Bộ đội Biên phòng: Đạp tuyết chặn dịch

Vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng vẫn kiên cường bám chốt, duy trì nghiêm công tác tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình trên các tuyến biên giới; đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch và giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia .

Bộ đội Biên phòng: Đạp tuyết chặn dịch - Hình 1

Tuần tra trên tuyết trắng . Ảnh Báo Biên phòng

Từ đầu mùa Đông đến nay, các đợt không khí lạnh gây rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền núi phía Bắc , với nhiệt độ thấp nhất là 7 độ C, ở vùng núi cao có nơi ở mức 0 độ C.

Bộ đội Biên phòng: Đạp tuyết chặn dịch - Hình 2

Giữ yên đường biên giới .

Nhiều nơi băng tuyết phủ dày làm cho đường tuần tra trơn trượt, cộng với khí hậu khắc nghiệt, gây không ít khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ biên giới cũng như phòng, chống dịch COVID-19 của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng .

Bộ đội Biên phòng: Đạp tuyết chặn dịch - Hình 3

Vượt qua mọi khó khăn, trở ngại cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, Quân đội nhân dân Việt Nam vẫn kiên cường bám chốt, duy trì nghiêm công tác tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình trên các tuyến biên giới; đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia .

Bộ đội Biên phòng: Đạp tuyết chặn dịch - Hình 4

* Vừa qua Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức các đoàn kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và triển khai lực lượng, phương tiện phòng, chống dịch COVID-19 tại một số địa phương.

Bộ đội Biên phòng: Đạp tuyết chặn dịch - Hình 5

Người dân thăm hỏi, động viên các chiến sĩ Biên phòng trên tuyến đầu chống dịch.

Qua kiểm tra, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ rõ, trong thời gian tới, đất nước sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và tình hình dịch bệnh trên thế giới , các nước láng giềng vẫn có diễn biến rất phức tạp.

Bộ đội Biên phòng: Đạp tuyết chặn dịch - Hình 6

Chính vì vậy, các đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên về triển khai kế hoạch, công tác sẵn sàng chiến đấu.

Phối hợp với các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới, địa bàn, kịp thời tham mưu cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng như chính quyền địa phương có những đối sách phù hợp, kịp thời.

Bộ đội Biên phòng: Đạp tuyết chặn dịch - Hình 7

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng động viên các cán bộ, chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch.

Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia , đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, duy trì an ninh, trật tự địa bàn.

Tổ chức thực hiện kế hoạch, duy trì nghiêm chế độ, quân số trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ đội Biên phòng: Đạp tuyết chặn dịch - Hình 8

Chỉ huy các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giao nhiệm vụ, động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ ở các tổ, chốt biên giới.

Trong thời điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang đến gần, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia , đấu tranh phòng chống tội phạm, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch COVID-19, các đơn vị cần phối hợp với chính quyền địa phương chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn.

Bộ đội Biên phòng: Đạp tuyết chặn dịch - Hình 9

Đặc biệt, phải chú trọng đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ở các tổ, chốt trên biên giới. Tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị và nhân dân địa phương vui Tết, đón Xuân an toàn, tiết kiệm./.

Luật Biên phòng Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới

Đại tá Đoàn Văn Rỹ, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hải Phòng cho biết, sau khi được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Chủ tịch nước ký Lệnh số 11/2020/L-CTN công bố ngày 25/11/2020, Luật Biên phòng Việt Nam được triển khai vào thực tiễn cuộc sống, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới trong tình hình mới.

