các loài bò sát

Trở thành thủ khoa đại học vì say mê … thằn lằn, chuột

Học hành

06:31:03 30/10/2021
Với ước mơ trở thành bác sĩ Thú ý để chữa bệnh cho các loài bò sát, Huỳnh Hoàng Đăng Khoa đã nỗ lực học tập và xuất sắc trở thành một trong bốn thủ khoa đầu vào năm 2021 của Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM.