Chiến sĩ thi đua không quá 15%, bao nhiêu giáo viên phổ thông có cửa lên hạng II

Thông tư số 01, 02, 03 và 04/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo khiến giáo viên bậc trung học phổ thông gặp rất nhiều khó khăn trong việc thi/xét thăng hạng

Ngày 2/2/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập.

Theo đó, giáo viên muốn thăng hạng từ hạng III lên hạng II thì phải đáp ứng ba tiêu chuẩn về: đạo đức nghề nghiệp; trình độ đào tạo bồi dưỡng; năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Chiến sĩ thi đua không quá 15%, bao nhiêu giáo viên phổ thông có cửa lên hạng II - Hình 1

(Ảnh minh hoạ: Lã Tiến)

Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp

Ngoài các tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên trung học phổ thông hạng III, giáo viên trung học phổ thông hạng II phải luôn luôn gương mẫu thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo.

Cần nhắc lại, quy định về đạo đức nhà giáo được thể hiện ở Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 16/4/2008, gồm những điều sau.

Điều 3. Phẩm chất chính trị

1. Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, thương yêu , giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hoà nhã với người học, đồng nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học, đồng nghiệp và cộng đồng.

2. Tận tụy với công việc; thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của đơn vị, nhà trường, của ngành.

3. Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.

3. Thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên, nghiêm túc; thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.

Điều 4. Đạo đức nghề nghiệp

1. Sống có lý tưởng, có mục đích, có ý chí vượt khó vươn lên, có tinh thần phấn đấu liên tục với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo ; thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Có lối sống hoà nhập với cộng đồng, phù hợp với bản sắc dân tộc và thích ứng với sự tiến bộ của xã hội ; biết ủng hộ, khuyến khích những biểu hiện của lối sống văn minh, tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu, ích kỷ.

3. Tác phong làm việc nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học; có thái độ văn minh, lịch sự trong quan hệ xã hội , trong giao tiếp với đồng nghiệp, với người học; giải quyết công việc khách quan, tận tình, chu đáo.

4. Trang phục, trang sức khi thực hiện nhiệm vụ phải giản dị, gọn gàng, lịch sự, phù hợp với nghề dạy học, không gây phản cảm và phân tán sự chú ý của người học.

5. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ; đấu tranh, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp. Quan hệ, ứng xử đúng mực, gần gũi với nhân dân, phụ huynh học sinh, đồng nghiệp và người học; kiên quyết đấu tranh với các hành vi trái pháp luật .

6. Xây dựng gia đình văn hoá, thương yêu , quý trọng lẫn nhau; biết quan tâm đến những người xung quanh; thực hiện nếp sống văn hoá nơi công cộng.

Điều 5. Lối sống, tác phong

1. Sống có lý tưởng, có mục đích, có ý chí vượt khó vươn lên, có tinh thần phấn đấu liên tục với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo ; thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Có lối sống hoà nhập với cộng đồng, phù hợp với bản sắc dân tộc và thích ứng với sự tiến bộ của xã hội ; biết ủng hộ, khuyến khích những biểu hiện của lối sống văn minh, tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu, ích kỷ.

3. Tác phong làm việc nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học; có thái độ văn minh, lịch sự trong quan hệ xã hội , trong giao tiếp với đồng nghiệp, với người học; giải quyết công việc khách quan, tận tình, chu đáo.

4. Trang phục, trang sức khi thực hiện nhiệm vụ phải giản dị, gọn gàng, lịch sự, phù hợp với nghề dạy học, không gây phản cảm và phân tán sự chú ý của người học.

5. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ; đấu tranh, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp. Quan hệ, ứng xử đúng mực, gần gũi với nhân dân, phụ huynh học sinh, đồng nghiệp và người học; kiên quyết đấu tranh với các hành vi trái pháp luật .

6. Xây dựng gia đình văn hoá, thương yêu , quý trọng lẫn nhau; biết quan tâm đến những người xung quanh; thực hiện nếp sống văn hoá nơi công cộng.

Điều 6. Giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo

1. Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật, quy chế, quy định; không gây khó khăn, phiền hà đối với người học và nhân dân.

2. Không gian lận, thiếu trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục.

3. Không trù dập, chèn ép và có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, thành kiến người học; không tiếp tay, bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy, học tập, rèn luyện của người học và đồng nghiệp.