Luật Biên phòng Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới - Hình 1
Lực lượng tuần tra bộ đội biên phòng tuần tra, kiểm soát khu vực Ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia. Ảnh minh họa: Dương Giang/TTXVN

Luật Biên phòng Việt Nam được xây dựng nhằm thể chế hóa chủ trương, quan điểm, tư duy mới của Đảng, Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, như Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 08/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng Bộ đội Biên phòng trong tình hình mới, đặc biệt là Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Biên giới quốc gia.
Luật Biên phòng Việt Nam cũng kế thừa những quy định còn giá trị và khắc phục những hạn chế, bất cập của Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng năm 1997, luật hóa các quy định hiện hành trong các văn bản pháp luật khác có liên quan.
Theo Đại tá Đoàn Văn Rỹ, việc ban hành Luật Biên phòng Việt Nam tạo cơ sở pháp lý vững chắc, đầy đủ nhằm nâng cao hiệu lực trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới; đồng thời là cơ sở xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng Bộ đội Biên phòng nói riêng ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Luật Biên phòng có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội ở khu vực biên giới và mở rộng hơn so với Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng. Luật quy định chính sách, nguyên tắc, nhiệm vụ, hoạt động, lực lượng, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân về biên phòng.
Nhiệm vụ biên phòng được quy định trong Luật một cách toàn diện, bao gồm 3 nhóm nhiệm vụ: Xây dựng - quản lý - bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới. Đây là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các lực lượng nhằm phát triển kinh tế, xã hội kết hợp với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng biên giới vững mạnh về mọi mặt; xác định rõ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và bảo đảm việc thi hành pháp luật ở khu vực biên giới, cửa khẩu. Lực lượng trực tiếp thực thi nhiệm vụ biên phòng ở khu vực biên giới, cửa khẩu là các cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân ở khu vực biên giới, cửa khẩu...
Đại tá Đoàn Văn Rỹ chia sẻ, để phát huy hiệu quả hơn nữa trong công tác phối hợp giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng với các lực lượng chức năng khác, cũng như các cấp chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo, cửa khẩu cảng, đặc biệt khi Luật Biên phòng Việt Nam có hiệu lực thi hành, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng tập trung triển khai tốt các giải pháp, phát huy kết quả công tác thời gian qua, tiếp tục sửa đổi, bổ sung, thực hiện tốt quy chế phối hợp đã ký kết, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp trong tham mưu, triển khai lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Bộ đội Biên phòng thành phố, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương.
Bộ đội Biên phòng thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về quản lý, bảo vệ biên giới của Tổ quốc; nắm vững những vấn đề cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và trách nhiệm xây dựng Bộ đội Biên phòng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ đội Biên phòng trong tình hình mới.
Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và cấp ủy chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ gắn với phát triển kinh tế, đặc biệt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, đảo, cửa khẩu cảng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng thành phố Hải Phòng là một cực phát triển quan trọng trong tam giác phát triển Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, động lực phát triển vùng Bắc bộ và cả nước.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Pháo nổ đì đùng, hàng xóm vui còn tôi lo nơm nớp01:48Người dân đổ ra sông bắt nghêu01:00Vì sao Nhà hát gần 200 tỷ đồng ở Huế mới dùng đã hỏng?01:01Sợ lây nhiễm Covid-19: Nhiều bạn trẻ phượt xe máy về quê đón tết01:23Bắt đầu kéo cáp điện cho toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên00:40Đồng loạt ra quân đầu xuân xây dựng cầu Mỹ Thuận 201:03Khánh Hòa cách ly từ dân, quân đến du khách từ Hải Dương01:10Xe đưa rước công nhân tông gãy trụ điện, 1 người chết, 1 người bị thương01:12Ảnh: Cuộc sống người dân tại ổ dịch nóng nhất tỉnh Hải Dương00:58Tình huống trẻ nhỏ ngồi sau, tự mở cửa rồi ngã khỏi xe ô tô đang chạy00:24Người đi mua vàng Thần Tài ngày càng đông00:49Phố cá lóc nướng đông nghẹt ngày vía Thần tài, nhiều gia đình "hốt bạc" khi bán sạch 2.000 con trong một buổi sáng01:44Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện bia mang tên Hoàng Sa, Trường Sa03:58Thâu đêm lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên người đến TPHCM sau Tết02:50Trường ĐH ở Việt Nam mua 100.000 liều vắc xin Covid-19 cho sinh viên, giảng viên?02:36Tuyến đường huyết mạch quốc lộ 5A vắng lặng giữa mùa dịch Covid-1901:00Cháy nhà gần chợ, khu phố náo loạn00:42Bà Rịa - Vũng Tàu cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 28.2 để phòng dịch Covid-1902:27Cầu Phú Mỹ kẹt nhiều giờ do xe tải hỏng và xe container va quẹt taxi00:35Xây nhà vệ sinh bằng chai nhựa tặng trường tiểu học miền biên viễn Cao Bằng02:57

