Chiến lược đầu tư 2020: Bớt lạc quan về ngân hàng, ưu tiên hơn lĩnh vực sản xuất, chế biến chế tạo

Đó là tiêu đề trong Báo cáo chiến lược mới công bố của Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), ghi nhận quan điểm các ma tru cọt vân tang truơng ôn đinh va giư nhip cho thi truơng.

Theo BVSC, nganh tai chinh dư bao tang truơng se giam tôc, tang truơng toan nganh co vai tro rât lơn cua Vietcombank. Ngược lại, doanh nghiệp san xuât, chê biên, chê tao, cong nghiẹp phu trơ la cac nhom nganh nen tang ty trong đâu tu.

Mặt khác, với nhóm bất động sản (BĐS) nhà đầu tư chi tạp trung vao doanh nghiệp co thê ghi nhạn tang truơng doanh thu lơi nhuạn, bo qua yêu tô gia re. Bên cạnh đó, bán le va CNTT vân duy tri đa tang truơng gia va lơi nhuạn tôt sau nam 2019 kha quan.

Nhìn chung, quan điểm BVSC năm 2020 nhà đầu tư cân phan bô mọt phân ty trong nho vao nhom phong thu hoạc co nên tang tai chinh vưng manh; trong đó cau chuyẹn đinh gia re hoạc cô tưc ôn đinh khong phai la điêm đên cua dong tiên trong 2020.

Chiến lược đầu tư 2020: Bớt lạc quan về ngân hàng, ưu tiên hơn lĩnh vực sản xuất, chế biến chế tạo - Hình 1

Nganh tai chinh dư bao tang truơng se giam tôc, tang truơng toan nganh co vai tro rât lơn cua Vietcombank.

Bơt lac quan vê nhom ngan hang

Chi tiết, nhóm ngan hang va BĐS du vân duy tri đuơc tôc đọ tang truơng tôt nhung đong gop bơi Vietcombank (VCB) va VinHomes (VHM) kha lơn, nêu loai trư Vietcombank tang truơng nganh ngan hang se giam tôc. Trong đó, tôc đọ tang truơng lơi nhuạn cac ngan hang se giam tôc va thiêu yêu tô đọt biên trong 2020.

Riêng VCB, nhà băng này kỳ vọng tư tăng trưởng thu nhập ngoài lãi nhờ banca keo mưc tang truơng LNST binh quan ca nganh đat khoang 21,5% trong 2020; tôc đọ tang truơng LNST nganh không gồm VCB chỉ khoang 13,9%.

Được biết, hơp đông đọc quyên của VCB vơi FWD dư kiên đem lai 400 triẹu USD thu nhạp bât thuơng cho VCB, theo kế hoạch sẽ ghi nhạn trong 2020 va 2021. Vơi nguôn thu nhạp bât thuơng nay, VCB se đu vôn đê đam bao cho tang truơng kê ca trong truơng hơp phat hanh tang vôn khong thanh cong trong 2020. Cùng với đó, thu nhạp tư hoa hông banca dư kiên khoang 1.000 ty đồng trong 2020 va tang nhanh trong cac nam tiêp theo len mưc 2.000 – 3.000 ty. VCB đạt muc tieu nang ty trong NoII/TOI len mưc 35%.

Với BĐS, mọt trong nhưng ly do cua sư suy giam BVSC cho răng đên tư sư chạm lai cua thi truơng, ngoai ra hoat đọng cho vay cua ngan hang cung phai canh tranh nhiêu hon vơi kenh trai phiêu doanh nghiệp va nguôn vôn gia re tư ben ngoai, moi truơng lai suât thâp cung khiên cho hoat đọng đâu tu TPCP bi giam sut.