4. Không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người học, đồng nghiệp, người khác. Không làm ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác.

5. Không tổ chức dạy thêm, học thêm trái với quy định.

6. Không hút thuốc lá, uống rượu, bia trong công sở, trong trường học và nơi không được phép hoặc khi thi hành nhiệm vụ giảng dạy và tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường.

7. Không sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong các cuộc họp, trong khi lên lớp, học tập, coi thi, chấm thi.

8. Không gây bè phái, cục bộ địa phương, làm mất đoàn kết trong tập thể và trong sinh hoạt tại cộng đồng.

9. Không được sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền, phổ biến những nội dung trái với quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước.

10. Không trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, tự ý bỏ việc; không đi muộn về sớm, bỏ giờ, bỏ buổi dạy, cắt xén, dồn ép chương trình, vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỷ cương, nề nếp của nhà trường.

11. Không tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như: cờ bạc, mại dâm, ma tuý, mê tín, dị đoan; không sử dụng, lưu giữ, truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy, độc hại.

Chẳng hạn như, giáo viên vi phạm về tổ chức dạy thêm, học thêm trái với quy định, bị học sinh, phụ huynh phản ánh và nhà trường kết luận là đúng thì không đủ điều kiện thăng hạng lên mức cao hơn.

Cánh cửa thăng hạng của giáo viên bậc trung học phổ thông hẹp dần từ năm 2021

Quy định tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên bậc trung học phổ thông hạng II có những điều khó khăn sau đây.

Thứ nhất, nếu phải thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp thì rất nhiều giáo viên bậc phổ thông không đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ – mặc dù đã có chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ.

Ngoại trừ giáo viên giảng dạy ngoại ngữ, còn lại giáo viên bộ môn thì rất ít người có khả năng thi đạt điểm trung bình (5 điểm) vì họ không hề vận dụng ngoại ngữ vào nghiên cứu hay giảng dạy ở bậc phổ thông.

Học sinh được học tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 12 nhưng kì thi tốt nghiệp năm 2020, cả nước có đến 63,13% em đạt điểm dưới trung bình – huống gì giáo viên chỉ học vài ba tháng để lấy chứng chỉ.

Thứ hai, giáo viên cũng khó thỏa một trong ba điều kiện của nội dung thứ 8 về tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, đó là được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường trở lên.

Ví như, để đạt giáo viên dạy giỏi và giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường thì mấy khó khăn nhưng không dễ gì để được công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở.

Bởi, tỉ lệ chiến sĩ thi đua cơ sở được ấn định cho mỗi đơn vị là không quá 15% và giáo viên phải viết sáng kiến đạt từ loại Khá trở lên.

Con số 15% này thường rơi vào: Hiệu trưởng; hiệu phó; Chủ tịch Công đoàn; trợ lí thanh niên; tổ trưởng/tổ phó chuyên môn; thư kí hội đồng… vì đây (đa phần) là thành phần chấm và bỏ phiếu chọn sáng kiến – thì thử hỏi được bao nhiêu giáo viên lọt vào?

Thứ ba, giáo viên đủ điều kiện thăng hạng nhưng có thể hiệu trưởng không cử tham gia vì trường không có nhu cầu về vị trí việc làm thì cũng đành chịu.

Một giáo viên bậc trung học phổ thông ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm học 2020-2021 nhà trường không triển khai cho giáo viên làm hồ sơ thăng hạng năm 2021.

“Tôi gửi hồ sơ nhưng hiệu trưởng không nhận, không kí vào bản sơ yếu lí lịch. Tôi định lên Sở Giáo dục hỏi xem hiệu trưởng làm vậy có đúng không nhưng rồi sợ mình không thuận lợi trong công việc nên thôi, coi như xui”, giáo viên này ấm ức chia sẻ.

Như thế để thấy rằng, Thông tư mới của Bộ Giáo dục khiến giáo viên bậc trung học phổ thông gặp rất nhiều khó khăn trong việc thi hoặc xét thăng hạng kể từ năm 2021.

