Chi tiết những lần đổi mới chương trình, sách giáo khoa của Việt Nam

SGK chương trình 2006 có giá bán rẻ bởi có nguồn vốn vay của WB, đồng thời vì tập trung vào một bộ sách cho cả nước, số bản in lớn, nên chi phí thấp.

Để cung cấp tới độc giả những thông tin căn bản về việc biên soạn, in ấn, phát hành sách giáo khoa của Việt Nam qua từng lần đổi mới chương trình, sách giáo khoa, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam liệt kê lại từng giai đoạn mà báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu:

Một là, thời kì loại bỏ giáo dục thực dân, đặt nền móng, tạo tiền đề quan trọng trong việc xây dựng chương trình và biên soạn sách giáo khoa của nền giáo dục cách mạng

ADVERTISEMENT

Sau Cách mạng Tám năm 1945, Đảng và Chính phủ đã chú ý ngay đến việc cải cách giáo dục, nhưng do tập trung vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đến tháng 7/1950, Hội đồng Chính phủ mới thông qua để án cải cách giáo dục, với mục tiêu loại bỏ nền giáo dục thực dân, xây dựng nền giáo dục dân chủ nhân dân.

Theo đó, hệ thống giáo dục thực dân hệ 12 năm và hệ thống phân ban tú tài nội địa hệ 10 năm đều được chuyển sang hệ 9 năm, theo cấu trúc ba cấp học: Cấp 1: 4 năm; Cấp 2: 3 năm; Cấp 3: 2 năm; thực hiện chương trình mới với nguyên lí đại chúng, dân tộc, khoa học.

Để biên soạn sách giáo khoa cho chương trình 9 năm, tháng 7/1950, Bộ Giáo dục đã thành lập Trại Tu thư để biên soạn sách giáo khoa tại Đào Dã, Phú Thọ.

Trong hoàn cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ngày càng ác liệt, Trại sách không hoạt động liên tục, nhưng đến năm 1952, với tinh thần nỗ lực cao và khẩn trương, Trại sách đã hoàn thành biên soạn lại toàn bộ sách giáo khoa cấp 1 theo chương trình mới. Các sách giáo khoa cấp 2, cấp 3 biên soạn được một số tài liệu về Lịch sử, Chính trị, Giáo dục công dân.

Với nền giáo dục cách mạng non trẻ, trong điều kiện cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đầy khó khăn gian khổ, ngành Giáo dục khi ấy đã có nhiều cố gắng biên soạn sách giáo khoa hệ 9 năm. Đây là thời kì ngành Giáo dục đã đạt được những thành quả, tiền đề đầu tiên trong việc xây dựng chương trình và biên soạn sách giáo khoa của nền giáo dục cách mạng.

Hai là, đổi mới chương trình, sách giáo khoa lần thứ nhất (1956 – 1975): chuyển hệ giáo dục 9 năm thành hệ giáo dục 10 năm

Về cuộc cải cách giáo dục từ năm 1956 đến năm 1975, tại miền Bắc xã hội chủ nghĩa, theo Nghị định 596 ngày 30/8/1956 “ban hành quy chế trường phổ thông 10 năm” của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên, các trường phổ thông thực hiện dạy học theo hệ 10 năm, chia làm 3 cấp học: Cấp 1: 4 năm, từ lớp 1 đến lớp 4; Cấp 2: 3 năm, từ lớp 5 đến lớp 7 và Cấp 3: 3 năm, từ lớp 8 đến lớp 10. Lần cải cách này, chương trình, sách giáo khoa có nhiều nội dung học tập chương trình, sách giáo khoa các nước xã hội chủ nghĩa anh em.

ADVERTISEMENT

Để phục vụ cho việc chuyển hệ giáo dục 9 năm thành hệ giáo dục 10 năm, sách giáo khoa đã được tổ chức biên soạn, biên tập lại cho phù hợp. Việc biên soạn, biên tập sách giáo khoa do Ban Tu thư của Bộ Giáo dục đảm nhiệm.

Để xuất bản sách giáo khoa, ngày 1/6/1957, Nhà xuất bản Giáo dục được Bộ Giáo dục thành lập, được coi như một phòng của Bộ nhưng đồng thời lại được cho phép “hoạt động dưới hình thức một doanh nghiệp quốc gia”.

Chi tiết những lần đổi mới chương trình, sách giáo khoa của Việt Nam - Hình 1 ADVERTISEMENT

Ảnh minh họa: Thế Đại

Thời gian đầu, Nhà xuất bản Giáo dục chưa có bộ phận biên tập bởi chủ yếu làm công tác điều hành việc in tái bản sách giáo khoa do Ban Tu thư đã từng in hoặc tiếp nhận các bản thảo mới do Ban Tu thư tổ chức biên soạn, biên tập và xử lí những khâu tiếp theo để hoàn thiện việc in ấn. Tuy nhiên qua thực tiễn, sách giáo khoa do Ban Tu thư tái bản hàng năm vẫn cần tiếp tục có những chỉnh lí, sửa chữa. Và do đó, đến năm 1960, khi chuyển trụ sở từ 11 Lê Đại Hành về 81 Trần Hưng Đạo, Nhà xuất bản Giáo dục đã có thêm Bộ phận biên tập nội dung.

Đến những năm 1964 – 1970, Nhà xuất bản Giáo dục được giao chủ động trong việc tổ chức biên soạn và biên tập bản thảo, tổ chức lấy ý kiến và mời tác giả chỉnh lí sách giáo khoa do Ban Tu thư biên soạn và đồng thời tổ chức biên soạn sách của một số môn còn thiếu hoặc cần biên soạn lại.

Năm 1972, khi có Chỉ thị của Trung ương “về việc chi viện cho B về giáo dục”, Bộ Giáo dục ra Quyết định số 385/QĐ ngày 19/7/1972, thành lập Ban Chương trình và sách giáo khoa B (Trại sách B) trực thuộc Bộ.

Về công tác phát hành sách giáo khoa trong khoảng thời gian từ những năm 1957 đến 1963, nghị định 398/NĐ đã giao nhiệm vụ phát hành sách, báo của ngành Giáo dục cho Nhà xuất bản Giáo dục, song do cơ chế, việc phát hành vẫn phải thông qua kênh phát hành của Bộ Văn hóa. Để phát hành trực tiếp lúc đó, Nhà xuất bản Giáo dục chỉ được mở hai cửa hàng bán sách đại học và sách tham khảo tại Hà Nội, Vinh và các quầy nhỏ tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Vinh, Trường Đại học Bách khoa…

ADVERTISEMENT

Ngày 25/7/1967 Thủ tướng Chính phủ kí Quyết định 132 TTg-Vg về giao việc in và phát hành sách giáo khoa cho Bộ Giáo dục phụ trách.

