Bồi dưỡng giáo viên theo mô hình mới ngày càng đi vào nền nếp

Theo khảo sát trên hệ thống LMS ( Chương trình ETEP), trên 95% giáo viên hài lòng với hoạt động phát triển năng lực nghề nghiệp theo mô hình mới.

Bồi dưỡng giáo viên theo mô hình mới ngày càng đi vào nền nếp - Hình 1

Hội thảo nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đây là một trong những thông tin đáng chú ý được chia sẻ tại Hội thảo nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 do Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (Chương trình ETEP) tổ chức sáng 4.12. Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại Học viện Quản lý giáo dục và trực tuyến tại các điểm cầu thuộc sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.

Bồi dưỡng đội ngũ: Điều kiện tiên quyết

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhấn mạnh: Chương trình giáo dục phổ thông mới được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực, tạo môi trường học tập và rèn luyện giúp người học tích lũy được kiến thức phổ thông vững chắc; biết vận dụng hiệu quả kiến thức vào đời sống và tự học suốt đời…

Từ định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh như vậy đòi hỏi phải đổi mới cách dạy, cách học. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông phải nâng cao năng lực, phẩm chất để đáp ứng các yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, đặc biệt là đáp ứng những đổi mới của chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Giáo viên phải hướng dẫn học sinh về phương pháp học nhiều hơn. Học sinh phải tự học nhiều hơn, phải biết huy động tổng thể kiến thức, kỹ năng, tiềm lực của mình để thực hiện mục tiêu giáo dục.

Để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới, một trong những điều kiện tiên quyết là phải bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, xây dựng kế hoạch bài dạy theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Đây chính là định hướng căn bản, chủ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục hiện nay và trong thời gian tới.

Bồi dưỡng giáo viên theo mô hình mới ngày càng đi vào nền nếp - Hình 2

Ông Phạm Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục phát biểu tại hội thảo.

Hoàn thành bồi dưỡng 5 mô đun quan trọng cho giáo viên cốt cán

Video đang HOT

Theo Giám đốc Ban Quản lý Chương trình ETEP Nguyễn Ngọc Dũng : Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua Chương trình ETEP đã xây dựng 54 mô đun tài liệu bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông. Toàn bộ các mô đun bồi dưỡng đều hướng đến hỗ trợ đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông phát triển năng lực nghề nghiệp để triển khai thành công chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Từ năm 2019 đến nay, Chương trình ETEP đã bồi dưỡng 28.000 giáo viên cốt cán và 4000 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán trong toàn quốc theo mô hình 5-3-7 hoặc 7-2-7 (5 hoặc 7 ngày tự học qua LMS, 3 hoặc 2 ngày học trực tiếp và 7 ngày hoàn thành nhiệm vụ học tập qua LMS).

Cho đến thời điểm này, đội ngũ giáo viên cốt cán đã hoàn thành bồi dưỡng 5 mô đun quan trọng, đó là: Hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Sử dụng phương pháp dạy học, giáo dục phát triên phẩm chất, năng lực học sinh; Kiểm tra, đánh giá theo phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong quá trình dạy học, giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Từ năm 2019 đến nay, Chương trình ETEP đã bồi dưỡng 28.000 giáo viên cốt cán và 4000 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán trong toàn quốc theo mô hình 5-3-7 hoặc 7-2-7 (5 hoặc 7 ngày tự học qua LMS, 3 hoặc 2 ngày học trực tiếp và 7 ngày hoàn thành nhiệm vụ học tập qua LMS).

Trong tháng 12/2021, đội ngũ cốt cán sẽ tiếp tục hoàn thành mô đun thứ sáu: “Ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông và công nghệ trong dạy học, giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh”.

Ngay sau khi hoàn thành bồi dưỡng các mô đun trên, đội ngũ cốt cán đã triển khai hỗ trợ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông đại trà trong toàn quốc bồi dưỡng theo hình thức tự học qua Hệ thống LMS kết hợp với sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường với sự hỗ trợ chuyên môn của các giảng viên chủ chốt từ các trường đại học sư phạm, Học viện Quản lý giáo dục tham gia Chương trình ETEP.

