Chủ tịch Quốc hội: Nền văn học, nghệ thuật Việt Nam thời gian tới sẽ có “những vụ mùa bội thu”

Chủ tịch Quốc hội : Nền văn học, nghệ thuật Việt Nam thời gian tới sẽ có “những vụ mùa bội thu”

Sáng 14/1, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự Đại hội lần thứ X của Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam.

Cùng dự Đại hội có: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; lãnh đạo Bộ, Ban, Ngành Trung ương, hơn 260 đại biểu chính thức là các cán bộ chủ chốt của 10 Hội VHNT chuyên ngành TƯ, 63 Hội VHNT tỉnh, thành phố trong cả nước và các văn nghệ sĩ tiêu biểu .

Chủ tịch Quốc hội: Nền văn học, nghệ thuật Việt Nam thời gian tới sẽ có những vụ mùa bội thu - Hình 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam lần thứ X Ảnh: Lâm Hiển

Với phương châm “Phát huy tính tích cực xã hội , cộng hưởng mọi tài năng, tâm huyết sáng tạo , đưa đời sống văn học nghệ thuật lên một tầm cao mới, in dấu vẻ vang về giai đoạn chuyển đổi đặc biệt của công cuộc bảo vệ và phát triển bền vững đất nước ”, Đại hội đã tập trung đánh giá, phân tích tình hình hoạt động của các hội và Liên hiệp hội trong nhiệm kỳ vừa qua, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, quản lý và hoạt động; từ đó, đề ra phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả hoạt động chuyên môn; góp phần chăm lo đời sống và tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ sáng tạo .

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương và cảm ơn những cống hiến to lớn của đội ngũ văn nghệ sĩ, Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội: Nền văn học, nghệ thuật Việt Nam thời gian tới sẽ có những vụ mùa bội thu - Hình 2

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn tin tưởng, coi trọng, chăm lo và tạo điều kiện để đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình trước dân tộc và đất nước.

“Nhìn lại 5 năm qua, chúng ta vui mừng, tự hào với những kết quả đạt được, nhưng với tinh thần tự phê bình và phê bình sâu sắc, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, so với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, sự kỳ vọng của Nhân dân, thì nền văn học, nghệ thuật Việt Nam vẫn còn một số hạn chế mà tới đây cần phải được tập trung khắc phục với quyết tâm cao nhất”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Trong giai đoạn tới, tình hình trong nước và quốc tế được dự báo sẽ tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, khó lường, với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Với vai trò là một trong những động lực to lớn, trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, văn học, nghệ thuật phải nâng tầm, đổi mới mạnh mẽ, phát huy sức mạnh đặc biệt của các loại hình văn học, nghệ thuật và tiềm năng sáng tạo to lớn của đội ngũ hơn 40.000 văn nghệ sĩ để có một giai đoạn sáng tạo mới, cống hiến thêm nhiều tác phẩm hay, có giá trị cao về tư tưởng, giáo dục, nghệ thuật, ghi lại chân thực dấu ấn về giai đoạn phát triển quan trọng của đất nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội, cần đặt lĩnh vực văn học, nghệ thuật trong tổng thể chiến lược, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong giai đoạn tới để từ đó hoạch định tầm nhìn và sứ mệnh, tạo khâu đột phá mạnh mẽ cho sự phát triển. Trên tinh thần này, thời gian tới, đặc biệt là nhiệm kỳ 2020-2025, Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị Khóa X “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” , Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước .

Chủ tịch Quốc hội: Nền văn học, nghệ thuật Việt Nam thời gian tới sẽ có những vụ mùa bội thu - Hình 3

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với Đoàn Chủ tịch ra mắt đại hội (ảnh: Lâm Hiển)

