Cần rộng đường cho doanh nghiệp gọi vốn qua thị trường chứng khoán

Nhiều cơ chế đối với hoạt động gọi vốn qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu tại dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Chứng khoán đang vấp phải e ngại từ giới chuyên gia, tổ chức phát hành.

Cần rộng đường cho doanh nghiệp gọi vốn qua thị trường chứng khoán - Hình 1

Gặp khó gọi vốn qua trái phiếu

Về điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng, điểm mới tại dự thảo Nghị định là phải có báo cáo kết quả xếp hạng tín nhiệm về tổ chức phát hành của tổ chức xếp hạng tín nhiệm được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong các trường hợp: tổng giá trị trái phiếu huy động trong mỗi 12 tháng lớn hơn 100% vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán chấp thuận…

Theo ý kiến của một số doanh nghiệp , nội dung trên chưa ổn, vì không quy định rõ ràng kết quả xếp hạng là như thế nào, dẫn đến gây khó cho việc áp dụng.

Mặt khác, từ kinh nghiệm của một tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp, lãnh đạo Công ty Chứng khoán Kỹ thương cho rằng, việc đặt ra điều kiện về xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp như vậy là hơi chặt trong bối cảnh thực tế hiện nay.

Một khi thị trường xếp hạng tín nhiệm chưa phát triển, mà yêu cầu doanh nghiệp phải có báo cáo xếp hạng tín nhiệm nếu muốn phát hành trái phiếu sẽ gây khó cho tổ chức phát hành.

Được biết, Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) đang phối hợp với các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế như Moody’s, Standard & Poor’s thành lập tổ chức xếp hạng định mức tín nhiệm. Kế hoạch này sẽ giúp ích cho sự phát triển của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, nhưng để thực hiện được, cần phải có thời gian.

Trước thực tế thị trường định mức tín nhiệm chưa phát triển, khó đáp ứng được đòi hỏi của tổ chức phát hành, Công ty Chứng khoán VNDirect đề nghị, dự thảo cần được sửa đổi theo hướng bổ sung quy định chuyển tiếp liên quan đến yêu cầu về báo cáo kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với công ty đại chúng chào bán trái phiếu ra công chúng.

Video đang HOT

Theo đó, quy định về báo cáo kết quả xếp hạng tín nhiệm chỉ nên áp dụng sau 2 năm kể từ khi nghị định có hiệu lực, vì số lượng các công ty định mức tín nhiệm được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xếp hạng tín nhiệm còn rất hạn chế và là các công ty mới, chưa có kinh nghiệm, uy tín hoạt động trên thị trường.

Về hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng, dự thảo quy định tổ chức phát hành phải có báo cáo kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với tổ chức phát hành trong vòng 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký chào bán.

Ý kiến từ thị trường cho rằng, 12 tháng là khoảng thời gian quá dài, khiến cho nhà đầu tư, tổ chức bảo lãnh phát hành, cũng như các bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đối mặt với rủi ro vì khó cập nhận biến động về hiệu quả kinh doanh, sức khỏe tài chính, khả năng trả nợ của doanh nghiệp.

Để khắc phục tình trạng này, cần rút ngắn thời gian báo cáo kết quả xếp hạng tín nhiệm xuống 3 – 6 tháng, thay vì 12 tháng như dự thảo.

Cơ chế huy động vốn qua cổ phiếu có nhiều bất ổn

Liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng tại Việt Nam của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài, điểm mới tại dự thảo Nghị định là ràng buộc điều kiện: báo cáo tài chính của tổ chức phát hành phải được lập theo hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế và phải được kiểm toán bởi một tổ chức kiểm toán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại nước sở tại chấp thuận…, ý kiến từ doanh nghiệp đề nghị dự thảo làm rõ đó là chuẩn mực nào, có phải IFRS hay không.

Liên quan đến báo cáo kết quả chào bán chứng khoán ra công chúng, Bộ Tài chính, UBCK đề xuất, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán chứng khoán theo quy định tại Luật Chứng khoán , UBCK có trách nhiệm: thông báo bằng văn bản cho tổ chức phát hành về nhận được báo cáo kết quả chào bán, hoặc có quyết định hủy bỏ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng trong trường hợp kết quả chào bán chứng khoán ra công chúng của tổ chức phát hành thuộc trường hợp quy định tại điểm b và c, khoản 1, Điều 28, Luật Chứng khoán;

Đồng thời gửi cho sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; đăng tải thông tin về nhận được báo cáo kết quả chào bán, hoặc quyết định hủy bỏ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng trên trang thông tin điện tử của UBCK…

Nhìn nhận quy định này chưa đảm bảo tính bao quát và rõ ràng, ý kiến từ thị trường cho rằng, nếu sau 3 ngày mà UBCK không có ý kiến phản hồi thì sao , doanh nghiệp sẽ thực hiện các bước gì tiếp theo?

