Cán bộ, công chức Hà Nội chỉ đến trụ sở làm việc khi thực sự cần thiết

UBND TP Hà Nội đề nghị cán bộ công chức , người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, chỉ những trường hợp thực sự cần thiết mới đến trụ sở làm việc.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố.

Văn bản nêu rõ: Chủ tịch UBND TP yêu cầu Thủ trưởng, Giám đốc các sở, ban, ngành; các tổ chức chính trị – xã hội thuộc thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và Chủ tịch, Tổng Giám đốc các Tổng công ty, doanh nghiệp trực thuộc thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm; yêu cầu tất cả cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị (bao gồm các đơn vị trực thuộc) chấp hành việc giãn cách xã hội và quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 17 gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Video đang HOT

Cán bộ, công chức Hà Nội chỉ đến trụ sở làm việc khi thực sự cần thiết - Hình 1

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ra đường trong thời gian giãn cách xã hội phải có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị. (Ảnh minh họa)

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị xây dựng và phê duyệt phương án làm việc của cơ quan, đơn vị bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch theo đúng Chỉ thị số 17: Bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, chỉ những trường hợp thực sự cần thiết (trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hành hoá dịch vụ thiết yếu , xử lý tài liệu mật , thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch; công việc cần thiết khác theo yêu cầu của người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị) mới đến làm việc trực tiếp tại công sở.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về việc cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch. Đồng thời, phê duyệt danh sách và cấp giấy đi đường cho những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội theo đúng Chỉ thị số 17 và chỉ đạo của UBND thành phố.

Phát huy vai trò của các tổ chức cung ứng dịch vụ xã hội không vì lợi nhuận

Dịch vụ xã hội là những dịch vụ đáp ứng các nhu cầu cộng đồng và cá nhân nhằm phát triển xã hội, có vai trò đảm bảo phúc lợi và công bằng xã hội, đề cao giá trị đạo lý, nhân văn, vì con người, là hoạt động mang bản chất kinh tế - xã hội.

Phát huy vai trò của các tổ chức cung ứng dịch vụ xã hội không vì lợi nhuận - Hình 1

Việc mở rộng sự tham gia của các lực lượng xã hội khác cùng Nhà nước thực hiện cung ứng dịch vụ xã hội sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Khi nói đến hoạt động cung ứng dịch vụ xã hội, thường nhắc đến vai trò của nhà nước mà đại diện cung cấp là các chủ thể thuộc khu vực công. Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu quan tâm nhiều đến vấn đề các tổ chức không vì lợi nhuận bởi chúng có vai trò quan trọng trong việc cung ứng các dịch vụ xã hội.

Khái quát về các tổ chức cung ứng dịch vụ xã hội không vì lợi nhuận

Hiện nay, trên thế giới, có nhiều thuật ngữ dùng để chỉ "các tổ chức cung ứng dịch vụ xã hội không vì lợi nhuận" như: "các tổ chức tự nguyện", "các tổ chức không vì lợi nhuận", "các tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ".

Về cơ bản, các tổ chức cung ứng dịch vụ xã hội không vì lợi nhuận là hệ thống các tổ chức xã hội của công dân được gắn kết với nhau bởi các nhu cầu, lợi ích, giá trị chung để thực hiện những hoạt động khác nhau nhằm phối hợp hoạt động cùng với nhà nước, bổ sung những khiếm khuyết cho nhà nước, đảm bảo sự phát triển cân bằng và bền vững của xã hội.

Dịch vụ xã hội tùy theo tính chất thuần công, không thuần công hay tư của từng loại hình dịch vụ, bao gồm các lĩnh vực: Giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ, văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao và các hoạt động trợ giúp xã hội khác.

Các tổ chức cung ứng dịch vụ xã hội không vì lợi nhuận có một số đặc điểm chính như sau: Hoạt động độc lập hoặc độc lập tương đối với chính quyền; Có mục đích hoạt động chính là đạt được các mục tiêu xã hội (như cải thiện phúc lợi công, môi trường hoặc sự thịnh vượng về kinh tế hơn là phân chia lợi nhuận; Được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện; Có tính tự quản, tự chủ tương đối về tài chính; Tuân thủ theo pháp luật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động của mình; Tái đầu tư các giá trị thặng dư phát sinh trong quá trình theo đuổi mục tiêu.

