Cán bộ giàu nhanh mà không trung thực thì không còn cơ hội

Chẳng ai bắt cán bộ, đảng viên phải nghèo nhưng với mức lương nhà nước hiện nay mà “ giàu nhanh” là bất thường, cần phải loại ra khỏi quy hoạch nhân sự khóa mới như Tổng bí thư lưu ý.

Vụ trưởng Pháp chế, Thanh tra Chính phủ TS. Đinh Văn Minh chia sẻ với VietNamNet về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên phục vụ công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng 13.

Giàu nhanh là rất đáng lưu ý

Quy trình thực hiện kê khai tài sản đối với các nhân sự được quy hoạch, giới thiệu vào cấp ủy khóa mới được thực hiện như thế nào, thưa ông?

Việc kê khai tài sản đối với nhân sự đại hội Đảng không có gì mới và đang thực hiện theo các quy định lâu nay, theo mẫu cũ. Hiện, các cấp đang thực hiện theo và không có gì vướng mắc.

Ngay bản thân tôi khi được quy hoạch làm bí thư cũng đã làm lại bản kê khai tài sản. Trong hồ sơ nhân sự được quy hoạch vào cấp ủy khóa tới có đến 11 nội dung, trong đó có bản kê khai tài sản.

Cán bộ giàu nhanh mà không trung thực thì không còn cơ hội - Hình 1
TS. Đinh Văn Minh

Chúng ta đã có quy định kiểm soát tài sản thu nhập nói chung và Quyết định 85 về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, thể hiện tinh thần chung là cán bộ, đảng viên phải gương mẫu theo nguyên tắc “trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau”.

Tài sản của cán bộ, đảng viên luôn gắn với công tác cán bộ. Vì vậy, việc kê khai tài sản đối với nhân sự đại hội Đảng sẽ do Uỷ ban Kiểm tra, các cơ quan về tổ chức cán bộ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc. Khi xảy ra vấn đề vướng mắc hay có thông tin tố cáo thì các cơ quan này sẽ xử lý.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có lưu ý: “Kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành TƯ khóa 13 những người kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc”. Cụ thể hóa việc này để tiến hành các bước cho công tác nhân sự được tiến hành thế nào, thưa ông?

Trong quá trình triển khai Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội 13 để bầu ra những cơ quan, những vị trí lãnh đạo cao nhất của đất nước, đòi hỏi những người được đề cử vừa có tâm, vừa có tầm; vừa có trí tuệ, vừa có đạo đức, đủ uy tín để lãnh đạo đất nước.

Video đang HOT

Trong đó, vấn đề về tài sản cũng có ảnh hưởng rất lớn để có thể đánh giá đạo đức, phẩm chất của một cán bộ, đảng viên. Rõ ràng trong điều kiện lương bổng nhà nước như hiện nay mà người nào đó có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất mà không giải thích được thì cũng cần xem xét thận trọng.

Tổng Bí thư dùng khái niệm “giàu nhanh” là rất đáng lưu ý. Tức là khi anh giữ vị trí lãnh đạo, tài sản của anh tăng rất nhanh, nhà đất rất nhiều, thực chất cụm từ đó đã nói lên biểu hiện không bình thường, đó cũng là căn cứ để các cơ quan nhà nước tiến hành kiểm tra, xác minh.

Tiêu chuẩn đầu tiên của cán bộ, đảng viên là phải trung thực nên khi có thông tin dư luận, việc trước tiên anh phải giải thích sao cho “nghe lọt lỗ tai” đã. Nếu anh tìm cách giấu diếm, giải thích không hợp lý về cái sự “giàu nhanh” ấy như một số người đã từng giải thích tài sản có được là nhờ “buổi tối tôi đi xe ôm” thì cái đấy không nghe được.

Nhưng cũng có thể người có tài sản đưa ra giải thích hợp lý, có cơ sở thì Đảng, nhà nước và nhân dân cũng chấp nhận. Người ta bảo “nói phải củ cải cũng nghe” cơ mà. Xã hội tinh lắm. Giải trình loanh quanh đôi khi anh có thể trốn tránh luật pháp nhưng không thể trốn tránh công luận. Nội cái chuyện ai đó bị xì xào bàn tán về chuyện như vậy đã cho thấy cán bộ đó khó có thể đủ uy tín để giới thiệu.