Tiêu điểm

TP HCM mở lại nhà hàng, tiếp tục đóng karaoke
20:11:42 25/02/2021
Phát hiện thi thể bác sĩ trẻ nghi trượt ngã dưới đèo
00:45:32 24/02/2021
COVID-19 bùng phát, huyện Kim Thành, Hải Dương siết chặt doanh nghiệp
01:51:23 24/02/2021
Xe buýt cháy dữ dội trong hầm chui An Sương
09:09:34 24/02/2021
Ngân hàng nào đang cho vay nhiều nhất?
05:43:08 25/02/2021
Nhóm học sinh đuối nước khi tắm biển, thanh niên 20 tuổi lao ra cứu sống được 3 người
14:49:28 25/02/2021
Thừa chứng chỉ hạng này thiếu chứng chỉ hạng kia, nhiều giáo viên mất tiền oan
13:18:28 24/02/2021
Băng qua đường, ô tô khách nghiến đứt đôi xe máy, một người tử nạn
18:23:12 25/02/2021
Quỹ ngoại vung tiền tỷ 'lướt sóng' cổ phiếu Hòa Phát
05:35:35 25/02/2021
Giáo viên trung học cơ sở hạng III (cũ) chuyển sang hạng III (mới) cần làm gì?
12:36:18 24/02/2021

Thông tin đang nóng

Bên trong biệt thự 50 tỷ đồng của Mạc Văn Khoa: Rộng 500 mét vuông, sân vườn sức chứa "khủng" tận 40 người
16:22:02 25/02/2021
Giữa nghi vấn mang thai, Son Ye Jin xuất hiện bên Hyun Bin nhưng nhất quyết che vóc dáng?
17:56:42 25/02/2021
Thêm 8 ca Covid-19 gồm 7 bệnh nhân tại Hải Dương và 1 ca nhập cảnh
18:30:03 25/02/2021
Lãnh Thanh làm rõ việc hẹn hò Nam Em giữa drama “trà xanh”: “Đùng 1 ngày mình áp lực cái việc mình phải yêu người ta như thế”
17:32:39 25/02/2021
Anh trai đưa kết quả xét nghiệm ADN cha con cho cả nhà xem làm mẹ tôi ngất ngay tại chỗ
17:45:16 25/02/2021
Luật sư: Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nam bị bóp cổ đến chết là bất thường
19:16:52 25/02/2021
Linh Rin kể chuyện bị Phillip Nguyễn dỗi đến tắt điện thoại, tưởng biến căng ai ngờ phát “cẩu lương” trá hình
16:32:00 25/02/2021
Hải Dương: Nhân viên bán xăng nhiễm SARS-CoV-2, liên quan ổ dịch xã Kim Liên
16:33:44 25/02/2021
Trang web xem phim lậu phổ biến nhất Việt Nam bị Mỹ cáo buộc đích danh
16:22:52 25/02/2021
Đại gia đình Trúc Lam - Trúc Linh sum họp đầu xuân
16:14:42 25/02/2021

Tin mới nhất

Chùa Phúc Khánh làm lễ cầu an trực tuyến, nhiều người đứng bên ngoài vái vọng

23:55:55 25/02/2021
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm nay chùa Phúc Khánh đã đóng cửa then cài tổ chức đại lễ cầu an theo hình thức trực tuyến, người dân đành vái vọng từ bên ngoài.

Hà Nội sắp ban hành quy hoạch phân khu nội đô

23:44:12 25/02/2021
Dự kiến trong quý I, UBND TP Hà Nội sẽ phê duyệt, ban hành đồ án quy hoạch phân khu nội đô lịch sử và sông Hồng.