Sự tham gia của các tổ chức không vì lợi nhuận trong hoạt động cung ứng dịch vụ xã hội

Những thập kỷ qua đã chứng kiến việc Nhà nước trực tiếp tiến hành nhiều hoạt động, trong đó có hoạt động cung ứng dịch vụ xã hội. Các hoạt động cung ứng này có thể chuyển giao ở mức độ nhất định cho khu vực tư nhân và các tổ chức không vì lợi nhuận đảm nhiệm.

Việc mở rộng sự tham gia của các lực lượng xã hội khác cùng Nhà nước thực hiện cung ứng dịch vụ xã hội sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, phá vỡ sự bất bình đẳng, phi thị trường do độc quyền gây ra trong lĩnh vực này, giúp huy động được các nguồn lực xã hội và phát huy vai trò của các đối tác xã hội trong quản lý xã hội.

Ở các nước phát triển và đang phát triển, nhiều tổ chức xã hội hoạt động song song với những cơ quan cung ứng dịch vụ xã hội của Nhà nước. Ở Vương quốc Anh, trong chương trình cải cách hoạt động cung ứng dịch vụ xã hội, Chính phủ đã dành sự quan tâm lớn đến các tổ chức cung ứng dịch vụ xã hội không vì lợi nhuận qua các quan hệ hợp đồng cung ứng dịch vụ xã hội của Nhà nước dành cho các tổ chức này. Trên thực tế, các tổ chức cung ứng dịch vụ xã hội không vì lợi nhuận ở Vương quốc Anh đã thể hiện được ưu điểm của mình, thậm chí vượt khu vực công và khu vực tư nhân trên một số lĩnh vực cung ứng dịch vụ xã hội.

Nhiều quốc gia ngày càng tin tưởng vào các tổ chức không vì lợi nhuận để cung ứng dịch vụ xã hội như: Dịch vụ giáo dục, dịch vụ y tế, dịch vụ an sinh xã hội... Ở Italia, số lượng các tổ chức cung ứng dịch vụ xã hội không vì lợi nhuận đang tăng lên nhanh khoảng 283% trong hơn 10 năm qua. Theo các số liệu thống kê mới đây, ở Italia có hơn 343.000 tổ chức không vì lợi nhuận sử dụng hơn 800.000 nhân viên và 5 triệu tình nguyện viên, trong đó hơn 800.000 người được trả lương.

Từ những năm 1980, các tổ chức không vì lợi nhuận ở Italia dần khẳng định vai trò của mình trong lĩnh vực y tế, giáo dục và hệ thống các dịch vụ xã hội (8,7% tổng số dịch vụ); trong lĩnh vực thể dục thể thao và văn hóa cung cấp lượng dịch vụ áp đảo (63,4% tổng số dịch vụ). Tuy nhiên, khu vực tư nhân vẫn chiếm thị phần lớn nhất với 80% dịch vụ được cung cấp.

Hiện nay, ở Australia có khoảng 700.000 tổ chức phi lợi nhuận với khoảng hơn 5,5 triệu tình nguyện viên (Ủy ban Năng suất, Đóng góp của Khu vực Phi lợi nhuận (2018). Tuy chưa có đánh giá chính thức về vai trò trong cung ứng các loại hình dịch vụ xã hội, nhưng những tổ chức này đã và đang tham gia vào nhiều lĩnh vực như: Các dịch vụ phúc lợi và cộng đồng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ giáo dục, bảo vệ môi trường, thể thao, nghệ thuật, tôn giáo, cứu trợ quốc tế... Trên thực tế, các tổ chức phi lợi nhuận ở Australia nhận được những hỗ trợ tài chính chủ yếu từ Nhà nước. Chính phủ Australia đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao năng lực của các tổ chức phi lợi nhuận trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ xã hội thông qua hỗ trợ về tài chính, chuyên gia, kiến thức và nguồn lực.

Cải cách dịch vụ xã hội ở Nhật Bản diễn ra khá muộn so với các nước khác trên thế giới. Sự thay đổi chỉ thực sự bắt đầu từ sau Chương trình cải cách của Thủ tướng Hashimoto (giai đoạn 1996-1998) và Thủ tướng Koizumi (giai đoạn 2001-2006). Tháng 5/2006, Luật Cải cách dịch vụ xã hội đã chính thức được ban hành, trong đó nhìn nhận các tổ chức cung ứng dịch vụ xã hội không vì lợi nhuận là một khu vực đầy tiềm năng trong hoạt động cung ứng các dịch vụ công ích cho xã hội.