Trong điều kiện nguồn lực đất nước còn hạn chế, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, con đường hiệu quả nhất để thúc đẩy sự phát triển của văn học, nghệ thuật chính là cần tạo ra một cơ chế phù hợp. Vì vậy, các cơ quan hữu quan cần tăng cường phối hợp với Liên hiệp và các tổ chức thành viên để rà soát tổng thể các cơ chế, chính sách hiện hành, kịp thời đề nghị điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay. Đội ngũ cán bộ quản lý văn học, nghệ thuật cũng cần ý thức rõ trách nhiệm và tình cảm, tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, về tính chất đặc thù của lĩnh vực này, để từ đó không ngừng nâng cao năng lực , trình độ, gắn bó chặt chẽ hơn nữa với các tổ chức Hội của Liên hiệp, tích cực hỗ trợ hoạt động sáng tạo và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị đến với công chúng.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, nền văn học, nghệ thuật Việt Nam thời gian tới sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ và to lớn hơn nữa, có những “vụ mùa bội thu” với các tác phẩm lớn, có giá trị phụng sự đất nước và dân tộc, đáp ứng lòng mong đợi của Nhân dân.

Nhân sự Đại hội XIII và vấn đề tính đại diện

Bất cứ ai tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất, đủ đức, tài đều được giới thiệu để Đại hội XIII của Đảng bầu chọn.

Khi Hội nghị Trung ương 15 (khóa XII) đang đến gần để quyết định phương án nhân sự bốn chức danh chủ chốt cho nhiệm kỳ năm năm của Đại hội XIII thì khắp nơi lại râm ran bàn luận chuyện Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội được "cơ cấu" mang tính vùng miền, thể hiện tính đại diện như thế nào.

Nhân sự Đại hội XIII và vấn đề tính đại diện - Hình 1
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị Trung ương 14 (khóa XII). Ảnh: VGP

Hiểu thế nào về tính đại diện?

Toàn dân "làm nhân sự" thật ra không có gì lạ. Bởi chuyện nhân sự, nhất là nhân sự cấp cao là mối quan tâm của toàn xã hội. Chỉ có điều, những thảo luận không chính thức chỉ dựa vào tin đồn, khó phản ánh một cách chính xác, đầy đủ bản chất tính đại biểu (ĐB), tính đại diện của Đảng vốn đã được ghi rõ trong Điều lệ của Đảng và cả Hiến pháp của Nhà nước.

Đảng hiện có 5,2 triệu thành viên (số liệu cuối năm 2019), được tổ chức chặt chẽ mà chi bộ là tế bào nhỏ nhất, tới từng thôn, ấp, từng cơ quan, đơn vị, từ miền xuôi đến miền ngược, từ đô thị tới nông thôn, biên giới, hải đảo. Là lực lượng chính trị duy nhất cầm quyền, đồng hành cùng bước đi của đất nước; gắn bó, gần gũi với hơn 90 triệu đồng bào, đương nhiên Đảng vươn lên tính đại diện cao, hiện thực hóa cam kết "... đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam (VN), ĐB trung thành lợi ích của... nhân dân lao động và của cả dân tộc".

Các chi bộ đảng ấy lại được tổ chức theo hệ thống đảng bộ các cấp. Đến mùa đại hội, đảng bộ từ cơ sở bầu ra cấp ủy khóa mới, đồng thời bầu ĐB dự đại hội cấp trên, mà cao nhất là đại hội của 67 đảng bộ trực thuộc trung ương. Để rồi từ đó, như lần này, 1.381 ĐB đã được bầu ra, cùng 194 ĐB đương nhiên, 15 ĐB do chỉ định, tiến hành Đại hội ĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được ấn định khai mạc vào ngày 25-1 tới.

Trong 67 đoàn ĐB ấy có tới 63 là đại diện cho các tỉnh, thành trên cả nước. Bốn đoàn còn lại thuộc bốn đảng bộ mang tính chất ngành, gồm Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an Trung ương, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương. Trong đó, đoàn ĐB quân đội vẫn ít nhiều tính địa phương khi gồm ĐB từ các tổ chức đảng trong quân đội, vốn đóng quân, rải khắp mọi miền Tổ quốc.

Với cơ cấu ĐB ấy, hẳn nhiên Đại hội toàn quốc - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng có tính đại diện rất cao về tính địa phương, tất nhiên bao gồm cả tính vùng miền. Và Ban chấp hành Trung ương tới đây được bầu ra để cơ cấu vào các vị trí trọng trách ở 67 đảng bộ ắt kế thừa tính đại diện đó.