Tài liệu tham khảo:

[1]//www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?_page=59&mode=detail&document_id=63657

[2] //luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/thong-tu-04-2021-tieu-chuan-xep-luong-giao-vien-thpt-cong-lap-198083-d1.html?layout=amp

[3] //vietnamnet.vn/vn/giao-duc/pho-diem-mon-tieng-anh-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2020-669604.html#:~:text=Theo phổ điểm thi tốt,tỷ lệ 0,07%2

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Giáo viên phổ thông thành phố Hồ Chí Minh bức xúc vì Sở hoãn thăng hạng

Hàng trăm giáo viên bậc trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh đã đủ điều kiện nhưng vẫn chưa được xét hoặc thi thăng lên hạng II của năm 2020.

Hồ sơ thăng hạng năm 2020 bị gộp chung với năm 2021?

Ngày 28/2/2021, một giáo viên ở Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp của giáo viên bậc trung học phổ thông ở thành phố này bị chậm trễ.

Giáo viên này cho biết, có 573 giáo viên bậc trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh đã đủ điều kiện nhưng đến thời điểm này vẫn chưa được thi hoặc xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II của năm 2020.

"Hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên viên và tương đương, chuyên viên chính và tương đương năm 2020 lại phải xét cùng với hồ sơ năm 2021 và không biết chờ đến bao giờ mới được thăng hạng.

Thông tư 01, 02, 03 và 04/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2021 mà nay mới là 2/3/2021 nhưng Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Nội vụ lại viện dẫn lý do thực hiện Thông tư mới để ngưng ra quyết định thăng hạng của năm 2020 liệu có hợp lý, có tuân thủ theo đúng các văn bản pháp luật hay không", giáo viên băn khoăn.

Cùng với đó, giáo viên này kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở Giáo dục và Sở Nội vụ xem xét lại quyết định này cho hợp tình, hợp lý.

Giáo viên phổ thông thành phố Hồ Chí Minh bức xúc vì Sở hoãn thăng hạng - Hình 1

Hàng trăm giáo viên bậc trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh đã đủ điều kiện nhưng vẫn chưa được xét hoặc thi thăng lên hạng II của năm 2020. (Ảnh chỉ mang tính minh họa: M.THÚY/Baophuyen.com.vn)

Giáo viên phản ánh là hoàn toàn có cơ sở

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngày 15/5/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản số 1391/GDĐT-TC thông báo về việc lập danh sách và hồ sơ viên chức có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2020. [1]

Đến thượng tuần tháng 6/2020, giáo viên bậc trung học phổ thông nhận được thông báo từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh "Danh sách viên chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên viên và tương đương, chuyên viên chính và tương đương năm 2020".

Danh sách này có 573 giáo viên đủ điều kiện được thi hoặc xét thăng hạng, trong đó có khoảng 50% giáo viên được miễn thi môn ngoại ngữ (tiếng Anh).

Tiếp đến, ngày 26/1/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh gửi văn bản số 226/SGDĐT-TCCB yêu cầu các đơn vị cử người đến Sở Giáo dục nhận lại hồ sơ viên chức đăng kí thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đã nộp từ ngày 15/5/2020. [2]

Tuy nhiên, ngày 23/2/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lại có công văn số 478/SGDĐT-TCCB [3] thông báo:

Giáo viên phổ thông thành phố Hồ Chí Minh bức xúc vì Sở hoãn thăng hạng - Hình 2

Ảnh chụp màn hình.

"Ngày 2/2/2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 01, 02, 03 và 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2021.

Các Thông tư này thay đổi một số nội dung liên quan đến thăng hạng chức danh nghề nghiệp như: Hạng chức danh nghề nghiệp; tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng; tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019, Luật Viên chức năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 và Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất với Sở Nội vụ về các nội dung thay đổi nêu trên thì sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể và sắp xếp lịch rà soát trực tiếp hồ sơ đối với từng đơn vị."

Chậm trễ thăng hạng là vô lí khiến giáo viên bị thiệt thòi

Có thể nhận thấy, việc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh chậm tổ chức thi hoặc xét thăng hạng cho giáo viên bậc trung học phổ thông năm 2020 là vô lí, khiến viên chức bị nhiều thiệt thòi.

Thứ nhất , theo Thông tư 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18/8/2017 và Thông tư 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 thì chỉ cần giáo viên đáp ứng ba tiêu chuẩn sau thì được xét hoặc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II.