Theo Văn phòng Nội các Nhật Bản NPO năm 2018, Nhật Bản có 386.207 tổ chức phi lợi nhuận hoạt động cung cấp các dịch vụ xã hội. Cũng theo NPO, trung bình một tổ chức phi lợi nhuận ở Nhật Bản có khoảng mười tình nguyện viên hàng năm tham gia vào các hoạt động của họ. Mặt khác, khoảng 21,1% tổ chức không có bất kỳ tình nguyện viên nào trong các hoạt động của họ. Các tổ chức phi lợi nhuận ở Nhật Bản được giám sát bởi các bộ tương ứng trong việc cung cấp các dịch vụ công.

Ở Việt Nam, trước đây các loại hình dịch vụ xã hội đều do cơ quan nhà nước cung cấp. Tuy nhiên, kể từ khi đổi mới đến nay, Nhà nước đã và đang thực hiện chuyển giao một số loại dịch vụ xã hội cho các khu vực ngoài nhà nước cung ứng và phân phối. Chủ trương xã hội hóa một số lĩnh vực như y tế, giáo dục, văn hóa... là một sự chuyển biến rõ ràng về nhận thức và hành động. Đẩy mạnh đổi mới tổ chức, cơ chế hoạt động của các đơn vị cung ứng dịch vụ xã hội phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các đơn vị này có quyền chủ động và được khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để tham gia thị trường, cung cấp ngày càng nhiều và tốt hơn dịch vụ xã hội cho người dân, nhất là dịch vụ y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ.

Ở Việt Nam, trước đây các loại hình dịch vụ xã hội đều do cơ quan nhà nước cung cấp. Tuy nhiên, kể từ sau đổi mới, Nhà nước đã và đang thực hiện chuyển giao một số loại dịch vụ xã hội cho các khu vực ngoài nhà nước cung ứng và phân phối. Chủ trương xã hội hóa một số lĩnh vực như y tế, giáo dục, văn hóa... là một sự chuyển biến rõ ràng về nhận thức và hành động của Đảng và Nhà nước ta.

Các tổ chức cung ứng dịch vụ xã hội không vì lợi nhuận ở Việt Nam trong những năm qua phát triển rất mạnh và đa dạng, bao gồm các tổ chức, đoàn thể quần chúng chính thức (còn gọi là các tổ chức chính trị - xã hội với khoảng 31 triệu thành viên, bao gồm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân); các hiệp hội (với khoảng 320 hiệp hội hoạt động ở cấp quốc gia và 2.150 hiệp hội ở các tỉnh); các tổ chức phi chính phủ (với hơn 900 tổ chức phi chính phủ quốc tế và hơn 500 tổ chức phi chính phủ trong nước); các cơ sở hoặc tổ chức dựa trên cơ sở cộng đồng. Những tổ chức này hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau như: Y tế, giáo dục, giải trí, dịch vụ xã hội, xoá đói giảm nghèo, nâng cao năng lực cộng đồng, bảo vệ môi trường, trợ giúp pháp lý...

Phát huy vai trò của các tổ chức cung ứng dịch vụ xã hội không vì lợi nhuận

Vai trò của các tổ chức tổ chức cung ứng dịch vụ xã hội không vì lợi nhuận đang ngày càng được quan tâm bởi một số lý do sau:

Thứ nhất, các tổ chức không vì lợi nhuận luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm trong hoạt động cung ứng dịch vụ xã hội. Thế mạnh của các tổ chức cung ứng dịch vụ xã hội không vì lợi nhuận là sự tập trung mạnh mẽ vào những nhu cầu của người dân, đây chính là bản chất và là mục tiêu của các tổ chức cung ứng dịch vụ xã hội không vì lợi nhuận.

Thứ hai, khả năng tạo dựng lòng tin đối với người dân, đó chính là cầu nối giữa nhà nước và người dân trong cung ứng dịch vụ xã hội. Với mục tiêu phi lợi nhuận và hướng tới cung cấp các dịch vụ xã hội trên cơ sở vì lợi ích cộng đồng, các tổ chức không vì lợi nhuận dễ dàng có được tình cảm và sự tin tưởng của người dân. Người dân được trợ giúp và cung cấp dịch vụ miễn phí hoặc mức phí thấp và tiếp cận các dịch vụ một cách thuận lợi.