Nhấn mạnh đây là mô hình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông tiên tiến trên nền tảng công nghệ thông tin, lần đầu tiên triển khai tại Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Dũng cho rằng: Học các mô đun trên Hệ thống LMS với nguồn học liệu phong phú, có chất lượng tốt, kết hợp với sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường, thầy cô hoàn toàn chủ động thời gian, có thể học mọi lúc mọi nơi, phù hợp với kế hoạch cá nhân để phát triển nghề nghiệp thường xuyên, liên tục.

Bồi dưỡng giáo viên theo mô hình mới ngày càng đi vào nền nếp - Hình 3

Giám đốc Ban Quản lý Chương trình ETEP Nguyễn Ngọc Dũng phát biểu tại hội thảo.

Hoạt động bồi dưỡng ngày càng đi vào nền nếp

Trong thời gian qua, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với 10 Sở Giáo dục và Đào tạo theo địa bàn được phân công, trong đó có Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, tổ chức bồi dưỡng 5 mô đun cho đội ngũ giáo viên cốt cán và hỗ trợ giáo viên đại trà tự bồi dưỡng các mô đun rất hiệu quả, thực hiện đúng quy trình đảm bảo chất lượng bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán và đại trà.

Hầu hết các thầy cô giáo đại trà ở Quảng Ninh đã hoàn thành bồi dưỡng những mô đun cốt lõi theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo để có thể vững tin thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Chia sẻ của Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh Nguyễn Văn Tuế,do cách bồi dưỡng hoàn toàn mới so với triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2006 nên ban đầu nhà trường, giáo viên còn bỡ ngỡ. Nhưng với chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, sự phối hợp giúp đỡ của các trường đại học sư phạm, Học viện Quản lý giáo dục, việc bồi dưỡng ngày càng đi vào nền nếp. Kết quả, tỷ lệ thầy cô được bồi dưỡng đại trà lớn ở các mô đun…

“Qua hoạt động này, cán bộ quản lý, giáo viên ngày càng thấy được vai trò, tầm quan trọng của việc tham gia đầy đủ, có chất lượng các nội dung bồi dưỡng, phục vụ công tác quản lý của nhà trường và công tác giảng dạy của giáo viên. Cần phải xuất phát từ nhu cầu của chính đối tượng được bồi dưỡng thì hoạt động bồi dưỡng mới đạt kết quả tốt nhất” – ông Nguyễn Văn Tuế cho hay.

Mô hình bồi dưỡng giáo viên mới: Nhiều điểm khác biệt

Xây dựng bài bản, sự phong phú các hình thức thể hiện của tài liệu tập huấn GV và tài liệu tập huấn được số hóa được cho là một trong những điểm mới quan trọng, tạo nên hiệu quả của hoạt động bồi dưỡng, tập huấn.

Mô hình bồi dưỡng giáo viên mới: Nhiều điểm khác biệt - Hình 1

Tập huấn giáo viên theo Chương trình ETEP tại Quảng Ngãi.

Hoàn thiện toàn bộ tài liệu, học liệu bồi dưỡng

TS Đặng Văn Huấn, Phó Giám đốc Ban quản lí Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ GV và cán bộ quản lí (CBQL) cơ sở giáo dục phổ thông (Chương trình ETEP) cho biết: Ngày 4/12/2019, Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành 54 mô-đun bồi dưỡng GV, CBQL cơ sở GDPT triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. Các mô-đun bồi dưỡng dành cho 3 cấp học phổ thông, mỗi cấp học gồm 2 đối tượng (GV, CBQL cơ sở GDPT), mỗi đối tượng 9 mô-đun.

Thực hiện Quyết định trên, Ban quản lí Chương trình ETEP đã giao cho 7 trường ĐH sư phạm, Học viện Quản lí giáo dục tổ chức biên soạn các mô-đun, bảo đảm yêu cầu thực tiễn, khoa học và theo định hướng của Bộ GD&ĐT để phục vụ bồi dưỡng đội ngũ cốt cán, đại trà trên toàn quốc.