Để vợ con toàn đi xe sang, dùng đồ đắt tiền là thiếu gương mẫu

Tổng bí thư cũng có lưu ý cả những người mà bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính?

Người nào làm cán bộ nhà nước mà vợ con toàn đi xe sang, dùng đồ đắt tiền thì vi phạm những điều mà đảng viên phải gương mẫu.

Nghị quyết TƯ đã nói bản thân cán bộ đảng viên phải gương mẫu và cũng không được để vợ con sống xa hoa, lãng phí. Tất cả những câu chuyện ấy là người đảng viên phải thấm nhuần và nghiêm túc chấp hành, nhất là ở vị trí lãnh đạo lại càng phải gương mẫu đi đầu.

Chẳng ai bắt đảng viên phải nghèo nhưng để gương mẫu là thì cán bộ, đảng viên phải biết “vui sau cái vui của dân”, cái gì khó thì “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Thậm chí, không chỉ “tròn vai” thực hiện đúng pháp luật mà còn phải là tấm gương cho xã hội.

Chẳng hạn như có tiêu chuẩn đi xe công mà không đi, được hưởng tiêu chuẩn, lợi ích gì mà từ chối, hoặc ngược lại những gì khó khăn, thiệt thòi thì sẵn sàng nhận về phía mình thì đấy mới là thực sự là gương mẫu.

Trong các yêu cầu của Đảng về cán bộ, đặc biệt là tiến tới đại hội Đảng sắp tới, qua rất nhiều bài phát biểu, Tổng bí thư nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải tự mình tu dưỡng, tự mình kiểm soát để tránh các biểu hiện xa hoa, lãng phí. Bởi vì làm lãnh đạo trước hết phải có uy tín mà lại có biểu hiện này, khác thì cũng cần xem xét lại, chưa nói đến việc đúng, sai.

Đặc biệt Tổng bí thư nói đến các biểu hiện, những ý kiến phản ánh, tố cáo trước đại hội, trước khi bầu bán thì cần phải được làm rõ. Muốn biết cán bộ như thế nào thì cứ hỏi dân là biết hết.

Tất nhiên cũng phải kịp thời loại trừ những thông tin độc hại, bịa đặt và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước là phải có một thái độ rõ ràng. Cái gì đúng phải xác nhận đúng, cái không đúng phải chủ động thông tin, tránh những ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, của cán bộ.

Vậy còn chuyện công khai, giám sát việc kê khai tài sản trong những trường hợp này thực hiện như thế nào?

Hiện nay về mặt pháp luật thì công khai bằng hai hình thức. Một là công bố tại cuộc họp, hai là niêm yết trong các cơ quan nhà nước, công khai nơi ứng cử. Việc công khai này cũng chịu sự giám sát mang tính nội bộ.

Trong hồ sơ nhân sự có cả ý kiến của khu phố. Chúng ta đã thực hiện “đảng viên hai chiều” nên thông tin liên quan đến nhà đất, ăn ở, sinh hoạt, thái độ sống, ý thức trách nhiệm đảng viên đều được lấy ý kiến của khu phố cả.

Để việc kê khai tài sản của các nhân sự được giới thiệu vào khóa tới đảm bảo trung thực, thực chất tránh kiểu giải trình “xây biệt phủ nhờ buôn chổi đót”, “tài sản nhiều nhờ chạy thêm xe ôm”…, theo ông người thực hiện kê khai và các cấp ủy, các cơ quan có thẩm quyền cần phải thực hiện ra sao?

Về mặt nhận thức, các cơ quan có thẩm quyền, trong đó có các cấp ủy đảng, cơ quan thanh tra, kiểm tra phải coi đấy là một việc rất hệ trọng để phục vụ cho đại hội sắp tới, đặc biệt là vấn đề về nhân sự và cần phải dành đủ thời gian và nguồn lực để làm tốt công việc này.