Thứ ba, kiến thức và sự am tường chuyên môn của các tổ chức không vì lợi nhuận đáp ứng những nhu cầu cá nhân phức tạp và giải quyết các vấn đề xã hội khó khăn. Các tổ chức như các hội nghề nghiệp, hội khoa học là nơi tập trung đông đảo đội ngũ chuyên gia đầu ngành, những nhà khoa học lâu năm có trình độ, kinh nghiêm thực tiễn. Các tổ chức này góp phần tích cực trong việc phát huy sức mạnh của cá nhân, của cả cộng đồng xã hội để tăng thêm nguồn lực đáp ứng yêu cầu của người dân về các dịch vụ xã hội. Ví dụ, ở Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật là tổ chức chính trị - xã hội tự nguyện của giới trí thức Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Các tổ chức không vì lợi nhuận là một khu vực nhiều tiềm năng trong cung ứng dịch vụ xã hội, đặc biệt là các dịch vụ công ích, phi lợi nhuận, dịch vụ sự nghiệp công. Tuy nhiên, đến nay, tiềm năng đó vẫn chưa được khai thác và tận dụng một cách hợp lý, dẫn tới lãng phí các nguồn lực trong xã hội, hạn chế quyền và nhu cầu thụ hưởng, tiếp cận các dịch vụ xã hội của người dân. Bên cạnh việc cung ứng dịch vụ xã hội của nhà nước, cần có sự trợ giúp của các tổ chức không vì lợi nhuận và khu vực tư. Vai trò của các tổ chức cung ứng dịch vụ xã hội không vì lợi nhuận là không thể phủ nhận. Do đó, Nhà nước nên có những hỗ trợ, đặc biệt về mặt pháp lý và chính sách để phát huy sức mạnh và tăng cường hiệu quả của các tổ chức này trong cung ứng các dịch vụ xã hội cho nhân dân như sau:

- Không nên có sự phân biệt giữa tổ chức công và các tổ chức không vì lợi nhuận khi cùng cung ứng một loại dịch vụ xã hội, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và y tế; Cần đối xử bình đẳng bằng cách tạo lập môi trường pháp lý minh bạch, đồng bộ và nhất quán cho tất cả các tổ chức tham gia cung ứng dịch vụ xã hội; Nên tách các đơn vị sự nghiệp công ra khỏi hành chính, các đơn vị này sau khi tách ra phải hoạt động theo quy định của pháp luật, với các cơ chế chính sách, những tiêu chuẩn định mức, dịch vụ do Nhà nước ban hành.

- Hoàn thiện cơ chế tài chính đối với các tổ chức không vì lợi nhuận lợi nhuận cung ứng dịch vụ xã hội, đảm bảo hoạt động của các đơn vị này công khai, minh bạch, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, nhà hảo tâm trong xã hội, đáp ứng được mục tiêu của các tổ chức này khi thành lập là hoạt động vì cộng đồng, xã hội, không vì lợi nhuận. Hoạt động của tất cả các tổ chức nào nếu đã đăng ký là phi lợi nhuận thì phải được công khai, kiểm toán định kỳ. Chênh lệch thu chi phải được dùng để đầu tư phát triển cơ sở và các hoạt động của tổ chức.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Vietcombank xử lý khủng hoảng nhanh gọn lẹ, các nghệ sĩ Vbiz nên học hỏi và minh bạch hoá03:27Bật khóc trước clip mẹ già 105 tuổi nhắn con gái: 'Về với má! Má nhớ con'02:01Nhân viên y tế đi chống dịch Covid-19: Nhìn bảng lương rất xót04:41Đường hầm khoét núi, cao tốc Tứ Xuyên và những cung đường nguy hiểm nhất thế giới07:16Người bảo vệ dân phố ra đi mãi khi đang chống dịch: Lời đoàn tụ dở dang02:41TP.HCM: Chính sách hỗ trợ nào cho trẻ em F0 hoặc có cha mẹ mất vì Covid-19?03:17Nỗi lòng của "bác sĩ 91" đi chống dịch từ Đà Nẵng, Bắc Giang đến TP.HCM: "2 cái sinh nhật của con qua rồi, tôi đều thất hứa với nó..."03:44Nước mắt trẻ mồ côi tại TP.HCM03:37Ngay từ chập tối, người dân Hà Nội đã đổ ra đường đón Tết Trung thu đặc biệt giữa dịch Covid-1901:52Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Chỉ nhắc nhở, không đặt nặng kỷ luật nhân viên y tế02:38Thêm 273 tấn nông sản hỗ trợ TP.HCM chống dịch03:32TP.HCM triển khai quyết liệt nhiều biện pháp để kéo giảm bệnh nhân Covid-19 tử vong01:41Các địa phương miền Trung hối hả "chạy bão" số 501:23Bản tin Covid-19: Hà Nội xét nghiệm toàn dân, dịch ở TPHCM "hạ nhiệt"04:32Xuyên Mộc: Dân quân tổ chức sinh nhật cho công an xã, nhiều người phải cách ly18:52Trách nhiệm nào cho những lộng ngôn trên mạng xã hội?02:45Bình Dương: F0 điều trị khỏi bệnh được phép tham gia lưu thông ở vùng xanh02:44Mọi hàng hóa, dịch vụ đều tăng trừ thu nhập: Rau, quả, thịt đến tay người tiêu dùng đội giá 4- 5 lần15:49Bão số 5 đã làm thiệt hại nhiều tàu thuyền ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi03:55Cho mở cửa, các doanh nghiệp dịch vụ ăn uống cũng 'bó tay'03:13