Bầu chọn người tiêu biểu, xứng đáng

Trở lại câu chuyện nhân sự đại hội, những đồn đoán, phân tích về cơ cấu vùng miền của công tác nhân sự đã xuất hiện từ rất sớm. Chẳng hạn từ tháng 10-2018, khi Hội nghị Trung ương 8 quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII và một tháng sau, Bộ Chính trị ban hành kế hoạch xây dựng quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2016.

Các thảo luận, đồn đoán về những "nhân tố" được cho là đại diện Bắc, Trung, Nam trong Bộ Chính trị tương lai, thậm chí trong "tứ trụ" càng trở nên sôi nổi khi Hội nghị Trung ương 14 giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, và tới đây là nhân sự bốn chức danh chủ chốt ở Hội nghị Trung ương 15.

Nhưng cũng tương tự như ĐB Quốc hội "là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của nhân dân cả nước" (Hiến pháp), ĐB ở Đại hội ĐB toàn quốc của Đảng không chỉ đại diện cho đảng bộ nơi bầu ra mình mà còn đại diện cho đảng viên cả nước tại cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng.

Điều lệ Đảng quy định rõ: "Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng là Đại hội ĐB toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo ở mỗi cấp là đại hội ĐB hoặc đại hội đảng viên. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo của Đảng là Ban chấp hành Trung ương, ở mỗi cấp là Ban chấp hành đảng bộ, chi bộ (gọi tắt là cấp ủy)".

Theo cách ấy, Bộ Chính trị ở trung ương hay Ban Thường vụ ở cấp ủy địa phương dù được điều lệ trao quyền "lãnh đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết" của đại hội cấp mình thì vẫn không hề được định danh "cơ quan lãnh đạo".

Cũng vì vậy, dùng cơ cấu để đáp ứng yêu cầu đại diện mang tính địa phương chỉ được đặt ra với nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc và nhân sự cấp ủy các cấp cùng Ban chấp hành Trung ương, chứ không phải là một đòi hỏi, yêu cầu nào đó mang tính bắt buộc, cho dù ở Bộ Chính trị, Ban bí thư hay "tứ trụ".

Trên hết, các nhân sự trung ương ấy phải đáp ứng khung tiêu chuẩn chức danh mà Bộ Chính trị đã công khai ở Quy định 214-QĐ/TW và những yêu cầu cụ thể sát tình hình thực tế đã được thống nhất trong Kết luận số 75-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương (Hội nghị Trung ương 12) về Phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, cũng như Phương hướng công tác nhân sự Bộ Chính trị, Ban bí thư khóa XIII đã được báo cáo ở Hội nghị Trung ương 14.

VN, dải đất dài và hẹp, trải qua lịch sử phát triển là quốc gia của 53 dân tộc, mà mỗi vùng đất đều có nét văn hóa đặc sắc. Đa dạng vậy nhưng "Nước VN là một, dân tộc VN là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi" (Chủ tịch Hồ Chí Minh).

Đã qua rồi thời thực dân chia để trị. Qua rồi thời đế quốc, thế lực ngoại bang vạch vĩ tuyến phân định Bắc - Nam. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, giao thông, đi lại, giao lưu văn hóa vùng miền, Internet đã xóa nhòa nhiều khoảng cách địa lý, kể cả làm mềm đi biên giới quốc gia, lãnh thổ.

