Bến Tre thúc đẩy các ngành công nghiệp chủ lực

Thời gian qua, tỉnh Bến Tre tập trung thu hút đầu tư và phát triển nhanh các ngành công nghiệp mũi nhọn , công nghiệp ưu tiên. Đến nay, tỉnh thu hút được 51 dự án đầu tư ngành công nghiệp mũi nhọn , ưu tiên, với tổng vốn hơn 2.130 tỷ đồng.

Giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh phê duyệt quy hoạch tám khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp , với tổng diện tích đất công nghiệp 1.727 ha. Các khu công nghiệp Giao Long I, Giao Long II và An Hiệp đi vào hoạt động ổn định, với tổng diện tích 242 ha.

Bến Tre thúc đẩy các ngành công nghiệp chủ lực - Hình 1

Nông dân xã Vũ An , huyện Kiến Xương (Thái Bình) thu hoạch khoai tây trồng theo mô hình sản xuất hàng hóa. Ảnh: Phạm Nguyễn Hồng Quang

Tỉnh đang tập trung đầu tư phát triển Khu công nghiệp Phú Thuận với diện tích 230 ha. Ngoài ra, toàn tỉnh có 10 cụm công nghiệp được thành lập, với tổng diện tích 347,3 ha; trong đó, có chín cụm công nghiệp đã quy hoạch chi tiết với tổng diện tích 337,3 ha, bốn cụm công nghiệp đã đầu tư và đi vào hoạt động. Các cụm công nghiệp có 22 dự án đăng ký đầu tư, với tổng vốn khoảng 4.882 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 5.700 lao động.
Bến Tre đặt mục tiêu đẩy mạnh sản xuất công nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả, khả năng cạnh tranh, góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa và phát triển bền vững, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 đạt 75 nghìn tỷ đồng; giai đoạn 2021 – 2025, tăng trưởng bình quân 17,42%/năm. Để triển khai, tỉnh chỉ đạo hoàn thiện phương án phát triển cụm công nghiệp cho phù hợp với tình hình thực tế, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư; ưu tiên kêu gọi đầu tư phát triển khu công nghệ cao , khu công nghiệp sạch , công nghiệp hỗ trợ. Tỉnh thực hiện tái cơ cấu ngành công nghiệp và chuyển đổi nhanh cơ cấu sản phẩm theo hướng hiện đại, đổi mới, nâng cấp dây chuyền thiết bị các cơ sở hiện có để tạo sức cạnh tranh bền vững, phù hợp với xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Ngoài ra, tỉnh tập trung phát huy thế mạnh của địa phương để phát triển nhanh các ngành công nghiệp chủ lực , có lợi thế cạnh tranh, ngành công nghiệp ứng dụng công nghệ mới, công nghiệp hỗ trợ, thiết bị điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, cơ khí.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tỉnh Thái Bình ban hành nhiều cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu, thực tiễn địa phương trong từng giai đoạn. Tỉnh huy động mọi nguồn lực xã hội , ban hành cơ chế trong phân cấp và quản lý đầu tư xây dựng công trình nhằm tạo tính chủ động, sáng tạo của các địa phương. Giai đoạn 2010 – 2020 tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đạt hơn 22.835 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn huy động từ nhân dân gần 3.670 tỷ đồng. Đến nay, toàn bộ 237 xã của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; hai xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; bốn xã đã được thẩm định và đang hoàn thiện thủ tục công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; toàn bộ bảy huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hiện tỉnh đang hoàn thiện các thủ tục trình Chính phủ công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Thái Bình đặt mục tiêu giai đoạn 2021 – 2025, sẽ có 20% số xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Để đạt mục tiêu này, tỉnh chỉ đạo các địa phương tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đồng thời lựa chọn các xã có nhiều thuận lợi xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2021. Các xã chú trọng thực hiện các tiêu chí khó như tiêu chí giao thông; tiêu chí tổ chức sản xuất với vùng sản xuất tập trung có liên kết; tiêu chí môi trường với hơn 5% số hộ có phân loại rác thải tại nguồn.

Đại hội XIII: Mở rộng không gian đổi mới để Việt Nam vượt lên

Lấy cải cách, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy phát triển đất nước .

Đại hội XIII: Mở rộng không gian đổi mới để Việt Nam vượt lên - Hình 1

Hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bắt đầu diễn ra. Sự kiện chính trị quan trọng này sẽ đánh dấu một cột mốc thay đổi lớn trong tiến trình đưa đất nước phát triển.

