Chú trọng tuyên truyền để người lao động chủ động thành lập công đoàn cơ sở

Điểm nổi bật trong nửa nhiệm kỳ qua, Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã tập trung hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Đặc biệt, với chủ trương hướng về cơ sở, từ năm 2018 đến nay, chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở trên địa bàn quận được nâng lên, hoạt động công đoàn đi vào thực chất, thiết thực, hiệu quả.

Đẩy mạnh tuyên truyền để người lao động hiểu, tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

Bà Phan Thị Thu Hằng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên cho biết: Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được Liên đoàn Lao động quận Long Biên xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Chú trọng tuyên truyền để người lao động chủ động thành lập công đoàn cơ sở - Hình 1

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Nguyễn Trường Giang (thứ nhất từ phải sang) làm việc với lãnh đạo và người lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tâm Dung về ký kết Thỏa ước lao động tập thể và thành lập tổ chức Công đoàn. Ảnh: B.D

Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ IV (nhiệm kỳ 2018-2023), Liên đoàn Lao động quận đã tập trung chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và phát triển tổ chức Công đoàn khu vực ngoài nhà nước do Liên đoàn Lao động Thành phố và Quận ủy Long Biên giao hàng năm theo Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Kết quả, từ năm 2018 đến nay, Liên đoàn Lao động quận đã phát triển được 4.215 đoàn viên mới và thành lập được 83 công đoàn cơ sở.

Trong đó, năm 2018 – năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết, Liên đoàn Lao động quận đã thành lập được 28/28 công đoàn cơ sở (đạt 100% chỉ tiêu Thành phố giao) và đạt 155% chỉ tiêu Quận giao về thành lập công đoàn cơ sở theo Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy), trong đó đã chỉ đạo thành lập 4 công đoàn cơ sở theo Điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam; phát triển 1.235/800 đoàn viên (đạt 154%).

Năm 2019, Liên đoàn Lao động quận thành lập được 31/28 công đoàn cơ sở (đạt 110,7%) và phát triển được 1.519/1.000 đoàn viên (đạt 151,9%), vượt chỉ tiêu Thành phố giao. Trong đó, có 2 công đoàn cơ sở được thành lập theo Điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam, 25 công đoàn cơ sở được thành lập theo Nghị quyết 09-NQ/TU.

Năm 2020, Liên đoàn Lao động quận đã thành lập được 24/24 công đoàn cơ sở (đạt 100%, trong đó thành lập 21/21 công đoàn cơ sở trên 25 lao động); phát triển được 1.461/1200 đoàn viên (đạt 121,75%).

Đặc biệt, trong nửa đầu của nhiệm kỳ, Liên đoàn Lao động quận Long Biên luôn chú trọng thành lập công đoàn cơ sở theo Điều 14 Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đó là người lao động thành lập công đoàn cơ sở. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận đã trực tiếp xuống từng doanh nghiệp, tuyên truyền về tổ chức Công đoàn, pháp luật về Lao động và Công đoàn, qua đó để người lao động hiểu, tự nguyện thành lập Ban vận động thành lập công đoàn cơ sở, tiến tới tổ chức Đại hội thành lập công đoàn cơ sở. Kết quả, từ năm 2018 đến nay, Liên đoàn Lao động quận vận động, hướng dẫn người lao động của 18 doanh nghiệp trên địa bàn thành lập công đoàn cơ sở.

Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tại cơ sở

Cùng với việc phát triển về số lượng, Liên đoàn Lao động quận luôn chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ và hoạt động công đoàn cơ sở. Trong gần 3 năm qua, Liên đoàn Lao động quận Long Biên luôn xác định đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp công đoàn là nhiệm vụ chiến lược của tổ chức công đoàn nói chung và các cấp công đoàn từ quận đến cơ sở nói riêng.

Liên đoàn Lao động quận đã tích cực bám sát công đoàn cơ sở để hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động; tập trung đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo hoạt động đảm bảo sát thực, phù hợp với thực tiễn của công đoàn cơ sở và nhu cầu của đoàn viên, người lao động.