Tiêu điểm

‘Biển người’ ở Hà Nội tối Trung thu: Sẽ phải trả giá đắt nếu dịch bùng lên
09:39:51 22/09/2021
Bé gái 14 tuổi mất cả ông bà, cha mẹ vì Covid-19: "Bây giờ em chỉ có thể gặp cha mẹ trong những giấc mơ mà thôi"
08:56:49 22/09/2021
TP Hồ Chí Minh phát hiện 607 lượt người nghi mắc COVID-19 qua các chốt kiểm soát
06:14:42 22/09/2021
'Biển người' đổ ra đường trong đêm Trung thu, các tuyến phố trung tâm Hà Nội đông nghẹt
22:57:44 21/09/2021
Chủ tịch UBND huyện đầu tiên tại Việt Nam xin nghỉ việc vì chống dịch không hiệu quả
13:42:13 21/09/2021
Vợ chồng mới đính hôn nhảy đập tự tử: Bị 'bỏ bùa' lừa mất 2,6 tỉ đồng?
15:56:33 21/09/2021
Nam sinh lớp 12 chết đuối một tháng sau khi anh trai mất vì 'cứu' gạo hỗ trợ người nghèo
23:10:19 21/09/2021
Xác minh 2 vật thể nghi flycam bay sát hàng rào sân bay Nội Bài
21:52:15 21/09/2021
Người dân vùng xanh ở TPHCM đi “chợ dã chiến” mua hàng hóa
13:44:29 22/09/2021
Nghẹn ngào nhận lại kỷ vật của người thân tử vong do Covid-19
21:23:24 21/09/2021

Thông tin đang nóng

Luật sư nổi tiếng “bóc trần” trò hô biến 178 tỷ của “Thủy Tinh - Công Vênh”, khẳng định ăn chặn từ thiện
18:21:55 22/09/2021
Rầm rộ bản hợp đồng được cho là của Đàm Vĩnh Hưng với 1 công ty kiểm toán?
19:52:56 22/09/2021
Thực hư thông tin Hoài Linh ‘quay xe’ rút đơn kiện nữ CEO, cư dân mạng bị 'xoay' chóng mặt
21:01:51 22/09/2021
Dân mạng chỉ ra cô gái ăn chặn 3 triệu tiền từ thiện và người trong ê-kíp Thủy Tiên có nhiều điểm giống, đặt nghi vấn có dàn dựng?
19:46:39 22/09/2021
5 sao Việt đồng loạt kiện bà Phương Hằng, 'trùm cuối' là ai?
20:33:03 22/09/2021
"Tự sướng" khi đang livestream, hot girl Indonesia bị bắt và có thể đối mặt với bản án 12 năm tù
22:08:32 22/09/2021
Thuỷ Tiên xác nhận gửi đơn tố cáo bà chủ Đại Nam, em gái Công Vinh thể hiện rõ thái độ chỉ qua 1 hành động
18:33:32 22/09/2021
Gia đình phá sản tìm cô bạn thân khóc lóc, nửa đêm tôi choáng váng nhìn cục tiền trước mặt
18:17:36 22/09/2021
Hậu ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh lần đầu tiên làm điều này với 1 người đàn ông, lại còn vào đúng dịp Trung thu
20:49:45 22/09/2021
Nữ CEO Đại Nam tiếp tục "đáp trả" và tiết lộ thông tin về việc mời kiểm toán của nam ca sĩ đã kiện mình
19:32:13 22/09/2021

Tin mới nhất

Bà Rịa – Vũng Tàu nới lỏng giãn cách xã hội

00:52:31 23/09/2021
Từ 0h ngày 23/9, 8 đơn vị thành phố, thị xã và huyện ở Bà Rịa – Vũng Tàu được nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 15 và chỉ áp dụng Chỉ thị 16 ở nơi phong tỏa.