Do đó, cần bổ sung vào dự thảo: sau thời hạn 3 ngày này mà UBCK không ra văn bản đã nhận được đầy đủ tài liệu hoặc yêu cầu bổ sung thêm tài liệu, doanh nghiệp được tự động giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán.

Ý kiến này được doanh nghiệp thẳng thắn nêu ra trong bối cảnh họ cho rằng việc chậm ra thông báo của UBCK là có.

Cần cho chuyển tiếp 1-2 năm mới yêu cầu doanh nghiệp có báo cáo xếp hạng tín nhiệm

Bà Hoàng Hải Anh, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam

Cần rộng đường cho doanh nghiệp gọi vốn qua thị trường chứng khoán - Hình 2

Việc ràng buộc doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra đại chúng phải được tổ chức định mức tín nhiệm đánh giá, xếp hạng sẽ giúp cải thiện tính minh bạch của tổ chức phát hành, đồng thời bảo vệ nhà đầu tư tốt hơn trước các rủi ro phát sinh.

Tuy nhiên, với thực tế hiện mới có 2 doanh nghiệp được cấp phép hoạt động, trong đó mới một công ty hoạt động là khó đáp ứng được lượng hồ sơ doanh nghiệp chờ xếp hạng để được phát hành như yêu cầu của dự thảo nghị định hướng dẫn Luật Chứng khoán.

Thực tế cho thấy, ngay cả khi doanh nghiệp xếp hạng định mức tín nhiệm được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép hoạt động, thì cũng không dễ và nhanh chóng đi vào hoạt động, nhất là trước đòi hỏi phải tập hợp được đội ngũ nhân sự có chất lượng, uy tín.

Do vậy, dự thảo cần sửa đổi theo hướng cho phép có thời gian chuyển tiếp từ 1-2 năm kể từ ngày nghị định có hiệu lực, mới buộc doanh nghiệp phải có báo cáo xếp hạng tín nhiệm trước khi phát hành trái phiếu ra công chúng…

Nên cho phép CTCK được làm đại diện người sở hữu trái phiếu

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Tổng giám đốc CTCK Kỹ thương

Cần rộng đường cho doanh nghiệp gọi vốn qua thị trường chứng khoán - Hình 3

Theo dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Chứng khoán, đại diện người sở hữu trái phiếu là thành viên lưu ký được tổ chức phát hành chỉ định đại diện cho người sở hữu trái phiếu và không phải là tổ chức bảo lãnh thanh toán nợ của tổ chức phát hành, cổ đông lớn, người có liên quan của tổ chức phát hành…

Trên thực tế ở Việt Nam, hầu như các ngân hàng thương mại đang là đại diện người sở hữu trái phiếu.

Thế nhưng, với nội dung mới tại dự thảo như trên, chỉ các thành viên lưu ký mới được tham gia làm đại diện người sở hữu trái phiếu, nên sẽ không có nhiều bên tham gia, nhất là trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước đang siết các tổ chức tín dụng tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Do vậy, cần bổ sung vào dự thảo, nếu công ty chứng khoán đã làm thành viên lưu ký, cơ chế nên mở cho phép tổ chức này được làm đại diện người sở hữu trái phiếu, đồng thời được nhận quản lý tài sản đảm bảo, từ đó hoàn toàn chủ động trong chọn các bên quản lý tài sản, cũng như xử lý tài sản đảm bảo khi có vấn đề…

Một quy định chưa phù hợp tại dự thảo là yêu cầu doanh nghiệp muốn đăng ký niêm yết cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán, thì phải đáp ứng điều kiện đã giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM tối thiểu 2 năm…

Ý kiến từ doanh nghiệp cho rằng, quy định điều kiện của doanh nghiệp niêm yết phải là công ty đã chào bán cổ phiếu ra công chúng/cổ phần hóa hoặc đã giao dịch trên UPCoM cần cân nhắc lại để khuyến khích các doanh nghiệp đăng ký niêm yết, huy động vốn đầu tư nước ngoài qua thị trường chứng khoán , vì thực tế một số doanh nghiệp lớn khi có nhu cầu niêm yết hoặc huy động vốn qua giao dịch chứng khoán gắn với niêm yết cổ phiếu ngay trên sở giao dịch chứng khoán, chứ ít khi đăng ký giao dịch trên UPCoM vì sàn này không thực sự hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Do đó, cần cân nhắc mở rộng điều kiện doanh nghiệp niêm yết không nhất thiết phải là doanh nghiệp đã giao dịch trên UPCoM…

VN30, nên làm mới hay để lại?

Vai trò của VN30 rất quan trọng, nên nhiều người cho rằng, nhà quản lý nên sớm xem xét lại tiêu chí lọc rổ.

VN30, nên làm mới hay để lại? - Hình 1

Dù chiếm tỷ trọng vốn hóa rất lớn (khoảng 80%) trong bức tranh chung toàn thị trường, nhưng trong VN30 vẫn có những cổ phiếu được nhà đầu tư cho là quá yếu. iều đáng nói là rổ chỉ số VN30 đang là nền tảng cho nhiều sản phẩm như phái sinh và cho các quỹ ETF.

Tại đợt tái cơ cấu danh mục VN-30 mới đây, rổ chỉ số này có một số mã vào, ra, nhưng tiêu chí lựa chọn vẫn như cũ. iều này gây ít nhiều thất vọng đối với nhiều thành viên thị trường.

Từ khi ra đời đến nay, VN30 được lựa chọn dựa trên những tiêu chí như vốn hóa, thanh khoản, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng... Vì thế, giá của các cổ phiếu trong rổ này phản ánh tốt mối quan hệ cung - cầu, cũng như tiết chế sự ảnh hưởng quá mức của các cổ phiếu khi rổ VN30 giới hạn tỷ trọng vốn hóa tối đa cổ phiếu không vượt quá 10%.

Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc tư vấn đầu tư, Công ty Chứng khoán Maybank KimEng cho rằng, vấn đề bức bối không hẳn ở tiêu chí của chỉ số, mà là ở việc nhà đầu tư xem VN30 là 30 cổ phiếu bluechips trên thị trường.

Chính quan niệm này khiến nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi, vì sao nhiều cổ phiếu đầu ngành lại không được chọn vào VN30, trong khi như ROS - cổ phiếu có biến động giá quá bất thường và hiện đứng ở thị giá 2.420 đồng/cổ phiếu lại vẫn... sừng sững có tên trong VN30?

"Nếu thay đổi tiêu chí chọn cổ phiếu, tôi đề nghị Hội đồng chỉ số bổ sung tiêu chí doanh nghiệp được chọn phải kinh doanh có lãi hoặc có tốc độ tăng trưởng nhất định trong 2 - 3 năm liên tục. Việc đặt tiêu chí cao hơn sẽ giúp VN30 đẹp hơn trong mắt nhà đầu tư và các thành viên thị trường, xứng đáng là nơi đặt niềm tin và trụ cột của dòng tiền đầu tư", ông Khánh nêu quan điểm.

Quan điểm từ đại diện nhà quản lý cho rằng, thay đổi tiêu chí chọn rổ cổ phiếu cũng không khác gì việc xây một chỉ số mới.

Theo vị này, thị trường cần phải có thêm chỉ số mới, ngoài chỉ số VN30 để cung cấp phong phú công cụ đánh giá, chọn lựa cho nhà đầu tư. Ông cũng cho rằng, nếu có thêm chỉ số mới thì đỡ gánh nặng cho VN30, bởi hiện nay sản phẩm nào cũng dựa trên VN30 cả.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, nhà đầu tư tại Hà Nội chia sẻ, nếu nâng cấp các tiêu chí trong rổ chỉ số VN30, hiệu ứng thị trường sẽ tốt hơn. TTCK vốn dĩ bị tác động bởi nhiều yếu tố và các chỉ số chỉ là một phần, song thực tế lâu nay, thị trường vẫn ngầm hiểu chỉ số VN30 là chuẩn mực và là nơi của những cổ phiếu hàng đầu.

