Cán bộ đến từng buôn, thôn để tuyên truyền BHXH tự nguyện ở Đắk Nông

Những tháng cuối năm 2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đắk Nông tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) với các hình thức khác nhau nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân về khám chữa bệnh BHYT và tham gia BHYT hộ gia đình , BHXH tự nguyện .

Ngày 25/11 tại Đắk Nông, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về kết quả thực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)) trong 10 tháng đầu năm, kết quả thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Cán bộ đến từng buôn, thôn để tuyên truyền BHXH tự nguyện ở Đắk Nông - Hình 1

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin ngày 25/11. (Ảnh: ĐT)

Tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên toàn tỉnh đạt 563.472 người

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Khắc Tuấn, Giám đốc BHXH tỉnh Đắk Nông cho biết, tính đến hết tháng 10/2020, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên toàn tỉnh là 563.472 người, đạt 99,5% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 32.096 người; số người tham gia BHXH tự nguyện là 6.752 người; số người tham gia BH thất nghiệp là 26.513 người.

Đáng chú ý, số người tham gia BHYT là 556.720 người, đạt 99.9% kế hoạch, tăng 4.730 người so với tháng trước. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 88,9%.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Đắk Nông, tính đến 31/10/2020, số thu BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHTN, BHYT đạt 889.072 triệu đồng, tăng 16,59% so với cùng kỳ năm trước, đạt 85,4% kế hoạch BHXH Việt Nam giao (kế hoạch BHXH Việt Nam giao tháng 10 đạt 80,5%).

Về tổng số nợ BHXH, BHYT, Bảo hiểm xã hội Đắk Nông cho biết, tính đến thời điểm 31/10/2020 số nợ này là 74.253 triệu đồng, chiếm tỷ lệ nợ 7,13% kế hoạch BHXH Việt Nam giao giảm 29,95% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó nợ BHXH bắt buộc là 53.383 triệu đồng, tăng 0,91% so với cùng kỳ năm trước. Nợ BHYT là 19.185 triệu đồng, giảm 59,35% so với cùng kỳ năm trước.

“Con số nợ ở đây chủ yếu là nợ ngân sách từ các năm trước chuyển sang là 16.485 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 1,58% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao, nợ ngân sách tháng 9 là 8,2 tỷ chiếm 0,7%. Dự kiến số nợ BHXH, BHYT, BHTN đến hết năm 2020 là 38,848 triệu đồng, chiếm 3,73% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao”- ông Nguyễn Khắc Tuấn cho biết.

Số lượt người khám chữa bệnh BHYT đạt 102.129 lượt người

Liên quan đến công tác giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT, ông Nguyễn Khắc Tuấn cho biết, BHXH tỉnh đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết các chế độ BHXH luôn được kịp thời, đảm bảo đúng theo quy trình quy định của ngành. Số người hưởng chế độ BHXH trong tháng 10/2020 là 474 người, giảm 7,5% so với tháng trước, bằng so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế từ đầu năm đến 31/10/2020 là 4.337 lượt người.

Con số nổi bật trong tháng 10/2020 chính là số lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT đạt 102.129 lượt người, tăng 23,6% với tháng trước với số tiền thanh toán BHYT là 27.120 triệu đồng, tăng 17,5% so với tháng trước.

Nguyên nhân số lượt người KCB tăng so với tháng trước được BHXH Đắk Nông lý giải là do tháng 10/2020 dịch bệnh COVID-19 đã được ngăn chặn nên người dân thường xuyên đi KCB BHYT. Tuy nhiên co số này lại giảm so với cùng kỳ năm trước do năm nay tình hình dịch bệnh COVID-19 , thực hiện dãn cách xã hội nên dẫn đến trong 10 tháng năm 2020 một số người bệnh bệnh mắc nhẹ không đi KCB BHYT, còn một số người mắc bệnh mạn tính được cấp thuốc điều trị ngoại trú BHYT.