Cũng theo TS Đặng Văn Huấn, nhằm bảo đảm sự thống nhất, chất lượng của tài liệu, học liệu, Ban Quản lí Chương trình ETEP đã xây dựng quy trình phát triển tài liệu bồi dưỡng, cùng hướng dẫn chi tiết về nội dung, hình thức và kịch bản sư phạm cho mỗi mô-đun.

Quy trình bao gồm các bước như: Thành lập Ban biên soạn, tổ chức hội thảo - tập huấn định hướng phát triển tài liệu; xây dựng đề cương và bản thảo với việc tham vấn các bên liên quan bao gồm cục/vụ thuộc Bộ GD&ĐT, chuyên gia độc lập, chuyên gia tư vấn quốc tế, Ngân hàng Thế giới, đại diện trường ĐH sư phạm/Học viện tham gia ETEP và GV phổ thông, CBQL cơ sở GD phổ thông - đối tượng thụ hưởng tài liệu; thử nghiệm tài liệu; thẩm định cấp trường và nghiệm thu cấp Bộ. Nhờ thực hiện theo quy trình, các tài liệu, học liệu được rà soát, góp ý nhiều vòng nhằm đảm bảo chất lượng, bám sát hướng dẫn, qui định của Bộ GD&ĐT, đáp ứng công việc thực tế của GV, CBQL cơ sở GDPT.

"Chương trình ETEP đã phối hợp với dự án RGEP, các trường ĐH sư phạm xây dựng được toàn bộ tài liệu, học liệu. Sản phẩm của các mô-đun bồi dưỡng được thiết kế đa dạng: Tài liệu dạng in (tài liệu nội dung cốt lõi), infographic, video, ngân hàng câu hỏi kiểm tra đánh giá quá trình, kết quả học tập và bài thực hành cuối khóa.

Các tài liệu được thiết kế, đưa lên hệ thống học trực tuyến LMS thành khóa học qua mạng (e-course) theo kịch bản phù hợp, đáp ứng mô hình bồi dưỡng (5-3-7 hoặc 7-2-7) cho đội ngũ cốt cán và mô hình bồi dưỡng thường xuyên, liên tục tại chỗ (qua mạng) của đội ngũ đại trà (có sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán). Sau mỗi khóa bồi dưỡng, Ban Quản lí Chương trình và các trường ĐH sư phạm/Học viện Quản lý giáo dục tiến hành khảo sát, lấy ý kiến của giảng viên và học viên tham gia bồi dưỡng nhằm chỉnh sửa, bổ sung và cập nhật tài liệu" - TS Đặng Văn Huấn cho hay.

Mô hình bồi dưỡng giáo viên mới: Nhiều điểm khác biệt - Hình 2

Giáo viên có thể tự bồi dưỡng thông qua tài liệu được số hóa. Ảnh minh họa.

Biến quá trình bồi dưỡng thành tự bồi dưỡng

Thầy Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Thụy Liên, Thái Thụy, Thái Bình, cho biết: Những năm 2005 - 2007, GV, CBQL tham gia tập huấn Chương trình GDPT 2006 chủ yếu là trực tiếp. GV dạy môn nào thì tập huấn tập trung môn đó. GV cốt cán (báo cáo viên) truyền đạt trực tiếp trên hội trường. Học viên nghiên cứu tài liệu, thảo luận, cử GV dạy thực nghiệm để các học viên dự và rút kinh nghiệm.

Ngày đó tài liệu tập huấn có thể nói chưa đầy đủ và phong phú để học viên có thể tự đọc, tự nghiên cứu như bây giờ; học viên chủ yếu bám sát sách GV và sách giáo khoa. Còn hiện nay, tài liệu tập huấn rất đa dạng, phong phú với file tài liệu, video giảng viên tập huấn trực tiếp, video bài dạy minh họa rất sinh động, học viên có thể xem đi xem lại những nội dung cần quan tâm.

