Chữa bệnh “cuối nhiệm kỳ”

Bệnh “cuối nhiệm kỳ” được nhắc đến rất nhiều kể từ khi Đảng ta có Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Bệnh được gọi bằng nhiều tên khác nữa như bệnh “hoàng hôn nhiệm kỳ”, “hội chứng tuổi 59″, bệnh “chuyến tàu vét cuối cùng”, bệnh “cuối đời”…

Chữa bệnh cuối nhiệm kỳ - Hình 1

Từ “hoàng hôn nhiệm kỳ” hay “chuyến tàu vét cuối cùng” được dùng phổ biến hơn từ khi ông Lê Như Tiến, đại biểu Quốc hội khóa XIII, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nói trong phiên chất vấn của Quốc hội sáng ngày 17/11/2015: “Một số quan chức Nhà nước thường tăng tốc tham nhũng cả về tần suất và cường độ vào thời điểm “hoàng hôn nhiệm kỳ”, chạy đua nước rút để thực hiện những chuyến tàu vét cuối cùng”. Theo ông Lê Như Tiến “hoàng hôn nhiệm kỳ” hay “chuyến tàu vét cuối cùng” biểu hiện ở rất nhiều góc độ như ký hàng loạt quyết định bổ nhiệm, đề bạt cán bộ một cách vội vã mà đằng sau đó chắc chắn có những động cơ lợi ích nào đó. Kế đến là ký vội, phê duyệt vội những dự án lớn mà không thể triển khai ở nhiệm kỳ này, nhiệm kỳ sau mới thực hiện thì chắc cũng có vụ lợi nhất định, hoặc tranh thủ vơ vét nhiều tài sản công, đất công, nhà công…

Bệnh “cuối nhiệm kỳ” xuất phát từ bệnh “nhiệm kỳ”, vốn được biết đến phổ biến dưới tên gọi “tư duy nhiệm kỳ”. Người sớm nhắc đến căn bệnh này là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Tại hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa XI ngày 10/10/2011, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc đến “tư duy nhiệm kỳ” như lời nhắc nhở, cảnh báo đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên phải phòng, chống “tư duy nhiệm kỳ” theo nghĩa tiêu cực. Theo đó, “tư duy nhiệm kỳ” được hiểu là lối suy nghĩ, hành động không đúng, nhằm theo đuổi mục tiêu, lợi ích trước mắt trong ngắn hạn để thu lợi nhiều nhất cả về vật chất và tinh thần cho bản thân, cho nhóm lợi ích hoặc cho tập thể mà bỏ qua những mục tiêu, lợi ích dài hạn chung của tập thể, cộng đồng, đất nước; hoặc do trình độ, năng lực hạn chế, thiếu thông tin, không nắm chắc tình hình dẫn đến nhận thức không đúng, không đầy đủ, đề ra và thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình, quy hoạch, kế hoạch trong nhiệm kỳ không sát, không đúng, không trúng, không đem lại hiệu quả, thậm chí còn gây ra những hệ lụy xấu cho tập thể, cộng đồng, đất nước(1).

Theo Từ điển Triết học của tác giả Cung Kim Tiến, tư duy là “sản phẩm cao nhất của cái vật chất được tổ chức một cách đặc biệt là bộ não, quá trình phản ánh tích cực thế giới khách quan trong các khái niệm, phán đoán, lý luận, v.v..”(2). Đại từ điển Tiếng Việt của tác giả Nguyễn Như Ý thì định nghĩa tư duy là “nhận thức bản chất và phát hiện ra tính quy luật của sự vật bằng những hình thức như biểu tượng, khái niệm, phán đoán, suy lý”(3). Còn nhiệm kỳ là “thời hạn thực hiện nhiệm vụ theo quy định” hoặc “thời hạn làm nhiệm vụ theo quy định của luật pháp hoặc điều lệ”(4). “Tư duy nhiệm kỳ” được hiểu là tư duy của tập thể, cá nhân theo thời hạn nhiệm kỳ (của tổ chức đảng, chính quyền, hội đồng nhân dân, đoàn thể quần chúng). Trong nhiệm kỳ đó (thường là 5 năm), tập thể, cá nhân vạch ra chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Theo nghĩa này thì tư duy nhiệm kỳ không có gì xấu nhưng “tư duy nhiệm kỳ” được nhắc đến hiện nay là cách hiểu theo nghĩa tiêu cực như mua quan bán chức, bán quyền nhằm trục lợi; tranh thủ trục lợi trong khi đương chức, đương quyền, lộ liễu và thô thiển nhất là giai đoạn cuối nhiệm kỳ.

“Tư duy nhiệm kỳ” được hiểu là lối suy nghĩ, hành động không đúng, nhằm theo đuổi mục tiêu, lợi ích trước mắt trong ngắn hạn để thu lợi nhiều nhất cả về vật chất và tinh thần cho bản thân, cho nhóm lợi ích hoặc cho tập thể mà bỏ qua những mục tiêu, lợi ích dài hạn chung của tập thể, cộng đồng, đất nước; hoặc do trình độ, năng lực hạn chế, thiếu thông tin, không nắm chắc tình hình dẫn đến nhận thức không đúng, không đầy đủ, đề ra và thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình, quy hoạch, kế hoạch trong nhiệm kỳ không sát, không đúng, không trúng, không đem lại hiệu quả, thậm chí còn gây ra những hệ lụy xấu cho tập thể, cộng đồng, đất nước.

