chồng kinh ngạc

Lý do chồng mê tăng ca

Lạ vui

11:54:25 12/08/2019
Vợ ơi, hôm nay chồng lại phải đi làm thêm ca tối rồi!