Truy đóng BHXH, BHTN, BHYT đạt 67 triệu đồng

Chia sẻ về công tác Thanh tra – kiểm tra, ông Nguyễn Khắc Tuấn nêu rõ, trong tháng, BHXH tỉnh Đắk Nông đã tiến hành thanh tra chuyên ngành 06 đơn vị, kiểm tra đơn vị sử dụng lao động 4 đơn vị, kiểm tra đại lý thu, đại diện chi trả 06 đơn vị, kiểm tra cơ sở khám chữa bệnh 01 đơn vị, thanh tra liên ngành 4 đơn vị, thanh tra chuyên ngành đột xuất đơn vị. Lũy kế từ đầu năm thanh tra chuyên ngành 42/59 đơn vị, kiểm tra nội bộ 04/04 đơn vị, kiểm tra đơn vị sử dụng lao động 16/20 đơn vị, kiểm tra cơ sở khám chữa bệnh 04/05 đơn vị, kiểm tra đại lý thu, đại diện chi trả 08/8 đơn vị, thanh tra liên ngành 04/07 đơn vị, thanh tra chuyên ngành đột xuất 10 đơn vị. Tổng thanh tra, kiểm tra 88/103 đơn vị, đạt 85% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Đặc biệt, qua thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị sử dụng lao động bên cạnh những mặt đạt được, đơn vị còn để xảy ra một số sai sót như: Một số đơn vị đăng ký chưa đủ thời gian tham gia BHXH cho lao động; chưa kịp thời điều chỉnh tăng, giảm quỹ lương BHXH khi có phát sinh; chưa chuyển xếp lương cho lao động thừa hành, phục vụ theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và Thông tư số 03/2019/TT-BNV; tham gia BHXH cao hơn hệ số lương phải tham gia BHXH, thu phụ cấp chức vụ không tương ứng với chức danh công việc; một số đơn vị thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, BHTN chưa đúng theo phương thức đóng hàng tháng.

Tổng số tiền đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN là 69 triệu đồng, số tiền truy thu là 17 triệu đồng của 11 lao động, số tiền thoái thu là 05 triệu đồng của 10 lao động; Kiểm tra việc thực hiện, giải quyết các chế độ BHXH ngắn hạn còn sai sót như: đơn vị đề nghị giải quyết chế độ thai sản thấp hơn mức lương bình quân 06 tháng liền kề trước khi sinh con. Số tiền phải hoàn trả cho đối tượng hưởng BHXH là 0,3 triệu đồng.

Thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, số tiền truy đóng BHXH, BHTN, BHYT là 67 triệu đồng, số tiền BHXH, BHTN, BHYT đã hoàn trả là 25 triệu đồng, số tiền nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN đơn vị đã nộp là 132 triệu đồng, số tiền đã thu hồi về quỹ BHXH là 7,5 triệu đồng, số tiền đã hoàn trả đối tượng hưởng BHXH là 7,6 triệu đồng.

Trong tháng, BHXH tỉnh Đắk Nông tổ chức tiếp công dân thường xuyên 07 lượt, 07 người, phát sinh 01 vụ việc mới và có 06 vụ việc cũ đều được lãnh đạo đơn vị và cán bộ tiếp công dân giải quyết tận tình; Phát sinh 01 đơn khiếu nại đang trong thời gian giải quyết, 01 đơn khiếu nại từ kỳ trước chuyển sang đã được giải quyết xong.

Cán bộ đến từng buôn, thôn để tuyên truyền BHXH tự nguyện ở Đắk Nông - Hình 2

Cán bộ BHXH đi tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. (Ảnh: TL)

Cán bộ đến từng buôn, thôn để tuyên truyền BHXH tự nguyện

Tại buổi họp báo, trao đổi những khó khăn của BHXH Đắk Nông, ông Đoàn Khắc Tuấn nêu kiến nghị đối với BHXH Việt Nam về công tác thu. Cụ thể là kiến nghị cho phép BHXH tỉnh được duyệt lãi hàng tháng để chủ động trong công tác báo cáo số liệu cho lãnh đạo đơn vị, Ban Thu & Sổ thẻ và các đơn vị phối hợp ngoài ngành khi có đề nghị.