Video đang HOT

Tựu chung, BVSC cho răng nhóm ngan hang se kho outperform thi truơng bơi sư giam tôc trong tang truơng du đinh gia con hâp dân. Thay vào đó, nganh san xuât, chê biên, chê tao se huơng lơi tư chi phi vôn re hon, đặc biệt co thê nhin ro nhât sư dich chuyên trong tang

Tạp trung vao nhom phi tai chinh

Một trong những yếu tố hỗ trợ nhóm ngành sản xuất phục hồi là moi truơng lai suât thâp khiên cho chi phi sư dung vôn cua doanh nghiẹp re đi. Ghi nhận, lãi suât cho vay ơ cac ngan hang trong nuơc se ha, nguôn vôn re nuơc ngoai cung se chuyên qua kenh trai phiêu nhiêu hon va doanh nghiẹp san xuât thuọc nhom đôi tuơng sư dung đon bây tai chinh cao.

Song song, yêu tô tao ra sư hôi phuc mang tinh đạc trung rieng cua môi doanh nghiẹp, chi tiết từng nhóm ngành, bao gồm:

(i) Nhóm dầu khí: Gia dâu ôn đinh song song với tiêt giam chi phi khiên cho lợi nhuận nganh dâu khi dân hôi phuc.

(ii) Nhóm chứng khoán: Thanh khoan thi truơng hôi phuc khiên cho hoat đọng margin cai thiẹn. Tuy nhien mưc đọ canh tranh lơn khiên sư hôi phuc chua thưc sư manh me, BVSC nhấn mạnh.

(iii) Nhóm thép: Năm 2020 se co phân tang hem tư giai đoạn 1 Dung Quât chay toàn thơi gian.

(iv) Nhóm thuỷ sản: Thuy san Trung Quôc bi My ap thuê se mơ ra co họi tang truơng thi phân cho ca tra Viẹt Nam.

(v) Nhóm dệt may: My ap thuê 15% len hang dẹt may Trung Quôc mơ ra co họi cho doanh nghiẹp VN.

Chiến lược đầu tư 2020: Bớt lạc quan về ngân hàng, ưu tiên hơn lĩnh vực sản xuất, chế biến chế tạo - Hình 2

Luận điểm cuối cùng, BVSC cho răng cac doanh nghiẹp co đinh gia re se khong qua thu hut đuơc dong tiên trong 2020, thay vao đo nen chon cac doanh nghiẹp co nên tang tai chinh vưng chăc lam tieu chi phong thu trong truơng hơp thi truơng diên biên kem thuạn lơi. Nhìn chung, năm 2020 vân chua phai la nam cho cô phiêu gia tri.

Tri Túc

Theo Trí thức trẻ

Trước giờ giao dịch 9/12: Lưu ý thông tin của BAX, OGC, DGC

Các cổ phiếu có chuyển động trước giờ giao dịch đáng chú ý là DGC và BAX chuẩn bị trả cổ tức, OGC được lãnh đạo mua vào hơn 2 triệu cổ phiếu.

Trước giờ giao dịch 9/12: Lưu ý thông tin của BAX, OGC, DGC - Hình 1

Ảnh minh họa.

Quốc tế

Chỉ số Dow Jones tăng 337,27 điểm, mức tăng 1,2%. Qua đó, chỉ số này quay lại mức 28.015,06 điểm. Chỉ số SP500 tăng 0,9% lên mức 3.145,91 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq tăng 1,0% lên mức 8.656,53 điểm.

Cụ thể, lãi suất trái phiếu 10 năm tăng 1,84% và lãi suất trái phiếu 2 năm tăng 1,62%. Ngược lại, thị trường vàng trở nên yếu thế khi dòng tiền rút khỏi kênh trú ẩn an toàn và giảm đến 1,2%.

Tin kinh tế trong nước

Bộ Tài chính đề xuất giảm mức thuế nhập khẩu một số mặt hàng thịt gà và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh, một số mặt hàng thịt lợn tươi hoặc ướp lạnh... Theo bộ này, người tiêu dùng được hưởng lợi từ việc giảm thuế do giá sản phẩm giảm.