"Được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 03 năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ;

C ó đầy đủ phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian bị kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật;

C ó đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký."

Còn quy định mới (2021) yêu cầu giáo viên phải đáp ứng 9 nội dung của tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó có 2 nội dung có thể gây bất lợi cho người thăng hạng, đó là:

"Được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường trở lên;

Phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III (mã số V.07.05.15) hoặc tương đương từ đủ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự), tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng."

Thứ hai , Sở Giáo dục viện dẫn Bộ Giáo dục ban hành Thông tư số 01, 02, 03 và 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập có thay đổi một số nội dung liên quan đến thăng hạng chức danh nghề nghiệp để ngưng ra quyết định thăng hạng cho giáo viên năm 2020 là chưa hợp lý - bởi các Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2021.

Thứ ba , ngày 12/2/2020, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục đã có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành về việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2020.

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục lưu ý các bộ ngành, địa phương hoàn thành việc xây dựng và ban hành kế hoạch thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2020 trước ngày 31/3/2020; hoàn thành việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2020 trước ngày 31/12/2020. [4]

Như thế, Sở Giáo dục và Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh không biết vì lí do gì đã không tổ chức thi hoặc xét thăng hạng cho giáo viên năm 2020?

Thứ tư , giáo viên bị chậm hoặc mất cơ hội được thăng hạng thì sẽ ảnh hưởng không ít đến tiền lương.

Chẳng hạn như, từ ngày 20/3/2021, giáo viên bậc trung học phổ thông hạng II có hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ 4,0 - 6,38 (so với giáo viên bậc trung học phổ thông hạng III có hệ số lương của viên chức loại A1, từ 2,34 - 4,98).

Ngoài ra, trong đơn phản ánh giáo viên cho rằng, 573 giáo viên bậc trung học phổ thông ở thành phố đã đủ tiêu chuẩn thăng hạng của năm 2020 thì các cấp có thẩm quyền ra quyết định thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Cần biết rằng, không phải giáo viên cứ đủ điều kiện về hồ sơ thăng hạng thì sẽ được các cấp có thẩm quyền ra quyết định thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Khi muốn thăng hạng từ hạng thấp lên hạng cao hơn trong cùng ngành, lĩnh vực phải thực hiện thông qua việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (Điều 29 Nghị định 29 năm 2012).

Đồng thời, tại Điều 3 Thông tư 12/2012/TT-BNV, Bộ Nội vụ nêu rõ: " Căn cứ vào đặc điểm của hoạt động nghề nghiệp và điều kiện cụ thể của đơn vị, ngành, lĩnh vực hoạt động sự nghiệp, các cơ quan, đơn vị được phân công, phân cấp tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp quyết định hình thức thi hoặc xét thăng hạng với viên chức ."

Như vậy, việc lựa chọn hình thức thi thăng hạng hay xét thăng hạng là do cơ quan, đơn vị được phân công, phân cấp tổ chức quyết định căn cứ vào nhiều yếu tố như: đặc điểm của hoạt động nghề, nghiệp, điều kiện cụ thể của đơn vị, ngành, lĩnh vực hoạt động...

Qua bài viết này, kính mong Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh hãy có những quyết định hợp tình hợp lí nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho giáo viên để họ yên tâm công tác.

Tài liệu tham khảo:

[1]http://f1.hcm.edu.vn/data/hcmedu/phongtccb/attachments/2020_5/1391_155202014.pdf?fbclid=IwAR1WWOHCx-qRBTONEQW3dlqoE0_CZfcTSHtUdES0tmuVpCWjCEW6Dm3aVk0

[2]http://hcm.edu.vn/thong-bao/ve-ho-so-xet-thang-hang-chuc-danh-nghe-nghiep-doi-voi-vien-chuc-cmobile41012-66074.aspx

[3]http://hcm.edu.vn/thong-bao/ve-thang-hang-chuc-danh-nghe-nghiep-doi-voi-vien-chuc-c41012-66162.aspx

[4]https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/truoc-31-12-2020-phai-hoan-thanh-to-chuc-thang-hang-chuc-danh-nghe-nghiep-giao-vien-nam-2020-1491862247

[5] //giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/giao-vien-pho-thong-thanh-pho-ho-chi-minh-moi-mon-cho-thang-hang-post214486.gd