Kè hơn 100 tỷ đồng sụt lún

00:46:16 23/09/2021
Tuyến kè đường Bạch Đằng, bên sông Hoài, phục vụ du khách đi bộ tham quan phố cổ Hội An bị sụt lún dài 7 m, rộng 3 m sau 4 năm khánh thành.

Bà Rịa - Vũng Tàu chi 210 tỷ đồng mua kit test Covid-19

00:43:51 23/09/2021
Chính quyền Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt gói thầu tổng trị giá 210 tỷ đồng mua kit test nhanh kháng nguyên nCoV phục vụ phòng chống Covid-19.

Tháo dỡ 440 cơ sở nuôi trồng thủy sản tại Cát Bà

23:44:16 22/09/2021
Ngày 22/9, UBND huyện Cát Hải bắt đầu tháo dỡ các lồng nuôi cá, nhuyễn thể của 440 cơ sở trên các vịnh ở Cát Bà, trả lại cảnh quan môi trường.

Chủ tịch Sunshine Group giữ chức Phó tổng giám đốc KienLongBank

23:35:26 22/09/2021
Ông Đỗ Anh Tuấn được bổ nhiệm vào vị trí Phó tổng giám đốc KienLongBank trong một năm, từ ngày 20/9/2021 đến hết ngày 19/9/2022.

Tổng biên chế công chức tăng hơn 7.000

23:32:50 22/09/2021
Tổng biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2022 là 256.685, tăng 7.035 người so với năm 2021.

Ông Trần Minh Bình đại diện 40% vốn nhà nước tại VietinBank

23:31:10 22/09/2021
Ngân hàng Nhà nước cử ông Trần Minh Bình, Chủ tịch VietinBank làm người đại diện 40% vốn tại ngân hàng từ 17/9.

Bộ Công Thương điều tra đường mía Thái Lan né thuế

23:26:37 22/09/2021
Bộ Công Thương điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp đường mía Thái Lan bị cáo buộc lẩn tránh qua 5 nước ASEAN để vào Việt Nam.

Thủ tướng: Tránh lãng phí, lợi ích nhóm trong mua sắm kit xét nghiệm

23:24:03 22/09/2021
Thủ tướng yêu cầu Ban chỉ đạo chống dịch các cấp tổ chức mua sắm vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc và vaccine khoa học, tránh lãng phí.

Thanh long qua cửa khẩu được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

23:19:45 22/09/2021
Thanh long đã được thông quan trở lại và để có cơ sở gửi sang Trung Quốc, TP Móng Cái lấy mẫu xét nghiệm với hàng hoá, phương tiện đến từ vùng dịch.

Đề xuất cán bộ, công chức TP HCM đi làm trong 2 khung giờ

23:15:14 22/09/2021
Công an TP HCM đề xuất cán bộ, công chức thành phố đi từ chỗ ở đến nơi làm việc lúc 6h30-8h và 16h30-18h để tiện kiểm soát.

Nhiều tập đoàn lớn của Pháp mong muốn tham gia đầu tư vào Việt Nam

23:07:40 22/09/2021
- Đại sứ Pháp Nicolas Warnery bày tỏ cảm kích trước sự quan tâm của Việt Nam đối với doanh nghiệp Pháp, khẳng định nhiều doanh nghiệp và tập đoàn lớn như Airbus, Thales, EDF, Total, Air Liquide… muốn tham gia đầu tư tại Việt Nam.

Lấy ý kiến 2 phương án khai thác trở lại các chuyến bay nội địa

23:06:01 22/09/2021
Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi các bộ, UBND các tỉnh xin ý kiến dự thảo kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách của các lĩnh vực vận tải trong thời gian các địa phương nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Tai nạn hy hữu: xe tải lật úp xuống lòng tàu trên sông, tài xế chết thương tâm

23:04:30 22/09/2021
Sáng sớm 22-9, một xe tải ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang lật nhào xuống lòng tàu khiến tài xế văng khỏi ca bin và trôi theo dòng nước. Thi thể nạn nhân được tìm thấy vào chiều cùng ngày.

TP.HCM tiếp nhận 4 triệu kit test COVID-19

22:58:11 22/09/2021
Chiều 22-9, MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tiếp nhận 4 triệu kit test COVID-19 do Tập đoàn T&T, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) chi nhánh TP.HCM và Ngân hàng Techcombank tài trợ, nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP.

20 ngày không có ca nhiễm cộng đồng, Hà Tĩnh cho học sinh mầm non trở lại trường

22:56:10 22/09/2021
Từ 0h ngày 23-9, Hà Tĩnh cho phép hoạt động trở lại các tuyến xe buýt nội tỉnh, dạy học và ăn bán trú với bậc mầm non, nhà hàng, quán ăn được phép mở bán nhưng không vượt quá 50% công suất.