Từ Quyết định 132 đã dẫn đến Quyết định 254/QĐ ngày 12/4/1969 thành lập Cục Xuất bản – Bộ Giáo dục, Quyết định thành lập Công ty Phát hành sách giáo khoa Trung ương số 1 trực thuộc Cục Xuất bản.

Sau khi Cục Xuất bản thành lập được hai năm, Bộ Giáo dục quyết định sáp nhập Nhà xuất bản Giáo dục vào Cục. Từ đó, tháng 9/1971, Bộ Giáo dục quyết định chuyển giao việc tổ chức biên soạn nhiều mảng sách quan trọng cho các Cục, Vụ, Viện, như sách sư phạm giao cho Cục Đào tạo và Bồi dưỡng, sách phổ thông giao cho Viện Khoa học giáo dục, sách bổ túc giao cho Vụ Bổ túc văn hóa. Nhà xuất bản Giáo dục làm nhiệm vụ rà soát bản thảo do các Cục, Vụ, Viện chuyển sang và tổ chức xuất bản.

Ba là, đổi mới chương trình sách giáo khoa lần thứ hai (1976 – 2000): hợp nhất hệ thống giáo dục hai miền Bắc – Nam

Sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, với chủ trương “xúc tiến việc chuẩn bị thực hiện Cải cách giáo dục theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị”, ngày 4/12/1975, Hội đồng Chính phủ đã ra Quyết định 219/CP “Giao cho Bộ Giáo dục nhiệm vụ tổ chức biên soạn sách giáo khoa và sách hướng dẫn giảng dạy các bộ môn theo Chương trình Cải cách giáo dục cho tất cả các lớp từ vỡ lòng đến hết cấp phổ thông trung học (kể cả sách bổ túc văn hóa cho người lớn tuổi)”. Đây là việc cấp bách nhằm thống nhất hai hệ thống giáo dục ở hai miền Bắc – Nam.

Thực hiện quyết định đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã ra Quyết định 410/QĐ “thành lập Trung tâm biên soạn sách Cải cách giáo dục trực thuộc Bộ Giáo dục”.

Video đang HOT

Dưới sự lãnh đạo của Bộ Giáo dục, Viện Khoa học giáo dục cùng với các Vụ, Cục chỉ đạo các ngành học phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục và Trung tâm biên soạn sách Cải cách giáo dục chỉnh lí sách giáo khoa B, biên soạn những tài liệu sửa đổi bổ sung cần thiết vào các sách giáo khoa phổ thông ở cả hai miền cho phù hợp với hệ thống giáo dục thống nhất ở cả nước.

Trong giai đoạn đầu sau khi thống nhất hai miền Nam – Bắc, từ 1976 – 1981, trong khi chưa có chương trình, sách giáo khoa dùng chung, miền Bắc tiếp tục chương trình 10 năm và miền Nam tiếp tục chương trình 12 năm.

ADVERTISEMENT

Để đáp ứng yêu cầu của lần cải cách giáo dục, ngày 24/8/1977, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thị Bình đã ra quyết định số 1075/QĐ tách Nhà xuất bản Giáo dục ra khỏi Cục Xuất bản Bộ Giáo dục. Theo đó, Nhà xuất bản Giáo dục không chỉ biên tập mà còn tổ chức biên soạn các loại sách của Bộ.

Trong lần này, cũng tiến hành hợp nhất Nhà xuất bản Giáo dục và Trung tâm biên soạn sách cải cách giáo dục diễn ra vào 7/1/1978 tại 197 Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội.

Qua nhiều khâu chuẩn bị, sau một thời gian khá dài, tới năm học 1981 – 1982, mới thực hiện được việc thay sách Cải cách giáo dục ở lớp 1 trên toàn quốc.

Bên cạnh những thành công thì những bài toán “ sao”, việc trích dùng thơ văn của sách Học vần, nhất là vấn đề kiểu chữ viết trong sách Tập viết gây ra những cuộc tranh luận với nhiều ý kiến trái chiều.

Nhận thấy việc biên soạn sách giáo khoa nhiều khó khăn, không đơn giản, cần có sự chỉ đạo tập trung và trực tiếp, Bộ Giáo dục đã ra 3 quyết định: Quyết định 722/QĐ ngày 11/8/1983, thành lập trại biên soạn sách cải cách giáo dục; Quyết định 934/QĐ ngày 13/9/1983 bổ sung cán bộ vào Ban phụ trách trại và Quyết định 209/QĐ ngày 27/2/1985 thành lập Ban phụ trách mới của trại.

Ban phụ trách trại có 11 thành viên thì có 5 thành viên là cán bộ Nhà xuất bản Giáo dục. Trong những năm thay sách từ 1981 – 1988, Nhà xuất bản Giáo dục đã tiếp nhận chương trình do Viện Khoa học giáo dục xây dựng, căn cứ vào đó xây dựng kế hoạch biên soạn sách giáo khoa trình Bộ duyệt, đề nghị danh sách tác giả trình Bộ duyệt, tổ chức biên soạn bản thảo, đảm nhiệm các chi phí biên soạn.

Giai đoạn bắt đầu làm sách trung học phổ thông, ngày 23/2/1989, Bộ Giáo dục ra quyết định số 95/QĐ về việc thành lập “Trại biên soạn sách giáo khoa” trực thuộc Nhà xuất bản Giáo dục.

Nhiệm vụ của Trại là hoàn thành việc biên soạn các môn còn thiếu ở tiểu học là Đạo đức, Mĩ thuật, Hát nhạc, hoàn thành biên soạn sách cải cách giáo dục hai lớp còn lại của cấp trung học cơ sở, hoàn thành biên soạn, xuất bản bộ sách trung học phổ thông trong ba năm (1989 – 1991), chuẩn bị làm sách thí điểm trung học phổ thông phân ban, hoàn thành và xuất bản bộ sách 100 tuần, 120 tuần, bộ sách dạy tiếng Mông và tiếp tục xuất bản các giáo trình đại học sư phạm.

ADVERTISEMENT

Với tư tưởng tạo điều kiện cho học sinh trung học phổ thông có cơ hội được lựa chọn và được học bộ sách giáo khoa phù hợp, nâng cao chất lượng học tập, Bộ chỉ đạo việc làm nhiều bộ sách giáo khoa đối với hai môn Văn và Toán.

