Bộ trưởng phải gỡ bỏ ‘hòn đá tảng’ giấy phép con

Các bộ trưởng là những “mắt xích” cực kỳ quan trọng, quyết định sự thành bại của việc cởi trói cho doanh nghiệp khỏi những điều kiện kinh doanh vô lý.

Từ 1-7, Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư chính thức có hiệu lực. Người dân và doanh nghiệp hy vọng sẽ được thực hiện quyền tự do kinh doanh hiến định tốt hơn, thuận lợi hơn, không còn bị các điều kiện kinh doanh (ĐKKD) làm khó như trước đây.

Bên cạnh đó, hàng loạt nghị định về ĐKKD cũng được ban hành theo đúng kế hoạch. Tuy vậy, việc rà soát và cắt giảm các ĐKKD bất hợp lý, không minh bạch sẽ vẫn tiếp tục như quyết tâm của Chính phủ. Pháp Luật TP.HCM ghi nhận một số ý kiến về quyết tâm này.

NGUYỄN CHÍ DŨNG, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT:

Chuyển từ tư duy tiền kiểm sang hậu kiểm

Tôi cho rằng đợt rà soát, cắt giảm các ĐKKD lần này đã chỉ ra thay vì đưa ra các ĐKKD hạn chế người dân gia nhập thị trường, Nhà nước cần đưa ra các quy chuẩn, tiêu chuẩn để giám sát, chuyển mạnh từ tư duy tiền kiểm sang hậu kiểm, quản lý dựa trên phân tích, đánh giá rủi ro.

Các thành viên Chính phủ đều thống nhất rất cao về mục tiêu, định hướng cải cách thể chế nói chung và cải thiện môi trường kinh doanh nói riêng. Sau ngày 1-7, quá trình rà soát các ĐKKD sẽ tiếp tục chứ không dừng lại.

Bộ KH&ĐT đã được Thủ tướng giao nhiệm vụ xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung các luật về đầu tư kinh doanh để trình Chính phủ vào tháng 8 tới. Tất cả quy định không còn phù hợp với thực tiễn, trái với xu thế đổi mới và hội nhập, gây cản trở việc làm ăn kinh doanh thì phải bổ sung, sửa đổi.

Bộ KH&ĐT cũng phải rà soát Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; còn các bộ, ngành khác phải rà soát và sửa đổi các luật chuyên ngành theo tinh thần đó. Tôi cho rằng luật mới này sẽ cơ bản khắc phục được tình trạng phát sinh thêm các ĐKKD không hợp lý, không minh bạch.

Cùng với Nghị quyết 19, Nghị quyết 35 của Chính phủ, môi trường kinh doanh minh bạch, có thể tiên liệu và thân thiện với người dân và doanh nghiệp sẽ được thúc đẩy. Mặt khác, trách nhiệm của người đứng đầu cũng sẽ được nâng cao, dẫn chiếu cụ thể để tránh tình trạng có một số công chức gây phiền hà cho doanh nghiệp vì những động cơ khác.

Theo nghị quyết của Chính phủ, Chính phủ sẽ lấy nguyên tắc phục vụ doanh nghiệp thay vì với cách thức nặng nề tính quản lý như trước kia. Các bộ, ngành cũng như chính quyền cần thân thiện hơn nữa với doanh nghiệp. Bởi khi doanh nghiệp thấy sự thân thiện của Chính phủ, pháp luật đồng bộ hiệu quả thì mới yên tâm bỏ tiền ra đầu tư, làm ăn.

Bộ trưởng phải gỡ bỏ &'hòn đá tảng' giấy phép con - Hình 1

Nhiều ý kiến cho rằng điều kiện kinh doanh gas gây khó cho doanh nghiệp nhỏ. Ảnh: HTD

TS NGUYỄN ĐÌNH CUNG, Viện trưởng Viện Quản lý nghiên cứu kinh tế Trung ương:

“Mắt xích” của cải cách là các bộ trưởng

Tôi nghĩ rằng so với yêu cầu, kỳ vọng về cải cách thực sự thì đợt rà soát, cắt giảm các ĐKKD vừa rồi chưa đạt nhưng có một số điểm tốt hơn.