Học viên được chủ động về thời gian: Ngày đi làm, tối vẫn tranh thủ tự học được; làm các bài tập để nắm chắc, hiểu sâu... Ngoài ra còn nguồn tư liệu khổng lồ trên Internet, tuy nhiên các học viên khi trao đổi, chia sẻ cần tiếp thu có chọn lọc. Bên cạnh nguồn tài liệu mở, phần liên hệ vận dụng bám sát thực tiễn, các tác giả cũng luôn lắng nghe, tương tác với học viên để nguồn học liệu hoàn thiện hơn. "Tóm lại, sự phong phú, cụ thể của tài liệu tạo nên sự khác biệt, sự hiệu quả so với các chương trình tập huấn trước đây" - thầy Nguyễn Tiến Dũng nhận định.

Từ trải nghiệm thực tế, cô Trần Thị Nguyên, giáo viên Trường THCS Trường Chinh, Phú Thiện, Gia Lai nhận định: Các tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 vừa phù hợp với thực tế giáo dục phổ thông, đồng thời bắt nhịp với xu hướng mới trong bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục phổ thông.

Tất cả giáo viên được tiếp cận tài liệu gốc, hỗ trợ hiệu quả quá trình tự bồi dưỡng, bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, tại chỗ và có chất lượng. Giáo viên chủ động về thời gian học, tùy tình hình công việc để sắp xếp thời gian tự nghiên cứu. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh khó có thể tổ chức tập huấn trực tiếp, với các tài liệu được số hóa, giáo viên tăng cường nghiên cứu, tự bồi dưỡng online. Ngoài xem lại nội dung đã được bồi dưỡng, thầy cô tìm kiếm, tải tài liệu về, đối chiếu so sánh với video, tài liệu được học và rút kinh nghiệm, tìm phương pháp phù hợp.

"Chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ chương trình bồi dưỡng, đồng thời mong muốn tiếp tục trao đổi những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình giảng dạy; có cơ hội chia sẻ, trao đổi, thảo luận với đồng nghiệp trên cả nước. Việc bồi dưỡng không chỉ là "trách nhiệm" mà là nhu cầu tự thân, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục" - cô Trần Thị Nguyên chia sẻ.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Gia hạn thêm 3 tuổi so với tuổi quy định đối với học sinh Việt Nam ở nước ngoài về nước xin học
07:38:19 27/01/2022
Thật sự nguy hại nếu học sinh mới lớp 3 làm cán bộ lớp được phạt bạn bằng roi
07:43:51 27/01/2022
Yêu cầu thực hiện ''3 công khai'' khi xác định chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10
12:09:21 26/01/2022
Chiến thuật du học kiểu 'con nhà nghèo' của cô gái 9X
12:28:09 26/01/2022
Cử tri đề xuất bỏ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Bộ Giáo dục nói gì?
07:10:14 27/01/2022
Thầy trò trường Marie Curie mãi mãi ghi nhớ công ơn của GS.VS Nguyễn Văn Hiệu
07:18:37 27/01/2022
Tất cả các tỉnh, thành xây dựng kế hoạch dạy học trực tiếp trước ngày 14/2
10:05:43 26/01/2022
Hải Phòng: Học sinh các cấp quay trở lại trường học từ ngày 7/2
11:35:10 26/01/2022
Hướng nghiệp cho học sinh: Giáo viên cần tư vấn có trách nhiệm
12:05:11 26/01/2022
Nhiều điểm mới trong tuyển sinh đại học năm 2022 tại TP. HCM
07:40:29 27/01/2022

