn với nhân viên làm nhiệm vụ trước cổng đền Cuông, một người phụ nữ đã chửi bới và có hành động tụt quần khiến dư luận bức xúc, đề nghị xử lý nghiêm.

Cô nàng người mẫu Tây tung loạt ảnh cực bén hậu sinh nhật thủ môn Bùi Tiến Dũng

Bên lề sân cỏ

14:31:37 01/03/2021
Một ngày sau sinh nhật bạn trai - thủ môn Bùi Tiến Dũng, cô nàng người mẫu Ukraine xinh đẹp Dianka Zakhidova tung loạt ảnh cực bén, đốt ánh nhìn người hâm mộ.