TS Nguyễn Đình Cung, thành viên thường trực Tổ biên tập Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030 (sau đây gọi là Chiến lược 2021 - 2030), nói: "Văn kiện của Đại hội XIII xác định lấy cải cách, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy phát triển đất nước".

Năng lực cạnh tranh quốc gia tăng lên đáng kể

. Phóng viên : Thưa ông, quan sát quá trình 10 năm qua, ông nhìn nhận thế nào về việc cải cách và nâng cao chất lượng thể chế?

Đại hội XIII: Mở rộng không gian đổi mới để Việt Nam vượt lên - Hình 2

TS Nguyễn Đình Cung : Chúng ta đã xác định cải cách thể chế là một trong ba đột phá chiến lược. Trong 10 năm qua, nhất là thời kỳ 2015-2020, Chính phủ đã thực hiện khá tốt trọng tâm đột phá nói trên; nhờ đó nền kinh tế đã duy trì tăng trưởng, gia tăng được sức chống chịu, vượt qua năm 2020 với sự tác động khủng khiếp của dịch COVID-19 một cách thành công ngoài mong đợi. Đại hội XIII đã đề cao hơn tầm quan trọng của thể chế kinh tế và đã thay đổi trọng tâm của cải cách thể chế.

. Riêng về vấn đề thể chế kinh tế, quá trình cải cách đã diễn ra như thế nào?

Nếu nói về thể chế kinh tế, nhất là pháp luật về kinh doanh thì cải cách được bắt đầu ngay từ ngày đầu của quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường. Trong giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi (từ năm 1986 đến khoảng 2000), thị trường ở nước ta còn sơ khai; yêu cầu cải cách thể chế kinh tế nhìn chung không phức tạp. Lúc đó chỉ cần thừa nhận, mở rộng và bảo đảm quyền tự do kinh doanh thì đã là... cải cách vượt bậc, mở ra cơ hội cho các thành phần kinh tế, nhất là tư nhân phát triển.

Tuy vậy, thực tế phát triển giai đoạn 2009-2010 cho thấy cải cách thể chế như vậy là chưa đủ; và do đó Đại hội XII đã xác định cải cách thể chế là một trong ba đột phá chiến lược; và trọng tâm của nó là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Hiện thực hóa chủ trương nói trên, Chính phủ đã đi một bước xa hơn là thực hiện cải cách, nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế tốt. Do đó, các tiêu chuẩn của WB, WEF và một số xếp hạng toàn cầu khác đã được áp dụng. Tuy vậy, cũng có quan điểm là ta phải xây dựng tiêu chuẩn riêng của ta. Thế là ta trễ mất mấy năm.

. Vậy đến khi nào thì chúng ta bắt đầu một cách dứt khoát là phải lấy chuẩn quốc tế để đi theo con đường mà cả thế giới đang đi, ít nhất là trong kinh doanh?

Đó là thời điểm 2013-2014, đó là lúc Nghị quyết 19/2014 đầu tiên được ban hành và thực thi. Các tiêu chuẩn, tinh thần "tạo thuận lợi nhất cho kinh doanh" của Doing Business mà World Bank đã thể hiện trong cả tư duy và nội dung của nghị quyết. Áp dụng chuẩn mực và thông lệ quốc tế là thay đổi có tính đột phá, vì nó định vị được Việt nam trên bản đồ phát triển của thế giới và tạo một sức ép buộc chúng ta phải "tiến cùng thời đại". Nếu không cải thiện được vị thế của chúng ta trong khu vực và thế giới thì có thể nói đó là một sự "xấu hổ". Ta ở vị trí nào thì cứ nhìn vào các bảng xếp hạng toàn cầu là biết; và chính đó là thông điệp quốc gia thay đổi. Nếu chúng ta luôn đứng ở nhóm có tốc độ cải cách và phát triển "loại nhất thế giới" thì chắc chắn nước ta sẽ thu hẹp, tiến kịp và sẽ sớm đứng vào nhóm các quốc gia phát triển.

Đến bây giờ, sau bảy năm duy trì tinh thần của Nghị quyết 19 (sau này là Nghị quyết 02của chính phủ), chúng ta đã có những kết quả đáng khích lệ để tiếp tục thay đổi. Đó là kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định vững chắc, đầu tư tư nhân tăng, khu vực FDI ổn định, hiệu quả doanh nghiệp nhà nước cải thiện và vị trí xếp hạng của Việt nam trên tất cả xếp hạng toàn cầu về năng lực cạnh tranh đã cải thiện, thậm chí có lĩnh vực chúng ta đã tăng nhiều chục bậc.