Thông tin đang nóng

Chị áo trắng nói gì khi Trang Nemo quay clip cúi đầu xin lỗi sau vụ xô xát?
16:16:29 27/01/2022
Lan truyền clip một idol "tóp tóp" 3,6 triệu follow bị nhóm người lạ mặt lao vào đánh hội đồng
18:40:51 27/01/2022
Khung ảnh cực hiếm của dàn sao Táo Quân hồi trẻ: Vân Dung đẹp như Hoa hậu, riêng 1 NS gây choáng vì vẻ ngoài cực lãng tử!
16:49:53 27/01/2022
Mẹ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu: Tôi không nghĩ Huyên lại làm vậy, giờ chỉ mong con tỉnh lại để bù đắp cho con
16:14:57 27/01/2022
NTK Vĩnh Thụy tố sao nam Vbiz quỵt tiền mua váy cưới cho vợ
17:53:31 27/01/2022
Hà Tăng lên đồ sang chảnh tại biệt thự triệu đô, gây chú ý vì vóc dáng sau hơn 1 tháng hạ sinh nhóc tỳ
17:21:09 27/01/2022
Tlinh xin lỗi Trấn Thành sau đêm chung kết Rap Việt
19:01:36 27/01/2022
Vừa hớn hở khoe được thưởng Tết 50 triệu, chồng bỗng quỳ sụp xuống van xin một điều khiến tôi xây xẩm
19:06:40 27/01/2022
Ngô Thanh Vân vi vu du lịch trước thềm năm mới, bạn trai CEO chiếm trọn spotlight vì điều này?
17:04:45 27/01/2022
Phản ứng Thu Minh khi nhìn lại bức ảnh bị chê phản cảm
18:29:38 27/01/2022

Tin mới nhất

Hà Nội: nhiều phụ huynh mong ngóng từng ngày để con được trở lại trường học

07:32:30 27/01/2022
 Việc ở nhà quá lâu và không được giao tiếp với thầy cô, bạn bè, ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý, thể chất của trẻ

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội tâm tư chuyện trường lớp, giáo viên

07:15:46 27/01/2022
Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay địa phương gặp áp lực không nhỏ khi mỗi năm tăng khoảng 60.000 học sinh, kéo theo đó phải xây mới các trường học

Người thầy khiếm thị lan tỏa năng lượng tích cực

07:12:58 27/01/2022
Thầy sáng dạy trò sáng qua hình thức online đã cần nỗ lực lớn thì thầy khiếm thị dạy trò khiếm thị đòi hỏi sự cố gắng gấp trăm lần

Giáo dục "Chân, Thiện, Mỹ trong tầm nhìn đương đại"

13:46:28 26/01/2022
Chân lý và niềm tin chỉ có thể có được khi con người được bước vào môi trường dân chủ, khích lệ sự thảo luận, tôn trọng phản biện

Huyện Cao Lãnh có thêm 2 trường đạt chuẩn Quốc gia

12:28:29 26/01/2022
Ngày 24/1/2022, Trường Tiểu học Mỹ Hội, Trường Mầm non An Bình, huyện Cao Lãnh tổ chức lễ đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và mức độ 2

Hướng đến một nền giáo dục thực chất phải xuất phát từ nhu cầu thực tế

12:12:14 26/01/2022
PGS Lê Công Sự: Nhiệm vụ của giáo dục bắt đầu từ nhu cầu thực tiễn, còn mục đích giáo dục nhất thiết phải hướng tới phục vụ mọi vấn đề cấp thiết của cuộc sống

81 trường dùng kết quả thi năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM xét tuyển đại học

10:08:02 26/01/2022
Đã có 81 trường và đơn vị sử dụng kết quả thi năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM xét tuyển đại học năm 2022

Nhiều trường đại học 'rục rịch' cho sinh viên đến giảng đường sau Tết

16:21:44 25/01/2022
Sau thời gian dài phải học online vì dịch COVID-19, nhiều trường đại học trên cả nước đã rục rịch lên kế hoạch đón sinh viên quay trở lại trường học trực tiếp ngay sau Tết Nguyên đán 2022. 

Trường THPT chuyên: Cần đổi mới mô hình và triết lý đào tạo

16:06:08 25/01/2022
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng cần tiếp tục nhìn nhận sự phát triển của trường chuyên trong đổi mới giáo dục và đào tạo nói chung, là khâu quan trọng trong phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Việc bù đắp kiến thức cho học sinh không chỉ trong một năm mà nhiều năm

15:42:50 25/01/2022
Học kỳ 1 năm học 2021-2022 đã kết thúc trong điều kiện đa số các địa phương dạy học trực tuyến hoàn toàn

Hà Nội mở cửa trường sau Tết Nguyên đán: Phụ huynh, giáo viên nói gì?