Giờ đây, bất cứ ai tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất, đủ đức và tài tiếp nối những thành quả mà Đảng, Tổ quốc đã đạt được năm năm qua, dẫn dắt dân tộc đi lên trong khát vọng của giai đoạn phát triển mới của năm, 10 năm tới thì đều xứng đáng được giới thiệu để Đại hội ĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản VN bầu chọn.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Ông Nguyễn Xuân Phúc trở thành tân Chủ tịch nước03:56Dương Thụ Thành - Ông trùm khét tiếng bị vợ cầm dao chém vì ngoại tình với minh tinh hạng A07:41Uông Tiểu Phi - Tay chơi hư hỏng nhất Trung Quốc và hôn nhân 48 ngày với Từ Hy Viên07:49Trương Vinh Hoa - Nữ tỷ phú được mệnh danh là "Tây Thi đậu phụ", giúp chồng làm nên cơ ngơi tỷ USD07:52Vì sao gần 200 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc?04:07Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Khó khăn không thể làm chùn bước chân của chúng ta11:32Cô gái tụt quần khoe trọn vòng 3 trong siêu thị, bị dân mạng chỉ trích còn đăng đàn phản pháo02:58Uống cà phê mỗi ngày điều gì sẽ xảy ra với cơ thể của bạn?07:03Phòng máy lạnh, trái cây, tivi, mở phim hài cho dân chờ làm căn cước công dân qua đêm01:15Hà Siêu Hùng: Đứa con bị ghẻ lạnh, đứng ngoài cuộc chiến tỷ đô của vua sòng bạc08:11Vườn lan đột biến ôm hàng trăm tỷ bỏ trốn lên tiếng: ”Chúng tôi cũng chỉ là người bị hại”03:19Cầm điểu - Loài chim sở hữu siêu năng lực “tán gái” đỉnh cao và cách cưa cẩm phức tạp của động vật07:32Gái trẻ đi ăn cưới với phong cách “kín trên hở dưới”02:54Cô dâu Cao Bằng khoe ảnh 'cắn đôi thức ăn' với chồng, nhưng khuôn mặt khác lạ lại gây chú ý hơn02:09Thu Trang - Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam: “Chửa hoang” trên đất Nhật09:53Phun môi cho bé gái 5 tuổi, đại diện thẩm mỹ viện lên tiếng vì phản ứng ngược02:56Phạt người đăng tin sai sự thật vụ ném phân trâu, bò04:42Những thói quen tưởng đúng nhưng hóa ra lại là sai lầm06:11Kim Chi - Tại sao lại là “thần dược” không thể thiếu của người Hàn Quốc?06:46Cô gái Hà Nội tự thiết kế PowerPoint bóc phốt kẻ bắt nạt mình03:23

Tiêu điểm

Nam công nhân bị cuốn vào máy tử vong
16:21:58 16/04/2021
Cô gái tụt quần khoe trọn vòng 3 trong siêu thị, bị dân mạng chỉ trích còn đăng đàn phản pháo
09:57:47 16/04/2021
Bị bạn trai phát hiện làm “sugar baby”, gái xinh phân trần: “Vì lo cho tương lai 2 đứa”
16:57:07 16/04/2021
Chàng trai Việt đi khắp Tokyo kêu gọi mọi người ký tên thể hiện chủ quyền đảo Hoàng Sa và Trường Sa
15:46:43 16/04/2021
Hiệu trưởng trường Xy bị tố chặn tiền của học sinh nghèo
13:50:42 17/04/2021
Giao thông TPHCM hỗn loạn sau cơn mưa lúc rạng sáng
11:39:51 16/04/2021
15 phường ở TP.HCM bị cúp nước vào cuối tuần
11:13:33 17/04/2021
Trước ngày 5-5 phải tiêm xong vaccine COVID-19 cho người dân
10:20:40 16/04/2021
Xây dựng quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân
21:39:05 16/04/2021
Hà Nội: Ngập nặng trên Đại lộ Thăng Long, ô tô nổi ''bồng bềnh''
18:30:31 17/04/2021