[6] //giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thi-thang-hang-giao-vien-thanh-pho-ho-chi-minh-con-phai-cho-doi-den-bao-gio-post215282.gd

[7] //giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/co-hoi-thang-hang-iii-len-hang-ii-cua-giao-vien-pho-thong-sai-gon-dang-hep-lai-post215874.gd?fbclid=IwAR2Y5a9grGMro3obClSbKbaGZhZAkIKugqkDdP4ieMeW2MCF90VAA_yCeVQ

[8] //luatvietnam.vn/can-bo-cong-chuc/giao-vien-thang-hang-khong-can-phai-thi-566-23885-article.html

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Ông Nguyễn Xuân Phúc trở thành tân Chủ tịch nước03:56Dương Thụ Thành - Ông trùm khét tiếng bị vợ cầm dao chém vì ngoại tình với minh tinh hạng A07:41Uông Tiểu Phi - Tay chơi hư hỏng nhất Trung Quốc và hôn nhân 48 ngày với Từ Hy Viên07:49Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Khó khăn không thể làm chùn bước chân của chúng ta11:32Phòng máy lạnh, trái cây, tivi, mở phim hài cho dân chờ làm căn cước công dân qua đêm01:15Uống cà phê mỗi ngày điều gì sẽ xảy ra với cơ thể của bạn?07:03Trương Vinh Hoa - Nữ tỷ phú được mệnh danh là "Tây Thi đậu phụ", giúp chồng làm nên cơ ngơi tỷ USD07:52Từ Vãn Vãn - Đẳng cấp rich kid, dinh thự đi mất 7 tiếng đồng hồ và khối tài sản choáng ngợp06:35Gái trẻ đi ăn cưới với phong cách “kín trên hở dưới”02:54Cầm điểu - Loài chim sở hữu siêu năng lực “tán gái” đỉnh cao và cách cưa cẩm phức tạp của động vật07:32Cô dâu Cao Bằng khoe ảnh 'cắn đôi thức ăn' với chồng, nhưng khuôn mặt khác lạ lại gây chú ý hơn02:09Thu Trang - Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam: “Chửa hoang” trên đất Nhật09:53Phun môi cho bé gái 5 tuổi, đại diện thẩm mỹ viện lên tiếng vì phản ứng ngược02:56Những thói quen tưởng đúng nhưng hóa ra lại là sai lầm06:11Vì sao gần 200 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc?04:07Quảng Bình: Xây trường học cho học sinh bản Đoòng01:55BMW tiền tỉ gắn biển taxi để “cho vui” hay muốn “chơi trội”?03:23Cách ly trường hợp từ Campuchia trốn về Ninh Thuận dự đám tang02:20Sao biển chết khô ở Phú Quốc cùng hàng loạt hình sống ảo đầy "tội lỗi" của du khách03:06Ông Đoàn Ngọc Hải đổi ý không đòi lại tiền, lãnh đạo huyện nói gì?03:28

Tiêu điểm

Lại thêm một người mua phải lan đột biến giả, bị lừa gần 10 tỷ đồng
15:46:33 13/04/2021
Khối bê tông 'khủng' đổ sụp xuống trường mầm non trong cơn mưa trái mùa
19:18:19 13/04/2021
Công an Hà Nội xác minh vụ chủ vườn lan đột biến "ôm" 11 tỷ đồng bỏ trốn
20:07:50 13/04/2021
NÓNG: Gần 200 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc
20:24:09 13/04/2021
Vì sao hơn 200 nhân viên Bệnh viện Bạch Mai nghỉ việc?
10:19:33 14/04/2021
Đôi vịt cưng gây 'sốt' ở chợ Thiếc: Cạp cạp vì thích uống nước đá, ăn nho
19:50:21 13/04/2021
Nam thanh niên tử vong trên cầu Thanh Trì
09:34:29 13/04/2021
Người phụ nữ ngày ngày chặn xe tải, xe đầu kéo xin đường cho học sinh ở TP.HCM
09:09:26 14/04/2021
Muối Việt Nam IPO thành công, giá cao hơn 10% so giá khởi điểm
05:17:21 13/04/2021
Phun môi cho bé gái 5 tuổi, đại diện thẩm mỹ viện lên tiếng vì phản ứng ngược
12:03:40 13/04/2021