Sở Y tế đề nghị tạm dừng thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2 dịch vụ

23:03:15 25/02/2021
Sở Y tế Hải Phòng ngày 25/2 đã có văn bản trình UBND thành phố về việc đề nghị tạm dừng thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2 dịch vụ.

Cà Mau: Tăng cường phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho HS

21:15:33 25/02/2021
Các đơn vị, trường học ở tỉnh Cà Mau chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em và học sinh. 

Phát động tết trồng cây tại nơi ra đời Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc

21:06:44 25/02/2021
Lễ trồng cây diễn ra tại Di tích nơi ra đời Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc thuộc xã Bình Thành, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Phấn đấu đến ngày 30 - 4, hoàn thành thi công Dự án đường giao thông nối TP Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn

20:56:40 25/02/2021
Dự án đường giao thông nối TP Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1), qua TP Sầm Sơn và huyện Quảng Xương, được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 9 - 1- 2017, phê duyệt điều chỉnh dự án ...

Nam sinh trả lại của rơi được Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tặng Giấy khen

20:53:52 25/02/2021
Sáng 25/2, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã trao tặng Giấy khen cho em Nguyễn Việt Thạch (HS lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Huệ, Hà Tĩnh) đã có hành động đẹp Nhặt của rơi, tìm người trả lại.

Bộ Giao thông Vận tải đã giao 85% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

20:45:13 25/02/2021
Theo tin từ Bộ Giao thông Vận tải, năm 2021, Bộ được Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước 42.995 tỷ đồng. Hiện Bộ đã giao chi tiết hơn 36.536 tỷ đồng (đạt 85%), còn lại 6.459 tỷ đồng tạm thời chưa giao kế hoạch chi...

Sóc Trăng: Sôi nổi hoạt động “Ngày hội Biên phòng toàn dân”

20:42:48 25/02/2021
Sáng 25/2, tại xã Trung Bình, huyện Trần Đề (Sóc Trăng), Ban tổ chức các hoạt động Ngày hội Biên phòng toàn dân huyện Trần Đề tặng quà cho người dân và học sinh nghèo.

Nâng cao hiệu quả và năng lực phòng, chống mua bán người

20:40:23 25/02/2021
Hội nghị trực tuyến về phòng, chống tội phạm mua bán người khuôn khổ ASEANAPOL là một diễn đàn quan trọng để các quốc gia thành viên chia sẻ thông tin, tình hình, kinh nghiệm đấu tranh và phương hướng hợp tác phòng, chống mua bán người ...

Vừa thi tuyển xong 1.200 viên chức giáo viên, Quảng Nam đã lên kế hoạch thi tiếp

20:39:07 25/02/2021
1.200 giáo viên đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển giáo viên năm 2020 và sẽ được bố trí về các trường học đang thiếu.

Bộ Giáo dục trả lời: Chưa thể bỏ chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên

20:37:33 25/02/2021
Muốn bỏ quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên thì cần sửa các quy định tại Luật Viên chức và Nghị định số 101/2017.

An Giang có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

20:37:26 25/02/2021
Thượng tá Lê Phú Thạnh, Trưởng Công an huyện Châu Phú vừa được Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Gió mùa đông bắc tràn về

20:34:48 25/02/2021
Gió mùa đông bắc bắt đầu ảnh hưởng từ chiều và tối mai, gây mưa nhỏ và chuyển rét ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

2 cô gái xứ Thanh tình nguyện lên đường nhập ngũ

20:32:01 25/02/2021
 Mùa tuyển quân năm nay, Thanh Hóa có tổng số 3.678 công dân nhập ngũ. Nguyễn Phương Anh và Nguyễn Thùy Linh (TP Thanh Hóa) là 2 nữ tân binh tình nguyện nộp đơn tham gia nghĩa vụ quân sự.

Bộ Giáo dục bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học địa phương tuyển giáo viên thế nào?

20:02:16 25/02/2021
Nhiều địa phương chuẩn bị tiến hành thi tuyển giáo viên phải họp rà soát lại các phương án, kế hoạch để phù hợp với các quy định mới ban hành.