Đi vớt phế liệu, 2 học sinh chết đuối

22:45:14 22/09/2021
Chiều 22-9, ông Huỳnh Tấn Dũng, chủ tịch UBND xã Phước An, huyện Tuy Phước (Bình Định), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh tử vong.

Toàn tỉnh Đồng Tháp trở về giãn cách theo chỉ thị 15 từ ngày 23-9

22:41:40 22/09/2021
4 huyện, thành phố thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 cuối cùng tại Đồng Tháp sẽ chuyển sang áp dụng chỉ thị 15 từ ngày 23-9.

Thảo Cầm Viên xin TP.HCM hỗ trợ tiền để chăm sóc động, thực vật

22:36:04 22/09/2021
Không có nguồn thu vì phải đóng cửa do dịch bệnh, Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn đề xuất Sở Xây dựng hỗ trợ gần 30 tỷ đồng để chăm sóc động, thực vật.

Hà Nội không nên nóng vội cấp "thẻ xanh Covid"?

22:26:11 22/09/2021
Trước ý kiến nên nghiên cứu cấp thẻ xanh cho người tiêm đủ 2 mũi vắc xin, PGS.TS Trần Đắc Phu cho rằng Hà Nội không nên nóng vội, cần cân nhắc kỹ lưỡng để giữ vững thành quả.

Thủ tướng quyết định tổng biên chế năm 2022

22:24:25 22/09/2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước năm 2022 là 256.685 biên chế.

Đề xuất đi làm theo giờ để hạn chế lây lan dịch bệnh tại TPHCM

22:13:30 22/09/2021
Công an TPHCM đề xuất thời gian lưu thông ra đường từ nhà đến trụ sở làm việc của cán bộ, công chức, người lao động thuộc các cơ quan Đảng, chính quyền là từ 6h30-8h và 16h30-18h.

Hà Nội thông qua chủ trương xây dựng đường trên cao dài nhất Việt Nam

22:02:25 22/09/2021
Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết về chủ trương triển khai Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 4 - vùng Thủ đô.

Thêm hơn 14.600 tỷ đồng ngân sách sử dụng cho phòng chống Covid-19

21:59:51 22/09/2021
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất cho phép chuyển hơn 14.600 tỷ đồng vào dự phòng ngân sách trung ương để sử dụng cho phòng, chống dịch Covid-19.

Lên phương án tổ chức giao thông, đi lại giữa các tỉnh, thành phố

21:31:12 22/09/2021
Năm lĩnh vực vận tải hành khách được Bộ Giao thông vận tải khôi phục phù hợp từng bước nới lỏng giãn cách xã hội, phục vụ nhu cầu đi lại, bảo đảm an toàn, liên thông, thống nhất giữa các tỉnh, thành.

Đồng ý thành lập thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh

21:20:15 22/09/2021
Chiều 22/9, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết nhất trí việc thành lập thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 22/9, mẫu xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 ở TPHCM giảm mạnh

21:06:38 22/09/2021
Tính đến ngày 17/9, TPHCM đã huy động 1.533 đội để triển khai lấy mẫu xét nghiệm diện rộng. Tại các vùng cam, vùng đỏ, thành phố cơ bản hoàn thành 3 đợt xét nghiệm và bắt đầu bước vào đợt 4.

Ngày 22/9, số F0 ghi nhận tại Hà Nội ít nhất trong 3 tháng qua

21:04:04 22/09/2021
Theo nhận định từ chuyên gia, Hà Nội nên sớm triển khai phương án thẻ xanh Covid-19, để kiểm soát việc ra đường, sinh hoạt và làm việc của người dân.

Nghệ An: Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 đầu tiên "trắng" bệnh nhân

20:52:09 22/09/2021
Chưa đầy một tháng được kích hoạt, Bệnh viện dã chiến số 4 là đơn vị đầu tiên ở Nghệ An sạch bóng Covid-19 và đã tạm dừng hoạt động.

Tối nay, Hà Nội không phát hiện ca Covid-19 mới

20:50:30 22/09/2021
Tối nay, Hà Nội không ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 mới. Như vậy, trong ngày Thủ đô thêm 6 F0, trong đó có 5 ca tại khu cách ly và một ca tại cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Phùng Khánh Linh muốn hét lên khoe với mọi người khi hình ảnh mình xuất hiện tại Quảng trường Thời đại Mỹ

Nhạc việt

01:26:46 23/09/2021
Sau Hoàng Thuỳ Linh, Bích Phương, Suboi và Orange thì Phùng Khánh Linh là cái tên tiếp theo được xuất hiện tại Quảng trường Thời đại ở Mỹ trong chiến dịch về âm nhạc.