Lênin trong tác phẩm Bàn về thuế lương thực(5) cho rằng, “tư duy nhiệm kỳ” là căn bệnh dẫn đến chệch hướng mục tiêu của giai cấp công nhân: “Vì đi theo một con đường khác có nghĩa là đặt lợi ích phường hội của công nhân lên trên lợi ích giai cấp của họ; có nghĩa là nhìn lợi ích trước mắt, lợi ích nhất thời, lợi ích cục bộ của công nhân mà hy sinh lợi ích của toàn thể giai cấp công nhân”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm đề cập đến bệnh “nhiệm kỳ” dưới tên gọi là “bệnh cận thị”. Người phê phán những cán bộ, đảng viên “không trông xa, thấy rộng. Những vấn đề to tát thì không nghĩ đến mà chỉ chăm chú những việc tỉ mỉ. Thí dụ việc tăng gia sản xuất, việc tiếp tế bộ đội thì không lo đến mà chỉ lo thế nào để lợi dụng cơm cháy và nước gạo trong các bộ đội. Những người như vậy, chỉ trông thấy sự lợi hại nhỏ nhen mà không thấy sự lợi hại to lớn”(6). Nguyên nhân của “tư duy nhiệm kỳ”, theo Người là đều do chủ nghĩa cá nhân mà ra, nó như một thứ vi trùng độc hại sinh ra hàng trăm thứ bệnh, trong đó có bệnh “nhiệm kỳ”. Cho nên, thang thuốc hay nhất để chữa là thông qua “tự phê bình và phê bình”, có như thế Đảng mới chóng phát triển, sự nghiệp cách mạng mới thành công. Theo Người, để chữa “tư duy nhiệm kỳ” thì “việc gì cũng phải từ việc dễ đến việc khó, từ việc gấp đến việc hoãn, từ việc ít tốn tiền đến việc tốn nhiều tiền. Nói tóm lại: kế hoạch phải thiết thực, phải làm được. Chớ làm kế hoạch đẹp mặt, to tát, kể hàng triệu người nhưng không thực hiện được”.

Có thể nhận diện người lãnh đạo mang “tư duy nhiệm kỳ” trên các biểu hiện sau đây:

Một là, thể hiện tầm nhìn ngắn hạn trong các nghị quyết, chương trình, dự án, kế hoạch, chỉ nhằm làm rõ dấu ấn cá nhân lãnh đạo trong nhiệm kỳ đó mà có hại cho các nhiệm kỳ sau.

Hai là, tư tưởng thể hiện tính vụ lợi, hẹp hòi, cục bộ, cá nhân chủ nghĩa hoặc có tư tưởng cầu an, ngại va chạm, “chợ chiều, cuối vụ”.

Ba là, hành động không phù hợp thực tế, bất chấp quy luật khách quan, trái với quy định của cấp trên nhưng có lợi cho cá nhân hoặc nhóm người; gây thiệt hại cho lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội ; lách quy định của Đảng, lách luật.

Những biểu hiện trên thể hiện rõ vào giai đoạn sắp hết nhiệm kỳ, chuyển sang bệnh “cuối nhiệm kỳ”. Lúc này, người mắc bệnh “cuối nhiệm kỳ” có biểu hiện phê duyệt, thông qua quyết định đầu tư những chương trình, kế hoạch, dự án, công trình không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp; quyết định điều chuyển, bổ nhiệm, đề bạt ồ ạt cán bộ; thành lập mới hoặc chia tách tổ chức, biên chế thiếu cơ sở khoa học, không thiết thực để thu lợi cho cá nhân, để lại nhiều hậu quả cho nhiệm kỳ sau gánh chịu. Trong công tác tuyên giáo, bệnh “cuối nhiệm kỳ” của người lãnh đạo thể hiện ở sự buông lỏng lãnh đạo, không còn thiết tha tiến hành các giải pháp, biện pháp, chương trình, việc làm nhằm xây dựng yếu tố chính trị – tư tưởng trong cơ quan, đơn vị, địa phương; không còn coi trọng xây dựng đoàn kết thực sự; áp đặt hoặc tác động công tác tuyên giáo, báo chí hướng vào tô hồng thành tựu, đề cao vai trò cá nhân lãnh đạo. Phương châm ưa thích trong công tác tuyên giáo của người mắc bệnh “cuối nhiệm kỳ” trong giai đoạn này là 6V, bao gồm “vuốt ve, vỗ về, vui vẻ”.

Người mắc bệnh “cuối nhiệm kỳ” đương nhiên phải là người có chức quyền, khi chuẩn bị nghỉ hưu theo quy định hoặc biết chắc chắn là hết nhiệm kỳ sẽ không đủ điều kiện được bổ nhiệm lại hoặc không đủ tuổi công tác để tái cử khóa tới thì tranh thủ thời gian còn lại để chăm lo, vun vén lợi ích cho bản thân, gia đình với phương châm tranh thủ vơ vét; đồng thời, tìm mọi cách “chạy” để được nâng lương, tặng danh hiệu, huân chương, khen thưởng sớm nhằm cầu an, hưởng lạc trước khi nghỉ công tác. Người có thể biết rõ bệnh của họ lại thường là cấp phó, những người vốn được quy hoạch để thay thế người đứng đầu. Những người này lại mắc bệnh mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gọi là “nín thở chờ bóp cò”. Vì muốn “giữ hòa khí”, tạo thuận lợi cho con đường tiến thân của mình trong nhiệm kỳ tới nên thường đồng lõa, “dễ mình, dễ ta”, nể nang, né tránh, ngại va chạm. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, người mắc bệnh “cuối nhiệm kỳ” là do những người mắc bệnh “nín thở chờ bóp cò” dung túng, nuôi dưỡng.