Sách giáo khoa Văn làm hai bộ, một bộ giao cho Khoa Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I và một bộ giao cho Hội Nghiên cứu giảng dạy văn học Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì biên soạn.

Sách giáo khoa Toán làm 3 bộ, một bộ giao cho Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm I, một bộ giao cho Viện Khoa học giáo dục, một bộ mời Hội Toán học Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì biên soạn.

Các bộ sách giáo khoa Toán và Văn trung học phổ thông đó đã được sử dụng đồng thời trong 10 năm, đến năm 2000, theo Nghị quyết của Quốc hội đã được chỉnh lí hợp nhất lại thành 1 bộ.

Đến năm 1992, biên soạn xong sách giáo khoa 12 lớp.

Về việc phát hành sách giáo khoa có một số thông tin đáng lưu ý:

Ngay từ đầu năm 1976, Thủ tướng đã ra Quyết định số 41/TTg về việc tổ chức những tủ sách dùng chung cho học sinh các trường phổ thông và bổ túc văn hóa tập trung. Điều 1 của Quyết định ghi rõ: “Từ năm học 1976 – 1977, Ngân sách Nhà nước sẽ cấp kinh phí cho các lớp vỡ lòng, các trường phổ thông và bổ túc văn hóa tập trung để tổ chức những tủ sách giáo khoa dùng chung cho học sinh mượn học tập”. Điều 2 yêu cầu “bảo đảm” cho “tất cả học sinh đều có đủ sách học”.

Tiếp theo đó, hàng loạt quyết định, quy chế, chỉ thị,… của Hội đồng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục về vấn đề thư viện đã được ban hành: Quyết định 243/CP ngày 28/6/1979 về biên chế thư viện, Quyết định số 947/QĐ ngày 31/7/1979 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục về quy chế tổ chức và hoạt động của thư viện, Chỉ thị số 27/CT ngày 4/8/1979 về việc tăng cường công tác phát hành sách giáo khoa và công tác thư viện trường học,…

Những quyết định, chỉ thị nêu trên đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước với giáo dục. Tuy nhiên sau một thời gian cho thấy, Nhà nước không đủ kinh phí trang bị sách cho tất cả thư viện trường học trong cả nước để đáp ứng nhu cầu mượn học tập của tất cả học sinh và mặt khác, một bộ phận nhân dân có nhu cầu và khả năng tự mua sách. Do đó, Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định số 57/CT về phương thức phân phối sách giáo khoa.

ADVERTISEMENT

Theo đó từ năm học 1981 – 1982, ngành Giáo dục được thay đổi phương thức phân phối sách giáo khoa quy định tại quyết định 41/TTg của Thủ tướng Chính phủ bằng cách tổ chức “cho mượn, cho thuê và bán sách cho học sinh dùng riêng”. Quyết định giao cho Ủy ban Vật giá Nhà nước phối hợp với Bộ Giáo dục, Bộ Văn hóa, Bộ Tài chính quy định giá bán lẻ cơ bản cho sách giáo khoa để áp dụng thống nhất trong cả nước. Đây là sự chấp nhận cơ chế thị trường trong lĩnh vực sách giáo khoa.

Ngày 17/11/1987, văn phòng Hội đồng Bộ trưởng ra thông báo số 1324/V9 truyền đạt quyết định của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về giá bán sách giáo khoa theo giá hạch toán không bù lỗ.

Ngày 23/11/1987, văn phòng Hội đồng Bộ trưởng ra thông báo số 1350/V9 giao cho Bộ Giáo dục quản lí toàn bộ khối lượng giấy in sách giáo khoa hằng năm và tiếp đó, ngày 18/12/1987, Bộ trưởng Bộ Giáo dục ra văn bản số 2572/TCCB giao cho Nhà xuất bản Giáo dục đảm nhiệm việc thực hiện nội dung thông báo số 1350/V9 của Chính phủ. Nói cách khác, Bộ Giáo dục đã giao cho Nhà xuất bản Giáo dục quản lí toàn bộ giấy in sách giáo khoa.

Thông tư số V5/VP ngày 10/7/1990 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục hướng dẫn thực hiện phương thức phát hành sách giáo khoa và tổ chức thư viện trong các trường phổ thông. Thông tư yêu cầu các địa phương thực hiện tốt phương châm “Đẩy mạnh việc bán lẻ sách giáo khoa cho học sinh dùng bên cạnh việc củng cố kho sách giáo khoa trong thư viện để cho học sinh thuê hoặc mượn, phục vụ tốt việc dạy và học trong nhà trường”.

Tiếp đó, Thông tư liên Bộ Tài chính – Giáo dục Đào tạo số 30 TT-LB ngày 26/2/1990 hướng dẫn việc quản lí vốn sự nghiệp đầu tư cho giáo dục phổ thông, trong đó quy định “dành tối thiểu từ 8 – 10% tổng ngân sách chi cho sự nghiệp giáo dục phổ thông mầm non, phổ thông cấp I, II, III, Bổ túc văn hóa hằng năm để mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học, sách giáo khoa và các thiết bị cho trường học nhằm tạo điều kiện nâng cao chất lượng dạy và học cho nhà trường”. Nhờ thông tư này mà thư viện trường học nhiều tỉnh đã khởi sắc.

Những năm 90, Nhà xuất bản Giáo dục được phép của Chính phủ được vay một số tiền lớn của Ngân hàng Thế giới để tăng cường khả năng làm bản thảo, in ấn và phát hành sách giáo khoa, 10 năm đầu không phải trả lãi và 30 năm sau chỉ phải trả lãi suất rất thấp (0,06%/ tháng).

ADVERTISEMENT

Qua lần đổi mới chương trình, sách giáo khoa lần thứ ba có thể thấy, sách giáo khoa đã trở thành một sản phẩm trong nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, Nhà nước cũng đã nhận thấy, bên cạnh việc bán sách giáo khoa vẫn cần có sự hỗ trợ cho những học sinh không có điều kiện mua sách giáo khoa bằng cách cung cấp ngân sách để các thư viện trường học mua sắm sách giáo khoa cho học sinh thuê mượn. Đây là một điểm rất đáng lưu ý trong giai đoạn này. Tuy nhiên, việc cấp kinh phí ra sao cho phù hợp với sức chi trả của ngân sách nhà nước để đảm bảo được tính “dài hơi” của chính sách thì cần phải tính toán cân nhắc kĩ lưỡng.