Chứng khoán và doanh nghiệp

FTSE VN không thêm mới cổ phiếu và loại cổ phiếu GEX trong kỳ cơ cấu quý IV. Tương đồng với dự báo của chúng tôi cách đây 3 tuần, Qũy FTSE VN loại GEX do thanh khoản và không bổ sung cổ phiếu mới. Danh mục có một số thay đổi đáng chú ý, trong đó quỹ bán 3,8 triệu cổ phiếu GEX, 0,5 triệu cổ phiếu PDR, 0,5 triệu cổ phiếu SSI và mua ròng 0,4 triệu VIC và 0,4 triệu VRE. Quỹ sẽ thực hiện giao dịch từ 9-20/12.

CTCP Bamboo Capital (BCG): Ngày 4/12, bà Nguyễn Ngọc Đoan Trang đã mua 2,3 triệu cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 7,2 triệu cổ phiếu, tương đương 6,7% vốn.

CTCP Tập đoàn Đại dương (OGC): Tổng Giám đốc Lò Hồng Hiệp đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu, tương đương 0,7% vốn qua phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 12/12 đến 10/1. Trước giao dịch, ông Hiệp không nắm giữ cổ phần tại công ty.

CTCP Thống Nhất (BAX) thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản về việc chi trả cổ tức năm 2019. Tỷ lệ thực hiện 50% (1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng). Với 8,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi số tiền 41 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng vào 25/12, ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/12.

CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam (VSA) t hông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Với hơn 14 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi số tiền 28 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng vào 16/12, ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền 13/12. Thời gian thanh toán dự kiến vào 25/12.

CTCP Tập đoàn hóa chất Đức Giang (DGC) Ngày 23/12 tới đây, DGC sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.000 đồng.

Phái sinh

Phiên giao dịch cuối tuần chứng kiến những diễn biến giằng co của các HĐTL khiến 2/4 hợp đồng đóng cửa trong sắc đỏ. Cụ thể, hợp đồng VN30F1912 giảm nhẹ 0,3 điểm xuống 884,7 điểm, hiện cao hơn 4,27 điểm so với chỉ số cơ sở VN30. Trong khi đó, tổng thanh khoản trên thị trường tiếp tục suy giảm, chỉ đạt 67.903 hợp đồng được khớp lệnh, giảm 3,9% so với phiên liền trước.

Trong phiên giao dịch ngày 06/12/2019, phần lớn chứng quyền đều giảm trái chiều cùng chứng khoán cơ sở. Khối lượng giao dịch tăng mạnh.

Chiến lược đầu tư

Theo HSC, điểm cộng cho tuần qua là biến động giảm đã được tiết chế, biên độ rơi của giá đã co hẹp, người bán đã không quá hoảng loạn mà thoát khỏi thị trường. Điều này là tiền đề tốt cho dòng tiền ngắn hạn tận dụng cơ hội này để xác lập đáy cho chỉ số. Nếu kịch bản diễn ra theo hướng này, có lẽ vị thế mua mới sẽ sớm được khuyến khích trở lại thị trường trong các phiên tới.