Thới gian tới, BHXH tỉnh Đắk Nông sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, Chương trình hành động của BHXH tỉnh Đắk Nông về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ; đồng thời chỉ đạo BHXH các huyện căn cứ nhiệm vụ của ngành BHXH, của đơn vị kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Tăng cường các biện pháp thu BHXH, BHYT, BHTN nhằm hoàn thành kế hoạch giao năm 2020; Hướng dẫn nghiệp vụ công tác thu cho chuyên quản thu BHXH các huyện; Đôn đốc các đơn vị nộp BHXH, BHYT, BHTN còn nợ đọng và phát sinh trong năm, hạn chế nợ xuống mức cho phép của BHXH Việt Nam.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác truyền thông BHXH, BHYT với các hình thức khác nhau nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân về KCB BHYT và tham gia BHYT hộ gia đình , BHXH tự nguyện; Tiếp tục phối hợp với Bưu điện các cấp đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT với nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau nhằm mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Đáng chú ý, những cán bộ làm công tác tuyên truyền BHXH, BHYT đầy nhiệt huyết đã đến nhà người dân vào ban tối ở các thôn, buôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện…

Đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành, tăng cường thanh tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH , BHYT, nhất là các đơn vị nợ đọng kéo dài; kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý các vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT…

Tại cuộc họp báo, đại diện Trung tâm Truyền thông BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh và các đơn vị thường xuyên phối hợp với BHXH như Ban Tuyên giáo, Bưu điện, Hội Nông dân, Hội phụ nữ tỉnh Đắk Nông …đã chia sẻ về công tác phối hợp cũng như giải đáp những thắc mắc mà đại biểu nêu ra tại cuộc họp.

Triển khai ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số

Chiều 16-11, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Lễ công bố ứng dụng "VssID - Bảo hiểm xã hội số" trên nền tảng thiết bị di động đến gần 700 điểm cầu trong cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố. Tại điểm cầu Đồng Nai, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo tham dự.

Triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số - Hình 1

Các đại biểu dự Lễ công bố tại điểm cầu Đồng Nai

VssID- Bảo hiểm xã hội số là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái chuyển đổi số phục vụ người dân của ngành BHXH Việt Nam, được cung cấp trên 2 kho ứng dụng App Store (hệ điều hành IOS) và Google Play (hệ điều hành Android). Ứng dụng VssID hiện cung cấp các tiện ích, thông tin thiết yếu như: theo dõi quá trình tham gia, lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; tra cứu các thông tin: mã số BHXH, cơ quan BHXH, cơ sở khám chữa bệnh BHYT và các điểm thu, đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Sử dụng ứng dụng VssID, người dùng còn có thể thực hiện vai trò giám sát nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động của người sử dụng lao động, góp phần công khai, minh bạch thông tin và hạn chế tình trạng nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của các đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời, là kênh truyền thông trực tiếp đến người sử dụng, cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về chính sách BHXH, BHYT, BHTN để người sử dụng thấy được giá trị nhân văn của các chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính phục vụ người dân của ngành BHXH Việt Nam thời gian qua. Riêng Ứng dụng VssID là bước tiến mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam, góp phần thực hiện những nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Qua đó thực hiện chiến lược số quốc gia, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử.