Bốn là, đổi mới chương trình sách giáo khoa lần thứ ba (2002 – 2008) theo Nghị quyết 40/2000/QH10 của Quốc hội “Đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

Giai đoạn này có sự kiện đáng chú ý tác động tích cực đến việc làm sách giáo khoa mới theo chương trình 2000, đó là tháng 5 năm 2003, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định 102/2003/QĐ-TTG về việc thí điểm chuyển Nhà xuất bản Giáo dục sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định 3961/QĐ-BGDĐT về việc tổ chức lại Nhà xuất bản Giáo dục thành Công ty mẹ – Công ty con.

Theo chỉ đạo của Bộ, Nhà xuất bản Giáo dục đã thực hiện việc biên soạn và xuất bản theo hình thức cuốn chiếu sách giáo khoa, từ năm 2002 trở đi thực hiện sách giáo khoa mới ở các lớp 1 – lớp 6; 2003 là lớp 2 – lớp 7; 2004 là lớp 3 – lớp 8; 2005 là lớp 4 – lớp 9; 2006 là lớp 5…

Chi tiết những lần đổi mới chương trình, sách giáo khoa của Việt Nam - Hình 2

ADVERTISEMENT

Ảnh minh họa: Thế Đại

Và theo lộ trình ở trên, đến năm 2006 đã hoàn thành việc biên soạn và xuất bản sách giáo khoa mới từ lớp 1 đến lớp 9 theo Nghị quyết 40 của Quốc hội. Việc biên soạn sách giáo khoa lần này được triển khai theo chương trình khung năm 2000, và đến năm 2006, sau khi hoàn thành việc xuất bản sách giáo khoa từ lớp 1 – 9 thì chương trình chi tiết cũng mới được hoàn thành và được in xuất bản thành tài liệu chính thức. Nên cũng vì thế, chương trình 2000 còn được gọi là chương trình 2006.

Đầu tháng 1/2006, Hội đồng quốc gia giáo dục và Chính phủ mới có quyết định về việc phân ban ở cấp trung học phổ thông (Ban Khoa học cơ bản, Ban Khoa học tự nhiên và Ban Khoa học xã hội và nhân văn) đồng thời yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục hoàn thành việc in xuất bản sách giáo khoa lớp 10 dùng cho 3 ban để kịp thời phục vụ cho đợt tập huấn bồi dưỡng giáo viên dạy sách giáo khoa lớp 10 trước ngày khai giảng năm học mới 2006 – 2007.

Theo đó, đến năm 2008, Bộ Giáo dục chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục hoàn thành việc biên soạn xuất bản sách giáo khoa 12 lớp theo Nghị quyết 40 của Quốc hội.

Việc phát hành sách giáo khoa trong lần này được thực hiện theo cơ chế thị trường, bên cạnh việc sách giáo khoa được ngân sách nhà nước cấp phát cho một số học sinh vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo, phần lớn còn lại, phụ huynh học sinh tự mua sách giáo khoa cho con em dùng đi học.

Giá sách giáo khoa có giá bán rẻ bởi có nguồn vốn vay của Ngân hàng thế giới, đồng thời vì chỉ tập trung đầu tư vào một bộ sách cho cả nước, số bản in lớn, nên chi phí tổ chức biên soạn, biên tập, thiết kế, nhuận bút… phân bổ trên một bản sách giáo khoa thấp.

Năm là, đổi mới chương trình sách giáo khoa lần thứ tư (2013 đến nay) theo Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương và Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội, theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của người học

Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo của Ban chấp hành Trung ương, Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa nên sách giáo khoa lần này được biên soạn xuất bản theo chủ trương một chương trình nhiều sách giáo khoa, bỏ độc quyền xuất bản sách giáo khoa. Theo đó, từ năm 2017 đã có thêm nhiều Nhà xuất bản được cấp phép xuất bản sách giáo khoa.

ADVERTISEMENT

Tháng 12/ 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết 88 của Quốc hội.

Năm 2019, Bộ thành lập các hội đồng quốc gia thẩm định để thẩm định các bộ sách giáo khoa lớp 1, từ năm học 2020 – 2021 toàn quốc đã có 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 được đưa vào sử dụng: Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cùng học để phát triển năng lực, Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục (của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) và bộ Cánh Diều (của Công ty Cổ phần VEPIC kết hợp với một số nhà xuất bản).

Từ đó cho đến nay, theo lộ trình, năm học 2020 – 2021 sách giáo khoa lớp 1; 2021 – 2022 sách giáo khoa lớp 2 – lớp 6; 2022 – 2023 sách giáo khoa lớp 3 – lớp 7 – lớp 10 đã được đưa vào nhà trường sử dụng đại trà.

Để tập trung các nguồn lực nâng cao chất lượng xuất bản sách giáo khoa, từ lớp 2 trở đi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hợp nhất 4 bộ chỉ còn 2 bộ sách là bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và bộ Chân trời sáng tạo. Nên từ lớp 2, về cơ bản, các cơ sở giáo dục trong toàn quốc có 3 bộ sách để lựa chọn sử dụng là: Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo và Cánh Diều.

Và hiện nay, sách giáo khoa mới đang tiếp tục lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việc phát hành sách giáo khoa lần này cũng chủ yếu được thực hiện như giai đoạn ngay trước đó.

Quyết liệt tiết giảm chi phí để giảm giá sách giáo khoa

Trước ý kiến giá SGK mới còn cao và thiếu cục bộ, ông Lê Hoàng Hải, Phó tổng Giám đốc NXBGD Việt Nam đã trao đổi về vấn đề trên.

Quyết liệt tiết giảm chi phí để giảm giá sách giáo khoa - Hình 1 ADVERTISEMENT

Ông Lê Hoàng Hải, Phó tổng Giám đốc NXBGD Việt Nam

Khó khăn khi thay sách

Thưa ông, chúng ta đã trải qua 4 lần thay sách, vậy khó khăn của lần thay sách này là gì?

ADVERTISEMENT

- Các lần thay sách trước đây có những lần thay sách một cách tuần tự từng khối lớp, có lần thay sách 2 khối lớp 1/năm. Nhưng ở lần thay sách này chúng ta đồng loạt thay ở cả 3 cấp học (Tiểu học, THCS, THPT) nên với các nhà xuất bản (NXB) từ khối lượng biên soạn, biên tập, in ấn phát hành... công việc lớn hơn rất nhiều so với trước đây.