MAI HƯƠNG

Theo bizlive.vn

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Cà Mau yêu cầu báo cáo vụ tiêu hủy 15 chú chó của cặp vợ chồng đi xe máy về quê tránh dịch02:15Vụ 15 con chó bị tiêu hủy ở Cà Mau: Chính quyền xã lên tiếng03:42Vụ 39 người Việt trong container tại Anh: Tiết lộ clip khoảnh khắc loạt thi thể được phát hiện và dấu vân tay duy nhất giúp phá toàn bộ vụ án07:41Tiêu hủy đàn chó để phòng chống dịch Covid-19: Phẫn nộ vì cách làm thiếu nhân văn05:09Tàu chiến Nga đuổi tàu chiến Mỹ tiếp cận lãnh hải02:15"Từ Bình Dương về mấy trăm cây số, vợ ngay sau lưng mà không nói câu nào!"01:26Người từ sân bay Tân Sơn Nhất về TP.Hải Phòng phải cách ly tập trung 7 ngày01:46Chàng trai đạp xe từ TP.HCM về Lạng Sơn, nửa đường gặp cơ duyên khó tin24:57Đã tiêm 2 mũi vắc xin, xét nghiệm âm tính, sao còn phải cách ly?03:43Cà Mau: Chính quyền thừa nhận thiếu sót trong việc tiêu hủy đàn chó được chủ chở về quê01:07:35Trung Quốc cố ý gian dối về số lượng tàu ngầm hạt nhân?02:42Đà Nẵng lý giải 'trục trặc' liên quan chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất03:35Cục Hàng không: Nên bỏ cách ly tập trung, ‘vùng xanh’ không cần tiêm đủ vắc xin03:09Cà Mau: Ghi nhận 42 ca dương tính Covid-19 và 1 ca tử vong56:50TP.HCM bình thường mới: Nhiều hàng quán mong được bán tại chỗ07:00Bình Định: Bất ngờ lùi việc dạy học tại Quy Nhơn vào 'phút 89' vì dịch Covid-1925:02Hàng ngàn hộp vắc xin Covid-19 chưa qua sử dụng bị vứt ở bờ kênh Ai Cập02:24Độc đáo "cây điều ước" gửi thông điệp đến các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch03:53Bình Định tổ chức thêm 25 chuyến xe đón người dân bị kẹt tại TP.HCM về quê22:31Ông Kim Jong-un: Triều Tiên phát triển vũ khí là để phòng vệ02:05

Thông tin đang nóng

Rộ tin Đàm Vĩnh Hưng và Thủy Tiên đã bị bắt giữ, Vũ Hà tuyên bố 1 câu ngắn gọn làm rõ mọi chuyện
11:15:54 16/10/2021
Loạt hình ảnh hiếm hoi của Đàm Vĩnh Hưng bên cạnh "vợ trên danh nghĩa"
11:02:41 16/10/2021
Hé lộ danh tính bầu sô Liên Phạm - người vợ quyền lực của Đàm Vĩnh Hưng
11:09:42 16/10/2021
CĐM hả hê khi Đàm Vĩnh Hưng sắp ly hôn, đồng loạt ‘vạch trần’ lý do anh kết hôn với bầu sô Liên Phạm
12:09:07 16/10/2021
“Tiếp tay” cho bà Phương Hằng sỉ vả nghệ sĩ, luật sư thân tín bị đòi “tống cổ” khỏi Đại học luật
11:00:09 16/10/2021
NS Như Quỳnh đến thắp nhang viếng thăm NS Phi Nhung sau tang lễ, xót xa nhớ về giấc mơ gần 20 năm trước bên bạn thân
12:16:57 16/10/2021
Giữa ồn ào cát-xê của Hồ Văn Cường, quản lý cũ Lý Hải: "Không khéo sẽ mang tội bóc lột"
14:35:41 16/10/2021
Trần Kiện Phong - Tài tử TVB xem vợ như người hầu và loạt phốt chấn động
13:12:53 16/10/2021
Một nam nghệ sĩ gây sốc khi chụp ảnh nude 100% trước gương, chỉ che chắn độc vùng nhạy cảm
12:55:40 16/10/2021
Đàm Vĩnh Hưng bị vợ ở Mỹ đệ đơn ly hôn trước lùm xùm từ thiện?
10:59:33 16/10/2021

Tin mới nhất

Sau khi thay Chủ tịch HĐQT, NCB tiếp tục bổ nhiệm mới một loạt nhân sự cấp cao

18:51:58 04/08/2021
NCB có Quyền Tổng giám đốc mới và 2 Phó Tổng giám đốc, cả 3 đều là nữ.

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020
Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.

Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh

10:33:03 24/12/2020
Giá cà phê hôm nay 24/12 trong khoảng 32.400 - 32.800 đồng/kg. Trên thế giới, giá cà phê Arabica quay đầu tăng nhẹ.

Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng

10:24:19 24/12/2020
Giá tiêu hôm nay 24/12 trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg, tiếp tục giảm. Trên thế giới, giá tiêu Ấn độ tăng giảm đan xen.

Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD

10:18:32 24/12/2020
Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 trải qua nhiều biến động mạnh, trong đó có không ít phiên giao dịch ấn tượng.

Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường

10:09:33 24/12/2020
Bitcoin giảm 2,64%, xuống 23.083 USD, trong bối cảnh loạt tiền ảo hàng đầu lao dốc, thị trường phủ kín sắc đỏ.

Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm

10:05:22 24/12/2020
Tỷ giá USD ngày 24/12 diễn biến theo xu hướng tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn chưa có gói kích cầu như mong đợi.

Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn

09:43:12 24/12/2020
 Vietinbank Securities và loạt người thân lãnh đạo đăng ký thoái vốn tại CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HDC) giữa lúc cổ phiếu lập đỉnh.

Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu

09:39:26 24/12/2020
Cập nhật giá vàng sáng 24/12 tăng nhẹ do đồng USD suy yếu. Trong nước, giá vàng SJC biến động tăng, giảm trái chiều từ 30.000 - 50.000 đồng/lượng.

VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021

09:35:34 24/12/2020
VietinBank quyết định trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông sớm hơn dự định gần 1 tháng.

Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

09:27:48 24/12/2020
 Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 24/12.

Nhận tin tức tốt xấu đan xen, tâm lý giới đầu tư lung lay

09:24:44 24/12/2020
Trước lễ Giáng sinh, Phố Wall trải qua phiên giao dịch đầy biến động trong ngày thứ Tư (23/12).

“Lỗi sàn” và câu trả lời của HOSE

09:20:59 24/12/2020
Liên tục trong những phiên giao dịch gần đây thị trường ghi nhận tình trạng ở một số công ty chứng khoán lớn có việc ùn ứ lệnh, nhiều lệnh của nhà đầu tư đẩy vào hệ thống nhưng bị chặn không vào được hệ thống của HOSE. Tuy nhiên, câu tr...

Thị trường tăng nóng, nhiều cổ phiếu vẫn bị dòng tiền thờ ơ

09:14:54 24/12/2020
Không ít cổ phiếu thuộc các doanh nghiệp có “tên tuổi” cũng bị dòng tiền thờ ơ trong đợt tăng 18% của VN-Index 2 tháng qua, bứt phá lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2018. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này?

Cổ phiếu ngân hàng dẫn sóng 2021

09:08:51 24/12/2020
Cổ phiếu ngành ngân hàng đang dẫn sóng thị trường chứng khoán nhờ kỳ vọng có sức bật mới khi kinh tế phục hồi đà tăng trưởng năm 2021.

Hà Đô Group (HDG) dự kiến thoái 30% vốn tại Thiết bị giáo dục 1

09:04:22 24/12/2020
Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Mã chứng khoán: HDG – sàn HOSE) thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục 1.

Văn Phú – Invest (VPI) lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại Nông dược Trường Minh

08:48:28 24/12/2020
Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (Mã chứng khoán: VPI - sàn HOSE) thông qua giao dịch với người liên quan và chuyển nhượng vốn tại công ty con.

Một cổ đông cá nhân liên tục trading cổ phiếu Nhựa Hà Nội (NHH)

08:41:04 24/12/2020
Cổ đông cá nhân liên tục tăng, giảm cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (Mã chứng khoán: NHH – sàn HOSE) .

Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đăng ký thoái toàn bộ 2,8 triệu cổ phiếu tại Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC)

08:14:08 24/12/2020
Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) lên kế hoạch giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Mã chứng khoán: HDC – sàn HOSE).