Chú trọng tuyên truyền để người lao động chủ động thành lập công đoàn cơ sở - Hình 2

Liên đoàn Lao động quận Long Biên tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” trong khối hành chính sự nghiệp và khối phường trên địa bàn quận. Ảnh: B.D

Vì vậy, kết quả công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh hàng năm trên địa bàn quận Long Biên có mức tăng khá: Công đoàn cơ sở vững mạnh (hoàn thành tốt nhiệm vụ) đạt từ 70%-80%, trong đó công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp đạt trên 95%, công đoàn cơ sở ngoài Nhà nước đạt trên 65%.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cũng được Liên đoàn Lao động quận Long Biên chú trọng quan tâm. Liên đoàn Lao động quận đã chủ động nghiên cứu và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cụ thể để đào tạo có kế hoạch, đúng mục đích, đúng đối tượng và nội dung đào tạo phù hợp với từng đối tượng, tạo sự chủ động của các đơn vị.

Hằng năm, Liên đoàn Lao động quận Long Biên phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận mở 2-3 lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ công đoàn và hoạt động công đoàn tại cơ sở cho trên 500 lượt cán bộ công đoàn tham gia.

Đặc biệt, trong năm 2020, Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức 3 buổi tọa đàm về “nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”; tổ chức Hội thi cán bộ công đoàn cơ sở giỏi”, biểu dương 90 cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu… Thông qua đó, đã góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ và những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công đoàn, đồng thời giúp cho cán bộ công đoàn cơ sở nâng cao kỹ năng thuyết trình, đàm phán, thương lượng tập thể trong hoạt động công đoàn và hoạt động thực tiễn của mỗi đơn vị.

Chú trọng tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, người lao động

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ IV (nhiệm kỳ 2018-2023) về thành lập mới "Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân", đến nay, Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã thành lập được 3 điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, qua đó tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, người lao động sau giờ làm việc.

Thông tin về hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn quận, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng cho biết: Hằng năm, vào dịp "Tháng Công nhân", các cấp công đoàn từ quận đến cơ sở tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, tập trung vào đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Chú trọng tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, người lao động - Hình 1

Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại Công ty cổ phần Nicotex là điểm sinh hoạt văn hóa công nhân thứ ba Liên đoàn Lao động quận Long Biên thành lập trong nửa nhiệm kỳ qua. Ảnh: B.D

Nhiều hoạt động được triển khai sâu rộng từ quận đến cơ sở và được công nhân, viên chức, lao động hưởng ứng, được Liên đoàn Lao động Thành phố, Quận ủy Long Biên đánh giá cao như "Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; vì việc làm đời sống của người lao động", "Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên"... Đặc biệt, các cấp công đoàn từ quận đến cơ sở đã có nhiều giải pháp nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động, như thành lập mới "Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân".

Theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023, Liên đoàn Lao động quận sẽ thành lập mới 2 "Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân", tạo sân chơi bổ ích cho đoàn viên, người lao động. Tuy nhiên, đến hết năm 2020, Liên đoàn Lao động quận đã tham mưu Liên đoàn Lao động Thành quyết định hỗ trợ, thành lập 3 điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, tổ chức tuyên truyền, tập huấn nâng cao trình độ kiến thức, pháp luật, kiến thức xã hội cho công nhân lao động.

Trong đó, năm 2018, Liên đoàn Lao động quận đã ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại Tổng Công ty May 10 - Công ty cổ phần. Công trình được cơ sở đầu tư có giá trị 1 tỷ đồng, bao gồm: 3 sân cầu lông tiêu chuẩn; 1 sân chơi tổ chức sự kiện ngoài trời và hội khỏe thường kỳ; 1 thư viện gồm 400 đầu sách; 1 hội trường đa năng có diện tích trên 400m2. Bên cạnh đó, Tổng Công ty đã cải tạo, nâng cấp 1 nhà ăn công nhân diện tích 600m2.

Năm 2019, Liên đoàn Lao động quận tổ chức ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại Công ty cổ phần đầu tư Long Biên. Đây là điểm sinh hoạt được đầu tư kinh phí khá lớn, với khoảng 3 tỷ đồng (trong đó được Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ 50 triệu đồng). Các hạng mục được đầu tư, bao gồm: Sân cầu lông; sân bóng chuyền; 1 hội trường đa năng có diện tích trên 200m2 để tập luyện bóng bàn, khiêu vũ, văn nghệ, thư viện sách đọc sách, khu vui chơi của cán bộ, công nhân viên, trẻ em là con người lao động...