Mặt khác, lần này do thực hiện 1 chương trình nhiều sách giáo khoa nên các NXB phải cạnh tranh lẫn nhau nên ngoài công tác biên soạn, in phát hành... phải tiến hành nhiều công việc khác như giới thiệu sách, tập huấn giáo viên và công tác thị trường liên quan để cung ứng đủ SGK.

Đặc biệt do từng trường, địa phương lựa chọn tên SGK khác nhau nên các NXB rất khó khăn trong việc nắm bắt trường, địa phương dùng cuốn sách của mình hay không để thống kê số lượng kịp thời trước năm học mới.

Phụ huynh nhiều nơi phản ánh khó tiếp cận với một số đầu SGK theo chương trình GDPT mới trước và thậm chí sau khai giảng. Phải chăng đây là hạn chế của các NXB trong công tác nắm bắt thị trường và phát hành?

Việc xảy ra thiếu SGK cục bộ đâu đó do khó khăn từ mới mẻ của đổi mới chương trình mang lại. Trước đây tất cả học sinh đều học một bộ SGK và chỉ NXB Giáo dục Việt Nam triển khai cho nên NXB chỉ căn cứ theo số lượng học sinh để in ấn sớm rồi cung ứng xuống địa phương.

Tuy nhiên với chương trình GDPT mới hiện nay, các nhà trường triển khai dạy học cuốn SGK nào thì các NXB phải tìm kiếm thông tin và chờ thông báo của từng địa phương. Trên cơ sở đó mới thống kê được số lượng và triển khai in ấn, phát hành. Mà thông thường để có thông tin về quyết định lựa chọn và đăng ký số lượng SGK từ các địa phương thường diễn ra muộn. Nên dù các NXB đã hết sức nỗ lực nhưng vẫn không đảm bảo kịp thời như khi triển khai một chương trình 1 bộ SGK.

Quyết liệt tiết giảm chi phí để giảm giá sách giáo khoa - Hình 2

ADVERTISEMENT

Sách giáo khoa mới được học sinh đón nhận tích cực.

Không những thế, năm học này là năm đầu tiên thay sách ở bậc THPT đối với lớp 10 với một loạt môn học tự chọn và chuyên đề tự chọn. Các nhà trường thường tùy theo điều kiện của giáo viên, cơ sở vật chất... mới cùng học sinh sau quyết định lựa chọn cuốn SGK nào, môn nào ở lớp 10. Vì vậy trước khai giảng, thậm chí sau khai giảng, thông tin về tên SGK và số lượng tương ứng mới được cung cấp để các NXB tiến hành in ấn, phát hành đến địa phương. Điều đó dẫn tới việc chậm, thiếu cục bộ SGK một số môn ở một số nơi.

Đứng về góc độ doanh nghiệp thì NXB Giáo dục Việt Nam là đơn vị doanh nghiệp nên luôn có nhu cầu, mong muốn sản xuất được nhiều và sớm nhất để đưa tới tay người tiêu dùng. Nên việc chậm, thiếu cục bộ SGK gần như chỉ xảy ra khi bắt đầu chuyển sang đổi mới chương trình, thay đổi phương thức lựa chọn SGK khi sự phối hợp chưa đồng bộ.

Hy vọng trong các năm tới, sau quá trình thay đổi SGK khi các địa phương, nhà trường đã làm quen với phương thức mới này thì việc cung ứng SGK sẽ đầy đủ và kịp thời hơn.

Quyết liệt giảm giá sách

Mới đây Chính phủ yêu cầu các NXB tính toán lại giá sách. Vậy trong các năm tới giá SGK có sự thay đổi nào không thưa ông?

Về giá SGK thì NXB Giáo dục Việt Nam đang thực hiện triệt để chỉ đạo của Chính phủ cũng như của Bộ GD&ĐT. SGK theo chương trình GDPT mới sau năm đầu tiên với lớp 1 NXB Giáo dục Việt Nam đã tính toán để tiết giảm chi phí để giá SGK lớp 2, 6 thấp hơn đặc biệt với SGK lớp 3, 7, 10 năm nay thì NXB đã rất quyết liệt tiết giảm mọi chi phí để hạ giá.

Cụ thể so sánh SGK lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm nay, NXB Giáo dục Việt Nam đã tiết giảm bình quân từ 5-10% so với các lớp trước. Vì vậy SGK của NXB Giáo dục Việt Nam hiện tại đang có giá bìa thấp nhất trong các bộ sách giáo khoa được lưu hành trên thị trường.

Hiện nay giá SGK cơ bản phù hợp (vài chục nghìn), nhưng riêng SGK Tiếng Anh có cuốn lên tới 100.000đ. Giá thành này khó cho học sinh vùng sâu, xa, nông thôn có thể tiếp cận và sở hữu. Ông nghĩ sao về điều này?

ADVERTISEMENT

Đó cũng là một trong những khó khăn và trăn trở của NXB Giáo dục Việt Nam bởi với hầu hết giáo trình Tiếng Anh thì các NXB (cụ thể NXB Giáo dục) phải liên kết xuất bản với NXB trên thế giới. Chính vì vậy, các yếu tố như chi trả bản quyền cho NXB nước ngoài là một chi phí không nhỏ.

Quyết liệt tiết giảm chi phí để giảm giá sách giáo khoa - Hình 3 ADVERTISEMENT

NXBGD Việt Nam đã tính toán để tiết giảm chi phí để giá SGK hợp lý nhất đối với người học.

Mặt khác, khi hợp tác với các NXB trên thế giới thì Việt Nam phải tuân thủ những quy cách về giấy, kích thước... tương đồng theo yêu cầu các NXB nước ngoài. Chính vì vậy NXB không có điều kiện để đưa giá SGK Tiếng Anh xuống thấp như giá sách các môn học khác.

Vậy tại sao chúng ta không huy động đội ngũ giáo viên Tiếng Anh giỏi trong nước viết SGK Tiếng Anh để giảm giá thành cho SGK?

Trước đây, ở chương trình SGK năm 2000 cũng xuất bản 1 bộ sách Tiếng Anh riêng của Việt Nam. Nhưng qua thực tế nhu cầu giảng dạy và của xã hội, phụ huynh, học sinh cho thấy xu hướng lựa chọn SGK Tiếng Anh của các NXB nổi tiếng nước ngoài.