Khi xảy ra một thông tin phản ảnh hay nhận được một tố cáo về một người nào đó, trước hết phải lắng nghe và trân trọng tất cả các nguồn thông tin. Có thể giá trị của thông tin mức độ khác nhau, có thể đơn giản người ta chỉ thấy một hiện tượng, cao hơn nữa người ta đưa ra bằng chứng. Tất cả những cái đó, các cơ quan cần căn cứ vào quy định của pháp luật để làm sao đánh giá đầy đủ, chính xác.

Muốn vậy thì phải kết hợp với các cơ quan quản lý trong từng lĩnh vực. Ví dụ như chuyện nhà đất thì có cơ quan cấp giấy chứng nhận sở hữu, chuyện xe cộ thì có cơ quan đăng ký xe, tiền bạc thì ở ngân hàng

Khi tiếp cận những thông tin này đòi hỏi đối tượng được xác minh phải giải trình một cách rất trung thực và đương nhiên khi họ bị xác định là không trung thực thì không còn cơ hội nào để thăng tiến nữa.

Nguyên tắc của mình là đảng viên trước hết phải tự giác, sau đấy bằng các công cụ, phương tiện, các cơ quan sẽ thu thập, xác minh để đưa ra đánh giá chính xác. Tất nhiên khi đánh giá những vụ việc này đòi hỏi phải có thái độ khách quan chứ không nên cứng nhắc, ngay cả khi có những thông tin về việc kê khai chưa chính xác.

Bởi thực tế cũng có những cái người ta cố tình che dấu, nhưng cũng có những cái do hiểu sai quy định mà kê khai không đúng, hoặc cũng có trường hợp “ngay tình” như họ có cái nhà bố mẹ để lại chưa kịp chuyển đổi thì người ta lại nghĩ là không kê khai…

Xét cho cùng thì điều quan trọng nhất là người đó phải trung thực. Cho nên chúng ta cũng đừng ám ảnh với việc nhiều tài sải hay ít tài sản mà cái chính là yếu tố trung thực trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Cảnh báo trang Facebook mạo danh Sở GD&ĐT TP Cần Thơ

Trang Facebook mạo danh Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đăng tải nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành của thành phố và của Sở, bên dưới có nhiều bình luận tiêu cực.

Ngày 23/6, Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ cho biết, vừa qua trên mạng xã hội Facebook có đăng tải các bài viết liên quan đến ngành giáo dục, đào tạo TP Cần Thơ.

Trên trang này còn đăng tải logo đại diện của UBND thành phố cùng các văn bản chỉ đạo, điều hành của thành phố và của Sở GD&ĐT, bên dưới có nhiều bình luận không chuẩn mực.

Qua nghiên cứu, phối hợp xác minh nguồn gốc tạo lập, đăng tải, Sở Thông tin và Truyền thông xác định, đây là trang thông tin giả mạo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ.

Cảnh báo trang Facebook mạo danh Sở GD&ĐT TP Cần Thơ - Hình 1

Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ.

Hiện tại, Sở GD&ĐT chỉ sử dụng trang thông tin điện tử có địa chỉ http://cantho.edu.vn để đăng tải các thông tin chính thống, không sử dụng mạng xã hội Facebook để cung cấp thông tin.

Để đảm bảo trật tự - an toàn xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ đề nghị các cơ quan quán triệt cho cán bộ, công chức, người lao động do đơn vị mình quản lý không bình luận, chia sẻ, truyền đưa các nội dung thuộc trang thông tin điện tử giả mạo nêu trên.