Đầu tiên là bỏ những quy định giới hạn về quy mô như quy định sàn giao dịch bất động sản, chứng khoán phải có diện tích ít nhất 50 m2. Đây là tiền đề tốt để bỏ những quy định tương tự trong các lĩnh vực khác. Tiếp nữa là những yêu cầu về máy móc, thiết bị thì chuyển về quy chuẩn, bởi nếu ĐKKD là giấy phép, là “xin cho”, tiền kiểm thì quy chuẩn kỹ thuật sẽ là hậu kiểm, không cần giấy phép và giảm được phiền hà, rắc rối cho DN. Như vậy về nguyên tắc là bỏ được nhiều thứ.

Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm được hiểu là thay vì đặt ra các ĐKKD – đặt ra rào cản với doanh nghiệp ngay từ khi gia nhập thị trường thì cần quản lý bằng tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng với hàng hóa sau khi doanh nghiệp đã đi vào hoạt động. Phải nói rõ ĐKKD là tiền kiểm, gánh nặng thực thi đè nặng lên vai doanh nghiệp.

Tuy vậy, việc rà soát các ĐKKD này phải là quá trình liên tục. Thủ tướng đã có những thông điệp mạnh mẽ về vấn đề này. Tôi cho rằng các bộ trưởng cần phải quan tâm đến việc rà soát, cắt giảm các ĐKKD hơn nữa. Các bộ trưởng phải hiểu được cái gì thực sự hợp lý hay không hợp lý. Phải hiểu, nghe và cảm nhận được cái gì là thuận lợi, cái gì là rào cản đối với doanh nghiệp và người dân. Bởi lẽ các bộ trưởng là những “mắt xích” cực kỳ quan trọng, quyết định sự thành bại của công cuộc cải cách lần này.

VŨ TIẾN LỘC, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam:

Thà bỏ sót còn hơn siết nhầm doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Đầu tư 2014 đã hiện thực hóa quan điểm về “quyền tự do kinh doanh” được khẳng định trong Hiến pháp 2013, bằng những quy định có tính cải cách, đột phá, đặc biệt là các quy định liên quan đến ĐKKD.

Nhưng cần lưu ý kết quả ngày hôm nay không phải là “ván đã đóng thuyền”, mà mới là bước đầu cho một cuộc cải cách thực sự. Nói cách khác đây mới là thời điểm bắt đầu hành trình cởi trói doanh nghiệp khỏi các ĐKKD vô lý, không cần thiết; giảm các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong số 267 ngành nghề đã được quy định.

Thực sự ĐKKD chính là cơ chế xin cho. Quản lý nhà nước cần phải dùng quy chuẩn, chuyển sang hậu kiểm để giảm bớt “xin cho” trong đầu tư, kinh doanh. Làm được điều này, cả Nhà nước và doanh nghiệp đều giảm được gánh nặng. Đồng thời, quá trình rà soát các ĐKKD cần tuân thủ nguyên tắc thà bỏ sót ĐKKD còn hơn siết nhầm doanh nghiệp.

LS TRƯƠNG THANH ĐỨC, Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam:

Tôi có niềm tin về bước tiến lớn

Tất cả ĐKKD được ban hành theo thông tư trong suốt 16 năm qua đều trái với Luật Doanh nghiệp năm 1999 cũng như 2005 và gần đây là trái với Luật Đầu tư năm 2014. Do đó, trong tình hình hiện nay, việc rà soát và cắt bỏ những ĐKKD là cần thiết và nên tiến hành liên tục.

Sự chỉ đạo rất quyết liệt của Chính phủ trong đợt rà soát các ĐKKD lần này đã tạo ra sự thay đổi lớn. Đặc biệt, công tác thẩm tra của Văn phòng Chính phủ, của Bộ KH&ĐT, Bộ Tư pháp đã rất sát sao, có những kết luận chính xác về nhiều ĐKKD.

Tôi có niềm tin rằng sẽ có bước phát triển lớn cả về nhận thức và thể chế kinh tế sau đợt rà soát về ĐKKD lần này.