Tạo không gian phát triển mới, đón "đại bàng" làm tổ

. Đọc chiến lược 2021-2030, tôi thấy Đại hội XIII lần này đặt ra vấn đề tăng trưởng theo chiều sâu và dùng thị trường như là một cơ chế phân bổ, sử dụng nguồn lực rất mạnh.

Điều đó là dễ hiểu, vì trước đây khi mở thị trường thì Việt Nam lúc đó đang tăng trưởng theo chiều rộng, tức là còn nhiều dư địa gia tăng số lượng lao động, số lượng vốn và khai thác tài nguyên để tăng trưởng. Cứ mở thị tường ra thì quy mô nền kinh tế gia tăng thêm. Nhưng hiện nay, nguồn lực và dư địa đã bắt đầu có dấu hiệu "tận khai" thì văn kiện phải nhấn mạnh đến hiệu quả sử dụng nguồn lực và khoa học công nghệ. Mà nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực thì chỉ có thị trường mới làm được. Không ai làm tốt hơn thị trường cả.

Đại hội XIII: Mở rộng không gian đổi mới để Việt Nam vượt lên - Hình 3

Khi doanh nghiệp, người dân càng tin tưởng, càng đầu tư lớn, đầu tư sâu thì càng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực phát triển của đất nước. Trong ảnh: Nghiên cứu và sản xuất vaccine COVID-19 trong Khu công nghệ cao TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Trên cơ sở mở rộng thị trường như vậy thì đồng thời là đầu tư vào khoa học công nghệ, giáo dục và cùng với cạnh tranh thị trường buộc người ta phải đổi mới sáng tạo. Làm như vậy, chúng ta vừa đạt được tăng trưởng cao, liên tục gia tăng quy mô và tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế. Chỉ như vậy mới vượt được bẫy thu nhập trung bình, khắc phục được sự khan hiếm về nguồn lực như văn kiện chỉ ra.

. Trong chiến lược 2021-2030 trình Đại hội XIII lần này cũng đề cập đến những "hạn chế, yếu kém" của thể chế mà căn bản nhất vẫn là chưa thay đổi đúng với tiềm năng, cơ chế phân bổ nguồn lực cũng chưa thay đổi căn cơ. Quan điểm của ông về vấn đề này thế nào?

Điểm yếu cốt tử của nền kinh tế hiện nay là hiệu quả sử dụng nguồn lực quá thấp; và thể chế phân bố nguồn lực theo hành chính xin cho chính là nút thắt phải gỡ để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Nếu cứ như vậy thì không nâng cao được hiệu quả sử dụng nguồn lực, không tạo áp lực và dư địa cho áp dụng khoa học công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Ta hãy lấy Đông Nam bộ làm ví dụ. Ở đó hiện có các KCN, KCX lớn nhất cả nước. Nhưng hiện nay tính hiện đại của nó ra sao; có tiếp tục duy trì được năng lực cạnh tranh hay không? Có tiếp tục đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu trong tương lai được nữa không? Khó! Vậy thì phải thay đổi để cho những "dòng" công nghiệp mới hiện đại hơn, có năng lực cạnh tranh cao hơn thay thế cho các ngành công nghiệp hiện nay ở khu vực này. Nhưng vấn đề lại là không gian cho thay đổi ở đâu? Bình Dương, Đồng Nai hay Vũng Tàu có còn dư địa để đón thay đổi đó hay không? Nếu không thay đổi thì những nơi này có... đón được "đại bàng" vào làm tổ không?

Như vậy, một trong các yêu cầu tiên quyết là phải chuyển đổi hoặc tái cơ cấu các KCN, KCX này và chỉ có thị trường nhân tố sản xuất mới làm được điều đó.

Thiết kế niềm tin cho người dân, doanh nghiệp

. Ông kỳ vọng gì vào Đại hội XIII, vào những định hướng chiến lược mà Đảng đã xác định?

Tôi nghĩ nhiệm kỳ tới sẽ có nhiều khó khăn. Bởi thế giới vẫn đang đối phó với dịch bệnh COVID-19 và nhiều biến động khác. Còn trong nước, như văn kiện Đại hội XIII nhận định, bất ổn kinh tế vĩ mô vẫn "lơ lửng", động lực tăng trưởng không còn như trước, đặt ra yêu cầu đổi mới về thể chế, một nhiệm vụ rất khó khăn.

Cũng chính vì vậy, chiến lược 2021-2030 của Đảng đã xác định quan điểm "lấy cải cách nâng cao chất lượng thể chế làm điều kiện tiên quyết để phát triển đất nước". Trọng tâm của nó phát triển các thị trường nhân tố sản xuất và thực hiện phân bố nguồn lực nhà nước theo thị trường...

Cùng đó là phải bảo đảm quyền tự do kinh doanh và kiến tạo một môi trường kinh doanh an toàn trên cơ sở thay đổi vai trò, công cụ quản lý, chức năng và năng lực của Nhà nước. Chúng ta có hy vọng để tin rằng: Nếu thực hiện tốt những gì Đại hội XIII đề ra, nhất là trong chiến lược 2021-2030 thì doanh nghiệp, người dân sẽ càng đầu tư nhiều hơn, lớn hơn, dài hạn hơn, trong đó có đầu tư vào khoa học công nghệ.

Khi doanh nghiệp, người dân càng tin tưởng, càng đầu tư lớn, đầu tư sâu thì đất nước càng có điều kiện để áp dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực. Kết quả là khi đó, doanh nghiệp Việt Nam, người dân Việt Nam mới đủ lớn, đủ sức tận dụng các lợi thế mà đất nước trong nhiều nhiệm kỳ qua đã nỗ lực đạt được. Nền kinh tế của một quốc gia chỉ có thể lớn mạnh nếu Nhà nước tạo điều kiện và tôn trọng quyền tự do kinh doanh, liên tục củng cố, gia cố và bảo vệ an toàn kinh doanh của người dân, doanh nghiệp để các chủ thể này lớn mạnh, vững vàng, trở thành rường cột.

Vì suy cho cùng, Đảng đã xác định: Người dân chính là chủ thể của đất nước này.

. Xin cám ơn ông.•

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Lời khai của người cha bị tố hiếp dâm con gái ruột ở Phú Thọ04:23Bà Phương Hằng đòi kiện NSND Hồng Vân tội bôi nhọ: “Đầu ngu nên người mới thù lù, nhục!”03:22Bà Phương Hằng lại cho Cát Phượng “lên thớt”, đào lại phốt “dằn mặt” gymer xúc phạm cố NS Chí Tài03:44Cô gái bắt quả tang bạn trai tụt quần “đàm phán” với nữ đồng nghiệp đang quỳ gối trên xe hơi02:54Cha xin tha thứ sau khi bị tố hiếp dâm con gái ruột ở Phú Thọ, đọc tin nhắn mà rùng mình!03:45Thanh niên bắt quả tang bạn gái “nhún nhảy” với trai lạ nên đánh đập, ép quan hệ để chụp hình03:09Bà Phương Hằng tiếp tục “lôi” Trịnh Kim Chi ra chỉ trích “đừng có thách đấu với tôi”03:38Thầy giáo buông lời thô tục, liên tiếp tát mạnh vào đầu rồi đá thẳng học sinh giữa bục giảng02:38Vợ tìm được chồng sau 11 năm thất lạc nhờ đoạn clip tiktok03:33Melinda - Vợ tỷ phú Bill Gates tiết lộ kiệt sức trong ngôi nhà của mình, bi kịch của bao phụ nữ03:02Vợ bầu dẫn hội chị em đi bắt ghen và trận chiến “long trời lở đất” ở nhà nghỉ04:31An Giang: Tiêm vắc xin Covid-19 AstraZeneca nữ nhân viên y tế tử vong sau đó02:46Bà Phương Hằng gặp mặt gymer Duy Nguyễn từng xúc phạm cố nghệ sĩ Chí Tài03:41Chồng bắt quả tang vợ ngủ với trai lạ trong phòng trọ nhưng diễn biến sau đó mới bất ngờ03:12Tiết lộ nguyên nhân vụ cháy nhà kinh hoàng ở quận 1102:02Ba Trà - Từ cô gái chân đất đến mỹ nhân nghiện ngập nổi tiếng nhất Sài Gòn bị đánh ghen tan tác04:31Chồng vào khách sạn "mây mưa" với em dâu, về nhà còn ngang nhiên đánh vợ02:11Cháy nhà kinh hoàng ở đường Lạc Long Quân, quận 11, TP.HCM khiến 8 người chết01:53Vợ chồng tỷ phú Bill Gates và Melinda ly hôn: Lý do thực sự là gì?03:56Bà Phương Hằng tiết lộ nguyên nhân con dâu Quế Long bị cộng đồng mạng tấn công và nhắc tên Mr.Đàm03:07