Những người phát hiện ra trang thông tin giả mạo cần báo ngay tới Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Bà Phạm Thu Hương - Vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu lộ diện, ngoại hình thế nào mà gây chú ý?05:23'Người hùng' lao vào đám cháy cứu bé gái được tặng bằng khen của Thủ tướng02:43Làm rõ thông tin bị thu hồi sản phẩm – VIC kiên quyết đấu tranh với vấn nạn hàng giả03:39NÓNG: Cháy lớn tại trụ sở Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đang xây dựng00:27Hàng ngàn nhân viên y tế xin nghỉ việc sau 2 năm chống dịch Covid-1920:01Bộ Ngoại giao lưu ý công dân về việc trục lợi từ các chuyến bay giải cứu01:54Những linh vật hổ không giống... hổ gây xôn xao dư luận00:33TP.HCM sẵn sàng đón khách quốc tế17:17Quảng Nam nới biện pháp phòng dịch Covid-19, tạo điều kiện cho người về quê ăn tết02:2820 tháng Chạp, sân bay Tân Sơn Nhất 'đông không tưởng' người về quê ăn Tết18:44Bệnh viện Bạc Liêu mua kit test của Công ty Việt Á với giá hơn 500.000 đồng/bộ02:428.500 khách quốc tế đến Việt Nam, chỉ 27 ca nhiễm Covid-1902:16Đông nghẹt người về quê ăn tết, sân bay Tân Sơn Nhất ra khuyến cáo 'nóng'03:57Cá chép cúng ông Táo vừa thả xuống sông đã bị lưới bát quái bủa vây02:21Sarah Gilbert - “Mẹ đẻ” vaccine AstraZeneca từ bỏ cơ hội kiếm hàng triệu USD để cứu thế giới là ai?05:00TP.HCM tiêm vắc xin Covid-19 xuyên tết, không phân biệt thường trú, tạm trú03:19Đồng Nai cho karaoke, vũ trường, massage, spa hoạt động trở lại từ 28.126:36Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt khách chiều 25 Tết01:43

Tiêu điểm

Vụ 3 học sinh bị đánh tím mông: Đình chỉ công tác giảng dạy giáo viên chủ nhiệm
09:42:50 28/01/2022
Nhói lòng điều ước của những đứa trẻ tay chằng chịt mũi kim tiêm trong bệnh viện: "Con muốn được về nhà ăn Tết"
18:41:20 28/01/2022
Hà Nội: Người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư tử vong
19:01:35 27/01/2022
"Chuyến bay 16 tiếng" của người dân rời TPHCM về quê ăn Tết
23:53:44 27/01/2022
Gần tết, một gia đình ở Hà Nội kêu cứu vì bị giam lỏng nhiều ngày
15:10:08 28/01/2022
25 tháng Chạp: Sân bay Tân Sơn Nhất như 'biển người', nhiều chuyến delay, khách vạ vật
12:54:45 27/01/2022
Người Hà Nội muốn mua mâm ngũ quả "cầu tiền dừa đủ xài" chỉ cần làm theo cách này
15:35:22 27/01/2022
Miền Bắc rét buốt tê tái từ 27 Tết, nền nhiệt giảm sâu xuống 7-10 độ, khả năng có băng giá và mưa tuyết
23:30:40 28/01/2022
TP.HCM: Chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 phải can thiệp ECMO về Hàn Quốc bằng chuyên cơ
14:05:03 28/01/2022
Tàu hỏa chở khách từ TP.HCM va chạm xe tải, bị trật bánh 2 toa
08:22:43 27/01/2022

Thông tin đang nóng

Chân dung "tiểu tam" nghi lộ clip 18+ với Huỳnh Hiểu Minh: Hai lần "gạ" sếp bị Angela Baby vạch mặt, sự nghiệp lao đao còn đòi làm đối thủ Nhiệt Ba?
20:23:37 28/01/2022
Xót xa lời dặn dò của chồng cũ Phi Nhung gửi đến con gái: "Đừng giống ba mẹ nhé, ba đi đây..."
21:52:45 28/01/2022
Khoa Pug bị tố “diễn sâu” vụ chia tay bạn gái người Nhật, nói gì mà khiến netizen mất lòng tin?
18:51:50 28/01/2022
Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh không ràng buộc tài sản
18:37:13 28/01/2022
Truy tìm nghi phạm vụ thi thể nữ giới bị bó chặt trong phòng trọ ở Bình Dương
18:37:18 28/01/2022
Bà Phương Hằng đăng tâm thư dài ngày cuối năm: "Có khi sau những màn lừa xuất chúng, họ sướng điên người và TỰ ĐẮC là ta đã qua mặt cả thế gian"
18:30:42 28/01/2022
Huỳnh Hiểu Minh - Angela Baby đã ly hôn vài năm trước, cố chịu đựng nhau vì phải phối hợp kiếm tiền? 
19:56:00 28/01/2022
Đợi chồng đi xuất khẩu nước ngoài về trả 2 tỷ tiền nợ xây nhà, ngày trở về anh báo một tin làm tôi ngất lịm
20:17:30 28/01/2022
Lê Thúy - Hiền Thục quyết không dao kéo dù bị chê ngực lép
22:07:04 28/01/2022
Mỹ Tâm lên tiếng vỏn vẹn 8 chữ sau khi bị bắt gặp đưa Mai Tài Phến về nhà ăn Tết!
23:52:12 28/01/2022