Thủ tướng nhấn mạnh, hiện nay đã có hơn 60% người dân Việt Nam có điện thoại thông minh. Do đó, BHXH Việt Nam cần nhân rộng hơn nữa mô hình này cũng như tiếp tục nghiên cứu có thêm nhiều ứng dụng thiết thực hơn nữa để phổ biến cho người dân được biết và sử dụng. Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cần tiếp tục tích hợp các dịch vụ công trực tuyến; phối hợp với Bộ Y tế nghiên cứu triển khai thẻ BHYT trên ứng dụng. Đồng thời, đảm bảo an toàn, an ninh mạng, bảo mật thông tin cho người sử dụng khi tham gia ứng dụng; phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tích cực tham gia BHXH, BHYT, BHTN... đạt mục tiêu đến cuối năm 2020 sẽ có 91% người dân trong cả nước tham gia BHYT.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Xác định danh tính hot TikToker tử vong khi trèo lên mái nhà để quay video ở Sa Pa01:36Paing Takhon - Chàng người mẫu Myanmar "gây bão" mạng xã hội với loạt ảnh nhà sư siêu đẹp trai05:37Thẩm Thúy Hằng - Minh tinh được trả cả cân vàng và bi kịch của một đời hồng nhan08:42Cảnh sát đột kích cơ sở ngâm hóa chất công nghiệp để ốc bươu tăng kí01:17Oiran - Kỹ nữ cao cấp Nhật Bản | Nhan sắc lộng lẫy, thu nhập khủng và những bí mật ít người biết06:48Cảnh sát vũ trang bảo vệ sân bay Tân Sơn Nhất01:33Kim Vui: người phụ nữ hấp dẫn nhất của Sài Gòn thập niên 60-7006:49Cả xóm mua si-li-côn ngoài chợ về tự truyền, trào chỗ nào dán keo 502 chỗ đó07:38Thu hồi xe cũ nát gây ô nhiễm môi trường | Người dân phản đối?03:2247 năm ngày Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa: Kẻ xâm lược nguỵ tạo ký ức như thế nào?01:42Kho vải rực đỏ, nhà xưởng đổ sập, gần trăm cảnh sát căng mình chống cháy00:11Chiều 17/1, Việt Nam không ghi nhận ca COVID-19 mới01:56Bé gái 8 tuổi tử vong vì bắt chước phim "Chú gấu Boonie" | Phim hoạt hình nào là tốt cho con trẻ?03:57Mời công an tập huấn sinh viên tránh đa cấp trá hình10:08Trà xanh | Thức uống thần kỳ nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng08:01Chiều 23/1, Việt Nam không có ca COVID-19 mới13:22Vườn rau sạch của học sinh bán trú01:58Một năm chống dịch Covid-19, Việt Nam được gì?04:15BẪY đổi tiền lẻ kiếm lời dịp Tết 2021 có thể bị phạt nặng đến 80 triệu đồng06:26Chiều 27/1, Việt Nam không có ca COVID-19 mới02:36

Tiêu điểm

Đúng "phút 89" nhà trai đành bất lực quay về, không thể vào Quảng Ninh đón dâu do dịch Covid-19
14:50:05 28/01/2021
Phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi ở 21 tỉnh, thành sẽ được thưởng
16:59:58 27/01/2021
Người dân hài lòng điều gì nhất ở metro Nhổn - ga Hà Nội?
05:33:57 27/01/2021
Long An: Nhiều nông dân phá bỏ vườn thanh long do thua lỗ
21:59:59 26/01/2021
Vũng Tàu: Phát hiện 2 con cá sấu bơi trong hồ nước ngay khu dân cư?
17:12:43 27/01/2021
Học sinh lớp 9 ở TP.HCM té từ lầu 3 xuống đất
22:22:32 27/01/2021
Cô giáo cho cả lớp 'lêu lêu' bé mầm non
22:44:22 27/01/2021
Chưa có phương án bắt cá sấu ở hồ nước Vũng Tàu
22:36:01 27/01/2021
Xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ nhân viên sân bay Cần Thơ
14:35:14 28/01/2021
TPHCM: Xe buýt phục vụ không nghỉ tết
09:43:06 27/01/2021