Đề nghị bỏ hàng loạt giấy phép con VCCI trong một thời gian rất ngắn đã phải rà soát 49 dự thảo nghị định về ĐKKD của các bộ, ngành, qua đó đã hoàn thiện 221 trang kiến nghị về 331 quy định, phục vụ các buổi họp chuyên đề xây dựng pháp luật của Chính phủ vừa diễn ra. Nhiều ĐKKD chung chung, định tính, dễ bị công chức lạm dụng làm khó doanh nghiệp, nảy sinh tham nhũng, quan liêu, cửa quyền đã bị VCCI đề nghị bỏ hẳn hoặc phải quy định rõ. Chẳng hạn dự thảo nghị định quy định ĐKKD trong lĩnh vực nông nghiệp của Bộ NN&PTNT quy định về điều kiện cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm: Khu vực sản xuất, bảo quản thực phẩm không bị ngập nước, đọng nước; không bị ảnh hưởng bởi động vật, côn trùng, vi sinh vật gây hại… VCCI cho rằng cần phải bỏ quy định chung chung này. Dự thảo nghị định của Bộ Công Thương cho rằng nhượng quyền thương mại là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Nhưng VCCI khẳng định nhượng quyền thương mại thực ra là phương thức kinh doanh và đề nghị bãi bỏ Nghị định 35/2006, 120/2011 và Thông tư 09/2006. Trong quá trình rà soát, VCCI nhận thấy quy định liên quan đến giấy ủy quyền hoặc giấy chỉ định của chính hãng sản xuất trong Thông tư 20/2011 của Bộ Công Thương không được đề cập. Có ý kiến cho rằng quy định này chỉ là thủ tục hành chính, không phải là ĐKKD, do đó vẫn giữ ở thông tư. Ngược lại, VCCI cho rằng điều này không hợp lý và đề nghị bãi bỏ toàn bộ thông tư này. Nghị định 19/2016 của Chính phủ do bộ này soạn thảo liên quan đến ĐKKD gas cũng được VCCI đề nghị thu hẹp điều kiện về quy mô, dung tích bồn chứa. Tuy vậy, theo TS Nguyễn Đình Cung, quy định này cần phải được loại bỏ để đảm bảo tự do kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng. Nếu không, ngành gas sẽ rơi vào độc quyền. Thông điệp nhất quán của Thủ tướng Trong quá trình rà soát các ĐKKD, thông điệp nhất quán của Chính phủ và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là kiên quyết cắt giảm các quy định về ĐKKD, loại bỏ các giấy phép con bất hợp lý; quy định về điều kiện đầu tư phải rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện; đơn giản hóa khâu tiền kiểm, tăng cường hậu kiểm, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo động lực cho phát triển.

Theo_PLO

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Bệnh viện dã chiến 700 giường sẽ hoàn thành ngày 5/801:27Tây Ninh truy tìm tài xế trốn khỏi khu cách ly01:08:37Người dân vật lộn trong mưa lớn ở 'rốn ngập' Sài Gòn01:44Hạn hán khốc liệt, lô cốt quân sự lộ thiên sau 8 năm chìm dưới lòng hồ thủy điện01:13Đừng vì bản thân mà hại cả cộng đồng02:34Chỉ 4 ngày, ‘đĩa bay’ hơn 94.000 m2 ở Đà Nẵng sẽ thành bệnh viện dã chiến01:02Người dân xếp hàng dài chờ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Đà Nẵng00:38Dịch COVID-19 nguy cấp, Quân đội, Công an đội mưa cắm chốt phong tỏa Đà Nẵng01:33Đà Nẵng làm nghiêm luật “nội bất xuất, ngoại bất nhập” ở khu vực phong toả01:20Dịch Covid-19: Nhiều bạn trẻ lơ là việc đeo khẩu trang04:11Bác sĩ Đà Nẵng hít đất, tập thể dục trong bệnh viện cách ly01:05Người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để làm gì?19:44'Thần tốc truy vết tất cả ca F1, không để trở thành nguồn lây nhiễm mất dấu'03:14Nguy cơ nhiễm virus nếu dùng khẩu trang sai cách01:34Hà Nội bắt đầu xét nghiệm nhanh, sàng lọc 21.000 người về từ Đà Nẵng06:52Thủ tướng: Dồn mọi nguồn lực để dập dịch COVID-19 trong đầu tháng 810:28Kon Tum: Trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân Covid-19 số 564 có kết quả âm tính01:10:46Hơn 700 khách du lịch chuẩn bị rời Đà Nẵng00:56Lính biên phòng ròng rã 4 tháng trực xuyên ngày đêm ngăn nhập cảnh trái phép02:11Đà Nẵng: 24 giờ phát động, hơn 5.400 thanh niên tự nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch00:36Làm sao phòng ngừa Covid-19 khi không biết nguồn lây trong cộng đồng?02:15Khử trùng, cách ly 219 người về từ Guinea Xích đạo01:53Di dời tài sản ở cung thể thao, lập BV dã chiến chống Covid-19 tại Đà Nẵng03:31Quảng Ngãi bắt đầu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại chỗ từ ngày 1/802:09Hơn 1.500 người Quảng Ninh trở về từ vùng dịch âm tính với SARS-CoV-202:32Ca nghi ngờ nhiễm Covid-19 ở Cà Mau đã có kết quả xét nghiệm âm tính01:39:21Bổ sung giáo viên trường dân lập, tư thục được nhận hỗ trợ Covid-1902:50Bác sĩ trong "tâm dịch": "Kỷ niệm đáng nhớ nhưng không bao giờ muốn gặp lại"01:05Thêm 11 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh01:38Quảng Trị dừng tuyến vận chuyển khách đi Huế và Quảng Nam02:59