Thông tin đang nóng

Mở cặp lồng cơm vợ đưa mỗi sáng trong suốt 6 năm qua, chồng giật mình không thấy bữa trưa đâu, nhìn thứ vợ bỏ trong đó anh 'vã mồ hôi hộ'
07:14:25 18/04/2021
NÓNG: Sự thật "ngã ngửa" về hình ảnh giấy xét nghiệm ADN chứng minh 2 đứa trẻ không phải con của Trịnh Sảng
07:45:01 18/04/2021
Mang con gái đi làm đẹp, Hồ Ngọc Hà bị chiếm spotlight
08:05:24 18/04/2021
Sau 2 năm ly hôn Song Hye Kyo, Song Joong Ki mới lộ khoảnh khắc tình tứ với 1 cô gái như thế này
06:10:13 18/04/2021
Nhìn thấy chị dâu tương lai, chồng tôi chạy lại tát "lật mặt" và sự thật khiến cả nhà tôi cùng sốc
07:11:21 18/04/2021
Toàn cảnh drama của dàn sao Việt và vợ Dũng "lò vôi": Từ phát ngôn "đám nghệ sĩ" đến gọi tên NS Hoài Linh, khẩu chiến với Trang Khàn, Trịnh Kim Chi
06:16:32 18/04/2021
Khánh Vy: Từ thí sinh 'The Face' đến vợ Phan Mạnh Quỳnh
05:57:01 18/04/2021
Son Tae Young bên Kwon Sang Woo
05:51:43 18/04/2021
Tôi chết lặng khi biết mặt người tình của vợ
07:18:23 18/04/2021
Vì sao vợ đại gia Dũng "lò vôi" lại khiến hàng loạt sao Việt nổi giận?
06:34:47 18/04/2021

Tin mới nhất

Thiếu đất đắp nền, đe dọa tiến độ cao tốc La Sơn-Cam Lộ

09:25:36 18/04/2021
Không chỉ thiếu đất đắp nền, dự án Cam Lộ-La Sơn còn đối mặt với tình trạng thiếu vật liệu, có thể giá vật liệu sẽ bị đẩy lên cao.

Phát hiện xác cá voi dài 15m trôi dạt trên biển

09:21:31 18/04/2021
Sau khi phát hiện xác cá voi (cá Ông) trôi dạt ngoài khơi biển Phan Thiết (Bình Thuận), ngư dân đã đưa cá vào bờ, tổ chức chôn cất theo phong tục truyền thống.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Phải tăng đầu tư cho giáo dục bằng nhiều cách

08:56:51 18/04/2021
Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, trong điều kiện ngân sách hạn hẹp, học phí có hạn phải gia tăng tổng đầu tư cho giáo dục bằng nhiều cách thì mới có thể làm nhiều việc cùng một lúc.

Lâm Đồng 'dẫn nước' vào hồ đầu nguồn Đankia - Suối Vàng

08:44:51 18/04/2021
Hồ Đankia - suối Vàng (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) được xem là nơi khởi nguồn của hệ thống sông Đồng Nai chảy qua nhiều tỉnh, thành phía Nam. Thế nhưng hiện nay công trình thủy lợi đa mục tiêu này đang bị khô kiệt trầm trọng, gần một nửa...

Giá heo hơi hôm nay 18/4: Một tuần biến động nhẹ

08:37:51 18/04/2021
Giá heo hơi hôm nay ngày 18/4/2021 giao dịch quanh ngưỡng 71.000 - 75.000 đ/kg. Tuần này, giá heo hơi 3 miền biến động nhẹ từ 1.000 - 2.000 đ/kg.

Giá cao su hôm nay 18/4: Phục hồi nhẹ, dự báo giá bán tiếp tục tăng

08:35:11 18/04/2021
Giá cao su tuần này ghi nhận mức sụt giảm tại sàn giao dịch Nhật Bản và Trung Quốc những phiên đầu tuần và phục hồi nhẹ vào hai phiên cuối tuần.

Giá cà phê hôm nay 18/4: Tăng liên tiếp 2 tuần, thị trường trong nước hướng tới mốc 33.000 đồng/kg

08:12:41 18/04/2021
Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 32.500 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 32.600 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 32.500 đồng/kg. Sáng nay giá cà phê tại các địa phương giữ ...

Giá tiêu hôm nay 18/4: Tiếp tục đi ngược thế giới, 2 kịch bản giá tiêu cho đến cuối năm

08:08:53 18/04/2021
Giá tiêu hôm nay 18/4 trong khoảng 67.500 - 71.000 đồng/kg. Giá tiêu trong nước đi ngang sau 4 phiên giảm liên tiếp. Tổng hợp tuần này giá tiêu giảm 2.500 - 3.000 đồng/kg.