Thông tin đang nóng

TP.HCM: Cách ly toàn bộ lầu 5 toà nhà Hoàng Anh Safomec Quận 10
15:48:33 28/01/2021
24 người Hà Nội đã tiếp xúc cô gái dương tính ở Nhật
13:54:54 28/01/2021
Sao TVB làm nhân viên dọn toilet vì hết thời
16:17:19 28/01/2021
Việt Nam thêm 91 ca mắc mới COVID-19
18:19:40 28/01/2021
Ca sĩ từng công khai “ngủ với Đàm Vĩnh Hưng” gây phẫn nộ khi phát ngôn kì thị miền Bắc, phát hiện 82 ca Covid-19
16:07:14 28/01/2021
Hết vòng tay đôi, Sơn Tùng - Hải Tú còn có cả dây chuyền cặp
15:20:59 28/01/2021
Thêm 11 người ở Hải Dương xét nghiệm nhanh dương tính với SARS-CoV-2
18:58:24 28/01/2021
Tròn 49 ngày Chí Tài qua đời, em trai ruột và vợ cũ Bằng Kiều đến thăm mộ: 'Hôm sau chúng em đến thăm anh nhé'
14:39:22 28/01/2021
Mẹ chồng chê "giò Tết bó không chặt, ăn như đồ vứt đi", chị dâu chỉ thẳng tay lên bàn thờ rồi nói 1 điều khiến bà nghẹn đắng
14:26:05 28/01/2021
Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh thêm 14 ca mắc Covid-19
19:22:26 28/01/2021

Tin mới nhất

Tạm dừng các tuyến xe khách Hà Nội đi Quảng Ninh

19:38:59 28/01/2021
Chiều nay (28/1) Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội phát đi văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động các tuyến vận tải hành khách từ Hà Nội đi Quảng Ninh sau khi địa phương này phát hiện nhiều người nhiễm COVID-19.

Người từ Hải Dương, Quảng Ninh vào Hải Phòng phải đi cách ly

19:31:11 28/01/2021
Chiều 28/1, UBND TP Hải Phòng quyết định lập chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra vào thành phố bằng đường bộ sau khi xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 tại Hải Dương và Quảng Ninh. Cụ thể, từ 18h00 ngày ...

Hải Dương thành lập bệnh viện hơn 200 giường điều trị COVID-19

18:23:22 28/01/2021
Xác định đợt bùng phát dịch lần này tại Hải Dương có thể diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chỉ đạo: “Trợ giúp và phối hợp chặt chẽ với Hải Dương và Quảng Ninh khống chế dịch nhanh chóng và hiệu quả là trách nhiệm c...

Hải Phòng khẩn cấp dừng các dịch vụ không thiết yếu, tái lập chốt kiểm soát

18:05:14 28/01/2021
Chiều 28-1, UBND TP Hải Phòng tổ chức họp khẩn, quyết định tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu nhằm tránh tập trung đông ngườ, tái lập các chốt kiểm soát liên ngành tại cửa ngõ ra vào cũng như tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

TP.HCM: 6 trường hợp F1 của BN1553 có kết quả xét nghiệm âm tính

17:57:21 28/01/2021
TP.HCM xác định được 7 trường hợp F1 của BN1553 ở Quảng Ninh, trong đó 6 trường hợp cho kết quả âm tính, 1 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Đà Nẵng dừng tháo dỡ bệnh viện dã chiến

17:55:01 28/01/2021
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Đà Nẵng quyết định tạm dừng việc tháo dỡ bệnh viện dã chiến Tiên Sơn.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội 21 ngày toàn bộ TP Chí Linh

17:40:41 28/01/2021
Thủ tướng ra chỉ thị yêu cầu TP Chí Linh (Hải Dương) thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ thành phố, trong thời gian 21 ngày kể từ 12h00 ngày 28/1/2021.

TP.HCM yêu cầu người dân đeo khẩu trang nơi công cộng, xử phạt ai vi phạm

17:14:26 28/01/2021
UBND TP.HCM cũng yêu cầu hạn chế tập trung đông người, hạn chế tổ chức các lễ hội; các sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch.