Tiêu điểm

4 bệnh nhân đầu tiên ở Đà Nẵng khỏi Covid-19
13:57:00 10/08/2020
Lãnh đạo TP.HCM: 'Xem xét xử lý hình sự người không khai báo y tế, tụ tập đông người'
21:08:26 10/08/2020
Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng bắt đầu hoạt động ngày 12/8
21:26:24 10/08/2020
Đà Nẵng, từ ngày 12/8 người dân nhận thẻ đi chợ 3 ngày một lần
12:41:47 11/08/2020
Hơn 300 người Việt từ Canada, Hàn Quốc về nước
22:01:27 10/08/2020
Cách ly 3 tài xế khai báo gian dối, chạy xe tải từ vùng dịch COVID-19 đến Huế
17:55:32 10/08/2020
Nghẹn ngào hình ảnh đám tang vùng dịch
00:37:46 12/08/2020
Ba bệnh nhân Covid-19 nặng ở Quảng Nam tiến triển tốt hơn
21:17:25 10/08/2020
Để chuột bò lúc nhúc trên quầy thức ăn, Aeon Việt Nam xin lỗi
09:29:42 10/08/2020
TP.HCM xử phạt 841 người không đeo khẩu trang
21:57:50 10/08/2020

Thông tin đang nóng

Xót xa hình ảnh "Càn Long" Trương Quốc Lập tiều tụy, vất vả đi làm ở tuổi 65
21:48:57 11/08/2020
Bộ Công an: 'Làm rõ ba vụ án liên quan ông Nguyễn Đức Chung'
21:41:05 11/08/2020
Pha Lê mỉa mai: "Đàn ông giàu có lên gameshow tìm bạn gái, nghe vô lý"
20:02:15 11/08/2020
4 diễn viên Hàn Quốc bị tẩy chay vì bê bối đời tư
22:11:42 11/08/2020
Bé gái tử vong bất thường sau sinh, người nhà "vây" bệnh viện
21:17:36 11/08/2020
Tăng Thanh Hà tiết lộ niềm hạnh phúc đơn giản dưới mái nhà hào môn
23:06:49 11/08/2020
Dương Tử bất ngờ tâng bốc bản thân là nữ minh tinh nổi tiếng nhất Trung Quốc
20:36:22 11/08/2020
Đi theo mẹ bán vé số, bé trai 2 tuổi bị container cán tử vong thương tâm
22:00:41 11/08/2020
"Nấu cơm" bỗng dưng trở thành trào lưu hot trên mạng xã hội nhưng cách người phương Tây xử lý gạo và nước lại luôn khiến dân châu Á sửng sốt
22:21:13 11/08/2020
Đông Nhi - Ông Cao Thắng 'đắp cát' hài hước, Jun Phạm bình luận gây liên tưởng mạnh mẽ
20:44:04 11/08/2020

Tin mới nhất

Ngày 12-8, TP.HCM dứt điểm xét nghiệm COVID-19 người từ Đà Nẵng về

00:29:01 12/08/2020
Đến chiều 11-8, TP.HCM sắp hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người về từ Đà Nẵng, tuy nhiên lại còn tồn đọng hơn 5.700 mẫu chưa có kết quả. TP đang tăng tốc chạy xét nghiệm dứt điểm vào ngày 12...