Giá vàng hôm nay 18/4: Vàng tăng phi mã

07:52:53 18/04/2021
Giá vàng trong nước ngày cuối tuần tiếp tục tăng theo giá thế giới, so với hôm đầu tuần, mỗi lượng vàng SJC cộng thêm gần 200.000 - 350.000 đồng.

Hà Nam: 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

07:48:29 18/04/2021
Theo Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới (NTM) tỉnh Hà Nam, sau hơn 10 năm xây dựng NTM, đến nay 100% số xã trong tỉnh Hà Nam đã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Giúp người khuyết tật vươn lên, hòa nhập cuộc sống

07:46:27 18/04/2021
Công tác hỗ trợ việc làm cho người lao động khuyết tật trong thời gian gần đây đang được các cơ quan chức năng quan tâm, chú trọng. Ngày càng nhiều các tổ chức, cá nhân tham gia công tác giáo dục, tạo việc làm cho người khuyết tật.

Ba miền mưa giông, vùng núi đề phòng lũ quét, sạt lở đất

07:43:34 18/04/2021
Theo dự báo, mưa giông tiếp tục diễn ra tại nhiều nơi trên cả nước. Khu vực các tỉnh miền núi ở Bắc Bộ như Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái có mưa với lượng mưa phổ biến từ 15-60mm, nguy cơ xảy ra l...

Ðề phòng lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía bắc

07:36:09 18/04/2021
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, ngày 17-4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 16 đến 13 giờ ngày 17-4 phổ biến từ 40 đến 70 mm, có nơi mưa rất to như Thân Thuộc (Lai ...

Thủ tướng chia buồn với gia đình nạn nhân chết trong mưa lũ ở Lào Cai

06:59:18 18/04/2021
Trong công điện về việc khắc phục hậu quả và ứng phó với mưa lũ ở Lào Cai, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình những người tử nạn.

Doanh nghiệp khai thác đá, người dân làng Lạnh thấp thỏm lo âu

06:52:29 18/04/2021
Gần 100 hộ đồng bào dân tộc Nùng sinh sống dưới chân núi làng Lạnh, thôn Cốc Bó, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái vốn nhiều năm sinh sống bình yên, nay thấp thỏm lo âu vì hoạt động khai thác đá.

Xử lý xe máy cũ nát: Vẫn là “bài toán” khó!

06:50:07 18/04/2021
Cũng như thành phố Hồ Chí Minh, vì lý do mưu sinh, không ít người ở Hà Nội vẫn sử dụng xe máy cũ nát để đi lại, vận chuyển hàng hóa. Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, những chiếc xe nói trên còn góp phần làm suy giảm chất lượng khô...

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Thu hút dự án đầu tư để con em Hà Tĩnh trở về quê hương

06:47:40 18/04/2021
Hà Tĩnh có một lợi thế so với các tỉnh, thành khác, đó là hiện nay số con em đi lao động, xuất khẩu lao động và làm việc ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TPHCM và các tỉnh phía Nam rất lớn, nên chúng tôi đang kêu gọi các tập đoàn về tri...

Bộ trưởng và các thứ trưởng trực tiếp kiểm tra phòng dịch COVID-19 tại 13 điểm nóng

06:42:15 18/04/2021
Từ sáng nay, 5 đoàn kiểm tra công tác phòng dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế và 4 Thứ trưởng Bộ Y tế đảm nhiệm, sẽ kiểm tra các tỉnh, thành phố.

Việt Nam có 2.445 bệnh nhân được điều trị khỏi COVID-19

06:40:00 18/04/2021
Sáng 18/4, Việt Nam không ghi nhận ca COVID-19 mới, tổng cộng 2.445 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh.

Giải pháp nào cho điểm trường xuống cấp tại huyện Phù Yên?

22:06:07 17/04/2021
4 dãy nhà cấp 4 tại Trường Tiểu học và THCS Đá Đỏ, xã Đá Đỏ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La sau nhiều năm đưa vào sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng.

CLB “Vì trẻ em vùng cao” khởi công xây dựng 2 điểm trường tại Quan Hóa

21:56:36 17/04/2021
 Ngày 17-4, Câu lạc bộ Vì trẻ em vùng cao (trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với UBND huyện Quan Hóa tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 điểm trường mầm non và tiểu học tại 2 xã Trung Thành và Phú Thanh.