Đón người liên quan tới bệnh nhân Covid-19 ở Quảng Ninh tới khu cách ly

17:02:36 28/01/2021
Hôm nay (28/1), ngành y tế Quảng Ninh đã điều xe tới khu dân cư nơi bệnh nhân 1553 sinh sống để đưa những người tiếp xúc tới khu cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm 2 người ở Bắc Giang là F1 với ca bệnh ở Hải Dương

15:31:03 28/01/2021
Theo Sở Y tế Bắc Giang, 2 người ở huyện Lục Nam tiếp xúc gần với ca mắc COVID-19 tại Hải Dương được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Bắc Ninh khuyến cáo người dân không đi Hải Dương, Quảng Ninh phòng COVID-19

14:41:55 28/01/2021
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân không di chuyển đến tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh để phòng dịch COVID-19.

Thủ tướng: Không di chuyển người từ Hải Dương, Quảng Ninh ra ngoại tỉnh

14:34:26 28/01/2021
Không di chuyển người từ Hải Dương, Quảng Ninh ra ngoại tỉnh; tiếp tục sàng lọc, tìm nguồn gốc, nguyên nhân và gốc của ổ dịch- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tại phiên họp khẩn chống dịch Covid -19 sáng nay (28/1).

12 năm vắng bóng, phà Rạch Miễu hoạt động trở lại 'chia lửa' với cầu đang quá tải

13:07:32 28/01/2021
Sau 12 năm vắng bóng, phà Rạch Miễu đã tái xuất để giải cứu kẹt xe cho cầu Rạch Miễu dịp Tết Nguyên đán 2021.

Nếu buộc giáo viên ngày lên trường 8 tiếng sẽ chỉ sinh ra thợ dạy

13:06:44 28/01/2021
Tập trung giáo viên lên trường quản lý 8 giờ/ngày chẳng khác nào kiểu đánh kẻng ghi tên thời bao cấp mấy chục năm về trước.

Sẽ đầu tư, sửa chữa quốc lộ 80 và quốc lộ 30 qua Đồng Tháp

12:52:10 28/01/2021
Theo Bộ GTVT, trong năm nay tuyến quốc lộ 80 qua địa phận tỉnh Đồng Tháp tiếp tục được bố trí vốn để sửa chữa.

Nhân viên y tế trực tết sẽ mở máy điện thoại 24/24 để kịp thời ứng phó dịch COVID-19

12:45:07 28/01/2021
Trong bối cảnh dịch COVID-19 có chiều hướng diễn biến phức tạp như hiện nay, ngoài yêu cầu nghiêm túc trực Tết, các nhân viên y tế phải tuân thủ các quy định như mở máy điện thoại 24/24, không được đi ra khỏi thành phố.

Kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn của Đảng

12:41:50 28/01/2021
Trong những ngày này, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng trong nhiệm kỳ mới, góp phần phát triển đấ...

Hải Dương tạm dừng lễ hội, các hoạt động tập trung đông người phòng COVID-19

12:35:34 28/01/2021
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch ở mức cao nhất, tạm dừng lễ hội, các hoạt động tập trung đông người.

Không phải thầy cô nào cũng "đi sếp" dịp Tết

12:35:23 28/01/2021
 Những người không được ban giám hiệu ưu ái, không có cơ hội dạy thêm, thăng tiến mà họ đã yên ổn công việc thì ít khi đến tặng quà, chúc Tết lãnh đạo của mình.

Cô giáo Phú Thọ nuôi học sinh đoạt giải Olympic nhận bằng khen của Bộ trưởng Nhạ

12:27:21 28/01/2021
Bộ trưởng Bộ Giáo dục quyết định tặng bằng khen cho cô giáo Vũ Thị Hạnh, Tổ trưởng tổ chuyên môn Sinh học Trường Trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ.