Cách ly 5 người tiếp xúc ca nhiễm nCoV phát hiện ở Nhật

23:48:13 11/08/2020
5 người trong gia đình ở Nha Trang tiếp xúc gần với cô gái 28 tuổi dương tính nCoV khi đến Nhật Bản, được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Đà Nẵng tạm dừng hoạt động chợ Nại Hiên Đông do COVID-19

23:12:38 11/08/2020
Sau khi xác định có nhiều trường hợp mắc COVID-19 từng đến chợ Nại Hiên Đông, cơ quan chức năng Đà Nẵng quyết định tạm dừng hoạt động khu chợ này.

Tiêu độc, khử khuẩn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

22:57:16 11/08/2020
Sáng 11-8, theo đề nghị của UBND thành phố Hải Phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 3 chỉ đạo Tiểu đoàn Phòng hóa 38, Bộ Tham mưu Quân khu 3 phối hợp với Sở Y tế thành phố Hải Phòng tổ chức lực lượng, phương tiện, khí tài tiến hành phun kh...

Bình Định: Lấy cây đu đủ "làm chủ" ở vườn trồng "lung tung", hái trái không kịp bán

22:49:12 11/08/2020
Vài năm trở lại, nhiều nhà vườn ở tỉnh Bình Ðịnh đã chọn trồng cây đu đủ xen canh với các loại cây trồng ngắn ngày khác như cây ớt, sả, đậu phụng, đậu đen... cách làm này cho thu nhập tốt, phát huy hiệu quả khai thác đất đai.

Bình Dương: Cơn sốt lan đột biến và thú chơi tiền tỷ

22:47:20 11/08/2020
Những chủ vườn lan nhiều năm tuổi bỗng dưng trở thành tỷ phú. Cũng vì thế, có rất nhiều người chưa biết gì về lan cũng mạnh dạn đầu tư tiền tỷ vào thú chơi này để kiếm tiền. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng khi không am hiểu về lan.

"Đánh liều" vay vốn đầu tư vườn táo, thu 12 tấn/vụ, lãi cả trăm triệu

22:41:38 11/08/2020
Trong những năm qua, nhờ sự tiếp sức nguồn vốn kịp thời của Ngân hàng NNPTNT - Chi nhánh TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa (Agribank Cam Ranh) mà bà con nông dân ở xã Cam Thành Nam đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng và đem lại hiệu quả k...

Covid-19: Hội Nông dân thị xã Điện Bàn "tiếp lửa" tuyến đầu chống dịch

22:39:00 11/08/2020
Ngày 10/8, Hội Nông dân (Hội ND) thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) tổ chức chương trình Chuyến xe nghĩa tình đến thăm và tặng quà các điểm chốt chặn phòng chống Covid-19 tại địa phương.

Bắc Ninh: Nông dân chung tay xây mô hình hay vì môi trường sạch

22:34:43 11/08/2020
Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân (ND) tỉnh Bắc Ninh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên nông dân nâng cao ý thức, xây dựng những mô hình hay về bảo vệ môi trường. Qua đó góp phần bảo vệ môi trường sống cho người dân.

Lâm Đồng: Lão nông U60 và khu vườn “6 trong 1” cho thu nhập gần 400 triệu đồng

22:32:24 11/08/2020
Với khu vườn rộng 2,3ha, ông Nguyễn Tấn Phương (54 tuổi, ngụ xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) trồng đủ các loại cây như hồ tiêu, cà phê, mít Thái, bơ, sầu riêng... Trung bình mỗi năm, ông Phương có thu nhập gần 400 triệu đồng...

Sóc Trăng: Ghép nhãn lạ lên nhãn xuồng, trái màu tím, lá cũng tím bán giá 250.000 đồng/kg

22:29:25 11/08/2020
Nhằm tạo ra trái nhãn tím vừa ngon vừa đạt chất lượng phục vụ người tiêu dùng, anh Trần Thái Bình, ấp An Phú, xã An Thạnh 3 (Cù Lao Dung) đã ghép giống nhãn lạ có màu tím (đột biến từ nhãn xuồng cơm vàng) lên cây nhãn xuồng cơm vàng, th...

Làm nông nghiệp hữu cơ: Lấy lại niềm tin bị “đánh cắp”

22:21:23 11/08/2020
Thị trường là yếu tố quyết định đến sự thành bại của sản xuất nông nghiệp hữu cơ (NNHC) Việt Nam. Không chỉ nhận thức của người trực tiếp sản xuất mà lòng tin của người tiêu dùng về NNHC cũng cần được xây dựng lại.