Ngân hàng Quân Đội (MBB) dự kiến dùng toàn bộ 25,6 triệu cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông

07:49:45 24/12/2020
Ngân hàng TMCP Quân Đội (Mã chứng khoán: MBB – sàn HOSE) lên kế hoạch sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

Tận dụng sóng tăng, lãnh đạo đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu Nam Việt (ANV)

07:43:43 24/12/2020
Lãnh đạo tại Công ty cổ phần Nam Việt (Mã chứng khoán: ANV – sàn HOSE) đăng ký bán cổ phiếu.

Chứng khoán SSI bán ra hơn 1,1 triệu cổ phiếu tập đoàn PAN (PAN)

07:42:35 24/12/2020
Cổ đông lớn vừa giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (Mã chứng khoán: PAN – sàn HOSE).

Nhà đầu tư ngoại đăng ký mua gần 17,5 triệu cổ phiếu ND2

21:29:48 23/12/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo Toyota Tsusho Corporation - người có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển điện Miền Bắc 2 (mã ND2-HNX) đăng ký mua 17.497.886 cổ phiếu.

Ngược sóng ngân hàng, cổ phiếu KLB vọt lên mức giá cao nhất năm

21:27:56 23/12/2020
Cổ phiếu KLB lập kỷ lục mới về giá trong năm nay sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 23/12 ở mức giá 21.300 đồng, tương đương mức tăng hơn 50% trong tuần.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu lập kỷ lục, hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay hôm 23/12

21:20:30 23/12/2020
Mặc dù VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/12, khối lượng giao dịch lại lập kỷ lục hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay, với giá trị gần 18.000 tỷ đồng.

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 24/12: Chốt lời những cổ phiếu đã đạt mục tiêu lợi nhuận

21:17:23 23/12/2020
Phiên hôm nay khả năng chưa phải là tín hiệu xác nhận tạo đỉnh dù hình thành cặp nến Bearish Engulfing – mẫu hình đã xuất hiện nhiều lần trong năm nay nhưng mức độ thành công không cao.

Chứng khoán ngày 23/12: Đột ngột đảo chiều, VN-Index mất hơn 4 điểm

21:11:25 23/12/2020
Thị trường chứng khoán ngày 23/12: Sau khi vượt ngưỡng 1.090 điểm, VN-Index bất ngờ rớt mạnh trước áp lực chốt lời gia tăng trong phiên chiều.

Nâng cao mức độ tự động hoá, tăng năng suất lao động ngành dệt may, da giày

20:46:53 23/12/2020
Thủ tướng yêu cầu trong điều kiện còn nhiều khó khăn do dịch bệnh trên toàn cầu, các quốc gia đều phải phấn đấu cho mục tiêu kép, ngành dệt may, da giày - túi xách cần nỗ lực hơn nữa để tiếp tục tăng trưởng nhanh, phát triển chuỗi cung ...

VietnamPost ký kết quy chế phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường

20:39:00 23/12/2020
Hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch kiểm tra, thanh tra định kỳ và đột xuất xử lý những bưu phẩm, bưu kiện là hàng hóa vi phạm pháp luật.

Hà Nội sẽ có thêm 10 cây cầu vượt sông Hồng

20:34:00 23/12/2020
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri TP Hà Nội về đề nghị xem xét, thay đổi kết cấu kỹ thuật và tên gọi cầu Mễ Sở (kết nối huyện Thường Tín, Hà Nội với huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) thành cầu Đại Bình hoặc Chí...

Có thể bạn quan tâm

iPhone SE 3 sẽ trông giống như iPhone 7? 

Đồ 2-tek

16:14:30 16/10/2021
Nhiều khả năng Apple vẫn chưa có nhiều thay đổi về thiết kế trên thế hệ iPhone SE 3 ra mắt vào năm sau.