Để phục vụ nhu cầu xã hội đó, nhưng không phải là cuốn SGK Tiếng Anh đắt như ở nước ngoài, NXB đã lựa chọn hình thức không nhập khẩu nguyên SGK mà hợp tác xuất bản trên cơ sở tạo ra 1 phiên bản cho Việt Nam với sự hợp tác của các tác giả, biên tập, họa sĩ... nước ngoài và Việt Nam, in ấn ở trong nước. Cuốn SGK Tiếng Anh đó về mặt quy cách, số trang... tương đồng với SGK gốc của NXB trên thế giới nhưng giá thành đang rẻ hơn nhiều.

Tuy nhiên, hiện nay NXB Giáo dục Việt Nam vẫn mong muốn sẽ dần có những giải pháp tốt hơn để có thể giá SGK Tiếng Anh thấp tương đồng như các môn học khác.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không
ADVERTISEMENT

Tin liên quan

ADVERTISEMENT
Xem nhiều
Mới nhất
Chân dung hot girl tung ảnh 'giường chiếu' với Hồng Đăng: Mặc đồ 'hết nước chấm', thích đạo lý03:09Luật sư tiết lộ “dì ghẻ” Quỳnh Trang ăn chay sám hối, cho rằng mức án quá nghiêm khắc04:23Vụ Lương Hải Như mất tích: Người cha tiết lộ sốc về 'vật thể lạ' tìm thấy dưới sông Tô Lịch03:17Trang Nemo suy sụp, hết ôm đến quỳ gối để xin lỗi “vợ anh lớn quận 8”, HĐXX tuyên bố bất ngờ!03:42Bà xã Hồng Đăng “dằn mặt” hot girl tung ảnh “giường chiếu” với chồng, tự tin “trên cơ” đối phương03:42Trang Nemo có động thái đầy bất ổn sau màn quỳ gối, ôm xin lỗi ‘chị áo trắng’ nhưng không được03:40Trang Nemo lộ diện khác lạ nghi vấn dao kéo, có hành động đầy bất ổn sau khi chờ phán quyết tòa án04:52Ông xã Đỗ Mỹ Linh từ chủ tịch hóa TikToker hợp tác quay clip, lộ không gian tân hôn trong biệt thự02:58Chú Cường chính thức có hành động cực phũ với Phúng Phính: Dứt tình từ đây!03:40Trang Nemo bị vợ anh lớn quận 8 “lật tẩy” thế lực giúp thoát tội, rơi nước mắt khi nhắc đến 1 điều03:37Quang Linh bị lộ chuyện được Thùy Tiên bí mật sang Angola thăm: Bằng chứng khó chối cãi?03:14Vợ Hồ Tấn Tài 'chơi lớn', khoe luôn ảnh cá độ bóng đá lên Facebook trước thời điểm chồng hội quân03:16Quang Linh bị Lindo vạch trần trước khi về Việt Nam, dì 'Dung' tiết lộ luôn sự thật của Thùy Tiên03:11Nờ Ô Nô xuất hiện cùng Thu Minh, fan hành động "tẩy chay" khi TikToker miệt thị người nghèo03:21Trang Nemo khẳng định không quỳ gối xin lỗi, phát ngôn "sốc" trước và sau phiên tòa?03:34‘Anh cắt tóc’ Nguyễn Văn Chiến - Hiến hàng nghìn bộ tóc cho bệnh nhân K và câu chuyện nhân văn03:41Mẹ than hết tiền đóng học, con trai lớp 2 dốc hết vốn liếng tiết kiệm01:36Trang Nemo đáp trả cực gắt khi bị tố lấy đồ người khác đi từ thiện, sau quỳ ôm xin lỗi "vợ anh lớn"03:18Bé gái bị nghi là con ruột Trấn Thành - Hari Won: Ngoại hình giống y khuôn, sống xa hoa giàu có?03:35TikToker bị ném đá vì thái độ khi làm từ thiện: "Hé lô bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn"03:26
ADVERTISEMENT

Tiêu điểm

Chuyển giáo viên nhiều cống hiến về vùng thấp để giữ chân 'người gieo chữ' vùng cao
03:03:07 27/11/2022
Phụ huynh trường Ischool yêu cầu lắp camera sau vụ hơn 600 học sinh ngộ độc
23:54:32 25/11/2022
Đâu là nguyên nhân khiến học sinh phải đi học thêm?
12:04:55 26/11/2022
Du học Đông Dương: Sự lựa chọn tin cậy cho học sinh
11:02:37 26/11/2022
Hai 'bông hoa ban' thắp sáng con chữ ở bản Mông
13:03:27 26/11/2022
Khám phá trung tâm học IELTS chất lượng và uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh
23:47:45 25/11/2022
Truyền cảm hứng cho sinh viên vui vẻ với chính trị học
23:52:25 25/11/2022
Học vấn 'khủng' của nữ Phó Giáo sư trẻ nhất năm 2022
09:36:01 26/11/2022
Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh, thiếu nhi
09:38:54 26/11/2022
Yêu cầu dừng đào tạo chương trình liên kết đào tạo nước ngoài không thực hiện đúng cam kết
19:06:18 26/11/2022
ADVERTISEMENT

Thông tin đang nóng

Vụ 3 con gái đốt mẹ ở Hưng Yên: Người trực tiếp đổ xăng, phóng hỏa đã không qua khỏi
12:20:09 27/11/2022
Xót xa cảnh đám tang của 4 mẹ con qua đời trong tai nạn giao thông ở Huế, CĐM chung tay quyên góp giúp đỡ
11:12:55 27/11/2022
Diễn viên Thương Tín ngồi bệt bên lề đường, trạng thái vô cùng bất ổn
10:56:59 27/11/2022
Vợ Lý Hải là thạc sĩ nhưng lui về "nội trợ", chăm sóc mẹ chồng chu đáo
11:46:57 27/11/2022
Múi Xù bay từ Mỹ về Việt Nam thăm Bi Bảo, khoe bụng bầu 6 tháng tạo bất ngờ cho chồng
11:04:12 27/11/2022
Baifern Pimchanok được xác nhận hẹn hò Nine Naphat
12:48:03 27/11/2022
Lê Phương tự hào khoe con gái hội tụ toàn gen trội của gia đình
11:05:37 27/11/2022
Nam Em tiếc nuối quá khứ, khẳng định không là người thứ 3 xen vào tình yêu Trường Giang, Nhã Phương?
13:16:46 27/11/2022
Song Hye Kyo bị bắt gặp hẹn hò Song Joong Ki tại nước ngoài, chính thức hàn gắn sau 3 năm ly hôn?
14:41:22 27/11/2022
Bị nói chỉ đẹp khi đứng 1 mình, Cúc Tịnh Y chụp cận mặt không tì vết
11:20:28 27/11/2022
ADVERTISEMENT