Giảm giá vé tàu cho học sinh đi thi, nhập học

21:45:36 17/04/2021
Các đối tượng là thí sinh đi thi và nhập học sẽ được giảm 10% giá vé tàu kể từ ngày 16-4.

Khánh Hòa: Đình chỉ cơ sở đánh bé 3 tuổi thâm tím người

21:14:36 17/04/2021
Đại diện lãnh đạo UBND xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm vừa cho biết đã đình chỉ hoạt động cơ sở Phúc An, nơi bé L.N.N.T (SN 2018) bị đánh thâm tím.

Bắc Kạn công nhận thêm trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

15:01:20 17/04/2021
Ngày 15/4, Trường TH&THCS Thanh Bình, huyện Chợ Mới đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1. 

Lòng bao dung đã cứu vớt những đứa trẻ từng cầm dao giải quyết mâu thuẫn

13:42:52 17/04/2021
Cần thật sự tôn trọng học trò, coi các em là bạn, là đồng hành, thầy cô là người hỗ trợ, dìu dắt thì giáo dục sẽ thành công.

TPHCM thông qua danh sách 38 người ứng cử đại biểu Quốc hội

13:30:47 17/04/2021
Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách 38 người người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

Vụ 'cầu cứu' cho con học ở Cầu Giấy: Sở GD-ĐT Hà Nội giải quyết thế nào?

13:21:04 17/04/2021
Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội và phòng GD-ĐT Cầu Giấy đã thông tin về việc xác định khu vực tuyển sinh với số học sinh nhà ở giáp ranh khu vực Cầu Giấy và Nam Từ Liêm.

Cụ ông câm điếc trả lại 75 triệu đồng, và câu chuyện đằng sau đầy xúc động

13:12:19 17/04/2021
Được hỗ trợ 75 triệu đồng nhưng ông cụ câm điếc ở Sài Gòn kiên quyết chỉ lấy 5 triệu đồng, số còn lại gửi cho những người khó khăn hơn. Câu chuyện biết đủ là hạnh phúc của ông gây xúc động dân mạng.

Có thể bạn quan tâm

Sơn Tùng hiếm hoi lộ diện sau drama với Thiều Bảo Trâm - Hải Tú: Thần thái vẫn "đỉnh chóp", được vệ sĩ hộ tống kè kè không rời

Sao việt

09:35:29 18/04/2021
Dù chỉ là khoảnh khắc thoáng qua nhưng Sơn Tùng M-TP khoe trọn vẻ điển trai cùng thần thái ấn tượng trong lần hiếm hoi lộ diện.

Kim Kardashian dự tiệc sinh nhật Victoria Beckham mà như... nhân vật chính: Đứng center, bốc lửa át luôn bà mẹ 4 con

Sao âu mỹ

09:28:05 18/04/2021
Nhan sắc của 2 bà mẹ hot nhất Hollywood Victoria Beckham và Kim Kardashian khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng.

Sau khi em dâu ngã bệnh nặng, cả nhà tôi lao đao chỉ vì một tờ giấy cô ấy chìa ra

Tâm sự

09:24:09 18/04/2021
Sự việc đã đau lòng nay lại càng chồng chất thêm nhiều biến cố...

Mạc Hồng Quân chơi tiểu xảo với Bùi Tiến Dũng, phàn nàn sau khi dính thẻ phạt

Bóng đá việt nam

09:20:19 18/04/2021
Mạc Hồng Quân vào sân từ hiệp 2 và không thể giúp Than Quảng Ninh tránh khỏi trận thua 1-2 trước Viettel vào tối 16/4 tại sân Hàng Đẫy.

Tạm biệt nứt, thâm môi khi mang thai với son dưỡng Gạo “lành như cơm”

Làm đẹp

09:18:55 18/04/2021
Được chiết xuất từ những thành phần hoàn toàn tự nhiên, lành tính, son dưỡng Gạo từ Cỏ Mềm HomeLab an toàn cho mẹ bầu, giúp giảm thâm và khô nẻ môi khi sử dụng lâu dài, mang đến vẻ tự tin, xinh đẹp trong suốt thai kỳ.