Thông tin đang nóng

Hiếu Hiền cảm động vì vợ đang mang thai vẫn lo liệu đám tang ba
20:28:39 14/04/2021
Hậu ly hôn chồng trẻ, Chae Rim từ bỏ showbiz để trở thành doanh nhân
19:25:58 14/04/2021
Ninh Dương Lan Ngọc có động thái gây chú ý giữa lúc mẹ Chi Dân nhập viện nguy kịch
20:58:57 14/04/2021
Sau 7749 cảnh nóng bị chê dung tục phản cảm, "Hoạn Thư" Cao Thái Hà suy sụp đến mức đăng status cầu cứu Tổ Nghiệp?
21:38:35 14/04/2021
2 mỹ nam Cbiz hắt hủi bạn diễn "như mẻ": Thành Nghị khiến Viên Băng Nghiên xấu hổ, người còn lại quá hơn tài tử Hạ Cánh Nơi Anh
21:28:20 14/04/2021
U uất, suýt tự tử vì mất vợ, cuộc sống của Kiều Phong "Thiên long bát bộ" hiện ra sao?
19:29:12 14/04/2021
Hàng loạt nghệ sĩ Thái Lan mắc Covid-19
19:49:00 14/04/2021
Trước khi "cầu hôn" Nhật Kim Anh, TiTi từng tặng nhẫn kim cương
20:23:28 14/04/2021
Giữa lúc người người nhà nhà "bóc phốt", duy nhất 1 người bất ngờ đứng lên bênh vực Seo Ye Ji
19:38:17 14/04/2021
Quản lý Ngọc Trinh cầu xin Nathan Lee buông tha
23:23:55 14/04/2021

Tin mới nhất

Hy hữu 5 chị em ruột ở Hà Tĩnh có tuổi thọ từ 85 đến 97 đều khỏe mạnh, minh mẫn

01:38:34 15/04/2021
Dù tuổi trung bình đã ngoài 90, thế nhưng 5 chị em ruột ở xã Cổ Đạm (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn minh mẫn, khỏe mạnh. Các cụ được nhiều người tôn kính, là những người cao tuổi nhất ở xã Cổ Đạm.

Học sinh mầm non tập làm chiến sĩ

00:09:39 15/04/2021
380 học sinh trường Mầm non Bình Minh tập duyệt binh, vượt chướng ngại vật, gấp chăn, màn, ăn ngủ như bộ đội.

Trương Vinh Hoa - Nữ tỷ phú được mệnh danh là "Tây Thi đậu phụ", giúp chồng làm nên cơ ngơi tỷ USD

23:26:52 14/04/2021
Từ một thiên kim tiểu thư trở thành vợ của người bán đậu phụ, nữ doanh nhân này chưa từng bỏ cuộc trước khó khăn hay thất bại, vẫn luôn giữ vững niềm tin vào chồng mình. Đó chính là câu chuyện của nữ tỷ phú Trương Vinh Hoa.

Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát

23:14:40 14/04/2021
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Việt Nam phải kiểm soát chặt đường biên và người nhập cảnh do tình hình dịch ở Campuchia đang diễn biến biến phức tạp.

Thu phí căn cước cao hơn quy định ở Hải Phòng: Đình chỉ thêm 3 cán bộ công an

23:10:04 14/04/2021
Giám đốc Công an TP Hải Phòng vừa ký quyết định tạm đình chỉ thêm 3 cán bộ công an ở huyện Tiên Lãng liên quan vụ thu phí làm căn cước công dân cao hơn quy định.

Công trình đường giao thông trị giá 820 tỷ đang làm khổ người dân

22:10:59 14/04/2021
Công trình đường tỉnh 254 (tỉnh Bắc Kạn) đã hoàn thành được 1 năm nay, nhưng không phát huy được hiệu quả, mà còn khiến người dân khó khăn trong việc đi lại.

Các tổ chức xã hội tự đảm bảo kinh phí hoạt động

22:07:45 14/04/2021
Theo Bộ Tài chính, Luật Ngân sách nhà nước đã quy định rõ kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo nguyên tắc tự bảo đảm. Ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ cho các ...

Thanh Hóa: Hơn 3.600 con trâu, bò mắc bệnh viêm da nổi cục, phải tiêu hủy 230 con

21:51:41 14/04/2021
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Thanh Hóa, đến ngày 13/4, toàn tỉnh có 3.619 con trâu, bò ở 21 huyện, thị xã, thành phố bị mắc bệnh viêm da nổi cục.