Chú trọng tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, người lao động - Hình 2

Người lao động Công ty cổ phần đầu tư Long Biên hưởng thụ văn hóa sau giờ làm việc tại Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân. Ảnh: B.D

Mới đây nhất, năm 2020, Liên đoàn Lao động quận tiếp tục ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại Công ty cổ phần Nicotex. Với nguồn kinh phí Công ty và hỗ trợ thêm từ Liên đoàn Lao động Thành phố, nhiều hạng mục đã được hoàn thành như: Sửa chữa và mua mới bàn ghế hội trường phục vụ cho sinh hoạt chính trị tư tưởng; 1 sân tập luyện thi đấu cầu lông; 1 bàn bóng bàn; 1 phòng luyện tập Yoga diện tích 150m2.

"Với kết quả trên, đến nay, Liên đoàn Lao động quận đã hoàn thành vượt chỉ tiêu về thành lập "Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân" với 3/2 điểm, đạt 150%", bà Phan Thị Thu Hằng cho biết.

Thông tin thêm về các hoạt động nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng sống cho đoàn viên, người lao động, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên cho biết: Trong nửa nhiệm kỳ qua, Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức 6 buổi tuyên truyền, tư vấn pháp luật thu hút trên 7.000 lượt công nhân lao động tham gia. Các Cụm Sài đồng, Bắc Đuống, Đức Giang... cũng đã tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền, thi nấu món ăn chay, chợ quê ngày tết, thi gói bánh chưng... tạo không khí phấn khởi trong đoàn viên, người lao động.

Với mục tiêu hướng về cơ sở, lấy người lao động làm trung tâm, nhằm tạo sân chơi, nâng cao đời sống sức khỏe tinh thần cho đội ngũ công nhân, viên chức, lao động, từ nay đến hết nhiệm kỳ, Liên đoàn Lao động quận Long Biên tiếp tục chỉ đạo công đoàn cơ sở nâng cao chất lượng cuộc vận động "Xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp", xây dựng "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá". Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng "Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân" và các thiết chế văn hóa, duy trì hoạt động các 4 cụm Văn hoá - thể thao, qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Ông Nguyễn Xuân Phúc trở thành tân Chủ tịch nước03:56Dương Thụ Thành - Ông trùm khét tiếng bị vợ cầm dao chém vì ngoại tình với minh tinh hạng A07:41Uông Tiểu Phi - Tay chơi hư hỏng nhất Trung Quốc và hôn nhân 48 ngày với Từ Hy Viên07:49Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Khó khăn không thể làm chùn bước chân của chúng ta11:32Trương Vinh Hoa - Nữ tỷ phú được mệnh danh là "Tây Thi đậu phụ", giúp chồng làm nên cơ ngơi tỷ USD07:52Vì sao gần 200 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc?04:07Phòng máy lạnh, trái cây, tivi, mở phim hài cho dân chờ làm căn cước công dân qua đêm01:15Uống cà phê mỗi ngày điều gì sẽ xảy ra với cơ thể của bạn?07:03Từ Vãn Vãn - Đẳng cấp rich kid, dinh thự đi mất 7 tiếng đồng hồ và khối tài sản choáng ngợp06:35Gái trẻ đi ăn cưới với phong cách “kín trên hở dưới”02:54Cầm điểu - Loài chim sở hữu siêu năng lực “tán gái” đỉnh cao và cách cưa cẩm phức tạp của động vật07:32Cô dâu Cao Bằng khoe ảnh 'cắn đôi thức ăn' với chồng, nhưng khuôn mặt khác lạ lại gây chú ý hơn02:09Thu Trang - Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam: “Chửa hoang” trên đất Nhật09:53Phun môi cho bé gái 5 tuổi, đại diện thẩm mỹ viện lên tiếng vì phản ứng ngược02:56Những thói quen tưởng đúng nhưng hóa ra lại là sai lầm06:11Vườn lan đột biến ôm hàng trăm tỷ bỏ trốn lên tiếng: ”Chúng tôi cũng chỉ là người bị hại”03:19Quảng Bình: Xây trường học cho học sinh bản Đoòng01:55BMW tiền tỉ gắn biển taxi để “cho vui” hay muốn “chơi trội”?03:23Cách ly trường hợp từ Campuchia trốn về Ninh Thuận dự đám tang02:20Sao biển chết khô ở Phú Quốc cùng hàng loạt hình sống ảo đầy "tội lỗi" của du khách03:06