Trong sách “Tư duy nhiệm kỳ” và “bệnh thành tích” trong công tác xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước hiện nay”, do tác giả Cao Văn Thống chủ biên đã đề cập: “Một số người quan niệm, người ta ai cũng có số, làm việc gì cũng có giá, thời vận đã đến thì không thể nằm im chờ đợi. Thời nay không có chỗ cho những kẻ “há miệng chờ sung”, phải tác động cho vận may mau đến, không gì nhanh bằng năng lui tới nhà sếp, quà cáp phải chăng, chân quê là không xong, dưới âm phủ người ta còn tiêu đô la, nhà lầu, ô tô, máy bay nữa là trần gian. Không làm gì giàu nhanh bằng làm quan. Có cương vị, quyền thế rồi thì thu lại mấy hồi. Giá cả thì đã có mặt bằng rồi, tính bình quân bằng tổng thu nhập một năm của chức vụ mới (lương cộng bổng lộc). Cứ như thế, đường dây thuộc diện quy hoạch muốn sớm bổ nhiệm cũng phải chạy. Nếu chức vụ quan trọng qua nhiều cửa thì giá khác. Nếu chức vụ có nhiều người được quy hoạch thì giá đặc biệt. Loại người như trên hà hơi, tiếp sức, nuôi dưỡng những người có chức quyền vướng vào “tư duy nhiệm kỳ”(7).

Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, một số ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy đã nhận trách nhiệm để xảy ra tình trạng một số đồng chí tỉnh ủy viên, lãnh đạo sở, ngành ở những năm cuối nhiệm kỳ, chuẩn bị nghỉ hưu mắc “bệnh cuối đời”, trì trệ, sao nhãng công việc, tranh thủ thu vén cá nhân, tranh thủ điều động, bổ nhiệm người thân không đủ tiêu chuẩn. Báo chí cũng đã đề cập việc bổ nhiệm ồ ạt cán bộ của nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền . Trong thời gian ngắn trước khi nghỉ hưu, ông Truyền đã bổ nhiệm ồ ạt 60 cán bộ cấp vụ; trong đó, nhiều cán bộ năng lực yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ, có cán bộ vi phạm pháp luật làm dư luận bức xúc. Điều đáng trách là người kế nhiệm ông Trần Văn Truyền là ông Huỳnh Phong Tranh lại tiếp tục để xảy ra sai sót khi bổ nhiệm hàng chục cán bộ cấp phòng, cấp vụ vào cuối nhiệm kỳ của mình. Qua triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII, đảng bộ các địa phương đã phát hiện, xử lý hàng chục vụ việc mắc bệnh “cuối nhiệm kỳ” mà chủ yếu nhất vẫn là bổ nhiệm ồ ạt cán bộ, phê duyệt các dự án nhằm trục lợi, đi du lịch và đi học nước ngoài, “nâng đỡ không trong sáng” các nhóm lợi ích “đồ đệ, hậu duệ, tiền tệ”.

Ba năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, toàn bộ hệ thống chính trị đã tiến hành đồng bộ các nhóm giải pháp với quyết tâm chính trị rất cao, thu được hiệu quả rõ rệt, củng cố niềm tin trong nhân dân. Đó cũng là cơ sở để chúng ta tin tưởng rằng, căn bệnh “cuối nhiệm kỳ” sẽ không có đất hoành hành trong giai đoạn toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta “về đích” trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

2019-2020 là giai đoạn về đích trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Theo quy luật, đây cũng là giai đoạn bệnh “cuối nhiệm kỳ” xuất hiện. Để khắc phục căn bệnh này, mọi tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị cần quan tâm đến những giải pháp sau đây:

Một là, kiểm soát quyền lực. Trong thời gian vừa qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành rất nhiều nghị quyết, chủ trương, chính sách nhằm thực hiện “nhốt quyền lực vào chiếc lồng cơ chế”. Người mắc bệnh “cuối nhiệm kỳ” là những người có chức quyền, cho nên kiểm soát được quyền lực thì bệnh không thể phát tác. Việc thực hiện các nghị quyết mà Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 chính là giải pháp quan trọng nhất để kiểm soát quyền lực, phòng, chống bệnh “cuối nhiệm kỳ”.
Hai là, ngăn ngừa và hạn chế tối đa chế độ “xin cho”, “duyệt cấp”. Mặc dù Đảng, Nhà nước rất nỗ lực hạn chế chế độ “xin cho”, nhưng thực tế chế độ này vẫn còn rất nhiều trong mọi hoạt động của hệ thống chính trị. Phải có quy định và kiểm soát chặt chẽ vấn đề này trong giai đoạn “về đích” của mỗi nhiệm kỳ.

Như đại biểu Lê Như Tiến đã từng đề xuất: “Chính phủ phải có quy định cụ thể, trước 3-6 tháng nghỉ hưu, cán bộ lãnh đạo không được ký quyết định đề bạt bổ nhiệm, không được ký quyết định về đầu tư các dự án lớn mà nhiệm kỳ đã sắp mãn nhiệm, “hoàng hôn nhiệm kỳ” rồi ký cũng không thực hiện được, mà khả năng phần trăm (%) chảy vào túi của anh thôi. Đã ký các hợp đồng, dự án đầu tư lớn phải để nhiệm kỳ sau ký, để họ có thời gian cân nhắc và tự chịu trách nhiệm”. Tháng 11-2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra chỉ thị siết chặt kỷ luật, kỷ cương quản lý vốn đầu tư công và sử dụng ngân sách nhà nước. Thực hiện nghiêm chỉ thị này là một biện pháp để khắc phục bệnh “cuối nhiệm kỳ”.