Tự ý đổ đất lấn vịnh Bái Tử Long, doanh nghiệp bị phạt 100 triệu đồng

19:58:56 25/02/2021
UBND huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) vừa xử phạt Công ty Phương Đông 100 triệu đồng do tự ý đổ đất lấn chiếm vịnh Bái Tử Long, ảnh hưởng đến môi trường biển.

Bảng lương chi tiết giáo viên trung học cơ sở theo thông tư mới hiệu lực từ 20/3

19:57:54 25/02/2021
 Có rất nhiều giáo viên quan tâm, thắc mắc nhất là giáo viên bậc trung học cơ sở trong thời gian sẽ được chuyển xếp lương với hạng và hệ số lương như thế nào?

Tri ân những chiến sĩ áo trắng tại tâm dịch Covid-19 Hải Dương

19:13:22 25/02/2021
Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2021), sáng 25/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lẵng hoa chúc mừng thầy thuốc, nhân viên y tế và sinh viên các trường y, dược đang trực tiếp có mặt trên tuyến ...

13 tỉnh phía Bắc gộp lương hưu tháng 3, 4 chi trả một lần

19:09:09 25/02/2021
Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH), do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành miền Bắc, lương hưu tháng 3 và tháng 4 sẽ được gộp chi trả một lần.

Hưng Yên dỡ phong tỏa xã hơn 15.000 dân vào ngày mai

19:06:38 25/02/2021
Trưa 25/2, ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh cho hay, vào 9h30 ngày mai (26/2) xã Yên Phú sẽ được dỡ bỏ phong tỏa, huyện Yên Mỹ và huyện Khoá...

Thường trực Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam làm việc cùng Báo Tri thức và Cuộc sống

19:04:15 25/02/2021
TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã chủ trì cuộc làm việc giữa Thường trực VUSTA với Báo Tri thức và Cuộc sống.

Sóc Trăng: 45 trường hợp F1 có kết quả âm tính SARS-CoV-2 lần 2

18:08:46 25/02/2021
Các cơ quan chức năng của tỉnh Sóc Trăng vừa qua đã truy vết được 45 trường hợp là F1 của các bệnh nhân ở TPHCM, trong đó có một trường hợp nhập cảnh trái phép.

Tri ân những chiến sĩ áo trắng chống dịch COVID-19 tại Hải Dương

17:33:53 25/02/2021
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lẵng hoa tươi thắm chúc mừng các thầy thuốc, nhân viên y tế và sinh viên các trường y, dược đang trực tiếp có mặt trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại Hải Dương.

Máy bay móp cánh vì đụng xe thang tại Tân Sơn Nhất

17:16:22 25/02/2021
Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành chỉ thị chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn hoạt động của các phương tiện hoạt động trong sân bay sau khi xảy ra vụ việc máy bay móp cánh vì đụng xe thang tại Tân Sơn Nhất.

Truy tặng Huân chương Lao động cho Chủ tịch xã giúp dân trong lũ lụt

16:43:50 25/02/2021
Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch (Bố Trạch- Quảng Bình) qua đời vì bị nhiễm trùng vết thương khi giúp dân trong lũ lụt...

Giá xăng RON 95 tăng 814 đồng/lít từ 15h ngày 25/2

16:41:07 25/02/2021
Từ 15h hôm nay (25/2), liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định điều chỉnh giá xăng E5 RON 92 trong nước tăng 722 đồng/lít lên 17.031 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 814 đồng/lít lên 18.084 đồng/lít.

Trường phổ thông sẵn sàng đón học sinh trở lại

16:40:36 25/02/2021
Nhiều trường phổ thông lắp vách ngăn trong phòng ăn, máy đo thân nhiệt cảm ứng, làm giải phân cách mềm để giãn cách khi học sinh trở lại trường.

Có thể bạn quan tâm

Đại dịch COVID-19 làm giảm tỷ lệ tử vong vì các nguyên do khác

Thế giới

00:20:16 26/02/2021
Một nghiên cứu mới đây của Anh và Trung Quốc chỉ ra rằng số ca tử vong không do nguyên nhân COVID-19 tại Trung Quốc đã giảm trong thời điểm nước này triển khai các biện pháp hạn chế phòng dịch.