Tiêu điểm

Vì sao Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang bị kỷ luật?
23:06:14 14/05/2021
Ổ dịch lớn nhất Bắc Ninh vắng lặng chưa từng thấy trong cao điểm chống COVID-19
22:42:53 14/05/2021
Sóc Trăng hỏa tốc tạm dừng lễ hội, đám cưới, nghi lễ tôn giáo… từ 0h ngày 14-5
23:47:21 13/05/2021
An Giang: Người đàn ông bế con 3 tuổi đang sốt nhập cảnh trái phép từ Campuchia
12:07:37 15/05/2021
Bà Phương Hằng gặp mặt gymer Duy Nguyễn từng xúc phạm cố nghệ sĩ Chí Tài
14:41:57 14/05/2021
Chân dung tú bà sinh năm 2000 điều hành đường dây "nghìn đô một đêm"
12:09:02 14/05/2021
Chồng bỏ mặc 3 con, giữ chặt vợ cho tiểu tam “táng” không thương tiếc và cái kết
16:43:33 14/05/2021
Nhóm người ở Huế bị cách ly vì đột nhập vào xã đang bị phong toả để đánh ghen
23:13:10 14/05/2021
Xử phạt không đeo khẩu trang phòng Covid-19 ở TP.HCM: Có người bỏ chạy tán loạn
09:34:24 15/05/2021
Nữ giáo viên lộ clip với đàn ông vì quên tắt camera khi dạy học trực tuyến
22:05:57 14/05/2021

Thông tin đang nóng

Người dân Ấn Độ xếp hàng nhận khẩu trang đến lương thực từ Đại Nghĩa
18:17:46 15/05/2021
Con gái và chồng cũ Kim Ngân bị chỉ trích, Trizzie Phương Trinh lên tiếng bênh vực
16:57:49 15/05/2021
Bà Phương Hằng chính thức xin lỗi sau loạt ồn ào với sao Vbiz, nhưng xin lỗi ai và vì cái gì thì đúng là “plot twist”
20:11:02 15/05/2021
Đà Nẵng ghi nhận 8 ca mắc COVID-19 chiều 15/5
18:36:38 15/05/2021
Hà Nội: Một nữ điều dưỡng bị bệnh nhân Covid-19 tấn công
20:02:12 15/05/2021
Con trai Thành Long sống xa xỉ tuổi 38
18:34:00 15/05/2021
Quên ngay bộ ảnh vô hồn chụp với đàn chị đi, đây mới là loạt khung hình đẹp thần sầu của Triệu Lệ Dĩnh khiến Weibo nức nở
18:25:43 15/05/2021
Khánh Vân được fan quốc tế khen nức nở, trong nước lại chê bai
16:44:54 15/05/2021
Vô tình thấy chồng nhắn tin dở với vợ cũ, tôi ức nghẹn khi biết ý định của anh
19:11:02 15/05/2021
Missosology công bố top 15 trang phục dạ hội đẹp nhất Miss Universe 2020, Khánh Vân thể hiện xuất sắc có đủ sức leo top?
20:05:01 15/05/2021

Tin mới nhất

ĐH Y Dược TP.HCM nói về việc bổ nhiệm 2 hiệu phó

21:34:06 15/05/2021
GS Trần Diệp Tuấn, Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Y Dược TP.HCM, cho biết ông sẽ giải thích cặn kẽ hơn với Bộ Y tế về tình hình thực tế của nhà trường.

Thiếu nhi Hà Tĩnh phấn đấu, rèn luyện, xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ

21:24:30 15/05/2021
Ghi nhớ lời dạy của Bác: Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình, thiếu nhi Hà Tĩnh không ngừng nỗ lực, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Sớm xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

21:23:07 15/05/2021
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa có chỉ đạo về việc thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử phục...

Ngân hàng tiếp tục dẫn sóng giúp VN-Index tăng điểm phiên cuối tuần

21:13:30 15/05/2021
Trong phiên ngày 14/5, nhóm cổ phiếu ngân hàng là trụ đỡ chính của thị trường khi phần lớn có được sắc xanh cùng thanh khoản sôi động.

Bà Phương Hằng gọi con trai nuôi Hoài Linh là “mất dạy nhất trong năm” khi bị “đá xéo” là Chí Phèo

21:09:25 15/05/2021
Sau khi danh hài Hoài Linh bị bà Nguyễn Phương Hằng réo tên bằng những lời lẽ thiếu lịch sự, nhiều sao Việt đã lên tiếng chỉ trích bà chủ Đại Nam, trong đó có con trai nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh là Lư Hoàng Gia Bảo. Theo đó, vào sáng 11...