Ba là, tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp khắc phục “tư duy nhiệm kỳ”, bao gồm nhóm giải pháp về nhận thức và công tác tư tưởng về tự phê bình và phê bình; nhóm giải pháp về tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ, thi đua khen thưởng; nhóm giải pháp về phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nhóm giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và quản lý, điều hành của Nhà nước; nhóm giải pháp về kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo Nguyễn Hồng Hải/Tạp chí Tuyên giáo

Buôn cây cảnh, chổi đót và những cách làm giàu đặc biệt của "quan"

Những câu chuyện về cách làm giàu của bằng cách bán cây cảnh, bán chổi đót hay chạy xe ôm... của một số quan chức khiến cho người dân không khỏi ngỡ ngàng.

Buôn cây cảnh mua đồng hồ hơn 1 tỷ đồng

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh khai trước Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ: chiếc đồng hồ trị giá 1,1 tỷ đồng có được là nhờ bán cây cảnh.

Cụ thể, ngày 19.11, vừa qua phiên tòa xét xử cựu tướng Phan Văn Vĩnh tiếp tục diễn ra tại Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ. Tại phiên tòa bị cáo Vĩnh được hỏi về việc được bị cáo Dương cho một số tiền và tài sản, vật chất ông Vĩnh khẳng định không có chuyện đó, chỉ có một lọ thuốc bổ gan và 1 chiếc áo sơ mi.

Buôn cây cảnh, chổi đót và những cách làm giàu đặc biệt của quan - Hình 1

Trong phiên xét xử chiều 19.11 tại TAND tỉnh Phú Thọ, bị cáo Phan Văn Vĩnh bước lên bục khai báo. Ảnh: Dân Việt

Khi nhắc tới chiếc đồng hồ trị giá 1,1 tỷ đồng bị cáo Phan Văn Vĩnh cho biết chiếc đồng hồ bị cáo đã trả tiền, với số tiền là 1,1 tỷ đồng. Giải thích cho số tiền để mua chiếc đồng hồ này khi mức lương chỉ khoảng 20 triệu đồng/tháng và lương của vợ khoảng 8 triệu đồng/ tháng, bị cáo Phan Văn Vĩnh nói rằng đã "lấy tiền bán cây cảnh ra mua đồng hồ, không lấy lương".

Buôn chổi đót xây biệt phủ

Câu chuyện kê khai tài sản và lời giải trình về khối tài sản "khủng" của ông Phạm Sỹ Quý - nguyên Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái trở thành tâm điểm của dư luận vào hồi tháng 10.2017.

Theo bản kê khai của ông Quý, gia đình ông sở hữu ngôi nhà tại tổ 51 phường Minh Tân (công trình cấp 3) có diện tích xây dựng 600 m2; nhà tạm diện tích xây dựng 150 m2, giá trị 200 triệu đồng.

Ông Quý cũng kê khai sở hữu mảnh đất 1 ha trị giá 500 triệu đồng tại tổ 51; trang trại diện tích 2 ha giá trị 1 tỷ đồng và một ôtô Toyota Camry. Tại Hà Nội, ông Quý có một căn hộ chung cư Mandarin Garden (đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) rộng trên 130 m2 với giá trị tại thời điểm xây dựng là 2,5 tỷ đồng.

Buôn cây cảnh, chổi đót và những cách làm giàu đặc biệt của quan - Hình 2

Biệt phủ của gia đình ông Phạm Sỹ Quý. Ảnh: Dân trí

Tuy nhiên, Thanh tra Chính Phủ xác định ông Quý đã kê khai thiếu: 7.905 m2 đất ở; hơn 27.500 m2 đất nông nghiệp do vợ đứng tên; 1 căn nhà diện tích xây dựng 600 m2; tiền vay ngân hàng hơn 9,1 tỷ đồng và nợ bạn bè 60 cây vàng.

Giải thích về nguồn gốc tài sản "không lồ" trên, chiều 29.6.2017 trả lời với báo chí ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái cho biết, khu dinh thự được xây dựng từ tiền vay ngân hàng 20 tỷ đồng, mượn của nhiều bạn bè và "kết quả của cả một quá trình tôi lam lũ đi làm từ thời trẻ, nỗ lực vươn lên làm đủ thứ nghề".

"Quá trình thời thanh niên tôi đi mua chổi đót, lá chít từ trên này xuống Hà Nội, đã có những lúc tôi lạc trong rừng, ngủ trong rừng. Từ ngày xửa xưa tôi còn làm men nấu rượu, làm bánh kẹo, làm giá đỗ, tôi chả thiếu nghề gì trên đời" - Ông Quý trả lời trên báo Tuổi trẻ Online ngày 29.6.2017.

Chạy xe ôm góp tiền xây biệt thự

Chạy xe ôm thời trẻ tích góp tiền là "cách làm giàu" của ông Nguyễn Sỹ Kỷ (Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk) để xây dựng nên một biệt thự tổng diện tích khoảng 200m2, khu nhà bếp và nhà ăn 91m2, nhà chòi xây trên hồ nước tổng diện tích 19m2, một hồ bơi rộng 152m2. Sự việc được phát hiện vào cuối tháng 3 đầu tháng 4. 2017 vì biệt thự của ông Kỷ lại được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Phường Ea Tam (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã lập biên bản hành chính và báo cáo lên UBND TP Buôn Ma Thuột về công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của gia đình ông Nguyễn Sỹ Kỷ - phó Ban nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Trao đổi với báo Người lao động ông Kỷ cho biết ngôi nhà là tài sản cả đời tích góp của vợ chồng ông. Vợ ông kinh doanh nhiều mặt hàng, còn ông ngoài làm cán bộ nhà nước, lúc trẻ sau giờ làm việc phải chạy xe ôm thâu đêm để tích góp.