"Hiện nay, tiêu chí lựa chọn chỉ đơn giản là quy mô vốn hóa hay thanh khoản, nghĩa là VN30 là tổng hợp của 30 công ty có vốn hóa lớn nhất, thanh khoản tốt và có tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng cao, nhưng nhà đầu tư cần nhiều hơn thế. Chúng tôi muốn VN30 xứng đáng là 30 công ty lớn về các tiêu chí trên và có hiệu quả kinh doanh xứng tầm hàng đầu", nhà đầu tư Tuấn nói.

Trường hợp nhà quản lý muốn giữ VN30 như một vẻ đẹp của lịch sử, nhu cầu từ thị trường cho thấy, rất cần xây dựng thêm một bộ tiêu chí mới, đánh giá và chọn lọc được những cổ phiếu đại diện tiêu biểu cho cổ phiếu TTCK Việt Nam.

iều này sẽ tăng thêm sức hút đối với các quỹ đầu tư nước ngoài, đặc biệt các quỹ đầu tư chỉ số và giúp nhà đầu tư đỡ phân tâm, đỡ đặt các câu hỏi tại sao khi nhìn vào rổ VN30 như bây giờ.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Thượng úy công an hy sinh khi truy đuổi thanh niên vi phạm Chỉ thị 1603:47Chân dung nghi phạm vụ thanh niên Việt ra đi tại Nhật: Người Dominica, thất nghiệp, nhập cư trái phép03:17Nhịn đói 2 ngày, cả nhà "đánh cược" đi bộ 20 km tìm đường về quê05:55Công an tặng xe máy mới cho nữ lao công bị cướp ở Hà Nội01:43Cậu bé lang thang tìm đồ ăn trong đêm, CSGT nhường phần ăn rồi đưa về nhà01:02Nghẹn ngào hình ảnh gia đình có con bại não định đi bộ từ TPHCM về Phú Yên03:27Bộ Y tế ra quy định mới, không phải tiếp xúc F0 là thành F101:18Vụ xé biên bản trước mặt tổ tuần tra Covid-19: Phạt 2,5 triệu01:22Norodom Jenna - Công chúa Campuchia nhan sắc khuynh thành, biết 5 thứ tiếng06:18Cận cảnh bên trong bệnh viện dã chiến 5.000 giường ở Bình Dương02:50Tuyến đường hơn 3.500 tỷ đồng ở Thanh Hóa00:41Quỹ từ thiện Kim Oanh tặng máy thở, thiết bị y tế hơn 5 tỉ tại nhiều tỉnh thành01:15:11‘Cha đẻ’ ATM gạo cấp tốc lập ATM oxy, tiếp tế người bệnh nguy cấp trong đêm02:22Bí thư TP.HCM: Thành phố mời bà con ngoại tỉnh ở lại tiêm vaccine01:43Bí thư Nguyễn Văn Nên: TP.HCM cơ bản kiểm soát được các ca lây lan mới02:52Diêu Lương Tùng - Chàng trai nghèo lê lết khắp nơi kiếm cơm thành tỷ phú giàu nhất TQ07:28Ở yên tại Sài Gòn giữa dịch Covid-19: Mì gói và tô cơm ngon được nhiều người mang đến08:54Hai công nhân thi chạy đua trong giờ giải lao, 1 người tử vong02:34Tiểu thương sốt ruột mong "chạy" hàng khỏi chợ Long Biên02:11Thanh niên bán vé số đi xe lăn từ TP.HCM về Phú Yên đến kiệt sức03:52

Tiêu điểm

Sau khi thay Chủ tịch HĐQT, NCB tiếp tục bổ nhiệm mới một loạt nhân sự cấp cao
18:51:58 04/08/2021

Thông tin đang nóng

Dân mạng chửi sấp mặt luật sư giúp Ngô Diệc Phàm thắng 12 vụ kiện
06:31:05 06/08/2021
Đàm Thu Trang 'ghen ra mặt' khi Suchin dám 'ôm chồng mẹ ngủ'
06:33:20 06/08/2021
Nhạc sĩ Đức Huy và vợ kém 44 tuổi: Có gì ăn nấy, sống 'nghèo mà vui'
06:42:37 06/08/2021
Sáng 6/8, thêm 4.009 ca Covid-19, tổng số hơn 58.000 ca được điều trị khỏi
06:12:26 06/08/2021
Toàn cảnh giai đoạn Ngô Diệc Phàm bị bắt: Rò rỉ 1001 tình tiết vụ cưỡng hiếp, ma túy, Angela Baby - Phạm Băng Băng và 7 sao vạ lây
05:56:42 06/08/2021
Bố vợ lén vay con rể 100 triệu, tôi trách móc thì ông tức tối buông câu “sét đánh”
07:18:13 06/08/2021
Cuộc sống của dàn sao Việt ở Singapore
06:28:08 06/08/2021
Messi ngỡ ngàng khi phải rời Barca
08:09:21 06/08/2021
Điểm tên hàng loạt mẫu xe ôtô giảm giá "sốc" ngay tuần đầu tháng 8
07:13:49 06/08/2021
Tiết Cương: Tôi hối tiếc khi làm mất 250 triệu của Cát Tường
08:27:09 06/08/2021