Tin mới nhất

Vĩnh Phúc linh hoạt trong dạy và học chương trình sách giáo khoa mới

16:01:31 27/11/2022
Cùng với cả nước, năm học 2022-2023 là năm thứ 3 ngành Giáo dục Vĩnh Phúc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và là năm đầu tiên triển khai dạy và học sách giáo khoa mới ở các khối lớp 3, lớp 7, lớp 10

'Cầu nối' giúp học sinh thích ứng giáo dục 4.0

15:31:27 27/11/2022
Vai trò của giáo viên trong những thay đổi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là gì? Đây là câu hỏi được không ít người đặt ra

Dự thảo quy chế trường chuyên: Bước lùi trong đào tạo mũi nhọn

15:30:16 27/11/2022
Nếu dự thảo được thông qua, nhiều chuyên gia giáo dục và các nhà giáo cho rằng là bước thụt lùi trong quy định về hệ đào tạo mũi nhọn

Tiêu chí để chọn trung tâm IELTS uy tín

10:03:26 27/11/2022
Chọn đúng trung tâm IELTS uy tín, phù hợp là một trong những bước quan trọng trong quá trình ôn luyện cho việc thi chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế

Hành động tử tế của 2 nữ sinh lớp 7

09:01:01 27/11/2022
Nhặt được một khoản tiền lớn, 2 em nữ sinh lớp 7 tại tỉnh Quảng Trị đã cùng phụ huynh lên mạng xã hội tìm thông tin của người đ.ánh mất, xác minh và trao trả lại

Giáo viên mầm non có nên được nghỉ hưu sớm?

08:03:30 27/11/2022
Nhiều ý kiến cho rằng, tuổi hưu của giáo viên mầm non nên giữ nguyên là 55 tuổi như trước đây thay vì tăng lên 60 tuổi để phù hợp với đặc thù lao động

Trao bằng tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận Chính trị-Hành chính cho 71 học viên

07:01:06 27/11/2022
Chiều 25/11, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tổ chức lễ bế giảng lớp đào tạo Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 103 (2021-2022)

TP. Thái Nguyên: Thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS

06:15:19 27/11/2022
Chiều 25-11, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Thái Nguyên tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS, năm học 2022-2023
ADVERTISEMENT

Nâng cao hiệu quả liên kết giáo dục, đào tạo với nước ngoài

06:13:02 27/11/2022
Hiện nhiều quốc gia có chương trình đào tạo tại Việt Nam như Vương quốc Anh, chiếm số lượng lớn và áp đảo. Tiếp theo là Mỹ, Pháp, Úc, sau đó là Hàn Quốc, Nhật, Newzealand. Cả nước có khoảng 25 nghìn sinh viên đang theo học các chương tr...

Hai HS Bà Rịa - Vũng Tàu đạt giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022

06:11:09 27/11/2022
Lễ trao giải Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022, dự kiến diễn ra ngày 1/12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Bà Rịa - Vũng Tàu có 2 HS đạt giải Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 gồm: Nguyễn Lê An Nhiên (HS Lớp 5A1, Trường TH Nguyễn Viết Xuân, TP. Vũng Tàu) và...

Lào Cai xây dựng kho học liệu số chất lượng cho giáo viên tiểu học

06:09:26 27/11/2022
260 bài thi đạt giải tại cuộc thi thiết kế bài giảng và giáo án điện tử sẽ góp phần xây dựng kho học liệu số cho giáo viên tiểu học ở Lào Cai

Giúp học sinh thêm yêu môn Lịch sử

06:07:04 27/11/2022
Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào bài giảng, chủ động tái hiện các nhân vật hoặc xây dựng hành lang lịch sử ... là những đổi mới trong cách dạy môn Lịch sử của Trường TH Quang Trung (TP.Vũng Tàu). Cách làm này giúp HS tiếp thu bà ...

Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi

06:05:24 27/11/2022
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định 1477/QĐ-TTg ngày 25/11/2022 phê duyệt Chương trình Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030

Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 ở Bắc Giang

06:03:00 27/11/2022
Chiều 25/11, tại Trường THPT Ngô Sỹ Liên, Học viện Quân y tổ chức tuyên truyền, hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh năm 2022 cho các em khối 12

Thi vào lớp 6: Phương pháp ôn thi môn tiếng Việt hiệu quả

06:01:07 27/11/2022
Tổng hợp, nắm chắc kiến thức và có phương pháp ôn luyện hiệu quả chính là những yếu tố quan trọng giúp học sinh tự tin và đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 sắp tới

Thạc sĩ giáo dục chia sẻ cách học tiếng Anh theo kiểu 'con nhà nghèo'

05:01:11 27/11/2022
Nếu bạn muốn học tiếng Anh nhưng không có nhiều tiền hoặc sống xa thành phố, khó tiếp cận các trung tâm tiếng Anh thì những bí quyết sau đây sẽ cực kỳ hữu ích
ADVERTISEMENT

Gần 1 triệu học sinh hưởng lợi từ chương trình 'Em an toàn hơn cùng Google'

04:03:04 27/11/2022
Sau hơn 1 năm dự án Be Internet Awesome - Em an toàn hơn cùng Google triển khai tại Việt Nam, đã có 7.443 giáo viên tại 4 địa phương được tập huấn giảng dạy trẻ kỹ năng sử dụng Internet an toàn và hiệu quả

Thay đổi 'thói quen cũ' dạy môn Khoa học tự nhiên

04:01:15 27/11/2022
Trước khó khăn chung về đội ngũ, các trường THCS đã chủ động sắp xếp thời khóa biểu để triển khai thuận lợi việc dạy học môn Khoa học tự nhiên

Hơn 300 chương trình đào tạo liên kết nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam

21:06:43 26/11/2022
Chiều 25/11, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức tọa đàm trực tuyến Liên kết đào tạo đại học với nước ngoài tại Việt Nam: Thực trạng và định hướng phát triển

Xử lý nghiêm tình trạng học sinh điều khiển xe mô-tô trái quy định

21:03:28 26/11/2022
Thời gian qua tại à Nẵng, việc học sinh chưa đủ 18 tuổi đi xe mô-tô có dung tích hơn 50cm3 đến trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông

Nhiều cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên Hà Nội tại "Ngày hội việc làm HUBT 2022"

21:00:12 26/11/2022
Ngày 26/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) tổ chức chương trình Ngày hội việc làm sinh viên HUBT 2022 , thu hút sự tham gia của 120 doanh nghiệp, đem đến nhiều cơ hội việc làm cho si...