Khen thưởng cần tránh 'luân phiên', bình quân

21:42:02 14/04/2021
Sáng 14/4, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021.

TP HCM đồng loạt niêm yết danh sách cử tri tại phường, xã, thị trấn

21:39:25 14/04/2021
Đến thời điểm này, các địa phương trên địa bàn TPHCM đã niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND phường, xã, thị trấn để cử tri theo dõi, rà soát.

Sửa quốc lộ hơn 800 tỷ, nhà dân chỗ lên cao vút, chỗ xuống mất hút

21:36:59 14/04/2021
Việc cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 (đoạn qua xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, Kon Tum) khiến nhiều căn nhà của người dân bị cao hoặc thấp hơn so với mặt đường.

Hai thiếu niên đi xe máy bán tăm bông, tông trúng gốc cây ven đường tử vong

21:32:08 14/04/2021
Hai thiếu niên điều khiển xe máy chở nhau đi bán tăm bông ngoáy tai. Do không làm chủ tốc độ, chiếc xe đâm vào gốc cây, cả 2 tử vong tại chỗ.

Số người tham gia BHXH, BHYT giảm do tác động của dịch COVID-19

20:57:10 14/04/2021
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, do tác động của dịch COVID-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm của người lao động, gây khó khăn cho công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hi...

Lại thêm hàng chục tấn cá chết trắng vùng hạ lưu sông Mã

20:45:36 14/04/2021
Hàng chục tấn cá nuôi lồng và cá tự nhiên trên sông Mã tiếp tục chết bất thường ở phía hạ lưu của huyện Cẩm Thủy.

Hơn 200 nhân viên, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc: Người trong cuộc lên tiếng

20:27:46 14/04/2021
Nhiều cá nhân, bác sĩ chia sẻ họ quyết định nghỉ việc không phải do thu nhập giảm mà do mô hình quản lý có nhiều thay đổi không hợp lý. Một số mong muốn trở lại nếu như Bệnh viện Bạch Mai thay đổi.

Động viên CBCS tổ công tác cấp CCCD lưu động

20:23:00 14/04/2021
Tối 13/4, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam và đoàn công tác đã đi kiểm tra, động viên các tổ công tác lưu động cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp tại tổ dân phố Bào Cừu, phường Thanh Châu; xã L...

Hoàn thành việc lập, niêm yết danh sách cử tri

20:19:01 14/04/2021
Theo Ủy ban Bầu cử quận Thanh Xuân, đến ngày 14-4, trên địa bàn quận Thanh Xuân đã hoàn thành việc lập, niêm yết danh sách cử tri. Trong đó, một số phường như: Kim Giang, Phương Liệt đã hoàn thành sớm 3 ngày so với quy định, đồng thời t...

TP.HCM tiêm vaccine cho phóng viên tham gia phòng, chống dịch Covid-19

20:17:02 14/04/2021
Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cung cấp danh sách chi tiết và số lượng người thuộc nhóm đối tượng phóng viên tham gia phòng, chống dịch Covid-19 để làm căn cứ tổ chức tiêm vaccine phòng Covid...

Phó chủ tịch thường trực QH kiểm tra bầu cử tại Tiền Giang

20:13:16 14/04/2021
Hơn 1,5 triệu cử tri tỉnh Tiền Giang sẽ bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ (2021-2026) tại 1.461 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh.

Doanh nghiệp khai thác cát gây ô nhiễm ảnh hưởng dân cư

20:10:08 14/04/2021
Thời gian gần đây, người dân xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh (Phú Yên) rất bức xúc khi xe tải lớn, nhỏ vận chuyển cát gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Đề xuất Bình Phước chủ trì xây cao tốc TP.HCM-Thủ Dầu Một-Chơn Thành

20:03:30 14/04/2021
Theo khái toán, cao tốc TP.HCM-Thủ Dầu Một-Chơn Thành có tổng kinh phí khoảng 36.000 tỷ đồng, trong đó, đoạn qua TP.HCM dài khoảng 1,5km, qua tỉnh Bình Phước khoảng 11,5km, qua Bình Dương khoảng 57km.