Tin mới nhất

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020
Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.

Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh

10:33:03 24/12/2020
Giá cà phê hôm nay 24/12 trong khoảng 32.400 - 32.800 đồng/kg. Trên thế giới, giá cà phê Arabica quay đầu tăng nhẹ.

Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng

10:24:19 24/12/2020
Giá tiêu hôm nay 24/12 trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg, tiếp tục giảm. Trên thế giới, giá tiêu Ấn độ tăng giảm đan xen.

Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD

10:18:32 24/12/2020
Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 trải qua nhiều biến động mạnh, trong đó có không ít phiên giao dịch ấn tượng.

Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường

10:09:33 24/12/2020
Bitcoin giảm 2,64%, xuống 23.083 USD, trong bối cảnh loạt tiền ảo hàng đầu lao dốc, thị trường phủ kín sắc đỏ.

Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm

10:05:22 24/12/2020
Tỷ giá USD ngày 24/12 diễn biến theo xu hướng tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn chưa có gói kích cầu như mong đợi.

Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn

09:43:12 24/12/2020
 Vietinbank Securities và loạt người thân lãnh đạo đăng ký thoái vốn tại CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HDC) giữa lúc cổ phiếu lập đỉnh.

Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu

09:39:26 24/12/2020
Cập nhật giá vàng sáng 24/12 tăng nhẹ do đồng USD suy yếu. Trong nước, giá vàng SJC biến động tăng, giảm trái chiều từ 30.000 - 50.000 đồng/lượng.

VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021

09:35:34 24/12/2020
VietinBank quyết định trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông sớm hơn dự định gần 1 tháng.

Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

09:27:48 24/12/2020
 Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 24/12.

Nhận tin tức tốt xấu đan xen, tâm lý giới đầu tư lung lay

09:24:44 24/12/2020
Trước lễ Giáng sinh, Phố Wall trải qua phiên giao dịch đầy biến động trong ngày thứ Tư (23/12).

“Lỗi sàn” và câu trả lời của HOSE

09:20:59 24/12/2020
Liên tục trong những phiên giao dịch gần đây thị trường ghi nhận tình trạng ở một số công ty chứng khoán lớn có việc ùn ứ lệnh, nhiều lệnh của nhà đầu tư đẩy vào hệ thống nhưng bị chặn không vào được hệ thống của HOSE. Tuy nhiên, câu tr...

Thị trường tăng nóng, nhiều cổ phiếu vẫn bị dòng tiền thờ ơ

09:14:54 24/12/2020
Không ít cổ phiếu thuộc các doanh nghiệp có “tên tuổi” cũng bị dòng tiền thờ ơ trong đợt tăng 18% của VN-Index 2 tháng qua, bứt phá lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2018. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này?

Cổ phiếu ngân hàng dẫn sóng 2021

09:08:51 24/12/2020
Cổ phiếu ngành ngân hàng đang dẫn sóng thị trường chứng khoán nhờ kỳ vọng có sức bật mới khi kinh tế phục hồi đà tăng trưởng năm 2021.

Hà Đô Group (HDG) dự kiến thoái 30% vốn tại Thiết bị giáo dục 1

09:04:22 24/12/2020
Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Mã chứng khoán: HDG – sàn HOSE) thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục 1.

Văn Phú – Invest (VPI) lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại Nông dược Trường Minh

08:48:28 24/12/2020
Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (Mã chứng khoán: VPI - sàn HOSE) thông qua giao dịch với người liên quan và chuyển nhượng vốn tại công ty con.

Một cổ đông cá nhân liên tục trading cổ phiếu Nhựa Hà Nội (NHH)

08:41:04 24/12/2020
Cổ đông cá nhân liên tục tăng, giảm cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (Mã chứng khoán: NHH – sàn HOSE) .

Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đăng ký thoái toàn bộ 2,8 triệu cổ phiếu tại Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC)

08:14:08 24/12/2020
Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) lên kế hoạch giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Mã chứng khoán: HDC – sàn HOSE).

Ngân hàng Quân Đội (MBB) dự kiến dùng toàn bộ 25,6 triệu cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông

07:49:45 24/12/2020
Ngân hàng TMCP Quân Đội (Mã chứng khoán: MBB – sàn HOSE) lên kế hoạch sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

Tận dụng sóng tăng, lãnh đạo đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu Nam Việt (ANV)

07:43:43 24/12/2020
Lãnh đạo tại Công ty cổ phần Nam Việt (Mã chứng khoán: ANV – sàn HOSE) đăng ký bán cổ phiếu.

Chứng khoán SSI bán ra hơn 1,1 triệu cổ phiếu tập đoàn PAN (PAN)

07:42:35 24/12/2020
Cổ đông lớn vừa giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (Mã chứng khoán: PAN – sàn HOSE).

Nhà đầu tư ngoại đăng ký mua gần 17,5 triệu cổ phiếu ND2

21:29:48 23/12/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo Toyota Tsusho Corporation - người có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển điện Miền Bắc 2 (mã ND2-HNX) đăng ký mua 17.497.886 cổ phiếu.

Ngược sóng ngân hàng, cổ phiếu KLB vọt lên mức giá cao nhất năm

21:27:56 23/12/2020
Cổ phiếu KLB lập kỷ lục mới về giá trong năm nay sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 23/12 ở mức giá 21.300 đồng, tương đương mức tăng hơn 50% trong tuần.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu lập kỷ lục, hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay hôm 23/12

21:20:30 23/12/2020
Mặc dù VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/12, khối lượng giao dịch lại lập kỷ lục hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay, với giá trị gần 18.000 tỷ đồng.

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 24/12: Chốt lời những cổ phiếu đã đạt mục tiêu lợi nhuận

21:17:23 23/12/2020
Phiên hôm nay khả năng chưa phải là tín hiệu xác nhận tạo đỉnh dù hình thành cặp nến Bearish Engulfing – mẫu hình đã xuất hiện nhiều lần trong năm nay nhưng mức độ thành công không cao.

Chứng khoán ngày 23/12: Đột ngột đảo chiều, VN-Index mất hơn 4 điểm

21:11:25 23/12/2020
Thị trường chứng khoán ngày 23/12: Sau khi vượt ngưỡng 1.090 điểm, VN-Index bất ngờ rớt mạnh trước áp lực chốt lời gia tăng trong phiên chiều.

Nâng cao mức độ tự động hoá, tăng năng suất lao động ngành dệt may, da giày

20:46:53 23/12/2020
Thủ tướng yêu cầu trong điều kiện còn nhiều khó khăn do dịch bệnh trên toàn cầu, các quốc gia đều phải phấn đấu cho mục tiêu kép, ngành dệt may, da giày - túi xách cần nỗ lực hơn nữa để tiếp tục tăng trưởng nhanh, phát triển chuỗi cung ...

VietnamPost ký kết quy chế phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường

20:39:00 23/12/2020
Hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch kiểm tra, thanh tra định kỳ và đột xuất xử lý những bưu phẩm, bưu kiện là hàng hóa vi phạm pháp luật.

Hà Nội sẽ có thêm 10 cây cầu vượt sông Hồng

20:34:00 23/12/2020
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri TP Hà Nội về đề nghị xem xét, thay đổi kết cấu kỹ thuật và tên gọi cầu Mễ Sở (kết nối huyện Thường Tín, Hà Nội với huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) thành cầu Đại Bình hoặc Chí...

Có thể bạn quan tâm

Muôn kiểu làm giàu độc đáo của các ông chủ Championship

Bên lề sân cỏ

10:42:31 06/08/2021
Cùng với Premier League, Championship (giải hạng Nhất Anh) là một trong hai giải đấu thu hút sự dõi theo từ đông đảo khán giả. Ở giải đấu này đang có những ông chủ kỳ lạ.