Xây dựng trường học an toàn, thân thiện tại Gia Lai và Kom Tum

19:31:27 26/11/2022
Trong hai ngày 24 và 25/11, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức đoàn công tác tới làm việc với Sở GDĐT tỉnh Kon Tum và Sở GDĐT tỉnh Gia Lai

Tiếp sức đến trường cho sinh viên nghèo 3 tỉnh Nam Trung Bộ

18:35:40 26/11/2022
Ngày 26/11, tại thành phố Nha Trang, Báo Tuổi trẻ phối hợp Tỉnh Đoàn 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Định và các nhà tài trợ tổ chức chương trình trao học bổng Tiếp sức đến trường - 20 mùa vượt khó cùng tân sinh viên

Nghiêm cấm học sinh, giáo viên sử dụng pháo nổ trái phép

18:26:48 26/11/2022
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo, các trường học trực thuộc yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ trong các cơ sở giáo dục

Hà Nội đạt 109,3% kế hoạch năm về tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp

18:25:13 26/11/2022
Thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho thấy, tính đến tháng 11-2022, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp toàn thành phố đã tuyển sinh và đào tạo cho 245.316/224.500 lượt người (trì...
ADVERTISEMENT

Có thể bạn quan tâm

5 quán bánh cuốn nhất định phải thử khi đến Hà Nội

Ẩm thực

16:23:16 27/11/2022
Bánh cuốn là món ăn bình dị được người dân Thủ đô yêu thích. Bánh cuốn Hà Nội có vị ngon đặc trưng riêng khiến du khách ăn một lần nhớ mãi

Cách sử dụng dây câu bình ắc quy ô tô

Ôtô

16:20:29 27/11/2022
Dây câu bình ắc quy có tác dụng quan trọng khi xe hơi bị hết bình ắc quy. Tuy nhiên, một số bác tài vẫn chưa hiểu hết về loại phụ kiện xe hơi quan trọng này

Bỏ việc văn phòng về mở quán ăn, doanh thu mỗi tháng lên hàng trăm triệu đồng

Đời sống

16:05:32 27/11/2022
Quyết định “rẽ tay ngang” sang kinh doanh chắc chắn là hướng đi không dễ dàng với những nhân viên văn phòng như anh Tuấn hay anh Nam. Vốn ít, chưa có nền tảng tiếp cận khách hàng, chưa có đội ngũ nhân viên hỗ trợ, 2 chàng trai đã làm gì...

Sao ĐT Anh bị chỉ trích

Sao thể thao

16:04:22 27/11/2022
Tiền vệ Mason Mount của đội tuyển Anh đã bị ngôi sao p.him n.gười l.ớn Astrid Wett chỉ trích sau kết quả hòa thất vọng trước tuyển Mỹ

Tranh giành tờ tiền rơi hai người đàn ông thi độ "lầy lội" cùng nhau

Clip hay

16:03:22 27/11/2022
Cùng phát hiện ra tờ tiền rời dưới đường, chỉ vì để tranh giành nhau mà hai người đàn ông nghĩ ra muôn cách để đọ độ lầy lội của nhau

3 cầu thủ không đến dự tiệc của Ronaldo

Bên lề sân cỏ

16:01:16 27/11/2022
Tatel de Doha là nhà hàng 5 sao mới khai trương tại đảo Al Maha. Theo báo chí Anh, Tatel de Doha là nhà hàng thuộc quản lý của Mabel Hospitality, công ty đối tác với Cristiano Ronaldo và huyền thoại quần vợt Rafael Nadal

Cựu thần đồng bóng đá Thái Lan giải nghệ

Bóng đá thế giới

15:55:56 27/11/2022
Teeratep trải qua 16 năm chơi bóng chuyên nghiệp. Anh khởi đầu sự nghiệp trẻ ở Anh cùng CLB Crystal Palace và Everton trước khi về nước khoác áo BEC Tero từ năm 2006 và cũng kết thúc sự nghiệp ở đây

Không còn mái tóc dài, MONO trở lại cực điển trai, tự tin khoe khả giọng hát "chay" 100%

Nhạc việt

15:38:57 27/11/2022
Từ sau khi debbut, MONO nhiều lần trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng với sự thay đổi liên tục phong cách của mình

Bi kịch hôn nhân lấy chồng giàu của chị em Từ Hy Viên

Sao châu á

15:33:49 27/11/2022
Cả hai chị em Từ Hy Viên và Từ Hy Đệ đều kết hôn với những thiếu gia giàu có, con nhà quyền quý nhưng cuộc sống hôn nhân của họ thiếu hạnh phúc, đối mặt với nhiều thị phi

Khánh Hiền: Từng không muốn cưới chồng Việt kiều hiện tại, bồng con đi bán online bị chê "nhìn bèo"

Sao việt

15:32:14 27/11/2022
Nữ diễn viên “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” tiết lộ cô chỉ đồng ý kết hôn sau khi đạo diễn James Ngô theo đuổi thời gian dài. Bên cạnh đó, Khánh Hiền chia sẻ con trai - bé Eric - chiếm trọn thời gian vợ chồng cô khiến cả hai ít chia s...

Pau FC sở hữu chỉ số ấn tượng trong mùa đầu tiên sở hữu Quang Hải

Bóng đá việt nam

15:28:34 27/11/2022
Pau FC đã đi được một nửa chặng đường ở mùa giải 2022/23. Theo đó, đội bóng của Quang Hải ngày càng tiến bộ với chiến thắng quan trọng và thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng

Cứu người đàn ông chạy xe ôm công nghệ bị cướp đ.âm 6 nhát gây thủng tim, phổi

Pháp luật

15:28:16 27/11/2022
Rạng sáng 26.11, người đàn ông hành nghề chạy xe ôm công nghệ trên địa bàn H.Hóc Môn thì bị cướp đ.âm 6 nhát gây thủng tim, phổi và được cứu sống

Con nghiện chơi điện tử, bố mẹ trị cực cao tay

Netizen

15:24:19 27/11/2022
Cha mẹ bất lực với con trai nghiện chơi game online đã quyết định đ.ánh liều lấy độc trị độc , cuối cùng dạy cho con một bài học nhớ đời