Nếu phát hiện học sinh xăm mình, nhà trường xử lý thế nào?

21:07:26 15/05/2021
 Học sinh đã biết lỗi xin trường xem xét. Mọi người phạm pháp còn được xem xét đủ khía cạnh giảm nhẹ chứ nói gì đến học sinh. Các em cần uốn nắn hơn là triệt tiêu.

Cần Thơ tạo điểm nhấn trong cải thiện môi trường đầu tư

21:01:11 15/05/2021
Nhiều ý kiến cho rằng, vị trí địa lý, chất lượng có cơ sở hạ tầng là yếu tố cốt lõi để thu hút đầu tư. ồng thời, chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền địa phương được xem là thang đo quan trọng. Bởi, tính năng động, tiên phong củ...

Đoàn cơ sở Lữ đoàn 957 tổ chức Hội thi cán bộ đoàn giỏi cấp cơ sở năm 2021

20:56:20 15/05/2021
Ngày 14-5, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội thi cán bộ đoàn giỏi cấp cơ sở năm 2021. Tham gia hội thi có 12 thí sinh là bí thư và phó bí thư của các tổ chức đoàn trực thuộc Lữ đoàn.

Liên đoàn Lao động quận 7 dừng liên kết với Trung tâm Anh ngữ học phí "cắt cổ"

20:53:10 15/05/2021
 Học phí ôn thi chỉ có 4,5 triệu đồng/lớp, nhưng Trung tâm Anh ngữ Hoa Kỳ Toàn Cầu thu của học viên đến 12 triệu đồng.

Thép, xi măng tăng giá kéo cả dầu ăn, thịt cá tăng theo

20:40:41 15/05/2021
Song song với cơn lên đồng của giá thép và nhiều loại vật liệu xây dựng như xi măng, gạch, cát, từ tháng 4 cũng chứng kiến nhiều mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm hàng ngày: dầu ăn, đường, rau củ... thiết lập mức giá mới.

Đưa sản phẩm OCOP đến các thành phố trọng điểm trong nước

20:32:22 15/05/2021
Ngày 15/5, tại Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, TP HCM, tỉnh Hậu Giang đã khai trương Trung tâm giới thiệu sản phẩm OCOP Hậu Giang. Đây là nơi tập trung trưng bày, giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Hoàng Ngân kiểm tra tại huyện Đầm Hà

20:23:17 15/05/2021
Ngày 15/5, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi kiểm tra, khảo sát tình hình sản xuất nông nghiệp, triển khai Đề án Phát triển cây ăn quả và hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện Đầm Hà.

Hàng loạt nhà đầu tư chứng khoán bị xử phạt trong nửa đầu tháng 5

20:20:27 15/05/2021
Theo Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chỉ trong nửa đầu tháng 5/2021, đã có hàng loạt nhà đầu tư đã bị xử phạt vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (TTCK).

Thời tiết thuận lợi, nông dân thông minh, Nghệ An bội thu lúa xuân

20:16:00 15/05/2021
Nông dân Nghệ An hồ hời đón chờ một mùa vụ bội thu khi lúa xuân chín rộ đầy đồng, năng suất bình quân cao ngất ngưỡng...

CEO Thép Pomina vào Hội đồng Quản trị Thế Giới Di Động

20:02:05 15/05/2021
Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) vừa tổ chức xong Đại hội đồng cổ đông năm 2021 vào chiều 15/5. Đại hội đã thông qua Hội đồng Quản trị (HĐQT) mới gồm 10 thành viên nhiệm kỳ 2021-2024, trong đó có hai thành viên mới là ông Đ...

Chủ tịch Thế Giới Di Động: 'Sẽ lấy lại ngành bán lẻ về cho Việt Nam trong 5-7 năm tới'

19:58:18 15/05/2021
Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch Thế Giới Di Động khẳng định sẽ lấy lại ngành bán lẻ về cho Việt Nam trong 5-7 năm tới, không để rơi vào tay đối thủ ngoại.

SCB thay 'ghế nóng' lần thứ ba trong vòng 10 tháng

19:56:09 15/05/2021
Ngân hàng Sài Gòn (SCB) vừa bổ nhiệm ông Trương Khánh Hoàng làm Quyền Tổng giám đốc từ ngày 15/5, thay cho ông Jeremy Chen.