Lao động đến thối cả móng tay

Để có được biệt thự ở Tp Hồ Chí Minh và Bến Tre, ông Trần Văn Truyền - nguyên Tổng Thanh tra Chính cho biết đã phải "lao động đến thối cả móng tay".

Câu chuyện về khối tài sản "siêu khủng" của ông Truyền được phát hiện vào cuối năm 2014. Cụ thể, ông Truyền sở hữu ngôi dinh thự tại ấp 3, xã Sơn Đông, Bến Tre xây cất trên diện tích xây dựng hơn 16.000 m2 trong tổng diện tích chung lên đến 30.000 m2. Trong khuôn viên dinh thự này còn có một số gian nhà cổ làm bằng gỗ sưa là một loại gỗ quý hiếm, ngoài ra về kiến trúc thì Cổng chính đi vào dinh thự và dự án gia đình có màu sắc sơn son thếp vàng.

Buôn cây cảnh, chổi đót và những cách làm giàu đặc biệt của quan - Hình 3

Một biệt thự của ông Truyền tại Bến Tre. Ảnh: Kiến thức

Ngoài ra, ông còn có 3 cơ ngơi ở TP HCM tại phường Thảo Điền (Quận 2), Quận 5 và khu đô thị Phú Mỹ Hưng do người thân đang quản lý, sử dụng.

Lý giải trên báo chí về nguồn gốc tài sản trên, ông Truyền nói ngôi dinh thự tại ấp 3, xã Sơn Đông, TP Bến Tre là nhà của mình nhưng xây cất trên diện tích đất của người con trai. Ông Truyền cho hay con trai ông đã bỏ tiền ra mua phần đất này từ trước đó.

Ông Truyền khẳng định tiền xây dựng nên ngôi nhà này, một phần là tiền của tích cóp của gia đình ông bấy lâu nay, một phần từ sự giúp đỡ của nhiều người bạn cho đá, cho gạch... Trong đó có một cô em nuôi ở quận 9, TP.HCM, có hỗ trợ tiền bạc khi thiếu hụt.

"Khi đã nghỉ hưu, tôi cũng về làm vườn, lao động đến thối cả móng tay, cực nhọc lắm chứ đâu bở" - ông Truyền nói.

Theo Danviet

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Nữ sinh giấu bố mẹ đi chống dịch ở Bắc Ninh00:21Công nhân PouYuen sau ca nhiễm Covid-19: Bật khóc sợ hãi, bế con cùng cách ly02:02“Cậu IT” Nhâm Hoàng Khang kêu cứu, tiết lộ mẹ ruột Hồ Văn Cường đang làm người ở trong nhà Phi Nhung04:54Xem Tây Du Ký nhiều nhưng hiếm ai nhận ra 5 thầy trò Đường Tăng thực ra chỉ là một người08:02Gần 300 y bác sĩ từ tâm dịch Bắc Giang trở về nhà00:46Việt Nam chế được bốt lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 gắn máy lạnh, giúp y bác sĩ đỡ cực03:15Chợ Bà Chiểu (TP.HCM) cháy lớn khiến nhiều người hốt hoảng bỏ chạy02:05Một người đàn ông bỗng chui ra từ váy cô dâu khiến khách mời xanh mặt trong đám cưới03:45Gỡ phong tỏa hẻm 415 Nguyễn Văn Công: Vui như Tết, nhưng vẫn ở nhà phòng dịch02:14Công nhân PouYuen ở TP.HCM nhiễm Covid-19: Cách nào để F1, F2 vượt qua nỗi lo?02:57Dịch Covid-19 bùng phát: Trầy trật ngày đêm vì người Sài Gòn ngừng 'ước mơ' sau 5 giờ chiều04:51Thanh niên ăn mì tôm 19 ngày vì cả thôn bị phong tỏa, lúc được phát hiện đã nhịn đói đến run rẩy03:36TP.HCM giãn cách chống dịch Covid-19: Karaoke xóm ‘đắp mộ cuộc tình, đắp suốt mấy ngày mộ chưa xong'02:57Cổ Ngân sắp quay lại với tỷ phú Mỹ 73 tuổi Wynn Katz, chuyện tình “ông cháu” lại tiếp tục?04:23Robot đưa cơm, thuốc cho bệnh nhân Covid-1901:42TP.HCM: Văn phòng công chứng Đầm Sen tạm dừng hoạt động 14 ngày do có F1, F202:12Chao đảo thời dịch giã: Ngày dài nơi xóm trọ nghèo02:33Phượng hàng Ngang - Bi kịch mỹ nhân Hà Thành xưa đẹp “nghiêng ngả” nhưng đám tang không một giọt lệ05:078 người trốn trong thùng xe tải để “thông chốt” y tế tại Huế00:44Cặp đôi “ông cháu” Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân gặp khủng hoảng lớn, cô gái phải xin tiền bố mẹ ruột03:51