Tiêu điểm

Tác giả chữ 4.0: Dự định dạy cho học sinh THPT, đại học và cả con ruột
10:51:36 15/04/2021
Hy hữu 5 chị em ruột ở Hà Tĩnh có tuổi thọ từ 85 đến 97 đều khỏe mạnh, minh mẫn
01:38:34 15/04/2021
Vì sao hơn 200 nhân viên Bệnh viện Bạch Mai nghỉ việc?
10:19:33 14/04/2021
Trương Vinh Hoa - Nữ tỷ phú được mệnh danh là "Tây Thi đậu phụ", giúp chồng làm nên cơ ngơi tỷ USD
23:26:52 14/04/2021
Người phụ nữ ngày ngày chặn xe tải, xe đầu kéo xin đường cho học sinh ở TP.HCM
09:09:26 14/04/2021
Vì sao gần 200 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc?
12:38:21 14/04/2021
Chứng khoán ngày 15/4: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?
07:43:19 15/04/2021
Xe tải chuyển hướng không nhường đường gây TNGT, hai tài xế bị thương
17:10:36 15/04/2021
Vườn lan đột biến ôm hàng trăm tỷ bỏ trốn lên tiếng: ”Chúng tôi cũng chỉ là người bị hại”
16:47:28 14/04/2021
Thanh Hóa: Hơn 3.600 con trâu, bò mắc bệnh viêm da nổi cục, phải tiêu hủy 230 con
21:51:41 14/04/2021

Thông tin đang nóng

Trần Bảo Sơn lên tiếng về tin có con gái sau khi ly hôn
06:29:41 16/04/2021
Trấn Thành lên tiếng về ồn ào "chơi xấu" Lý Hải: Sống sao cũng không vừa lòng được thiên hạ
07:29:04 16/04/2021
Bạn cũ ở Tây Ban Nha "bóc phốt" Seo Ye Ji: Thảo mai, nói xấu và còn lừa tiền trắng trợn của bạn, câu đe dọa chốt lại gây sốc
06:34:08 16/04/2021
Các sao Hong Kong hết thời, phải chật vật mưu sinh
05:51:00 16/04/2021
Cuộc sống của Chae Rim sau khi ly hôn
06:24:03 16/04/2021
Ca sĩ Vân Trường 'Chân tình' tuổi 51 độc thân, làm thợ cắt tóc ở Mỹ
06:14:19 16/04/2021
Tên trộm ngồi như tượng khi chủ nhà bất ngờ thức dậy 
05:28:01 16/04/2021
Cháu trai làm vỡ đồ chơi của bạn cùng lớp và bị đòi bồi thường hơn 7 triệu đồng, ông nội nói một câu khiến phụ huynh "câm nín"
06:10:02 16/04/2021
Mạc Hồng Quân 'bơm' tiền cho vợ sau khi được trả 7 tháng lương
07:30:47 16/04/2021
Ly hôn cô vợ không chịu nghỉ làm sinh con sớm, 4 năm sau lúc anh tuyệt vọng nhất, vợ cũ xuất hiện cùng chiếc phong bì dày bịch khiến anh khóc nghẹn
06:55:41 16/04/2021

Tin mới nhất

Giá lúa gạo hôm nay 16/4: Giá lúa tăng mạnh 500 đồng, giá gạo chững

08:32:29 16/04/2021
Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tăng trở lại với một số giống lúa, trong khi đó, giá xuất khẩu tiếp tục đi ngang ở mức dưới 500 USD/tấn.

Bị bạo lực, học sinh 'thà bị đục chứ không chịu nhục'

08:30:47 16/04/2021
Thà bị đục chứ không chịu nhục là một thực tế của nhiều nạn nhân bạo lực học đường. Bị bạn đánh trong lúc có cả rừng người không can ngăn mà còn giơ điện thoại quay phim, nạn nhân chỉ biết co rúm chịu trận, vì chạy là nhục.

2.800 tỷ đồng không thể giải ngân, ngành đường sắt nguy cơ phá sản

08:29:56 16/04/2021
Trước những vướng mắc về kinh phí bảo trì kết cấu hạ tầng không được tháo gỡ, ngành đường sắt Việt Nam đang đối diện phá sản, gần 25.000 lao động nguy cơ mất việc.

Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế

08:25:02 16/04/2021
Năm 2020 chương trình Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Công ty Unilever Việt Nam phối hợp tổ chức) đã truyền cảm hứng tự tin kinh doanh và đem đến các lớp đào tạo trang bị kiến thức kỹ năng khởi sự kinh d...

Giai đoạn dân số vàng của Việt Nam sẽ kết thúc vào năm 2039

08:21:18 16/04/2021
Thông điệp này được đưa ra tại cuộc Hội thảo Phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng và thích ứng với già hóa dân số do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) phối hợp với Quỹ Hanns Seidel Foundation (Đức) tổ chức.

Lao động sang Hàn Quốc chi trả khoảng 2 triệu đồng cho mỗi ngày cách ly

08:17:17 16/04/2021
Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) vừa nhận được thông báo của Văn phòng đại diện Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tại Việt Nam (HRD) về kế hoạch xuất cảnh của người lao động (NLĐ) đi làm việc ...

Trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hạ Long

08:16:14 16/04/2021
Ngày 15/4, tại TP Hạ Long, Sở GD&ĐT công bố kết quả thi tuyển và trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hạ Long cho đồng chí Đỗ Thị Diệu Thúy, SN 1975, Phó hiệu trưởng nhà trường, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 15/4/2021.

Tân Yên (Bắc Giang): Nhân rộng điển hình tiên tiến

08:14:32 16/04/2021
15 mô hình điển hình cấp huyện được Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo xây dựng đạt kết quả cao; 6 cuộc kiểm tra, 9 cuộc giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên, qua đó kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, nhất là nhữ...

Vì sao học sinh 1 số trường không được nghỉ bù dịp lễ 30-4?

07:39:54 16/04/2021
Cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định hai ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp đúng quy định của pháp luật.

Thanh tra, kiểm tra, nỗi lo sợ chưa thể dứt

07:03:42 16/04/2021
Hoạt động thanh, kiểm tra doanh nghiệp của các cơ quan chức năng đã giảm nhiều. Nhưng vẫn còn là gánh nặng khiến các doanh nghiệp lo ngại.

Giá cà phê hôm nay 16/4: Dừng tăng mạnh, tạm điều chỉnh; cà phê robusta có thể sớm vượt ngưỡng 1.380 USD

06:51:30 16/04/2021
Brazil bắt đầu thu hoạch cà phê robusta và khoảng hai tháng sau là cà phê arabia theo đúng thời vụ. Dự kiến năm nay, sản lượng cà phê arabica giảm mạnh tới 35%, trong khi robusta tăng khoảng 11% với tổng sản lượng 52 triệu bao. Theo đó,...

Giá tiêu hôm nay 16/4: Thế giới, trong nước tiếp tục giảm, thấp nhất 67.000đ/kg; điểm yếu của hồ tiêu Việt

06:42:43 16/04/2021
Điểm yếu của hồ tiêu Việt Nam là dù các doanh nghiệp có nhà máy chế biến công nghệ cao, tạo ra sản phẩm đa dạng nhưng về tổng thể, hồ tiêu Việt chủ yếu vẫn xuất thô, giá trị thấp hơn giá bán của Ấn Độ, Malaysia.

Sáng 16/4, Việt Nam không có ca COVID-19 mới

06:37:52 16/04/2021
Sáng 16/4, theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam không ghi nhận ca COVID-19 mới, số người được chữa khỏi bệnh đang là 2.445.

Làm việc cả năm nhưng không có lương

06:26:11 16/04/2021
Gần 100 người làm việc tại Ban Giải phóng mặt bằng và Tái định cư TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 1 năm qua chưa được nhận lương, hưởng các chế độ phúc lợi, bao gồm cả lãnh đạo đương nhiệm và đã nghỉ hưu

Giá vàng hôm nay 16/4: Tăng vọt, toàn thị trường giật mình

06:17:16 16/04/2021
Giá vàng hôm nay 16/4 trên thị trường quốc tế tăng mạnh do đồng USD sụt giảm và giá dầu tăng mạnh, trong khi các thị trường chứng khoán thế giới diễn biến trái chiều.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương

06:11:16 16/04/2021
Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2006); Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2011); Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2017); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2000, 2008, 2014,...

Dự báo thời tiết 16/4: Miền Bắc đón không khí lạnh, nhiều nơi mưa rất to

06:08:42 16/04/2021
Dự báo thời tiết ngày 16/4, không khí lạnh đổ bộ các tỉnh miền Bắc vào đêm nay khiến nhiều nơi có mưa đến mưa rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa dài ngày vào chiều tối.