Jennie (BLACKPINK) lộ tính cách thật trong buổi fansign

Sao châu á

10:42:13 06/08/2021
Jennie (BLACKPINK) thường mang lại cảm giác sang chảnh, quý tộc khiến nhiều người e ngại khi mới tiếp xúc. Nhiều fan tưởng lầm rằng cô nàng có tính cách lạnh lùng, ít biểu cảm.

Tiến Linh không phải cách ly, tập luôn cùng đội tuyển

Bóng đá việt nam

10:39:51 06/08/2021
Tiền đạo Tiến Linh di chuyển từ TP HCM ra Hà Nội nhưng đã được VFF xin phép cơ quan chức năng cho tập luyện ngay cùng tuyển Việt Nam.

Cách làm bò xào bí ngòi cực đơn giản, ai ăn cũng mê

Ẩm thực

10:38:07 06/08/2021
Thịt bò là nguyên liệu chứa hàm lượng protein, sắt, kẽm và vitamin dồi dào. Thịt bò thường được chế biến thành các món nướng, món hấp hoặc món kho.

Tin câu “ở nhà chồng nuôi”, cô vợ chết ngất khi phát hiện sự thật bấy lâu

Tâm sự

10:37:22 06/08/2021
Tin lời chồng nghỉ việc ở nhà nội trợ và chăm sóc con cái nhưng 3 năm sau cô gái nhận được là một sự thật phũ phàng.

Bắt 3 đối tượng giết người do nghi ma chài

Pháp luật

10:35:41 06/08/2021
Sau 72 giờ tích cực điều tra, đến ngày 5/8, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh gồm Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Văn Chấn đã làm rõ vụ giết người do m...

'Hương vị tình thân' tập 79, Long đến nhà trọ tìm Nam sau clip đánh ghen

Phim việt

10:33:35 06/08/2021
Thấy Nam bị tung clip đánh ghen lên mạng mà không thể liên lạc với cô, Long đến tận nhà thuê tìm người yêu cũ trong Hương vị tình thân tập 79.

Giữa tin đồn hẹn hò Gin Tuấn Kiệt, Puka có chia sẻ gây chú ý về việc công khai tình yêu, thậm chí có cả chuyện kết hôn

Sao việt

10:32:12 06/08/2021
Trên phần hỏi đáp của Instagram, Puka đã trả lời 7749 thắc mắc của người hâm mộ về chuyện tình yêu, tình bạn.

Cảnh 4 ngư dân được cứu trên biển 

Clip hay

10:28:21 06/08/2021
Bốn ngư dân tàu cá Phú Yên bị chìm tàu, bám được vào thuyền thúng trôi tự do trên biển nhiều giờ.

Truy tìm người dương tính với SARS-CoV-2 trốn khỏi Bệnh viện Đồng Nai

Sự kiện nóng

10:26:29 06/08/2021
Tối 5/8, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với lực lượng chức năng và Công an phường Tam Hòa truy tìm trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vào chiều cùng ngày.

Nữ cán bộ "tố" bị Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư xâm phạm

Thế giới

10:24:05 06/08/2021
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư bị nữ cán bộ của sở này tố xâm phạm.

Dịch vụ cho thuê người béo tại Nhật Bản

Chuyện lạ

10:18:57 06/08/2021
Một dịch vụ mới của Nhật Bản đang thu hút sự chú ý khi cho phép cả cá nhân và công ty thuê người béo với giá 2.000 yen (18 USD) mỗi giờ.

Không dọn tủ lạnh trước khi về quê tránh dịch, cô gái "khóc thét" khi nhìn thấy cảnh tượng rợn người bên trong

Netizen

10:16:21 06/08/2021
Mặc dù được dân mạng khuyên vứt đi nhưng gia chủ đã quyết định làm 1 việc khiến ai nấy đề trầm trồ.

5 học bổng tốt nhất ở Nga dành cho sinh viên quốc tế

Học hành

10:14:55 06/08/2021
Giáo dục là một trong những lĩnh vực được chú trọng đầu tư, nâng cao thường xuyên cả quy mô và chất lượng tại Nga.

Sẽ ra sao nếu các loài động vật đều có tạo hình khối hộp vuông như Minecraft?

Game offline

10:08:27 06/08/2021
Đã bao giờ bạn hình dung về việc thế giới quanh ta bỗng nhiên trở thành những khối vuông như trong Minecraft chưa? Nếu chưa, hãy xem ngay những bức hình dưới đây để thưởng thức trải nghiệm thị giác hết sức đặc biệt.