7 người Trung Quốc vi phạm cam kết sau cách ly

19:54:46 15/05/2021
Trong vòng 24 giờ qua (từ 13h ngày 14/5 đến 13h ngày 15/5), thành phố Đà Nẵng ghi nhận 8 ca nghi mắc Covid-19. Trong đó, 6 ca là các trường hợp F1 đã cách ly trước đó, 2 ca mới phát hiện ngoài cộn...

Xử lý tình trạng xe khách xem thường luật giao thông

19:52:52 15/05/2021
Điều khiển xe khách chạy trên làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc, đậu đỗ xe nơi có biển báo cấm dừng cấm đỗ, dừng xa lề rước khách vô tội vạ... là những hành vi mà lái xe khách của 3 hãng xe ở Tiền Giang thường xuyên vi phạm gây bức xú...

Trước 18/5 phải hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm người ở Hà Nội từng đến Đà Nẵng

19:43:30 15/05/2021
Công điện của UBND thành phố Hà Nội yêu cầu việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm phải hoàn thành, báo cáo UBND Thành phố chậm nhất ngày 17/5/2021.

Hải Phòng hoạt động trở lại các tổ kiểm soát dịch Covid-19

19:36:22 15/05/2021
UBND thành phố Hải Phòng vừa có văn bản quyết định hoạt động trở lại các Tổ Kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố từ ngày 15/5 đến ngày 24/5.

Tiếng loa thanh niên góp sức cùng Đà Nẵng phòng, chống Covid-19

19:34:22 15/05/2021
Nhiều ngày qua, người dân thành phố Đà Nẵng đã quen với hình ảnh các bạn đoàn viên, thanh niên hàng ngày chở loa đi khắp các con đường, ngõ hẻm để tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Tránh vũng nước, một phụ nữ tử vong thương tâm dưới gầm xe tải

19:29:22 15/05/2021
Trong lúc lưu thông trên đường, điều khiển máy vào vũng nước ven đường và thắng gấp tránh xe máy cùng chiều nên người phụ nữ cùng xe máy ngã ra đường bị xe tải cán tử vong.​

Xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu xảy ra lây chéo Covid-19 trong khu cách ly

19:26:12 15/05/2021
Toàn bộ các đơn vị rà soát, tuyệt đối không để lây nhiễm trong hệ thống chính quyền các cấp. Tổ chức kiểm tra chặt chẽ nhân sự, quy trình phòng dịch, phương án hỗ trợ đặc biệt tại các Tổ bầu cử, bảo đảm an toàn tuyệt đối các lực lượng p...

Tối nay, 15-5, Hà Nội mưa dông, kèm lốc, sét

19:23:43 15/05/2021
17h ngày 15-5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát thông tin cảnh báo: Mây đối lưu đang phát triển từ phía Tây sang và có khả năng gây mưa cho các huyện: Chương Mỹ, Thanh Oai, Ba Vì của Hà Nội.

Lai Châu tạm dừng vận chuyển hành khách đi, về các tỉnh Bắc Giang, Sơn La, Điện Biên

19:17:12 15/05/2021
Từ 12h ngày 15/5, Lai Châu yêu cầu tạm dừng vận chuyển hành khách từ Lai Châu đi các tỉnh Bắc Giang, Sơn La, Điện Biên để đảm bảo công tác phòng, chống COVID-19.

Cử tri bám sát quy định để lựa chọn được ứng viên thực hiện tốt nhất nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

19:14:56 15/05/2021
Để kết quả bầu cử đảm bảo khách quan, cử tri cần bám sát các quy định để lựa chọn ứng cử viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có khả năng thực hiện được nhiệm vụ đại biểu Quốc hội tốt nhất.

Bắc Giang: Lập 14 chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19 vào vùng sản xuất vải thiều

18:44:18 15/05/2021
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, huyện Lục Ngạn và Tân Yên đã thành lập 14 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại các tuyến đường chính vào vùng sản xuất vải thiều.

Hướng dẫn truy cập nhanh thông tin bầu cử qua mã “QR”

18:40:03 15/05/2021
Đoàn Thanh niên Công an Thủ đô đã thiết lập và sử dụng mã QR để truy cập, nghiên cứu, khai thác tiện ích từ kho tài liệu tuyên truyền.

Lào đánh giá cao những kinh nghiệm chống dịch mà Đoàn chuyên gia y tế Việt Nam chia sẻ

18:37:30 15/05/2021
Trong các ngày từ 11 - 15/5, khi làm việc tại tỉnh Champasak, để tăng cường tính hiệu quả của công việc trên tinh thần giúp nước bạn nhiều nhất có thể, Đoàn đã chia thành 2 nhóm, một nhóm làm về dịch tễ, xét nghiệm và vệ sinh môi trường...