Di dời ống cấp nước để thi công đường vành đai Tân An, Long An

20:00:48 14/04/2021
UBND thành phố đã có cuộc họp với các đơn vị liên quan để giải quyết vướng mắc mặt bằng tại cầu vượt số 7, đường vành đai.

Khánh Hòa: Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19

19:55:48 14/04/2021
Song song với việc thực hiện đúng tiến độ tiêm vaccine cho các đối tượng, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Vĩnh Long đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế

19:50:56 14/04/2021
Triển khai kế hoạch tuyên truyền năm 2021, các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thuế, đặc biệt là những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung hoàn...

Phát huy vai trò của phụ nữ trong giải quyết các vụ việc bạo lực

19:38:56 14/04/2021
Ngày 14-4, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo, tập huấn Vai trò Hội Liên hiệp phụ nữ tham gia giải quyết vụ việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em tại huyện Chương Mỹ.

TP.HCM sắp tiêm vắc xin cho phóng viên tham gia chống dịch COVID-19

18:44:47 14/04/2021
Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản khẩn đề nghị Sở Thông tin - truyền thông phối hợp cung cấp danh sách phóng viên tham gia phòng chống dịch COVID-19 để tiêm ngừa vắc xin.

Đang có vướng mắc mua vắc xin nước ngoài

18:37:42 14/04/2021
Việc mua vắc xin từ nguồn nước ngoài gặp khó khăn, thậm chí phải chấp nhận rủi ro, nên cần đẩy mạnh nghiên cứu, thử nghiệm vắc xin trong nước.

Vườn lan đột biến ôm hàng trăm tỷ bỏ trốn lên tiếng: ”Chúng tôi cũng chỉ là người bị hại”

16:47:28 14/04/2021
Người thân của chủ vườn lan đột biến đã có nhiều chia sẻ về vụ việc, cho biết chủ vườn lan cũng là nạn nhân bị người khác lừa.

Tắm sông, bé trai học lớp 3 bị đuối nước thương tâm

16:09:12 14/04/2021
Nhận được tin có một cháu bé bị đuối nước, người dân xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) dùng lưới vây tìm, nhưng mọi nỗ lực đã muộn.

Nam Từ Liêm phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

13:57:28 14/04/2021
Sáng nay (14/4), UBND quận Nam Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị Phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Có thể bạn quan tâm

COVID-19 tại ASEAN hết 12/4: Trên 63.100 ca tử vong; Số ca bệnh mới tăng mạnh ở Thái Lan, Malaysia

Thế giới

01:34:16 15/04/2021
Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 12/4, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 17.252 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên t...

'Ngôi sao 100 triệu bảng' muốn khoác áo MU

Bóng đá thế giới

01:05:05 15/04/2021
Manchester United đã nhận được tín hiệu rất tích cực từ mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của họ - tiền vệ Declan Rice.

Suýt "hụt chân" ở Pleiku, Kiatisuk sẽ có "món quà" bất ngờ dành tặng bầu Hiển?

Bóng đá việt nam

01:01:23 15/04/2021
Sau 5 trận giữ sạch lưới, HAGL của Kiatisuk bất ngờ thủng lưới đến 3 bàn, để rồi suýt chút nữa sẩy chân ngay trên sân nhà, và chỉ có được chiến thắng nhờ may mắn ở phút cuối cùng.

Kiatisuk được Văn Toàn té nước trong ngày Tết Songkran

Bên lề sân cỏ

00:29:41 15/04/2021
Đội bóng HAGL có trải nghiệm thú vị với lễ hội té nước (Tết Songkran) của người Thái Lan do HLV Kiatisuk Senamuang đạo diễn vào chiều 14/4.

Smartphone tốt nhất nửa đầu 2021 

Đồ 2-tek

00:19:51 15/04/2021
iPhone 12 Pro Max là smartphone ấn tượng nhất của Apple hiện nay, trong khi Samsung Galaxy S21 Ultra là smartphone Android tốt nhất.

Phát hiện đường dây trồng và tiêu thụ cây cần sa quy mô lớn ở Đắk Lắk

Pháp luật

00:00:51 15/04/2021
Quá trình theo dõi, nắm bắt tình hình, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện một đường dây trồng và tiêu thụ cây cần sa quy mô lớn trên địa bàn.