Tổ chức Đại hội Thể dục - Thể thao thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả

06:05:24 16/04/2021
Để đảm bảo công tác triển khai tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh An Giang lần thứ IX, tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX-2022 đạt kết quả tốt, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, UBND các huyện, t...

Sôi nổi khí thế thi đua thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp

06:01:44 16/04/2021
Triển khai chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là vấn đề được cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm. Tại nhiều địa phương, ngay từ những tháng đầu của nhiệm kỳ mới, từ cấp ủy, chính quyền đến cơ s...

Chưa có phương án vốn cho giải phóng mặt bằng

05:59:27 16/04/2021
Trong khi nguồn vốn đầu tư xây lắp có thể cân đối được thì nguồn vốn dành cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án thành phần đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc dự án Đường vành đai 3 vẫn chưa được xác định cụ thể.

Những hộ không chấp hành sẽ không được hỗ trợ khi xảy ra cá chết

05:57:02 16/04/2021
Thực hiện đề án Quản lý, sắp xếp, ổn định vùng nuôi cá bè trên hồ Trị An (gọi tắt là đề án 401) đã được UBND tỉnh phê duyệt, thời gian qua, Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai đã phối hợp với Chi cục Thủy sản Đồng Nai (Sở NN-PTNT...

Con cháu lãnh đạo không đủ chuẩn cũng không được vào danh sách bầu ĐBQH

05:54:57 16/04/2021
Phó ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh khẳng định, dù là con cháu lãnh đạo nhưng không đáp ứng đủ tiêu chuẩn thì cũng không được đưa vào danh sách để bầu ĐBQH.

Sẵn sàng cho Hội nghị hiệp thương lần thứ 3

05:52:23 16/04/2021
Sáng nay 16-4, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 nhằm lập danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Huyện Vĩnh Cửu: Tích cực chuẩn bị cho ngày bầu cử

05:50:02 16/04/2021
Đến thời điểm này, H.Vĩnh Cửu đang tích cực chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Lực lượng Tham mưu Công an Hà Tĩnh góp phần bảo vệ an ninh quốc gia

05:47:44 16/04/2021
Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành (1946 - 2021), lực lượng Tham mưu Công an Hà Tĩnh đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh COVID-19 xâm nhập qua biên giới

22:53:50 15/04/2021
Ngày 15/4, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang đã bàn giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp phía bên kia biên giới.

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội có Chủ tịch Hội đồng trường mới

21:40:50 15/04/2021
GS. TS Lê Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Cơ khí động lực, vừa trở thành tân Chủ tịch Hội đồng của trường ĐH Bách khoa Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đấu giá hạn ngạch nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng năm 2021: Không doanh nghiệp nào đăng ký tham gia

20:29:41 15/04/2021
Năm 2021, theo cam kết tại Hiệp định CPTPP, Bộ Công Thương tổ chức đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch nhập khẩu 72 xe ô tô đã qua sử dụng. Tuy nhiên, không một doanh nghiệp nào quan tâm đăng ký đấu giá quyền nhập khẩu này. Trong khi trên t...

PCI 2020: Bình Dương vươn lên mạnh mẽ, TPHCM dậm chân tại chỗ

20:19:27 15/04/2021
Ngày 15/4, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Báo cáo thường niên Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2020.

Thừa Thiên Huế tiếp nhận 6.200 liều vaccine COVID-19

20:04:10 15/04/2021
Ngày 15/4, ông Hoàng Văn Đức, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế (CDC Thừa Thiên Huế) cho biết, 6.200 liều vaccine Astra Zeneca do COVAX Facility hỗ trợ Việt Nam phòng dịch COVID-19 được Bộ Y tế phân bổ cho tỉnh đ...

Có thể bạn quan tâm

Chuyện "nàng công chúa" làng eSports Việt - Minh Nghi, từ nữ MC quốc dân của VCS đến biểu tượng "sống còn" của Tốc Chiến

Game online

08:48:31 16/04/2021
Tiếp bước chặng đường 8 năm gắn bó với LMHT, Minh Nghi giờ sẽ đồng hành cùng tựa game non trẻ Tốc Chiến với vai trò Chuyên viên eSports. Minh Nghi (Trần Nguyễn Minh Nghi), đang làm MC bản tin và host của LMHT: Tốc Chiến.