Tiêu điểm

Bà Nguyễn Phương Hằng cam kết cẩn trọng phát ngôn khi livestream
13:58:49 19/06/2021
Tiểu thương chợ tự phát ở TP HCM vội vã dọn hàng
14:00:00 20/06/2021
TP.HCM: Quá 3 người tụ tập nơi công cộng, lãnh đạo địa phương chịu trách nhiệm
23:32:30 19/06/2021
Gần 300 y bác sĩ từ tâm dịch Bắc Giang trở về nhà
11:00:29 19/06/2021
Chốt kiểm soát Bình Tân: Nhiều người quay đầu khi nghe ‘vào là ở trong 14 ngày...’
12:42:46 20/06/2021
Xe 2 bánh công nghệ, giao hàng ở TP.HCM vẫn được hoạt động bình thường
23:14:36 19/06/2021
Khám sàng lọc, phân loại người bệnh nền, tiền sử dị ứng để đảm bảo an toàn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19
19:26:15 19/06/2021
Dịch Covid-19 bùng phát: Trầy trật ngày đêm vì người Sài Gòn ngừng 'ước mơ' sau 5 giờ chiều
00:12:06 19/06/2021
Con gái Bí thư Vĩnh Phúc bị thu hồi quyết định bổ nhiệm phó giám đốc sở
17:55:29 18/06/2021
3 ông 2 bà ở các nơi hẹn nhau đến vỉa hè công viên Gia Định bày mâm nhậu
18:18:39 19/06/2021

Thông tin đang nóng

Trưa 20/6, thêm 139 ca Covid-19 tại 11 tỉnh thành, An Giang có ca đầu tiên
13:03:00 20/06/2021
Jun Phạm: Tôi bị đột quỵ, trải qua cảm giác cận kề cái chết
14:22:59 20/06/2021
MỚI: Quản lý Ngô Kiến Huy “vạch trần” 8 sự thật về Phi Nhung và Hồ Văn Cường, tiết lộ tiền cát xê gây bất ngờ?
16:25:15 20/06/2021
Lệ Quyên đăng status ẩn ý ngay sau khi chồng cũ lên tiếng về tin đồn ly hôn vì ngoại tình?
13:26:19 20/06/2021
Hồ Ngọc Hà khoe ảnh với Leon: Đăng nốt, không sau này lớn bị tị nạnh
13:19:27 20/06/2021
Tìm người đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh và nhiều nơi ở Gò Vấp vì có ca COVID-19
15:57:54 20/06/2021
Bộ Y tế xác nhận 2 ca Covid-19 tử vong
15:33:19 20/06/2021
Bỏ vợ cả ngay sau khi nổi tiếng, ai ngờ bị vợ 2 "trả thù" bằng cách cưới bạn thân, sao nam gạo cội Cbiz giờ sống ra sao?
15:07:02 20/06/2021
Đạt G bị soi ăn mặc sai sai trong ảnh tình tứ cùng Cindy Lư, chẳng biết vô tình hay cố ý nhưng bị "trừ điểm" nặng
13:23:17 20/06/2021
Bước ra từ The Voice Kids cùng Phương Mỹ Chi, Quang Anh giờ thay đổi 180 độ, ồn ào nhất là màn lột xác hậu “dao kéo”
14:28:27 20/06/2021

Tin mới nhất

Covid-19: Quảng Bình hướng dẫn bổ sung việc kiểm soát người về, đến địa bàn

17:39:21 20/06/2021
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại nhiều tỉnh thành, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình đã có văn bản hướng dẫn bổ sung việc kiểm soát người về, đến địa bàn tỉnh để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên đối với hành khách từ TP. Hồ Chí Minh đến sân bay Đồng Hới

17:27:51 20/06/2021
Từ ngày 20-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Bình tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên đối với hành khách trong các chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Đồng Hới. Hoạt động này được thực hiện cho đến kh...

Tố hiệu trưởng 'ém' tiền hỗ trợ học sinh nghèo: 'Không dám...'

17:04:50 20/06/2021
Ông Lộc cho rằng, nhiều em có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không có chuyện ông ăn của học sinh.

Nấu 2.000 suất ăn mỗi ngày cho người nghèo ở Sài Gòn

13:53:52 20/06/2021
Gần một tháng nay, nhà hàng của bà Ngô Mỹ Dung, quận 1, TP HCM, nấu 2.000 suất ăn miễn phí mỗi ngày cho người khó khăn trong Covid-19.

Hơn 200 cây phong lá đỏ được di dời trong đêm

13:49:50 20/06/2021
Hàng phong lá đỏ trên phố Nguyễn Chí Thanh và Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy) được đánh chuyển trong đêm 19/6.

Hàng trăm ngàn tấn gạo nhập khẩu từ Ấn Độ tiêu thụ ở đâu?

13:44:06 20/06/2021
Chỉ trong quý đầu năm, Ấn Độ đã xuất khẩu sang Việt Nam 247.000 tấn gạo, tăng đột biến so quý 1/2020. Thế nhưng tìm gạo Ấn Độ trên thị trường nội địa không dễ... vậy lượng gạo khổng lồ này đi đâu ?

TP.HCM: Big C Miền Đông đường Tô Hiến Thành tạm ngưng hoạt động nhận hàng hóa

13:18:53 20/06/2021
Ngày 20.6, siêu thị Big C Miền Đông (ở đường Tô Hiến Thành, P.5, Q.10, TP.HCM) thông báo tạm ngưng các hoạt động buôn bán, tiếp nhận hàng hóa cho đến khi có thông báo mới.

Hàng nghìn công nhân ở TPHCM tiếp tục được tiêm vắc xin Covid-19

12:59:27 20/06/2021
TPHCM tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho người lao động, công nhân làm việc tại quận 7 sáng 20/6.

TP.HCM: Tiêm vắc xin cho các tổ Covid-19 cộng đồng ở Q.Bình Thạnh

12:57:06 20/06/2021
Các thành viên của tổ Covid-19 cộng đồng tại TP.HCM thường xuyên đến các điểm có nguy cơ cao, tiếp xúc nhiều người nên sau khi tiêm vắc xin sẽ an tâm hơn để tiếp tục tham gia chống dịch Covid-19.