Tin mới nhất

Mở cửa đường bay quốc tế: liên quan đến phương án kiểm soát dịch

01:28:00 29/01/2022
Mở cửa đường bay quốc tế, vấn đề không phải ở máy bay mà liên quan đến phương án kiểm soát dịch. Bay nội địa đã lên tới 70.000 khách/ngày

Linh vật hổ nhiều màu sắc ở Nghệ An bị thu hồi

01:26:05 29/01/2022
Do dư luận nhận xét linh vật hổ chẳng giống…hổ, đơn vị trưng bày đường hoa Tết Nhâm Dần 2022 tại TP Vinh, Nghệ An đã khẩn trương thu hồi con hổ này

Chỉ 30 phút, thanh niên phường Linh Xuân hút khoảng 2 lạng đinh hình thoi trên quốc lộ 1

01:12:12 29/01/2022
Lợi dụng gần đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, người dân về quê bằng xe máy, ‘đinh tặc’ rải đinh trên quốc lộ 1 (đoạn từ chân cầu vượt Linh Xuân đến cầu vượt Sóng Thần) nhằm ‘bẫy người đi đường

Hà Nội còn 13 phường, xã, thị trấn cấp độ 3

01:05:16 29/01/2022
Theo thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 của UBND Hà Nội, tính đến 9h ngày 28-1, thành phố còn 13 phường, xã, thị trấn cấp độ 3

Bến xe Hà Nội 'đói khách' vì COVID-19

01:02:35 29/01/2022
Chỉ còn 3 ngày nữa đến Tết nhưng chiều 28-1, bến xe Giáp Bát (Hà Nội) đã vắng khách hơn cả ngày thường. Các chuyến xe 45 chỗ xuất bến chỉ có 3-5 hành khách

Đông nghịt người dân đi xe máy về miền Tây đón Tết: ‘Gian nan mà vui’

00:58:49 29/01/2022
Chiều tối 28-1 (27 tháng chạp), hàng ngàn người dân từ TP.HCM đồng loạt về các tỉnh miền Tây đón Tết, trong đó nhiều người đã chọn cách đi xe máy về quê

Tân Hoàng Minh chính thức đề nghị chấm dứt hợp đồng mua đất vàng Thủ Thiêm

00:56:55 29/01/2022
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Tập đoàn Tân Hoàng Minh cho biết đã có văn bản gửi UBND TP.HCM đề nghị chấm dứt hợp đồng mua bán lô đất vàng ký hiệu 3-12, thuộc khu chức năng số 3, khu đô thị mới Thủ Thiêm

Quán chay độc lạ giữa Sài Gòn nhờ… nuôi dê

00:54:28 29/01/2022
Con dê được nuôi trong quán chay độc lạ giữa Sài Gòn rất dễ thương, có thể ăn nhiều thứ từ thanh long ruột đỏ cho tới lá rau xà lách mà khách mang tới. Từ đâu mà có chú dê lạ lùng ở quán chay này?

TP.HCM: Người đàn ông 16 năm thầm lặng hút đinh trên QL1

00:51:09 29/01/2022
“Có đinh là tôi đi kéo, ngày thường hay tết gì cũng vậy. Bà con đi đường an toàn là mình vui rồi”, ông Cảnh cười tươi khi nói về công việc hút đinh trên QL1

Tết ở Bệnh viện Hồi sức COVID-19: ‘Xa nhà chỉ mong mọi người về nhà’

00:48:15 29/01/2022
Ngày 28-1, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM tổ chức chương trình Tết sớm cho hàng trăm nhân viên y tế

Vừa ngơi tay, y bác sĩ tuyến đầu xúm xít gói bánh tét, bánh chưng tặng người nghèo