5 loại rau bạn đừng "chăm ăn" kẻo rước bệnh vào người

Sức khỏe

08:47:59 16/04/2021
Không thể phủ nhận rau xanh luôn là trợ thủ đắc lực nhằm nâng cao sức khỏe cho con người, chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể giúp chúng ta ngăn ngừa được bệnh ung thư, kiểm soát cân nặng...

Làm nước cam chanh bạc hà giải nhiệt mùa hè

Ẩm thực

08:46:55 16/04/2021
Từ những loại trái cây quen thuộc như cam, chanh cùng lá bạc hà, bạn có thể dễ dàng làm được ly đồ uống mát lạnh, đơn giản, giải nhiệt mùa hè.

Cựu HLV Arsenal lập kỷ lục tại Europa League

Bóng đá thế giới

08:46:17 16/04/2021
HLV Unai Emery tiếp tục chứng minh cái duyên tại đấu trường Europa League sau khi đưa Villarreal vào bán kết ở mùa giải năm nay.

‘Bàn tay diệt quỷ’ - thương hiệu phim trục quỷ Hàn Quốc dễ chết yểu

Phim châu á

08:44:33 16/04/2021
Bộ phim The Divine Fury của điện ảnh Hàn Quốc kết hợp câu chuyện trừ tà rùng rợn với yếu tố hành động bắt mắt. Song, phim chỉ làm tốt ở phần nhìn.

Lạng Sơn: Do quá lười học, bé trai 10 tuổi bị cha ruột xích cổ khóa ở cột điện ven đường

Netizen

08:44:28 16/04/2021
Trưa nay (15/4), người dân phát hiện một bé trai ngồi gục ven đường, trên cổ có đeo xích bằng sắt và dây trói vào cột điện bên đường quốc lộ 4B, đoạn khu vực tổ 1, khối 5, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Dùng lò vi sóng mà không ghim ngay 5 cách vệ sinh này thì chẳng khác nào chị em đang rước bệnh vào người!

Sáng tạo

08:37:46 16/04/2021
 Dụng cụ bếp nói chung và lò vi sóng nói riêng đều cần được vệ sinh thường xuyên để kéo dài tuổi thọ của máy cũng như đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng.

Nhiều dấu ấn tại Ngày hội Công nghệ thông tin ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Học hành

08:27:17 16/04/2021
Ngày 15/4, Ngày hội Công nghệ thông tin ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lần thứ V - năm 2021 với chủ đề Chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo - Xây dựng giáo dục thông minh đã chính thức khép lại và thành công tốt đẹp.

Con trai NSND Lệ Thủy tiết lộ sức khỏe ca sĩ Như Quỳnh

Sao việt

08:25:59 16/04/2021
Ca sĩ Dương Đình Trí tiết lộ cuộc gặp mặt với danh ca Như Quỳnh. Nam nghệ sĩ bày tỏ ngưỡng mộ trước tài năng và cách đối nhân xử thế của đàn chị.

Những mỹ nhân gốc Việt sáng giá nhất Hollywood hiện nay

Sao âu mỹ

08:21:57 16/04/2021
Lana Condor, Kelly Marie Trần, Jeannie Camtu Mai... là những mỹ nhân gốc Việt có chỗ đứng vững chắc và gây tiếng vang lớn tại Hollywood hiện nay.

Chuyên gia da liễu Nhật tiết lộ thời gian biểu giúp trẻ hóa da

Làm đẹp

08:12:06 16/04/2021
Dù năm nay đã bước sang tuổi 44 nhưng Ishii Miho vẫn giữ được làn da căng mịn, hồng hào như thời đôi mươi nhờ thói quen chăm sóc tốt.

Vợ ghé thăm chồng sau 1 năm ly thân, nhìn chậu hoa sứ nở rực rỡ trước cửa nhà, cô lập tức xé đơn ly hôn quay về bên anh

Tâm sự

08:10:15 16/04/2021
Đứng trước cửa nhà chồng, My ngẩn người nhìn chậu hoa sứ đang nở hoa rực rỡ trong sân. Đấy là chậu hoa cô mua trong 1 lần dạo chợ hoa với bạn. Khi dọn đồ đi, cô cũng quên bẵng mất không mang theo.