Tạm dừng các hoạt động vận tải khách đường bộ, đường thủy tại Quảng Ninh

12:24:36 28/01/2021
Trước diễn biến mới nhất về tình hình dịch bệnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh đã có thông báo tạm dừng hoạt động vận tải khách đường bộ, đường thủy trên địa bàn tỉnh.

Giao thông nông thôn - 'cú hích' cho các xã miền núi

12:16:11 28/01/2021
Tại huyện miền núi Sông Hinh, với phương châm lấy sức dân lo cho dân, cả hệ thống chính trị của huyện đã đồng lòng vào cuộc thực hiện chương trình bê tông giao thông nông thôn các xã miền núi. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sông Hinh ôn...

Đào cổ thụ trăm tuổi có 9 nhánh ngã giá hơn 120 triệu không bán

11:33:53 28/01/2021
Cây đào cổ thụ hơn 100 tuổi được mua từ huyện miền núi về trồng tại TP Vinh (Nghệ An). Có người trả giá hơn 120 triệu đồng nhưng chủ nhân không bán.

Không khí lạnh tăng cường đang ảnh hưởng đến miền Bắc

10:55:48 28/01/2021
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 28-1, khu vực Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C.

Thầy hiệu trưởng 46 lần hiến máu

10:35:26 28/01/2021
 Ông Phạm Xuân Dương, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng Hải nêu cao tinh thần hiến máu cứu người khi đã có 46 lần hiến máu.

Ca ngợi vai trò lãnh đạo của Đảng trong thành công chung của Việt Nam

10:09:28 28/01/2021
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam đã đạt được nhiều thành công trên chặng đường 35 năm đổi mới. Mỗi kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng là một sự kiện có tầm quan trọng và ý nghĩa lịch sử đặc biệt, trong đó đánh giá kết qu...

Quảng Ninh cho toàn bộ học sinh nghỉ học phòng Covid-19

10:00:40 28/01/2021
UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định cho học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh nghỉ học từ hôm nay đến hết tuần để phòng dịch Covid-19.

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

09:36:14 28/01/2021
Hiện nay, toàn tỉnh có 325.219 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó 3.125 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 15.822 trẻ em có nguy cơ cao rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Bởi vậy, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em (BVCSTE) luôn được các cấp, các ngành qu...

Có thể bạn quan tâm

Tủ lạnh diệu kì của bà ngoại: Món nào cũng có, chỉ bà biết nó ở đâu

Netizen

19:40:28 28/01/2021
Chiếc tủ lạnh thần kì như có mọi thứ trên đời của bà ngoại đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi của cộng đồng mạng trong ngày hôm nay.

Bắt trọn khoảnh khắc Đỗ Thị Hà bẽn lẽn cười tít mắt, Vĩnh Thuỵ nhìn nàng hậu say đắm trong lần đầu gặp mặt

Sao việt

19:39:53 28/01/2021
Nếu Hoa hậu Đỗ Thị Hà và siêu mẫu Vĩnh Thuỵ hẹn hò thì showbiz Việt chắc hẳn sẽ trở thành cặp đôi đẹp nhất nhì Vbiz.

"Mùa xuân cho em" đến với HS Nậm Mười, Yên Bái

Học hành

19:37:47 28/01/2021
Trường Tiểu học Giang Biên (Long Biên, Hà Nội) vừa phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức chương trình Mùa xuân cho em; thăm và tặng quà trường PTDTBT Tiểu học Nậm Mười (Văn Chấn, Yên Bái).

Hệ thống giáo dục trực tuyến VioEdu hợp tác rapper nhí Piggy 

Thế giới số

19:35:01 28/01/2021
Hệ thống giáo dục trực tuyến VioEdu (được phát triển bởi Tập đoàn FPT) đã hợp tác cùng rapper nhí Piggy (Lê Nam Anh) phát hành bài hát Học VioEdu, lấy cảm hứng từ bài rap Đi học thêm từng tạo cơn sốt trên mạng xã hội.