Có thể bạn quan tâm

Real Madrid chia tay Sergio Ramos, chiêu mộ Laporte

Bóng đá thế giới

22:23:55 15/05/2021
Không thuyết phục được Sergio Ramos gia hạn hợp đồng, Real Madrid quyết định triển khai kế hoạch chiêu mộ Aymeric Laporte.

Cách ăn rau làm tăng giá trị dinh dưỡng lên gấp 9 lần, giúp ngừa ung thư và bệnh tim

Sức khỏe

22:21:07 15/05/2021
Cho dù bạn yêu thích rau hay không, có một điều bạn biết chắc chắn rau thực sự tốt cho bạn. Và bạn có thể làm cho chúng thậm chí còn bổ dưỡng hơn nếu bạn biết các ăn hay chế biến chúng theo những cách tốt nhất.

Quản lý cũ của Đông Nhi nói gì về việc "khán giả nuôi nghệ sĩ"?

Sao việt

22:20:06 15/05/2021
Quản lý cũ của Đông Nhi lên tiếng phê phán phát ngôn khán giả không nuôi nghệ sĩ của đạo diễn Bùi Quốc Bảo. Anh khẳng định khán giả đang nuôi nghệ sĩ.

Indonesia đấu Việt Nam, thầy Hàn lo lắng chuyện ăn uống

Bóng đá việt nam

22:18:30 15/05/2021
HLV trưởng người Hàn Quốc, ông Shin Tae Yong, lo lắng chuyện dinh dưỡng khi Indonesia chuẩn bị cuộc tái đấu tuyển Việt Nam.

Hơn 40% nạn nhân thiệt mạng tại Gaza là phụ nữ và trẻ em

Thế giới

22:18:15 15/05/2021
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, các số liệu của cơ quan y tế tại Dải Gaza cho biết các cuộc giao tranh quân sự giữa Israel và lực lượng Hamas trong những ngày qua đã làm ít nhất 132 người Palestine thiệt mạng, trong đó có trên 50 ph...

Diện váy sau Miranda Kerr và Ivanka Trump, chị đại Kim Hye Soo còn bị dìm đáng kể vì tóc tai

Phong cách sao

22:13:01 15/05/2021
Cùng diện 1 kiểu váy nhưng Miranda Kerr và Ivanka Trump có phần tinh tế hơn trong khoản phụ kiện.

Mỗi lần livestream, đại gia Phương Hằng lại phải in comment của cư dân mạng ra giấy để... đọc cho rõ

Netizen

22:06:46 15/05/2021
Trong các livestream của bà Phương Hằng, không khó để nhận ra luôn có những tờ giấy A4 to thật to để in... bình luận của cư dân mạng.

Tuyển sinh 2021: Xu hướng thi đánh giá năng lực để chọn thí sinh phù hợp với ngành học

Học hành

21:58:07 15/05/2021
Theo xu thế chung, nhiều năm nay các trường đại học đều thực hiện đa dạng phương thức tuyển sinh nhằm tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh, giúp nhà trường thuận lợi hơn trong công tác tuyển sinh.

Một mẫu giày bị coi là "xấu nhất quả đất" sắp ra màu mới vào tháng 6, netizen nhìn vào khóc thét vì chứng... sợ lỗ!

Thời trang

21:54:10 15/05/2021
Đôi giày không dành cho những kẻ sợ lỗ - Yeezy Foam Runner sắp ra mắt màu mới vào đầu tháng 6.

Clip: Lợn hôn bóng mình qua gương 

Hài hước

21:53:55 15/05/2021
Nhìn thấy người bạn dễ thương trước mặt, chú lợn thích thú hôn tới tấp lên mặt bạn khiến người xem thích thú.

Người Trung Quốc nhập cảnh trái phép dùng CMND giả ở Việt Nam

Pháp luật

21:35:34 15/05/2021
Công an quận Hà Đông phát hiện đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép, dùng giấy CMND giả ở khách sạn Hoàng Gia VIP.

Ca dương tính mới ở Nam Định đi học hàng ngày, có hơn 100 F1

Sự kiện nóng

21:17:25 15/05/2021
Tại Nam Định phát hiện một học sinh cấp 3 dương tính với SARS-CoV-2. Trong khi đó ở Hà Nam trường hợp dương tính mới là người đi cùng chuyến bay với ca mắc Covid-19 từ Đà Nẵng đến Nội Bài.