00:46:16 29/01/2022
Những ngày giáp Tết có nhiều tin vui: số ca nhiễm COVID-19 và ca tử vong giảm mạnh, cuộc sống đã trở lại gần như bình thường. Ai theo dõi tin cũng vui, nhưng vui nhất có lẽ là các y bác sĩ tuyến đầu ở bệnh viện dã chiến

Hàng loạt tàu cá bốc cháy sáng cả vùng trời cảng Ba Hòn

00:44:02 29/01/2022
Hàng loạt tàu cá bất ngờ bùng cháy dữ dội tối 28-1, làm sáng cả vùng trời cảng Ba Hòn, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, Kiên Giang

Người vô gia cư co ro trong đêm Sài Gòn ngày cận Tết: "Bà làm gì có nhà để về, ở đây người ta cho đồ ăn, quý lắm..."

23:26:27 28/01/2022
Những ngày cận Tết, đường phố Sài Gòn tấp nập hơn khi ai nấy cũng tranh thủ đi sắm sửa để trang hoàng nhà cửa, cùng gia đình đón Tết

Vietjet vận chuyển miễn phí nửa triệu liều vắc xin Covid-19 Việt Nam tặng Lào

23:22:18 28/01/2022
Trưa ngày 28/1 theo giờ Việt Nam, chuyến bay VJ6789 của hãng hàng không Vietjet mang theo 500.000 liều vắc xin AstraZeneca do Chính phủ Việt Nam tặng cho Chính phủ, người dân nước bạn Lào đã khởi hành từ Hà Nội đến thủ đô Viêng Chăn, Là...

Đánh giá cấp độ dịch theo kiểu mới, Hà Nội có bao nhiêu khu vực "nguy cơ cao"?

23:18:47 28/01/2022
UBND TP. Hà Nội vừa công bố đánh giá cấp độ dịch theo tiêu chí mới của Bộ Y tế

Hình ảnh bất ngờ tại bến xe Miền Tây chiều 26 Tết, lác đác vài khách đến mua vé về quê

23:15:29 28/01/2022
Trái ngược với hình ảnh đông đúc tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) vắng vẻ lạ thường vào chiều 26 Tết

Hà Nội: Buồn chuyện gia đình, người phụ nữ nhảy cầu Chương Dương tự tử ngày cuối năm

23:11:42 28/01/2022
Do buồn chán chuyện gia đình, người phụ nữ nhảy cầu Chương Dương tự tử, được 2 chiến sĩ CSGT giải cứu kịp thời

Bác sĩ TP.HCM thực hiện ước nguyện cho bệnh nhi

22:30:59 28/01/2022
Con muốn có được nhiều bao lì xì để lì xì lại cho ba mẹ đang phải chăm sóc con, mong muốn nhỏ bé của một bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM vừa trở thành sự thật

26 Tết, cầu Mỹ Thuận và phà Đình Khao đông kín người miền Tây về quê

22:16:31 28/01/2022
Ngày 26 Tết, người dân miền Tây từ khắp nơi đã trở về quê. Ghi nhận của Thanh Niên tại cầu Mỹ Thuận và phà Đình khao chật kín người

Bữa cơm tất niên đặc biệt ở Bệnh viện Từ Dũ

22:00:09 28/01/2022
Bữa cơm tất niên bất ngờ tại Khoa Ung bướu phụ khoa (Bệnh viện Từ Dũ) khiến cho 75 người phụ nữ không nén được xúc động

Hà Nội: Người dân ùn ùn đến phòng khám xét nghiệm Covid-19 để về quê ăn Tết

21:54:45 28/01/2022
Những ngày cận Tết, một số phòng khám trên địa bàn TP. Hà Nội có lúc quá tải do lượng người dân đến xét nghiệm Covid-19 quá đông

26 tháng Chạp: Bến xe tấp nập người miền Tây về quê, 'dù ít cũng mang tiền về cho mẹ'

15:58:03 28/01/2022
Sáng nay 28.1 (26 tháng Chạp), đông người lỉnh kỉnh hành lý ra bến xe Miền Tây chuẩn bị về quê ăn tết cùng gia đình

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để "tháng Giêng là tháng ăn chơi"