Món vịt nướng sốt cam thơm lừng cả căn bếp

Ẩm thực

16:14:23 16/10/2021
Món vịt nướng sốt cam thơm lừng với nước sốt ngon tuyệt thấm đượm qua từng lớp da, thớ thịt, cứ khiến người ta ăn mãi mà vẫn cứ thòm thèm.

Hưng Yên: Cho phép một số dịch vụ được hoạt động trở lại

Đời sống

16:14:04 16/10/2021
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn vừa cho biết, nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/10; trong đó, có một số dịch vụ được ho...

Dân mạng ‘lắc đầu’ ngao ngán sau khi xem danh sách khoản chi tiêu 178 tỷ của Thủy Tiên - Công Vinh

Sao việt

16:14:02 16/10/2021
Vào ngày 15/9, Thủy Tiên đã chính thức tung danh sách các khoản chi tiêu 178 tỷ tiền từ thiện đã kêu gọi nhận được rất nhiều những ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.

4 hòn đảo đẹp nhất miền Bắc, thiên đường check in của giới trẻ

Du lịch

16:13:03 16/10/2021
Hãy dành quãng thời gian cuối tuần của mình để đi đến và khám phá một trong những hòn đảo đẹp nhất miền Bắc này để xem chúng có gì thú vị nhé!

Thợ đào lại vượt mặt tính năng hạn chế khai thác ETH của Nvidia, đào cả 2 coin cùng lúc 

Thế giới số

16:12:17 16/10/2021
Người dùng có thể dành tới 30% hiệu suất của VGA để đào ETH, trong khi 70% còn lại dùng để đào các loại coin như Ergo (ERG), Ravencoin (RVN) hoặc Cornflux (CFX).

Vì sao dự án máy bay tuyệt mật của CIA từng chỉ tuyển phi công đã kết hôn?

Thế giới

16:09:12 16/10/2021
Chương trình A-12, máy bay trinh sát nhanh nhất của CIA, từng đưa ra hàng loạt các yêu cầu để tuyển mộ phi công vào thời Chiến tranh Lạnh, bao gồm điều kiện là những người này phải kết hôn.

Sau 'Người tình phỉ thúy' của Trịnh Sảng, đã tìm ra bộ phim Hoa ngữ siêu 'xu cà na' tiếp theo!

Phim châu á

16:09:07 16/10/2021
Nếu muốn lên sóng, e rằng Thành thời gian của Trương Triết Hạn và Park Min Young phải dùng công nghệ AI để thay đổi mặt của cả hai nhân vật chính.

Cách giảm thiểu tai nạn cháy nổ khi trẻ học online

Sáng tạo

16:07:50 16/10/2021
Học online kéo dài nhiều giờ trên điện thoại, máy tính khi thiết bị không đảm bảo an toàn hoặc vừa dùng vừa cắm sạc dễ dẫn đến tai nạn do cháy, nổ, điện giật.

5 học bổng toàn phần bậc thạc sĩ cho sinh viên Việt

Học hành

16:06:00 16/10/2021
Erasmus Mundus, Chevening, Fulbright, AAS hay MEXT là những học bổng toàn phần bậc thạc sĩ uy tín với mức hỗ trợ cao, được nhiều bạn trẻ Việt Nam săn đón.

Vừa nới lỏng giãn cách, Thu Trang - Tiến Luật đã tìm diễn viên cho phim điện ảnh mới

Hậu trường phim

16:05:21 16/10/2021
Thu Trang - Tiến Luật hợp tác với đạo diễn Võ Thanh Hoà ở phim điện ảnh mới Nghề siêu dễ.

Nghiện game quá 180 phút, game thủ học sinh nhìn ký hiệu hóa học liên tưởng thành tên tướng Liên Quân

Netizen

16:02:48 16/10/2021
Mới đây, cộng đồng game thủ Liên Quân choáng khi game thủ nhìn ký hiệu hóa học lại liên tưởng sang tên tướng.