Thành phố Lào Cai dừng mọi hoạt động tôn giáo, vui chơi giải trí, thể thao

09:37:26 20/06/2021
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo tạm dừng nhiều hoạt động từ 0h ngày 20/6 tại TP Lào Cai và 2 xã của huyện Bảo Thắng.

Giá lúa gạo hôm nay 20/6: Cuối tuần, giá lúa gạo đi ngang

08:35:32 20/06/2021
Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long ổn định sau một tuần điều chỉnh tăng, giảm bất ngờ. Trên thị trường xuất khẩu, các thương nhân ghi nhận trong nửa đầu tháng 6/2021 lượng gạo xuất đi các thị trường chính khá thấp,...

Giá thực phẩm rau củ quả ngày 20/6: Tiếp tục giảm

08:26:44 20/06/2021
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá rau cải xanh, cải ngọt 13.000 đồng/kg giảm nhẹ 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua, rau mùng tơi 11.000 đồng/kg giảm 1.000 đồng/kg, bắp cải trắng 11.000 đồng/kg giám 1000 đồng/kg, bí đao 9.000 đồng/kg giảm 1000 đồn...

Giá vàng hôm nay 20/6: Cả tuần giảm giá

08:01:38 20/06/2021
Giá vàng trong nước giảm theo thế giới về mức 56 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Thị trường trầm lắng, ít giao dịch.

Nắng nóng đặc biệt gay gắt bao trùm Bắc và Trung Bộ, có nơi trên 41 độ C

07:32:25 20/06/2021
Trong ngày 20/6, các tỉnh Bắc và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao, có nơi trên 41 độ C.

Trẻ em TP HCM mắc Covid-19 được điều trị ở đâu?

01:34:46 20/06/2021
Trẻ em ở TP HCM mắc Covid-19 sẽ được cách ly, điều trị tại các bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Nhi đồng 2, Điều trị Covid-19 Củ Chi, Trưng Vương, và được một người thân chăm sóc.

Thành lập hội đồng thẩm định dự án sân bay Quảng Trị

01:08:40 20/06/2021
Sân bay Quảng Trị dự kiến được đầu tư theo hình thức BOT với tổng vốn hơn 8.000 tỷ đồng.

GrabBike, Now có được hoạt động sau Chỉ thị 10 của TP.HCM?

01:04:10 20/06/2021
Theo chỉ thị mới, từ 0h ngày 20/6, TP.HCM tạm dừng hoạt động taxi công nghệ, riêng loại hình xe công nghệ 2 bánh giao hàng như GrabBike, Now, Baemin được chạy bình thường.

Vụ lúa nước đầu tiên của người Mày

01:01:39 20/06/2021
Những ngày giữa tháng 6, ruộng lúa nước của gia đình ông Hồ Khâm (47 tuổi, thôn Dộ Tà Vờng, xã Trọng Hoá, Minh Hoá) chín vàng, trĩu hạt.

Cầu gần 400 tỷ đồng nối Hải Phòng và Hải Dương

00:10:28 20/06/2021
Sau 13 tháng thi công, cầu Quang Thanh với 2 trụ chính thiết kế theo hình búp sen, kết nối Hải Phòng và Hải Dương, đang chuẩn bị khánh thành.

Phú Thọ cho phép mở lại quán game, karaoke, massage

23:56:37 19/06/2021
Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, bar, massage, thẩm mỹ, quán internet ở Phú Thọ được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo tuân thủ điều kiện về phòng, chống dịch.

Sở GTVT TP.HCM: Tạm dừng xe hợp đồng dưới 9 chỗ sử dụng phần mềm công nghệ kết nối khách

23:29:05 19/06/2021
Sở GTVT TP.HCM hướng dẫn, xe hợp đồng dưới 9 chỗ sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ, xe buýt, taxi... tạm dừng hoạt động ngoại trừ một số trường hợp.

Tàu Hà Nội - TP HCM vắng khách ngày hoạt động trở lại

22:57:34 19/06/2021
Ngành đường sắt đã chạy lại đôi tàu khách Thống Nhất SE3, SE4 tuyến Hà Nội - TP HCM, từ ngày 17/6.

Nhân viên y tế đội nắng 40 độ C đi lấy mẫu xét nghiệm

22:31:22 19/06/2021
Các nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ kín mít đi gõ cửa từng nhà trong khu vực phong toả để lấy mẫu xét nghiệm.

3 người bị bỏng nặng do điện giật

22:28:18 19/06/2021
Thi công nhà trong hành lang an toàn lưới điện trung thế, Phạm Vĩnh Tường, 17 tuổi, cùng hai đồng nghiệp bị giật, bỏng nặng.

Xe nào được ra vào thành phố Vinh trong cách ly xã hội?

22:25:56 19/06/2021
Các chốt kiểm soát Covid-19 ở cửa ngõ thành phố sẽ kiểm tra phương tiện ra vào trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16 cách ly xã hội, từ 0h ngày 19/6.

Hà Nội: Cháy quán cháo lòng giữa chiều nắng nóng gay gắt

22:06:06 19/06/2021
Chiều 19/6, giữa thời tiết nắng nóng, một vụ cháy xảy ra tại tầng 3 ngôi nhà số 68 phố Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

Xôn xao thông tin Hải Tú bị ‘gạch tên’ khỏi M-TP Talent, sự nghiệp chỉ vỏn vẹn 1 MV?

Nhạc việt

18:15:02 20/06/2021
Dân mạng cho rằng sự nghiệp nghệ thuật của Hải Tú dường như không còn một điểm sáng nào với hành động của chính chủ tịch.