Kiên Giang: Cho cua kềnh ở chung với tôm sú, cứ 1ha dân bắt 1 tấn, bán được 160 triệu đồng

22:18:09 11/08/2020
Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức hội thảo mô hình nuôi tôm - cua kết hợp có cải tiến hỗ trợ HTX thúc đẩy sản xuất, liên kết chuỗi giá trị.

Mùa đặt trúm bắt lươn đồng tươi rói

22:14:55 11/08/2020
Trước kia, ống trúm bắt lươn đồng được làm bằng thân cây tre gai. Những năm gần đây, qua các phương tiện truyền thông đại chúng, tôi thấy nông dân miền Tây làm ống trúm bẫy lươn đồng bằng ống nhựa.

Từ 0h ngày 12-8, tiếp tục dừng các chuyến bay chở khách đến Đà Nẵng

22:10:37 11/08/2020
Bộ Giao thông vận tải tiếp tục dừng các chuyến bay chở khách đến/đi Đà Nẵng từ 0h ngày 12-8, đồng thời yêu cầu Cục Hàng không bố trí các chuyến bay hỗ trợ khách du lịch đang mắc kẹt ở Đà Nẵng trở về địa phương.

'Mình ở không, cơm nước tận nơi, nhìn các anh trực trắng đêm mà chạnh lòng'

22:07:03 11/08/2020
Ngày 11/8, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa trao quyết định hoàn thành cách ly phòng dịch cho 19 công dân tại khu cách ly số 2 (trường THCS Nguyễn Trãi).

Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn điều trị ca Covid-19 từ ngày 14/8

22:05:55 11/08/2020
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, Nguyễn Văn Quảng đề nghị ngành y tế đưa vào vận hành bệnh viện dã chiến Tiên Sơn trong ngày 14/8.

Vun đắp niềm tin, tạo đồng thuận xã hội

21:48:37 11/08/2020
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện đường lối đổi mới đất nước, Đồng Nai đang phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu được điều động làm Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương

21:46:12 11/08/2020
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được điều động, giữ chức Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Tiếp tục dừng các chuyến bay chở khách tới Đà Nẵng

21:41:33 11/08/2020
Tối 11-8, Bộ GTVT có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị trực thuộc và Sở GTVT trên cả nước về kế hoạch vận chuyển hành khách nhằm bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19.

Công ty Huê Phong tiếp tục cắt giảm 1.600 lao động

21:35:50 11/08/2020
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các khách hàng chính của Công ty Huê Phong ở Châu Âu và Mỹ bị thiệt hại nặng nề nên hủy đơn đặt hàng rất nhiều. Nên cuối tháng 8/2020, Công ty Huê Phong tiếp tục cắt giảm 1.600 lao động. Được biết, đây là...

Bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện Phước Long (Bạc Liêu)

21:33:02 11/08/2020
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa kết thúc tốt đẹp chiều 11-8, sau hai ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

Thanh Hóa chỉ định nữ Bí thư huyện ủy sinh năm 1981

21:27:37 11/08/2020
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công bố quyết định về việc chỉ định bà Hà Thị Hương sinh năm 1981 giữ chức Bí thư huyện ủy Quan Hóa.

Kiên trì bám chốt, "chung sống an toàn với dịch"

21:25:02 11/08/2020
Ngày 11/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19) cùng Thường trực Ban Chỉ đạo đã tới thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên...

Bệnh viện dã chiến Cung thể thao Tiên Sơn sẽ vận hành từ ngày 14/8

21:22:20 11/08/2020
Phó Bí thư Thường Trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị các đơn vị đảm bảo đưa bệnh viện dã chiến vào vận hành đúng thời gian, ngày 14/8.

Tài xế xe rác cho 4 công nhân đu bám chạy trên đường bị tước bằng lái

21:18:02 11/08/2020
Ngay sau khi clip đăng tải chiếc xe chở rác để 4 công nhân đu bám sau xe chạy trên đường, Công an Hà Tĩnh đã vào cuộc xử lý tài xế xe rác.

Thẻ đi chợ ngày chẵn, lẻ được phát tới từng nhà dân Đà Nẵng

21:13:47 11/08/2020
Ngày 11/8, UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các quận, huyện, phường, xã của thành phố in ấn và phát hành thẻ vào chợ cho người dân.

Quảng Ngãi chính thức kích hoạt Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19

21:05:40 11/08/2020
Bắt đầu từ sáng 11.8, Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid -19 của tỉnh Quảng Ngãi đặt tại Cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn chính thức đi vào hoạt động.