12:55:19 25/01/2022
Sau Tết Nguyên đán (ngày 8/2) Hà Nội sẽ mở cửa trường đón học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 học trực tiếp, phụ huynh và giáo viên nói gì về quyết định này?

Bộ đề nghị có trường chuyên tư thục, các hiệu trưởng nói gì?

12:45:10 25/01/2022
Để hệ thống trường chuyên tiếp tục phát huy được những hiệu quả, Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương xây dựng cơ chế, chính sách xây dựng trường chuyên tư thục

Chỉ tiêu các ngành truyền thống của ĐH Thủy lợi có xu hướng giảm qua các năm

11:39:40 25/01/2022
Chỉ tiêu khối ngành truyền thống và khối ngành kinh tế, công nghệ thông tin của Trường Đại học Thủy lợi có nhiều thay đổi

Thầy cô còn phải thu các loại tiền, lấy đâu ra trường học hạnh phúc

11:36:47 25/01/2022
 Trường học hạnh phúc là điều ai cũng mong muốn nhưng chỉ riêng chuyện thu tiền thì chữ hạnh phúc nhiều lúc cũng trở nên mong manh, ảnh hưởng khá nhiều…!

Thương tiếc “Cánh chim đầu đàn” của ngành Vật lý

11:34:34 25/01/2022
Mặc dù bị trọng bệnh trong một thời gian dài nhưng sự ra đi của Giáo sư. Viện sĩ (GS.VS) Nguyễn Văn Hiệu, người được ví là “cánh chim đầu đàn” của ngành Vật lý tại Việt Nam đã để lại niềm tiếc thương khôn cùng đối với nhiều người, đặc b...

Hiệu quả từ việc học tập và làm theo gương Bác ở Trường THPT Hàm Rồng

11:32:10 25/01/2022
Cùng với phong trào dạy thực chất, học thực chất, nhiều năm qua, việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nội dung quan trọng ở Trường THPT Hàm Rồng (TP Thanh Hoá), qua đó, góp phần tạo chuyển biến...

Hà Nội đi đầu trong giáo dục trực tuyến và đã hoàn thành nhiệm vụ năm học

10:29:48 25/01/2022
Năm học 2021 - 2022, đa số học sinh Hà Nội chưa được đến trường. Chuyển đổi từ học tập trực tiếp sang học tập trực tuyến với khối lượng học sinh lớn là công việc khổng lồ nhưng ngành giáo dục và đào tạo Thủ đô đã nỗ lực hoàn thành

Hành trình ước mơ của Cháng A Tòng

07:12:05 25/01/2022
Em hi vọng, Tiếng Anh sẽ giúp em mở những cánh cửa của tri thức, tiếp cận với tiến bộ để sau này trở về bàn giúp các em mình tiếp cận với giáo dục tốt hơn

Bình Thuận: Học sinh từ lớp 7-9 và THPT đi học lại từ mùng 7 Tết

07:09:21 25/01/2022
Học sinh THCS (từ lớp 7 đến lớp 9) và THPT, học viên giáo dục thường xuyên bắt đầu đi học lại từ ngày 7-2-2022

Học sinh lớp 7 - 12 của Hà Nội sẽ đến trường từ ngày 8/2

22:35:26 24/01/2022
Học sinh lớp 7 đến 12 tại những khu vực dịch cấp độ 1 và 2 của Hà Nội được quay lại trường học tập trung từ 8/2, sau hơn 8 tháng ở nhà

Có thể bạn quan tâm

Tường thuật Lebanon 0-1 Hàn Quốc vòng loại World Cup 2022

Bóng đá việt nam

22:25:25 27/01/2022
Giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước ĐT Lebanon nhờ pha ghi bàn của Cho Gue Sung, ĐT Hàn Quốc đã tiến gần đến tấm vé dự VCK World Cup 2022

Đẩy mạnh mua bán, xử lý nợ xấu theo cơ chế thị trường

Đời sống

22:24:39 27/01/2022
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Kim Anh cho biết: Công ty quản lý tài sản (VAMC) cần đẩy mạnh hoạt động mua bán, xử lý nợ xấu theo cơ chế thị trường năm nay; đồng thời thu hồi nợ gắn với áp dụng các biện pháp giả...