Hà Nội có một làng nghề 400 năm tuổi hấp dẫn thực khách bởi cách làm riêng biệt này

Du lịch

18:12:37 20/06/2021
Với sợi bún giòn, dẻo, không dính, trắng trong mượt mà và thơm hương vị, trải qua hàng trăm năm bún Phú Đô vẫn giữ nguyên được nét đặc trưng riêng biệt của mình.

Thiếu gia giàu nhất Trung Quốc quấy rối showbiz

Sao châu á

18:11:04 20/06/2021
Vương Tư Thông bị Tôn Nhất Ninh tố cáo đeo bám mù quáng chỉ vì muốn cô đồng ý hẹn hò. Vụ việc khiến thiếu gia Trung Quốc bị các tờ báo lớn chỉ trích.

NÓNG: Trả lời thắc mắc người dân TP.HCM quan tâm về Chỉ thị 10: Dịch vụ nào được hoạt động?

Sự kiện nóng

18:06:09 20/06/2021
Để trả lời câu hỏi mà người dân thắc mắc sau khi UBND TP.HCM ban hành Chỉ thị 10, Sở Y tế TP.HCM đã hướng dẫn cụ thể các loại hình kinh doanh, dịch vụ thiết yếu được phép hoạt động trong những ngày tới.

Thủ môn Tấn Trường và vai diễn phim ảnh đầu tay: "Là món quà tôi muốn dành cho vợ mình nhân dịp Valentine"

Bên lề sân cỏ

18:05:25 20/06/2021
Tấn Trường từng lấn sân làm diễn viên trong bộ phim Bay Vào Cõi Mộng với vai anh bán dừa.

Cảnh tượng như game kinh dị lại tái diễn, hàng triệu con nhện cùng xuất hiện

Game offline

18:03:33 20/06/2021
Với cộng đồng game thủ, nhất là những người yêu thích thể loại game kinh dị hay sinh tồn, sự ám ảnh về loài nhện đã không còn xa lạ.

Đa tài như MC hot nhất Liên Quân, quay cuồng trong các trận cầu thế giới nhưng vẫn “cháy" cùng AWC

Game online

18:01:52 20/06/2021
Người hâm mộ nếu quan tâm thì ai cũng biết, MC Phương Thảo không những là nữ MC của Garena mà còn là nàng biên tập viên, người dẫn chương trình truyền hình của VTV và là một KOL được nhiều nhãn hàng lựa chọn.

Top 10 idol K-pop nổi tiếng nhất toàn cầu: BTS và BLACKPINK chiếm 8/10

Nhạc quốc tế

18:01:01 20/06/2021
BTS và BLACKPINK được xem là 2 nhóm nhạc hàng đầu trên thị trường âm nhạc Hàn Quốc hiện nay. Không những thế, tầm ảnh hưởng của họ còn lan tỏa đến khán giả quốc tế. Minh chứng cho điều này là bảng xếp hạng idol K-pop nổi tiếng nhất mà t...

Mì nghêu cà chua cho bạn đổi món cuối tuần

Ẩm thực

17:53:11 20/06/2021
Những ngày trong tuần làm việc bận rộn, cuối tuần bạn chỉ muốn được nghỉ ngơi thật nhiều nhưng bữa cơm của gia đình phải làm thế nào? Vậy sao bạn không bắt tay vào bếp nấu món mì nghêu cà chua ngon tuyệt này, chỉ mất 10 phút, làm vừa nh...

Chỉ một đặc điểm trên thân thể cô gái, chàng trai lao vào màn "lừa tình" và cái kết hối hận tê tái khi tất cả quá khứ được phơi bày!

Tình yêu

17:51:35 20/06/2021
Và đúng như tôi đoán, em rất dễ dãi, bọn tôi chỉ tìm hiểu nhau chưa tròn hai tuần thì đã lên giường. Sau một tháng thì dọn qua sống thử với nhau, chàng trai kể lại.

Trận chiến 'từng mili giây' chống mã độc tống tiền

Thế giới số

17:50:05 20/06/2021
Các nhà khoa học máy tính đang nỗ lực đẩy giới hạn thời gian của phần mềm để tìm ra cách ngăn chặn gần như tức thời các cuộc tấn công phá hủy mạng máy tính.

Honda PCX160 và SH350i sắp bán chính hãng tại Việt Nam?

Xe máy

17:45:36 20/06/2021
Theo thông tin từ Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam, Honda vừa đăng ký chứng nhận bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đối với 2 mẫu xe tay ga mới là Honda SH350i và PCX160.

Giải mã cách Covid-19 'trốn' miễn dịch

Sức khỏe

17:43:33 20/06/2021
Chuyên trang News Medical Life Sciences dẫn kết quả một nghiên cứu mới cho hay SARS-CoV-2 (vi rút gây ra dịch Covid-19) có thể “lẩn trốn” hệ miễn dịch và lây lan nhanh chóng nhờ cơ chế hợp nhất với các tế bào trong cơ thể bệnh nhân.

Chòm sao nào là hoa hậu thân thiện, được yêu mến nhất nơi công sở?

Trắc nghiệm

17:36:52 20/06/2021
Thực chất, bạn thường có thái độ quá thờ ơ, công việc được đến đâu thì đến, không muốn cạnh tranh với bất kì ai. Chính sự dửng dưng ấy khiến lãnh đạo cảm thấy bạn không có chí tiến thủ, khó có thể đạt được thành công xét về lâu về dài.

Chú hải cẩu làm trò rồi hôn trộm anh huấn luyện viên 

Hài hước

17:36:13 20/06/2021
Chú hải cẩu quá thông minh, vỗ tay, gút chóp em!, một người dùng hài hước xem video.