Đình chỉ sinh hoạt BCH, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội đối với đồng chí Nguyễn Đức Chung

21:01:39 11/08/2020
Ngày 11/8/2020, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội đối với đồng chí Nguyễn Đức Chung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thà...

Có thể bạn quan tâm

iPhone 12 có gì mà khiến iFan đứng ngồi không yên?

Đồ 2-tek

01:12:21 12/08/2020
Thông qua nhiều nguồn tin, bộ tứ iPhone 12 đã dần hiện hình. Và để người dùng có được cái nhìn gần hơn với dòng sản phẩm này, kênh Youtube Apple Explaned đã tung video concept iPhone 12 cùng những dự đoán mới nhất.

14 loại khẩu trang phòng Covid-19: Loại nào phản tác dụng nhất?

Mua sắm

01:08:23 12/08/2020
Theo một nghiên cứu mới tại Mỹ, khẩu trang dệt kim và khăn trùm từ cổ lên mặt là những loại che chắn kém hiệu quả nhất trong việc phòng dịch Covid-19.

Robot thông minh thu hoạch quả chín ở vườn chỉ trong tích tắc

Thế giới số

01:08:11 12/08/2020
Chú robot tương lai này sẽ giúp giảm bớt sức lao động đặc biệt dành riêng cho các chị em muốn thu hoạch các loại quả, như quả cà chua chín trong vườn của mình.

Lào Cai: Bắt quả tang xe tải chở 6 tấn lông động vật tại khu vực biên giới

Tệ nạn

00:31:32 12/08/2020
Lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe ô tô tải biển kiểm soát 24C - 104.61 có chứa 189 bao tải đựng rất nhiều lông động vật được bó thành từng bó với tổng trọng lượng 6.014kg.

Thám tử tự còng tay với kẻ ám sát Kennedy

Thế giới

00:28:13 12/08/2020
Khi Lee Harvey Oswald bị bắn chết năm 1963, thám tử Jim Leavelle đang còng tay trái của mình với tay phải của anh ta.

Vì sao Cardi B đưa Kylie Jenner vào MV?

Nhạc âu - mỹ

00:27:58 12/08/2020
Ngày 11/8, Fox News đưa tin rapper Cardi B đã lên tiếng bảo vệ Kylie Jenner sau khi người đẹp sinh năm 1997 bị chỉ trích với sự xuất hiện trong MV WAP.

ARMY chuẩn bị quà tặng sinh nhật Jimin (BTS), hứa hẹn dự án ủng hộ siêu đặc biệt

Nhạc châu á

23:58:18 11/08/2020
Tháng 10 là thời gian đặc biệt với ARMY khi họ gọi nó là Jimtober để kỷ niệm sinh nhật Jimin suốt cả tháng bằng các dự án ý nghĩa.

Những kiểu uốn tóc nam đẹp hiện đại được yêu thích nhất năm 2020

Thời trang

23:54:20 11/08/2020
Kiểu uốn tóc nam đẹp hiện đại giúp bạn có diện mạo vẻ ngoài trẻ trung mạnh mẽ. Dưới đây là tổng hợp những kiểu uốn tóc nam được yêu thích dẫn đầu xu hướng năm 2020.

5 cách để có vóc dáng thon thả, quyến rũ bằng yến mạch

Làm đẹp

23:53:21 11/08/2020
Giảm cân bằng yến mạch là một trong những phương pháp giảm cân mà chị em yêu thích. Cứ thử áp dụng 5 cách giảm cân bằng yến mạch dưới đây, cân nặng của bạn sẽ giảm đi nhanh chóng.

Dota 2: EG chưa muốn tái hợp với SumaiL, Trung Quốc sắp 'bão' chuyển nhượng

Esport

23:52:41 11/08/2020
Gambit Esports sẽ cho Evil Geniuses mượn mid laner Danil gpk Skutin để chuẩn bị cho giải đấu Dota 2 lớn nhất mùa hè 2020, OMEGA League, theo thông báo chính thức của tổ chức vào chiều nay (11/8).

Bí kíp trang điểm "rất Tây" của Huyền Baby

Phong cách sao

23:52:26 11/08/2020
Khôn​g hổ danh là phu nhân biệt phủ triệu đô, Huyền Baby không những làm người hâm mộ thán phục về độ giàu có và chịu chơi của cô mà còn ở lối trang điểm rất Tây.