Đau lòng những bức tranh kỷ vật của bé gái 8 tuổi gửi mẹ cùng dòng chữ: "Mẹ yêu của con, con yêu mẹ rất nhiều"

Pháp luật

22:22:01 27/01/2022
Những bức tranh của bé V.A. gửi mẹ dù đơn giản nhưng đã khiến nhiều người không khỏi đau lòng

Nữ đại gia quận 7 khóc nức nở vì bị bom vé xe 0 đồng, gọi xác nhận thì bị chửi bới

Netizen

22:20:15 27/01/2022
Bỏ công bỏ sức giúp đỡ 1000 vé xe 0 đồng hỗ trợ bà con về quê đón Tết, thế nhưng nữ đại gia Đoàn Di Băng gặp phải những tình huống không hay xảy ra

Vũ khí Nga "khạc lửa" trong tập trận sát biên giới Ukraine

Thế giới

22:18:27 27/01/2022
Các khí tài và binh sĩ Nga đã tham gia tập trận gần biên giới Ukraine, giữa lúc phương Tây chỉ trích Moscow gia tăng sức ép quân sự với nước láng giềng

Quá khứ bị chê đủ đường của Phương Mai

Sao việt

22:16:41 27/01/2022
Quá khứ trái ngược 180 độ hiện tại của Phương Mai khiến nhiều người không khỏi bất ngờ

Kim Kardashian và bạn trai ăn tối tại dinh thự của Jeff Bezos

Sao âu mỹ

22:05:38 27/01/2022
Kim Kardashian và Pete Davidson xuất hiện trong tiệc tối của ông chủ Amazon. Trước đó không lâu, ngôi sao 42 tuổi có buổi gặp gỡ Hillary Clinton

Cách làm khoai lang tím chiên cắn giòn tan, ăn ngon khó cưỡng

Ẩm thực

22:05:06 27/01/2022
Vào cuối tuần, nhâm nhi khoai lang tím chiên giòn và trò chuyện cùng bạn bè, người thân thì thật là hết sẩy. Vậy bạn đã biết cách làm món ăn vặt đơn giản này chưa?

Tổng hợp tin đồn về Galaxy S22: Thiết kế, thông số kỹ thuật, giá bán 

Đồ 2-tek

22:01:59 27/01/2022
Galaxy S22 không có quá nhiều thay đổi về thiết kế so với thế hệ trước, trừ việc model cao cấp nhất là S22 Ultra đã có khe cắm bút S Pen ở cạnh dưới

Bugatti xác nhận mẫu Hypercar mới có động cơ đốt trong sẽ xuất hiện sau Chiron

Siêu xe

21:55:46 27/01/2022
Tuy giữ lại động cơ W16 khổng lồ, nhưng siêu phẩm kế tiếp của Bugatti sẽ vẫn được điện hoá một cách triệt để với sự xuất hiện của hệ thống hybrid

Chuyên gia phong thủy hướng dẫn 12 con giáp vệ sinh nhà cửa trước thềm đón Tết Nguyên Đán 2022 để thu hút tài lộc

Sáng tạo

21:50:50 27/01/2022
Nếu chưa dọn dẹp nhà cửa thì hãy nghe chuyên gia phong thủy Đài Loan Thanh Thủy Mạnh chia sẻ mẹo vệ sinh để 12 con giáp có thể gặt hái được nhiều thành công và may mắn trong năm 2022 nhé!

Maserati giao phiên bản Levante giới hạn 100 chiếc trên toàn Thế giới tại TP Hồ Chí Minh

Ôtô

21:50:23 27/01/2022
Maserati vừa tổ chức buổi giao xe long trọng cho vị tân chủ nhân vô cùng đặc biệt của chiếc xe Maserati Levante Trofeo phiên bản Launch Edition đầu tiên tại Việt Nam