Váy quấn hack dáng vi diệu, nhưng nếu không biết chiêu mặc đẹp đến từ gái Pháp thì chưa thể có được 100% duyên dáng

Thời trang

09:18:22 18/04/2021
Và đây là cách mà các quý cô nước Pháp vẫn nhấn nhá thêm cho bộ váy quấn dịu dàng bay bổng của mình.

Trekking 'nóc nhà' Lạng Sơn

Du lịch

09:17:17 18/04/2021
Núi Phia Pò được người dân địa phương gọi là Núi Cha, nằm trong quần thể núi Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn cách TP Lạng Sơn 30 km, cách Hà Nội gần 200 km. Nằm ở độ cao 1.541 m so với mực nước biển, đỉnh Phia Pò cũng là nóc nhà Lạng Sơn.

Thủ phạm khiến nam giới sắp mất dần khả năng sinh sản

Sức khỏe

09:13:01 18/04/2021
Tiến sĩ Shanna Swan (Mỹ) dự đoán đến năm 2045, hầu hết đàn ông sẽ không thể sản xuất tinh trùng và thủ phạm gây ra điều này đến từ chính hóa chất chúng ta ăn hàng ngày.

Quế Ngọc Hải rủ cả hội đi về nhà, đăng video troll Trọng Hoàng: "Vợ con đâu thấy cảnh này"

Sao thể thao

09:11:09 18/04/2021
Những cầu thủ gốc Nghệ An của Viettel FC đã tranh thủ về nhà sau khi sớm hoàn thành trận đấu ở vòng 10 V.League.

Ngạo Thế Tam Quốc chính thức ra mắt 10h00 hôm nay 18/04

Game online

09:10:52 18/04/2021
Ngạo Thế Tam Quốc được xem là một trong những hiện tượng của làng game chiến thuật Việt thời gian vừa qua. Bắt đầu cho phép game thủ thử nghiệm Alpha Test vào ngày 16/4, Ngạo Thế Tam Quốc đã ghi nhận số lượng người chơi đăng nhập đông đ...

Cooler Master trình làng mẫu bàn phím cơ "rất ngon mắt và mượt tay"

Game offline

09:08:15 18/04/2021
Mã bàn phím mới nhất của Cooler Master: TKL RGB CK530 V2 sẽ có giá mềm và hiệu suất khỏi phải bàn, theo chia sẻ từ hãng. Chiếc bàn phím cơ được hãng khẳng định trở thành một vũ khí chiến đấu mạnh mẽ dành cho anh em game thủ.

Lý do hình ảnh Paul Walker xuất hiện trong trailer ‘Fast & Furious 9’

Phim âu mỹ

09:06:20 18/04/2021
Đạo diễn Justin Lin giải thích ý đồ để Paul Walker gián tiếp xuất hiện ở trailer Fast & Furious 9, cũng như tương lai của cặp cộng sự Hobbs - Shaw trong loạt chính truyện.

‘Spider-Man: No Way Home’ sẽ sử dụng công nghệ trẻ hóa diễn viên

Hậu trường phim

09:06:17 18/04/2021
Nam diễn viên Alfred Molina tiết lộ nhân vật phản diện Doc Ock mình thể hiện sẽ được trẻ hóa nhờ công nghệ kỹ xảo.

Trịnh Nguyên Sướng diễn vai Nhĩ Khang trong 'Hoàn Châu cách cách'

Show quốc tế

09:06:14 18/04/2021
Trịnh Nguyên Sướng diễn một trích đoạn trong Hoàn Châu cách cách. Tuy nhiên, anh để lộ sự yếu kém về đài từ, cách thể hiện cảm xúc nhân vật.

Chuyện lạ: Nhiều xe cũ được bán lại với giá cao hơn xe mới

Ôtô

08:58:09 18/04/2021
Tình trạng xe mới bị hạn chế sản lượng vì thiếu chip bán dẫn đang khiến giá xe cũ tại một số quốc gia bị đẩy lên mức kỷ lục.