Khoảng thời gian làm thực tập sinh khó khăn của Lisa

Nhạc quốc tế

01:25:24 23/09/2021
Khi rời khỏi Thái Lan để sang Hàn Quốc theo đuổi đam mê, Lisa đã gặp không ít khó khăn trong cuộc sống, nhưng cô cảm thấy vì may mắn vì gặp được Jennie.

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Đại dịch Covid-19 và tỷ lệ cận thị ở trẻ

Sức khỏe

01:09:55 23/09/2021
Một nghiên cứu mới đây cảnh báo nguy cơ cận thị gia tăng ở trẻ em do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm thông tin này!

Chuyên gia Vũ Hán từng muốn thả virus Corona vào hang dơi 18 tháng trước khi bùng dịch

Thế giới

01:05:31 23/09/2021
Các nhà khoa học Vũ Hán lên kế hoạch tung virus Corona lai mới vào những hang dơi ở Vân Nam (Trung Quốc), nhằm chủng ngừa dơi trước những căn bệnh có thể lây sang người, theo tài liệu vào năm 2018.

Vợ cũ Bằng Kiều xin Phi Nhung đừng bỏ cuộc, Việt Hương có động thái lạ

Sao việt

00:57:28 23/09/2021
Thời gian qua, thông tin ca sĩ Phi Nhung nhập viện hơn 1 tháng để điều trị Covid-19 khiến người hâm mộ chú ý. Đông đảo khán giả, đồng nghiệp đồng lòng cầu nguyện cho nữ ca sĩ sớm vượt qua cơn bạo bệnh.

HLV Phạm Minh Giang mắc Covid-19 ở World Cup

Bên lề sân cỏ

00:55:39 23/09/2021
Trưởng đoàn Trần Anh Tú xác nhận HLV trưởng Phạm Minh Giang có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, nên không thể chỉ đạo trận đội tuyển futsal Việt Nam - Nga ở vòng 1/8 World Cup 2021.

Hai cuộc gọi giúp Nhật Cường trúng thầu của ông Nguyễn Đức Chung

Pháp luật

00:48:43 23/09/2021
Nhận được email của ông chủ Nhật Cường, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung hai lần gọi điện cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư can thiệp đấu thầu trái pháp luật, cáo trạng nêu.

Ninh Thuận: Phát hiện 14 ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng

Sự kiện nóng

00:17:59 23/09/2021
Ngày 22.9, CDC tỉnh Ninh Thuận cho biết phát hiện 14 ca nhiễm mới trong cộng đồng thuộc địa bàn TP.Phan Rang - Tháp Chàm sau nhiều ngày dịch bệnh Covid-19 tạm lắng xuống.

'Indonesia sẽ gặp Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2020'

Bóng đá việt nam

23:53:31 22/09/2021
Bung Kusnaeni - BLV thể thao nổi tiếng ở Indonesia nhận định rằng ĐT bóng đá nước này hoàn toàn có thể vào đến chung kết AFF Cup 2020 để đối đầu ĐT Việt Nam.

Cảnh giác 4 nét tướng phụ nữ mưu đồ tác quái, tâm địa hẹp hòi

Trắc nghiệm

23:50:39 22/09/2021
Theo nhân tướng học, phụ nữ sở hữu 4 nét tướng này không nên kết thân bởi họ thường có tâm địa hẹp hòi, thô lỗ, dễ làm tổn thương người khác.

Trương Triết Hạn thoát tội nhờ “chống lưng” siêu khủng, sắp tái xuất Cbiz?

Sao châu á

23:37:07 22/09/2021
Thời gian qua, đại hoa đán Triệu Vy lẫn trò cưng Trương Triết Hạn lần lượt gặp biến lớn và vắng bóng khỏi làng giải trí khiến dân tình xôn xao.

Messi đã nhận ra các đặc quyền ở Barcelona không theo anh tới PSG

Bóng đá thế giới

23:33:24 22/09/2021
Nếu Lionel Messi nghĩ rằng quá trình chuyển đổi từ Barcelona sang PSG sẽ diễn ra liền mạch, anh sẽ nhanh chóng nhận ra rằng cuộc sống ở thủ đô nước Pháp rất khác so với những gì anh đã từng có ở Nou Camp.