150 triệu mảnh ghép và 3 năm làm việc miệt mài, đây là bộ Lego lớn nhất trong lịch sử

Game offline

19:32:05 28/01/2021
Từ 150 triệu mảnh ghép bé nhỏ, qua bàn tay của những nhà thiết kế, chúng ta đã được một tác phẩm Lego để đời.

Emily Ratajkowski "ôm" bụng bầu đi chơi ở New York

Sao âu mỹ

19:31:49 28/01/2021
Emily Ratajkowski mặc đồ ấm áp, ôm bụng bầu ngày một lớn ra phố dạo chơi ở New York ngày 27/1 vừa qua, theo giờ địa phương.

Honda Rebel 500 2021 ra mắt tại Việt Nam, giá không đổi

Xe máy

19:23:21 28/01/2021
Honda Rebel 500 2021 vừa được giới thiệu ở thị trường Việt Nam với giá niêm yết vẫn giữ nguyên ở mức 180 triệu đồng như đời cũ.

Chủng virus tại Việt Nam khả năng lây mạnh hơn tính toán của thế giới

Sự kiện nóng

19:20:04 28/01/2021
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu mọi hành khách đi từ sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) và Chí Linh (Hải Dương) về địa phương khác từ 15/1 đến nay, bắt buộc phải liên hệ cơ quan y tế để được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm và cách ly...

Canh tôm đậu phụ đậm đà, bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho cả gia đình

Ẩm thực

19:18:55 28/01/2021
Canh tôm đậu phụ là món canh thơm ngon, đậm đà giúp bổ sung đầy đủ nước và dưỡng chất. Không những thế, đây là món canh đơn giản, dễ làm lại ít béo, thích hợp với tất cả mọi người.

Nữ kế toán nổi lòng tham chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của chủ nhiệm hợp tác xã

Pháp luật

19:15:21 28/01/2021
Được chủ nhiệm hợp tác xã giao 116 tỷ đồng để lập sổ tiết kiệm, nữ kế toán Trần Thị Phương nổi lòng tham dùng thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.

Sự giàu sang ập đến bất thình lình đúng 2 tháng tới, 3 con giáp thành đại gia chỉ sau một đêm

Trắc nghiệm

19:11:02 28/01/2021
Dưới đây là những con giáp may mắn sự giàu sang ập đến bất thình lình khiến bạn không kịp trở tay, có thể trở thành đại gia chỉ sau một đêm đúng 2 tháng tới.

Real Madrid tranh Eric Garcia với Barca

Bóng đá thế giới

19:10:44 28/01/2021
Real Madrid đang đặt vấn đề ký hợp đồng dạng tự do với Eric Garcia, trung vệ mà Barcelona theo đuổi trong nhiều tháng qua.

4 sự thật giật mình về đàn ông, dù yêu mấy bạn cũng chưa chắc đã biết hết!

Tình yêu

19:06:49 28/01/2021
Dưới đây là những bí mật của đàn ông, phụ nữ dù yêu lâu đến mấy cũng chưa chắc đã phát hiện, càng đọc càng giật mình.

Kiatisak tìm ra thêm yếu huyệt của HA Gia Lai

Bóng đá việt nam

19:02:54 28/01/2021
Sau hai trận đấu , Zico Thái đã dần tìm ra những điểm còn hạn chế của học trò và dần tìm cách khắc phục cho cuộc chơi đường dài V-League khắc nghiệt.

'Gái già lắm chiêu V' quyết định hủy chiếu Premiere tại Hà Nội sau tin tức dịch Covid bùng phát

Hậu trường phim

19:00:34 28/01/2021
Trước tình hình căng thẳng của dịch Covid-19 bùng phát tại các tỉnh thành miền Bắc, ekip Gái già lắm chiêu V đã đưa ra thông báo hủy chiếu Premiere tại Hà Nội để đảm bảo an toàn cho diễn viên và khán giả.