'Lỡ hẹn một lần khiến em tôi đi mãi'

Pháp luật

00:16:46 26/02/2021
Trí và gia đình trả vé máy bay, hẹn năm sau sẽ có cái Tết đoàn viên. Ai ngờ vì lỡ hẹn một lần khiến em tôi đi mãi, anh trai nạn nhân vụ cướp tông chết người ở TP.HCM nói.

Hà Nội FC "trói chân" hậu vệ ĐT Việt Nam tới năm 2023

Bóng đá việt nam

00:13:22 26/02/2021
Hà Nội FC chính thức gia hạn hợp đồng với Trần Văn Kiên, hậu vệ ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng Thủ đô tới năm 2023.

Bốn lần Real hưởng lợi từ trọng tài tại Champions League

Bóng đá thế giới

23:57:28 25/02/2021
Real Madrid là CLB hưởng lợi nhiều từ các quyết định gây tranh cãi của trọng tài tại UEFA Champions League trong những năm gần đây.

Chàng trai U33 ‘mót’ cưới, ngỏ lời cầu hôn tận 2 lần vẫn bị từ chối chỉ vì một lý do

Show việt

23:56:43 25/02/2021
Dù rất có thiện cảm với chàng trai Lâm Đồng cùng tuổi nhưng cô nàng gốc Gia Lai vẫn từ chối hẹn hò chỉ vì một lý do.

Rapper 100kg lạ lẫm với mái tóc hàng chục mét, khoe body tràn mỡ đầy tự tin

Sao âu mỹ

23:54:48 25/02/2021
Love yourself - yêu bản thân, đó chính là thông điệp mà nữ rapper hơn 100 kg Lizzo muốn gửi gắm những cô nàng có ngoại hình ngoại cỡ hãy tự tin thể hiện cá tính, không cần bận tâm đến lời bàn tán sau lưng.

Những câu nói gây bão của Minh Châu - Hồng Diễm trong "Hướng dương ngược nắng"

Hậu trường phim

23:54:16 25/02/2021
Nhân vật Minh Châu do Hồng Diễm thủ vai có rất nhiều câu thoại ấn tượng trong Hướng dương ngược nắng.

“Hướng dương ngược nắng” hot nhất đêm qua: Tại sao nhất định phải để Châu bị cưỡng hiếp?

Phim việt

23:49:30 25/02/2021
Tại sao chúng tôi lại không có quyền được buồn, được bức xúc, được phẫn nộ khi chứng kiến một hình tượng đẹp đẽ nhường ấy bị vấy bẩn?

'Penthouse': Vừa về chung nhà, cô giáo Kim So Yeon và 'chồng mới' Uhm Ki Joon đã xung đột vì 'kẻ thứ 3'?

Phim châu á

23:47:12 25/02/2021
Những bức ảnh mới trong Penthouse hé lộ sự căng thẳng sắp xảy ra với chính trùm phản diện Ju Dan Tae (Uhm Ki Joon) và Cheon Seo Jin (Kim So Yeon).

10 lần Angelina Jolie tỏa sáng trên thảm đỏ nhờ trang sức

Phong cách sao

23:39:52 25/02/2021
Nữ minh tinh là người theo chủ nghĩa tối giản nhưng điều đó không có nghĩa Angelina không lấp lánh.

Tiger Woods: Giữa thiên thần và ác quỷ

Sao thể thao

23:37:02 25/02/2021
Tiger Woods được ca ngợi bởi tài năng phi thường, nhưng trong một phần tư thế kỷ qua, anh cũng là tâm điểm của rất nhiều tranh cãi.

3 loại quả đặt lên bàn thờ để cúng trong rằm tháng giêng sẽ giúp gia chủ cả năm bình an, may mắn phát tài

Trắc nghiệm

23:30:41 25/02/2021
Trong mâm quả ngày Rằm, gia chủ nên chú trọng thêm 3 loại quả này vào để cả năm gia đình được nhiều may mắn, phước lành, cuộc sống gặp nhiều bình an, vạn phúc.