13:48:41 28/01/2022
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, khẩn trương triển khai công việc ngay từ những ngày đầu năm sau Tết và có những việc phải làm ngay, làm tốt, làm hiệu quả ngay trong Tết, tinh thần là không để “tháng Giêng là tháng ăn chơi”

Trường lên lịch phân công học sinh trực Tết, Sở Giáo dục yêu cầu thu hồi

11:52:44 28/01/2022
 Việc nhà trường đưa lịch phân công học sinh phải trực Tết âm lịch để quét sân, tưới cây khiến nhiều phụ huynh bức xúc

Quảng Ninh phục hồi kinh tế, thích ứng với dịch COVID-19

11:15:10 28/01/2022
Năm 2022, tỉnh Quảng Ninh chọn chủ đề năm là Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, quyết tâm thực hiện mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP cả ...

Cần Thơ thông xe kỹ thuật đường tỉnh 922

10:57:41 28/01/2022
Sáng 28/1, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật gói thầu số 01, dự án đường tỉnh 922 đoạn nối từ Quốc lộ 91B đến thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ

Có thể bạn quan tâm

Hé lộ nguyên nhân Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy ly hôn khiến netizen rùng mình ghê tởm

Sao châu á

02:28:26 29/01/2022
Truyền thông Hoa ngữ cuối cùng cũng đã hé lộ lý do dẫn đến việc Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy ly hôn sau 6 năm bên nhau

Honduras có nữ tổng thống đầu tiên

Thế giới

02:03:55 29/01/2022
Ngày 27/1, bà Xiomara Castro đã tuyên thệ nhậm chức, trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Honduras. Như vậy, bà Castro sẽ kế nhiệm ông Juan Orlando Hernandez

Triệu chứng nhiễm Omicron: Dấu hiệu ở tai, mắt, đầu - xuất hiện rồi biến mất

Sức khỏe

01:41:10 29/01/2022
Biến thể Omicron đang lan rộng khắp thế giới và trở thành chủng vi khuẩn thống trị ở nhiều nước

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ân giảm án tử hình cho 4 phạm nhân

Pháp luật

01:38:32 29/01/2022
Thực hiện thẩm quyền của Chủ tịch nước và thể hiện chính sách nhân đạo của Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định về việc ân giảm án tử hình xuống tù chung thân cho 4 phạm nhân

Đồng nghiệp, khán giả viếng thăm nghệ sĩ Thanh Kim Huệ ngày cuối năm

Sao việt

23:47:27 28/01/2022
Sau hơn 1 tháng kể từ khi nghệ sĩ Thanh Điền tiễn đưa bà xã - NSƯT Thanh Kim Huệ về nơi an nghỉ cuối cùng, nỗi đau của ông vẫn thường trực

SỐC: Điểm cắm trại nổi tiếng miền Nam bỗng biến thành "bãi rác" của dân du lịch, xem ảnh mạng với thực tế mà ngỡ ngàng

Netizen

23:15:01 28/01/2022
Được biết, con suối này là địa điểm cắm trại ưa thích của nhiều bạn trẻ ở miền Nam, đặc biệt là khu vực TP.HCM

Lộ tạo hình học sinh của Lee Jong Suk ở hậu trường phim, U40 mà trẻ như trai trung học vậy trời!

Hậu trường phim

23:08:50 28/01/2022
Lee Jong Suk tiếp tục khoác lên mình bộ đồng phục học sinh trong phim mới

Vì sao nhân sâm rừng có giá đắt đỏ? 

Clip hay

23:00:45 28/01/2022
Nhân sâm từ lâu đã được biết đến là loại thảo mộc đắt đỏ với nhiều công dụng trong y học. Trung bình, giá một cây sâm mọc hoang dã có thể đắt gấp nhiều lần so với loại nuôi trồng

Lời khen tặng Tuấn Hải thành cảnh báo với Phan Văn Đức, Tiến Linh, Văn Toàn

Bóng đá việt nam

22:45:38 28/01/2022
Những gì Tuấn Hải thể hiện trên mặt trận tấn công của đội tuyển Việt Nam chính là lời cảnh báo cho nguy cơ mất chỗ đứng của các chân sút như Tiến Linh, Văn Toàn hay Phan Văn Đức